Gebouw van De Cirkel wordt groter, beter en duurzamer

Het gebouw van openbare basisschool De Cirkel in Zuilen wordt groter, beter en duurzamer. Er worden extra lokalen gebouwd om alle leerlingen op te vangen, want de school is gegroeid en zal nog verder groeien. EVA architecten uit Utrecht kreeg opdracht om ook meteen het bestaande gebouw uit 1999 aan te passen. Dat wordt bijna energieneutraal (BENG), krijgt een mooie entree, een ruime centrale trap en een heldere indeling.

Foto’s: EVA architecten Utrecht

Enthousiast

Ouders reageerden enthousiast op de presentatie van de plannen tijdens de informatieavond op 5 maart, waarvoor ook omwonenden waren uitgenodigd. Liefst willen de ouders, naast de zonnepanelen, meteen ook groene beplanting op het dak van de school. Dat maakt De Cirkel nóg duurzamer. Samen met school en bestuur zoeken ze naar mogelijke subsidies voor dit doel, want een groen dak valt nu helaas buiten de begroting.

De verbouwing van obs De Cirkel aan de Margrietstraat 124, begint volgens planning in de zomervakantie. Eerst wordt de dependance naast de school gesloopt. Hier volgen nu de oudste leerlingen van De Cirkel hun lessen. Dit bijgebouw is sterk verouderd. De groepen 5 tot en met 8 verblijven komend schooljaar in een naburig schoolgebouw aan de Margrietstraat 20. De nieuwe aanbouw van de zes extra lokalen, begint in het najaar. Ook de gymzaal van De Cirkel wordt vergroot, omdat de huidige afmetingen niet aan de normen voldoen.

Interne verbouwing

Als deze uitbreiding is afgerond, vindt nog een interne verbouwing van het bestaande schoolgebouw plaats. Dat gebeurt liefst in de zomervakantie van 2021, zodat team en leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Lessen gaan door

In september 2021 volgt dan een feestelijke opening bij de start van het schooljaar. ,,Ik heb er vertrouwen in dat dat lukt qua planning,’’ zegt directeur Jochem Grimmelikhuizen. ,,Het is best spannend dat onze lessen doorgaan tijdens de bouwwerkzaamheden. We zullen dat heel goed en veilig regelen.’’

Eén schoolgebouw dat goed werkt

,,We hebben sterke behoefte aan één schoolgebouw, dat open is en ‘goed werkt’,’’ zegt Jochem Grimmelikhuizen. Architect Daniël Biesheuvel van EVA architecten legt uit: ,,De routing in het huidige gebouw is nu ver te zoeken, dat wordt straks overzichtelijker. De nieuwe plattegrond is eigenlijk de belangrijkste verandering. En school krijgt meteen een nieuw, eigentijds gezicht met een simpele upgrade, want de technische staat van het gebouw is goed.’’

De nieuwe entree met centrale trap

Bovenverdieping boven de entree

Leerpleinen

In verbrede gangen komen leerpleinen, een soort annex bij elk lokaal, waar kinderen kunnen werken. De groepen 5 tot en met 8 worden ondergebracht op de eerste verdieping, de jonge leerlingen krijgen les op de begane grond.

Duurzaam

Ook wordt de nieuwbouw duurzamer, die is straks zelfs bijna energieneutraal. Er komen zonnepanelen op het dak, die de school van energie voorzien. De bomen en ander groen op het schoolplein, worden zoveel mogelijk behouden en zo nodig herplant. De nieuwbouw wordt ‘natuurinclusief’, dat betekent dat vogels en andere dieren zoals egels, er een plekje kunnen vinden.

Geplaatst in Nieuws.