Leraren parkeren straks voor lager tarief bij hun school in Utrecht

Het voornemen van het nieuwe college van Utrecht om iets te doen aan de hoge kosten voor parkeren van leraren, kreeg donderdag 16 juni een concreet vervolg tijdens de gemeenteraadsvergadering.Scholen krijgen de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een beperkt aantal parkeervergunningen aan te vragen, voor docenten die niet in Utrecht wonen en een lange reistijd hebben naar hun werkplek in Utrecht. Voorwaarde is dat de scholen een plan maken voor duurzaam mobiliteitsbeleid voor hun medewerkers. Het college werkt in overleg met de schoolbesturen, een raadsvoorstel uit.

Het verzet tegen de hoge parkeertarieven kwam in een stroomversnelling door de lobby van gezamenlijke GMR-en van Utrechtse schoolbesturen.

Zie ook dit artikel van RTV Utrecht.

En dit artikel van AD Utrechts Nieuwsblad

Annemieke Teune, directeur van obs De Kleine Dichter in Dichterswijk, de school die samen met Jenaplanschool Wittevrouwen als eerste begon met actievoeren (‘Teach&Ride’) in september 2021:

 ,,Ik ben wel gelukkig met dit resultaat, het is een mooi begin. Blij te merken dat een beetje herrie maken soms toch effect heeft. Het was goed om te merken dat gemeenteraadsleden echt mét ons hebben gestreden.’’

,,We zijn benieuwd hoe het verder gaat, ik wil graag weten hoeveel vergunningen we bijvoorbeeld kunnen krijgen. En dat mobiliteitsplan: ja, dat ga ik maken. Bij ons komt al het grootste deel van de leraren op de fiets naar school en bij sollicitaties vragen we dat ook meteen van nieuwe collega’s.’’

‘Onderwijs is topsport, ontzettend leuk!’

Willem Muilenburg (63) is een geboren en getogen Utrechter en blijkt een onderwijsman met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hij is sinds kort de secretaris van de GMR van SPO Utrecht.

Wiegje

Al een jaar of acht bezocht Willem de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, als lid. Hij vertegenwoordigde sbo Luc Stevensschool, waar hij lesgeeft aan groep 7-8. ,,Ik maakte me vaak druk over het afromen van onderwijsgeld op bestuurskantoren, ik vind dat zoveel mogelijk geld naar het kind moet. Ik zie nu dat het NPO-geld echt terecht komt bij de kinderen die het nodig hebben. Het is toch schrijnend dat het in Nederland uitmaakt waar je wiegje is geplaatst…’’

Regelgeving

Toen hij in 1980 als leerkracht begon, was Lombok nog een achterstandswijk, vertelt Willem. Hij werd er directeur van een school, maar: ,,De regelgeving uit Den Haag stoorde me. Je moest aan zoveel standaarden voldoen. Ik vroeg me af of ik dit de rest van mijn leven wilde doen…’’ Het antwoord was: nee. Willem ging werken met zijn zwager, werd mede-eigenaar van een groothandel in etenswaren op Kanaleneiland. Tot Ed, de vorige directeur van Luc Stevensschool twaalf jaar geleden contact met hem zocht: of Willem niet op woensdagochtenden een leerkracht met zwangerschapsverlof wilde vervangen. Gewoon, naast zijn werk in het bedrijf.

Herintreder

,,Ik merkte dat ik het toch wel héél leuk vind om met kinderen bezig te zijn.’’ Hij verkocht zijn aandelen in het bedrijf en besloot als herintreder het onderwijs weer te omarmen. Dat bevalt hem goed: ,,Het is topsport, ontzettend leuk! Ik vind lesgeven een enorme uitdaging, maar ik zou niet anders willen.’’ Zijn hart ligt bij kinderen die het minder hebben getroffen. ,,Corona gaf een extra boost om me in te zetten voor deze doelgroep. Thuiswerken? Met zes mensen op een tweekamerflat zonder laptop? Ik ben ook voorzitter van Sporting’70, in Utrecht-Oost, daar kom je een heel ander publiek tegen. De verschillen zijn groot in Utrecht.’’

Interesse

Zijn besluit om GMR-secretaris te worden verklaart hij zo: ,,Ik heb een enorme interesse in begrotingen en financiën. We zijn bezig met een vernieuwing. Ik vind het een uitdaging om met de GMR de diepte in te gaan en een serieuze gesprekspartner te zijn voor het bestuur van SPO Utrecht.’’

Anje-Margreet Woltjer bestuurslid SPO Utrecht

Met de komst van Anje-Margreet Woltjer als bestuurslid heeft SPO Utrecht per 1 september een nieuwe leiding. Het vorige bestuur is onlangs gepensioneerd, voorzitter Anko van Hoepen trad aan per januari 2022. SPO Utrecht is met 38 scholen een van de grote organisaties voor primair onderwijs in Nederland.

Sterk bestuur

,,De raad van toezicht van SPO Utrecht is blij in Anje-Margreet Woltjer een bevlogen bestuurder te hebben gevonden, met brede ervaring met ‘goed bestuur’ in het primair onderwijs. Voorzitter Anko van Hoepen en Anje-Margreet Woltjer vormen een sterk duo, in wie we groot vertrouwen hebben. De uitdagingen van de toekomst voor het Utrechtse onderwijs zijn ook bij Anje-Margreet in goede handen,’’ aldus Elske Overgoor, voorzitter van de raad van toezicht.

Foto: Carla Manten Fotografie

Gelijke kansen

Goed bestuur, onderwijskwaliteit realiseren en strijden voor gelijke kansen, zijn kernwoorden in de loopbaan van Anje-Margreet Woltjer (42). De afgelopen vier jaar was zij bestuurder van Delta Scholengroep, met 25 po-scholen in de regio Arnhem en de Achterhoek. Korte tijd daarvoor zette ze zich in als hoofd onderwijs en kwaliteit bij PCOU, de tien jaar daarvoor adviseerde zij binnen de PO-Raad vele schoolbesturen rond de kwaliteit van besturen en werkte ze onder meer aan afspraken hierover binnen de sector, via de ‘code goed bestuur’.

Collegiaal bestuur

Anko van Hoepen: ,,Ik kijk uit naar de samenwerking met Anje-Margreet. We vullen elkaar mooi aan in ons collegiaal bestuur. Fijn om de komende jaren samen te werken aan goed onderwijs voor alle kinderen in onze mooie stad.’’

Nieuw

Met de komst van Anje-Margreet staat er een nieuw bestuur voor het Utrechts openbaar primair onderwijs, dat klaar is voor de toekomst. Thea Meijer en Eric van Dorp vormden bijna twintig  jaar lang een sterk en stabiel bestuur, dat ook landelijk in het primair onderwijs een rol speelde. Onlangs gingen zij met pensioen.

Verantwoordelijk

Anje-Margreet gaat zich inzetten voor kinderen in het openbaar onderwijs, in haar eigen woonplaats Utrecht. ,, In Arnhem heb ik ervaren hoe mooi het is om zelf als bestuurder in de praktijk, indirect, het verschil te kunnen maken, juist voor kinderen die dat het hardst nodig hebben. Ik ken SPO Utrecht als een stabiele, prettige organisatie met professionele medewerkers. Een organisatie waar mensen naar elkaar omkijken en die zich verantwoordelijk voelt voor alle kinderen in de stad.’’

Samenwerking

,,Actuele vraagstukken als kansenongelijkheid zijn te groot voor een individueel schoolbestuur. Nu ik zelf bestuurder ben, is me echt opgevallen dat het openbaar onderwijs in die samenwerking een belangrijke rol speelt en ook wel vaak het voortouw neemt. Ik voel het als een mooie opdracht om aan deze samenwerking, met de directeuren, met de andere partners en collega’s, in mijn eigen stad bij te dragen.’’

Internationale delegatie schoolleiders bezoekt ISUtrecht

Ria leidt professioneel en met zelfverzekerde flair een groepje schoolleiders/onderwijsbestuurders rond in haar school, International School Utrecht (ISUtrecht). Hayrettin en Asut komen uit Turkije, Neus uit Spanje en Janette uit Nederland. Ria is 9 jaar en zit in ‘grade 4 white’. ISUtrecht biedt internationaal onderwijs voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

Hayrettin verbaast zich over de vele ramen in de klaslokalen. ,,Wij willen namelijk frisse lucht in de klas,” legt Ria hem uit. ,,En het is belangrijk dat er natuurlijk daglicht door de ramen binnenkomt, dat kinderen naar buiten kunnen kijken en de bomen zien.” In Turkije, vertelt Hayrettin, hij is schoolleider in het speciaal onderwijs, zijn er geen ramen maar muren in de klas. ,,Je kunt niets zien, dus je wordt niet afgeleid.”

ESHA

Het bezoek van in totaal zo’n twintig Spaanse, Turkse en Nederlandse schoolleiders is een initiatief van ESHA, de internationale vereniging van schoolleiders in (en buiten) Europa. Voorzitter Petra van Haren stapte vrij recent over van de Nederlandse AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) naar eenzelfde functie bij deze internationale club. Onlangs konden ESHA-leden voor het eerst na de coronacrisis weer een studiereis naar Malta maken.

Petra is ook aanwezig bij ISUtrecht. ,,Voor je als schoolleider voor een ander kunt zorgen, moet je eerst goed voor jezelf zorgen. Schoolleiders vergeten dat en zorgen vaak niet goed voor zichzelf. Maar je moet ruimte en tijd nemen om je verder te ontwikkelen, om toe te komen aan je eigen leervragen. In een gezelschap zoals dit wordt dag en nacht over onderwijs gepraat: een netwerk doet veel voor je persoonlijke groei.”

Ict

Aanleiding om ISUtrecht te bezoeken, is hoe ict hier wordt ingezet in het onderwijs. Het lesprogramma van internationale scholen is thematisch georiënteerd. Directeur Marieke Folkers: ,,Gemeenschap is hier belangrijk. Onze leraren doen er alles aan om kinderen te inspireren!” Dat zij ook schoolleiders inspireren, blijkt wel uit de VR-bril die een Turkse collega zich laat opzetten door docent Marianne, zelf van jongs af aan fervent gamer, vertelt ze. Het filmpje dat Marianne laat zien is beslist enthousiasmerend: al haar leerlingen dragen een VR-bril en zwaaien grijnzend met hun armen in het rond. Marianne: ,,Dingen die 1000 jaar duren, zoals het laten groeien van een tropisch woud, doe je nu in 45 minuten. VR geeft een nieuwe dimensie aan lesgeven.”

Bedrijvigheid

Hier op de hoofdvestiging gonst het van bedrijvigheid. Overal zijn kinderen aan het werk en waar ze niet zijn, zie je sporen van hun activiteiten: werkstukken op tafels op de grond, aan de muren. De negenjarige Ria tijdens haar rondleiding: ,,Ik vind het vooral heel fijn dat we zoveel verschillende tafels hebben in onze lokalen. Je kunt op allerlei manier zitten. Op een kruk, aan een lage tafel, alleen of in een groepje, er zijn statafels en je kunt ook op een kleed zitten.”

Leren en inspireren

Tussen de bedrijven door buitenlandse schoolleiders ontvangen, doet directeur Marieke met plezier. ,,Ons doel is samen leren en inspireren. Deze bijeenkomst is zeker een mooi voorbeeld daarvan!”

Coalitieakkoord Utrecht: deze thema’s zijn ook ónze thema’s

Het nieuwe college van Utrecht focust de komende jaren op de drie grote crises van onze tijd: groeiende kansenongelijkheid, woningnood en klimaatcrisis. Als openbaar onderwijs wil en kan SPO Utrecht aan deze opdracht graag zijn steentje bijdragen, want deze thema’s zijn ook ónze thema’s, zegt Anko van Hoepen, voorzitter college van bestuur.

Gelijke kansen ,,We zijn het zeer eens met het uitgangspunt dat ongelijk investeren nodig is om gelijke kansen te creëren. Dit is een belangrijk thema in ons onderwijs en we zullen onze rol hierin zeker vervullen, zeker in combinatie met het tegengaan van segregatie. Het is terecht dat het college flink inzet op voorschoolse educatie, we willen hierover graag stevige afspraken maken. Want met het creëren van gelijke kansen moet je vroeg beginnen! Ook onze samenwerking tussen Academie 10 en obs het Zand, waarbij 10-14-jarigen hun vo-keuze kunnen uitstellen, krijgt in dit collegeakkoord een mooie steun in de rug.’’

Klimaat ,,Mooi dat de energievisie van het stadsbestuur is veranderd in een klimaatvisie, met investeringen voor een duurzamer toekomst. Wij hebben hier ook onze taak! Onze scholen spelen bewust een belangrijke rol in het ‘groener’ opvoeden van kinderen en wij kunnen ook de ouders hierin meenemen. We zijn immers diep geworteld in alle wijken. SPO Utrecht is al jaren voortrekker in duurzaam bouwen en is blij in de gemeente een goede samenwerkingspartner te vinden. We willen hier graag mee door, ook bij het verder vergroenen van onze schoolpleinen.’’

Woningnood ,,Ook gezinnen met kinderen moeten in Utrecht kunnen (blijven) wonen, we zijn daarom content dat hierop wordt ingezet. Voor hen zijn goede docenten nodig, dus ook voor onderwijspersoneel zou het makkelijker moeten worden om een woonplek te vinden. Het is positief dat dit college de urgentie van de woningnood in relatie tot onderwijskwaliteit onderkent en tegen gereduceerd tarief een aantal parkeervergunningen biedt voor leraren met lange reistijd. We steunen de pilot waarbij leraren voorrang krijgen op de woningmarkt, van harte.’’

Onderwijs en jeugd ,,Jammer dat onderwijs en jeugd niet zijn samen gevallen in één portefeuille, zoals wij hebben bepleit vanwege het grote belang hiervan. We hebben er echter alle vertrouwen in dat we beide wethouders, Eelco Eerenberg (onderwijs) en Dennis de Vries (jeugd) kunnen vinden in een goede samenwerking, om deze belangrijke taken met elkaar te verbinden.’’

Nieuwbouw obs Vleuterweide feestelijk van start

Een blijvende herinnering aan hun eigen obs Vleuterweide. Een metalen plaat met achterop de namen van dertien leerlingen, bouwen de kinderen samen met hun directeur Noortje Willems, in de fundamenten van hun nieuwe schoolgebouw. ,,Als de school misschien over honderd jaar wordt afgebroken, kunnen ze zien wie wij zijn.’’

Het is een kleine, feestelijke bijeenkomst, op de bouwplaats naast hun huidige schoolgebouw. Als de herinneringsplaat op piepschuim is geplakt en in de isolerende fundering verdwijnt, zegt een meisje vol bewondering: ,,Juf Noortje kan ook bouwen.’’

De kinderen zitten vol vragen aan Jos Bunt (directeur Blanksma Bouw) en aan ontwerper Daniël Biesheuvel van EVA architecten. ,,Hoe lang duurt het voor de school klaar is?’’ Jos Bunt antwoordt: ,,In maart mogen jullie er in.’’ Achtste groepers Fenne, Dalil en Annelin moeten architect Daniël Biesheuvel beloven dat ze dan langskomen, want hij vindt het echt zielig voor ze, dat ze de opening van hun nieuwe school niet meer meemaken. ,,Kijk, daar in het midden,’’ wijst hij enthousiast, ,,daar komt een grote boom.’’

Jos Bunt vertelt de kinderen dat wel 68 palen in de grond zijn verdwenen. ,,Op die palen komt de fundering, en daarop komt op 14 juni de vloer. Dan kun je al echt zien hoe het wordt.’’ Hij leert de kinderen wat de functie van ijzer is in het beton en waarvoor de buizen dienen die uit de grond steken (water, stroom). En vraagt of er nog meer vragen zijn. Jazeker!

Chloe uit groep 1-2: ,,Waarom komt het dak als laatste? Nu kun je niet voor de regen schuilen.’’

Jos belooft voor de bouwers een regenpak. ,,Hoeveel kamers krijgt de school?’’ (Veertien lokalen: twaalf voor de school en twee voor de buitenschoolse opvang). ,,Is het moeilijk werk?’’ (Het lijkt ingewikkeld, maar het valt wel mee).

Olivier uit groep 6 wil weten: ,,Hoeveel kost de school?’’ Architect Daniël: ,,Hoeveel denk je?’’ Olivier denkt na. ,,Rond de 250.000 euro?’’ Nee. Wel 3 miljoen! Dat maakt veel indruk op de kinderen. ,,Wie betaalt dat?’’ vraagt Fenne (groep 8a) licht ongerust. ,,Iedereen betaalt een beetje mee aan een schoolgebouw, hoor,’’ stelt adviseur huisvesting Rob van der Westen van SPO Utrecht haar gerust. ,,De school, de gemeente, de ouders, dat doen we samen.’’

Tijdens de werkzaamheden blijven de leerlingen van obs Vleuterweide lessen volgen in hun huidige schoolgebouw aan de Passiebloemweg 7, dat naast de bouwplaats ligt. Dit vereist de nodige veiligheidsmaatregelen en vergt aanpassingsvermogen van zowel bouwvakkers als leraren, kinderen en hun ouders. Maar zo kunnen zij wel goed zien hoe hun nieuwe schoolgebouw stap voor stap wordt gebouwd door Vintis, Peutz en Pieters Bouwtechniek en Blanksma Bouw.

Het ontwerp van EVA architecten voorziet onder meer in een enorme vide met planten en een touwbrug die naar het atelier op de eerste verdieping voert. Team en kinderen kijken uit naar de verhuizing, over ongeveer een jaar.

In de zomer volgt de bouwstart van Zonnewereld aan de andere zijde van dit terrein. Dat gebied wordt volgend jaar opnieuw ingericht en voorzien van een bijzonder kunstwerk.

i-LaB! speciale plek voor jongeren in Utrecht

Aan de Ramsesdreef in Utrecht Overvecht gaat deze week i-LaB! van het vso Kromme Rijn College van start. Een eigen plek voor ‘internaliserende’ jongens en meisjes tussen de 11 en de 15 jaar oud. Door de unieke aanpak stromen zij binnen twee of drie jaar door naar het reguliere voortgezet onderwijs in de stad.

Vanaf eind deze week zijn leerlingen welkom aan de Ramsesdreef.

Naar binnen gekeerd i-LaB! staat voor: i=internaliserend, Learn and Behave. ‘Internaliserend’ is naar binnen gekeerde gedragsproblematiek. Vaak merkt de omgeving daar niets van. Het anderen niet tot last willen zijn, is voor deze kinderen echter een flinke uitdaging. Zij vragen een rustige, voorspelbare en veilige plek om zich te kunnen ontwikkelen. Dat lukt niet op een gewone school. In het schoolgebouw aan de Ramsesdreef zijn de groepslokalen aangepast. i-LaB! maakt deel uit van het Kromme Rijn College aan de Kranenburgerweg. Dit is de enige vso-school in de stad waar deze jongeren terecht kunnen.

Zonder prikkels Op i-LaB! leren zij stap voor stap met kinderen uit andere klassen samen te leren, te werken en te leven. Jongeren beginnen op i-LaB! in een prikkelvrije omgeving, in een kleine groep met slechts tien leerlingen. Later kunnen ze door naar een prikkelarme groep met vijftien kinderen. Uiteindelijk leren ze goed functioneren in een groep met dertig klasgenoten. Zo bereiden ze zich voor op (terugkeer naar) het gewone voortgezet onderwijs, op enkele scholen die nauw met i-LaB! gaan samenwerken.

Groep 8, vmbo, havo, vwo Het team van i-LaB! heeft een positieve invloed op het gedrag van de leerlingen, waardoor zij tot betere leerprestaties komen. Leraren en ondersteuners houden rekening met de specifieke behoefte van deze jongens en meisjes. Het onderwijs is op i-Lab! is daarom heel goed en overzichtelijk georganiseerd. Kinderen uit groep 8 en leerjaar 1, 2 of 3 vo, volgen lessen op hun eigen niveau: groep 8, praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Door expertise te delen met enkele vo-scholen in Utrecht, kunnen leerlingen hier na hun i-LaB!-periode verder leren en een diploma halen. Welke scholen dat zijn, is nu nog niet bekend.

Verhuizing Aan de Ramsesdreef 190 zijn negen lokalen ingericht. Vanaf 12 mei beginnen ongeveer veertig leerlingen, vanaf augustus groeit deze school naar maximaal 100 kinderen. Volgens planning verhuist i-LaB! in schooljaar 2024-2025 naar zijn definitieve eigen onderkomen aan de Rubenslaan, vlakbij het Kromme Rijn College. Dit schoolgebouw aan de Rubenslaan wordt de komende jaren verbouwd. Het telt twee verdiepingen. De bovenste kan worden ingericht als volledig prikkelvrije zone. De eerste verdieping wordt prikkelarm en op de begane grond leren kinderen echt weer in een groep functioneren. Het onderwijskundig plan van eisen is klaar, binnenkort begint de zoektocht naar een architect.

Verrijking ,,Het wordt een prachtig schoolgebouw,’’ vertelt Wim van Ruitenbeek, die tot 1 mei directeur was. ,,Een verrijking voor de wijk, een plek waar weer echt geleerd wordt. Speciaal ingericht voor I-LaB!-leerlingen vormt het een belangrijke toevoeging aan het vo-palet in de stad. Ik stel me al voor dat beneden een heel lange tafel door de ruimte slingert, waaraan je kunt zitten waar je wilt. i-LaB! is een unieke plek die deze kinderen vanaf groep 8 helpt om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken. Zij hebben na twee of drie jaar geen i-LaB! meer nodig. Uniek, want de meeste andere soortgelijke vso-scholen in Nederland houden deze leerlingen tot hun eindexamen.’’

Kromme Rijn College In Utrecht kunnen jongeren die ‘naar binnen slaan’ in hun gedrag (internaliseren), vanaf mei kiezen uit twee locaties van het Kromme Rijn College: het i-LaB! aan de Ramsesdreef, of de hoofdvestiging aan de Kranenburgerweg. Zorgvuldig kijken naar het perspectief van het kind, bepaalt de keuze. Het Kromme Rijn College is er ook voor externaliserende leerlingen, die in hun gedrag juist heel expressief reageren op problemen. Beide groepen (e en i) krijgen gescheiden onderwijs, van eigen teams leraren en ondersteuners, met een eigen aanpak en in een eigen gedeelte van het gebouw of vanuit een andere vestiging. In een derde locatie aan de Mesdaglaan komt ‘KRC 360’, voor jongeren met een extra grote ondersteuningsbehoefte. In een dagvullend programma wordt onderwijs (school, stage) hier gecombineerd met zorg, dagbesteding en sport.

Groeiende school Het Kromme Rijn College is een groeiende school. De recente groei wordt vooral verklaard doordat leerlingen uit de stad en nabije regio, niet meer kiezen voor een school ver weg, maar in Utrecht willen blijven. Het Kromme Rijn College heeft de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd door specifiek te bieden waar deze jongeren behoefte aan hebben (vraaggestuurd onderwijs). Ook de ruimere mogelijkheden om op het Kromme Rijn College eindexamen te doen (nu ook vwo en havo) en door corona (niet kunnen doorstromen naar regulier vo) droegen bij aan de recente groei. Het Kromme Rijn College groeide van 72 leerlingen in 2014 naar 276 leerlingen nu, verdeeld over drie locaties. De gemiddelde verblijfsduur van een leerling is 2,5 jaar. Het Kromme Rijn College is een van de scholen van SPO Utrecht, voor openbaar onderwijs in de stad Utrecht.

Interieur schoolgebouw Ramsesdreef

Wim van Ruitenbeek

Wim van Ruitenbeek (50) was ruim acht jaar directeur van het Kromme Rijn College. Hij  gaat vanaf 1 mei 2022 leidinggeven aan het samenwerkingsverband passend onderwijs in Noord-Brabant, met 16 scholen en 13.000 leerlingen.

Wim begon op 1 januari 2014 op een vso-school waar niemand naartoe wilde: vso De Pels was herhaaldelijk beoordeeld als ‘zeer zwakke school’, met 72 leerlingen en 19 collega’s. De Pels viel samen met so De Pels onder een eigen bestuur. Nu hij vertrekt, staat er een gezonde, groeiende openbare school met 276 leerlingen op drie locaties en met 70 collega’s, die deel uitmaakt van SPO Utrecht.

Wim: ,,Vroeger vermeed iedereen ons, nu weet iedereen ons te vinden. Want wij denken mee in oplossingen en we kunnen dat organiseren.’’

Gered Eric van Dorp en Thea Meijer staken als bestuurders van SPO Utrecht in 2014 hun nek uit. Zij  hebben feitelijk de so- en vso- school van De Pels (nu so Fier en het Kromme Rijn College) voor de stad Utrecht gered door ze ‘over te nemen’. Er kwamen goede leidinggevenden, er werd geïnvesteerd, de gebouwen zijn vervangen of flink verbouwd.

i-LaB! een nieuwe koers Wim vertrekt en juist nu begint het Kromme Rijn College met i-Lab!, een unieke locatie voor internaliserende leerlingen vanaf groep 8. Dit zijn de jongeren tussen de 11 en 15 jaar die zozeer last van hun omgeving hebben, dat van leren niet meer komt. Op i-Lab! leren ze in twee, drie jaar tijd te functioneren in een groep leeftijdgenoten, om vervolgens door te stromen naar de tweede of derde klas in het reguliere vo. Voor hen komt er in 2024 een eigen plek aan de Rubenslaan in Utrecht. i-LaB! start op 11 mei in een tijdelijke locatie aan de Ramsesdreef.

 Mooi resultaat. Hoe gaat het verder met i-LaB! ,,i-LaB! is uniek en voegt echt iets toe aan het palet van voortgezet onderwijs in Utrecht, voor kinderen vanaf groep 8. Met welke vo-scholen i-LaB! nauw gaat samenwerken, weten we nog niet. Er is veel belangstelling, vanuit NUOVO natuurlijk, ook vanuit PCOU Willibrord. Het zou mooi zijn als de samenwerking met vier, vijf scholen zo goed wordt, dat i-LaB! op termijn overbodig wordt, omdat deze scholen zelf de juiste begeleiding bieden voor deze kinderen.’’

Derde locatie ,,Naast i-LaB! start aan de Mesdaglaan een derde locatie, KRC 360, voor jongeren met een extra grote ondersteuningsbehoefte. Bij veel van deze leerlingen is zorg eerst van belang en komt het bieden van onderwijs daarna. De opdracht aan dit team is een dagvullend programma te maken. Hierin wordt onderwijs (school, stage), gecombineerd met zorg, dagbesteding en sport.

Hoe laat je het Kromme Rijn College achter? ,,Als een vitale organisatie, met een functiebouwwerk voor mensen die allemaal ondersteunend zijn voor de leerlingen. Op andere scholen heb je een leraar: het ene jaar een goede leraar, of een wat mindere. Wij denken in teams. Binnen een team geeft ieder vanuit zijn functie ondersteuning naar de behoefte van de leerling: we doen het goede voor het kind. We hebben vijf teams met mensen die de kinderen begeleiden, ondersteunen en lesgeven.’’

Waarom ga je weg, Wim? ,,Omdat ik merk dat de geschiedenis zich herhaalt, ik doe vaker dezelfde dingen. Het is me niet gelukt om ver genoeg van de werkvloer te komen, ik ben almaar meer gaan doen: zestig functioneringsgesprekken voeren… ik ben mezelf een beetje vergeten. In het proces van invlechting bij NUOVO valt onze hulpvraag als school een beetje tussen de twee besturen van SPO Utrecht en NUOVO.’’

Wat maakt je blij in je nieuwe baan?  ,,Dat ik voor meer leerlingen van betekenis kan zijn. De toeleiding naar het vso gebeurt daar vanuit een te groot hart, dat is op langere termijn niet betaalbaar. Het percentage deelname aan het vso moet worden teruggebracht. Passend onderwijs voor 13.000 leerlingen, een uitdaging.’’

Wie volgt je op bij Kromme Rijn College? Kiki Geserick, al langer plaatsvervangend directeur, overbrugt de periode tot de herfst, er komt een interim-directeur bij, om haar te ondersteunen bij haar taken. De profielschets voor een nieuwe directeur wordt in deze periode opgesteld en dan start de sollicitatieprocedure in de herfst.’’

Geschiedenis Kromme Rijn College

 De geschiedenis gaat terug tot 1969, toen de ‘Dokter Pelsschool’ met een directeur, een leerkracht en vijf leerlingen begon op de Mariaplaats, als een samenwerking van protestants-christelijk, openbaar en rooms-katholiek onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen in de stad Utrecht. Dokter Pels was een arts-psycholoog die de zorg voor psychopaten belangrijk vond. Het werd destijds ook echt ‘een school voor psychopaten’ genoemd.

 Een eigen, nieuw schoolgebouw van de Dokter Pelsschool opende op 5 oktober 1972 aan de Kranenburgerweg. Vijf jaar later werd een vso-afdeling toegevoegd. De Dokter Pelsschool bood toen al veel extra’s voor de leerlingen: creatieve therapie, remedial teaching, fysiotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en een orthopedagoog. Ook nu nog is er veel extra zorg voor leerlingen, maar het accent heeft zich verlegd naar meer aandacht voor het didactische proces.

 In oktober 1998 scheidden so en vso. So De Pels kreeg zijn eigen locatie aan de Winklerlaan, vso De Pels bleef aan de Kranenburgerweg. De scholen vielen onder één bestuur, dat alleen over deze twee scholen ging.

In de loop der jaren daalde het aantal leerlingen, het inspectieoordeel was ‘zeer zwak’ en de scholen dreigden uit de stad Utrecht te verdwijnen. Op 1 januari 2015 nam SPO Utrecht beide scholen over, het werden openbare scholen. Er werd hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering, dat werd beloond met een voldoende in 2015.

 Op 6 maart 2015 veranderde de naam so De Pels in SO Fier. Een paar jaar geleden opende de school een nieuw gebouw aan de Winklerlaan, speciaal voor de doelgroep ontworpen. Inmiddels is de belangstelling voor SO Fier groot: de school is zo gegroeid dat binnenkort een tweede locatie nodig is.

 Ook het vso aan de Kranenburgerweg 20 groeide en ook hier kwam een vernieuwd gebouw en een nieuwe naam. Inmiddels telt het Kromme Rijn College drie vestigingen, met elk een eigen doelgroep. Een belangrijke ontwikkeling van de afgelopen jaren is het onderscheiden van groepen leerlingen en de daarbij behorende pedagogische aanpak: de kinderen die hun gedrag expressief uiten en de kinderen die juist naar binnen keren. In 2022 start i-LaB! voor deze internaliserende kinderen, die vaak aan een paar jaar vso genoeg hebben. In 2024-2025 krijgt deze groep een volwaardig eigen gebouw aan de Rubenslaan.

 

Oproep voor een wethouder onderwijs-jeugd in Utrecht

‘Alle kinderen, jongeren en gezinnen verdienen het om tijdig passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig hebben. We moeten daarom hard werken aan een goed en houdbaar jeugdstelsel’, staat in de Hervormingsagenda Jeugd. ,,Wij hebben ervaren dat deze ambitie voor kinderen en jongeren alleen kan worden bereikt als kinderopvang, onderwijs, ondersteuning, jeugdhulp en gemeenten dit samen doen. En dat willen wij ook, ‘’ zeggen alle Utrechtse schoolbesturen, kinderopvang, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden.

Zij willen daarom een wethouder onderwijs-jeugd in de stad. In deze brief aan de onderhandelaars en de formateur getekend.pdf doen zij hiertoe een dringende oproep aan de politieke partijen bij de vorming van een nieuw college voor de stad Utrecht.

De huidige onderwijswethouder Anke Klein (midden).

 Els Haak, directeur obs de Panda in Kanaleneiland-Noord, reageert:

,,Een wethouder onderwijs-jeugd is een belangrijke stap in de goede richting, want een goede samenwerking en afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg is superbelangrijk. We merken in de praktijk dat het lang duurt voor er passende ondersteuning voor een kind is gevonden. Vaak hebben ook de ouders of het gezin ondersteuning nodig en dan staan wij erbuiten. De huidige versnippering en de verschillende werkwijzen staan snelle, adequate hulp in de weg. Het zou al enorm helpen als onderwijs preventief gaat samenwerken met jeugdzorg.

Bedenk bijvoorbeeld: wij zitten hier met drie scholen in een gebouw, in Hart van Noord. Hier is ruimte, wij scholen hebben contacten met gezinnen: hier zouden wij preventief kunnen samenwerken met jeugdzorg. Want relatie en vertrouwen betekenen alles. Een wethouder onderwijs-jeugd in Utrecht zou de voorwaarden kunnen scheppen en de weg vrijmaken om echt te gaan samenwerken.’’

Lief zijn voor een ander

Vier leerlingen uit groep 8 van obs De Kaleidoskoop vertellen over het project ‘Samen Solidair’ op hun school.

Donderdag 14 april is er een markt met activiteiten die door de kinderen worden georganiseerd, om geld op te halen voor het Rode Kruis. Eerder kregen alle klassen een gastles van het Rode Kruis. Drie leerkrachten zijn verantwoordelijk: Rigoberta Mejia San, Marinke Janssen en Femke Somers. De basis ligt in de Vreedzame School en in een belangrijke overeenkomst van alle religies: zorgen voor de ander. Een passend thema, nu Pasen en de Ramadan samenvallen. Vandaag neemt Thomas van der Vlugt (ambassadeur Rode Kruis én bekend van StukTV) een cheque met € 1.952,- in ontvangst, een flink bedrag. Want de betrokkenheid en het enthousiasme op De Kaleidoskoop zijn groots!

Sarah (11)

Hoe haal jij geld op?

Ik ga henna zetten op de handen, met twee vriendinnen, voor 50 cent per hand. Ik denk dat we zo wel € 7,- kunnen verdienen.

Wat heb je geleerd van dit project?

Het Rode kruis helpt heel veel mensen, het maakt niks uit wie je bent, of je Russisch bent of Oekraïens: als je op de grond ligt, dan helpen ze je.

Help jij zelf ook weleens anderen?

Het is nu ramadan en een deel van mijn zakgeld geef ik aan mijn vader, die stuurt het naar Marokko. Het is goed om geld te geven aan armen.

Wat vond je het leukst tot nu toe? Flyeren voor de markt!

Dina (11)

Hoe haal jij geld op?

Ik ga nagellak doen, we vragen €0,50 voor twee handen.

Wat heb je geleerd van dit project?

Dat wij veel samenwerken en denken aan anderen. En ik leerde dat het gezellig is om tegen mensen te praten die je niet kent. Als ik ze een folder gaf over de markt zeiden ze: ‘oh leuk, ik kom zeker!’

Waar gaat ‘Samen Solidair’ over?

Solidair betekent iets met gezamenlijk. We keken naar het Jeugdjournaal en daar zag ik dat christenen ook vasten, net als wij met ramadan. Tijdens de ramadan gaat het er om dat je ‘in de arme gaat leven’, dat jij dan ook geen eten mag.

Moustafa (12)

Hoe haal jij geld op?

Ik doe iets met basketbal, competitie-achtig, met een bepaald level, bij elk level krijg je een betere prijs, maar het is ook duurder. We hebben een team van vijf, wij zijn goed in basketbal.  Bij level 5 moet je tegen onze beste speler. Dat kost € 2,50. Maar dan kun je ook een pokémonkaart verdienen met waarde.

Hoeveel geld verwacht je te verdienen?

Sowieso meer dan € 10,- en ik denk maximaal ongeveer € 50,-. We hebben nu al meer dan €1000,- euro opgehaald met de hele school. Je kunt doneren voor het Rode Kruis.

Wat vind je het leukst?

Ik vind het leuk om na schooltijd te spelen en daar geld mee te verdienen!

Naoufal (12)

Hoe haal jij geld op?

Ik ben met een groepje jongens naar de Albert Heijn gegaan en die sponsort ons, ze hebben ons € 50,- gegeven! Ik moest rondjes rennen voor de sponsor. De hele klas heeft al € 100,- verdiend.

Wat doe jij vanmiddag op de markt op geld op te halen?

Ik sta achter het doel. Je mag drie keer scoren voor €0,20 en als je twee keer raak scoort, krijg je een poppetje. Dat is ook heel leuk voor kleine kinderen. Ik ga proberen kinderen zoveel mogelijk te laten scoren.

Wat heb je geleerd van dit project?

Dat we moeten zorgen voor iedereen in de wereld. Ik heb geleerd dat je ook om andere mensen moet denken, niet alleen aan jezelf. Sommige mensen hebben geeneens eten.

Help jij zelf ook weleens anderen?

Ik geef weleens wat van mijn zakgeld aan mensen die op straat zitten, vaak € 2,-. Dan zijn ze vaak heel blij. Ik vind het leuk om anderen mensen iets te geven.

Wat vond je het leukst?

Dat mensen vaak heel lief zijn, dat ze wat doneren.

Petitie betaalbaar parkeren voor leraren

In Utrecht geldt op steeds meer plekken betaald parkeren en scholen komen daardoor in de problemen. Op veel scholen werken ook leraren die buiten Utrecht wonen en met de auto naar hun werk gaan. Scholen kunnen voor die leraren alleen tegen commerciële tarieven een parkeervergunning aanvragen. Afhankelijk van de wijk kosten die vergunningen duizend tot tweeduizend euro per jaar per stuk.

Goede alternatieven zijn er vaak niet. Lang niet iedereen heeft vanaf huis een goede OV-verbinding naar de school. Een leraar is dan al snel 1 tot 2 uur per dag extra tijd kwijt aan reizen. Utrecht heeft P+R parkeerplaatsen, maar die kosten ook geld en leveren nog steeds extra reistijd.

Er is een lerarentekort en leraren kunnen overal aan de slag. 

Scholen willen de leraren graag houden dus zij kopen parkeervergunningen en de kosten lopen op sommige scholen op tot wel € 10.000,- per jaar. Dat gaat ten koste van het budget dat bedoeld is voor onderwijs aan kinderen. 

