Er komt nogal wat kijken bij een ‘frisse school’

Tevreden blikt Rob van der Westen terug op het landelijk congres ‘Duurzame en gezonde scholen 2023’ in Utrecht, waar hij eerder deze week dagvoorzitter was. ,,Dit heeft Utrecht op een positieve manier op de kaart gezet,’’ concludeert de beleidsadviseur huisvesting van SPO Utrecht. ,,De schoolbesturen en de gemeente trekken in Utrecht al sinds 2006 met elkaar op. Dat werpt zijn vruchten af. Samenwerking was de rode draad tijdens het congres.‘’

Belangrijk thema was het verbeteren van het binnenmilieu van scholen. En dan niet vanuit de theorie, maar door ervaringen uit te wisselen uit de dagelijkse praktijk.

Want ook alle scholen van SPO Utrecht hebben nu dan wel de wettelijk verplichte CO2-meter in elk lokaal hangen, maar wat doe je als die de hele dag rood uitslaat? Een zakdoekje over de CO2-meter leggen is natuurlijk niet de oplossing (waar gebeurd!).

Het ventilatiesysteem 24 uur per dag voluit laten draaien, zou de meters wel in het groen kunnen zetten, in bepaalde situaties. Maar hieraan kleven belangrijke bezwaren. Het energieverbruik stijgt fors en dat is natuurlijk juist niet de bedoeling. 24/7 de ventilatie laten draaien kost geld, dat niet wordt bekostigd door de overheid (die de CO2-meters verplicht stelde). En, ook niet onbelangrijk, buren kunnen er veel last van hebben als de school dag en nacht het ventilatiesysteem laat loeien. Op een aantal scholen is sowieso een forse investering nodig om het binnenklimaat acceptabel te houden.

Het doel is natuurlijk toch om een prettig en gezond werkklimaat in de scholen te creëren, met frisse lucht voor leerlingen en collega’s. Dus bij SPO Utrecht brengt Jos Boon in kaart welke maatregelen hiervoor nodig zijn en vooral ook: wat die gaan kosten. Dan komt ook het andere belangrijke thema van het congres aan de orde: duurzaamheid.

Utrecht geeft het goede voorbeeld. Hier in de stad is afgesproken dat de schoolbesturen het rendabele deel van duurzame investeringen zelf bekostigen. De gemeente dekt het onrendabele deel van duurzame investeringen aan schoolgebouwen. Dit zou mogelijk ook een financiële oplossing kunnen bieden voor de extra kosten die het realiseren van een goed binnenklimaat met zich meebrengt.

Kortom: het is een onderwerp dat de komende jaren zeer actueel blijft. Want we hebben het warm in de zomer! Het zal ongetwijfeld extra geld kosten om de binnentemperatuur acceptabel te houden als het buiten 30 of 35 graden Celsius is…

Wil je meer weten? Lees hier het verslag van de dag in Stedebouw & Architectuur

Geplaatst in Nieuws.