Het succesverhaal van de GMR

Utrecht is van plan scholen tegen gereduceerd tarief, parkeervergunningen voor hun personeel te bieden. Dat helpt om het werk voor leraren in Utrecht aantrekkelijk te maken. Belangrijk in tijden van personeelstekort. Want parkeren is duur in Utrecht.

Dit succesverhaal is een voorbeeld van wat je als GMR voor elkaar kunt krijgen. Werk je bij SPO Utrecht of zit jouw kind op een van de scholen van SPO Utrecht? En wil jij ook een bijdrage leveren in de nieuwe GMR? Meld je aan op spoutrecht.nl/medezeggenschap

 Wat ging vooraf aan dit succes? De GMR van SPO Utrecht is initiatiefnemer. Voorzitter Sanne van den Hoek kreeg het mandaat om samenwerking te zoeken met de GMR-voorzitters van de twee andere grote schoolbesturen. En zo ontstond een heel sterke lobby, rechtstreeks vanuit de basis. Ouders en personeel van bijna alle Utrechtse scholen vormden samen een heel grote en heel succesvolle GMR! Die uiteindelijk samen met de gemeenteraad resultaat boekte.

9 maart 2023: Sanne: ,,We zijn blij met het succes, maar maken ons ook zorgen over de uitwerking, want de zaak is nog niet rond. De parkeerproblemen zijn niet op elke school even groot. Juist op scholen met een profiel dat niet zo makkelijk leraren aantrekt, komen de leraren van ver: zij kiezen bewust voor speciaal onderwijs of achterstandsonderwijs. Dit zijn precies de scholen die verlies van leraren om de hoge parkeerkosten, niet kunnen lijden. Dus we hopen op een uitwerking die past bij de praktijk. We hebben hiervoor concrete suggesties gegeven en hopen dat de gemeente met ons in gesprek blijft!’’

11 juli 2019 Al jaren zijn de hoge parkeertarieven in de stad een belemmering voor leraren om in Utrecht te werken. Dat wisten politieke partijen al in 2019. Een motie om parkeren voor leraren betaalbaar te maken, strandde. Er kwamen wel gesprekken met de wethouder over parkeerbeleid en lerarentekort. Maar dat leidde niet tot concrete maatregelen.

1 september 2021 Het team van obs De Kleine Dichter voert woensdag 1 september actie tegen betaald parkeren voor leraren en andere onderwijscollega’s. Vanaf deze datum geldt betaald parkeren in dat deel van Dichterswijk. De school moet het zakelijke tarief betalen: elk kwartaal voor elke auto 360 euro, opgeteld jaarlijks zo’n 10.000 euro. ,,Dat is voor de school niet op te brengen,’’ zegt directeur Annemieke Teune. ,,Dit is niet te betalen voor een school of voor een individuele leerkracht.’’

28 februari 2022 De medezeggenschapsraden van de drie grootste Utrechtse schoolbesturen voeren gezamenlijk actie voor een beter parkeerbeleid voor leerkrachten. Dat is nooit eerder gebeurd. De voorzitters van de GMR van SPO Utrecht – Sanne van den Hoek- , PCOU en KSU sturen deze alarmerende brief naar de wethouder van onderwijs en de gemeenteraad. Gemeenteraadsleden stellen vragen aan de wethouder, dat wordt opgepakt door media en zo groeit de aandacht voor het parkeerprobleem. De GMR-voorzitters vertegenwoordigen samen 25.000 kinderen op 92 scholen! De schoolbesturen steunen de actie.

11 april 2022 Er kwam een online petitie van de samenwerkende GMR-en, die door 1364 mensen werd ondertekend.

1 juni 2022 Deze lobby leidde tot een goed voornemen! ‘Parkeerbeleid voor leraren’ is opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord, dat op 1 juni 2022 werd gepresenteerd. Daarin staat: ‘Om scholen extra te ondersteunen krijgen ze de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een beperkt aantal parkeervergunningen aan te vragen. Dit gaat om docenten die niet in Utrecht wonen en een lange reistijd hebben naar hun werkplek in Utrecht. Als voorwaarde vragen we scholen om een plan voor duurzaam mobiliteitsbeleid voor hun medewerkers.’

Annemieke Teune van obs De Kleine Dichter: ,,Ik ben wel gelukkig met dit resultaat, het is een mooi begin. We zijn benieuwd hoe het verder gaat, ik wil graag weten hoeveel vergunningen we bijvoorbeeld kunnen krijgen. En dat mobiliteitsplan: ja, dat ga ik maken. Bij ons komt al het grootste deel van de leraren op de fiets naar school en bij sollicitaties vragen we dat ook meteen van nieuwe collega’s.’’

16 juni 2022 Boter bij de vis! Raadsleden van vijf partijen dienen een amendement in. De ‘ambitie’ in het coalitieakkoord over ‘parkeren voor leraren’ is niet hen concreet genoeg. De tekst wordt opgenomen in het raadsvoorstel.

november 2022-maart 2023 Het nieuwe parkeerbeleid wordt uitgewerkt, het besluit om in heel Utrecht betaald parkeren in te voeren, leidt tot tumult in de stad. Parkeren voor leraren is nog niet concreet uitgewerkt.

Geplaatst in Nieuws.