Goed resultaat bij eerste bestuursinspectie

De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Obs Overvecht, obs Tuindorp en Apollo 11 verdienden zelfs het oordeel ‘goed’ van de inspectie. Als een van de eerste besturen is SPO Utrecht onderzocht volgens het nieuwe wettelijk kader en de nieuwe werkwijze.

 Voorzitter Thea Meijer: ,,We zijn tevreden met dit resultaat. Het is een realistisch oordeel. Het is fijn dat de inspectie goed heeft gekeken naar de manier waarop wij werken aan onderwijskwaliteit en ons zo een spiegel voorhoudt.’’

Positief

Vanaf dit schooljaar onderzoekt de onderwijsinspectie niet meer alleen de kwaliteit van de individuele scholen, maar ook de kwaliteit van het schoolbestuur. Wordt voldoende gestuurd op kwaliteit van de scholen? Is de organisatie financieel op orde? Op beide vragen is het antwoord voor SPO Utrecht positief.

Tegelijkertijd onderzocht de inspectie ook onderdelen van de kwaliteit van twaalf van de 36 SPO-scholen. De meeste werden op deze onderdelen beoordeeld met ‘goed’ of ‘voldoende’. Voor drie scholen kreeg het bestuur op de onderzochte onderdelen een herstelopdracht. Dat is herkenbaar, want dit past bij de herstelaanpak die deze scholen al met het bestuur uitvoeren. De komende jaren zijn andere SPO-scholen aan de beurt voor thema-onderzoeken. Het volgende grote bestuursonderzoek is weer over vier jaar.

Drie scholen ‘goed’

Twee onderzochte SPO-scholen werden door de inspectie als ‘goed’ beoordeeld: obs Overvecht, obs Tuindorp. Apollo 11 kreeg al voor de zomervakantie het oordeel ‘goed’. De mogelijkheid om voor een ‘goed’ te gaan, is nieuw. Zo kunnen scholen, en ook schoolbesturen, aantonen dat ze duidelijk uitstijgen boven de basiskwaliteit.

‘SPO Utrecht stijgt uit boven basiskwaliteit’

De inspectie vat het oordeel over de kwaliteitscultuur zo samen: ‘SPO Utrecht stijgt uit boven de basiskwaliteit. In alle lagen van de organisatie is duidelijk sprake van een professionele kwaliteitscultuur. Vooral in de manier waarop het tegenspraak bevordert en faciliteert en de dialoog over zijn onderwijs in- en extern voert.’

Uitdaging

Vanzelfsprekend zijn er ook punten voor verbetering. Thea Meijer: ,,Onze grootste opdracht én uitdaging is dat scholen hun eigen doelen en normen goed formuleren. Dat gaan we in de nieuwe schoolplannen oppakken.’’ Ook kunnen sommige SPO-scholen beter gebruikmaken van het afleggen van externe verantwoording via Scholen op de Kaart en kan in het jaarverslag van SPO Utrecht concretere informatie worden gegeven over de leerresultaten op de SPO-scholen voor speciaal onderwijs.

Lees het volledige inspectierapport.

Geplaatst in Nieuws.