Collega’s onderzoeken inclusiever passend onderwijs bij schoolbezoek aan Blosse

Een groep collega’s houdt zich al een tijdje bezig met de vraag hoe SPO Utrecht inclusiever passend onderwijs kan bieden. Deze ‘ontwikkelhub’ verdiept zich in wat ‘inclusiever passend onderwijs’ eigenlijk betekent. Deze week bezochten zij daarom drie kindcentra van Blosse, in Heerhugowaard. Melle van Tricht, Evelien van Lunteren, Linda Osman en Anje-Margreet Woltjer delen graag hun ervaringen.

(De tekst gaat verder onder de afbeeldingen)

Evelien (beleidsadviseur onderwijskwaliteit): ,,Nu ons koersplan is vernieuwd, is inclusiever passend onderwijs de komende jaren echt een ontwikkelthema binnen SPO Utrecht. We willen duidelijk krijgen wat we er precies onder verstaan en hoe we er invulling aan gaan geven. Bij Blosse zagen we al dat sommige scholen onder inclusiviteit verstaan ‘voor zoveel mogelijk kinderen in onze wijk’ en andere scholen toegankelijk zijn ‘voor specifieke groepen’. We constateerden na ons bezoek dat het begrip inclusiviteit enorm veelzijdig is.’’

Blosse telt 30 kindcentra: het schoolbestuur is volledig geïntegreerd met het bestuur van de kinderopvang. Er is een gezamenlijke visie, maar de scholen/kindcentra hebben ruimte om hier op eigen wijze invulling aan te geven, passend bij de wijk. Dat laatste is een belangrijke overeenkomst met SPO Utrecht, ook hier is de autonomie van schooldirecteuren groot, binnen de marges van ons koersplan.

Drie kindcentra werden bezocht: De Nieuwe Draai, De Vaart en de St. Barbaraschool

Melle (directeur kindcentrum Haarzicht/Kees valkensteinschool): ,,Ik mocht met enkele collega’s naar inclusief kindcentrum De Vaart. Wat me hier raakte (én op De Nieuwe Draai én op bestuursniveau), was dat íedereen de opdracht leek te voelen om er voor álle kinderen in de wijk te zijn.’’

,,Dit scholenbezoek leverde ook bevestiging op: we doen ook op onze ‘Kees’ en kindcentrum Haarzicht (onbewust) al mooie dingen voor kinderen die een specifieke hulpvraag stellen. We mogen best ook die mooie dingen explicieter vieren volgens mij. We spraken dan ook af dat de ontwikkelgroep de komende bijeenkomsten juist organiseert op locaties van SPO Utrecht. Ik ben benieuwd!’’

Anje-Margreet (lid College van Bestuur): ,,Na de inleiding heb ik met een paar andere collega’s een bezoek gebracht aan De Nieuwe Draai, een vernieuwingsschool waar opvang en onderwijs volledig zijn geïntegreerd. Kinderen brengen de dag door in hun domein (0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-9 jaar, 9-12 jaar), worden gestimuleerd hun leerroute veelal zelf te plannen en hebben hun eigen leerlijn, met instructies in kleine groepen.’’
,,Het was erg leuk om een kijkje in de keuken te krijgen bij een organisatie die opvang en onderwijs al zover heeft geïntegreerd en op vele terreinen probeert inclusief te handelen. Het biedt veel inspiratie om na te denken over hoe we binnen SPO Utrecht de doorgaande lijn voor alle kinderen verder kunnen versterken. Dit is ook een van de ambities in ons nieuwe koersplan.’’

,,Het was ook erg leuk om op werkbezoek te gaan met een groep collega’s die al een tijdje nadenkt over hoe we binnen SPO Utrecht inclusie kunnen versterken. Het leren van elkaar versterken, is immers ook een van onze ambities.

Linda (bestuurssecretaris):  ,,Blosse heeft als ambitie om de twee werelden van onderwijs en opvang zo veel als mogelijk te vervlechten en er één wereld van te maken. Om zo de knip tussen voorschoolse opvang, school en naschoolse opvang eruit te halen, om een doorlopende leerlijn te creëren en om zo kinderen rust te gunnen.’’

,,De bestuurder gaf ons een inkijkje in de complexe bestuurlijke processen en wat die allemaal teweeg brengen. Daarna gingen we het kindcentrum ‘De Nieuwe Draai’ in. Ik vond het mooi om te zien hoe hun sterke onderwijsvisie in alles is uitgewerkt: van personeelsbeleid tot gebouw, van gezamenlijk lunchen tot ‘de volgende stap maken wanneer de leerling eraan toe is’. Gezamenlijke verantwoordelijkheid én vertrouwen liepen als een rode draad door de dag en hun visie. Nu bedenken wat we hiervan en hiermee kunnen leren voor SPO Utrecht!’’

Evelien: ,,Het viel me op hoeveel beweegruimte kinderen krijgen op De Nieuwe Draai, letterlijk en figuurlijk. De kinderen volgen hun eigen programma door verschillende ruimten, ze worden hierbij begeleid door verschillende volwassenen, met veel interactie. Goed voor kinderen die het moeilijk vinden om de hele dag in een lokaal te zitten. En de domeingroepen die Anje-Margreet al noemde, bieden een zachtere landing in groep 1. De Nieuwe Draai kent drie momenten per jaar waarop wordt gekeken waar je aan toe bent als kind, heel flexibel en ook dat biedt veel ruimte.’’

,,Ik vond het heel fijn om samen met collega’s scholen te bezoeken, het geeft me ruimte in mijn hoofd. Aan het eind van de dag kwamen we tot heel mooie gesprekken, we hebben onze ervaringen uitgewisseld, zo’n bezoek geeft een heel andere dimensie, dat vond ik aanvullend en heel inspirerend.’’

Geplaatst in Nieuws.