 Dit probleem speelt bij steeds meer scholen want de gemeente wil betaald parkeren overal binnen de ring in voeren. Het probleem is al vaker aangekaart bij de gemeente maar tot nu toe wil de gemeente nog niet met de scholen meedenken om oplossingen te vinden. Terwijl wij denken dat er echt wel mogelijkheden zijn, als er maar een wil is om in gesprek te gaan. 

Daarom zijn de gemeenschappelijke medezeggenschapraden van de drie grootste schoolbesturen in Utrecht een petitie gestart. Met de petitie versterken zij hun verzoek aan de gemeente Utrecht om in gesprek te gaan met de schoolbesturen over een oplossing. SPO Utrecht steunt dit initiatief.

 Teken je ook? https://petities.nl/petitions/zoek-betaalbare-parkeer-en-reisoplossingen-voor-leraren-in-utrecht

Leraren gezocht voor onderwijs aan Oekraïense kinderen in Utrecht

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd die na hun vlucht uit Oekraïne in Utrecht worden opgevangen, gaan onderwijs volgens op Taalschool Utrecht. Dat is het resultaat van de gezamenlijke aanpak van alle schoolbesturen in de stad. Om dit te realiseren is op korte termijn een groot aantal leerkrachten nodig.

 Taalschool Utrecht is een bestaande stedelijke voorziening voor alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud, die net in Nederland zijn komen wonen en de taal niet spreken. Zij leren hier in ruim een jaar tijd voldoende Nederlands om te kunnen doorstromen naar een basisschool in de buurt. Taalschool Utrecht maakt ruimhartig plaats voor alle Oekraïense kinderen vanaf 5,5 jaar oud, die de komende tijd in Utrecht stranden op hun vlucht voor de oorlog. De leraren hier zijn trauma-sensitief geschoold. De Taalschool kent een heldere, voorspelbare structuur en biedt deze kinderen een rustige, veilige omgeving.

In Utrecht is bewust gekozen voor deze centrale aanpak. Zo wordt expertise gebundeld en kinderen een veilige plek geboden. Deze werkwijze is voor deze groep de beste aanpak, die ook wordt geadviseerd door het ministerie van onderwijs, de onderwijsinspectie en de Onderwijsraad.

Eerste leerlingen aangemeld

Op maandag 28 maart werd in Utrecht al de eerste groep van 34 Oekraïense leerlingen op Taalschool Utrecht ontvangen. De komende tijd worden (veel) meer kinderen verwacht. Hoeveel dat er zullen zijn en wanneer zij komen, weet niemand. Maar Taalschool Utrecht houdt rekening met een verdubbeling van het aantal leerlingen tot ruim 800.

Misha

Natalya Kovalenko en haar zoon Misha (8) uit Kiev kwamen na een reis die zes dagen duurde, aan in Utrecht. Ze logeren nu bij een gezin zonder kinderen. Vorige week hoorde Natalya dat Misha in Utrecht naar school kan. Fijn, want hij miste kinderen om zich heen. ,,Hij vond het maandag wel heel eng om hier naar school te gaan, hoe zou ’t zijn? Zou hij de leerkracht begrijpen? Maar aan het eind van de dag haalde ik een blij kind op. Het was leuk, zei hij. Hij vond zelfs een vriendje in de klas, die ook uit Oekraïne komt!’’

(verhaal gaat verder onder de foto’s)

 Leraren nodig

Op korte termijn zijn in Utrecht tijdelijk veel extra leraren nodig om deze kinderen les te geven. Dit is een uitdaging in deze tijd van lerarentekort. Hoe pakken we dit aan?

* Personeel dat nu in het Utrechts primair onderwijs werkt, wordt gestimuleerd om (tijdelijk) meer uren te gaan werken. Zo kunnen leerkrachten een deel van hun tijd op Taalschool Utrecht lesgeven, of collega’s op hun school vrijspelen die dat graag doen.

* Gepensioneerde leraren of collega’s die met lesgeven gestopt zijn, willen mogelijk wél voor een beperkte periode lesgeven op Taalschool Utrecht, juist aan deze specifieke doelgroep.

* Via centrale registratie worden in Utrecht onder de Oekraïense ouders leraren en medewerkers kinderopvang opgespoord: zij zouden mogelijk ook een rol kunnen vervullen bij het onderwijs van hun kinderen op Taalschool Utrecht.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Taalschool Utrecht: administratie@taalschoolutrecht.nl

Crisisteam

In afwachting van de komst van (grote aantallen) leerplichtige kinderen uit Oekraïne, is in Utrecht onmiddellijk een crisisteam samengesteld. Hierin zijn alle schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs vertegenwoordigd, de wethouder onderwijs, gemeente, het Samenwerkingsverband Utrecht PO en kinderopvang Ludens Kind&Co.

Oekraïense kleuters en jongeren

Oekraïense kinderen vanaf 12 jaar krijgen in Utrecht volgens dezelfde aanpak les op Ithaka ISK. Oekraïense kleuters kunnen terecht op basisscholen en voorscholen in de buurt. Vanaf 5,5 jaar mogen zij ook naar Taalschool Utrecht.

Taalschool Utrecht

Taalschool Utrecht heeft de hoofdvestiging aan het Ondiep en een tweede vestiging in Leidsche Rijn (Operettelaan). In december 2021 is een tijdelijke locatie geopend in de Mariëndaelstraat, speciaal voor de kinderen in de noodopvang Star Lodge. Mocht het aantal leerlingen de komende periode zo hard groeien dat de bestaande locaties vol raken, dan worden extra satellietlocaties van de Taalschool elders in de stad gerealiseerd.

Lesmateriaal Micromonsters is mee-ontwikkeld door SPO-leraren

Nieuw en nuttig: ‘Micromonsters om je heen’, verdiepend lesmateriaal voor groep 5 tot en met 8, over vaccineren, virussen en bacteriën. Mooi en interessant: twee SPO-leraren ontwikkelden deze lessen, samen met drie andere collega’s. Mieke Lindeman van obs De Panda en Jelle van Toledo van obs De Koekoek.

Vaccineren is het thema van Micromonsters. Een actueel onderwerp dat niet eens met de coronapandemie te maken had. Dit lesmateriaal is gemaakt om jongens en meisjes vanaf 9 jaar iets te leren over de inentingen tegen het HPV-virus, dat kanker veroorzaakt. ,,De lessen helpen ook om het gesprek hierover op gang te brengen, zodat kinderen zelf een mening kunnen vormen,’’ vertelt Mieke.

Mieke Lindeman

,,Onze rol was lesmateriaal schrijven. Bioloog Tycho Malmberg van NIBI heeft me benaderd, hij begeleidde ons ook met het bepalen van de inhoud. In het curriculum primair onderwijs staat wel iets over vaccineren, schimmels en bacteriën, maar dit lesmateriaal biedt meer verdieping.’’

Mieke: ,,Eerst bepaalden we welke lessen we maakten en toen hebben we de onderwerpen verdeeld en uitgewerkt. Ik heb de lessen echt zelf bedacht, uitgeprobeerd en geschreven. Dat had ik nooit eerder gedaan, ik vond het heel bijzonder om te doen. Ik wilde bijvoorbeeld dat mijn les echt onderzoekend leren zou zijn, en dat is gelukt. Ik had mijn les op een A4-tje getikt en dan gaat de tekst naar de ontwerper. Als je je les dan terugziet in mooie lay out: dat is echt geweldig!’’

Jelle van Toledo

Ook Jelle werd benaderd door Tycho van het NIBI, nadat hij zich had aangemeld voor de jaarlijkse Natuur- Wetenschap- en Techniekconferentie. Hij studeerde eerder economie en geneeskunde, en staat inmiddels al vier jaar met plezier voor de klas op De Koekoek.

,,Ik vind het met mijn medische achtergrond van extra groot belang dat kinderen zelf iets van dit onderwerp weten, zeker in regio’s waar vaker ouders vaccinaties weigeren. Ik denk dat deze kennis, dat je latere schade aan je lichaam kunt voorkomen door inenting tegen HPV, bij kinderen thuis iets in beweging kan zetten.’’

,,Ik heb de lessen die we ontwikkelden, zelf uitgeprobeerd in de klas. Omdat het complexe en abstracte materie betreft, hebben we geprobeerd aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. We vragen hen bijvoorbeeld eerst uit te rekenen hoeveel chipjes van 1 mm naast elkaar passen in een klaslokaal van 10 meter. Op deze manier proberen we kinderen gevoel te laten krijgen bij een factor 10.000; dezelfde als die tussen een chipje en een virus. In een andere les leren leerlingen hoe dokter Edward Jenner meer dan tweehonderd jaar geleden een manier vond om mensen te beschermen tegen het pokkenvirus. Het zou mooi zijn als kinderen na de lessen ‘Micromonsters’ echt zelf kunnen uitleggen hoe een vaccin werkt.’’

,,De lessen zijn goed uitvoerbaar, mooi vormgegeven en hopelijk triggert het materiaal de interesse van leerlingen in wetenschap. Kinderen willen best weten dat je anderhalve kilo aan bacteriën bij je draagt. Dat is ook hartstikke interessant toch? Had ik als kind in elk geval graag geleerd!’’ zegt Jelle.

,,De eerste druk van Micromonsters is al bijna op,’’ zegt Mieke niet zonder trots. ,,Ik geloof dat 150 scholen het materiaal al hebben besteld. Tijdens de NIBI-conferentie lieten we collega’s al kennismaken met een demo. Het was erg leuk om hun enthousiaste reacties te horen.’’

———————————–

Bij de vakvereniging van biologiedocenten NIBI kun je de lessen gratis bestellen.

De afgelopen maanden heeft een groepje leerkrachten onder begeleiding van het Nederlands Instituut voor Biologie lessen gemaakt over vaccineren voor groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs. De lessenserie bestaat uit een aantal lessen met verschillende werkvormen zoals lees- en rekenopdrachten, maar ook practica en ontwerpopdrachten. Zo maken de leerlingen kennis met Jenner en het pokkenvaccin en leren ze over de biologie achter vaccinaties en welke vaccinaties er zitten in het Rijksvaccinatieprogramma. In een rekenles komen ze erachter dat bacteriën en virussen piepklein zijn en je ze alleen kunt zien met een heel sterke microscoop. Ook leren ze over groepsbescherming door zelf een simulatieonderzoekje uit te voeren. In een grid van 10 x 10 rondjes kleuren ze rode stippen in die staan voor personen die besmet zijn met een ziekmakende bacterie. Sommige stippen zijn blauw, dit zijn gevaccineerde personen die immuun zijn voor de bacteriële ziekte. Met simpele regels zien ze dan hoe een infectieziekte zich verspreidt in een groep van 100 personen. Zo ontdekken ze dat een bacterie of virus niet meer (makkelijk) verspreidt als 80% van de personen gevaccineerd is. Nadat ze weten hoe een vaccin werkt vragen ze thuis welke vaccins ze eigenlijk zelf hebben gekregen en komen ze er bijvoorbeeld achter dat huisdieren ook gevaccineerd worden. Het idee achter deze les is dat ze een goed gesprekje met hun ouders voeren over vaccineren. De komende tijd krijgen meisjes én jongens in het jaar dat ze 10 worden een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie; deze werd voorheen alleen aan meisjes en pas vanaf hun dertiende jaar gegeven. Doel van de lessenserie is om leerlingen voldoende kennis te geven over vaccins zodat ze zelf een weloverwogen keuze kunnen maken om zich te laten vaccineren.

 Het lesmateriaal is gratis te bestellen via www.micro-monsters.nl.

Voor vragen over de lessenserie kun je contact opnemen met Tycho Malmberg (malmberg@nibi.nl). 

 

Ambassadeur Howaida: door dít boek ben ik gaan lezen

Leerling van obs De Panda is ambassadeur in Utrechts leesoffensief. ,,Gisteren was ik met een vriendin aan het buitenspelen. Ik zei: ‘zullen we naar de bieb gaan?’ Maar zij had geen pasje. We zijn samen gegaan. Nu heeft ze zelf een eigen pasje.’’ Zo doe je dat dus, als ambassadeur van de Utrechtse bibliotheekcampagne ‘Wie dit leest… kan ook een boek lezen’. Howaida (10) zit in groep 6 van obs De Panda en als het aan haar ligt, maakt ze álle kinderen in Kanaleneiland lid van de bieb.

Wat is een ambassadeur? ,,Dat is iemand die zegt ‘lees meer boeken’. En ‘lezen is leuk!’ Dat moet je dan vertellen aan mensen. Laya is mijn rechterhand.’’ Laya (9): ,,Ik help Howaida bij opdrachten. En ik mocht mee naar de Kinderjury, als VIP.’’

 Waarom is lezen zo belangrijk voor kinderen? Howaida: ,,Je taal wordt beter en je kunt je woordenschat versterken. Wij hadden een schrijver op school, Annemarie van den Brink, en zij vertelde dat je door elke dag vijftien minuten lezen wel 1000 nieuwe woorden kunt leren. Als je niet weet wat ‘ideaal’ betekent, dan ontdek je dat vanzelf door verder te lezen. En lezen doe je overal, je kunt niet níet lezen. Ook bij rekenen en op straat lees je.’’

Niet alle kinderen vinden lezen leuk. Hoe help jij een kind daarmee? ,,Ik vraag hem: wat vind je leuk om te doen? Dan zegt hij: gamen. En dan zoek ik een game-boek voor hem. Of een stripboek. Of ik zeg: je moet dit boek gewoon proberen. En ik laat hem zien dat op de rug van de boeken stickers staan. ‘Kijk! Alle boeken over sport hebben zo’n teken, die boeken vind jij leuk’.’’

Lees jij graag? ,,Ja, maar vroeger vond ik er niks aan. Ik ging liever rekenen. Tot er een nieuw deel was van Dagboek van een muts: Op tourNEE! Door dit boek ben ik gaan lezen. Ik zei tegen mijn vader: ik wil dit boek. Maar hij zei: nee, want jij leest nooit. Ik beloofde hem: als jij dit boek koopt, dan ga ik lezen. Toen heb ik laten zien dat ik veel lees. Ik heb dat boek thuis en ik lees het elke keer opnieuw. Ik heb nog nooit zo’n leuk boek gelezen. Het is echt superleuk.’’

 Hoeveel boeken heb je gelezen? ,,Heel veel. Thuis heb ik er al 35 uit, en op school ook al heel veel, honderd denk ik, meer dan honderd! In twee dagen lees ik gewoon twee boeken.’’

Hoe lees je het liefst? ,,Ik lees het liefst in bed, voor ik ga slapen. Als ik een fijn boek lees, is het geweldig. Ik zit graag lekker in mijn eentje, anders ben ik niet geconcentreerd. Als het te druk is, kan ik me niet goed inleven. Op een stille plek zie ik alles helemaal voor me en denk ik, wat gaat er gebeuren? Dan ga ik snel lezen. Soms kijk ik achterin het boek hoe het afloopt. Dan kan ik niet stoppen. Als mijn vader en moeder gaan slapen, dan wacht ik even, want anders horen zij me de blaadjes omslaan, en dan lees ik gauw verder.’’

Tips van Howaida voor kinderen die willen ontdekken hoe leuk lezen is:

*  In de bieb kun je vragen om een leuk boek ‘voor kinderen zoals ik’. Er lopen mensen in de bieb die je helpen.

* Probeer nieuwe boeken, kies niet steeds wat je al kent.

Tips van Laya (zij houdt van grappige boeken en van boeken met een film):

* Neem je favoriete boek mee naar de bieb en vraag hulp. Je laat het boek zien, en dan vraag je om een boek dat daar een beetje op lijkt.

* Als een jongen lezen saai vindt, vraag ik: hou je van dieren? En dan zoek ik net zo lang tot ik een boek over een dier heb gevonden dat hij leuk vindt.

Top 3 favoriete boeken van Howaida

1 Heksen van Fantasia, de hele serie (Thea Stilton)

2 De heksen van Roald Dahl

3 Wees blij dat je geen mummie/ridder/.. bent  (geschiedenisserie)

Top 3 favoriete boeken van Laya

1 De griezels van Roald Dahl

2 De heksen van Roald Dahl

3 Planeet Omar, serie (Zanib Mian)

—————————————————-

 Leesplezier spat er vanaf op De Panda

Els Haak, directeur van obs de Panda, is natuurlijk trots dat Howaida is gekozen als ambassadeur van de Utrechtse leescampagne. ,,Wist je dat ze nog maar vijf jaar geleden uit Syrië is gekomen?’’

Op obs De Panda is taal en leespromotie een belangrijk speerpunt in het onderwijs, dus het is vanzelfsprekend dat deze school actief meedoet met alle leesprojecten, zoals de Kinderjury, de Kinderboekenweek en de Schoolschrijver. Een half jaar lang was kinderboekenschrijver Annemarie van den Brink een vaste gast op De Panda.

Overal in school staan aantrekkelijke boeken, zijn hoekjes om te lezen en de schoolbibliotheek is geweldig toegerust met veel nieuwe uitgaven. De jarenlange intensieve samenwerking met Bibliotheek Utrecht is zichtbaar en voelbaar. Alles draait om leesplezier en hoe je lezen leuk maakt voor kinderen.

De school werkte in samenwerking met Sardes aan een project meertalige prentenboeken, om thuis voorlezen te stimuleren. Op een laptop zijn tien prentenboeken ingesproken in verschillende talen.

Met WOU-GO doet obs De Panda momenteel onderzoek naar het effect van leesbevordering: helpt ‘t echt?-

————————————————–

Leesoffensief SPO Utrecht

SPO Utrecht werkt op stedelijk niveau graag mee aan leesbevordering en stond vooraan om als eerste schoolbestuur het Manifest Leesoffensief Utrecht te ondertekenen. Inmiddels hebben 39 organisaties in de stad zich al aangesloten. Ook bijna alle politieke partijen steunen het leesoffensief.

 Bestuursvoorzitter Anko van Hoepen, is een actief pleitbezorger van samenwerking in de stad om doelen te bereiken. Tijdens de opening van de eerste ‘De bibliotheek op school’ in Utrecht zei hij: ,,Dit is een fantastisch mooie ontwikkeling, waarmee we laten zien waar het echt om draait: samen werken aan de ontwikkeling van kinderen, los van instituties. (…) We maken gebruik van elkaars talenten en dat is zo’n verrijking van de educatieve taak die zowel de bibliotheek als de school wettelijk hebben.’’

In Utrecht zetten 39 organisaties en stichtingen die zich bezighouden met lezen en taal, bedrijven en scholen hun schouders onder het Leesoffensief Utrecht. Ze slaan de handen ineen om alle Utrechters taal- en digitaalvaardig te maken. Zodat Utrecht een stad van gelijke kansen blijft. Het leesoffensief is een initiatief van Bibliotheek Utrecht en Taal Doet Meer.

 Dit wil het Leesoffensief Utrecht bereiken:

Alle Utrechtse kinderen beginnen met een goede woordenschat aan het

primair onderwijs;

De leesvaardigheid en leesmotivatie van Utrechtse scholieren wordt

aantoonbaar vergroot;

Alle Utrechtse jongeren komen geletterd van het middelbaar onderwijs;

Alle volwassen Utrechters kunnen worden ondersteund in het ontwikkelen

van hun (digi)taalvaardigheden.

Daardoor:

 • Voelen Utrechters zich een volwaardig lid van de samenleving en doen

actief mee;

 • Zijn Utrechters gezonder;
 • Hebben Utrechters meer kansen op de arbeidsmarkt;
 • Worden Utrechters beter ondersteund bij schuldenproblematiek;
 • Zijn Utrechters beter digitaal vaardig en weerbaar.

Het Leesoffensief Utrecht wil hiervoor meer doen en wil het beter doen.

Door bestaande landelijke projecten als Boekstart, de Bibliotheek op School

en cursussen Basisvaardigheden te intensiveren. Door de medewerkers in de

kinderopvang, leerkrachten, docenten en studenten aan de lerarenopleidingen

beter toe te rusten voor leesbevordering en door lezen onderdeel te maken

van meer dan alleen het vak Nederlands. Door onderling onze kennis beter te

delen, onze inspanningen goed af te stemmen en samen nieuwe projecten te

ontwikkelen.

In Utrecht heeft ongeveer 1 op de 10 volwassen mensen moeite met

lezen en schrijven. Dat zijn 30.000 mensen.

Lees het Manifest Leesoffensief en het Leesoffensief Utrecht politieke partijen.

Misschien de mooiste boekenkast op school

De Anne Frankschool heeft niet de eerste ‘de Bibliotheek op school’, maar misschien wel de mooiste van Utrecht, hoopt adjunct-directeur Renee Oskam.

Directeur Martijn Staats gaf een timmerman opdracht om een boekenkast te ontwerpen die past bij het bijzondere gebouw van de Anne Frankschool in Transwijk. Dat is zeker gelukt: zie het resultaat op de foto. Een feest om hieruit een boek te kiezen!

Vandaag komt kinderboekenschrijver Koos Meinderts de schoolbieb openen.

Utrechtse ouders slaan handen ineen in actie tegen parkeerprobleem leerkrachten

De medezeggenschapsraden van de drie grootste Utrechtse schoolbesturen voeren gezamenlijk actie voor een beter parkeerbeleid voor leerkrachten. Dat is nooit eerder gebeurd. De voorzitters van de GMR van SPO Utrecht – Sanne van den Hoek- , PCOU en KSU sturen deze alarmerende brief naar de gemeenteraadsleden met onderwijs in hun portefeuille.

Ze vragen de gemeenteraad basisscholen lagere kosten in rekening te brengen voor een parkeerplaats bij de school. De hoge parkeerprijs in Utrecht, vooral bij basisscholen in en rond het centrum, maakt het extra moeilijk om leerkrachten te behouden. Leraren kiezen voor een baan elders en dat is een groot probleem in deze tijd van lerarentekort.

Om goede collega’s te behouden, betaalt obs De Kleine Dichter nu € 10.000,- per jaar aan parkeerkosten: geld dat voor leerlingen is bestemd.

RTV Utrecht maakte er deze reportage over.

Foto: Directeur Annemieke Teune van obs De Kleine Dichter voerde al aan het begin van dit schooljaar actie tegen de verhoogde parkeertarieven. Lees het volledige verhaal.

Ventilatie scholen van SPO Utrecht voldoet

De ventilatie op de scholen van SPO Utrecht is in orde. In verband met corona worden hierover geregeld vragen gesteld door ouders en medezeggenschapraden.

Beleidsadviseur huisvesting Rob van der Westen: ,,De scholen van SPO Utrecht zitten er nu nagenoeg allemaal fatsoenlijk bij. Dat is te danken aan de snelle aanpak van het binnenmilieu van scholen, waarmee gemeente en Utrechtse schoolbesturen al in 2007 zijn begonnen.’’

SPO Utrecht heeft reeds eind 2020 door externe bureaus onderzoek laten doen naar de luchtkwaliteit en de ventilatie in de gebouwen van al haar 38 scholen. Daaruit blijkt dat de CO2-waarden van alle SPO-scholen, op één na, voldoen aan het wettelijk vereiste niveau bij nieuwbouw van scholen: Frisse Scholen klasse A, B of C van Senternovem. Deze classificeren het binnenmilieu van onze scholen als voldoende, goed of uitmuntend.

Het CO2-niveau in alle gebouwen is (ruim) onder het acceptabele niveau van 1200 ppm (parts per million).

Nog dit jaar wordt ook op de laatste SPO-school de ventilatie en het binnenmilieu verbeterd. Hiervoor is subsidie aangevraagd. Het gaat om obs De Kaleidoskoop.

De rapportage is in opdracht van SPO Utrecht uitgevoerd door Hero Balancer en door Croon Wolter & Dros (CWD) tussen 1 oktober en 30 november 2020. De rapporten van CWD zijn gedeeld met de scholen.

Los hiervan, worden alle SPO-scholen, naar aanleiding van een recent besluit van de minister van OCW, binnenkort voorzien van CO2-meters.

Team van obs De Panda onderzoekt ‘anders organiseren’

Het voltallige team van obs De Panda deed 11 februari onderzoek naar hoe andere Utrechtse basisscholen hun onderwijs ‘anders organiseren’. Tijdens de eerste Open Andere Deuren Dag van dit jaar, bezochten de leerkrachten uit Kanaleneiland vier andere scholen in de stad.

Leerkrachten Ibrahim en Donny en IB’er Karen worden gevolgd tijdens hun bezoek aan De Fakkel. Deze school zoekt bijvoorbeeld naar ‘Hoe maken we ons onderwijs minder afhankelijk van gekwalificeerde leerkrachten?’ Hannah: ,,We willen zo een flexibele schil creëren.’’ Hannah is leerkracht groep 6 en staat in het atelier voor de middenbouw. Ze leidt de bezoekers rond door haar school.

Na de rondleiding zegt Ibrahim: ,,Ik ben getriggerd door jullie blokkenrooster. Op De Panda zie ik dezelfde ingrediënten, hier zijn die omgezet in een structuur.’’

’s Middags brengen ze verslag uit aan hun collega’s op obs De Panda. Directeur Els Haak: ,,We zijn ons onderwijs altijd aan het ontwikkelen, wij werken al groeps-doorbroken. Wat is onze volgende stap?’’ Kijken hoe andere scholen het doen, helpt bij dit onderzoek.

Op de website van Utrecht Leert lees je het verhaal met hun ervaringen en ook die van de andere collega’s, die obs Haarzicht, obs Jules Verne en De Boomgaard bezochten.

Genoeg blijvende leraren en blijvend goede leraren

Onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma spraken onlangs op de Hogeschool Utrecht (HU) met studenten, docenten en bestuurders over het lerarentekort. SPO-bestuurder Thea Meijer en Jan Bogerd van de HU waren erbij. Zij werden door het ministerie geïnterviewd over hun visie op de aanpak van het lerarentekort.

Lees hier het interview.

Interessante quotes:

Thea Meijer: ,,In de stad Utrecht hebben we een extra traject voor zij-instromers opgezet waarbij ze eerst samen met een leerkracht voor de klas staan, voordat ze dat alleen doen. De drempel om leerkracht te worden moet omlaag en de opleiding en begeleiding moet beter.”

Jan Bogerd: ,,Ook moeten we de weg naar het worden van onderwijzer veel flexibeler maken. Bijvoorbeeld door het toestaan van een dubbele bevoegdheid. Bij de HU kan een student pedagogiek of economie met een korte aanvulling ook voor de klas komen te staan. Dit kan natuurlijk op elke hogeschool met zowel lerarenopleidingen als een Pabo worden opgetuigd. Deze zogenaamde verbrede onderwijsdisciplines kunnen bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort.”

 Thea Meijer: ,,Ook denken we samen na over duurzame oplossingen (…) Bijvoorbeeld door het aanpassen van de opleiding naar een brede opleiding die niet alleen het onderwijs omvat, maar ook jeugdzorg en kinderopvang.’’

,,Maar ook door het werk aan te passen. Zo is een aantal scholen al gestart met het anders organiseren van onderwijs. Dus geen traditioneel onderwijs, waarbij één leraar voor één klas staat, maar meer een onderverdeling in clusters, waarbij je met meerdere docenten voor een grotere groep staat. Dit zorgt voor meer flexibiliteit – ook in tijden zoals nu met veel uitval onder leerkrachten – en meer onderlinge samenwerking met collega’s. En dat zorgt bij velen weer voor meer werkplezier en minder werkdruk.’’

Foto: SPO Utrecht

Foto’s: OCW

OBO de Klopvaart opent de eerste Bibliotheek op school van de stad

 

De eerste ‘Bibliotheek op school’  in Utrecht is vanochtend feestelijk geopend op OBO de Klopvaart. Deze openbare basisschool in Overvecht en de Bibliotheek Utrecht trekken samen op om meer kinderen, meer, en met meer plezier, te laten lezen.

 Het rode lint werd doorgeknipt door onderwijs- en cultuurwethouder Anke Klein, directeur van Bibliotheek Utrecht Deirdre Carasso en door bestuursvoorzitter Anko van Hoepen van SPO Utrecht. Deze drie eregasten lazen de leerlingen voor uit hun lievelingsboek. En wat blijkt?

Anke Klein hield als 12-jarig meisje in een schriftje precies bij welke boeken ze las.

Anko van Hoepen kan écht goed voorlezen, dat leerde hij op de Pabo.

Deirdre Carasso zat in de zesde klas bij kinderboekenschrijver Jacques Vriens: de figuur ‘Sandra’ uit zijn eerste boek is gebaseerd op Deidre en haar vriendinnen.

Alle foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Anna van Kooij

Stimuleren

Het idee achter de Bibliotheek op school is: lezen geeft plezier en is dé manier om taalontwikkeling al van jongs af aan te stimuleren. Kinderen die veel lezen hebben een grotere woordenschat en zijn beter in spelling, begrijpend lezen en schrijven.

Ontwikkeling van kinderen

Anko van Hoepen, bestuursvoorzitter SPO Utrecht waar OBO de Klopvaart bij hoort: ,,Dit is een fantastisch mooie ontwikkeling, waarmee we laten zien waar het echt om draait: samen werken aan de ontwikkeling van kinderen, los van instituties. We brengen de boeken naar de kinderen, op school: een veilige plek zonder drempels, waar ook ouders komen. We maken gebruik van elkaars talenten en dat is zo’n verrijking van de educatieve taak die zowel de bibliotheek als de school wettelijk hebben.’’

Effectief

De Bibliotheek op school is een landelijk initiatief met een bewezen effectieve aanpak. Door de structurele aanwezigheid van de Bibliotheek in de basisschool, worden namelijk ook kinderen bereikt die niet vanzelfsprekend thuis boeken lezen of lid zijn van de bieb. Uit onderzoek blijkt dat kinderen op deze scholen – in vergelijking met andere scholen – meer lezen, een betere leesvaardigheid hebben en significant hoger scoren op begrijpend lezen. (Nielen en Bus, 2016)

Leesmotivatie

Kyra Wessels, locatiedirecteur OBO de Klopvaart: ,,Ons doel is vooral de leesmotivatie bij kinderen verhogen. Ben je gemotiveerd, dan lees je meer, en als je meer leest, dan maakt het plezier daarin dat je nog meer gaat lezen. We ontwikkelen nu samen een leesplan om dat te bereiken. We hebben 750 nieuwe boeken aangeschaft, die kregen een centrale plek in de school.’’

De Bieb op school  in OBO de Klopvaart is na de kerstvakantie van start gegaan. Leesconsulent Hanna Jonker van Bibliotheek Utrecht maakt sinds september vier uur per week deel uit van het team. Deirdre Carasso, directeur Bibliotheek Utrecht: ,,Met Bieb op School maken we een omslag in ons programma. In plaats van veelal eenmalige groepsbezoeken en gastlessen geven, zijn we nu structureel aanwezig in de school.’’

Kansrijk

Wethouder Anke Klein: ,,Lezen is ontzettend leuk én belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dat we in Utrecht de Bibliotheek op school hebben, is fantastisch, omdat hiermee alle kinderen de kans krijgen plezier met taal te hebben. Daar ben ik als wethouder heel blij mee. Onderwijs, bibliotheek en gemeente hebben de handen ineengeslagen, zo dragen we bij aan een kansrijke toekomst voor de kinderen van nu.”

In september zijn de eerste scholen in Utrecht begonnen met de Bibliotheek op school. Inmiddels doen al meer dan tien Utrechtse scholen mee.

‘Met zo’n boek als dit willen kinderen echt meer lezen hoor!’

De leerlingen van OBO De Klopvaart hebben hun eigen schoolbieb met honderden nieuwe boeken. En die worden goed gebruikt!

Omar uit groep 6: ,,Eerst vond ik lezen niet echt leuk, omdat ik het niet zo goed kon. Maar mijn moeder zei dat ik meer thuis moest lezen. Ik las Donald Duck en later ook andere boeken en toen begon ik het leuk te vinden, door Donald Duck! Nu houd ik vooral van avonturenboeken, want die beleef je mee. Het is net of je het zelf meemaakt.’’

Bisan uit groep 7 leest graag omdat ze er zo lekker rustig van wordt. ,,Het is thuis best druk, we hebben net een baby. Ik vind het fijn om in mijn kamer te lezen, dan vergeet ik alles om me heen en schrik ik als mijn moeder me roept voor het eten.’’

Haar klasgenoot Kerem: ,,Ik vind lezen fijn omdat je je eigen fantasie gebruikt. Als je leest over een bos, dan zie ik een ander bos voor me dan een ander kind, tijdens het lezen maak ik mijn eigen droom.’’

Asmaa uit groep 5 vindt vooral verhalen lezen leuk. ,,Misschien ga ik als ik later groot ben zelf ook een boek schrijven, over wat ik heb gedaan. Gewoon voor mijn plezier, wnat ik wil dokter worden of juf.’’

Dit is lezen 2.0 op de basisschool

Leesconsulent Hanna Jonker: ,,De kinderen waren zo enthousiast toen ze alle nieuwe boeken in de kasten zagen staan. Toen ik in oktober hier op De Klopvaart kwam, maakte ik een kennismakingsronde langs alle klassen. In elke groep nam ik vijf boeken mee, vertelde kort iets over elk boek, of ik liet een booktrailer zien: een korte video over een boek, zoals een filmtrailer. ‘Oh ja, díe wil ik lezen!’ reageerden ze al snel: deze aanpak spreekt kinderen meteen aan.’’

Door structureel, jarenlang, aanwezig te zijn in de basisschool, bereikt de Bibliotheek veel meer kinderen. Ook kinderen die niet vanzelfsprekend thuis boeken lezen of lid zijn van de bieb. OBO de Klopvaart is de eerste school in Utrecht die voluit werkt met Bieb op school. Voor de zomer zijn het er tien.

Hoe werkt Bibliotheek op school?

Kyra: ,,Eerst schreven we een leesplan, dit is nu nog in ontwikkeling, waarin staat wat je in de klas kunt doen met welk type boeken. Hoe je je boekencollectie up to date houdt. Hoe je leesmotivatie stimuleert. We krijgen hierbij deskundige begeleiding. Leesconsulent Hanna Jonker van de Bibliotheek Utrecht werkt de komende jaren vier uur per week bij ons op school. Ze werkt met de kinderen en ze geeft ons als team advies en tips. Hanna neemt heel veel obstakels weg. Het is een behoorlijke investering, maar met de leesconsulent koop je als het ware continuïteit. Dat vinden we belangrijk. OBO de Klopvaart heeft NPO-geld hiervoor ingezet.’’

 Complete bibliotheek aangeschaft

,,We hebben een complete bibliotheek aangeschaft, met kasten en een uitleensysteem. Ongeveer 750 nieuwe boeken, vijf boeken per kind. Dat is een feest! We hebben heel veel van onze bestaande boeken weggedaan, sowieso alle boeken die meer dan tien jaar oud waren. Van de klassiekers schaften we een nieuwere druk aan. We kochten ook gedichten en informatieve boeken. Nu hebben we een goede balans. De aanschaf deden we in samenwerking met de collectiespecialist van de Bibliotheek, maar keuze lag bij ons, leescoördinatoren: Saskia Hartman (groep 1-2 leerkracht), Iris Duininck (leerkracht groep 7) en ik. Saskia en Iris volgden samen een opleiding bij de bieb.’’

Wat doen jullie nu al met lezen op school?

Kyra: ,We hebben maatjeslezen, waarbij kinderen uit verschillende klassen met elkaar lezen. We doen veel aan de Kinderboekenweek en we doen mee met de Nationale Voorleesdagen. We lezen vrijwel elke dag voor in elke klas: minstens drie keer per week, minstens 15 minuten tot een half uur.

Met de collega’s volgden we een training ‘boekenkring’: zo ervaarden zij zelf hoe leuk het is om met boeken aan de slag te gaan. In de training leerden ze de ‘boekenkring toe te passen om met kinderen over boeken in gesprek te gaan. Inmiddels presenteren niet alleen leerkrachten boeken in hun klas, ze vragen ook kinderen om dat te doen.’’

Boeken mee naar huis

,,Idealiter kunnen kinderen straks de boeken van school ook mee naar huis nemen. Dat gaan we uitproberen, we zullen ervaren of dat werkt. In Overvecht hebben veel kinderen (bijna) geen boeken thuis en relatief weinig leerlingen zijn lid van de bieb, die trouwens ook best ver weg ligt van onze school. Binnenkort organiseren we een ouderavond over lezen, in Bibliotheek Overvecht.’’

Noem eens een boek waarover kinderen enthousiast zijn?

Hanna: ,,’Het leven van een loser’ kennen kinderen wel, dat is een populaire serie. Ik laat ze ‘Planeet Omar’ zien, deze boekenserie sluit qua belevingswereld en thematiek net zo goed aan. De hoofdpersoon is een moslimjongen, zonder dat dat nou zo expliciet wordt uitgewerkt, en dat spreek kinderen heel erg aan. Met zo’n boek als dit willen echt méér kinderen lezen hoor!’’

Andere SPO-scholen die werken aan de Bibliotheek op school  zijn:

De Kleine Dichter, de Anne Frankschool, Kindcentrum Rijnvliet, De Kaleidoskoop en de andere drie locaties van obs Overvecht: de Watertoren, de Gagel en Spoorzicht.

* Meer informatie lees je in deze factsheet

Energieke leider van gymleraren bij SPO Utrecht

Wouter Piek (38) is de nieuwe coördinator vakleerkrachten gymnastiek bij SPO Utrecht. Hij volgt Remco van Eijkelenborg op. Woont met zijn vriendin in Nieuwegein, werkt al jaren op de Prof. Kohnstammschool en sport natuurlijk veel. Wat weinigen weten: Wouter houdt van gifkikkers. Letterlijk.

Gifkikkers

,,Ik heb hier thuis zes terraria met gifkikkers. Ze hebben heel mooie felle kleuren. Ze zoemen of fluiten als ze zoeken naar een partner. Dat klinkt een beetje als een oerwoud soms, in een mini-habitat. Ik vind het heerlijk om ’s avonds even bij mijn gifkikkers te zitten, word ik heel rustig van, na mijn werk.’’

