Scholen van SPO Utrecht

Bij SPO Utrecht horen 38 scholen in de stad Utrecht. In elke wijk vindt u een openbare school.

Gezamenlijke visie

Onze scholen delen de overtuiging dat ieder kind goed onderwijs verdient. We staan voor eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt om te leren. In ons Koersplan is die gezamenlijke visie uitgewerkt.

Kinderen leren op onze scholen van jongs af aan samen te spelen en te werken, in een fijn pedagogisch klimaat.

Verschillende scholen

Onze scholen zijn heel verschillend. In Kindcentrum Rijnvliet vormen kinderopvang en onderwijs een pedagogisch geheel. Een aantal scholen werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan-, Montessori-, Daltononderwijs. Andere scholen ontwikkelden hun eigen onderwijsconcept. Veel SPO-scholen bieden een specifiek aanbod voor hoogbegaafden. We hebben ook speciale scholen: voor kinderen met specifieke behoeften omtrent gedrag en voor kinderen die zeer moeilijk leren. En een internationale school… Leer onze scholen kennen!

Daltonscholen: Rijnsweerd, Puntenburg, Pieterskerkhof, Apollo 11, Johan de Witt
Montessorischolen: De Meander, Oog in Al
Jenaplanscholen: Wittevrouwen

Scholenlijst en plattegrond

In elke wijk van de stad Utrecht vindt u een openbare school. Informatie over onze SPO-scholen kunt u lezen op de eigen websites van de scholen en via de links naar ‘scholenopdekaart’.