De kracht van vakmanschap

Het nieuwe Koersplan 2019-2023 is gepubliceerd op deze website. Hierin noemen we een aantal speerpunten in onderwijsontwikkeling voor de komende vier jaar. Onze aandacht is gericht op:

  • de kracht van vakmanschap
  • eigentijds onderwijs beter organiseren
  • partnerschap met ouders en professionele partners

Ons Koersplan is een inspirerend document! Onze visie en missie zijn er in verwoord. In het Koersplan zetten we de grote lijnen uit, we geven richting aan actuele ontwikkelingen in ons onderwijs. Onze 36 scholen realiseren dit beleid en vertalen het Koersplan in hun eigen concrete beleid, vastgelegd in hun schoolplan en jaarplan.

Geplaatst in Nieuws.