EVA architecten ontwerpt nieuwbouw SO Fier

26 september 2016 – EVA architecten gaat de nieuwe schoolgebouw voor SO Fier ontwerpen aan de Winklerlaan in Utrecht. Het is een bijzondere opgave voor een bijzondere school.

Leerlingen van SO Fier, cluster 4 speciaal onderwijs, hebben ‘specifieke vragen omtrent gedrag’. Deze kinderen van 4-12 jaar oud, hebben behoefte aan rust én aan persoonlijk contact.

,,We zijn heel erg blij met de manier waarop de architecten ons onderwijskundig plan van eisen hebben vertaald,’’ zegt Inge Olivier, directeur van SO Fier. ,,Het wordt een gebouw helemaal op maat van onze kinderen, geen kolos. EVA architecten hebben goed gekeken naar hoe onze kinderen zich in school en op het plein bewegen. In hun visie zie je een goede balans tussen geborgenheid, een veilige plek voor kinderen enerzijds en openheid anderzijds.’’

Projectarchitect Daniël Biesheuvel: ,,Soms kun je een schoolgebouw ontwerpen volgens een heel eenduidig concept. Maar de nieuwbouw ontwerpen voor SO Fier is een echte puzzel. De school heeft verschillende wensen die vaak een contradictie zijn. Het gebouw moet prikkels voor kinderen minimaliseren en weinig afleiden. Dat vraagt om rust en uitzicht op groen. Maar het gebouw moet kinderen en leerkrachten ook de mogelijkheid bieden elkaar te zien, reuring geven, kinderen het idee geven dat zij erbij horen.’’

EVA architecten, een Utrechts bureau, is geselecteerd uit een shortlist van vijf kandidaten. Opdrachtgever is SPO Utrecht, bestuurder van SO Fier en 34 andere scholen in Utrecht. SPO Utrecht wil ook kleinere en lokale architectenbureaus een kans geven hun visie te presenteren. Het is de bedoeling zoveel mogelijk milieubewust en energieneutraal te bouwen en ook de buurt te laten meeprofiteren van de nieuwbouw, het groen en de pleinen. Voor de extra kosten die daarmee zijn gemoeid, wordt beroep gedaan op subsidies.

Voor SO Fier en EVA architecten begint nu het traject van het ontwerpen van het nieuwe gebouw, binnen de (gemeentelijke) eisen van ruimtebeslag en hoogte. ,,We hebben er heel veel zin in en kijken erg uit naar ons nieuwe gebouw,’’ zegt directeur Inge Olivier. De school houdt de omwonenden op de hoogte van de ontwikkelingen. In de visie van EVA architecten valt vooral op dat de nieuwe school wordt ingebed in de groene omgeving. Het nieuwe gebouw wordt naar verwachting in de tweede helft van 2018 in gebruik genomen. Er is plaats voor 150 leerlingen.

Geplaatst in Nieuws.