Coalitieakkoord Utrecht: deze thema’s zijn ook ónze thema’s

Het nieuwe college van Utrecht focust de komende jaren op de drie grote crises van onze tijd: groeiende kansenongelijkheid, woningnood en klimaatcrisis. Als openbaar onderwijs wil en kan SPO Utrecht aan deze opdracht graag zijn steentje bijdragen, want deze thema’s zijn ook ónze thema’s, zegt Anko van Hoepen, voorzitter college van bestuur.

Gelijke kansen ,,We zijn het zeer eens met het uitgangspunt dat ongelijk investeren nodig is om gelijke kansen te creëren. Dit is een belangrijk thema in ons onderwijs en we zullen onze rol hierin zeker vervullen, zeker in combinatie met het tegengaan van segregatie. Het is terecht dat het college flink inzet op voorschoolse educatie, we willen hierover graag stevige afspraken maken. Want met het creëren van gelijke kansen moet je vroeg beginnen! Ook onze samenwerking tussen Academie 10 en obs het Zand, waarbij 10-14-jarigen hun vo-keuze kunnen uitstellen, krijgt in dit collegeakkoord een mooie steun in de rug.’’

Klimaat ,,Mooi dat de energievisie van het stadsbestuur is veranderd in een klimaatvisie, met investeringen voor een duurzamer toekomst. Wij hebben hier ook onze taak! Onze scholen spelen bewust een belangrijke rol in het ‘groener’ opvoeden van kinderen en wij kunnen ook de ouders hierin meenemen. We zijn immers diep geworteld in alle wijken. SPO Utrecht is al jaren voortrekker in duurzaam bouwen en is blij in de gemeente een goede samenwerkingspartner te vinden. We willen hier graag mee door, ook bij het verder vergroenen van onze schoolpleinen.’’

Woningnood ,,Ook gezinnen met kinderen moeten in Utrecht kunnen (blijven) wonen, we zijn daarom content dat hierop wordt ingezet. Voor hen zijn goede docenten nodig, dus ook voor onderwijspersoneel zou het makkelijker moeten worden om een woonplek te vinden. Het is positief dat dit college de urgentie van de woningnood in relatie tot onderwijskwaliteit onderkent en tegen gereduceerd tarief een aantal parkeervergunningen biedt voor leraren met lange reistijd. We steunen de pilot waarbij leraren voorrang krijgen op de woningmarkt, van harte.’’

Onderwijs en jeugd ,,Jammer dat onderwijs en jeugd niet zijn samen gevallen in één portefeuille, zoals wij hebben bepleit vanwege het grote belang hiervan. We hebben er echter alle vertrouwen in dat we beide wethouders, Eelco Eerenberg (onderwijs) en Dennis de Vries (jeugd) kunnen vinden in een goede samenwerking, om deze belangrijke taken met elkaar te verbinden.’’

Geplaatst in Nieuws.