Feestelijke opening Kindcentrum Haarzicht

Alle kinderen in Haarzicht kunnen in hun eigen wijk leren en spelen op een fijne plek. In een duurzaam gebouw is kinderopvang voor de allerjongsten van 0-4 jaar, een groeiende basisschool én buitenschoolse opvang. Kindcentrum Haarzicht is vandaag feestelijk geopend met alle kinderen, teams, ouders en heel veel buurtbewoners.

De hele dag hebben alle 38 van de basisschool en ook de kleintjes van de kinderopvang, geoefend op een lied en een dans. ,,Tot het zweet op hun voorhoofd stond,’’ lacht directeur Melle van Tricht. Nu vormen de zingende en dansende kinderen de openingsact voor al hun ouders. En dan kunnen ze trots hun gebouw laten zien.

Tijdens de officiële opening daarna, zijn er toespraken van de wethouder onderwijs Anke Klein (‘Een energieneutraal gebouw en speelplein voor de hele buurt’, de architect van Van Hoogevest (‘Dit is een gebouw zoals het bedoeld is: het kloppend hart van Haarzicht’) en de projectdirecteur/ontwikkelaar van de wijk, Hugo Nijhoff van AM, die de school kisten met archeologisch lesmateriaal cadeau doet. Daarna wordt ook het kunstwerk-speelobject door alle kinderen met graagte in gebruik genomen.

Energieneutraal

Niet alleen de huizen in de gasloze wijk Haarzicht zijn gasloos. Het gelijknamige kindcentrum is volledig energieneutraal (EPC=0) en maakt uitsluitend gebruik van duurzame energie. Het is een bewuste keuze van schoolbestuur SPO Utrecht om het goede voorbeeld te geven: dit is de tweede energieneutrale SPO-school binnen een week die wordt geopend, binnenkort volgen er nog drie. Kinderopvangorganisatie Kind&Co gaat hier graag in mee. Duurzaam bouwen past ook uitstekend in het beleid van de gemeente Utrecht om alle basisscholen in Utrecht gasloos te maken.

Natuur en geschiedenis

Bijzonder is ook dat bij de bouw van dit kindcentrum rekening is gehouden met de geschiedenis van de plek: de archeologische vondsten uit de Romeinse tijd die hier zijn opgegraven, zijn voor alle kinderen zichtbaar in vitrines in de hal. De school en de BSO beschikken nu over vier prachtige kisten vol lesmateriaal, archeologische vondsten, speciaal geschreven verhalen over kinderen uit drie geschiedenisperioden, met kleding uit de Romeinse tijd, de IJzertijd en de vroege Middeleeuwen. En het pand is diervriendelijk gebouwd.

Kindcentrum

Leraren en pedagogisch medewerkers van de basisschool, BSO en kinderopvang werken samen om kinderen van 0 tot 13 jaar uit Haarzicht te laten leren, ontwikkelen en opgroeien.

Het kinderdagverblijf Haarzicht, met vier groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar, heeft een eigen vleugel en een eigen ingang. In de basisschool is ruimte voor 16 groepen en een gymzaal. Binnen is de inrichting van openbare basisschool Haarzicht flexibel, zodat ook toekomstige onderwijswensen makkelijk kunnen worden gerealiseerd met een andere indeling.

Inmiddels telt de basisschool 38 leerlingen, in de zomer zijn het er 55 en voor augustus 2021 hebben zich, nu al, honderd nieuwe leerlingen ingeschreven. De school groeit mee met de wijk.

Kunst om in te spelen

Bijzonder is ook het kunstwerk Horismos op het plein, dat door Alessandra Covini van Studio Ossidiana speciaal is ontworpen om lekker in te spelen. Doorkijkjes en zachte vormen nodigen kinderen uit om op te klimmen, erdoorheen te kruipen, lekker in te kletsen en doorheen te rennen. Het object, van golvende stenen, herinnert aan de grenzen van het Romeinse Rijk en de rivier die hier ooit stroomde. Dit werk is mogelijk gemaakt met de gemeentelijke kunstregeling.

Lees hier meer over dit bijzondere kunstwerk.

Geplaatst in Nieuws.