SPO Utrecht, bovenschoolse intervisies - inductiebeleid startende leerkrachten

Gezellige en leerzame intervisiebijeenkomsten voor startende leerkrachten

Bij SPO Utrecht vinden we het belangrijk dat startende leerkrachten goed worden begeleid in hun eerste jaren voor de klas. Daarom hanteren we sinds 2018 een stevig inductiebeleid. Bovenschoolse intervisie is hier een belangrijk onderdeel van. Drie keer per jaar nodigen we daarom alle starters uit om gezamenlijk knelpunten te bespreken en van elkaar te leren. Vanmiddag vond er weer een geslaagde intervisie plaats!

Onderzoek (van Rens en Elfering,2014) wijst uit dat intervisie en netwerkbijeenkomsten met gelijkgestemden effectieve manieren zijn om te leren en te ontwikkelen. Daarom combineren we de intervisie altijd met een informele netwerksetting. Eerst is er gelegenheid voor intervisie, waarna startende leerkrachten onder het genot van een pizza kunnen netwerken, kennismaken en ervaringen kunnen uitwisselen. Om de startende leerkrachten goed te ondersteunen, zijn er collega-schoolopleiders aanwezig. Zij begeleiden elk een intervisiegroepje zodat de leerkrachten zich optimaal kunnen ontwikkelen en er genoeg ruimte is voor hen om vragen te stellen.

Geplaatst in Nieuws.