Goed onderwijs voor ieder kind

De onderwijsinspectie stelt in de ‘Staat van het onderwijs 2017’ vast dat de kwaliteit van basisscholen in Nederland sterk verschilt. De ene school haalt veel meer uit de talenten van leerlingen dan de andere. SPO Utrecht is zeer geïnteresseerd in het onderzoek en in de onderliggende oorzaken van deze verschillen.

Aanbevelingen Inspectie

Wat maakt het verschil? Uit het onderzoek blijkt dat op de goede scholen ook goede leraren werken. En dat zij samen een hecht team vormen met een duidelijke visie. Een kenmerk is ook dat het bestuur van een goede school zijn leraren stimuleert zich te blijven ontwikkelen. En… leraren op kwalitatief goede scholen houden hun leerlingen nauwgezet in het oog, ‘ze meten hun prestaties en leren hiervan’.

Kwaliteitsbeleid

We constateren verheugd dat het kwaliteitsbeleid van SPO Utrecht goed aansluit bij de bovenstaande punten. Op SPO-scholen werken teams collegiaal samen vanuit een gezamenlijk ontwikkelde visie en besteden veel aandacht aan professionalisering. Directeuren en teams hebben een samenhangende aanpak voor kwaliteitszorg en worden daarbij door adviseurs vanuit het bestuur ondersteund.

Enkele schoolteams van SPO-scholen hebben al kennis gemaakt met het nieuwe Inspectiekader. Zij zijn blij met deze nieuwe manier van het kritisch beoordelen van de kwaliteit van basisscholen, die dieper gaat dan voorheen en meer ruimte biedt voor dialoog. De beoordelingen van de inspectie tot nu toe (zeer) positief.

Kanttekeningen

Enkele kanttekeningen bij de aanbevelingen in deze ‘Staat van het onderwijs’ zijn echter ook op zijn plaats. Zo missen we een kritische opmerking over de steeds verdergaande bezuinigingen op het onderwijs aan kansarme kinderen, terwijl wel geconstateerd wordt dat de kansenongelijkheid groeit. Ook zouden we graag meer ruimte bieden aan leraren om naast de klassentaak ook andere activiteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld een van de aanbevelingen van de inspectie op te volgen: wij zijn ervan overtuigd dat leraren die elkaar tijdens hun lessen bezoeken en elkaar feedback geven, uiteindelijk beter gaan lesgeven. Maar duidelijk is dat dit met de huidige bekostiging niet lukt. Het is bovendien jammer dat het groeiende lerarentekort het steeds moelijker om leraren onder schooltijd vrij te maken voor andere activiteiten.

Lees het onderzoek

Geplaatst in Nieuws.