SPO Utrecht Academie

Onze SPO Utrecht Academie is zeer levendig, organisch gegroeid, en bestaat uit een heel divers aanbod van workshops, masterclasses, netwerken, trainingen en samenwerkingen, voor en door collega’s met allerlei functies.

Daar zijn we trots op, want de diversiteit van onze Academie past bij SPO Utrecht. Ook de tweejaarlijkse SPO Utrecht-personeelsdag in TivoliVredenburg, met heel veel sprekers en workshops, hoort bij de SPO Utrecht Academie.

We kijken gewoon met elkaar naar wat nodig is om onze gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Autonomie is een groot goed bij SPO Utrecht. Dus initiatieven ontstaan ‘in het veld’, op de scholen, bij collega’s die de koppen bij elkaar steken. Met ons motto ‘samen leren groeien’  benutten we de kracht van individuele mensen en scholen. Zo doen we recht aan de vier bouwstenen van ons koersplan.

Netwerken

De netwerken (hieronder het overzicht) zijn heel verschillend. Elk netwerk heeft een eigen, passende uitvoering, doelgroep en frequentie. Soms worden externe deskundigen uitgenodigd, worden netwerken bewust opengesteld voor andere collega’s, soms zijn het echte trainingen of staat juist collegiale intervisie centraal. In netwerken kan het gaan om kennis ophalen voor de organisatie, om verbinden, of om wat jij nodig hebt om je werk goed te doen.

Nieuwe initiatieven

Geregeld ontstaan nieuwe initiatieven: we zijn immers bij uitstek een lerende organisatie. Zo onderzoekt een heel diverse groep collega’s wat nodig is om inclusiever passend onderwijs te bieden. En buigen de netwerken ‘DOPO’ en ‘leiderschap’ zich over wat solidariteit betekent binnen SPO Utrecht. En we denken erover om een SPO Utrecht-café te organiseren. Teamleden en directie van obs De Klim initieerden een nieuw ‘netwerk onderzoekend leren/thema’, waar al diverse scholen bij zijn aangehaakt. Ze delen ervaringen en goede voorbeelden met elkaar. Netwerk ‘het jonge kind’ vond een nieuwe vorm in een serie masterclasses Het Jonge Kind, bestemd voor álle collega’s in de onderbouw, andere leraren, ondersteuners én directeuren. En een van onze specialisten ontwikkelde bijvoorbeeld deze routekaart voor startende leerkrachten.

Utrecht Leert

Daarnaast is SPO Utrecht nauw betrokken bij Utrecht Leert. Eigen opleidingen zoals ‘leidinggeven’ (voor collega’s die directeur willen worden), organiseren we nu jaarlijks en samen met andere schoolbesturen via Utrecht Leert. We denken mee bij het samenstellen van het werkpakket opleidingen van Utrecht Leert.

SPO Utrecht biedt netwerken in allerlei vormen voor/over:

conciërges * gymdocenten * ict-coördinatoren  * administratieve krachten * specialisten en coördinatoren burgerschap * cultuurcoördinatoren * directeuren (DOPO) * gedragsspecialisten * intern begeleiders * schoolopleiders * klachtcontactpersonen * POVO voor alle groep-8 leerkrachten * rekenspecialisten * taal-leesspecialisten * specialisten meer- en hoogbegaafden  * over leiderschap * thematisch en onderzoekend leren * het jonge kind-masterclasses * Flexpool-collega’s in onze flexibele schil * inductie directeuren

Een Academie vóór en dóór collega’s van SPO Utrecht. Een Academie waarin we samen leren groeien en koersen op kansen.