Grote uitwisseling 21ste eeuws onderwijs

Zo’n 200 docenten bezochten 15 maart 2017 de inspirerende W & T Academie ‘Leren in de 21ste eeuw’, in de Domstad Academie. Ongeveer de helft van de deelnemers was afkomstig van een SPO-school. Zij namen deel aan workshops, luisterden naar een lezing over plantenziekten en verzorgden postersessies.

Voor collega’s van SPO Utrecht was dit de Derde Grote Uitwisseling over 21ste eeuws onderwijs. Dit keer werd de bijeenkomst georganiseerd samen met het Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap & Technologie (KTW&T) en het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht. Ook andere scholen uit de regio namen deel aan deze uitwisseling. Meinou van Dijk, directeur van obs Het Zand, was dagvoorzitter. Mogelijk doen in een volgende editie van deze W&T Academie ook andere schoolbesturen mee.

Bij deze editie speelden collega’s van SPO Utrecht in elk geval een grote rol. Twaalf van de 43 ‘actieve’ scholen tijdens de postersessies horen bij SPO Utrecht. Deze scholen maakten een informatieposter over hun ervaringen met onderzoekend leren. Een half uur lang deelden zij, staand naast hun poster, kennis en ervaringen met andere collega’s, over:

school: Het Zand – wat: Spel in groep 3 in themahoek en met klein spel

school: De Klimroos – wat: Realiseer jouw onderwijsdroom met LOF!

school: De Cirkel – wat: De Cirkel ontdekt, inspireert en maakt verbinding

school: Daltonschool Rijnsweerd – wat: Onderwijsontwikkeling door samenwerking vanuit eigenaarschap

school: Apollo11 – wat: Feedback geven volgens het stappenplan van leerKRACHT

school: Apollo11 – wat: Klasseplan: leerlingen gedifferentieerd, doelgericht en zelfstandig, planmatig aan het werk!

school: De Panda – wat: Onderzoekend en ontwerpend leren en stimuleren van autonomie en taalontwikkeling

school: Voordorp – wat: Van onderwijs naar ontwikkeling.

school: Waterrijk – wat: 21CS een plek geven in ons onderwijs, door experimenteren, verwonderen, samenwerken, kinderen betrekken, loslaten.

school: Rietendakschool – wat: Onderzoekend leren op de Rietendakschool

school: Pieterskerkhof – wat: Onze thematische werkwijze zorgt voor een solide basis om een onderzoekende houding te stimuleren

school: Kees Valkenstein – wat: leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces en handelen bewuster tijdens samenwerken

school: De Klim – wat: Van nieuwsgierigheid naar onderzoekend leren met betrokken leerlingen

school: Brede School Academie – wat: Hypertekst lezen? Dat moet/kun je leren!

Geplaatst in Nieuws.