Wouter werkt al jaren als vakleerkracht gymnastiek op de Prof. Kohnstammschool, hij voelt zich hier echt deel van het team, vertelt hij. Waarom wilde hij coördinator worden bij SPO Utrecht?

 Vernieuwing

,,Al een jaar geleden zei ik thuis zomaar tegen mijn vriendin dat deze functie me heel leuk leek. Omdat je op een andere manier met je vak bezig bent. Ik ben nu zo’n vijftien jaar sportleraar. Dus toen Remco met pensioen ging, solliciteerde ik meteen. Ik vind het leuk om onze vaksectie te leiden en structuur te brengen in ons gymnastiekonderwijs. Als coördinator kijk je naar vernieuwing en heb je ook contact met de vakopleiding en de vakbond, je bekijkt welke nieuwe sporten we kunnen toevoegen op school.’’

Clinics

,,Nu hebben we bijvoorbeeld klimpanelen, skacklines en airstracks die we laten rouleren tussen SPO-scholen. Dit jaar krijgen we stepjes erbij. In clinics laten we zien hoe je die kunt gebruiken tijdens je gymles. Dit is om beweging in het aanbod te houden, zodat we niet jaar in jaar uit met hetzelfde leerplan werken. We hebben budget voor onderhoud en vervoer van materialen en soms kunnen we wat nieuws aanschaffen.’’

Leerlingvolgsysteem

,,Mijn doel als coördinator is om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden en ervoor zorgen dat mijn collega’s goed onderwijs kunnen geven. Gisteren hadden we vakvergadering, toen hebben we gesproken over een leerlingvolgsysteem. Dat kunnen we misschien met zijn allen inzetten, op alle SPO-scholen. De komende tijd verkennen we de mogelijkheden.’’

Kwaliteit

,,Ik hoop dat wij als vakleerkrachten gymnastiek een goed leerlingvolgsysteem* kunnen implementeren. In het hele onderwijs wordt bijgehouden of en hoe kinderen groeien. Als je je vak als gymleraar serieus neemt, zouden wij dat ook moeten doen op gebied van bewegen. Zo’n systeem gebruik je meteen ook om de kwaliteit van je lessen te evalueren.’’

Basis

,,De gymleraar is belangrijk op een basisschool. De basis van sportbeoefening wordt hier echt gelegd. Je biedt kinderen een breed motorisch kader, zodat ze zelf kunnen kiezen wat ze het beste ligt. Het fijne van SPO Utrecht is dat alleen vakleerkrachten worden aangetrokken voor de gymlessen, dan bied je dus kwaliteit. Want wij hebben er vier jaar voor gestudeerd.’’

Vacatures

,,Als coördinator vakleerkrachten ben ik nu ook betrokken bij het aannemen van nieuwe collega’s. Het lerarentekort speelt ook bij ons. We hebben 3,5 fte vacatures, verdeeld over negen scholen. Hopelijk is dat extra aantrekkelijk voor nieuwe collega’s.’’

Kijk hier naar de vacature voor vakdocent gymnastiek bij SPO Utrecht.

 • In dit artikel over de BLOC test kun je meer lezen over dit leerlingvolgsysteem op het gebied van bewegen.

‘Dit vraagt veel van leraren, ouders en kinderen’

De scholen van SPO Utrecht zijn open, maar veel leerlingen zitten thuis. Omdat ze zelf ziek zijn of omdat de quarantaineregels dat voorschrijven. Drie leerlingen ziek? Dan moet de hele klas naar huis. In een interview met de lokale internetkrant DUIC vertelt Anko van Hoepen, bestuursvoorzitter van SPO Utrecht, hoe de situatie is.

“Alle scholen zijn gelukkig nog open, maar op elke locatie zijn wel leerlingen en leraren die thuis moeten blijven vanwege de quarantaineregels.” Van Hoepen ziet dat het veel van zijn medewerkers, ouders en leerlingen vraagt. Want niet alleen zorgen de quarantaineregels dat veel klassen naar huis worden gestuurd, personeelstekort en quarantaine voor leraren zorgen ook dat er extra veel zorgen zijn. Zonder leraren kunnen klassen ook geen onderwijs krijgen. “We proberen met man en macht groepen zoveel mogelijk op school te houden. Daar moeten we dan ook creatief in zijn. Ik was gisteren nog op een school waar de directeur voor de klas is gaan staan.”

“Wij zijn natuurlijk geen virologen, we kijken naar de keuzes die gemaakt worden en we volgen de regels op. Maar we hebben wel de hoop dat er gericht gekeken gaat worden naar de quarantaineregels voor groepen en leraren. Het is ontzettend vervelend dat zoveel Utrechtse leerlingen geen onderwijs op school kunnen krijgen. Het betekent ook veel voor al die ouders die thuis met de kinderen zijn. We wachten vol spanning af.”

Lees het complete verhaal in DUIC.

Gouden Domtoren voor Remco van Eijkelenborg

,,Wat een verrassing! Wat een mooie woorden!’’ reageerde Remco van Eijkelenborg toen hij vanochtend de gouden Domtoren ontving. De speld is een eerbetoon van de stad Utrecht: ‘Als dank voor uw jarenlange inzet, voor wat u voor jonge Utrechters heeft betekend’, aldus loco-burgemeester Anke Klein.

Remco van Eijkelenborg was coördinator gymnastiekdocenten bij SPO Utrecht en ook betrokken bij onderwijshuisvesting. Maar hij deed in praktijk veel meer dan uit deze omschrijving blijkt. Per 1 januari is hij met pensioen. En vanochtend werd Remco thuis opgehaald door collega Rob van der Westen, die hem en zijn vrouw Jolanda meetroonde naar het stadhuis.

Buiten spelen

Anke Klein: ,,Vanuit deze kamer zie je de stad en veel groen. Ik geniet zelf ook enorm van groen, van wandelingen maken in een bos, een park. Maar kinderen spelen steeds minder buiten, terwijl dat zo goed voor ze is. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die buiten in het groen spelen, minder kans hebben op hartproblemen, depressies, obesitas. Ook groene schoolpleinen zijn goed voor ontwikkeling van kinderen. U wist dat.’’

Groene uitdagende schoolpleinen

,,Want u was twintig jaar geleden al betrokken bij de ontwikkeling van groene, uitdagende schoolpleinen. U wist allang: als je kinderen ruimte geeft om te bewegen dan doen ze dat ook. Vooral kinderen die in hoogbouw wonen, moeten volgens u op schoolpleinen worden uitgedaagd om lekker te bewegen en in contact te komen met de natuur.’’

Open na schooltijd

,,U vond het belangrijk dat schoolpleinen open blijven na schooltijd, zodat ook andere kinderen uit de buurt er kunnen spelen. Bij verbouwingen werd beroep op u gedaan. U kwam altijd met creatieve oplossingen die spelen veiliger, makkelijker en leuker maken.’’

Vraagbaak

,,U was de vraagbaak die altijd het verlossende antwoord had, of het nu een overstromende zandbak was, de levensduur van een klimpaal, of de vraag wie dat gaat betalen. U was altijd bereikbaar en beschikbaar, op snikhete middagen en ijskoude winteravonden sprong u op de fiets.’’

Geïnspireerd

,,Ik weet zeker dat schoolpleinen door uw inzet positief veranderden. Veel pleinen in de stad dragen uw handtekening, van Haarzuilens tot Zuilen. U gaat met pensioen in de wetenschap dat u vele collega’s heeft geïnspireerd.’’

,,Het gemeentebestuur van Utrecht heeft daarom besloten u de gouden Domtoren toe te kennen voor uw jarenlange inzet, voor wat u vooral voor jonge Utrechters heeft betekend.’’

Ontroerd

Remco is zichtbaar ontroerd door deze verrassing. Zijn vrouw Jolanda mag hem de gouden Domtoren opspelden. En beneden, voor het stadhuis, wachten zijn kinderen met champagne.

Waardering

Remco is heel blij met deze waardering. ,,Het was fantastisch werk, ik heb het altijd met heel veel liefde gedaan. Want er is niks mooier als het zien van spelende kinderen (sic).’’

Eindelijk lesgeven in het nieuwe gebouw van obs Pantarijn

Woensdag 12 januari 2022. Deze eerste dag met team en alle leerlingen in het nieuwe schoolgebouw van obs Pantarijn is wel héél erg feestelijk.

Natuurlijk omdat de lange kerstvakantie voorbij is en er weer lesgegeven kan worden. En natuurlijk omdat het team heeft meegedacht over de vorm en inrichting van het gebouw, zodat deze nieuwe school echt helemaal past bij het onderwijs van Pantarijn. En ook omdat de lokalen prachtig zijn, de meubels nieuw. Maar vooral… omdat vandaag het einde betekent van jaren wachten op nieuwbouw.

Vandaag is de eerste dag van een nieuw begin. Er is rust en het team bouwt aan een stevig fundament. Obs Pantarijn staat voor sterk onderwijs voor alle leerlingen: leerkrachten voor regulier en HB-onderwijs (hoogbegaafden) werken nauw samen, de leerlingen ook.

Het lokaal van groep 7-8 B van Monique

Monique Kroes, HB-specialist en leerkracht groep 7-8 B, laat trots haar lokaal zien op de eerste verdieping. Het mooiste lokaal van de school! Zo licht en ruim en rustig voor haar zestien HB-leerlingen. Met veel ramen en uitzicht over het naastgelegen park.

Leerplein en bibliotheek voor de bovenbouw

Op de gang richt collega Lisa van Dieten de boekenkast in voor de bovenbouw, met de schrijvers op alfabet, net als in de echte bieb. Banken en tafels creëren de sfeer van een bibliotheek. Monique: ,,Heerlijk deze extra ruimte. In het oude gebouw leverden we onze leerpleinen in, omdat de nieuwe school pal ernaast moest worden gebouwd. Hier kunnen de kinderen straks weer lekker zelfstandig werken.’’

Naast het hare is het lokaal van Kirsten van Lith, van groep 7-8, met 28 kinderen voor regulier onderwijs. En Lisa van Dieten geeft les daarnaast aan groep 6-7 B, met 18 hoogbegaafde kinderen. Boven zijn ook de lerarenkamer en kleinere kamers voor begeleiders.

De brede trap naar beneden vormt tegelijk een tribune richting speelzaal. De muren in heldere groen- en blauwtinten. Dat creëert met het blanke hout en de plantenbakken een natuurlijke sfeer.

De lokalen van 4-5B en 5-6 zijn al helemaal ingericht. Leerkrachten ruimen de laatste spullen op, een dag voor de kinderen komen.

Beneden is ruimte voor de middenbouw (groep 4-5 B en groep 5-6) aan de ene kant en groep 1-2-3 en groep 3-4 aan de andere zijde. Een lokaal voor creativiteit en onderzoek is er ook.

Een geweldig schoolgebouw.

Kirsten (links) en Monique.

Monique en Kirsten zijn de collega’s die het langst op Pantarijn zijn. Ze kwamen hier werken in 2017, na de verhuizing naar het noodgebouw in 2016. Het was een vrijwillige verhuizing naar een tijdelijk pand, in afwachting van de bouw van een nieuw, eigen schoolgebouw op ongeveer diezelfde locatie. Door allerlei oorzaken duurde dat veel langer. Geen gemakkelijke tijd.

Hoe houd je je focus op goed onderwijs in zo’n periode?

Monique: ,,Ik laat me niet afleiden. Je moet roeien met de riemen die je hebt, en je kunt deze situatie niet veranderen. ‘So be it’, dacht ik dan, ik concentreer me op mijn onderwijs.’’

Kirsten: ,,Het tijdelijke gebouw vond ik niet zo vreselijk hoor. En ik kijk ook wel positief terug op die tijd, omdat we altijd met het team keken hoe we zaken samen konden oplossen. Maar ik vond de wisselingen in personeel wel lastig. Dat heeft er wel bij mij ingehakt.’’

Kirsten: ,,Waarom bleef ik toch? Om de kinderen en de ouders, die zijn geweldig op deze school. En ik merk dat ik van nieuwe teamleden ook weer nieuwe energie krijg, want ze brengen ook veel mee.’’

Monique: ,,Ik ben gebleven vanwege deze doelgroep, de hoog- en meerbegaafde kinderen, en vanwege de combinatie van HB-onderwijs en regulier onderwijs op Pantarijn. Kirsten en ik werken graag samen, dat is ook een factor.’’

Wat maakt je blij in dit nieuwe gebouw?

Monique: ,,Ik ben heel blij met de luchtkwaliteit, die is hier zo geweldig goed geregeld! En ik word heel blij van de verbinding met de reguliere groep van Kirsten. Onze lokalen zitten nu echt naast elkaar. We hebben nagedacht over deze indeling, kozen er bewust voor om de HB-groepen niet apart te zetten van de reguliere groepen.’’

Obs Pantarijn wordt nu geleid door interim-directeur Margriet Kouwenhoven. Over enkele maanden wordt een nieuwe directeur aangesteld. Het team telt bijna evenveel mannen als vrouwen. De verwachting is dat het aantal leerlingen zal groeien.

Maak kennis met bestuursvoorzitter Anko van Hoepen

Vandaag is de eerste werkdag van Anko van Hoepen als bestuursvoorzitter van SPO Utrecht. Een mooie dag voor een nadere kennismaking.

Betrokken

Anko van Hoepen is geboren in Middelburg en woonde jaren in havenstad Vlissingen, ‘het Rotterdam van Zeeland’, vertelt hij. ,,Ik kom uit een liefdevol gezin, dat erg maatschappelijk betrokken was. Mijn moeder werkte in het basisonderwijs, ze nam mij als 3-jarige al mee naar haar school en plantte me in de kleutergroep. Vond ik heerlijk. Mijn vader leidde onder andere een asielzoekerscentrum. Ik heb gekorfbald, mijn ouders waren actief in de vereniging.’’

Loopbaan

Hij begon zijn loopbaan in 1995 als leerkracht, werkte op verschillende basisscholen op het Zeeuwse platteland. Werd intern begeleider, vervolgens schooldirecteur en amper twaalf jaar na 1995 maakte hij deel uit van het College van Bestuur van Alpha Scholengroep. Vanuit die functie kwam hij in het algemeen bestuur van de PO-Raad in Utrecht. Vijf jaar geleden werd hij vicevoorzitter van deze brancheorganisatie van het primair onderwijs. Waarom wordt hij nu weer schoolbestuurder?

De kracht van vakmanschap

,,Ik kende SPO Utrecht al redelijk goed vanuit mijn functie als vicevoorzitter van de PO-Raad. Toen ik de profielschets voor de nieuwe SPO-voorzitter las, viel veel op zijn plek. ‘Wat zij willen, wil ik ook’. De kracht van het collectief, verantwoordelijkheid laag in de organisatie, gericht zijn op samenwerken. Bestuurders Thea Meijer en Eric van Dorp hebben SPO Utrecht samen met alle collega’s de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stevige professionele onderwijsorganisatie, die ‘de kracht van vakmanschap’ in de onderwijspraktijk werkelijk betekenis geeft.’’

Boven de soep roeren

,,Ik had het gevoel soms boven de soep te roeren,’’ blikt Anko terug op de laatste tijd bij de PO-Raad. ,,Vroeg me af: raakt mijn lepel nog wel de soep? Ik wilde iets dichter bij de praktijk staan. Ik ken Utrecht, ik weet hoe belangrijk onderwijs is voor kinderen in deze stad. Utrecht is een stad vol kansen, er is veel aanbod. Het gaat mij er om dat álle kinderen de kans krijgen hiervan gebruik te maken. Ik kies daarom ook voor openbaar onderwijs. SPO Utrecht heeft scholen in alle soorten en maten, in alle wijken, op alle plekken in de stad. Dit is een grote organisatie waar vakmanschap echt centraal staat. SPO Utrecht heeft de mogelijkheden en de kracht om goed beleid te bieden in HRM, huisvesting, kwaliteit en onderzoek. Dat gun je iedereen! Ik heb echt zin om hier te werken.’’

Waaraan heeft het Nederlands onderwijs behoefte?

,,Goed onderwijs bieden voor alle kinderen mag geen loze term zijn. Voor mij betekent dit, dat je samen zorgt dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Dat vraagt om een lange termijn koers, daar is wel acht tot tien jaar voor nodig.’’

Scharnieren er uit!

,,In de eerste plaats is een ononderbroken ontwikkelingslijn nodig voor kinderen, alle ’scharnieren’ moeten er uit. Die tussen 0-4 en 4-12 jaar, de scharnier tussen lestijd en de rest van de dag, de scharnier tussen 12 jaar en het voortgezet onderwijs. Scharnieren binnen de basisschool? Er mag best verschil van aanpak zijn, zolang iedere leerling wordt gezien en de school een systeem hanteert dat passend is bij het kind.’’

Voordeuren open!

,,En de voordeuren van de scholen mogen vaker open! We moeten in Nederland breder kijken dan alleen de school. De school is een unieke plek in de wijk of in de buurt, waar alle kinderen komen. Een fijne plek voor kinderen. Hoe kunnen we daar sport, cultuur aan álle kinderen bieden? Door een natuurlijke samenwerking met alle partners. Het onderwijs vervult een maatschappelijke rol. Die maatschappelijke problemen zijn er, ook in je school. Dus haal specialisten naar binnen en werk samen. Stap niet in de valkuil van ‘het allemaal zelf moeten doen’. Toon en gebruik je eigen specialisme, het onderwijs mag daarin veel zelfbewuster zijn. Het gaat om kansengelijkheid en die kansen kunnen we veel dichterbij de kinderen brengen.’’

Waar komt jouw drijfveer vandaan?

,,Verantwoordelijkheidsgevoel heb ik altijd gehad. Maatschappelijke betrokkenheid kreeg in van huis uit mee. Een vriendin zei me ooit: ‘Bedenk dat je aan de chocoladekant van het koekje bent geboren’. Daar ben ik me van bewust. Ik leef er niet op los. Maar ik houd wel heel veel van plezier, geniet van het leven.’’

Maakt het uit dat je zelf leerkracht en directeur bent geweest?

,,Ja, heel veel. Ik heb genoten in de klas. De school is zó belangrijk voor kinderen, de leraar kan er enorm toe doen. Die ervaring neem ik mee. De kern van onderwijs is voor mij dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, in het bijzonder de kinderen bij wie dat niet vanzelfsprekend gaat.’’

Wie wil je zijn voor collega’s van SPO Utrecht?

,,Ik ga proberen om alle 38 SPO-scholen de eerste maanden van 2022 te bezoeken. Ik wil luisteren. Ik zou alle collega’s wel willen leren kennen. En vragen wat nodig is.’’

 En voor de stad?

,,Extern wil ik waarmaken waar SPO Utrecht voor staat en meer zichtbaar zijn. Er zijn veel contacten in de stad om de scholen heen, we hebben een gezamenlijk doel: goede ontwikkelkansen bieden voor kinderen. Het onderwijs, dus SPO Utrecht, heeft een rol in de maatschappij. De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan, dus ik zal contact leggen met (potentiële) raadsleden. Ik ga proberen het college te beïnvloeden, vragen wat wíj kunnen doen om de doelstellingen van het college te bereiken. Niet om de eer van SPO Utrecht, maar om met elkaar goed onderwijs in de stad te realiseren.’’

De kracht van SPO Utrecht

,,De kracht van SPO Utrecht is dat we met meer zijn. Het geld dat we ontvangen, is bedoeld voor onderwijs. Maar ook goede huisvesting, een veilig ict-netwerk, een deugdelijke administratie horen bij goed onderwijs. Het is mijn ergernis dat de overheid daarvoor niet voldoende betaalt. Je moet dus slim handelen en zaken efficiënt aanpakken. Dan is het fijn dat we groter zijn. En het is fijn om met zo’n professionele staf te werken. Bij een grote organisatie hoort een goede bedrijfsvoering en scherp aan de wind zeilen als het gaat om geld. Ik heb er alle vertrouwen in dit samen met de collega’s van Ortelius te kunnen voortzetten.’’

Eric van Dorp kijkt met trots naar kwaliteit van SPO Utrecht

De twee bestuurders van SPO Utrecht gaan binnenkort met pensioen. Eric van Dorp vertrekt per 31 december 2021 en Thea Meijer volgt later, op 1 juni volgend jaar. Op 1 januari 2022 maakt opvolger Anko van Hoepen zijn opwachting. In dit interview blikt Eric van Dorp terug op bijna twee decennia onderwijsontwikkelingen bij SPO Utrecht.

Hij vormt sinds 1 mei 2003 samen met Thea Meijer het schoolbestuur van SPO Utrecht. Eric van Dorp begon zijn loopbaan als leraar, werd later directeur van een gevangenis en was management consultant bij Cap Gemini. In 2003 keerde hij terug naar het onderwijs en koos voor SPO Utrecht. ,,Het Utrechtse openbaar onderwijs moest een zelfstandige organisatie worden, ze zochten iemand richting bedrijfsvoering en onderwijs was mijn stiel geweest.’’

Moderniseren

,,Ik vond het teleurstellend dat het onderwijs in die tussenliggende jaren niet gegroeid was. De wereld was veranderd, de manieren waarop je kon leren waren veranderd. Ik was al jaren gewend te werken met kwaliteitsnormen, maar dit kwaliteitsdenken ontbrak in de scholen. Thea Meijer en ik stonden voor de vraag hoe het onderwijs te moderniseren. We hadden een groep schooldirecteuren die snapte dat dit belangrijk was. Directeuren met een focus op samenwerken en een grote onderlinge solidariteit. Dat was geruststellend.’’

Kwaliteit

,,We ontwikkelden ijkpunten, met kwaliteitsnormen waarvan we zelf weten dat die goed zijn. Terugkijkend ben ik er trots op dat we de focus echt hebben gelegd op kwaliteit. Kinderen kunnen zich nu veel beter ontwikkelen en dat is de verdienste van de hele groep. Leiderschap veronderstelt dat je weet waar je naartoe wil: ik zie onmiddellijk de stip op de horizon, en vergeet ook weleens dat ‘t niet vanzelf gaat. Maar wat ik toen, in 2003, wilde, hebben we een paar jaar geleden bereikt. De organisatie doet het goed, dat heeft ook de recente audit aangegeven.’’

Nieuwe stap

,,Nu zou SPO Utrecht een nieuwe stap moeten maken. Het is goed dat er twee nieuwe bestuurders komen. Het is leuk als nieuwe mensen onverwacht nieuwe dingen roepen.’’

Droomschool

,,Ik denk dat, als ik zou blijven, ‘anders organiseren’ de uitdaging is voor de komende tijd. Nog steeds zitten kinderen in groep 3, of groep 4, die knip tussen groepen is eigenlijk raar. Voor kinderen hoeft het ook niet, die kunnen zelfstandig werken als je maar goede afspraken maakt. De knip tussen scholen moet er helemaal uit. Een school voor kinderen van 0-18 jaar, dat is de droomschool die ik graag zou zien. Dit realiseren gaat moeizaam en zal lang duren. Ik vind het jammer dat ik hierin geen rol meer zal spelen.’’

Jammer!

,,En één ding vind ik echt jammer. Ik had een fantastisch plan: een basisschool met muziek als belangrijk aandachtsgebied, voor jonge talenten uit heel Nederland. Er was serieuze belangstelling voor, maar het bleek toch nog niet haalbaar… door gebrek aan gemeentelijke ambitie. Jammer, er had iets heel moois en bijzonders kunnen ontstaan.’’

Net niet

,,Utrecht is voor mij de stad van ‘net niet’. Een stad met tomeloze ambitie, maar als het op uitvoeren aankomt, dan kan het net niet.’’

Huisvesting

,,In 2003 was de huisvestingssituatie van scholen slecht. In het eerste ‘masterplan huisvesting’ zou slechts een beperkt aantal Utrechtse scholen worden vervangen en opgeknapt. We hebben er heel lang over gesproken en zijn er uit gekomen. De gemeente was bereid veel meer geld in onderwijshuisvesting te stoppen dan ze had beraamd: alle scholen waar dat nodig is, worden opgeknapt of krijgen nieuwbouw. Als we nu kijken naar ons huidige scholenbestand, dan mogen we niet klagen over hoe we erbij zitten.’’

Eric van Dorp (midden) ondertekent de opdracht aan  EVA architecten voor de nieuwbouw van obs Vleuterweide op 30 juni 2020. Met architect Daniël Biesheuvel (links) en directeur van obs Vleuterweide Noortje Willems (rechts).

Glijbaan

,,Scholen bouwen moet je leren. Het ontwerp van onze nieuwe schoolgebouwen en onze werkwijze veranderden in de loop der jaren, de focus in het ontwerp komt steeds meer op onderwijs te liggen. We maken nu gebouwen die bijzonder zijn. Ik vind het belangrijk dat een kind trots is op zijn school, dus ik zoek altijd naar iets dat een school speciaal maakt. Een glijbaan bijvoorbeeld. De touwbrug die straks in de vide van obs Vleuterweide hangt. Het talud, de glijbaan en het boomkroonpad van Kindcentrum Rijnvliet. Een gebouw in de wijk waar je omheen kunt spelen. Kinderen vinden dat leuk!’’

Duurzaam

,,We groeien ook in duurzaam bouwen en duurzaam energiegebruik. We zijn een maatschappelijke organisatie en met onderwijsgeld moet je zorgvuldig omgaan. Driekwart van onze scholen wekt energie op met zonnepanelen, dat geld hoeven we niet in de kachel te stoppen! Ik vind het belangrijk dat we aan kinderen uitdragen dat je verantwoord met het milieu moet omgaan. Als het kan, dan willen we als SPO Utrecht dingen doen die net iets beter zijn. In Utrecht loopt SPO Utrecht voorop in duurzame energie en scholenbouw. We werken hierbij intensief samen met de gemeente.’’

Samenwerking

,,Het is fijn dat we bij SPO Utrecht mensen hebben die het snappen. We zijn intern en extern erg op samenwerking gericht. De discussie onder collega’s binnen SPO Utrecht gaat altijd over ‘kan het anders?’, ‘kan het beter?’ en nooit over ‘dat willen we niet’. Dat maakt besturen makkelijk hoor. Besturen is echt niet zo zwaar, als je het kunt tenminste.’’

Koninklijke onderscheiding voor Eric van Dorp

Eric van Dorp, bestuurslid van SPO Utrecht, is bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De koninklijke onderscheiding is op 9 december 2021 uitgereikt door de Utrechtse loco-burgemeester Linda Voortman. Eric van Dorp werd verrast tijdens zijn werk op het kantoor van SPO Utrecht.

Hij kreeg het koninklijke lintje opgespeld door zijn vrouw Frieda, in aanwezigheid van zijn kinderen en een klein aantal naaste collega’s.

Eric van Dorp vormt sinds 1 mei 2003 samen met Thea Meijer het schoolbestuur van SPO Utrecht. Hij begon zijn loopbaan als leraar, werd later directeur van een gevangenis en was management consultant bij Cap Gemini. In 2003 keerde hij terug naar het onderwijs en koos voor SPO Utrecht. Hieronder vallen 38 openbare scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht.

Mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse samenleving komen in aanmerking voor deze ridderlijke onderscheiding, alsmede degenen die bijzondere prestaties leverden in hun werk. Dit lintje voor Eric van Dorp is daarmee zeer verdiend.

Eric van Dorp is iemand die grote maatschappelijke betrokkenheid toont en zo nodig onorthodoxe wegen bewandelt bij zijn streven naar wat hij belangrijk vindt: groei en ontwikkeling voor alle kinderen en leraren, onderwijsinnovatie, duurzame oplossingen. Hij wordt een motor en een onvermoeibare inspirator genoemd. Hij heeft zijn voelsprieten diep in de samenleving en gebruikt zijn ervaring en contacten om ook daadwerkelijk iets te veranderen.

Zo maakt hij bijvoorbeeld zeer actief deel uit van de vrijwilligers in de Utrecht Development Board. Hij maakte zich er sterk voor dat tientallen leerkrachten en schooldirecteuren van SPO Utrecht een inspirerende studiereis konden maken naar High Tech High in de Verenigde Staten. Zo werden concrete innovaties op de scholen van SPO Utrecht gerealiseerd, een voorbeeld dat navolging kreeg in andere steden. En zo toonde hij de durf om met de juiste investering nieuwe scholen te laten bouwen die nu al volledig energieneutraal functioneren en niet bijna, zoals de wet nog voorschrijft.

Per 1 januari 2022 gaat Eric van Dorp met pensioen.

Eetbare kunst voor kinderen én een glijbaan bij Kindcentrum Rijnvliet

Even groot zijn als een boom! In het kunstwerk ‘Dichter bij de boom’ bij Kindcentrum Rijnvliet hangen de mooiste vruchten straks op ooghoogte van zelfs de jongste kinderen. De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen, in februari is het bouwwerk klaar. Dit voorjaar worden de bijna volgroeide bomen en struiken geplant. En dan is de natuur aan zet, want dit kunstwerk zal groeien, tot de kinderen even groot zijn als de bomen.

Boomkronenpad

Dit boomkronenpad is een ontwerp van kunstenaar/landschapsarchitect Anouk Vogel. Het kunstwerk kreeg als titel ‘dichter bij de boom’ en slingert zich op vier meter hoogte vanaf de brug van het kindcentrum door het voedselbos van Rijnvliet. Kinderen en bewoners van Rijnvliet zien er van dichtbij hoe de uitgebloeide bloesem in het voorjaar al een piepklein peertje vormt. Na de zomervakantie kunnen ze zelf de lekkerste peren plukken.

Percentageregeling

‘Dichter bij de boom’ is gefinancierd met de anderhalf procentsregeling, die Utrecht als een van de weinige gemeenten toepast. Bij de nieuwbouw of verbouwingen van bijvoorbeeld scholen, wordt anderhalf procent van de bouwsom gereserveerd voor kunst. Dat kunstwerk komt in nauw overleg met de gebruikers van het gebouw tot stand. Voor dit project werd ook fondsen gevraagd een financiële bijdrage te leveren en dat deden ze:  het BPD Cultuurfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Mondriaanfonds.

Kijken

Directeur Ingvild Krikke-Besselink: ,,We kijken uit naar het moment dat de kinderen van dichtbij kunnen gaan meemaken hoe het fruit aan de bomen gaat groeien. Nu gaan we ook al regelmatig kijken hoe de bouw van het kunstwerk vordert. Het is mooi dat alle kinderen de ontwikkeling van ‘hun’ voedselbos van zo dichtbij mogen meemaken en er op die manier alles over leren.’’

Route

Kindcentrum Rijnvliet wil letterlijk en figuurlijk een verbinding zijn tussen wijkbewoners en hun omgeving. De reguliere route van de wijk naar het voedselbos van Rijnvliet slingert zich daarom dwars door het gebouw van het kindcentrum, waar dagelijks honderden kinderen van 0 tot 13 jaar leren en spelen. Via een open houten talud lopen wandelaars door het kindcentrum naar het voedselbos. Het kunstwerk ‘Dichter bij de boom’ is een hooggelegen wandelpad dat aan deze wandelroute vast zit.

Glijbaan

Avontuur voor kinderen is belangrijk in het kindcentrum Rijnvliet. Al bij de eerste plannen bedacht de projectgroep hoe geweldig het zou zijn voor kinderen om van een grote glijbaan naar beneden te glijden, in plaats van de trap af te dalen naar het voedselbos. Dat was dus precies wat de kinderen in de wijk onthielden van het schetsontwerp: Kindcentrum Rijnvliet is de school met de glijbaan. Stijgende bouwkosten haalden echter een streep door dit mooie plan. Dat de glijbaan er nu toch komt, is te volledig danken aan het doorzettingsvermogen van de projectgroep om toch fondsen te vinden die de extra kosten dragen. Avontuur in Rijnvliet!

Lees er meer over:

Kindcentrum Rijnvliet

Het kunstwerk ‘dichter bij de boom’ op de gemeentelijke website

Het Voedselbos in Rijnvliet

De Klimroos krijgt gebouw dat bij kwaliteitsonderwijs past

Het ontwerp voor obs De Klimroos is klaar! Een ‘pragmatisch schoolgebouw’ uit 1999 aan de Langerakbaan, verandert in een duurzame, volledig energie-neutrale school met een heldere structuur. In januari begint de verbouwing, in de zomer verhuist obs De Klimroos.

De openbare basisschool, nu samen met een andere school gehuisvest aan de Eerste Oosterparklaan, begint het nieuwe schooljaar in augustus 2022 in haar eigen pand aan de Langerakbaan 231. ,,Dit verdient de school. Ons schoolgebouw past straks helemaal bij het uitstekende onderwijs dat hier wordt gegeven,’’ zegt de blije directeur Joeri Baartscheer van obs De Klimroos. ,,Het is fijn om straks een plek te hebben waar we de spil van de hele wijk kunnen zijn, een echte ontmoetingsplek voor alle culturen.’’

Van Hoogevest Architecten presenteerde het definitief ontwerp op 17 november tijdens een informatieavond voor de omwonenden van de Langerakbaan in Leidsche Rijn. Die reageerden enthousiast op de ingrijpende renovatie en kijken uit naar obs De Klimroos als hun nieuwe vaste buurman.

Er komt een centrale entree in het midden van het gebouw, op het plein biedt de grote plataan een schaduwrijke plek voor spelende kinderen. De lokalen worden groter, de gangen smaller. ,,Er ontstaat een heldere structuur,’’ verklaart architect Hugo Schoemaker. Het hele gebouw wordt lichter, transparanter. Er komt een groot speellokaal, een bibliotheek en een’ maaklab’, een atelier waar kinderen zich technisch en creatief ontwikkelen. Dat maaklab is kenmerkend voor obs De Klimroos, die al jaren bij de top van innovatieve scholen hoort.

Het team heeft grote invloed gehad op de indeling van de ruimte in hun nieuwe school. ,,Het is fijn dat dit gebouw ook echt onze identiteit uitstraalt. Bij ons staat de leerkracht centraal, want pas als de leerkracht goed lesgeeft, leren de kinderen echt, is mijn overtuiging. Dit gebouw is praktisch, zonder overbodige zaken. Dat is fijn, want dan hebben onze leerkrachten alle ruimte om hun onderwijs goed en met aandacht vorm te geven. We zijn een liefdevolle school,’’ zegt directeur Baartscheer.

Ook de buitenkant wordt aangepakt. De kozijnen worden vervangen, de kleuren worden frisser, rustiger, de balkons worden verwijderd en metalen zonweringen met honingraatmotief komen haaks op de gevel. Het gebouw wordt zo duurzaam, dat het straks volledig energieneutraal functioneert: met zonnepanelen wordt alle energie opgewekt die nodig is voor verwarming, ventilatie, verlichting en koeling.

Architect Hugo Schoemaker: ,,De kwaliteiten van het pand komen in het huidige gebouw niet tot hun  recht. Het geeft veel voldoening om nieuwe kwaliteiten toe te voegen en de essentie van het gebouw te bewaren. De samenwerking met het schoolteam was fijn, Joeri weet wat hij wil en staat open voor dialoog. Het hergebruik van een bestaand gebouw is ook goed in deze tijd. Ik ben dus heel blij dat het pand er nog staat en dat we het onderwijs van obs De Klimroos er zo goed in kunnen passen.’’

SPO Utrecht innovatief in onderwijshuisvesting

In diverse vakbladen staat SPO Utrecht in de schijnwerper als een innovatieve partner op het gebied van onderwijshuisvesting. Met extra inspanning en goede samenwerking worden door SPO Utrecht opmerkelijke resultaten geboekt.

Duurzaam bouwen is voor SPO Utrecht vanzelfsprekend, vanwege de maatschappelijke rol en de voorbeeldfunctie die scholen hebben.

Duurzaamheid

Rob van der Westen, beleidsadviseur huisvesting, speelt hierbij een belangrijke rol als een echte ambassadeur voor duurzaamheid, circulariteit en energiebeheersing. Hij krijgt van het bestuur overigens alle ruimte om die ambitie, namens SPO Utrecht, vorm te geven.

In de praktijk worden nieuwe scholen gerealiseerd die volledig energieneutraal functioneren, waar de wet ‘bijna energieneutraal’ voldoende acht. Ook in bestaande schoolgebouwen wordt door SPO Utrecht stevig ingezet op duurzaamheid bij verbouwingen en in energiebeheer. Op de website van ‘Scholen op koers naar 2030’ kun je lezen welke goede resultaten worden geboekt met online monitoring van energieverbruik op SPO-scholen.

Lees hier wat goede samenwerking van de beleidsadviseur huisvesting van SPO Utrecht met de gemeente oplevert, in ‘Samen Slimmer PO’, dossier Huisvesting: ’Kun je voetballen op het dak?’

Namens SPO Utrecht betuigde beleidsadviseur huisvesting Rob van der Westen in de zomer van 2021 zijn steun aan de campagne van Merijn Tinga tegen de ‘plastic soup’ (in het filmpje vanaf minuut 2:30)

Nieuwe schoolgebouwen

Nieuwe gebouwen worden bij SPO Utrecht ontworpen in nauw overleg met de schoolteams, die hebben echt invloed op het ontwerp. Het resultaat is een school die helemaal past bij de flexibele wijze waarop anno 2021 wordt lesgegeven en die ook ruimte biedt om het onderwijs in de toekomst anders in te richten.

Lees dit artikel over de totstandkoming van het bijzondere ontwerp van Kindcentrum Rijnvliet in De Meern in het vakblad ‘Schooldomein’ van december 2021

Dit artikel over het ontwerp van obs Jules Verne in Ondiep, in het vakblad ‘Schooldomein’ van juli 2021 laat zien dat de buitenkant van een school niet het hele verhaal vertelt.

Kunst en architectuur

Het resultaat van ‘buiten de lijntjes denken’ bij SPO Utrecht is ook, dat schoolgebouw de aandacht trekt van media over architectuur en kunst.

Hier bijvoorbeeld een artikel over het interactieve kunstwerk ‘Horismos’ van kindcentrum Haarzicht in The Architectural Review.

Lees hier over het kunstwerk zelf, hier is ook een nieuwsbericht

over de opening.

