Eric van Dorp kijkt met trots naar kwaliteit van SPO Utrecht

De twee bestuurders van SPO Utrecht gaan binnenkort met pensioen. Eric van Dorp vertrekt per 31 december 2021 en Thea Meijer volgt later, op 1 juni volgend jaar. Op 1 januari 2022 maakt opvolger Anko van Hoepen zijn opwachting. In dit interview blikt Eric van Dorp terug op bijna twee decennia onderwijsontwikkelingen bij SPO Utrecht.

Hij vormt sinds 1 mei 2003 samen met Thea Meijer het schoolbestuur van SPO Utrecht. Eric van Dorp begon zijn loopbaan als leraar, werd later directeur van een gevangenis en was management consultant bij Cap Gemini. In 2003 keerde hij terug naar het onderwijs en koos voor SPO Utrecht. ,,Het Utrechtse openbaar onderwijs moest een zelfstandige organisatie worden, ze zochten iemand richting bedrijfsvoering en onderwijs was mijn stiel geweest.’’

Moderniseren

,,Ik vond het teleurstellend dat het onderwijs in die tussenliggende jaren niet gegroeid was. De wereld was veranderd, de manieren waarop je kon leren waren veranderd. Ik was al jaren gewend te werken met kwaliteitsnormen, maar dit kwaliteitsdenken ontbrak in de scholen. Thea Meijer en ik stonden voor de vraag hoe het onderwijs te moderniseren. We hadden een groep schooldirecteuren die snapte dat dit belangrijk was. Directeuren met een focus op samenwerken en een grote onderlinge solidariteit. Dat was geruststellend.’’

Kwaliteit

,,We ontwikkelden ijkpunten, met kwaliteitsnormen waarvan we zelf weten dat die goed zijn. Terugkijkend ben ik er trots op dat we de focus echt hebben gelegd op kwaliteit. Kinderen kunnen zich nu veel beter ontwikkelen en dat is de verdienste van de hele groep. Leiderschap veronderstelt dat je weet waar je naartoe wil: ik zie onmiddellijk de stip op de horizon, en vergeet ook weleens dat ‘t niet vanzelf gaat. Maar wat ik toen, in 2003, wilde, hebben we een paar jaar geleden bereikt. De organisatie doet het goed, dat heeft ook de recente audit aangegeven.’’

Nieuwe stap

,,Nu zou SPO Utrecht een nieuwe stap moeten maken. Het is goed dat er twee nieuwe bestuurders komen. Het is leuk als nieuwe mensen onverwacht nieuwe dingen roepen.’’

Droomschool

,,Ik denk dat, als ik zou blijven, ‘anders organiseren’ de uitdaging is voor de komende tijd. Nog steeds zitten kinderen in groep 3, of groep 4, die knip tussen groepen is eigenlijk raar. Voor kinderen hoeft het ook niet, die kunnen zelfstandig werken als je maar goede afspraken maakt. De knip tussen scholen moet er helemaal uit. Een school voor kinderen van 0-18 jaar, dat is de droomschool die ik graag zou zien. Dit realiseren gaat moeizaam en zal lang duren. Ik vind het jammer dat ik hierin geen rol meer zal spelen.’’

Jammer!

,,En één ding vind ik echt jammer. Ik had een fantastisch plan: een basisschool met muziek als belangrijk aandachtsgebied, voor jonge talenten uit heel Nederland. Er was serieuze belangstelling voor, maar het bleek toch nog niet haalbaar… door gebrek aan gemeentelijke ambitie. Jammer, er had iets heel moois en bijzonders kunnen ontstaan.’’

Net niet

,,Utrecht is voor mij de stad van ‘net niet’. Een stad met tomeloze ambitie, maar als het op uitvoeren aankomt, dan kan het net niet.’’

Huisvesting

,,In 2003 was de huisvestingssituatie van scholen slecht. In het eerste ‘masterplan huisvesting’ zou slechts een beperkt aantal Utrechtse scholen worden vervangen en opgeknapt. We hebben er heel lang over gesproken en zijn er uit gekomen. De gemeente was bereid veel meer geld in onderwijshuisvesting te stoppen dan ze had beraamd: alle scholen waar dat nodig is, worden opgeknapt of krijgen nieuwbouw. Als we nu kijken naar ons huidige scholenbestand, dan mogen we niet klagen over hoe we erbij zitten.’’

Eric van Dorp (midden) ondertekent de opdracht aan  EVA architecten voor de nieuwbouw van obs Vleuterweide op 30 juni 2020. Met architect Daniël Biesheuvel (links) en directeur van obs Vleuterweide Noortje Willems (rechts).

Glijbaan

,,Scholen bouwen moet je leren. Het ontwerp van onze nieuwe schoolgebouwen en onze werkwijze veranderden in de loop der jaren, de focus in het ontwerp komt steeds meer op onderwijs te liggen. We maken nu gebouwen die bijzonder zijn. Ik vind het belangrijk dat een kind trots is op zijn school, dus ik zoek altijd naar iets dat een school speciaal maakt. Een glijbaan bijvoorbeeld. De touwbrug die straks in de vide van obs Vleuterweide hangt. Het talud, de glijbaan en het boomkroonpad van Kindcentrum Rijnvliet. Een gebouw in de wijk waar je omheen kunt spelen. Kinderen vinden dat leuk!’’

Duurzaam

,,We groeien ook in duurzaam bouwen en duurzaam energiegebruik. We zijn een maatschappelijke organisatie en met onderwijsgeld moet je zorgvuldig omgaan. Driekwart van onze scholen wekt energie op met zonnepanelen, dat geld hoeven we niet in de kachel te stoppen! Ik vind het belangrijk dat we aan kinderen uitdragen dat je verantwoord met het milieu moet omgaan. Als het kan, dan willen we als SPO Utrecht dingen doen die net iets beter zijn. In Utrecht loopt SPO Utrecht voorop in duurzame energie en scholenbouw. We werken hierbij intensief samen met de gemeente.’’

Samenwerking

,,Het is fijn dat we bij SPO Utrecht mensen hebben die het snappen. We zijn intern en extern erg op samenwerking gericht. De discussie onder collega’s binnen SPO Utrecht gaat altijd over ‘kan het anders?’, ‘kan het beter?’ en nooit over ‘dat willen we niet’. Dat maakt besturen makkelijk hoor. Besturen is echt niet zo zwaar, als je het kunt tenminste.’’

Geplaatst in Nieuws.