Congres Duurzame & Gezonde Scholen krijgt een Utrechts tintje

Utrecht is dit jaar gaststad voor het jaarlijkse congres Duurzame & Gezonde Scholen, dat op 11 oktober plaatsvindt in De Fabrique. Terecht, want er vinden mooie ontwikkelingen plaats in Utrecht tussen schoolbesturen en gemeente. En het congres is zeer actueel, nu uit recent onderzoek blijkt dat landelijk gemiddeld ruim 40 procent van de gebouwen in het primair onderwijs niet aan de eisen van gezonde scholen voldoet. Werk aan de winkel dus!

Anko van Hoepen (voorzitter CvB van SPO Utrecht) opent het congres namens de Utrechtse Onderwijs Agenda. En Rob van der Westen, beleidsadviseur huisvesting van SPO Utrecht, is dagvoorzitter. Keynote spreker is Wichert Eikelenboom, met een pleidooi om vooral alle oude processen in scholenbouw los te laten en zo ruimte te creëren voor ontwikkelingen die schoolgebouwen toekomstbestendig en flexibel maken. Tijdens drie keuzerondes kun je je de hele dag verdiepen in mooie voorbeelden.

Hier kun je het volledige programma bekijken.

Bij die voorbeelden is nu natuurlijk ook een aantal Utrechtse, want hier in de stad werken gemeente en schoolbesturen al jaren nauw samen aan het realiseren van duurzame en gezonde schoolgebouwen. Schoolbestuur SPO Utrecht is weliswaar voorloper in energieneutraal en duurzaam bouwen, maar er zijn gelukkig al veel meer voorbeelden die het delen waard zijn. Dus dit wordt een inspirerende bijeenkomst.

De architecten van obs Jules Verne (Brique Architecten) en die van de aankomende renovatie van het schoolgebouw voor vso Kromme Rijn College aan de Rubenslaan (EVA architecten) zijn opgenomen in het programma. Ook is er tijdens het congres aandacht voor ‘groene schoolpleinen’, verschillende scholen van SPO Utrecht leveren hieraan een bijdrage.

Wist je dat:

* Vrijwel alle scholen van SPO Utrecht met zonnepanelen in hun energie voorzien?

* SPO Utrecht in samenwerking met de gemeente energieneutrale scholen bouwt, waar bijna-energieneutraal verplicht is?

* Veel scholen van SPO Utrecht al voldoen aan de eisen van een goed binnenmilieu?

* SPO Utrecht bezig is het binnenmilieu en het energieverbruik van scholen online te monitoren, zodat gericht kan worden gestuurd op effectieve maatregelen?

* SPO Utrecht aanjager is van het streven van de gemeente om alle scholen in de stad aardgasvrij te maken?

Geplaatst in Nieuws.