En het artikel over het kunstwerk ‘Rain Drain Digger’ bij SO Fier, waar de kinderen zelf aan hebben meegewerkt. Hier is de folder 

Nieuw: leidraad NRO over gelijke kansen en hoge verwachtingen

De eerste Leidraden van het NRO zijn beschikbaar!

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) bundelt en duidt kennis uit onderzoek en stimuleert de verbinding tussen onderwijsonderzoek, onderwijspraktijk en onderwijsbeleid.

NRO ontwikkelt ook leidraden die heel concreet, de wetenschappelijke inzichten vertalen naar de praktijk in de klas. Daar heb je als school dus heel veel aan.

Twee van de drie leidraden van NRO zijn nu verschenen: de leidraad ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’ en de leidraad ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’. Begin 2022 verschijnt de derde leidraad, over evidence-informed werken. Lees verder

De leidraden van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO beschrijven de belangrijkste wetenschappelijke inzichten rond deze thema’s en geven leerkrachten praktische aanbevelingen en hulpmiddelen om die kennis toe te passen op hun eigen basisschool. Er horen posters bij en infographics. Je kunt ze hier bekijken en downloaden.

De NRO-leidraden worden toegestuurd aan scholen die te maken hebben met onderwijsachterstanden. Maar ze zijn natuurlijk interessant voor veel meer scholen. In Utrecht heb je immers vaak binnen je school te maken met een brede spreiding van leerlingen. Op elke school zijn wel kinderen die met een achterstand beginnen.

Twee SPO’ers hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze NRO-leidraden. Nelleke Brouwer, directeur van obs Overvecht, zat in de kwaliteitscommissie. Zij is hiervoor gevraagd vanwege haar grote expertise op dit gebied.

Marike Timmermans, intern begeleider op so Lux, werkte mee aan de leidraad ‘hoge verwachtingen’.

‘Het is belangrijk je bewust te worden van hoe je met verwachtingen omgaat’

De naam van Marike Timmermans prijkt onder de nieuwe leidraad ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’ van NRO. Daar is Marike, intern begeleider van so Lux – terecht- eigenlijk best een beetje trots op. Ze werkte vorig schooljaar mee aan de totstandkoming van deze leidraad. Net als Nelleke Brouwer trouwens, directeur van obs Overvecht, die in de kwaliteitscommissie zat vanwege haar expertise op dit gebied.

Waarom heb je hieraan meegewerkt, Marike?

,,Ik werd gevraagd! Ik kende NRO niet zo goed, had me wel aangemeld om mee te denken en af en toe anoniem via mail snel te reageren op vragen van NRO. Ik ben er denk ik uitgefilterd omdat ik vorig jaar behalve op De Meander, ook op De Panda werkte, in Kanaleneiland. Ik besloot mee te doen omdat dit een erg interessant onderwerp is.’’

Wat moest je doen?

,,In deze themacommissie vertegenwoordigde ik de onderwijspraktijk samen met een schooldirecteur uit een andere regio. We hadden vijf bijeenkomsten van drie uur en veel leeswerk. Een wetenschapper en een schrijver maakten de teksten. Wij lazen mee en gaven feedback, ook door op onze scholen vragen te stellen aan collega’s. Ik vond het heel leerzaam om zoveel input te krijgen van mensen uit de wetenschap. NRO vertaalt wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk, het gebruik van die kennis in je school is eigenlijk nog maar net begonnen.’’

Hoe kunnen SPO-collega’s deze leidraad gebruiken?

,,Kijk vooral wat past op jouw school, kijk waar jullie staan. Je kunt ‘m kriskras gebruiken en er de onderdelen uit halen die voor jouw school interessant zijn. Je kunt er ook gewoon een gesprek over voeren in de teamkamer, dat is al waardevol. Het is belangrijk om je bewust te worden van hoe je met verwachtingen omgaat. In de leidraad staan veel activiteiten, ook die je zonder veel voorbereiding tijdens een studiedag of een teamvergadering kunt doen.’’

 Wat is het effect voor jouw werk?

,,Ik merkte dat ik me nu veel meer bewust ben van hoe ik omga met verwachtingen van kinderen. Dit is echt een belangrijk onderwerp dat op school niet standaard op de agenda staat, maar wel bepalend is voor kinderen. En ik realiseer me nu veel beter dat er ontzettend veel wetenschappelijke kennis beschikbaar is en dat we daarvan vooral gebruik moeten maken.’’

Hoe kijk je terug?

,,Ik vond het onwijs gaaf om mee te werken aan deze Leidraad, je maakt echt een product. Ik kan het iedereen aanraden. Ja, het kost tijd, maar het levert veel kennis en ervaring op, het is zó boeiend, het verrijkt je enorm.’’

Mooi toekomstplan van het Kromme Rijn College

Het Kromme Rijn College in Utrecht telt vanaf 2024 twee gebouwen met elk een eigen, specifieke groep leerlingen. Een al jaren leegstaand schoolgebouw aan de Rubenslaan wordt gerenoveerd en niet gesloopt, dankzij inzet van omwonenden die het karakteristieke pand graag willen behouden. Na renovatie is dit een prima plek om alle leerlingen van deze groeiende school voor voortgezet speciaal onderwijs te huisvesten.

Het pand aan de Rubenslaan

Uitbreiding

Bestuur en schoolleiding zijn blij dat de uitbreiding van het Kromme Rijn College naar twee gebouwen vrijwel zeker is: in december wordt de beschikking verwacht. Er wordt alles aan gedaan om bij het gebouw aan de Rubenslaan meteen ook een gymzaal te realiseren, zodat de leerlingen niet de straat over hoeven naar een sportzaal elders in de stad.

Gedrag

Het Kromme Rijn College is de enige vso-school in Utrecht en omgeving voor jongeren die, als gevolg van hun gedrag, belemmeringen ondervinden in hun schoolloopbaan. Specifieke begeleiding biedt hen weer perspectief, zodat zij binnen drie jaar op het hoogst haalbare niveau kunnen doorstromen naar een passende reguliere school voor voortgezet onderwijs (vmbo, mbo, havo, vwo).

Te klein

De school aan de Kranenburgerweg bestaat al sinds 1977. Vanwege de huidige zeer effectieve aanpak, vindt een groeiend aantal jongeren hier een leerplek. Maar het gebouw is te klein geworden. Het Kromme Rijn College telt per 1 oktober 242 leerlingen en een team van ongeveer 60 leraren en begeleiders.

De afgelopen twee schooljaren groeide de school met een kleine honderd leerlingen. Na de zomer kwamen er weer 25 jongeren bij. En, anders dan in het regulier voortgezet onderwijs, telt een groep op het Kromme Rijn College 7 leerlingen, hooguit 8. Dan heb je dus zomaar ineens weer vier extra lokalen nodig, vertelt directeur Wim van Ruitenbeek.

De hoofdlocatie van de school

Spoed

In augustus 2020 is al een tijdelijke tweede locatie in gebruik genomen, aan de Mesdaglaan, maar deze vier lokalen zijn niet voldoende om de actuele groei op te vangen. Daarom wordt nu met spoed gezocht naar een tijdelijke derde locatie, tot in 2024 het gebouw aan de Rubenslaan in gebruik kan worden genomen.

Kwaliteit

De doorgaande groei is mede te danken aan de kwaliteit van deze speciale school voor voortgezet onderwijs en aan de manier waarop het team in staat is extra zorg te organiseren.

Wim van Ruitenbeek: ,,Wij hebben altijd plek voor jongeren met heel ingewikkeld verstaanbaar gedrag, voor jongeren uit de stad Utrecht en omgeving. Een nieuwe groep vormen bijvoorbeeld jongeren die schoolangst hebben ontwikkeld. Het lukt ons voor hen zorg en onderwijs en dagbesteding te combineren en zo te organiseren, dat hun ‘naar school gaan’ weer kan worden opgebouwd. We zijn goed in letterlijk ‘passend onderwijs’ bieden.’’

Ontwikkeling

Een belangrijke ontwikkeling die ook de groei verklaart, is dat het Kromme Rijn College twee groepen leerlingen is gaan (onder)scheiden. Kinderen die imploderen bij spanning (acting in, zij internaliseren) en kinderen die juist ontploffen bij spanningen (acting out, zij externaliseren). Zo’n 35 tot 40 procent van de jongeren op het Kromme Rijn College hoort bij die eerste groep, de i-leerlingen.

Eigen pad

Wanneer zij daar behoefte aan hebben, blijven deze twee groepen jongeren gescheiden van elkaar. De school voegt ze later weer samen, als ze verder zijn op hun weg naar regulier onderwijs. De i-leerlingen kregen een tijdje geleden bijvoorbeeld een eigen pad en ingang naar hun eigen gedeelte in het hoofdgebouw. Wim van Ruitenbeek: ,,En iedereen werd zó gelukkig toen zij tijdelijk een eigen gebouw kregen aan de Mesdaglaan.’’

Dus dat is ook het plan voor de toekomst, als het Kromme Rijn College in 2024 uit twee volwaardige schoolgebouwen bestaat, met ook elk een eigen gymzaal. ,,De Kranenburgerweg is dan voor de e-leerlingen en voor de i-leerlingen die wat meer e zijn.’’

i-lab!

Aan de Rubenslaan komt dan een eigen Utrechtse school met een internaliserende aanpak, voor de i-leerlingen. Een werknaam is er al: i-lab!

Wim van Ruitenbeek: ,,Noem het nog een denkrichting. De Rubenslaan zou een vso-school kunnen worden voor internaliserende kinderen van 11-15 jaar, want we denken erover om ook kinderen uit groep 8 te betrekken. Zo kunnen we met een beperkt aantal scholen samenwerken en een doorlopende leerlijn creëren tot en met het derde leerjaar voortgezet onderwijs, voor deze Utrechtse kinderen die ons letterlijk en figuurlijk dichtbij thuis nodig hebben. Zodat zij daarna kunnen doorstromen naar reguliere scholen.’’

Opdracht

,,Onze opdracht verschilt met die van reguliere scholen. Bij ons in het speciaal onderwijs is er altijd plek, want wij kunnen bedenken hoe we de dingen het beste organiseren rondom die scholier. Maar misschien kunnen wij dit ook aan vo-scholen leren… zodat ingewikkeld gedrag veel eerder wordt onderkend, en scholen al veel eerder iets kunnen organiseren voor dat kind. Dán bieden ze inclusief onderwijs.’’

De toekomstige locatie aan de Rubenslaan wordt nu  nog tijdelijk bewoond.

 

Anko van Hoepen wordt bestuursvoorzitter SPO Utrecht

Anko van Hoepen is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van SPO Utrecht, een van de grote besturen voor primair onderwijs in Nederland.

Nu is Anko van Hoepen (48) vicevoorzitter van de PO-Raad, de sectororganisatie van het primair onderwijs. Hij begon zijn loopbaan als leerkracht, intern begeleider en directeur van een basisschool. Van 2007 tot 2016 was hij bestuurder bij de Alpha Scholengroep in Zeeland en in die functie maakte hij ook deel uit van het algemeen bestuur van de PO-Raad in Utrecht. Sinds begin 2017 werkt hij hier als vicevoorzitter. Anko van Hoepen: ,,Ik ga met veel plezier aan de slag als bestuursvoorzitter bij
SPO Utrecht.’’

Strategische kijk

,,De raad van toezicht van SPO Utrecht is blij in Anko van Hoepen een gemotiveerde nieuwe voorzitter van het college van bestuur te hebben gevonden, die ruime bestuurlijke ervaring heeft en een strategische kijk op het domein van primair onderwijs meebrengt,’’ aldus Elske Overgoor, voorzitter raad van toezicht van SPO Utrecht.

,,SPO Utrecht staat er goed voor en daarvoor zijn we de huidige bestuurders Thea Meijer en
Eric van Dorp erkentelijk. Zij hebben SPO Utrecht met veel toewijding op uitstekende wijze gebracht tot waar de stichting nu staat. Aan Anko van Hoepen om SPO Utrecht in de volgende fase te leiden.’’

Pensioen

De huidige SPO-bestuursleden Eric van Dorp en Thea Meijer gaan met pensioen. Eric van Dorp maakt per 1 januari 2022 plaats voor Anko van Hoepen, Thea Meijer draagt op die datum haar voorzitterschap over en beëindigt per 1 juni 2022 haar functie bij SPO Utrecht.

Ambitieuze missie

De ambitieuze missie van SPO Utrecht, verwoord in het Koersplan 2019-2023, is de reden voor
Anko van Hoepens sollicitatie. ,,Ik wil er graag samen met alle schoolleiders, stafmedewerkers en alle leraren en medewerkers van die 38 scholen, alles aan doen om die ambities en de missie waar te maken.’’

Anko van Hoepen maakt zich als vicevoorzitter van de PO-Raad sterk voor gelijke kansen voor alle kinderen en voor de opleiding en professionalisering van medewerkers in het primair onderwijs. Ook stimuleert hij onderzoek en innovatie in het primair onderwijs en zet hij zich in voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Dat past helemaal bij SPO Utrecht.

Verantwoordelijkheid

Anko van Hoepen: ,,Als openbaar schoolbestuur in deze stad, staat SPO Utrecht voor de enorme uitdaging en verantwoordelijkheid om goed onderwijs voor ieder kind te blijven bieden. Het oplopende leraren- en schoolleiderstekort in Nederland is daarbij de grootste bedreiging. Bij
SPO Utrecht werken kundige en gedreven mensen. Ik kijk ernaar uit met hen en met andere partners in de stad, samen te werken aan goed onderwijs voor alle kinderen in Utrecht, de stad waar ik ook ontzettend graag woon.”

Van ministerie naar school: ocw bezoekt Het Zand

Leendert Kieviet, communicatieadviseur bij de directie po, brengt zijn werkdagen normaal gesproken door met beleidsambtenaren op het ministerie van ocw in Den Haag. Met hen overlegt hij hoe en wanneer onderwijsbeleid wordt gecommuniceerd.

Kantoor

Maar vandaag trekt hij de hele dag op met Antoinette Crawfurd-Smit, directeur van obs Het Zand in Leidsche Rijn. Om 8 uur vanmorgen was Leendert er al. ,,Het is leuk om te zien hoe onderwijsbeleid in een school landt, want ik zit gewoonlijk de hele dag op kantoor,’’ vertelt Leendert.

Plezier

Twee jaar geleden bedachten de directies po en vo van het ministerie dat het goed zou zijn als Haagse onderwijsambtenaren ook op scholen komen. Zodat ze konden ervaren hoe hun beleid in de praktijk uitwerkt. De Dag van de Leraar, op 5 oktober, biedt de hiervoor gelegenheid. Vorig jaar ging ’t niet door wegens corona, maar nu weer wel, tot groot plezier van Leendert Kieviet.

Animo

,,Dit is een initiatief van de directie, maar ik heb me helemaal vrijwillig aangemeld,’’ lacht hij. ,,Bij de directie po en vo werken ongeveer 200 tot 300 mensen, ik denk dat vandaag wel zo’n 150 collega’s hun werkdag op een school ergens in Nederland doorbrengen. Op andere afdelingen van ocw, zoals financiën, is de animo wat minder. Zou trouwens best goed zijn als ook die collega’s zien hoe onderwijsgeld wordt besteed.’’

10-14 onderwijs

,,Ikzelf vind het interessant om te zien hoe bijvoorbeeld het geld uit NP-Onderwijs wordt ingezet, welke ondersteuning wordt gekozen. En samen met Antoinette bezoek ik vandaag Academie 10. Ik ken het ‘10 tot 14 onderwijs’ maar een klein beetje, als een idee, een pilot. Het is leuk om nu de praktijk te ervaren.’’

Antoinette Crawfurd-Smit maakt graag haar agenda leeg om Leendert haar schoolpraktijk te tonen. ,,Ik heb nu de kans om beleid te verbinden met de uitvoering.’’

Vroege selectie

Ze vertelt Leendert dat vanaf het begin van 10-14 onderwijs op Academie 10 alle 10-jarigen worden toegelaten, ongeacht hun niveau. Het idee heerste toen, dat minstens vmbo-t niveau was vereist. ,,Maar dan ben je alsnog bezig met vroege selectie. Van de tien kinderen die toen zijn ingestroomd met vmbo-kader, zijn er nu, drie jaar later, slechts twee uitgestroomd. Allen functioneren prima op t-niveau.’’

Differentiatie

,,Leerlingen van groep 7-8 beginnen op Academie 10 bij de Junioren. Daarna stromen ze door naar de onderbouw van Academie 10. De visie hierbij is, deze leerlingen ongeacht hun niveau, drie jaar bij elkaar te houden en ze een breed aanbod te bieden. Aan de achterkant is er differentiatie, want de leerkracht weet precies welk niveau een kind heeft en hoe je het maximale uit een kind kan halen. We werken hier met een leerlijn per kind. Dat moeten we in het primair onderwijs ook doen.’’

Obs Het Zand

Ook op obs Het Zand wordt stap voor stap op dezelfde manier gewerkt: vanuit doelen en met individuele leerlijnen, vertelt Antoinette aan Leendert. ,,Onze leerlingen stromen verschillend uit, van vmbo-basisniveau tot gymnasium. Rekensommen die een uitdaging zijn voor een havokind zijn gewoon frustrerend als je nog rekent op het niveau van vmbo-basis bent. In de praktijk betekende het dat in we in groep 8 les gaven op het niveau van groep 6,7,8.’’

,,Vanuit het team ontstond een behoefte om te gaan werken vanuit doelen, niet meer de lesmethode leidend te laten zijn. En hiermee zijn we dit jaar begonnen, met rekenen, in de bovenbouw. Bij de kleuters werken we natuurlijk altijd al zo, dat groeit naar elkaar toe.’’ Ze benadrukt tegenover Leendert: ,,Om zo te kunnen werken hebben leerkrachten echt veel meer ontwikkeltijd nodig dan nu voor po beschikbaar is.’’

Lees ook de reactie van Leendert op twitter

Vernieuwde obs De Cirkel feestelijk geopend

Met een ferme ruk aan het touw onthulde onderwijswethouder Anke Klein vrijdag 16 september het nieuwe logo op de gevel van De Cirkel, openbare basisschool in Zuilen. Daarmee opende ze ook het vernieuwde, duurzame en flink uitgebreide schoolgebouw.

Het was echt een welverdiend openluchtfeest op het plein, voor heel veel ouders en alle kinderen en ook voor de genodigden die betrokken waren bij de bouw. Met hapjes en drankjes en muziek en voorstellingen en disco. Welverdiend, want…

Afgelopen jaar werden zes lokalen bijgebouwd en het bestaande gebouw werd anders ingericht. De school is nu gehuisvest op één in plaats van twee locaties en biedt veel meer ruimte. Zonnepanelen zorgen voor duurzame energie. Een nieuwe ingang met een centrale trap en de nieuwe indeling maken het gebouw ruim, licht en overzichtelijk. De speelzaal werd vergroot, zodat ook oudere kinderen er kunnen sporten.

Metamorfose

Na deze metamorfose door EVA architecten uit Utrecht, is het nu bijna-energie-neutrale gebouw geschikt voor onderwijs van nu. De school werkt aan een nieuw onderwijsconcept. Daarbij past een het nieuwe logo: kleurrijk, transparant, overzichtelijk en gestructureerd.

Eerste schooldag

De kinderen hadden 2 september al voor het eerst les in hun nieuwe school. Vrolijke muziek van draaiorgel De Pekinees verwelkomde hen op het plein. Een meisje uit groep 4 zei: ,,De hele vakantie fietste ik langs school en alles is nu helemaal nieuw. Zo mooi!’’ Het was een extra feestelijke eerste schooldag.

Hectisch

Afgelopen schooljaar was hectisch, want tijdens de verbouwing werkten leraren in hetzelfde gebouw en volgden kinderen er hun lessen. Directeur Marja Hamers blikt terug. ,,De kozijnen werden geschilderd, dus de ramen moesten open. Dat gaf lawaai in de lokalen, want bouwvakkers waren buiten bezig, terwijl de lessen al die tijd gewoon doorgingen. Maar zo’n grote verbouwing geeft je ook de gelegenheid om afscheid te nemen van overbodige spullen en te kiezen wat past bij je onderwijs. We maken nu echt een nieuwe start, ook met ons onderwijs en ons team.’’

Jaarverslag 2020 van SPO Utrecht

Het jaarverslag 2020 van SPO Utrecht is vlak voor de zomervakantie gepubliceerd op deze website. De vorm is aangepast aan het vernieuwde format voor schoolbesturen in het primair onderwijs, dat recent is ontwikkeld door de PO-Raad.

In het jaarverslag legt SPO Utrecht verantwoording af aan iedereen die betrokken is bij ons onderwijs. Hoe werkten we aan belangrijke speerpunten, wat hebben in dat jaar we bereikt? Het jaarverslag geeft ook inzicht in de opbrengsten van ons onderwijs. Vanzelfsprekend drukte de corona-pandemie in 2020 zijn stempel op de scholen, het jaarverslag maakt concreet hoe dit werd ervaren door leerlingen, leerkrachten en ouders.

SPO-leerkracht Mirthe maakt ook theater voor allerjongsten

Dit verhaal begint met dit filmpje. Eerst kijken. Mirthe van der Meulen is professioneel theatermaker. Maar Mirthe is ook een SPO-collega, want ze is drie dagen per week leerkracht groep 1-2 op De Koekoek.

Deze combinatie levert De Wondertuin op. Een educatieve voorstelling voor heel jonge kinderen (groep 1, 2 en 3) over natuur, groei en verandering. De Wondertuin wordt in theaters, maar liever juist op scholen gespeeld.

Mirthe: ,,De metamorfose van rups naar vlinder komt aan bod, het veranderproces van zaadje, ontkieming, de groei van planten, veranderingen van het weer en de taak die wij als mens hebben de natuur lief te hebben en te verzorgen. Alles in magische vormen, want in een tuin kan je volop fantaseren. Na de voorstelling mogen de kinderen zelf de poppen besturen, het schaduwspel ontdekken en door het decor van de wondertuin heen wandelen.’’

Er wordt niet gesproken in de voorstelling. Daardoor is het stuk ook geschikt voor kinderen die geen Nederlands spreken, voor internationale scholen, voor doven en slechthorenden, voor speciaal onderwijs.

Educatief

De voorstelling is interactief én educatief. De SLO-kerndoelen rond het thema zijn in de voorstelling verwerkt en die komen terug in een digitaal educatief pakket. ,,Dat is kort en krachtig. Mijn digibordlessen vormen een mooie voorbereiding op de voorstelling, je laat de kinderen spelend ontdekken. De pictogrammen maken het overzichtelijk en er zit een handig lijstje bij met wat je klaar moet zetten. Op het digibord staan voor elke les instructievideo’s klaar. Mijn idee is: zo wordt het voor de leerkracht ook genieten.’’

Hoe is leerkracht Mirthe (25) theatermaker geworden?

,,Ik deed de academische pabo en had tijd over in mijn laatste jaar. Al mijn hele leven werk ik graag met stoffen en houd ik van verhalen vertellen. Ik deed mee met een voorleeswedstrijd op de pabo en kwam daar jurylid Simone van Laar tegen. Zij is theatermaker, het klikte tussen ons, en zij inspireerde me met jeugdtheater. Simone hoorde dat de Utrechtse bibliotheek dringend een voorstelling zocht voor het babyboekenfestival. Ze vroeg mij om samen een voorstelling te maken voor 1-jarigen! We gingen aan de slag. ‘Kiekeboe’ werd heel associatief, heel beeldend. Ik bouwde het decor, helemaal van stof. Het sloeg in als een bom! De kids vonden het geweldig. We activeerden ze om met het decor te spelen. Een fantastisch gezicht was dat, tientallen 1-jarigen kropen door elkaar.’’

,,Dus ik wilde verder, we richtten gezelschap ‘Stof’ op en sloten ons aan bij theaterbureau Frijns. Simone ging na een jaar verder met haar eigen theater en ik werk nu samen met Ilse Geilen. ‘De Wondertuin’ is de tweede voorstelling van ons gezelschap, de première was op 1 augustus 2021. En ons derde stuk komt er aan. In het jeugdtheater kan ik zoveel kwijt: pedagogiek, beeldende vormgeving, acteren, didactiek, alles valt hierin samen!’’

Kinderharten veroveren

,,Mijn grote wens is met onze voorstellingen zoveel mogelijk kinderharten te veroveren, het gaat me niet om de poen! We spelen daarom het liefst op scholen.’’

Meer informatie: https://www.theater-stof.nl/

Gezocht: directeur basisschool

Ben jij een eigentijdse, vakbekwame directeur basisonderwijs? En ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan? Dan is werken bij SPO Utrecht misschien iets voor JOU!

Gezocht: directeur basisschool

SPO-directeuren werken samen aan goed onderwijs, goed leiderschap en goed werkgeverschap in de groeistad Utrecht. Bij SPO Utrecht sta je er als directeur niet alleen voor. Samen met professionele stafmedewerkers werken we aan de ontwikkeling van onze scholen, van onze teams en van onszelf. Dan doen we om het beste onderwijs te bieden voor ruim 10.000 kinderen in onze stad!

In verband met huidige en verwachte vacatures zijn we op zoek naar nieuwe collega-directeuren die onze stichting komen versterken. Directeuren die verbindend zijn, communicatief sterk en die sturen op onderwijskwaliteit. Leidinggevenden die problemen niet uit de weg gaan, maar ze oppakken. Geen solisten of boegbeelden, maar directeuren die verantwoordelijkheid nemen, teams inspireren bij hun werkzaamheden en zich maatschappelijk betrokken tonen.

Past dit bij jouw ambities en vaardigheden?

Dan ontmoeten we je graag voor een gesprek om na te gaan of werken bij SPO Utrecht iets voor jou is. Ben je geïnteresseerd? Stuur uiterlijk 26 september 2021 je cv en een korte motivatie naar info@spoutrecht.nl o.v.v. werving directeuren.

SPO Utrecht is het schoolbestuur van 38 openbare basisscholen, (voortgezet) speciaal (basis-)onderwijs en ISUtrecht. Op www.spoutrecht.nl lees je meer over ons. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Teach & Ride: De Kleine Dichter voert actie

Het team van obs De Kleine Dichter voerde woensdag 1 september actie tegen betaald parkeren voor leraren en andere onderwijscollega’s. Vanaf deze datum geldt betaald parkeren in dat deel van Dichterswijk. De school moet het zakelijke tarief betalen: elk kwartaal voor elke auto 360 euro. ,,Dat is voor de school niet op te brengen,’’ zegt directeur Annemieke Teune.

Ze vindt het onbegrijpelijk dat een basisschool door de gemeente op dezelfde manier behandeld wordt als de Rabobank en de Jaarbeurs en een zakelijk tarief moeten betalen. ,,Dit tarief is niet te betalen voor een school of voor een individuele leerkracht. Bij ons komen veel ondersteuners, extra veel omdat we ook een aantal dove en slechthorende leerlingen hebben. Onze tolken, logopedisten, de dyslexiebehandelaar en oefentherapeuten wonen vaak ver weg, zij bezoeken meer scholen op één dag.’’

,,Het zakelijk tarief voor betaald parkeren rondom de school maakt de school minder aantrekkelijk voor leraren. Dat geldt overigens voor veel meer basisscholen in de stad. Leerkrachten trekken uit de stad weg, want de huizenprijzen zijn zó hoog, dat in Utrecht wonen niet meer te betalen is. Door het lerarentekort zijn er nu ook volop banen in de omgeving van hun nieuwe woningen in de regio. We hebben er als Utrechtse scholen dus belang bij dat leerkrachten hier eenvoudig naartoe kunnen blijven komen.’’

Het team van De Kleine Dichter vraagt de gemeente daarom om een Teach & Ride: parkeerplekken voor de basisschool waarvoor het bewonerstarief geldt. En doet een dringende oproep naar de gemeente: ,,Besef dat er meer actie nodig is om goede leerkrachten in Utrecht te houden. Als leraren niet in de stad niet kunnen wonen, zorg dan dat wij hier in elk geval kunnen komen om te werken!’’

Lees ook het bericht dat RTV Utrecht hierover publiceerde.

Leergaloos? Weergaloos!

Op de Anne Frankschool werkt sinds 2019 een vrijwilliger van Leergaloos. Nu zijn er al drie: Wilma, Thea en José. ,,Weergaloos noem ik ze,’’ zegt directeur Martijn Staats. ,,Ze doen echt leuke dingen. Het is win-win. Ze geven de leerkracht extra handen in de klas en de kinderen extra tijd en aandacht. Verschil is: omdat ze senior zijn, zijn ze lekker geaard, ze brengen levenservaring mee. Zij vinden het fijn om jonge mensen om zich heen te hebben, dat waardeer ik. En ze zijn ontzettend trouw.’’

De stichting Leergaloos koppelt Utrechtse 55-plussers als vaste vrijwilliger aan basisscholen. Inmiddels maken al tien SPO-scholen gebruik van Leergaloos, waaronder de Prof. Kohnstammschool, obs Tuindorp, De Koekoek, en De Hoge Raven. Dat kunnen er komend schooljaar meer worden. Op obs Oog in Al houdt de vrijwilliger zich bezig met technieklessen: Leergaloos probeert specifieke vaardigheden van vrijwilligers te matchen met de behoefte van de school.

Thea van Velsen (73) werkt sinds januari 2020 op donderdagochtend samen met leerkracht Niels in groep 4. ,,Niels geeft instructie en dan ga ik met een klein groepje kinderen de sommen maken zoals hij ze heeft uitgelegd. Of ik help kinderen met begrijpend lezen en spelling. Ik neem kleine groepjes mee uit de klas. Kinderen die aandacht nodig hebben. Of kinderen die anderen storen, zodat Niels rustig in de klas kan werken met de rest.’’ Thea begon als kinderverpleegkundige, ze studeerde pedagogiek, gaf les in de gezondheidszorg en eindigde haar loopbaan als onderwijskundige die trainingen op maat ontwikkelde voor de ouderenzorg.

,,Die ouderen heb ik nu wel gehad, ik wil kinderen om me heen!’’ lacht ze. ,,Want op mijn leeftijd praat je voor je het weet alleen met generatiegenoten over ziektes. Ik vind het fijn om samen met kinderen te zijn en om te zien hoe het er aan toegaat op school. Vooral het groepsproces vind ik mooi. In het begin vond ik het ook wel spannend hoor. Ik moest al doende leren hoe het precies zit met de lesmethodes. Ik heb vorig jaar koekjes gebakken, met kleine groepjes uit mijn klas, ik had dat nog nooit gedaan, toen was ik best zenuwachtig.’’

José Welmers (61) was de eerste Leergaloos-vrijwilliger hier, ze draait al haar derde schooljaar mee op de Anne Frankschool. José woont verderop in Kanaleneiland en werkt vier dagen als woonbegeleider in de gehandicaptenzorg. Elke donderdagochtend is ze in de kleuterklas van Suus. Ooit begon José met veel plezier aan de deeltijd-pabo, maar werken, leren én een baan viel haar zwaar.

,,En nu ben ik tóch betrokken bij het onderwijs. Ik vind het echt leuk om te doen. Ik heb wel de lusten, niet de lasten zeg ik altijd. Ik vind kinderen briljant! Hoe ze naar de wereld kijken… Deze juf, deze klas, dat is perfect, zo’n fijne sfeer. Ik krijg er energie van!’’

,,Ik lees Jip en Janneke voor, tijdens het fruit eten. Bij die verhaaltjes krijg je heel veel terug van de kinderen, als we erover napraten. En ik doe spelletjes met ze. Kinderen leren op hun beurt wachten, winnen en verliezen, leren of je dan boos wordt, of blij. Een meisje dat heel timide voor het eerst naar school ging en huilend mijn hand vasthield, is nu de stoerste van de klas. De ontwikkeling van de kinderen vind ik zo mooi.’’

Joost werkt als vrijwilliger op de Prof. Kohnstammschool

Jennet Boon is in 2016 de initiatiefnemer van Leergaloos. Ze heeft een commerciële achtergrond, maar wilde meer maatschappelijk betrokken werk. ,,Zwitserland had al zoiets, ik dacht: dit vind ik echt goed. De zestigers en zeventigers van nu zijn zo anders dan vroeger. Ze hebben met hun kennis en levenservaring heel veel te bieden.’’

Inmiddels werken zo’n zestig oudere vrijwilligers op ongeveer dertig basisscholen in Utrecht. ,,Onze insteek is het verbinden van generaties. Kinderen komen soms weinig ouderen tegen in hun dagelijks leven. Onze ouderen brengen met hun levenservaring en aandacht iets heel anders de school binnen. En de vrijwilligers vinden het heel leuk om te zien hoe het onderwijs nu in elkaar zit. De meesten draaien al een aantal jaren mee op een basisschool. Dat is ook fijn, omdat de ouders van kinderen vaak hartstikke druk zijn en minder voor school kunnen doen.’’

SPO Utrecht-voorzitter Thea Meijer: ,,SPO Utrecht en Leergaloos werken al een aantal jaren samen. Leergaloos levert voor een relatief klein bedrag goede vrijwilligers, die betrouwbaar duurzaam inzetbaar zijn. Ook voor NPO-werkzaamheden.’’

 Martijn Staats stelt zijn beeld van ouderen bij

Martijn Staats moest zijn beeld van ouderen bijstellen. ,,Ik dacht eerst: er komt een bejaarde in de klas, een senior met een stok… Nou nee. Ze doen spelletjes met de kinderen, lezen voor, doen samen met ons de pleinwacht… José helpt Suus ontzettend. Het is ook fijn voor de kinderen: om samen een spel te spelen, gezelligheid te ervaren, leren hoe je omgaat met elkaar. Deze vrijwilligers zijn ook een rolmodel. Dus gaan ze ook mee met het teamuitje en delen ze met het kerstpakket.’’

Thea van Velsen: ,,Volgend schooljaar ga ik mee naar groep 5, samen met Niels. Voor hem is groep 5 ook nieuw. Ik voel me echt bij de groep horen. Vorig jaar, aan het eind van het schooljaar, gaven kinderen Niels een klein cadeautje. Ze gaven mij ook een cadeautje. Dat trof me.’’

José Welmers: ,,Ik heb al drie schoolfoto’s mogen meemaken.’’ Ze geniet elke week van ‘haar’ kleuters op de Anne Frankschool. En ze lacht: ,,Ik had voor de kerst een mooie jurk aan. De kinderen wisten zeker dat mijn moeder die voor mij gekocht heeft.’’

Leergaloos wil groeien en streeft naar een paar vrijwilligers op elke basisschool in de stad. Meer informatie vind je op www.leergaloos.nl

Heb je interesse? Mail dan naar info@leergaloos.nl of bel Jennet Boon: 06 – 27 07 06 11.

Vacature lid Raad van Toezicht SPO Utrecht

 • Heb jij hart voor openbaar onderwijs waar ieder kind welkom is?
 • Heb je ervaring met (lokaal) openbaar bestuur?
 • En heb je een band met Utrecht?

SPO Utrecht is het openbaar schoolbestuur van de gemeente Utrecht. Wegens het vertrek van een van de leden van onze Raad van Toezicht, zoeken wij een vervanger die medio 2021 kan starten.

Waarom kiezen voor SPO Utrecht?

SPO-scholen staan midden in de samenleving. Kinderen leren van jongs af aan om samen te leren en samen te leven. In elke wijk staat een SPO-school en ieder kind is welkom. Met zo’n 1100 medewerkers zorgen wij voor eigentijds onderwijs aan ruim 10.000 leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en aan de International School Utrecht.

In ons Koersplan 2019-2023 staat ‘de kracht van vakmanschap’ centraal. Ieder kind verdient goed onderwijs en dat maken we samen. Dus zetten we ons in voor eigenaarschap en professionalisering van al onze medewerkers, voor eigentijdse organisatie van ons onderwijs en voor een sterke samenwerking met ouders en met onze culturele omgeving.

SPO Utrecht kent een prettige professionele cultuur. Kort samengevat is wat SPO Utrecht voor het leren van kinderen belangrijk vindt – actief leren, eigenaarschap, verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en je omgeving – ook het uitgangspunt voor de sturing en samenwerking binnen de organisatie. Onze cultuur kenmerkt zich door een open omgang met elkaar, wederzijds respect en vertrouwen in elkaar en het vermogen om elkaar constructief kritisch te versterken.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is toezichthouder en werkgever van het College van Bestuur. Passend bij de ambities en cultuur van SPO Utrecht, kiest de raad bovendien voor de rol van sparring partner en stelt zich op als netwerker binnen en buiten de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden met verschillende expertisegebieden.

De Raad van Toezicht hanteert het Policy Governance-model voor zijn toezichthoudende taak, waarbij verder vorm wordt gegeven aan waardengericht toezicht. Om zijn taak goed uit te oefenen is de raad regelmatig aanwezig op scholen en bij bovenschoolse activiteiten. Ook onderhoudt de raad een goed contact met de GMR en met professionele partners in de stad. Jaarlijks organiseert de raad gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten.

De Raad van Toezicht kent drie commissies:

 • Werkgeverscommissie;
 • Auditcommissie;
 • Commissie van Toezicht International School Utrecht.

Wie zoeken wij?

We vinden het belangrijk dat in onze Raad van Toezicht verschillende expertisegebieden en competenties samenkomen. Gelet op de samenstelling van de raad zoeken we daarom in het bijzonder naar iemand met kennis van onderwijs en ervaring met (lokaal) openbaar bestuur, bijvoorbeeld bij een gemeente. Bovendien zoeken we een sterke netwerker, een verbinder die goed politiek strategisch kan opereren, en vanuit kennis van zaken goed overzicht heeft en kan houden.

En verder breng je mee:

 • Affiniteit met openbaar onderwijs in het algemeen en de visie van SPO Utrecht in het bijzonder;
 • Kennis van grote steden-dynamiek en -problematiek en een visie op wat dat betekent voor primair onderwijs;
 • (Bij voorkeur) een relevant netwerk in Utrecht en/of in het onderwijsveld;
 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Een open constructief kritische houding en een natuurlijke leergierigheid en nieuwsgierigheid;
 • Kennis van algemeen geldende regels voor Governance;
 • De bereidheid om samen verantwoordelijkheid te dragen voor het proces van toezicht en verantwoording.

