Duurzaam inzetbaarheidsplan school onderwijs vitaliteitsplan SPO Utrecht

Een duurzaam inzetbaarheidsplan voor de Klimroos

Door het tekort aan onderwijspersoneel worden er veel creatieve oplossingen bedacht om te zorgen dat de toestroom van nieuwe medewerkers blijft komen. Maar collega Roel Stassen vindt het juist ook belangrijk om te kijken naar wat er gedaan kan worden om het huidige personeel te behouden. Hij is daarom gestart met de master Vitaliteit en Professionaliteit en werkt aan een duurzaam inzetbaarheidsplan voor de Klimroos.

Master Vitaliteit & Professionaliteit

Naast leerkracht vervult Roel ook de rol van schoolopleider. Vanuit deze rol is hij begonnen met de master Vitaliteit en Professionaliteit. Roel vertelt: “Ik krijg op de Klimroos veel mogelijkheden en de verantwoordelijkheid om mijn functie als schoolopleider goed te vervullen. Hierdoor begon ik het als een kleine HR-functie te zien waarin ik constant bezig ben met de ontwikkeling van het team en het welzijn van het personeel. Tijdens de opleiding leer ik welke concrete stappen ik moet zetten om een onderwijsorganisatie vitaal te houden. Super interessant!”

Vitaliteitsaanpak

Zijn praktijkopdrachten voert Roel uit op zijn eigen school. Het team van de Klimroos doorloopt daarom nu onder leiding van Roel een traject om tot een duurzaam inzetbaarheidsplan te komen. Dit traject bestaat uit drie bijeenkomsten. Roel vertelt hierover: “De eerste bijeenkomst staat in het teken van ‘verbinden’. Door aan de hand van theoretische modellen uit te leggen wat vitaliteit en duurzame inzetbaarheid betekent en daar in spelvorm over in gesprek te gaan, creëer je verbinding rondom het thema en krijg je het hele team enthousiast.”  In de tweede bijeenkomst staat ‘verkennen’ centraal waarin wordt gekeken wat belemmerende en stimulerende factoren zijn rondom duurzame inzetbaarheid. Tot slot worden er aan de hand van deze factoren interventies opgesteld op zowel individueel- als organisatieniveau. Dit gebeurt aan de hand van drie onderwerpen: vitaliseren, veranderen en verlichten. Vervolgens presenteert iedereen zijn schema en wordt er samen gekeken naar interventies die door meerdere personen zijn voorgesteld. Dit leidt tot een aantal interventies op organisatieniveau die breed gedragen worden binnen de groep. De punten die op individueel niveau zijn ingevuld, kunnen worden meegenomen naar de persoonlijke ontwikkelgesprekken waardoor het duurzame inzetbaarheidsplan onderdeel wordt van de ontwikkelcyclus.

Collega’s voelen zich gehoord

“Wat ik vooral mooi vond om te zien, is dat er weinig interventies op organisatieniveau bij ‘verlichten’ genoemd werden. Dat is niet wat je verwacht in een branche waar veel werkdruk wordt ervaren. Het team gaf vooral aan dat ze meer wilden doen van hetgeen wat ze leuk vinden (vitaliseren) en een aantal dingen wilden veranderen. Dit waren voornamelijk kleine interventies die soms al opgelost werden door er met elkaar over in gesprek te gaan. Mensen voelen zich gehoord of begrijpen beter waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Door teams zelf de regie te geven om interventies op te stellen binnen de gestelde kwaliteitskaders, creëer je een professionele werkomgeving waar de leerkrachten, maar ook de directie van profiteert. Dit vraagt dus wel om duidelijke kwaliteitskaders. Directeur Joeri Baartscheer heeft dit op De Klimroos gedaan aan de hand van gezamenlijk opgestelde kwaliteitskaarten.”

Investering

Het is goed om af en toe samen met het team een stap terug te doen. Een klas leert ook pas op zijn best als het pedagogisch klimaat op orde is. Door tijd en energie te steken in het welzijn en de ontwikkeling van je personeel, krijg je gemotiveerde leerkrachten terug die met plezier en de juiste kennis voor de klas staan. En dat is waar het uiteindelijk omgaat; een omgeving creëren waarin goed onderwijs wordt gegeven.

Geplaatst in Nieuws.