Op onze scholen én in alle onderdelen van onze organisatie is iedereen welkom. Iedereen brengt een eigen achtergrond, ervaring en persoonlijkheid mee en juist deze verscheidenheid maakt onze organisatie sterker. De Raad van Toezicht hecht ook in het eigen team aan een brede diversiteit.

Over de vacature

De Raad van Toezicht van SPO Utrecht komt onder normale omstandigheden vijf keer per jaar regulier bijeen, heeft twee studiebijeenkomsten en twee informele bijeenkomsten. Daarnaast zijn er overlegmomenten met de GMR en het directeurenberaad binnen SPO Utrecht. De leden van de Raad van Toezicht van SPO Utrecht ontvangen een passend honorarium. Daarnaast beschikt de raad over een scholingsbudget voor eigen professionalisering. De raad is lid van de VTOI-NVTK, de Vereniging van Toezichthouders in onderwijsinstellingen en kinderopvang. De zittingsduur voor leden Raad van Toezicht SPO Utrecht bedraagt vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming voor vier jaar (gezamenlijk maximaal acht jaar).

Over de procedure

De vacature is voor een lid dat wordt voorgedragen door de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van SPO Utrecht. De GMR doet dit in nauwe afstemming met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Een delegatie van de GMR vormt de benoemingscommissie en zal na de brievenselectie bepalen welke kandidaten voor een eerste gespreksronde met de benoemingscommissie worden uitgenodigd. In een tweede gespreksronde schuiven ook vertegenwoordigers van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht aan, zij geven advies over de benoeming aan de commissie. De benoeming vindt op voordracht van de Raad van Toezicht plaats door de gemeenteraad van Utrecht.

Meer informatie over SPO Utrecht vind je op www.spoutrecht.nl.

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en CV, gericht aan de GMR van SPO Utrecht, uiterlijk 2 juli a.s. naar info@spoutrecht.nl.

Voor vragen kun je contact opnemen met Ellen Groten, secretaris van de Raad van Toezicht via Ellen.Groten@spoutrecht.nl, 030-2652640, of met Sanne van den Hoek, voorzitter van de GMR via voorzitter.gmr@spoutrecht.nl.

Avontuurlijk gebouw van Kindcentrum Rijnvliet geopend

Kindcentrum Rijnvliet, het eerste gebouw in Utrecht dat speciaal als kindcentrum is ontworpen, is vandaag officieel geopend. Hier kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar leren, spelen, sporten en zich op allerlei manieren ontwikkelen. Kindcentrum Rijnvliet maakt deel uit van de gelijknamige wijk.

Regen

De regen maakte vanochtend duidelijk hoe goed georganiseerd team en ouders zijn. Het openingsprogramma in de openlucht op het plein, met dansende, zingende kinderen en de genodigden en ouders op afstand, werd naar binnen verplaatst. Ouders keken thuis coronaproof mee via een livestream, de genodigden keken in een lokaal mee via het digibord.

Adjunct-directeur Robin Nijssen zwaait naar de ouders en genodigden die via livestream meekijken.

Familie

Alle ruim honderd kinderen, 0- en 1-jarigen, peuters, tot en met de 13-jarigen, waren erbij in de centrale ruimte. Als een grote familie. Oudere kinderen zwaaiden naar hun jonge broertjes en zusjes, die nog wel heel bedeesd om zich heen keken, de meeste kinderen droegen een feestelijk oranje Rijnvlietshirt. Na de speeches zongen ze hun Rijnvlietlied en dansten ze de Rijnvlietdans.

Elif-Mira knipt samen met de wethouder het lint door.

Lint

Elif-Mira (groep 4) was op 18 augustus 2018 de eerste leerling van kindcentrum Rijnvliet. Nu mocht ze samen met wethouder Anke Klein trots het lint doorknippen, waarmee het gebouw officieel werd geopend.

Kinderopvang voor de allerjongsten, een basisschool, buitenschoolse opvang, ateliers en een sporthal vinden ouders hier onder een dak. Openbare basisschool Rijnvliet en Kind & Co ontwikkelden samen één organisatie met eenzelfde pedagogische visie. Zo’n integraal kindcentrum (ikc) is prettig voor ouders en kinderen. Het motto is: op avontuur!

Avontuurlijk

Het idee is dat kinderen zich hier onbegrensd kunnen ontwikkelen op allerlei gebied. Kindcentra worden op meer locaties in Utrecht ontwikkeld, als samenwerking tussen kinderopvangorganisaties en basisscholen, en meestal in bestaande gebouwen. Dat voor het laten bouwen van een passend gebouw, nog nieuwe spelregels moesten worden ontwikkeld, noemde wethouder Anke Klein in haar toespraak.

Kindcentrum Rijnvliet is nieuw en zo gebouwd dat kinderen elkaar ‘vanzelf’ kunnen ontmoeten, net als in een gezin. De ruimtes en lokalen zijn flexibel. Veilig en beschut als dat nodig is, maar ook uitdagend, uitnodigend en avontuurlijk. Je kunt er op veel manieren leren. Dat alles maakt Kindcentrum Rijnvliet bijzonder, een plek waar ieder kind straalt. Het ontwerp is van negen graden architectuur in Amersfoort.

Brug

Het gebouw staat middenin de nieuwe wijk Rijnvliet en vormt letterlijk en figuurlijk de brug tussen de wijkbewoners, natuurgebied het Voedselbos en het kindcentrum zelf. Een houten wandelpad slingert zich dwars door het gebouw, als een openbaar pad tussen de wijk, het kindcentrum en de natuur. Pedagogisch medewerkers en leraren van Kindcentrum Rijnvliet willen actief deel uitmaken van de wijk. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikmaken van de gymzaal, die is toegerust met een interactieve digitale wand.

Kunst

Aan de houten loopbrug wordt nog een kunstwerk gerealiseerd, aan de voorbereidingen wordt nog gewerkt. ‘Dichterbij de boom’ van Anouk Vogel, wordt een soort boomkroonpad. Het wordt gerealiseerd met de 1,5 procent-regeling van de gemeente Utrecht (1,5 procent van de bouwkosten van een publiek gebouw wordt gereserveerd voor een kunstwerk), maar extra fondsen zijn nog nodig. Kinderen kunnen hier straks ervaren hoe het is, daar, bovenin de boomkroon. Het kindcentrum kan hier ook biologielessen geven en gaat ook in het naastgelegen Voedselbos op onderzoek naar de natuur.

Duurzaam

Opdrachtgever van de bouw van dit uitdagende kindcentrum is SPO Utrecht, bestuur van 38 openbare scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht. SPO Utrecht is een voorloper in duurzaam scholen bouwen. Dit is de vierde nieuwe school die volledig energieneutraal is gebouwd, waar bijna-energieneutraal (BENG) voorlopig de norm is. Extra investeringen in isolatie, ventilatie en duurzame energie, maken het mogelijk te functioneren met ‘nul-op-de-meter’: het gebouw wekt alle energie die nodig is om te functioneren, zelf op. Zo geeft SPO Utrecht graag het goede voorbeeld en leren kinderen al jong de betekenis van duurzaam.

Ontwerp obs Vleuterweide: robuust van buiten, uniek van binnen

Directeur Noortje Willems is razend enthousiast over het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw van obs Vleuterweide. ,,We krijgen een school die echt past bij onze visie en bij onze leerlingen. Je voelt meteen: alle kinderen zijn welkom en kunnen hier hun talenten ontdekken en zich ontwikkelen. In het atelier kunnen ze schilderen, knutselen, wellicht beeldhouwen of solderen. In de leerruimtes kun je samenwerken of juist alleen leren. Als je straks onze school binnenkomt, weet je: dit is uniek.”

Boom

Wat zie je dan? Een frisse volwassen boom, metershoog, groeit in de centrale vide richting het daklicht. En dwars door deze lichte ruimte, leidt hoog boven je hoofd een touwbrug kinderen naar het atelier. Dit is typisch de inbreng van EVA architecten, ontwerper van het schoolgebouw aan de Passiebloemweg. Architect Daniël Biesheuvel: ,,Omdat groen goed is voor de mens. En de touwbrug is een spektakel, een pleziertje voor de kinderen.”

Karakter

De nieuwe school, die volgens planning vanaf begin 2022 wordt gebouwd, toont ook karakter aan de buitenkant. Robuust en beschermend zijn passende woorden. Daniël Biesheuvel houdt van baksteen. ,,Ik ben trots op dit materiaal, voor Nederland is het vrij normaal, maar baksteen is echt bijzonder. Het geeft textuur en is van dichtbij interessant, veroudert ook ontzettend mooi. Het gebouw is aaibaar en prettig door de detaillering, terwijl het door de vorm en de verdiepte raamkozijnen aanvoelt als een stevige en geborgen plek waar kinderen zich veilig kunnen voelen.”

Helder

De indeling binnen is helder. Beneden in de vide is een groot kookeiland, met veel ruimte voor kinderen om te koken. De jongste kinderen hebben hier hun lokalen (twee keer drie), met daarbij twee speellokalen die samen een theaterzaal vormen. ‘Boven’ is voor de oudere kinderen, met (twee keer vier) lokalen, gegroepeerd rond flexibele leerruimtes. Daniël Biesheuvel: ,,In deze school is voor ieder kind iets interessants te ontdekken.” Ook voor de leraren, zij krijgen een teamkamer met terras. En voor de oudste leerlingen is er een eigen ingang ‘op niveau’, via de grondwal die tegen het gebouw aanloopt.

Geen poeha, wel bijzonder

Directeur Noortje Willems: ,,Het ontwerpproces verliep in heel goed overleg. Wij kijken als school erg naar wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom wilden we meer verschillende leermogelijkheden voor kinderen in de school en in samenspraak met de architecten is dat goed gelukt. Als je straks binnenkomt, zie je: dit is echt obs Vleuterweide. Geen poeha, wel bijzonder. En overzichtelijk, je ziet meteen waar je moet zijn.”

Natuur

Vanzelfsprekend functioneert het gebouw straks zoveel mogelijk energieneutraal, opdrachtgever Eric van Dorp, schoolbestuurder van SPO Utrecht, hecht daar zeer aan, en wordt de natuur bij de school verwelkomd met allerlei nestgelegenheid en beschutting en voedsel voor dieren. In de muren, in de wadi’s en de om het plein gelegen aarden wal bijvoorbeeld. Het speelplein wordt samen met de tegenovergelegen school en de gemeente ingericht tot een (groene) plek voor spel en sport en voor parkeren op gezette tijden. En met een groots kunstwerk. Daarover later meer.

De Klimroos verhuist naar eigen gebouw

In de zomer van 2022 verhuist obs De Klimroos naar een eigen schoolgebouw aan de Langerakbaan 231 in Leidsche Rijn. Dit pand wordt begin 2022 grondig gerenoveerd en aangepast aan de specifieke onderwijswensen van De Klimroos. Na de verbouwing is er ook ruimte voor buitenschoolse opvang. Van Hoogevest Architecten ontwerpt de school en maakt het gebouw meteen ook duurzamer.

Compleet nieuw schoolgebouw

Klimroos-directeur Joeri Baartscheer: ,,Onze school is, naast alle grote scholen in de wijk, die ene liefdevolle en kleinschalige basisschool. Met onze vernieuwde missie is een compleet nieuw schoolgebouw een prachtige uitkomst. We krijgen een school die volledig is aangepast aan onze wensen. Dit gebouw, 100 meter van onze locatie nu, krijgt ongeveer acht lokalen. De perfecte maat voor ons. We gaan samen de wereld in!’’

Het huidige schoolgebouw aan de Eerste Oosterparklaan 88 deelt De Klimroos sinds enkele jaren met Al Arqam, een islamitische basisschool. Dit gebouw wordt te klein voor twee scholen.

Voldoende ruimte

De gemeente Utrecht -verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting- heeft in samenspraak met beide scholen naar een oplossing gezocht. De meest logische is dat een van de twee scholen naar een andere locatie verhuist. Na de verhuizing van De Klimroos naar de Langerakbaan, hebben beide scholen voldoende ruimte voor hun leerlingen.

Flinke renovatie

Voor de verhuizing is echter nog een flinke renovatie nodig. Die verbouwing begint in januari 2022 en duurt ongeveer een half jaar. Momenteel werkt Van Hoogevest Architecten aan een ontwerp. Het is de bedoeling dat De Klimroos in de zomervakantie van 2022 verhuist en het nieuwe schooljaar begint in een eigen, passend schoolgebouw.

Lux krijgt een compleet nieuwe duurzame jas

Lux, school voor speciaal onderwijs (so) aan de Stauntonstraat in Zuilen, krijgt in 2023 een prachtige nieuwe jas. EVA architecten uit Utrecht ontwerpt een vrijwel ‘nieuwe’ en bijna energie-neutrale school met gymzaal, binnen de contouren van het huidige gebouw. Deze grondige renovatie begint naar verwachting in de nazomer van 2022.

De directie van de school is blij met de renovatie. Het huidige pand is inmiddels 48 jaar oud en dringend toe aan een opknapbeurt. Daarmee wordt de inrichting efficiënter en aangepast aan de huidige onderwijswensen. Ook wordt het pand duurzaam verbouwd, geïsoleerd en gasloos.

Directeur Jolande Bastmeijer kijkt uit naar de vernieuwing van het gebouw. Adjunct-directeur Varenka Bunt-Schilp: ,,Het is geweldig dat we binnen ons huidige aantal vierkante meters straks echt een duurzame school kunnen realiseren, die helemaal past bij onze onderwijsvisie. Ik noem het ‘vernieuwbouw’.’’

Jolande Bastmeijer (links) en Varenka Bunt

Lux is een kleine, vriendelijke openbare school voor speciaal onderwijs, met een positieve en gezellige sfeer. Hier komen kinderen die wat langzamer en moeilijker leren en daarbij extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Ieder zeer moeilijk lerend kind (zmlk) krijgt op Lux de kans om zichzelf te ontwikkelen, ongeacht achtergrond of niveau.

Team en leerlingen verhuizen in de zomer van 2022 naar een tijdelijke locatie aan de Boadreef 2 in Overvecht. Volgens planning is de verbouwing van hun eigen schoolgebouw aan de Stauntonstraat ongeveer een jaar later afgerond. Het streven is dat ze dan in of na de zomer van 2023 hun eigen, compleet vernieuwde school betrekken.

Na de tijdelijke verhuizing van de leerlingen begint de renovatie. De vernieuwde school zal na de verbouwing niet groter of hoger zijn dan nu het geval is, maar door een betere indeling wordt de beschikbare ruimte beter benut. Er is dan plek voor negen groepen, plus een speellokaal.

De muren en de vloeren worden geïsoleerd met duurzame materialen, de daken blijven groen. Het gebouw verbruikt straks nog maar weinig energie, die duurzaam wordt opgewekt via zonnepanelen.

Ook de gymzaal bij de school zal worden opgeknapt en worden aangepast aan de eisen die speciaal onderwijs stelt. Het team van Lux besteedt veel liefde, zorg en aandacht aan leerlingen. Samen zoeken ze naar lesaanbod dat precies past bij de behoefte van dit kind. Daarbij zijn kleine stappen soms grote stappen en daar zijn ze trots op. Doel is om kinderen zelfredzaam te maken in een maatschappij die soms best ingewikkeld kan zijn.

Kinderen onder de indruk van nieuw Kindcentrum Rijnvliet

Maandagochtend 17 mei, even voor half 9. Bedeesd zetten kinderen hun voeten op de rode loper, vooral de kleintjes zijn enorm onder de indruk van het grote gebouw dat voortaan hun school en kinderdagverblijf is. Maar ook de groten lopen stiller door de gangen dan je van kinderen gewend bent. Kindcentrum Rijnvliet is open!

Eindelijk, want 4,5 jaar geleden begonnen de voorbereidingen al, vertelt Renske Wildeman van Kind & Co. Zij was er vanaf het begin bij betrokken. Collega’s van SPO Utrecht (basisonderwijs) en van Kind & Co (kinderopvang), lieten samen een logo ontwerpen voor het eerste integrale kindcentrum van Utrecht. Al die jaren, tijdens het onwerpproces door de architecten, in de gesprekken over hun pedagogische visie, tijdens het bouwproces met de aannemer, trokken ze samen op.

Samenwerking

En vorige week richtten ze de ruimten in. Toen ontdekten de BSO-collega’s en de onderwijscollega’s, heel praktisch, terwijl ze allebei de kasten in de atelier-ruimte vulden met creatief materiaal, dat het eigenlijk wel raar is om allebei je eigen spullen apart neer te zetten. Dus hebben ze nu al hun knutselspullen, en de kartonnetjes, de wol en het hout, gewoon bij elkaar gezet. Zo concreet is de samenwerking nu dus al, in het kindcentrum. Directeur Ingvild Krikke: ,,Mooi dat onze samenwerking nu zo vanzelf vorm kan krijgen.’’

Ook op deze allereerste schooldag in het nieuwe gebouw loopt alles zoals het loopt. Kinderen krijgen een rondleiding door het gebouw, van hun eigen leerkracht, ze komen ook bij de kleuters en bij de kinderopvang, beneden. Daar moeten ze heel rustig zijn, want wat zijn die kindertjes nog klein! Ze komen langs bij de directeur, die stralend onder een slinger gouden verjaardagsvlaggetjes zit, en die laat zien dat haar bureau ook als sta-bureau kan functioneren.

Alleen maar blij

,,Ik ben vandaag alleen maar blij,’’ zegt Ingvild. ,,We zijn er zo lang mee bezig geweest, het was echt bikkelen om alles op tijd voor elkaar te krijgen, ouders hebben vrijdag nog geholpen. En nu is het zover! Alles klopt gewoon. Heerlijk dat de kinderen er zijn.’’

Collega Floor IJzerman, IB’er, herinnert zich de afgelopen hete zomer in de tijdelijke locatie, waar obs Rijnvliet sinds 2018 bivakkeerde in een tot school omgebouwde sportkantine. ,,Je doet het met wat je hebt, maar het bleef natuurlijk toch een sportkantine. Hier hebben we heerlijk de ruimte, dit is een echte school,’’ zegt ze genietend.

Kindcentrum Rijnvliet groeit

Obs Rijnvliet groeit hard en telt vandaag precies 102 leerlingen in vier groepen, en in oktober zullen dat er minstens 120 zijn. Ook bij het kinderdagverblijf stromen de aanmeldingen binnen. Geregeld verwelkomt het team zij-instromers, kinderen van gezinnen die naar Rijnvliet verhuizen. Voor het nieuwe schooljaar zijn er alweer vacatures: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en een gymleerkracht.

,,Met deze verhuizing naar het kindcentrum is het team sowieso ineens gegroeid,’’ zegt Ingvild. ,,De basisschool telt acht collega’s, maar sinds vanmorgen hebben we er achttien collega’s bij van Kind & Co. Zij leiden de vier groepen kinderopvang 0-4-jarigen en twee BSO-groepen. Het is leuk, we komen elkaar overal tegen, delen taart en cadeautjes en stemmen het gebruik van de gezamenlijke ruimtes met elkaar af. Zo leren we elkaar meteen kennen.’’

Schouwburgpersoneel vrijwilliger op SPO-scholen

Medewerkers van de Stadsschouwburg Utrecht werken vrijwillig op SPO-scholen, sinds de schouwburg wegens corona gesloten is. Deze maatschappelijke samenwerking is een initiatief van schouwburgdirecteur Lucia Claus.

De waarde van deze kleinschalige extra hulp op school is groot en verrassend. Lucia Claus: ,,Ik ben echt enthousiast. Gisteren zag ik ineens horecamedewerker Adam Thomassen een groep blije kinderen van ‘zijn school’ rondleiden. Heel hartverwarmend.’’

Genieten

John Jansen, directeur van obs De Koekoek: ,,Het is heel fijn om een markant persoon als Adam op onze werkvloer te hebben. Hij ondersteunt de conciërge en geeft bijvoorbeeld instrumentale muziekles tijdens de tussenschoolse opvang. Adam speelt ook gitaar met kleuters. Die genieten daar enorm van!’’

Extra handen

De scholen zijn blij met deze tijdelijke extra handen in de klas. Arien Hartog van SPO Utrecht: ,,Schoolleiders en leerkrachten staan sinds de corona-uitbraak onder druk. Eerst de schoolsluiting, leren online lesgeven, weer een sluiting, de afstandsmaatregelen, werken in cohorten: de normale organisatie staat op zijn kop en vanuit de samenleving klinken vragen over achterstanden. Dus ja, er is ruimte voor hulp en steun.’’

Avontuur

Zeven schouwburgcollega’s meldden zich na de oproep van Lucia Claus, om vrijwillig ‘het avontuur aan te gaan’ op een basisschool. Lucia Claus: ,,Ik ben me ervan bewust dat we als schouwburg werken met gemeenschapsgeld. Het is goed om dat terug te laten komen in de samenleving. Onze collega’s van bijvoorbeeld programmering, P&O, marketing & communicatie hebben het heel erg druk, maar voor andere collega’s is er nu weinig of geen werk in de schouwburg. We willen hen graag perspectief bieden en in het onderwijs zijn veel handen nodig. Andere collega’s helpen in de zorg, op eigen initiatief. Het is een tijdelijke detachering, ze komen gewoon terug als we weer open gaan.’’

 Geertje Hendriks (27) sluipt tussen de kinderen door van groep 2 op obs Overvecht locatie Spoorzicht. Die kleuters staan doodstil, met vrolijke spanning in hun gezicht. ,,Piep, piep, piep,’’ roept Geertje. Geen reactie, geen beweging. Een jongen wiebelt. ,,Af!’’ Lachend loopt hij naar zijn stoel. De muziek gaat weer aan, de kleuters dansen verder.

Kaartverkoop

Geertje werkt 20 uur per week bij de kaartverkoop in de Stadsschouwburg Utrecht, maar nu is ze op woensdagen en vrijdagen te vinden op deze basisschool in Overvecht, als vrijwilliger. ,,Ik vind dit héél erg leuk! Op onze afdeling in de schouwburg is het nu rustiger dan normaal, ik word er heel blij van dat ik me nuttig kan maken met helpen op deze school.’’

,,Ik heb een achtergrond als theaterdocent in het voortgezet onderwijs, maar die baan bleek niet zo bij me te passen. Lesgeven op een basisschool is veel breder, er zit van alles in: rekenen, buitenspelen, zorgen, het is heel afwisselend, het heeft me aan het denken gezet. Ik vind het leuk om te kunnen uitproberen of de basisschool bij me past, deze kans komt voor mij helemaal op het goede moment. Misschien ga ik ooit nog wel de pabo doen.’’

Kans

OBO Spoorzicht-locatiedirecteur Mandy Bolster ziet dat wel zitten: ,,Zo’n kans als deze is voor haar fantastisch en wij hebben heel veel aan haar. Het zijn ook extra handen in de klas nu onze kleutergroepen groter worden. En ik zie dat Geertje er lol in heeft.’’ Arien Hartog: ,,Geertje maakt een toneelstuk van elk boek dat ze voorleest.’’

Lucia Claus: ,,SPO Utrecht ken ik vanuit het overleg ‘Cultuur & School Utrecht’. Het leuke is, ik wist niet dat zoveel mensen bij ons, connecties hebben met onderwijs. We hebben iemand met een pabo-diploma, medewerker Adam Thomassen heeft een conservatoriumopleiding, een andere collega voelt zich verbonden met een basisschool via de MR.’’

Schookmaakklussen

Arien Hartog (SPO Utrecht): ,,Vanuit het ministerie is geld beschikbaar gekomen om extra hulp op school te organiseren en via het UWV krijgen we ook mensen die zich aanbieden. Dus we hebben onze schooldirecteuren gevraagd wie die hulp kan gebruiken. Die scholen hebben we gekoppeld aan de zeven schouwburgmedewerkers, de lijnen zijn hier kort. Een van de vrijwilligers is gestopt vanwege het besmettingsrisico met kinderen. Een ander vond moeilijk om met de doelgroep op ‘haar’ school om te gaan. De vrijwilligers worden meest ingezet bij jonge kinderen. Ze helpen met taal en voorlezen, maar ze helpen ook met de vele door corona noodzakelijke extra schoonmaakklussen.’’

Adam Thomassen (33), die gewoonlijk achter de bar staat in de schouwburg, in de garderobe jassen aanneemt of als zaalwacht mensen naar hun stoelen begeleidt, geeft nu muziekles aan kleine groepjes kinderen op obs De Koekoek. ,,Ik heb een blauwe maandag op het conservatorium gezeten,’’ verklaart hij deze keuze. ,,En ik zie veel muzieklessen waaraan ikzelf als kind niet veel plezier zou beleven, ik vind dat je veel vrijer muziek kunt leren maken, door te dóen, zoals je leert praten door te praten.’’

Lees verder

SPO Utrecht krijgt een nieuw bestuur

SPO-bestuursleden Eric van Dorp en Thea Meijer maken in 2022 graag plaats voor een nieuw bestuur. Ze gaan met ‘pensioen’. Beide bestuurders worden volgend jaar 65. Zij kiezen voor dit momentum om samen te stoppen als bestuur en zo een ‘warme overdracht’ van hun functies en taken mogelijk te maken.

Eric van Dorp stopt per 1 januari 2022. Thea Meijer zal medio 2022 haar bestuursfunctie bij SPO Utrecht beëindigen. Bureau Wesselo & Partners begint deze week met werving en selectie van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van SPO Utrecht.

Per 1 januari draagt Thea Meijer haar functie over aan de nieuwe voorzitter, zij blijft nog enkele maanden als bestuurslid bij SPO Utrecht.

De nieuwe bestuurder vindt in SPO Utrecht een in alle opzichten gezonde organisatie met 38 openbare scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht.

De onderwijskwaliteit van alle SPO-scholen is in orde (voldoende of zelfs goed of excellent). De stichting is financieel gezond en werkt volgens controleerbare doelen, vastgelegd in het Koersplan. De organisatie is transparant, (school)directeuren krijgen veel ruimte en worden gesteund door bestuur, staf en collega’s. Verantwoordelijkheden liggen bij SPO Utrecht zo laag mogelijk in de organisatie. De Raad van Toezicht controleert. Een recente vrijwillige bestuurlijke visitatie door de PO-Raad, werd met positief resultaat afgerond.

Thea Meijer en Eric van Dorp zijn vanaf het begin bij SPO Utrecht betrokken.

SPO Utrecht is ontstaan vanuit de gemeentelijke taak om openbaar onderwijs in de stad te verzorgen. Vlak voor de eeuwwisseling werden de Utrechtse openbare basisscholen ondergebracht in een bestuurscommissie met Wim Kamu (overleden in 2000) als voorzitter en Thea Meijer als een van de leden van het bovenschools management. In 2003 werd de stichting opgericht en vormden Eric van Dorp en Thea Meijer samen de algemene directie, later het College van Bestuur met Thea als voorzitter. Beiden werken overigens in de praktijk als gelijkwaardige partners.

SPO Utrecht is nu een van de grote besturen voor primair onderwijs in Nederland.

Het aantal SPO-scholen groeide mee met het aantal inwoners van Utrecht, van 23 scholen naar de huidige 38 scholen.

Thea Meijer: ,,Met een nieuw bestuur gaat SPO Utrecht een nieuwe periode in. Dit volgende bestuur kan voortbouwen op wat er nu staat: een professionele organisatie met betrokken en deskundige mensen die goed onderwijs voor álle kinderen als focus hebben. En die de uitdagingen aangaan om ook in de toekomst boeiend onderwijs te blijven bieden voor de Utrechtse kinderen.’’

 Van de toekomstige voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht wordt gevraagd:

 • Inspirerend leidinggeven aan een gemeenschap waar aandacht voor professionele ruimte en ontwikkeling centraal staat.
 • Met de huidige voorzitter blijven zorgdragen voor goed openbaar onderwijs in een grootstedelijke context
 • In het kader van goed onderwijs voor kinderen samenwerken met strategische partners.

Informatie over de vacature vind je hier: Wesselo en Partners

Feestelijke eerste dag in inventief schoolgebouw Jules Verne

De rode loper ligt uit. Jongste leerling Hugo en oudste Tuana drukken precies tegelijk op de rode knop. Confetti! De bijna 200 leerlingen van obs Jules Verne aan de Mariëndaalstraat in Ondiep juichen. Hun allereerste schooldag in hun nieuwe school is begonnen. Ze mogen naar binnen!

Cadeautje

De zeven groepen zoeken hun eigen lokaal. Al vorig jaar hebben ze nieuwe groepsnamen bedacht die passen bij het verhaal van Jules Verne, die de hele wereld rondreisde en fantastische dingen meemaakte. Tuana zit in groep Alpinisten. Voor ieder kind is er taart en een cadeautje, een beker met het schoollogo. En elke groep krijgt een groot cadeau, Lego bijvoorbeeld.

101 jaar

Openbare basisschool Jules Verne bestaat al 101 jaar en dit is het derde nieuwe gebouw in haar geschiedenis. Ook de peutergroep en de buitenschoolse opvang van KMN Kind & Co hebben hier een mooie plek gekregen. Van buiten zie je ‘gewoon’ een nieuw schoolgebouw. Met de rode baksteen muren en de wisselende raampartijen, past het goed in de Utrechtse wijk Ondiep. Maar kom eens binnen!

Flexibele basisschool

Hier spettert inventiviteit. Bestuur, school, architect, kinderopvang en bouwer creëerden samen een gebouw waar kinderen en leerkrachten zelf invloed hebben op hoe er wordt geleerd en gewerkt en gespeeld. Dit is ‘de flexibele basisschool’. Een duurzaam en energieneutraal gebouw dat ook alle toekomstige onderwijsveranderingen aan kan. Binnen is het licht, prettig, rustig. En geweldig voor de kinderen. ,,Is dit echt voor ons?’’ vragen ze vol ongeloof. Ja, dit is voor jullie, voor de kinderen uit Ondiep. Echt waar.

Bekijk de video-rondleiding door oudste leerling Tuana.

Past perfect

Deze nieuwe school past bij het onderwijs dat op obs Jules Verne wordt gegeven, vertelt directeur Jessica Geldof. ,,We ontwikkelden en verdiepten onze onderwijsvisie tegelijk met de nieuwbouw. Dat is mooi, want nu past het gebouw perfect bij ons onderwijs.’’

Zitjes, hoekjes en plekjes

,,De stamgroepen hebben eigen ruimtes, er zijn leerpleinen en de indeling is heel flexibel doordat we alle tussenwanden kunnen openen.’’ Ze drukt op een knop. Binnen 30 seconden is de complete muur vrijwel geruisloos in het plafond verdwenen. En overal zijn zitjes, hoekjes en plekjes waar leerlingen kunnen werken en spelen. Er is zelfs een stiltekamer voor hen ingericht.

Uitwaaieren in de school

,,Alle kinderen leren bij ons zoveel mogelijk naar hun eigen onderwijsbehoefte en dat geeft veel mobiliteit in de school. Op obs Jules Verne zijn geen jaargroepen, waar alle kinderen dezelfde lessen van dezelfde leerkracht krijgen, maar stamgroepen, waarin kinderen hun dag beginnen. Voor instructies waaieren ze uit door de hele school, ze leren alles precies op het niveau dat ze nodig hebben.

Nog beter onderwijs

,,Het is onze overtuiging dat je zo nog beter onderwijs kunt geven. Want ook in Ondiep zien we de verschillen tussen kinderen groter worden. Bij de jongsten komen kinderen die al lezen en kinderen die nog maar weinig kleuterdingen kunnen. Ons onderwijs sluit goed aan bij deze situatie.’’

Resultaat van samenwerking

Dat dit nieuwe schoolgebouw het resultaat is van een goede samenwerking en veel creativiteit, is overal zichtbaar. Kinderkapstokken zijn gewoonlijk rommelig ogende objecten in de gangen. Op Jules Verne kunnen kapstokken rijden en verdwijnen ze onzichtbaar geparkeerd in de muur.

Lekker rustig lezen

De centrale trap is aan de achterkant een ‘huisje’ en heeft aan de voorkant een ‘toneeltje’ waar kinderen op zitzakken lekker rustig kunnen lezen. Alle vensterbanken zijn laag en diep en bieden zitgelegenheid. Alle kasten zijn ingebouwd en alle smartscreens (voorheen schoolborden) zijn verplaatsbaar.

Glazen dak

Een wonder van licht en ruimte is de hal, het ‘hart’ van de school, mede dankzij een glazen dak. En ondanks de aanwezigheid van die kleine tweehonderd kinderen en hun leerkrachten, blijft de sfeer rustig en is de akoestiek prettig. De geluidsisolatie is goed, zodat de hal ook kan worden gebruikt als flexibele theaterzaal, met een verdiept of juist een verhoogd podium.

Eigen sportzaal

Oh… en dan de eigen sportzaal van de school, ruim en groot en goed geoutilleerd. Deze zaal is ook geschikt om te verhuren aan sporters van buiten de school.

Peutergroep en BSO

Ook de buitenschoolse opvang en peutergroep van KMN Kind & Co kregen een onderkomen in het nieuwe pand.

Speelplein voor alle buurtkinderen

Het schoolplein is al volledig ingericht met een groot speelhuis en klimobjecten, een groene plantenhoek en een grote voetbalkooi. Dit openbare speelplein is een mooie aanwinst voor Ondiep, want het is toegankelijk voor alle kinderen uit de wijk en werd als vanzelf al meteen in gebruik genomen. Ook de kinderen die de Milli Görüsmoskee bezoeken, spelen er graag. Moskee en school delen het plein en de fietsenstalling en kennen elkaar als goede buren.

Coördinator voor aanmeldprocedure

De kaders voor de ‘procedure van aanmelden’ zijn vastgelegd en de regeling gaat in op 1 oktober 2021. De volgende stap is het uitwerken van de afspraken en het bouwen van een organisatie voor de uitvoering. Hiervoor wordt een coördinator gezocht.Bekijk hier de vacature.

 

 

Projectmanagers bij Utrecht Leert PO aan de slag

In de stad Utrecht werken wel zo’n twintig PO-schoolbesturen, onderwijsopleidingen en de gemeente samen om het lerarentekort in het primair onderwijs duurzaam terug te dringen. Dat is een unieke situatie!

 In het ‘Actieplan Utrecht Leert PO’ dat vorig jaar verscheen, staat de uitwerking voor het primair onderwijs. Er vallen verschillende subsidieregelingen onder ‘Utrecht Leert’. Het voortgezet – en beroepsonderwijs hebben een eigen actieplan. Namens SPO Utrecht werken Arien Hartog (in de werkgroep PO) en Thea Meijer (op bestuursniveau) mee aan Utrecht Leert PO.

Vier projectgroepen en een manager

Het is nu tijd voor de concrete uitvoering. En daar zijn gedreven, deskundige mensen voor nodig. Voor het primair onderwijs in Utrecht (101 scholen met duizenden leerkrachten!), worden de ambities de komende jaren via projectgroepen gerealiseerd. Recent zijn vier projectleiders en een programmamanager benoemd:

– Programmamanager convenant lerarentekort PO (Esther van Velden)

– Projectleider Anders leren & organiseren (Thea Streng)

– Projectleider Opleiden en begeleiden in de school (Sylvia Tigchelhoff)

– Projectleider PO Academie (Antoinette Crawfurd-Smit)

– Projectleider Zij-instroom (Mariska Gerritsen)

 Schematisch ziet het er ongeveer zo uit:

De nieuwe projectleiders hebben heel veel zin om aan de slag te gaan. Ze werken de komende jaren acht uur per week als projectleider. Esther van Velden werkt 32 uur als programmamanager.

Waarom heb je gesolliciteerd op deze vacature?

Thea Streng, directeur obs Tuindorp en de Margrietschool: ,,Ik had ruimte in mijn agenda en wil graag weer een volgende stap zetten. Deze functie is een feestje voor mij! Want innoveren zit me in het bloed, ik zoek altijd naar hoe kan het onderwijs beter, fijner, efficiënter kan.

En ik verheug me op de grote Utrechtse samenwerking. Heel erg in het begin van mijn loopbaan was er nog concurrentie, dan plakte je de ramen van je lokaal dicht en wilde je de leukste juf zijn. Maar de laatste jaren heb ik de kracht van samenwerking ontdekt. Dan kun je zoveel meer bereiken!’’

Antoinette Crawfurd-Smit, directeur obs Het Zand: ,,Mijn drive is kansenongelijkheid bestrijden. Wij zijn er voor alle  basisscholen. Er zijn veel eenpitters onder de besturen en de leraren die daarbij werken profiteren zo ook van Utrecht Leert. We willen goed onderwijs voor ieder kind in Utrecht realiseren. Want ja, het maakt uit op welke school een kind zit, een goede school maakt echt verschil.’’

Mariska Gerritsen, staffunctionaris P&O bij KSU: ,,Ik heb niet gesolliciteerd, want werkte al als projectleider zij-instroom. Naast het convenant lerarentekort PO is er immers een subsidieregeling waarmee de vier grote steden en Almere, zij-instromers kunnen werven en opleiden. We kunnen hiermee in de stad Utrecht jaarlijks 45 zij-instromers opleiden, in een periode van vier jaar. In het convenant zit ook een stukje zij-instroom, dus dat neem ik nu mee.’’

,,Samenwerken met de andere projectleiders bij ‘Utrecht Leert’ is hartstikke leuk, we zien veel linkjes. Sylvia houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met opleiden in school, maar dan voor studenten en starters. Ik ben blij dat de andere projectleiders er nu zijn, want er moet veel gebeuren!’’

Sylvia Tigchelhoff, directeur obs De Hoge Raven: ,,Via de Meeloopdagen maakte ik kennis met Utrecht Leert, en ik dacht, nou, het lijkt me wel wat om op die manier iets te betekenen voor het onderwijs in Utrecht, ik wilde graag iets aanvullends doen naast mijn directeurschap. En ik heb er heel veel zin in! Ik verheug me er op dat we met elkaar iets nieuws kunnen creëren.’’

,,Het zal een mooi proces worden, met de nodige grote hobbels natuurlijk, want we werken stedelijk en bestuursoverstijgend. Mijn uitdaging is iedereen te verbinden. We vinden elkaar in hetzelfde belang: het Utrechtse onderwijs aantrekkelijk te maken en te houden.’’

 

Esther van Velden, programmamanager convenant lerarentekort PO:,,De afgelopen jaren was ik werkzaam in de culturele sector, maar ik heb nu de overstap naar het onderwijs gemaakt. Helemaal nieuw is het onderwijs niet hoor, ik behaalde in 2004 mijn pabo-propedeuse aan de Marnixacademie. Ik werk graag in een breed netwerk van partners en juist daarom spreekt het samenwerkingsproject ‘Utrecht Leert’ mij bijzonder aan: een aanpak op stedelijk niveau, in mijn eigen stad.”

 Wat houdt de PO Academie eigenlijk in?

Antoinette: ,,De PO Academie gaat over het leren van mensen. En ‘academie’ staat voor het wetenschappelijke deel denk ik. Over de invulling hebben we het nog niet gehad. Ik denk: wetenschappelijke inzichten verbinden met de onderwijspraktijk. Binnen de PO Academie kunnen mensen hun talenten laten aanspreken en ontwikkelen. De grote schoolbesturen hebben een eigen academie (zoals wij de SPO Academie). Dus dat betekent dat we met elkaar goed afstemmen welke thema’s wij kunnen aansnijden en welke door de besturen zelf worden opgepakt, .’’

Thea: ,,Je zou bijvoorbeeld samen een schoolleidersopleiding kunnen vormgeven. SPO Utrecht alleen kan één keer per twee jaar eigen mensen opleiden tot schoolleider, maar als je dat stedelijk organiseert, kunnen ook de kleine besturen aansluiten en kun je misschien wel elk half jaar een schoolleidersopleiding beginnen!’’

Hoe besteed je die 8 uur voor Utrecht Leert, naast je andere werk?

Thea: ,,We hebben op een vaste dag overleg met ons programmateam. Daar staat twee uur per week voor. De overige zes uren zijn voor het inrichten van projectgroepen, waaraan alle onderwijsmensen in Utrecht kunnen meedoen. Zo wordt onze samenwerking alleen maar groter.’’

Sylvia: ,,We gaan de projectteams vullen, met mensen vanuit onderwijzend Utrecht.’’

Antoinette: ,,Want we willen allemaal hetzelfde: goed onderwijs creëren voor alle kinderen in de stad.’’

SPO Utrecht

Drie van de vier projectleiders werken bij SPO Utrecht. Mooi dat onze collega’s van SPO Utrecht zo een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijke belang. Thea Meijer, bestuurder van SPO Utrecht, ziet overeenkomsten tussen Utrecht Leert en het Koersplan van SPO Utrecht: ,,In ons koersplan ‘De kracht van vakmanschap’ zijn de belangrijke thema’s: vakmanschap, anders organiseren, meer maatwerk voor kinderen, en meer samenwerken, zowel met ouders en andere partners als met je collega’s binnen de school. Die thema’s sluiten mooi aan bij de aanpak en het perspectief van Utrecht Leert.’’

De organisatie

Actieve topografie op de Anne Frankschool

De Anne Frankschool in Transwijk, Utrecht, heeft een ‘gezonde’ wereldkaart die zelf topografievragen stelt! Wethouder Anke Klein (cultuur en onderwijs) vindt dit educatieve en kunstzinnige speeltoestel ’een geweldig initiatief’ en hoopt dat het navolging krijgt. Want het biedt kinderen én plezier én leren én gezondheid.

‘Anne Franks Wereldkaart’ stimuleert kinderen om te bewegen, ze zetten haar met arm- en beenbewegingen in werking. En ze moeten stevig trappen hoor, dit is een heuse work-out! Dan stroomt het water en vraagt het apparaat: ‘Wat is het grootste eiland ter wereld?’. En Groenland licht op. Gebergten, wateren en woestijnen worden op deze interactieve wereldkaart hoorbaar en zichtbaar. Dat is nog eens leuk topografie leren!

Om nooit te vergeten

In maart nam Utrechts onderwijswethouder Anke Klein het apparaat officieel in gebruik, samen met twee leerlingen van de Anne Frankschool. ,,Wat ben ik trots om hier te zijn, in deze bijzondere periode voor de leerlingen. Met verwondering kijk ik naar dit mooie interactieve en educatieve kunstwerk. Prachtig. En het is ook nog erg leuk om te doen. Ik krijg er energie van, en goede zin. Ik ben superenthousiast, want op deze manier leren blijft je altijd bij, dit vergeten jullie nooit meer,’’ voorspelde ze Genorivo en Tyler uit groep 5.

Video

In verband met corona kon bij deze feestelijke gelegenheid geen publiek aanwezig zijn. Daarom werden tweedejaars-studenten MHBO Marketing & Commerciële Economie van MBO Utrecht gevraagd om een video te maken van dit evenement. Ralph van der Ham, Tycho Koerst en Joost van der Voorn namen deze opdracht met groot enthousiasme aan. Zij interviewden de wethouder, de leerlingen, de directeur, de maker van het kunstwerk en stelden ook kritische vragen. ,,Hoe duurzaam bent u thuis eigenlijk?’’ vroegen ze Pim Rooymans van Go APE!

Spierkracht

Anne Franks Wereldkaart heeft een crosstrainer die spierkracht omzet in energie. De trapbewegingen worden mechanisch overgebracht naar een systeem dat water omhoog pompt. Dit water drijft een elektromotor aan: ledlampen duiden diverse gebieden op de grote wandkaart aan. Een stem noemt de namen van bergen, woestijnen, oerwouden en wateren. De wereldkaart is de Equal Earth-kaart. De verhoudingen van de continenten zijn hier correct weergegeven.

Duurzaam onderwijs

Deze wereldkaart op het plein maakt deel uit van een veelomvattend project van de Anne Frankschool. Kinderen leren gezond gedrag door te bewegen, vergroten hun kennis van de wereld en leren samenwerken. Het project maakt de leerlingen bewust van de mogelijkheden om (duurzaam) energie op te wekken en van de kracht van water. Dat past goed bij het onderwijs op de Anne Frankschool, die met haar duurzame nieuwbouw in 2013 de Milieuprijs van de gemeente Utrecht won. Directeur Martijn Staats: ,,Op de Anne Frankschool zitten kinderen met veel verschillende nationaliteiten en achtergronden. Een kunstwerk als deze staat symbool voor al die rijkdom in diversiteit. Met een sportieve move, leren van en met elkaar.’’

Go APE!

‘Anne Franks Wereldkaart’ is de tweede realisatie van Go APE! – Art Park of Energy. Go APE! staat voor kunstinstallaties die door menselijke spierkracht worden aangedreven. Water is een terugkomend thema. Het gaat de makers om bewustwording te creëren op het gebied van energieverbruik, energieopwekking en rond het belang van water: hoe gaan we daarmee om? Pim Rooymans: ,,Go APE staat voor beweging, energie en kunst. En in deze installatie speelt het educatieve element een heel grote rol. Deze kaart laat de ware grootte van de continenten zien, de Equal Earth-projectie.’’

Wethouder Anke Klein: ,,Ik hoop dat meer scholen dit geweldige initiatief overnemen. Dit brengt zoveel veel samen: wat is duurzaam, je eigen gezondheid, fit zijn, leren, lezen, wereldkennis, techniek, kunst en vooral heel veel plezier in het leren. ‘’

Bijdragen

Dit initiatief van Go APE! en de Anne Frankschool, basisschool voor openbaar onderwijs,  is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Ondernemend Kanaleneiland, SIDO-regeling (Utrecht Natuurlijk), K.F. Heinfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds. Stichting Ondernemend Kanaleneiland ondersteunt duurzame initiatieven binnen de wijk, op het gebied van ondernemerschap, jeugd, veiligheid en groen. De stichting werkt samen met lokale ondernemers, bewoners en scholen en dat heeft een positieve impact op de wijk.

SPO Utrecht strijdt mee tegen kinderarmoede

Antoinette Crawfurd-Smit, directeur van obs Het Zand, vertelt in dit interview hoe belangrijk het is dat leraren weten welke kinderen in hun klas thuis in armoede opgroeien. Ze weet uit eigen ervaring hoe het is om als kind deel uit te maken van een arm gezin.

“De kloof tussen arm en rijk wordt groter, ik zie het dagelijks om me heen. Hogerop komen als je vanuit een laag milieu komt, is veel lastiger.’’ Juist daarom is het volgens Antoinette zo belangrijk dat schoolleiders en leerkrachten armoede leren herkennen. “Mensen schamen zich ervoor en praten er niet over. Dat maakt de aanpak ingewikkeld. Armoedebestrijding is bovendien echt maatwerk, want elk gezin is anders.”

Publieksacademie Kinderarmoede

Aanleiding voor het interview is de stedelijke ‘Publieksacademie Kinderarmoede’ op 1 april aanstaande. Antoinette maakt namens SPO Utrecht actief deel uit van de Armoedecoalitie Utrecht.

Deze online bijeenkomst op 1 paril om 16.00 uur gaat over ‘samenwerken rondom school’ en wordt georganiseerd door de Armoedecoalitie Utrecht, de Alliantie Kinderarmoede en de drie grote Utrechtse schoolbesturen SPO Utrecht, PCOU en KSU. Mensen die persoonlijk of professioneel betrokken zijn, bespreken wat nodig is om kinderarmoede in Utrecht te bestrijden.

Alle Utrechtse scholen zonder aardgas

Het blad ‘Vastgoedsturing’ interviewt Rob van der Westen, beleidsadviseur huisvesting van SPO Utrecht, over het streven om alle Utrechtse basisscholen los te koppelen van aardgas. Rob van der Westen is de drijvende kracht achter het onderzoek naar wat ervoor nodig is om deze wens van het stadsbestuur te realiseren. SPO Utrecht wordt beschreven als het schoolbestuur met een ‘bijna tomeloze ambitie op het gebied van duurzaamheid’. Daar zijn we best trots op en dat is zeker ook te danken aan Rob van der Westen.

Lees hier de samenvatting:

Utrecht wil alle basisscholen in de stad aardgasvrij maken. Een onderzoek naar de noodzakelijke maatregelen hiervoor is begin 2020 gepresenteerd. Op basis hiervan maakt de gemeente een plan van aanpak.

 Aanjager voor het onderzoek was SPO Utrecht. Dit schoolbestuur met 39 scholen in de stad heeft een bijna tomeloze ambitie op het gebied van duurzaamheid. ‘Ook het gasloos maken van onze schoolgebouwen valt onder die ambitie’, stelt Rob van der Westen, beleidsadviseur Huisvesting bij SPO Utrecht.

Van der Westen vroeg bij het gemeentebestuur aan het begin van 2018 aandacht voor dit onderwerp. Die pakte de handschoen op en schakelde ICS adviseurs in om het onderzoek mede vorm te geven. Aan de onderzoekers was de taak om in beeld te brengen wat de uitdagingen zijn bij het aardgasvrij maken van alle Utrechtse basisscholen.

Steekproef
Maarten Groenen van ICS adviseurs was vanaf het begin betrokken bij het onderzoek. “We hebben een steekproef gedaan bij twintig scholen en die tot in detail onderzocht. We hebben hiervoor scholen uitgekozen uit verschillende bouwperiodes, met verschillende oppervlaktes en een diversiteit aan gebouwtypes. Deze scholen bieden een representatief beeld van alle scholen in Utrecht.”

(…)

 Bijdrage van gemeente
Uit het onderzoek komt naar voren dat het gasloos maken van scholen in geen enkel geval is te financieren vanuit de reguliere bekostiging. Groenen: ‘Het gaat om dermate grote ingrepen dat er altijd een bijdrage vanuit de gemeente nodig is. Scholen kunnen vanuit de bekostiging 20 tot 30% van de investering voor hun rekening nemen. Het overige deel zou van de gemeente moeten komen.’

Dat het gemeentebestuur van Utrecht jaren geleden al heeft ingezet op duurzame scholen is nu een groot voordeel, volgens Van der Westen. ‘Er is al heel veel geïnvesteerd. Al in 2005 is de gemeente gestart met een eerste masterplan. In 2016 is dat opgevolgd door het meerjaren perspectief onderwijshuisvesting (MPOHV). Daarin heeft de gemeente ook opgenomen dat we tot gasloze investeringen komen. Alle nieuwe scholen die de afgelopen jaren zijn gebouwd, zijn dus al gasloos.’

Groot schoolbestuur
SPO Utrecht heeft tot wel 60% van hun schoolgebouwen vernieuwd de afgelopen jaren. ‘Wij zijn een groot schoolbestuur en hebben daarom de kennis en tijd om op een goede manier invulling te geven aan onze duurzame ambities. Voor kleinere schoolbesturen en eenpitters is dat natuurlijk anders. Vandaar dat het goed is dat er nu gedegen onderzoek is gedaan en dat de gemeente hierin de regierol op zich neemt.’

Nieuwbouw obs Pantarijn krijgt vaart

De kinderen van openbare basisschool Pantarijn in De Meern, kijken reikhalzend uit naar hun nieuwe schoolgebouw. Ze kunnen de vorderingen van de bouw goed volgen door kijkgaten vanaf het speelplein, en door de ramen van hun lokalen op de eerste verdieping. De contouren zijn al zichtbaar. In december van dit jaar wordt de school opgeleverd.

Ruim vier jaar geleden werd het bouwplan bezegeld. Er kwamen vele uitdagingen en obstakels, zoals: in het ontwerp rekening houden met de historisch belangrijke Limes, die dwars onder het nieuwe schoolgebouw door loopt, woekeren met (speel)ruimte omdat de nieuwe school pal naast de tijdelijke locatie wordt gebouwd, winterse lekkages in het noodgebouw, opknapbeurten en interne verhuizingen, vertraging van de levering van heipalen… Ja, het duurde lang.

Duurzaam

Maar nu zit de vaart er in: de bouw verloopt voorspoedig en  obs Pantarijn verhuist volgens planning in januari 2022 naar de nieuwe school. Het pand is ontworpen door Atelier PRO en het Pantarijn-deel past helemaal bij de onderwijsvisie van Pantarijn. Elke school krijgt een eigen sfeer en toch vormen ze een geheel. En het wordt een duurzaam gebouw, dat volledig energieneutraal functioneert. Energieneutraal bouwen is een belangrijk uitgangspunt voor SPO Utrecht, dat als schoolbestuur verantwoordelijk is voor de bouw.

Eigentijds

Obs Pantarijn is een openbare basisschool voor regulier en eigentijds onderwijs, waarin samenwerken en openheid een belangrijke rol spelen. Het team zet hoog in op leerresultaten voor alle kinderen. Pantarijn biedt ook voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De nieuwe school zal ruimte bieden aan iedereen en een veilige plek zijn voor alle leerlingen.

Beide scholen delen straks een aantal ruimtes. In juli zullen ze samen met de kinderen feestelijk de nieuwbouw vieren.

Alle kinderen weer naar school!

Eindelijk! De kinderen kunnen weer naar de school, na een bijna acht weken lange corona-sluiting. Een handvol SPO-scholen ging maandag al open, ondanks het slechte weer.

Sylvia Tichgelhoff, directeur De Hoge Raven:

,,Het was heerlijk om bijna alle kinderen weer in school te hebben! Vrolijke gezichten van kinderen, ouders en collega’s. We hebben de eerste dag gebruikt om te genieten van het weer met elkaar zijn. We hebben het advies van Erik Scherder opgevolgd: eerst weer samen spelen om daarna weer ruimte te hebben voor leren. De gangen lagen bezaaid met skipakken, wanten, mutsen. Een heerlijke vrolijke chaos!’’

Marjolein Titshof, directeur Prof. Kohnstammschool:

,,Het was een heerlijke dag met de kinderen! Wouter ging in het park ‘gymmen’ met de kinderen, al die sleeën, zoveel plezier met elkaar, daar doen we het voor! Kinderen vroegen of ze hun jas uit mochten. Ze hadden het warm!’’

Annick van der Geest, directeur ombs De Meander:

,,Het is een mooi gezicht om alle kinderen te zien komen, ze worden met de slee gebracht en sommigen zijn onherkenbaar dik ingepakt in skibroeken, jassen, sjaals en mutsen. Ze waren heel blij elkaar en de juffen en meesters weer te zien. In de bovenbouw hadden de leerkrachten voor alle kinderen een beker met warme chocolademelk met slagroom. En voor de kleuters was de sneeuw buiten meteen ook een mooie inspiratiebron om te spelen.’’

Ralf Tienhooven, Daltonschool Rijnsweerd werd geïnterviewd door RTV Utrecht: ‘Het is zo fijn om al die blije koppies weer te zien, we hebben ze echt gemist. En voor de kinderen is het ook echt heel belangrijk.’

Ook Jenaplanschool Wittevrouwen en De Kleine Dichter kregen verslaggevers op bezoek. In AD Utrechts Nieuwsblad zegt directeur Jaap Nelissen: ,,Je merkte dat iedereen stond te popelen om weer naar school te gaan.’’ Wende uit groep 4 is blij dat de school opengaat. ,,Ik vind het leuk om mijn klasgenoten weer te zien”, zegt ze. En haar vader is blij dat het thuisonderwijs erop zit.

Het team van De Kleine Dichter is dolblij dat de school eindelijk weer open is. Directeur Annemieke Teune: ‘De school voelt niet hetzelfde zonder de kinderen erin.’ Ze zegt in De Volkskrant: ,,We hebben ze ook echt gemist. Het was niet hetzelfde om ze online les te geven, of alleen sommige kinderen in de noodopvang te zien. Die stralende gezichtjes nu ze weer terug zijn: daar doen we het voor.’’

SPO-scholen zullen groep-8 leerlingen ‘kansrijk’ adviseren

De Utrechtse schoolbesturen hebben vorige week samen afgesproken om groep-8 leerlingen ‘kansrijk’ te adviseren voor hun vervolgonderwijs. Hiermee volgen zij het advies op van de PO-Raad, VO-Raad en het ministerie van OCW. SPO Utrecht is blij met dit gezamenlijke besluit.

Voor leerlingen van groep 8 in de stad Utrecht zijn sinds 25 januari mogelijkheden om af en toe weer naar school te gaan, ze hoeven niet per se te wachten tot de landelijke corona-schoolsluiting wordt opgeheven. Dit hebben de Utrechtse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Utrecht vorige week na gezamenlijk overleg afgesproken.

Volgens de landelijke richtlijnen komen tijdens de schoolsluiting alleen kwetsbare kinderen in aanmerking voor fysiek onderwijs op hun basisschool. De groep-8 leerlingen zijn kwetsbaar in relatie tot hun overstap naar het voortgezet onderwijs, is de conclusie van gemeente en schoolbesturen. Dat betekent dat de schoolbesturen ervoor kunnen kiezen om ook (een deel van de) groep-8 leerlingen aan te merken als kwetsbare groep en ze fysiek onderwijs aan te bieden.

Meer informatie op de POVO-website.

ISUtrecht-directeur Marieke Folkers kijkt uit naar samenwerking

Marieke Folkers is sinds januari de nieuwe directeur van International School Utrecht (ISUtrecht). De afgelopen jaren werkte ze als directeur van het Stedelijk Gymnasium, dus is Marieke een bekende collega binnen NUOVO, met wie SPO Utrecht samen het bestuur vormt van ISUtrecht.

ISUtrecht is blij met de nieuwe directeur, want Marieke is een zeer ervaren schoolleider en heeft veel contacten in de stad, aldus de woordvoerder. De Utrechtse internationale school groeide onder de vorige directeur, Rynette de Villiers, van 150 naar 900 leerlingen. Ook de komende periode zal huisvesting veel aandacht vragen, dus een directeur die goed de weg weet in de stad is dan beslist een voordeel. ISUtrecht, nu gevestigd op twee tijdelijke locaties in Transwijk, krijgt uiteindelijk een nieuw, passend schoolgebouw in Utrecht Science Park.

Rynette de Villiers is directeur geworden van de International Community School in Amsterdam.

Doorlopende leerlijn

Marieke: ,,Een belangrijke reden voor mij om over te stappen naar ISUtrecht is de combinatie van primair en voortgezet onderwijs binnen de school. PO is voor mij nieuw, maar ik geloof heel sterk in de doorlopende leerlijn voor kinderen van 4 tot 18 jaar.’’

International baccalaureate

,,Daarbij vind ik de manier waarop naar het kind wordt gekeken in het IB-programma (international baccalaureate) ontzettend mooi. Het lesprogramma van International School Utrecht gaat uit van de nieuwsgierigheid van een kind en ik geloof dat je op die manier een stap kunt zetten (plus alles wat er verder in het programma wordt aangeboden natuurlijk). Dat ik samen met het team een volgende stap mag zetten in de professionalisering van deze programma’s zie ik als een geweldige uitdaging, plus dat ik daar zelf ook een mooie bijdrage aan kan leveren.’’

Huisvesting

,,Naast het begeleiden van het team zal ik ook huisvesting begeleiden. Van verschillende gebouwen op dit moment, naar tijdelijke huisvesting, naar de nieuwbouw. Dat zijn grote en best ingrijpende trajecten. Maar door oog te houden voor de kwaliteit, en vooral met aandacht voor de mensen, denk ik dat dit ons gaat lukken!’’

,,In de tussentijd maak ik graag op korte termijn kennis met de verschillende scholen binnen SPO Utrecht en natuurlijk met de mensen die daar werken. Ik kijk uit naar een hele fijne en intensieve samenwerking!’’

In dit filmpje van ISUtrecht kun je nader kennismaken met Marieke Folkers.

Tot eind maart verdeelt Marieke haar werktijd tussen het Stedelijk Gym en de Internationale School Utrecht. In deze periode wordt een nieuwe directeur voor het gymnasium gezocht. Vanaf 1 april werkt Marieke fulltime op ISUtrecht.

(Met dank aan Ingrid Schmoutziguer, communicatieadviseur ISUtrecht)

Bouw van obs Pantarijn is begonnen

De kinderen van openbare basisschool Pantarijn in De Meern zien het zelf. Eindelijk is het zo ver! Op 30 november 2020 begint de bouw van hun nieuwe school, met het boren van de fundamenten.

De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. De directeur van de school kijkt uit op een netjes aangeharkte zandbak met hekken er omheen. Straks zal Helena de Vries hier en zullen de kinderen vanuit hun klaslokaal op de eerste verdieping, de bouw vanaf de eerste rang kunnen volgen.

Doorzetters

De betrokkenen bij de bouw zijn doorzetters. Inmiddels vier jaar wordt de bouw voorbereid. Ze kregen te maken met vele obstakels. Zoals: in het ontwerp rekening houden met de historisch belangrijke Limes, die dwars onder het nieuwe schoolgebouw door loopt, woekeren met (speel)ruimte omdat hun nieuwe school pal naast het tijdelijke schoolgebouw komt, lekkages in het noodgebouw, opknapbeurten en interne verhuizingen…

Duurzaam

Maar nu weet het schoolteam het zeker: over ruim een jaar verhuizen ze echt naar hun nieuwe school. Het gebouw is ontworpen door Atelier PRO en past helemaal bij hun eigen onderwijsvisie. En het wordt een duurzaam gebouw, dat volledig energieneutraal functioneert. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor SPO Utrecht, verantwoordelijk voor de bouw.

Eigentijds

Obs Pantarijn is een basisschool voor regulier en eigentijds onderwijs, waarin samenwerken en openheid een belangrijke rol spelen. Het team zet hoog in op leerresultaten voor alle kinderen. Pantarijn biedt ook voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De nieuwe school zal ruimte bieden aan iedereen en een veilige plek zijn voor alle leerlingen.

Op 3 maart 2021 vieren ze feestelijk de ‘eerste steenlegging’.

Bouw Kindcentrum Rijnvliet bereikt hoogste punt

De bouw van Kindcentrum Rijnvliet heeft vandaag het hoogste punt bereikt. Vanuit de lucht zijn de contouren van het gebouw al goed zichtbaar. Als de bouw verder volgens planning verloopt, nemen de kinderen en het team hun kindcentrum in mei aanstaande in gebruik.

(Foto’s: Eric Veurink, Van Hoogevest Architecten)

Het hoogste punt betekent voor de mensen van de bouw een feestje: ze worden getrakteerd door de bouwheer, en dat is SPO Utrecht.

De nieuwe wijk Rijnvliet in De Meern, beschikt straks over een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag welkom zijn: voor basisonderwijs, voor kinderopvang en voor vrije tijdsbesteding.

 

Kantoor SPO Utrecht gesloten, wel bereikbaar

Met ingang van woensdag 30 september 2020 is het bestuurskantoor van SPO Utrecht aan Orteliuslaan 871 voor drie weken gesloten. Alle collega’s werken weer volledig vanuit huis. SPO Utrecht is telefonisch wel bereikbaar via het centrale nummer 030 – 265 26 40. U wordt dan doorverbonden met de juiste medewerker.

De beslissing om het bestuurskantoor voorlopig te sluiten, is genomen op basis van richtlijnen van de rijksoverheid dd. 28 september, en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

 

Leerlingen verjagen ‘geesten’ met enorme herrie

Hoogste punt nieuwbouw obs Jules Verne

Met luid kabaal vieren de 190 leerlingen van obs Jules Verne dat vandaag, op 25 september, het hoogste punt is bereikt bij de nieuwbouw van hun basisschool in Ondiep. Ze timmeren héél hard op pannen, slaan met deksels en met alle andere herrie-attributen die ze van huis hebben meegenomen. Oorverdovend! Mochten zich boze geesten verschansen in hun nieuwe school, dan zijn die nu wel definitief verjaagd.

Terwijl de kinderen herrie maken, takelt de kraanwagen een grote plaat met een gezamenlijke tekening naar het hoogste punt. Die wordt later ingemetseld, zodat over nóg eens honderd jaar kinderen zien hoe de wereld er in 2020 uitziet.

Buurtschool

Obs Jules Verne bestaat al honderd jaar en is een echte buurtschool. De schoolbevolking is net zo gemeleerd als de wijk zelf, met nieuwe bewoners en met Ondiepers die hun kinderen naar dezelfde Jules Verne brengen, waar ze ook zelf als kind leerden lezen.

Toekomst

Sinds vorig jaar wordt hier onderwijs van de toekomst gegeven. En straks past het nieuwe schoolgebouw optimaal bij deze actuele manier van werken. Alle kinderen zitten met leeftijdgenootjes en hun eigen leerkracht in stamgroepen. De leerlingen zelf bedachten vorig schooljaar, via democratische verkiezingen, de nemen van de stamgroepen. Geen groep 4, 5 of 6 meer op obs Jules Verne, maar Tijdreizigers, Avonturiers en Astronauten. Dat past mooi bij Jules Vernes reizen…

Passend niveau

Directeur Jessica Geldof: ,,Bij rekenen, spelling en begrijpend lezen krijgen leerlingen instructies op hun eigen, passende niveau, ongeacht hun leeftijd. Ze gaan hiervoor naar hun eigen passende lesgroep op het leerplein of een ander lokaal. Straks in het nieuwe gebouw kunnen de wanden van de lokalen rondom een leerplein volledig open en ontstaat een heel grote ruimte.” Deze nieuwe manier van werken is vanaf dit schooljaar volledig ingevoerd op Jules Verne. Bij alle overige vakken leren de kinderen rond thema’s, en doen ze veel eigen onderzoek.

Volgens planning

De bouw van de nieuwe -volledig energieneutrale- school begon in mei en verloopt tot nu toe voorspoedig en volgens planning. Eind februari is het gebouw klaar en meteen na de meivakantie 2021 wordt het in gebruik genomen. Opdrachtgever is SPO Utrecht.

Kinderen obs Haarzicht spelen graag met kunst

Ze kruipen erdoorheen, liggen er lekker bovenop en fantaseren er een complete wereld bij: de leerlingen van obs Haarzicht in Vleuten, zijn enthousiast over het kunstwerk ‘Horismos’ op hun eigen schoolplein.

In dit filmpje laten kinderen zien wat zij vinden van het object, dat Studio Ossidiana voor hen bouwde in opdracht van de school. De kunstenaars zijn blij dat kinderen elke dag met hun werk mee spelen, want dat was precies de bedoeling. In het filmpje vertellen de kunstenaars ook meer over de achtergrond van hun werk en de relatie met de geschiedenis van de plek.

Het kunstwerk van obs Haarzicht is tot stand gekomen via de gemeentelijke 1,5 procent regeling. Dat betekent dat de gemeente Utrecht een bedrag ter waarde van anderhalf procent van de bouwsom investeert in een kunstopdracht, gerelateerd aan het gebouw.

Frédérique ten Berge, strafadvocaat, in Raad van Toezicht

Frédérique ten Berge (51) uit Utrecht, is sinds april 2020 lid van de Raad van Toezicht van SPO Utrecht. Ze runt samen met Sandra Leerkotte al veertien jaar een eigen advocatenkantoor aan de Maliebaan en heeft een zoon van 16 en een dochter van 18. Waarom ambieert een stevige strafrechtadvocaat een toezichthoudende functie bij een onderwijsorganisatie? Nou… hierom.

Levensfase

,,Het past bij mijn levensfase. De vacature voor een toezichthouder met een juridische achtergrond, kwam voor mij op een mooi moment. Ik deed dit jaar de Postgraduate governance opleiding voor commissarissen en bestuurders. Want besturen is een vak. Ik wil me er verder in verdiepen, mezelf ontwikkelen. Ik vind besturen en toezichthouden ongelofelijk leuk, omdat alles hierin samenkomt. Het is interessant om er meer ‘boven’ te zitten…’’

Visie en beleid

,,Want als advocaat zoom ik in op een dossier. Hier op kantoor run ik een bedrijf. En als toezichthouder in de Raad van de Orde van Advocaten Midden-Nederland houd ik mijn vak gezond. In de Raad van Toezicht van SPO Utrecht kan ik me meer richten op visie en beleid. Dit past nú gewoon meer bij mij, dan toen ik dertig was en twee jonge kinderen had.’’

Onderwijs

,,Ik vind het mooi om mijn kennis in de zetten een vakgebied dat mijn interesse heeft en waarmee ik raakvlakken heb. Onderwijs loopt als een rode draad door mijn jeugd in Groningen. Mijn moeder, nu 75, was directeur van een lagere school, mijn vader heeft een eigen muziekschool in Haren. Ik ben rechten gaan studeren en niet het onderwijs in gegaan. Ik geef trouwens ook les hoor, aan jonge advocaten. En mijn moeder vindt het weergaloos dat ik nu als toezichthouder, bij basisonderwijs betrokken ben!’’

Jeugd

,,Jeugd is mijn corebusiness, ik doe jeugdstrafrecht, strafrecht en bijstand aan slachtoffers. De Raad van Toezicht van SPO Utrecht is een klankbord voor het bestuur. Het SPO-bestuur maakt gebruik van onze kennis en ervaring op ethisch en maatschappelijk vlak. Als alle maatschappelijke domeinen binnen de Raad van Toezicht zijn vertegenwoordigd en de verhoudingen zijn goed, en dat zijn ze, dan beschikt SPO Utrecht over een compleet en kritisch klankbord.’’

Blijven leren

,,Voor mij persoonlijk prikkelt deze nieuwe functie mijn geest, het daagt me uit en ik leer ervan. Ik verrijk mijn kennis over onderwijs, leer over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van onderwijs. Wij doen, op ons advocatenkantoor, waar we goed in zijn. Het is een vrouwenkantoor geworden, met zes vrouwen, niet bewust, maar zij waren gewoon beter. We hebben altijd jonge mensen in ons bedrijf én oudere, en elk jaar leren we, ieder moet zich bijscholen.’’

Een mooie verbinding met SPO Utrecht, dat ‘samen leren groeien’ immers als motto heeft en iedereen in de organisatie uitdaagt te blijven leren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SPO Utrecht telt zeven leden, dat zijn Elske Overgoor (voorzitter), Ben Noy, Patrick van Aart, Bert Lubbinge, Lisa Janssen, Erwin Derks en Frédérique ten Berge.

Leerling Pantarijn zet handtekening onder ‘bouwcontract’ nieuwe school

Vlak voor de vakantie, op 15 juli, zet de aannemer zijn handtekening onder de bouwovereenkomst van Pantarijn. Alles is definitief, het gaat er nu echt van komen! Obs Pantarijn krijgt een nieuw schoolgebouw.

Niet alleen de vertegenwoordigers van het bouwbedrijf Blanksma Groep en de betrokken schoolbesturen zetten hun handtekening. Voor twee leerlingen was ook een officieel document gemaakt, waaronder zij hun handtekening mochten zetten.

Leerling Lisa van Doorn zet haar handtekening, aangemoedigd door de directeur van obs Pantarijn, Helena de Vries.

Team en kinderen van de Pantarijn moeten nog heel even geduld hebben: de nieuwbouw van hun school begint eind september. In het gebouw komt ook de hindoeïstische basisschool Shri Krishna.

Onderwijs van de toekomst

Het toekomstige schoolgebouw van obs Pantarijn wordt gebouwd op een ruim, groen plein tegenover het huidige noodgebouw. Het ontwerp van atelier PRO architecten is uitnodigend en open. En duurzaam in alle opzichten, want zowel het gebouw als het onderwijs zijn straks

toekomstbestendig. De schuifwanden tussen leerpleinen en klaslokalen zijn transparant en kunnen openschuiven. Kinderen vinden straks overal in school leuke spannende plekken.

Hoog- en meerbegaafdenonderwijs

Obs Pantarijn is een van de Utrechtse scholen met een specifiek aanbod voor hoogbegaafde leerlingen, dat op Pantarijn echter wordt geïntegreerd met de reguliere groepen. In het nieuwe schoolgebouw wordt daar goed rekening mee gehouden.

Tweede van links is Eric van Dorp van SPO Utrecht en bouwheer van dit project.

Uitdagend speelplein voor Luc Stevensschool

De Luc Stevensschool voor speciaal basisonderwijs in Utrecht heeft een uitdagend speelplein. Het is vanmiddag feestelijk geopend door wijkwethouder Linda Voortman. Doel is om het plein open te stellen, met toezicht door de buurt. Nu al spelen er buurtkinderen na schooltijd.

Slingers

Slingers en bloemen maken het plein extra feestelijk en het muurtje rondom het voetbalveld blijkt verrassend goed te functioneren als tribune voor alle leerlingen. Adjunct-directeur Harry Van de Berg roept de leerlingenraad naar voren, omdat zij hebben meegedacht over de inrichting: Amine, Malal, Burak, Anauar, Faraah en Yusra. Hij vertelt wie nog meer hebben geholpen om de voormalige stenen vlakte, om te bouwen tot een fijn speelplein. En dan is de wethouder aan de beurt: zij geeft de aftrap van een voetbalwedstrijdje door de leerlingenraad, die luid wordt toegejuicht en flink scoort. Hun plein is geopend!

Voorbeeld voor andere scholen

Wethouder Linda Voortman: ,,Heel erg mooi dat zoveel partijen hebben samengewerkt aan dit plein en dat ook de leerlingenraad ideeën heeft ingebracht. Ik vind het heel goed dat het plein wordt opengesteld, er wonen zoveel kinderen en jongeren in Kanaleneiland, speelruimte is voor hen belangrijk. Dit is echt een voorbeeld voor andere scholen.’’

Wijkwethouder Linda Voortman

Veel inzet

Jaren is met veel inzet door de school gewerkt aan een groen plein, dat kinderen uitdaagt om te spelen en te leren, middenin Kanaleneiland-Zuid aan de Marco Pololaan. Het plein rondom de Luc Stevensschool is veel groter dan gemiddeld, wel 3500 m2!

Multifunctioneel

Er ligt nu een multifunctioneel balspelveld, een kunstgras-voetbalveld en een atletiekbaantje voor sprint en verspringen. Het zijplein is ingericht volgens de principes van BeweegWijs. Daar is ook een klimrek, een grote zandbak en een vriendelijk grasveldje met schaduwrijke bomen. Nog eens elf volwassen bomen zijn de afgelopen maanden op en rond het plein geplant. Een hek om de parkeerplaats maakte een eind aan buurtoverlast.

Ook voor de buurt

Drijvende kracht achter de realisatie van het plein is adjunct-directeur Harry Van de Berg. Veel partijen zijn door de Luc Stevensschool belangeloos betrokken bij de inrichting van het plein, zoals tuinarchitect Hans Bouwens en onder meer Alex van der Vlist, wijkadviseur Kanaleneiland, DOCK en de Vreedzame Wijk Kanaleneiland. De laatsten zullen de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen in het toegankelijk maken van het plein voor de buurt: dat is fase 2. De uren na schooltijd moet er immers toezicht zijn, hier kunnen omwonende gezinnen zelf een rol in spelen.

Leerlingen obs Vleuterweide inspireren architect

Daniël Biesheuvel en Jeroen Baars van EVA architecten uit Utrecht ontvangen vandaag de ontwerpen van het toekomstige schoolgebouw van obs Vleuterweide. Deze (bouw)tekeningen zijn gemaakt door de kinderen van drie groepen 5. Ze zijn bedoeld als inspiratie tijdens het ontwerpproces het komende jaar. Als deze kinderen naar groep 8 gaan, is hun nieuwe school aan de Passiebloemweg klaar.

Sophie (links) en Senne (rechts) leggen architect Daniël Biesheuvel uit hoe hun droomschool er uit ziet.

Sophie Petrenko en Senne Aerts uit groep 5 leggen architect Daniël Biesheuvel uit wat belangrijk is in hun ontwerp. Sophie wil veel ramen: ,,Zodat ouders kunnen zien hoe kinderen leren. En het gebouw is hoog, met een speeltuin op het dak. Dan gaat het minder plek bezetten.’’ Senne kiest voor onderwijsvernieuwing, zij tekende voor elk vak een eigen lokaal. ,,Er is een spellingklas, een klas voor nieuwsbegrip, voor natuur en voor rekenen. Dan loop je naar dat lokaal voor een vak. Dat is handig, dan kunnen er meer kinderen in. Alleen de kleuters zitten bij elkaar.’’

Enthousiast

Architect Daniël Biesheuvel: ,,Sophie, ik zie bij jouw tekening al een beetje een ontwerp ontstaan, met de trappen omhoog, een hoog gebouw… En in de kleurrijke tekening van Safae Azarkan zie ik ook veel moois. Die vaklokalen bij Senne zijn goed bedacht. Ik ben er heel enthousiast over. Fijn als jullie volgend jaar, als we halverwege zijn met het ontwerp, als vertegenwoordigers van alle kinderen, willen meekijken met ons.’’

De ontwerpen van Senne, Sophie en Safae uit groep 5

Belevingswereld

Hoe gaan de architecten bij het ontwerpen van het nieuwe schoolgebouw aan de Passiebloemweg in Vleuterweide, rekening houden met de wensen van de kinderen? Jeroen Baars: ,,Het gaat er om dat we de belevingswereld van kinderen vertalen in het gebouw. Het is voor ons heel leuk om te horen waar zij van dromen!’’ Daniël Biesheuvel: ,,Mooi dat we al zo vroeg ideeën van de leerlingen ontvangen! We zullen ze zeker betrekken en willen ze ook laten zien hoe wij als architecten werken bij het ontwerpen van een school.’’ Directeur Noortje Willems: ,,De bouw is hier, naast de school, dus we zullen het hele bouwproces zeker in ons onderwijs meenemen.’’

Twee locaties

De afgelopen jaren was obs Vleuterweide, een basisschool met 438 leerlingen in Leidsche Rijn, verdeeld over twee locaties. Groep 1 tot en met 5 kreeg les in een tijdelijk gebouw aan de Passiebloemweg. De oudere kinderen volgden lessen in Weide Wereld aan de Teunisbloemlaan. Dit is een multifunctionele accommodatie (MFA) met verschillende scholen en instellingen. Deze MFA wordt na de zomervakantie in etappes gerenoveerd.

Verhuizing

Vanwege de renovatie verhuizen leerlingen van obs Vleuterweide (de groepen 6, 7 en 8), mét al hun leraren, boeken, tafels, stoelen en laptops, op 16 en 17 juli van de Teunisbloemlaan naar de Passiebloemweg, waar hun jongere medeleerlingen al les krijgen. Dit wordt de komende twee jaar de tijdelijke locatie van heel obs Vleuterweide, in afwachting van de nieuwbouw op het naastgelegen terrein, dat nu nog dienst doet als parkeerplaats.

Planning

Obs Vleuterweide wordt, volgens de huidige planning, vóór de zomer van 2022 opgeleverd.

Van links naar rechts: architect Daniël Biesheuvel van EVA architecten, Eric van Dorp bestuurder van SPO Utrecht, directeur Noortje Willems van obs Vleuterweide,  Senne Aerts en Sophie Petrenko uit groep 5 van obs Vleuterweide.

Handtekeningen

Vandaag zetten opdrachtgever Eric van Dorp van SPO Utrecht en Daniël Biesheuvel van EVA architecten hun handtekeningen onder de overeenkomst voor het ontwerp van de nieuwe school. EVA architecten is een Utrechts bureau, dat eerder voor SPO Utrecht ook het volledig energieneutrale schoolgebouw van SO Fier heeft ontworpen. Senne en Sophie kijken verwonderd toe hoevéél handtekeningen worden gezet op het contract, in tweevoud, en op elke bladzijde twee namen.

Duurzaam

SPO Utrecht onderzoekt nu of het financieel haalbaar is om ook obs Vleuterweide energieneutraal te laten bouwen. Energieneutraal bouwen vraagt immers een flinke financiële investering vooraf, al betaalt die zich terug via de lage energierekening. SPO Utrecht heeft als eerste bestuur energie-neutrale basisscholen in Utrecht laten bouwen en loopt, ook landelijk, voorop in duurzaamheid

Alle scholen gesloten, zoveel mogelijk thuisonderwijs

Het kabinet heeft vanmiddag besloten om alle scholen in Nederland tot en met 6 april te sluiten, als maatregel tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

Directeuren van SPO-scholen hebben alle ouders van hun leerlingen hierover geïnformeerd, ook via deze brief van het bestuur.

Brief ouders CORONAVIRUS 15-03-2020

De schoolteams van SPO Utrecht zullen deze drie weken proberen zo goed als mogelijk thuisonderwijs te organiseren voor de leerlingen.

Gebouw van De Cirkel wordt groter, beter en duurzamer

Het gebouw van openbare basisschool De Cirkel in Zuilen wordt groter, beter en duurzamer. Er worden extra lokalen gebouwd om alle leerlingen op te vangen, want de school is gegroeid en zal nog verder groeien. EVA architecten uit Utrecht kreeg opdracht om ook meteen het bestaande gebouw uit 1999 aan te passen. Dat wordt bijna energieneutraal (BENG), krijgt een mooie entree, een ruime centrale trap en een heldere indeling.

Foto’s: EVA architecten Utrecht

Enthousiast

Ouders reageerden enthousiast op de presentatie van de plannen tijdens de informatieavond op 5 maart, waarvoor ook omwonenden waren uitgenodigd. Liefst willen de ouders, naast de zonnepanelen, meteen ook groene beplanting op het dak van de school. Dat maakt De Cirkel nóg duurzamer. Samen met school en bestuur zoeken ze naar mogelijke subsidies voor dit doel, want een groen dak valt nu helaas buiten de begroting.

De verbouwing van obs De Cirkel aan de Margrietstraat 124, begint volgens planning in de zomervakantie. Eerst wordt de dependance naast de school gesloopt. Hier volgen nu de oudste leerlingen van De Cirkel hun lessen. Dit bijgebouw is sterk verouderd. De groepen 5 tot en met 8 verblijven komend schooljaar in een naburig schoolgebouw aan de Margrietstraat 20. De nieuwe aanbouw van de zes extra lokalen, begint in het najaar. Ook de gymzaal van De Cirkel wordt vergroot, omdat de huidige afmetingen niet aan de normen voldoen.

Interne verbouwing

Als deze uitbreiding is afgerond, vindt nog een interne verbouwing van het bestaande schoolgebouw plaats. Dat gebeurt liefst in de zomervakantie van 2021, zodat team en leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Lessen gaan door

In september 2021 volgt dan een feestelijke opening bij de start van het schooljaar. ,,Ik heb er vertrouwen in dat dat lukt qua planning,’’ zegt directeur Jochem Grimmelikhuizen. ,,Het is best spannend dat onze lessen doorgaan tijdens de bouwwerkzaamheden. We zullen dat heel goed en veilig regelen.’’

Eén schoolgebouw dat goed werkt

,,We hebben sterke behoefte aan één schoolgebouw, dat open is en ‘goed werkt’,’’ zegt Jochem Grimmelikhuizen. Architect Daniël Biesheuvel van EVA architecten legt uit: ,,De routing in het huidige gebouw is nu ver te zoeken, dat wordt straks overzichtelijker. De nieuwe plattegrond is eigenlijk de belangrijkste verandering. En school krijgt meteen een nieuw, eigentijds gezicht met een simpele upgrade, want de technische staat van het gebouw is goed.’’

De nieuwe entree met centrale trap

Bovenverdieping boven de entree

Leerpleinen

In verbrede gangen komen leerpleinen, een soort annex bij elk lokaal, waar kinderen kunnen werken. De groepen 5 tot en met 8 worden ondergebracht op de eerste verdieping, de jonge leerlingen krijgen les op de begane grond.

Duurzaam

Ook wordt de nieuwbouw duurzamer, die is straks zelfs bijna energieneutraal. Er komen zonnepanelen op het dak, die de school van energie voorzien. De bomen en ander groen op het schoolplein, worden zoveel mogelijk behouden en zo nodig herplant. De nieuwbouw wordt ‘natuurinclusief’, dat betekent dat vogels en andere dieren zoals egels, er een plekje kunnen vinden.

Meeloopdagen uitgesteld

De Meeloopdagen van 16 tot en met 19 maart 2020 zijn voorlopig uitgesteld, in verband met onzekerheid rond het coronavirus. Dat laat de organisatie weten.

Twaalf SPO-scholen zouden meedoen aan de Meeloopdagen. De Meeloopdagen zijn voor iedereen die zich oriënteert op een baan in het onderwijs in Utrecht.

Een mooie kans om te ervaren hoe het is om op een basisschool te werken. Je kunt tijdens deze dagen meekijken, zelf lesgeven, een rondleiding krijgen en in gesprek gaan met leraren of leerlingen.

TIP: Neem een kijkje op twee verschillende SPO-scholen, in heel andere wijken. Kom eens meelopen in het speciaal onderwijs. En laat je verrassen door de onderwijskwaliteit van onze basisscholen in Overvecht of Kanaleneiland.

Deze SPO-scholen zetten hun deuren open, neem een kijkje op de schoolwebsite:

Obs Vleuterweide in Leidsche Rijn

De Koekoek in de Vogelenbuurt

Excellent of ‘goed’ van de inspectie:

OBO Spoorzicht in Overvecht

De Panda in Kanaleneiland 

De Kleine Dichter in Dichterswijk

Apollo 11 (Daltonschool) in De Meern

Montessorischool:

Meander in De Meern

Dalton-onderwijs:

Rijnsweerd in Rijnsweerd  

Pieterskerkhof in de binnenstad

Speciaal (basis) onderwijs

SO Fier (speciaal onderwijs rond gedrag)

Lux (speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen)

Luc Stevensschool (speciaal basisonderwijs)

Wil je liever aan de slag met oudere leerlingen in het mbo of voortgezet onderwijs? Ook scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor mbo doen mee aan de Meeloopdagen. Je kunt natuurlijk ook meelopen op een van de basisscholen van andere schoolbesturen in de stad.

Heb je interesse of ken je iemand voor wie de Meeloopdagen interessant zijn? Het programma en aanmeldformulier vind je hier: www.utrechtleert.nl/meeloopdagen-2020

 Op de website van Utrecht Leert vind je alle informatie over wat je vervolgens moet doen om daadwerkelijk leraar basisonderwijs te worden.

Goed om te weten:

* Bij SPO Utrecht kom je als beginnend leraar altijd in een traject van begeleiding en coaching, dat hebben we goed geregeld. Dus ook als je je pabo hebt afgerond.

* Herintreders kunnen bij SPO Utrecht eerst weer onderwijservaring opdoen in onze FlexPool. Zo ervaar je op welke school je het beste tot je recht komt. Je wordt gecoacht en je kunt ervaringen uitwisselen met andere herintreders. Na een positieve beoordeling na een half jaar werken, komen FlexPoolers in vaste dienst. Er is een goede opfriscursus voor herintreders in Utrecht.

* Voor zij-instromers met maatschappelijke ervaring EN een wetenschappelijke opleiding/hbo-diploma, zijn er twee mogelijkheden om les te kunnen gaan geven. De ene route loopt via trainingen naar een certificaat, de andere route leidt via een flexibele opleiding naar een officieel diploma.

Meer weten? Kijk op www.Utrechtleert.nl

Uitbreiding Apollo 11 in De Meern

Apollo 11 in De Meern begint het nieuwe schooljaar straks in een gebouw dat past bij de definitieve omvang van deze populaire school. Al sinds de nieuwbouw van de openbare Daltonbasisschool acht jaar geleden, groeit het aantal leerlingen gestaag. Het gebouw is daarom al een keer eerder uitgebreid. Dit voorjaar vindt de tweede, laatste verbouwing plaats.

Aan de noordzijde van het gebouw van Apollo 11 worden de komende maanden twee lokalen en een speellokaal bijgebouwd, onder architectuur van hetzelfde bureau dat ook de nieuwbouw ontwierp. Er komt een extra ingang aan die noordkant.

Gezamenlijk leerplein

Ook binnen verandert een en ander: de buitenschoolse opvang (BSO) verhuist naar de begane grond, waardoor op de verdieping een lokaal, spreekruimte en vergaderruimte vrijkomen voor Apollo 11. Hierdoor komen alle groepen uit hetzelfde cluster samen, aan een gezamenlijk leerpleintje.

Gereed voor de zomervakantie

De bouwwerkzaamheden beginnen op 18 februari 2020. Dan wordt een deel van het huidige schoolplein gereedgemaakt voor de aanbouw. Begin maart wordt de kopse kant van de huidige gevel verwijderd. Daarna begint de aanbouw van de extra lokalen. Het is de bedoeling dat de uitbreiding gereed is vlak voor de zomervakantie.

Vanwege deze verbouwing zullen twee groepen leerlingen van Apollo 11 tot de zomervakantie tijdelijk logeren in het vlakbij gelegen schoolgebouw aan de Van Heemskerklaan 2.

Groene, transparante gevel

Apollo 11 heeft een kenmerkende groene, transparante gevel. Het gebouw is ontworpen door NouwensRoovers architecten uit Eindhoven. Hun ontwerp doet denken aan een paviljoen in een parkachtige omgeving, met ronde vormen en een slingerende luifel. Binnen is, behalve voor de school, ook plaats voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. In 2012, bij de oplevering van de nieuwbouw, was al rekening gehouden met uitbreiding van vier lokalen voor de school.

Niet verder groeien

Apollo 11 in De Meern bestaat al 50 jaar en biedt Daltononderwijs. Leerlingen werken er in heterogene groepen, niet alleen in de lokalen, maar ook in gemeenschappelijke werkruimtes. Het kleinschalige karakter maakt de school aantrekkelijk, daarom is besloten niet verder te groeien dan tot maximaal dertien groepen. Het totale aantal leerlingen ligt dan rond 320.

Loden leidingen

In de media verschijnen berichten over de mogelijkheid dat Utrechtse schoolgebouwen nog zijn voorzien van loden leidingen. Het gaat hierbij om scholen die voor 1960 zijn gebouwd.

We zijn als schoolbestuur steeds door de gemeente geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van loden leidingen in de betreffende scholen. De directeuren van deze scholen van SPO Utrecht, zijn op de hoogte gebracht en er is een onderzoek gestart.

Het grootste deel van de schoolgebouwen van SPO Utrecht is gebouwd na 1960 óf is ingrijpend gerenoveerd. Bij renovaties zijn ook de oude loden leidingen vervangen.

Wij achten de kans op loden leidingen in onze scholen erg klein, maar willen hierover absolute zekerheid. Daarom hebben wij de lijst met oude schoolgebouwen van voor 1960 die vanuit de gemeente worden onderzocht, uitgebreid met een aantal andere scholen.

Deze SPO-scholen zijn onderzocht en hier is geen verhoogde concentratie lood in het leidingwater aangetroffen:

Johan de Wittschool

De Kaleidoskoop

De Koekoek

Rietendakschool

Dr Bosschool

odbs Pieterskerkhof

Jenaplanschool Wittevrouwen

Odbs Puntenburg

Obs Tuindorp

Prinses Margrietschool

De actuele stand van zaken staat op www.utrecht.nl/lodenleidingen

Ruimte om te bouwen en te pionieren

Melle van Tricht (35) is de nieuwe directeur van zowel de Kees Valkensteinschool als van obs Haarzicht. De eerste basisschool heeft een lange geschiedenis in het dorp Vleuten, de andere bestaat pas sinds augustus: een groeischool in een Vleutense nieuwbouwwijk. ,,Twee verschillende scholen in heel verschillende fasen van ontwikkeling.’’

Precies wat hij zocht. ,,Hier is ruimte om echt te bouwen, om te pionieren.’’

Laterna Magica

Melle van Tricht heeft de afgelopen twaalf jaar gewerkt op integraal kindcentrum Laterna Magica in Amsterdam. Hij begon er als jonge leerkracht met de allereerste twaalf leerlingen, de laatste jaren was hij er unitleider: ,,Units zijn een soort minischooltjes van ongeveer 120 kinderen. Mijn team telde tien, vijftien mensen, zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers.’’

Energie van bouwen en pionieren

,,De directeur van mijn allereerste basisschool in Almere, begon Laterna Magica. Die energie daar, de energie van pionieren en bouwen, trok me enorm. Ik ging met haar mee. Ik was fris en fruitig, net van de pabo en de sfeer was daar ‘we gaan het wel bedenken’.”

,,Juist dat trekt me hier ook in deze baan, hier is nog zoveel mogelijk! Zo’n vijf jaar geleden ontstond een soort onrust bij mij, het gaat in je werk altijd heel erg over leren en groeien, maar je blijft toch binnen dezelfde organisatie. Ik ben toen de schoolleidersopleiding gaan doen.’’

Bewuste keuze voor SPO Utrecht

,,Ik koos voor deze scholen en koos ook bewust voor SPO Utrecht, omdat het onderwijs openbaar is en het bestuur wat groter is. SPO Utrecht biedt opvallend veel mogelijkheden voor netwerken en samenwerken. Er is ruimte om te ontwikkelen.’’

Onderwijs is echt de stiel van Melle van Tricht. In 6-vwo werd hij nog uitgelachen om zijn keuze voor de pabo, vertelt hij. ,,Maar ik vind onderwijs, en hoe je leert, gewoon een heel interessant proces. Al tijdens de pabo werkte ik daarom als onderwijsassistent. Halverwege de pabo ben ik onderwijskunde gaan studeren, om de wetenschappelijke kant, maar dat heb ik nooit afgemaakt. Ik merkte dat het voor mij draait om werken op school. Dat heb ik altijd heel leuk gevonden.’’

,,Ik ben hier pas drie weken en mijn eerste ervaring is ‘warm en welkom’, zowel op schoolniveau als op bestuursniveau. Er is vertrouwen en ondersteuning, het voelt heel prettig.’’

SPO-leraren praten met wethouder over lerarentekort

Bij SPO Utrecht gebruiken de meeste scholen de tweedaagse onderwijsstaking om samen te praten over het lerarentekort. Twee teams krijgen tijdens deze gesprekken gezelschap van de Utrechtse wethouder van onderwijs, Anke Klein: obs Het Zand en obs Waterrijk, beide in Leidsche Rijn. Op andere scholen luisteren vandaag SPO-bestuursleden en kaderleden mee.

 Open gesprek met wethouder onderwijs op obs Waterrijk

Op obs Waterrijk heeft directeur Kirsten Lammers het team in drie groepen verdeeld, elke groep zoekt een oplossing voor een realistisch (maar nog wel fictief) probleem. Zoals deze situatie: de vacature voor een full-time groepsleerkracht blijft een heel schooljaar lang onvervuld. Of deze: Er heerst griep, een week lang zitten vijf (!) collega’s ziek thuis en er zijn géén invallers meer…

Hoe los je zoiets op? In het half uur dat Anke Klein bij dit gesprek aanwezig is, wordt de sfeer steeds meer open en ontspannen. De wethouder luistert en praat actief mee. Zij is nieuwsgierig en de leraren stellen haar gerichte vragen. Zo ontstaan er nieuwe inzichten en een zekere vertrouwdheid. Anke Klein vertelt dat haar beide ouders in het onderwijs werkten en deelt haar persoonlijke ervaringen en ook die van vriendinnen met kinderen op school.

Het is bijzonder dat ze zo de tijd neemt om inhoudelijk met de leraren zelf te praten over een specifiek onderwerp. Na afloop zegt ze: ,,Wat ik hoorde van de leraren op Het Zand en obs Waterrijk is heel herkenbaar. Wij praten samen met de schoolbesturen en de opleidingen in Utrecht al langer over oplossingen. Die brede samenwerking in Utrecht is bijzonder en nodig: ik hoop dat het ons op deze manier samen lukt om die schrikbarende cijfers van het lerarentekort de komende jaren, in Utrecht niet te laten gebeuren.’’

Het verzoek dat ze de teams meegeeft: ,,Nu praten en nadenken over het omgaan met acute problemen door het lerarentekort, helpt om structurele oplossingen te vinden voor de langere termijn. Laat ons jullie ideeën hierover weten via SPO Utrecht.’’

Bekijk het filmpje dat Anke Klein over haar bezoek aan onze scholen op haar twitteraccount plaatste.

Als de wethouder is vertrokken, blikken de leraren van Waterrijk terug. ,,Ze is nieuwsgierig naar onze mening, ik vind haar heel betrokken,’’ zegt Veronique. Gert-Jan vond het een vruchtbaar gesprek: ,,Ze geeft nét andere input, dat is verhelderend, we hebben wel wat aan haar bezoek.’’

Veronique: ,,Ze laat je goed nadenken.’’ Gert-Jan: ,,Ze vraagt ook hoe de ouders het lerarentekort ervaren, goed dat ze daar de aandacht op vestigde.’’ Emily: ,,Ja, je mag volgens haar laten weten dat het lerarentekort een probleem is, dat ook uitdragen naar buiten en naar de ouders.’’

Kennis over lerarentekort maakt leraren sterker op obs Het Zand

Het team op obs Het Zand koos een andere aanpak. Directeur Antoinette Crawfurd-Smit: ,,Wij zijn vanmorgen begonnen met een ‘escaperoom’ over het lerarentekort, de situaties waarin de leraren terecht kwamen werden steeds moeilijker. Zo voelen en ervaren ze wat het lerarentekort met ze doet. Daarna gaf ik informatie: dit zijn de cijfers, zo zit het in elkaar, dit staat ons te wachten. Nuttig, en deze kennis maakt leraren ook sterker in discussies die ze privé voeren.’’

De onderwijswethouder was op Het Zand bij een gesprek over het effect dat het lerarentekort heeft op de mensen. Van leraren wordt straks bijvoorbeeld grote flexibiliteit gevraagd, maar niet iedereen voelt zich daar prettig bij.

Straks praat het team verder, over de situatie op school in 2020. Vanaf maart staat er een (nu nog) onvervulde vacature open. Volgend schooljaar begint mogelijk met een tekort van 2,5 fte. En morgen buigt het team zich over een passende concrete aanpak voor deze situatie: hoe zetten we het extra (werkdruk)geld zo goed mogelijk in, nu we dit weten? Hoe kunnen we dingen anders organiseren?

Enthousiasme en creatieve oplossingen op obs Tuindorp

SPO-bestuurder Thea Meijer bezocht ’s middags obs Tuindorp. In groepen had het team nagedacht over de wijze waarop zij het onderwijs anders kunnen inrichten, zodat ze flexibeler zijn met de inzet van personeel.

Adjunct-directeur Lotte Bakker: ,,Hoe kun je dingen anders organiseren met minder leerkrachten en kwaliteit behouden? Het was echt ontzettend leuk. Bij de presentaties zagen we heel veel overlap tussen de groepen, mooi, we zitten op dezelfde lijn en delen een visie.’’

Thea Meijer: ,,Hier is met veel enthousiasme en creativiteit gewerkt aan nieuwe vormen van onderwijs, waarbij gebruik van talenten, werkplezier en samenwerking in alle groepen centraal stond. Obs Tuindorp gaat een bruisende toekomst tegemoet!’’

Bekijk het animatiefilmpje van een van de presentaties op obs Tuindorp.

Feestelijke opening Kindcentrum Haarzicht

Alle kinderen in Haarzicht kunnen in hun eigen wijk leren en spelen op een fijne plek. In een duurzaam gebouw is kinderopvang voor de allerjongsten van 0-4 jaar, een groeiende basisschool én buitenschoolse opvang. Kindcentrum Haarzicht is vandaag feestelijk geopend met alle kinderen, teams, ouders en heel veel buurtbewoners.

De hele dag hebben alle 38 van de basisschool en ook de kleintjes van de kinderopvang, geoefend op een lied en een dans. ,,Tot het zweet op hun voorhoofd stond,’’ lacht directeur Melle van Tricht. Nu vormen de zingende en dansende kinderen de openingsact voor al hun ouders. En dan kunnen ze trots hun gebouw laten zien.

Tijdens de officiële opening daarna, zijn er toespraken van de wethouder onderwijs Anke Klein (‘Een energieneutraal gebouw en speelplein voor de hele buurt’, de architect van Van Hoogevest (‘Dit is een gebouw zoals het bedoeld is: het kloppend hart van Haarzicht’) en de projectdirecteur/ontwikkelaar van de wijk, Hugo Nijhoff van AM, die de school kisten met archeologisch lesmateriaal cadeau doet. Daarna wordt ook het kunstwerk-speelobject door alle kinderen met graagte in gebruik genomen.

Energieneutraal

Niet alleen de huizen in de gasloze wijk Haarzicht zijn gasloos. Het gelijknamige kindcentrum is volledig energieneutraal (EPC=0) en maakt uitsluitend gebruik van duurzame energie. Het is een bewuste keuze van schoolbestuur SPO Utrecht om het goede voorbeeld te geven: dit is de tweede energieneutrale SPO-school binnen een week die wordt geopend, binnenkort volgen er nog drie. Kinderopvangorganisatie Kind&Co gaat hier graag in mee. Duurzaam bouwen past ook uitstekend in het beleid van de gemeente Utrecht om alle basisscholen in Utrecht gasloos te maken.

Natuur en geschiedenis

Bijzonder is ook dat bij de bouw van dit kindcentrum rekening is gehouden met de geschiedenis van de plek: de archeologische vondsten uit de Romeinse tijd die hier zijn opgegraven, zijn voor alle kinderen zichtbaar in vitrines in de hal. De school en de BSO beschikken nu over vier prachtige kisten vol lesmateriaal, archeologische vondsten, speciaal geschreven verhalen over kinderen uit drie geschiedenisperioden, met kleding uit de Romeinse tijd, de IJzertijd en de vroege Middeleeuwen. En het pand is diervriendelijk gebouwd.

Kindcentrum

Leraren en pedagogisch medewerkers van de basisschool, BSO en kinderopvang werken samen om kinderen van 0 tot 13 jaar uit Haarzicht te laten leren, ontwikkelen en opgroeien.

Het kinderdagverblijf Haarzicht, met vier groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar, heeft een eigen vleugel en een eigen ingang. In de basisschool is ruimte voor 16 groepen en een gymzaal. Binnen is de inrichting van openbare basisschool Haarzicht flexibel, zodat ook toekomstige onderwijswensen makkelijk kunnen worden gerealiseerd met een andere indeling.

Inmiddels telt de basisschool 38 leerlingen, in de zomer zijn het er 55 en voor augustus 2021 hebben zich, nu al, honderd nieuwe leerlingen ingeschreven. De school groeit mee met de wijk.

Kunst om in te spelen

Bijzonder is ook het kunstwerk Horismos op het plein, dat door Alessandra Covini van Studio Ossidiana speciaal is ontworpen om lekker in te spelen. Doorkijkjes en zachte vormen nodigen kinderen uit om op te klimmen, erdoorheen te kruipen, lekker in te kletsen en doorheen te rennen. Het object, van golvende stenen, herinnert aan de grenzen van het Romeinse Rijk en de rivier die hier ooit stroomde. Dit werk is mogelijk gemaakt met de gemeentelijke kunstregeling.

Lees hier meer over dit bijzondere kunstwerk.

Meeste SPO-scholen 30 en 31 januari 2020 gesloten

Verreweg meeste SPO-scholen zijn donderdag en vrijdag gesloten tijdens de nationale onderwijsstaking. Sommige teams en individuele leraren maken gebruik van hun recht om te staken. Op een enkele school wordt gewerkt. Op de meeste SPO-scholen zijn leraren met elkaar in overleg over het lerarentekort.

Veel schoolteams in gesprek over het lerarentekort 

De gesprekken in de teams gaan over het lerarentekort en over hoe teams hiermee in de praktijk van alledag, op hun school, het komende halfjaar het beste kunnen omgaan. Welke (nood-)oplossingen zijn mogelijk? Hoe kun je zo goed mogelijk de onderwijskwaliteit behouden en zorgen voor continuïteit? En, heel belangrijk: hoe voorkom je dat huidige teamleden overbelast raken door het personeelstekort?

En ook gaan de gesprekken over: hoe kunnen we ons onderwijs anders inrichten, zodat we ook voor de wat langere termijn flexibel kunnen omgaan met het lerarentekort? Wat betekent dat voor de manier waarop we ons onderwijs organiseren, de werkzaamheden die we verrichten en de inzet van de middelen?

De opbrengst van deze gesprekken is in de eerste plaats voor de school zelf bedoeld. Maar er wordt ook bovenschools geïnventariseerd wat de plannen zijn, zodat ook op bestuurs- en stedelijk niveau kan worden bekeken wat gewenst, en wat nodig is. SPO Utrecht werkt samen met andere schoolbesturen, de gemeente Utrecht en de opleidingen aan een duurzame aanpak van het lerarentekort.

Alle ouders van kinderen op SPO-scholen ontvingen vandaag deze brief van het bestuur.

‘Iedereen is zó blij met de nieuwe school’

Eindelijk: ruim vier jaar na de verhuizing naar een tijdelijke locatie, is het nieuwe SO Fier aan de Winklerlaan vanmiddag officieel geopend. Terug op de oude stek, maar nu in een volledig energieneutraal schoolgebouw dat speciaal is aangepast voor de kinderen van deze school voor speciaal onderwijs in de stad Utrecht.

Zo’n honderd ouders, buurtbewoners en andere betrokkenen zagen hoe de jongste leerling (Youssef, 4 jaar) en oudste leerling Jaiden (12) de linten doorknipten van het kunstwerk en voor de school. Ze werden geassisteerd door Anke Klein, wethouder cultuur en onderwijs.

Na de toespraken en de opening leidden de kinderen trots hun ouders door de school. Jaiden: ,,Ik vind het een mooie school met veel nieuwe dingen en een echt schoolplein. We hebben nu veel meer ruimte en spullen om mee te spelen.’’

Speciaal onderwijs

SO Fier is de enige school voor speciaal onderwijs in Utrecht voor kinderen die specifieke vragen stellen rond gedrag. De ongeveer 160 leerlingen komen uit de hele stad Utrecht.

Past als een jas

Het mooiste is natuurlijk dat het gebouw past als een jas bij deze school met kinderen die weliswaar heel specifieke aandacht vragen, maar tegelijk ook de gewone basisschoollessen volgen. Dus zijn de groepen kleiner. En heeft elk groepslokaal een eigen inpandig toilet en een eigen rustige ruimte. Beneden hebben de lokalen zelfs een eigen kleine buitenruimte met picknickbank! Binnen heerst rust en er is ruimte voor ontmoeting, het ontwerp is beslist een uitdaging geweest voor EVA architecten uit Utrecht. Een blikvanger is de trap in de hal, die om de patio naar boven draait.

Duurzaam

SO Fier is de eerste duurzame, volledige energieneutrale basisschool in Utrecht, met nul-op-de-meter (EPC=0) dankzij zonnepanelen, zonder gebruik te maken van aardgas en goed geïsoleerd, met een groen dak. Binnenkort wordt sedum op het dak geplant, net als op de Utrechtse bushokjes. Schoolbestuur SPO Utrecht wil het goede voorbeeld geven en investeert daarom stevig in duurzame schoolgebouwen: er worden nog vier energieneutrale SPO-scholen gebouwd, een ervan wordt volgende week al geopend.

Graafmachinekunstwerk

Bijzonder is ook het graafmachinekunstwerk op het plein, de Regenpijpen Graafmachine (Rain Drain Digger), dat tegelijk een overdekte wachtruimte is voor de sportende kinderen in de voetbalkooi. Bijzonder, want het is gemaakt met materialen uit het oude schoolgebouw van SO Fier dat hier stond: de leerlingen hebben destijds zelf de regenpijpen ‘gesloopt’ die kunstenaar Jan Jongert van Superuse Studio’s heeft toegepast. Ideeën van de kinderen inspireerden de kunstenaar. Bekijk ook de folder die hierover is gemaakt. Een film over de bijzondere totstandkoming is in de maak.

Groen plein

Met passen en meten is het gelukt om tijdens de bouw zoveel mogelijk groen om de school te behouden. De volwassen bomen en struiken en de al volledige beplante tuin om de school heen, creëren een rustige sfeer en schermen de school af van de straat. Nestkastjes voor gierzwaluwen, mussen en vleermuizen benadrukken het groene, duurzame karakter van het gebouw.

Gymzalen

Nieuw zijn ook de twee gymzalen, die aan de school vast zijn gebouwd. De tweede gymzaal is ook via een eigen ingang van buitenaf bereikbaar en kan zo ook door andere scholen en verenigingen worden gebruikt.

Alle basisscholen aardgasvrij

Utrecht heeft grote ambities een klimaatneutrale stad te worden. Een mooie stap hierin is het aardgasvrij maken van alle Utrechtse basisscholen. Hoe dit kan, staat in het onderzoeksrapport Alle basisscholen in Utrecht aardgasvrij’.

SPO Utrecht was de initiatiefnemer van dit onderzoek, de gemeente Utrecht breidde het uit tot alle basisscholen in de stad.

Aardgasvrije basisscholen

Samen met de andere schoolbesturen en de gemeente Utrecht werkt SPO Utrecht hard aan het realiseren van goede, gezonde en duurzame scholen voor alle leerlingen. De gezamenlijke ambitie is dat alle Utrechtse basisscholen in 2040 aardgasvrij zijn.

Nieuwe scholen worden in Utrecht al standaard aardgasvrij gebouwd: obs Haarzicht en SO Fier, die deze maand officieel worden geopend, zijn hiervan een goed voorbeeld.

Duurzaam obs Haarzicht, in de gelijknamige gasloze wijk Haarzicht.

Op dit moment is een kwart van alle 117 Utrechtse basisscholen al aardgasvrij. Maar hoe doen we dit bij bestaande scholen? Met dit verkennende onderzoek is in kaart gebracht wat hiervoor nodig is.

Belangrijkste conclusies onderzoek

Met dit onderzoek is een belangrijke stap gezet naar aardgasvrije basisscholen. Er is in kaart gebracht welke oplossingen er mogelijk zijn om duurzaam energie op te wekken en welke financiële afwegingen moeten worden gemaakt. De belangrijkste conclusie is dat er aanvullende middelen nodig zijn voor het aardgasvrij maken. Er zijn ook exploitatievoordelen voor zowel de scholen als gemeente, als gevolg van lagere exploitatielasten en het wegvallen van de gasrekening.

Minstens zo belangrijk: het onderzoek gaat in op de positieve impact die een aardgasvrije school heeft op de leerlingen en de buurt. Scholen willen een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van duurzaamheid, bewustwording verhogen en gedrag veranderen.

Vervolg
De gemeente en de schoolbesturen inventariseren naar aanleiding van het rapport welke maatregelen exact nodig zijn om de bestaande scholen aardgasvrij te maken. Samen maken we een concreet plan van aanpak.

Benieuwd naar het gehele onderzoeksrapport?

En dit zijn de bijlagen:

1: onderbouwing steekproef

2: Voor- en nadelen van oplossingsrichtingen

3: ramingen investeringskosten

4: financiële dekkingsmogelijkheden

5: eindrapport impact aardgasvrije school op de wijk

6: uitwerking scenario’s CO2-reductie

Tjepko de Boer koos bewust voor SPO Utrecht

Tjepko de Boer (54) uit Houten is de nieuwe directeur van de Johan de Wittschool. Hij werkte de laatste jaren met plezier als schoolleider van twee basisscholen in IJsselstein, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. Er zijn momenteel banen genoeg voor schooldirecteuren, dus Tjepko de Boer voerde sollicitatiegesprekken bij vier verschillende schoolbesturen in deze regio. Hij koos uiteindelijk bewust voor SPO Utrecht.

,,Hier bij SPO Utrecht waren het echte gesprekken, geen kruisverhoren, zoals ik ervaarde bij de andere besturen. Er werd tijd voor ingeruimd. Ik voerde bij SPO Utrecht drie gesprekken, met verschillende mensen, over verschillende onderwerpen. Het ene ging over onderwijs, het andere was meer persoonlijk. Ik voelde echte interesse en tegelijkertijd hoorde ik ook veel over SPO Utrecht. We luisterden oprecht naar elkaar. Dat vond ik erg prettig. En van mensen die ik ken, die al bij SPO Utrecht werken, hoorde ik ook goede dingen.’’

Kennismaking

Tjepko de Boer was een van de directeuren die reageerde op een algemene advertentie ‘directeuren gezocht bij SPO Utrecht’. Na de wederzijdse positieve kennismaking, wilde hij graag in de bak ‘beschikbare mensen’ blijven.

,,De vacature op de Johan de Wittschool sprak me aan, om het Daltononderwijs dat hier wordt gegeven en om het monumentale gebouw. Fijn ook, dat het niet een heel grote school is, met tien groepen en 22 collega’s.’’

Hij trad aan na de herfstvakantie. ,,Ik trof een hartelijk en warm team. Er is oog en oor voor kinderen en ook voor teamleden onderling. De afgelopen zes weken was natuurlijk vooral een kennismaking. Ik zie dat de zorg voor kinderen en hun geAzin hier goed is, het pedagogisch aspect is heel goed ontwikkeld. Hier gebeuren mooie dingen op school.’’

Dalton

,,Het Daltonprincipe is twee jaar geleden ingezet en er is heel veel nieuws opgepakt. Nu is het tijd om te prioriteren en de lijnen uit te zetten. Toevallig valt het nieuwe schoolplan samen met mijn komst. We gaan er samen aan bouwen, de komende vier jaar.’’

Uitdagingen

Met Tjepko de Boer heeft de Johan de Wittschool een ervaren directeur, die als leerkracht begon in Ede, later in Muiden ging werken, daarna op een school in Houten directeur werd, vervolgens het Jenaplanonderwijs leerde kennen op een school in Geldermalsen en uiteindelijk directeur werd van twee basisscholen in IJsselstein. ,,Als het eenmaal goed gaat, dan wil ik weer vertrekken, op zoek naar nieuwe uitdagingen.’’

Openbaar onderwijs

Opvallend is dat zijn hele loopbaan zich afspeelde in het bijzonder onderwijs. Tjepko komt uit een ‘vrij calvinistisch nest’, groeide op in een echte onderwijsfamilie in Voorthuizen, met Friese grootvaders die al schooldirecteur waren en beide ouders die in het basisonderwijs werkten. ,,Ik vond werken met kinderen leuk, organiseerde als kind al van alles in de buurt, eigenlijk koos ik automatisch voor het onderwijs.’’

Verzuiling

,,Ik kies nu bewust, voor het eerst, voor openbaar onderwijs. Ik ervaarde hoe de verzuiling tegenwerkt, bijvoorbeeld bij verwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs: je wilt een goede school vinden en dan is binnen/buiten de zuil zo’n probleem! En toen ik met een kleine pc-school en een kleine katholieke school een gebouw deelde, wilde ik graag één stichting creëren. Dat lukte uiteindelijk toch niet, zonder ‘schotten’ werken, zonde is dat. Het openbaar onderwijs biedt mooie kansen. En identiteit kun je ook op andere manieren vormgeven.’’

Een heerlijk speelplein voor kinderen in Voordorp

Een heerlijk groen, schaduwrijk en spannend speelplein, middenin de wijk is het geworden. Maandag opende wijkwethouder Linda Voortman het nieuwe plein van obs Voordorp, samen met alle kinderen van deze basisschool.

Volop planten en bomen, in heel veel verschillende soorten, dragen bij aan het groene klimaat in de buurt. Ze trekken nuttige insecten, zijn mooi om te zien en bieden de spelende kinderen schaduw op hete zomerdagen. De mooiste en allergrootste boom is de amberboom, die rood kleurt in de herfst. De kinderen zullen de planten straks ook zelf verzorgen. Obs Voordorp heeft nu een schoolplein om trots op te zijn, en dat mag ook wel, na ruim 2,5 jaar voorbereiding!

Directeur Thamar Henneken herinnerde de leerlingen in haar toespraak aan hun eigen inspanningen voor het nieuwe speelplein. Zij verkochten loten voor Jantje Beton in de wijk (dat leverde 2000 euro op voor het plein), renden tijdens een sponsorloop wel 3000 euro bij elkaar, en met een groots pleinfeest/verloting voor de buurt haalde de school nog eens 4000 euro op. Met een extra bijdrage van 1000 euro door de school, lag er een bedrag van 10.000 euro: hiermee kon het plein extra groen worden ingericht. En omdat het vrij toegankelijk is, profiteren alle kinderen in de buurt ervan.

Het schoolplein is eigendom van de gemeente Utrecht, die via het wijkbureau en de projectleider al die jaren nauw betrokken was en ook verantwoordelijk is voor de financiering. De herinrichting heeft uiteindelijk 70.000 euro gekost. Bijzonder, zegt tuinman Arie van Rijssen, want ‘dit zijn best grote bomen’ die deze zomer echt meteen al schaduw geven, hun stammen zijn eens zo dik als normale aanplant. En er is een grote variëteit in plantensoorten, zodat ze ook vogels en insecten trekken.

Op de foto links tuinman Arie van Rijssen, met in het midden de man van de bestrating en rechts zijn tuinman-collega.

‘Samen’ is steeds een kernwoord geweest. Want ouders/buurtbewoners Amber Kokhuis, Martijn Bijwaard en Sebastian de Bruijn, vormden samen met leerkracht Cecile Beemster de pleincommissie die de schouders er helemaal onder zette. Amber Kokhuis tekende het ontwerp, Martijn Bijwaard voerde het woord tijdens de overlegavonden met omwonenden, die zo konden meedenken over de inrichting.

Ouders Amber Kokhuis en Martin Bijwaard plaatsen een herinneringsbord bij de Amberboom.

Links: wijkwethouder Linda Voortman, die het plein officieel opende.

Wijkwethouder Linda Voortman vertelt dat ze anderhalf jaar geleden door de wijk Voordorp fietste, en  echt dacht: ‘wat een saai schoolplein’. ,,Ik ben blij dat ik nu dit prachtige plein mag openen.’’

Obs Vleuterweide krijgt een nieuw schoolgebouw

Obs Vleuterweide krijgt een nieuw schoolgebouw voor zichzelf! Volgens planning verhuist de school in het voorjaar van 2022 naar het nieuwe pand, dat wordt gebouwd aan de Passiebloemweg. Dan past het gebouw ook echt bij onderwijs van de toekomst.

Tot nu toe volgen de leerlingen van deze SPO-school in Vleuterweide nog lessen in twee gebouwen, aan de Teunisbloemlaan en in de tijdelijke lokalen aan de Passiebloemweg.

Huidige gebouw Teunisbloemlaan

Huidige onderkomen aan de Passiebloemweg

In de zomervakantie van 2020 verhuizen team en leerlingen van de ‘Teunisbloem’ naar de ‘Passiebloem’. Hier wachten zij de nieuwbouw af. Er ligt nu nog geen ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw van obs Vleuterweide. SPO Utrecht zal eerst de architect kiezen. In 2020 begint de bestemmingsplanprocedure.

De nieuwbouwplannen voor obs Vleuterweide zijn een direct gevolg van de grote ‘verhuisoperatie’ die nodig is om de multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Teunisbloemlaan vrij te maken voor een grondige renovatie. In deze MFA ‘Weide Wereld’ zijn nu twee basisscholen, kinderopvang, een sporthal en een buurtcentrum ondergebracht.

Vanaf het begin kampen gebruikers van de MFA’s in Leidsche Rijn met problemen rond klimaatbeheersing, onderhoud en beheer. De gebruikers van Weide Wereld en de gemeente vormden een stuurgroep, die in overleg tot een passende oplossing is gekomen.

Alle leerlingen en het team van de twee locaties van obs Vleuterweide, worden samengevoegd op één plek: eerst in tijdelijke schoolgebouwen aan de Passiebloemweg, later in een nieuw te bouwen school verderop in dezelfde straat.

Team en ouders van obs Vleuterweide zijn blij met deze uitkomst. Zij kijken uit naar hun nieuwe onderkomen. Interim-directeur Ronald Goosen: ,,Eén nieuw schoolgebouw, waarin we alle kinderen les kunnen geven, biedt veel mooie kansen en mogelijkheden die ons onderwijs alleen maar ten goede komen!’’

Meer informatie over de nieuwbouw van obs Vleuterweide (‘school 1’ in de planning) lees je op de gemeentelijke website en in deze pdf.

Kinderen enthousiast over hun nieuwe school obs Haarzicht

Ze rennen heel hard rondjes door de gymzaal. Wát een ruimte! Een wat een fijne akoestiek ook: het vilt op de wanden dempt geluid. Dan is er een speurtocht. Zo leren de 23 leerlingen van obs Haarzicht hun nieuwe schoolgebouw van binnen kennen. Vanaf januari gaan ze hier naar school, in de wijk Haarzicht in Vleuten.

Op maandag 9 december mogen de kinderen met hun ouders voor het eerst naar binnen in Kindcentrum Haarzicht, de plek waar ze dagelijks vele uren zullen doorbrengen. Sinds augustus krijgen de leerlingen van deze nieuwe basisschool, al les in de Kees Valkensteinschool in Vleuten.

Ruim en licht

Anne Kuijer, moeder van een dochter in groep 2 en een zoon in de kinderopvang is enthousiast over het gebouw. ,,Het is echt heel ruim en licht,’’ glundert ze.

Lekker rennen

En wat vindt Dexx (4) het mooist? ,,De grote, grote speelzaal! Daar kan ik lekker rennen. Als ik de baas was van de school, gingen we meer gymmen.’’

School die vooruitdenkt

Zijn moeder Kelly Zevenhoven – van Zijl verheugt zich ook. Hun nieuwe woning staat straks vlakbij het kindcentrum. ,,Als de wijk af is, kunnen Dexx en Bo lekker zelf naar school lopen. Bo (2) gaat hier naar de kinderopvang. Ik vind het een prachtig gebouw, met veel lucht en licht, zachte verlichting en veel speel- en beweegruimte binnen. Het is een schoolgebouw dat vooruitdenkt in de tijd, met veel mogelijkheden.’’

Meegroeien

Het is al best een grote groep, die vanochtend de nieuwe school komt bekijken. Obs Haarzicht telt nu 23 leerlingen. Dat zullen er meer zijn in januari en hun aantal groeit straks mee met het aantal inwoners in de wijk.

Blauwe slofjes

Ouders en kleine broertjes en zusjes zijn meegekomen met de leerkrachten. Iedereen draagt blauwe slofjes om de modderige laarzen en schoenen. Een meisje kijkt verwonderd boven uit het raam, naar het kunstwerk/speelobject op het plein beneden. ,,Daar kan je je hand doorheen steken. En een bal doorheen gooien!’’

Speurtocht

Na de rondleiding is er een speurtocht door het gebouw. De kinderen gaan enthousiast op zoek naar antwoorden op vragen zoals: ‘hoeveel kleuter-wc’s tel je?’

Tevreden

Leerkracht Rianne Olsthoorn kijkt tevreden om zich heen. Ook het team kijkt er naar uit om hier te werken. Lauren (6) zegt: ,,Ik vind het hier leuk! Maar het leukst is als we hierheen gaan.’’ Dat zal daadwerkelijk gebeuren op 7 januari 2020.

Feestelijke opening

Op 29 januari om 14.30 uur wordt Kindcentrum Haarzicht officieel geopend met een feestelijk evenement voor alle kinderen en ouders. Ook omwonenden en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

Onder één dak

Het kindcentrum biedt basisonderwijs (obs Haarzicht), naschoolse opvang (BSO Haarzicht) en kinderopvang (Kinderopvang Haarzicht) onder één dak, aan de Haarzichtsingel 15 in Vleuten.

Tweederde van alle SPO-scholen heeft al zonnepanelen op het dak

De stevig ingezette duurzaamheidsstrategie van SPO Utrecht werpt zijn vruchten af. Het bestuur van de openbare basisscholen in de stad loopt nu (ook landelijk) voorop. In februari voorziet 63 procent van de SPO-scholen zichzelf van zonne-energie. Zo geef je als basisschool het goede voorbeeld.

Ter vergelijking: de gemeente Utrecht meldde recent dat 20,1 procent van alle Utrechtse schoolgebouwen zonnepanelen op het dak heeft, en 13 procent van het totale aantal daken.

5 december: Zonnepanelen worden geplaatst op het dak van de Maaspleinschool (Foto SoftEnergy) 

Maaspleinschool

De Maaspleinschool in Rivierenwijk is woensdag 4 december de eerste in de volgende reeks SPO-scholen waar -nog meer- zonnepanelen worden geplaatst. De komende maanden volgen De Kaleidoskoop en sbo Luc Stevens in Kanaleneiland, Jenaplanschool Wittevrouwen in de Oude Kerkstraat, De Anne Frankschool in Transwijk en obs De Klim in Lunetten.

4061 zonnepanelen

In januari worden bovendien twee nieuwe, 100 procent energieneutrale SPO-schoolgebouwen in gebruik genomen, SO Fier en obs Haarzicht. Beide gebouwen zijn onder meer voorzien van zonnepanelen. In februari 2020 hebben dan 24 van de 38 SPO-scholen in totaal 4061 zonnepanelen op hun schooldaken liggen.

In 2021 volgen Kindcentrum Rijnvliet, obs Jules Verne en obs Pantarijn als 100 procent energie-neutrale scholen, ook met zonnepanelen. Het gemeentelijk streven dat 20 procent van alle daken in de stad in 2025 is voorzien van zonnepanelen, is door SPO Utrecht nu al ruim voorbijgestreefd.

Al sinds 2017 wekt de Maaspleinschool zelf energie op met zonnepanelen. (Foto: SoftEnergy)

Goede voorbeeld

SPO Utrecht vindt dat de openbare basisschool in de wijk het goede voorbeeld moet geven, ook als het gaat om duurzaamheid. Dat doet het met het plaatsen van zonnepanelen, door duurzame scholen te bouwen en de scholen zo duurzaam mogelijk in te richten en te beheren. In bestaande scholen worden bijvoorbeeld TL-buizen vervangen door LED-verlichting en worden isolatiemaatregelen getroffen. Ook neemt SPO Utrecht deel aan onderzoeken naar en projecten voor meer duurzaamheid. SPO Utrecht ziet ‘kinderen voorbereiden op hun rol als zelfstandig en actief burger van de Nederlandse samenleving’ als een van haar taken, en opvoeden tot duurzaam gedrag maakt hier deel van uit.

Rendabel

Voorwaarde voor SPO Utrecht is altijd dat de duurzame investeringen rendabel zijn en zichzelf binnen de afgesproken termijn terugverdienen. ,,We willen, kunnen en mogen immers geen onderwijsgeld gebruiken om duurzame ambities te realiseren,’’ legt beleidsadviseur onderwijshuisvesting van SPO Utrecht, Rob van der Westen uit. ,,Met deze aanpak verlagen we bewust ook de kosten voor het in standhouden van onze schoolgebouwen. De vergoeding van de overheid voor de instandhouding schiet immers al jaren tekort.’’

Groene plantenwand

Over de toekomst zegt hij: ,,We willen bijvoorbeeld toe naar ‘installatie-arme scholen’, scholen met zo weinig mogelijk stekkers. Een groene plantenwand in het groepslokaal zorgt daar voor natuurlijke ventilatie. En waarom zou je de pauze inluiden met een elektrische zoemer als je ook een gewone bel kunt luiden?’’

EnergieCoach

SPO Utrecht was in 2015 initiatiefnemer van de pilot Energiescan/Energiecoach, dat leraren en leerlingen van tien scholen aanleerde om dagelijks energiezuinige beslissingen te nemen. Dit traject bleek zo effectief, dat het navolging kreeg in de stad.

School als EnergieAmbassade in de wijk

Ook participeerden dit jaar vier SPO-scholen in het onderzoek ‘Scholen als EnergieAmbassade in de wijk’. De resultaten hiervan werden 20 november 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat leerlingen en scholen in po en vo uitstekend kunnen helpen om in wijken de energietransitie op gang te brengen. Basisscholen hebben hierin meer invloed dat scholen voor voortgezet onderwijs.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de TU Delft, stichting TechnoTrend en Energie-U. Deelnemende SPO-scholen: De Hoge Raven, De Kaleidoskoop, OBO De Gagel en International School Utrecht.

Koploper in scholenbouw

Rob van der Westen van SPO Utrecht werd door het vakblad Stedenbouw & Architectuur in november 2019 uitgeroepen tot een van de tien koplopers (‘smaakmakers’) in scholenbouw: mensen die het afgelopen decennium scholenbouw in Nederland hebben verbeterd.

Initiatiefnemer onderzoek aardgasvrije scholen

SPO Utrecht wil vanuit haar verantwoordelijkheid en voorbeeldrol, inzicht in welke aanpak nodig is en in wat haalbaar om hun basisscholen op termijn aardgasvrij te maken. De gemeente Utrecht ondersteunde dit initiatief en wilde het opschalen naar alle 117 basisschoolgebouwen in Utrecht. Dat resulteerde in het verkennende onderzoek ‘Alle Utrechtse basisscholen aardgasvrij’. De schoolbesturen KSU en PCOU hebben zich ook aangesloten. Het onderzoek brengt in kaart welke oplossingen mogelijk zijn om duurzaam energie op te wekken en welke financiële afwegingen moeten worden gemaakt. Maar minstens zo belangrijk: het onderzoek gaat in op de impact die een aardgasvrije school heeft op de kinderen, hun ouders en de buurt. De resultaten hiervan zijn binnenkort bekend.

Meelopen in speciaal onderwijs op SO Fier

Er zijn zes ‘Meelopers’ bij SO Fier vandaag! Hester, Laura, Anne Marjon, Marianna, Wieke en Esther maken gebruik van deze kans om een schooldag ‘live’ mee te maken. In tweetallen bezoeken ze drie verschillende groepen.

Meeloopdagen

SPO-scholen doen deze week mee met de Utrechtse Meeloopdagen. In totaal zo’n 140  herintreders, pas-afgestudeerden en potentiële zij-instromers, hebben ervaren hoe het is om (weer) les te geven in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Op deze SPO-school voor speciaal onderwijs, SO Fier, draait alles om het kind. De leerlingen stellen intensieve vragen op het gebied van gedrag. Wat zie je hiervan in de praktijk?

Groep 8, aardrijkskundeles

Rust en duidelijkheid

In groep 8 van Birgit Benscheidt heerst rust en duidelijkheid en een warme sfeer. Haar aardrijkskundeles begint met een duidelijk doel: leren wat een rijke en wat een arme wereldstad is. Het is gewoon de lesstof van elke groep 8. Maar Birgit geeft haar leerlingen wel héél veel complimentjes. Ze zegt tegen een meisje: ,,Weet je nog dat we hebben afgesproken dat je aandacht moet geven aan beter leren samenwerken? Dat gaat nu heel goed!’’ Ze zegt: ,,Ik zie dat Damian in vorm is, hij is nú al aan het werk, goed hoor!’’ En: ,,Fijn dat iedereen zo goed meeleest, dat is belangrijk.’’

Laura (links) en Hester (rechts) kijken mee in groep 8

Petje af!

Hester, werkzaam in de Flexpool van SPO Utrecht, is na afloop diep onder de indruk van de les van Birgit. ,,Petje af! Dit is wat klassenmanagement betreft, echt top! Ik sla gewoon helemaal aan, voel me hier als een vis in het water.’’ Laura, werkzaam in de PRO-pool, constateert na het lesbezoek: ,,Over dit onderwijs is zó goed nagedacht, dat merk je aan alles.’’ Marianna, ook werkzaam in de PRO-pool: ,,Vooral de structuur valt me op. Alles is erg duidelijk en je ziet dat iedereen daar wel bij vaart.’’

Gezellig in de groep

Tijdens het nagesprek met interim-directeur Manet Verweij, blijkt hoe deze zes bezoekende leraren onder de indruk zijn van de kwaliteit van de school. Wieke, zij werkt voor een detacheringbureau, heeft nog nooit ‘in het speciaal onderwijs gestaan’ en is daarom blij met deze Meeloopdag. Eerder nam ze een kijkje op een vergelijkbare SO-school in Rotterdam. ,,Ik had verwacht dat de sfeer veel strakker en zakelijker zou zijn, net als in Rotterdam. Maar het is gezellig in de groep, meer zoals een gewone basisschool, dat is leuk om te zien.’’

Nagesprek met de directie

Flexibiliteit

Directeur Manet Verwey: ,,We willen dat kinderen voelen: hier zijn we gewoon, een school. Onze focus ligt op gedrag, want dat is waarom kinderen op SO Fier zitten. En dat vereist veel flexibiliteit van een leerkracht, heb je dat ook gezien?’’

Stille vingers

Groep 4 van Yvette Vernooij breidt de woordenschat uit met een spel. Eén kind krijgt een kaartje met een woord en mag alles erover vertellen, zonder het woord zelf te noemen: dat moet de klas raden. ,,Je mag de beurt geven aan een kindje dat een ‘stille vinger’ opsteekt.’’ Veel kinderen roepen natuurlijk enthousiast hun woord door de klas, maar: ‘alleen de stille vingers krijgen een beurt’. En dat werkt.

Conflict

Als daarna alle tien kinderen verder mogen werken aan hun papieren huis met gekleurde ramen, verscheurt een van hen subiet zijn huisje: hij wil het niet afmaken. Yvette brengt hem naar groep 3. ,,Nee, dat is geen straf,’’ legt ze uit aan een ander. ,,Daar kan hij helpen.’’ Een snel ontstaan conflict tussen twee jongens zoekt Yvette Vernooij meteen helemaal uit: ‘Ben je eerlijk? Want hij gooit niet zomaar. Heb je iets onaardigs gezegd?’ En in de tussentijd knutselen de andere jongens rustig door, met gekleurd papier. Als de timer gaat, weten ze dat ze moeten opruimen. Kinderen van groep 7 komen binnen en wachten rustig: zij gaan straks lezen met de leerlingen van groep 4.

Begeleiding leraar

De bezoekende leraren willen van alles weten. ,,Heb je geen specifieke scholing nodig om hier te kunnen werken?’’ vraagt Hester. Interim-directeur Manet Verwey: ,,We hebben twee schoolopleiders en iedere nieuwe leerkracht krijgt een interne coach. De begeleiding is heel intensief. Je coach gaat zelfs met je mee naar buiten en geeft coaching on the job, ze fluistert je bijvoorbeeld zachtjes in ‘ik zou nu de groene stoel inzetten’. Je krijgt een maatje, een collega uit dezelfde bouw, aan wie je alle praktische vragen hun stellen. We hebben geregeld een ‘KOOK’: dan koken we op school en dat is tegelijk een intervisie, een uitwisseling.’’

We doen het samen

,,Uitgangspunt is: op deze school doen we het samen, je kunt het niet alleen. Vanmorgen bij binnenkomst ging een jongetje helemaal los, en dan zie je er meteen drie volwassenen omheen die kunnen helpen. Ons doel is: als het goed is voor het kind, doen we het zo. Alles hier, is in het belang van het kind. We zeggen vaak: ‘superknap dat jij dat kunt’. En: er is altijd weer een nieuwe kans.’’

Belangstelling?

Heb je belangstelling om te werken op SO Fier? Neem dan contact op met directie.sofier@spoutrecht.nl

Marianna, Hester, Anne Marjon, Laura, Wieke en Esther (niet zichtbaar op deze foto) hebben alle zes hun onderwijsbevoegdheid. Helemaal rechts: interim-directeur Manet Verwey.

De tienerschool 10-14 van SPO Utrecht en NUOVO

Het is maandagmorgen, 9 uur, in een halve kring zitten de leerlingen op stevige kussens rond de ochtendagenda op het digibord. Ze vertellen hun weekendverhalen, hebben het over het thema verdraagzaamheid. De een heeft een slaapfeestje gehad, een ander is met haar ouders op zondag gaan shoppen, een meisje vertelt hoe verdraagzaam ze probeerde te zijn tegenover haar zusje die zondag al om 6 uur wakker was.

Groep 7-8

Dit is het begin van de week in groep 7-8 van Mariëlle Roks. Haar groep maakt formeel deel uit van openbare basisschool Het Zand én is in de praktijk onderdeel van Academie Tien. Achttien kinderen van 10, 11 en 12 jaar oud, zitten met hun groepsleerkracht in een gezellig lokaal, ingebed in de onderbouwafdeling van de school voor mavo, havo en vwo. Ze komen op de fiets vanuit de hele stad naar deze bijzondere plek.

Tienerschool-pilot

Doel van de Utrechtse pilot met 10-14 onderwijs, waarin NUOVO en SPO Utrecht samenwerken, is de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs voor de kinderen vloeiend te laten verlopen. Vrijdag werd bekend dat het aantal pilots met onderwijs voor 10 tot 14-jarigen in Nederland, de afgelopen twee jaar is gegroeid naar vijftien scholen. Deze Utrechtse ‘tienerschool’ is één van deze pilots, een samenwerking van NUOVO en SPO Utrecht. Dit artikel is geschreven vanuit het perspectief van het primair onderwijs. Later volgt een tweede deel, gezien vanuit het voortgezet onderwijs.

Natuur en Techniek van vo-docent

Om 9.30 uur komt Myrthe van Dijk het groepslokaal binnen. Zij is leraar Natuur en Techniek op Academie Tien. Haar les gaat over voedingsleer en ze vraagt de kinderen hun i-Pad erbij te pakken. Ze loggen in bij LessonUp zodat ze na de instructie digitaal hun antwoorden kunnen invullen en meteen zien en bespreken hoe de groep kiest. Nadat verschillende voedingsstoffen zijn behandeld, zegt Myrthe van Dijk: ,,Je mag nu zelf een menu maken voor jouw eigen gezonde restaurant, met drie voor, vier hoofd- en twee nagerechten.’’ De kinderen juichen (echt waar!) en gaan enthousiast aan de slag.

Eigen leerproces

Groepsleerkracht Mariëlle Roks: ,,Ik vind dit zó gaaf om te doen! Ik heb de kans om met kinderen te werken op hun niveau, door met kinderen individueel afspraken te maken en door ze eigenaar te maken van hun eigen leerproces. En in deze pilot geef je kinderen de kans om langzamer of juist sneller te werken, in de veilige omgeving van hun groep.’’

Wie meer wil weten over de Utrechtse pilot met 10-14 onderwijs, is welkom op de inloopavond, aanstaande dinsdag 19 november tussen 18.00 en 20.00 uur op Academie Tien, Philipsguldenhof 100, Utrecht.

Leraren, leerlingen en ouders van de ‘juniorgroep’ vertellen tijdens de inloopavond over hun ervaringen tot nu toe. In januari – februari 2020 is de inschrijving voor volgend schooljaar. Bij voldoende inschrijvingen van 10 en 11-jarigen, start een tweede juniorgroep. Op zondag 19 januari 2020 is er een tweede informatiemiddag. Selectie gebeurt via gesprekken.

Hoe is dit initiatief ontstaan?

Eric van Dorp, College van Bestuur van SPO Utrecht: ,,Je merkt dat sommige kinderen eind groep 7 veel verder kunnen met de leerstof. Maar dat lukt eigenlijk niet, vanwege de scheiding met het vo. En een tweede reden van belang is dat in de eerste klas voortgezet onderwijs kinderen zitten die weliswaar in hun sociaal-emotionele ontwikkeling echt pubers zijn en aan het vo toe zijn, maar die wat betreft kennis en vaardigheden nog beter een tijdje op po-niveau functioneren.’’

Waarom participeert SPO Utrecht?

Eric van Dorp: ,,We willen een verbinding maken tussen primair (po) en voortgezet onderwijs (vo). Po en vo verschillen, dat blijft zo, maar ik zou het onderwijs willen vervlechten. Met een minder strakke knip, kan een kind zich blijven door-ontwikkelen. Een groep 8-kind kan in deze pilot bijvoorbeeld in taal heel goed zijn en op vo-niveau werken en bij rekenen op groep 7-niveau.’’

,,We proberen de structuren te doorbreken. Want de knip zit niet in het kind of in de leraar, maar in de systemen en organen, in belemmeringen door overheid en bedrijven. Daar leer je veel van tijdens zo’n pilot. Bijvoorbeeld bij ParnasSys (po) en Magister (vo). Een kind kan niet in beide systemen zijn ingeschreven. Dus wordt het ParnasSys. Maar Magister is belangrijk bij 10-14 onderwijs, want hierin zitten koppelingen met leermiddelen die je in het vo gebruikt.’’

Wat is het uiteindelijke doel?

Eric van Dorp: ,,Voor mij is 10 tot 14 onderwijs een tussenstap naar onderwijs van 0 tot 18 jaar. Mijn visie is: een kind ontwikkelt al zijn talenten, zo goed het kan. (Dat betekent trouwens ook dat diplomering er anders uit komt te zien.) Po en vo verschillen, en dat blijft zo.

Maar ik zou het onderwijsaanbod op de scholen willen vervlechten. Ik vind het niet goed om kinderen hiervoor UIT hun groep te halen. Als volgende stap in de ontwikkeling zou ik graag zien dat een leraar werkt op po én vo. Ik pas de organisatie van mijn school wat aan, zodat kinderen op de basisschool al vo-lessen kunnen volgen. Ik ga ‘sjouwen’ met leerkrachten, niet ‘sjouwen met kinderen’, ik wil eigenlijk naar een onderwijssysteem voor 0 tot 18 jaar. Dat is heel goed mogelijk, dat zie je ook op onze International School Utrecht, daar lopen kinderen van alle leeftijden…’’

In de klas

In de klas vertelt Bint (11): ,,Ik vind het wel leuk hier op school, we werken veel met de i-Pad en de lessen zijn heel open, ik vind het fijn dat je dingen kunt kiezen.’’ Zainap (11): ,,Ik hoorde van deze school via een klasgenootje. Ik heb hiervoor gekozen omdat het lesmateriaal leuk is en de klas zelf is ook leuk. Maar de groep op mijn vorige school was ook leuk hoor.’’

Bewondering

Groepsleraar Mariëlle Roks heeft bewondering voor haar leerlingen, die op 10- en 11-jarige leeftijd de stad doorfietsen en hun oude basisschool met alle basisschool-tradities en hun basisschool-vrienden achter zich lieten. ,,Daar hebben we ook veel aandacht voor hoor, hoe ze die contacten kunnen houden. Maar het is ook mooi om te zien hoe goed ze ‘blenden’ met Unit-1 van Academie Tien.’’

Selectie

Eric van Dorp: ,,Helaas merk je door deze pilot dat in feite nu al op 10-jarige leeftijd een soort selectie plaatsvindt, doordat ouders de keuze maken voor 10-14 onderwijs. Uiteindelijk wil je dat niet, want zo haal je de knip naar voren…’’

Dit artikel wordt vervolgd…

‘Voorkom dat zij-instroom, zij-uitstroom wordt’

Zij-instromers zijn graag gezien, ook bij SPO Utrecht. Zij helpen immers een deel van het groeiende lerarentekort op te lossen. Zij-instromers zijn hbo/wo-opgeleide mensen met ervaring in een ander vak, die kiezen voor een baan in het (primair) onderwijs. Maar een nieuw vak en opleiding combineren, is best zwaar en lang niet iedereen houdt dat vol.

,,Het aantal zij-instromers is landelijk sterk gegroeid sinds 2015, van 11 naar 900 per jaar. Een goede ontwikkeling die het onderwijs verrijkt. Maar het is belangrijk dat zij-instroom geen zij-uitstroom wordt,’’ zegt Merel van Vroonhoven tijdens een bijeenkomst op OBO Spoorzicht in Utrecht. Zij is, als oud-bestuurder in de financiële sector, sinds september zelf ook een zij-instromer in het primair onderwijs. En kreeg een taak als ‘onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort’.

Merel van Vroonhoven

Een kleine dertig zij-instromers uit heel Nederland (zeker drie van hen werken bij SPO Utrecht) namen de uitnodiging aan om samen met Merel van Vroonhoven op 13 november ‘door kennisdeling de zij-instroomroute naar het leraarschap verder te verbeteren’ op OBO Spoorzicht van SPO Utrecht. Een van hen is Iris Duininck. Zij is al in mei vorig jaar als zij-instromer begonnen op OBO De Klopvaart.

Bekijk hier het filmpje over deze bijeenkomst:

Ramon Severs

Ramon Severs (28) combineert sinds september zijn ‘oude’ vak als gymleraar bij SPO Utrecht met het zij-instroomtraject voor leraar basisonderwijs. Op montessorischool De Meander staat hij nu twee dagen voor groep 8 en twee dagen in de gymzaal. De vijfde dag is hij vrij voor studie. Zijn eerste reactie? ,,Het is echt super!’’

,,Maar die eerste maanden vond ik erg zwaar, met vier studievakken in de eerste periode, de nieuwe ervaring van zelf voor groep 8 staan op woensdag en donderdag, en dan donderdagavond door naar de opleiding… Ik had de herfstvakantie echt nodig om bij te komen. Inmiddels ben ik wel ‘geland’ hoor, gelukkig. Ik heb er weer zin in!’’

Bijeenkomst in OBO Spoorzicht

Na een welkomstwoord door Arien Hartog (directeur opleidingen van SPO Utrecht) en Celeste Snoek (schoolopleider op obs Overvecht), verzamelen de leraren in groepjes ‘tips en tops’ over het zij-instroomtraject.

SPO Utrecht krijgt een compliment van de begeleider in de groep die ‘oriëntatie op het beroep/matching’ bespreekt:  Ramon Severs vertelt hier hoe vanzelfsprekend hij bij SPO Utrecht een intake en een assesment kreeg, een baan kreeg aangeboden en bij de opleiding van de Hogeschool Utrecht terechtkwam. Uit de verhalen van de andere zij-instromers in deze groep blijkt dat lang niet alle kandidaten zo snel op het juiste spoor zijn gezet.

Ook in het groepje dat ‘scholing en begeleiding’ bespreekt, is te horen dat hier in de praktijk nogal eens wat aan schort. Bij sommigen weten hun schooldirecteuren nauwelijks wat een zij-instromer is en doet.

Merle van Helden (links)

Merle van Helden, zij-instromer bij odbs Pieterskerkhof, is tevreden over de begeleiding van SPO Utrecht en ‘haar’ schoolopleider.  Maar ze heeft ook tips: ,,Ik mis begeleiding vanuit de Hogeschool Utrecht. En… ik zou graag vaker intervisie met mede zij-instromers van SPO Utrecht willen hebben.’’

Alle ideeën, kritiek, tips en complimenten worden verzameld door DUO, dienst uitvoering onderwijs.

Meeloopdagen 2019 voor -bijna- bevoegde leraar

Van 25 tot en met 28 november 2019 stellen alle SPO-scholen zich weer open voor de Meeloopdagen. Wie serieus een loopbaan voor de klas overweegt, kan een hele dag lang ervaren hoe het is om echt te werken op een basisschool.

Scroll hier naar beneden en bekijk het programma en de mogelijkheden!

 Dit keer richt de inschrijving van de Meeloopdagen zich specifiek op belangstellenden die al bevoegd zijn (herintreders) en op leraren die bijna zijn afgestudeerd. Zij krijgen de kans om SPO-scholen te bezoeken in verschillende wijken in Utrecht, en zo merken wat bij hen past.

De vorige twee edities van de Meeloopdagen in 2018, leverden een tiental nieuwe collega’s op, meest zij-instromers. Zij staan nu al voor de klas, volgen tegelijkertijd de verkorte lerarenopleiding en worden persoonlijk begeleid.Je kunt je hier aanmelden voor de Meeloopdagen in het primair onderwijs.

Wie in het voortgezet onderwijs wil lesgeven, kan naar de Meeloopdagen op de scholen van NUOVO in Utrecht, het Cals College in Nieuwegein en IJsselstein en bij het Revius College in Wijk bij Duurstede.

Lees hier de ervaringen van de deelnemers aan de Meeloopdagen vorig jaar!

Ouders steken leraren obs Tuindorp hart onder de riem

Ouders en kinderen van obs Tuindorp zijn trots op hun leraren. Een paar dagen na de landelijke staking hangt vandaag de hele school vol papieren harten, steunbetuigingen en goede wensen. Verrassing!

Directeur Thea Streng: ,,Vandaag steken ouders en kinderen ons een hart onder de riem. Een hele school vol hartjes! 😉 Heerlijk toch?”

SPO-scholen voeren ook actie via media

Honderden SPO-leraren en ook collega’s van het SPO-kantoor stonden vandaag om 12.05 uur stil op het Utrechtse Stationsplein, tijdens de freeze-flashmob.

(Foto’s SPO Utrecht)

Hiervan werd verslag gedaan door veel media, zoals AD UN, RTV Utrecht, DUIC.

Na afloop trok een grote groep leraren demonstrerend naar Kanaleneiland, waar hun bestuurders een gezamenlijke persverklaring uitbrachten.

(Foto’s SPO Utrecht)

Lees het verslag hierover in het AD Utrechts Nieuwsblad.

SPO-leraren, directeuren en SPO-scholen pleitten ook voor begrip over de problemen in het onderwijs, via interviews en andere media-optredens.

Bekijk hoe leerlingen van de Kohnstammschool brieven schrijven aan minister Slob. Hart van Nederland deed hiervan verslag (minuut 11.52 tot minuut 13.46)

Lees hier waarom obs Jules Verne toch besloot te staken: directeur Jessica Geldof wordt geïnterviewd en Trouw maakte op school een reportage.

Structurele oplossingen voor structurele problemen

Utrechtse schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs steunen de actiedag van het onderwijs op 6 november 2019. In aanwezigheid van de pers en ongeveer 300 actievoerende leraren, spraken zij deze verklaring uit:

,,Als besturen staan wij voor onze scholen en voor onze collega’s die daar elke dag hard werken. Wij zijn trots op onze scholen! Wij zien het huidige lerarentekort als een groot probleem. Utrecht is nu nog in de relatief gelukkige omstandigheid dat we er, met hard werken, nog steeds redelijk in slagen om vacatures te bezetten. We hoeven nog geen kinderen massaal naar huis te sturen, maar slechts af en toe. Dat gaat wel met hangen en wurgen, kost veel tijd en creativiteit en inzet van al onze medewerkers. En op sommige scholen, zoals het speciaal onderwijs, lukt dat al niet meer.

De onderwijskwaliteit staat daarmee flink onder druk. Want goed onderwijs is niet alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van goed gekwalificeerde medewerkers. Het vraagt ook om stabiliteit, goede samenwerking en voorspelbaarheid in aanpak voor kinderen en ouders. Dat wordt nu al ernstig aangetast. En de lerarentekorten zullen voor onze stad komende jaren fors oplopen, mede door de geplande groei van de stad Utrecht. Ook het tekort aan directeuren wordt steeds voelbaarder.

Wij vinden het personeelstekort in het onderwijs een grote bedreiging voor de stad: als we geen onderwijs meer kunnen verzorgen ondermijnt dat de ontwikkeling van de stad en haar burgers. Ontstaat er maatschappelijke onrust en kunnen kinderen niet meer naar school. Dat kunnen en willen wij niet laten gebeuren.

Alleen het lerarentekort aanpakken zal in onze optiek niet leiden tot een oplossing. Want het lerarentekort staat niet op zichzelf. Het is mede het gevolg van problemen die al langer spelen in het onderwijs. En als we daar nu weer niets aan doen creëren we een groot maatschappelijk probleem. Want goed onderwijs draagt in hoge mate bij aan een democratische samenleving.

Onze kernboodschap is dat er structurele oplossingen voor structurele problemen moeten komen.  En onderwijs kent een aantal structurele problemen:

Allereerst zijn er toereikende middelen nodig om het onderwijs te bekostigen. Op dit moment wordt een groot onderzoek uitgevoerd naar de bekostiging van het primair onderwijs. Wij vragen het kabinet om de conclusies van dat rapport serieus te nemen en werk te maken van een goede bekostiging, die het scholen mogelijk maakt om eigentijds onderwijs te geven en gebruik te maken van moderne middelen. Ook in het VO is het noodzakelijk te kijken naar de bekostiging. Ook daar is die ontoereikend, met name doordat de materiele instandhouding al jaren achterloopt. Middelen die echt nodig zijn om schoolorganisaties te faciliteren.

Ten tweede steunen wij de actie voor structurele verbetering van de salarissen in het PO en marktconforme salarissen in het VO: niet alleen van leraren, maar ook van ondersteunend personeel en directeuren. Wij pleiten dan ook voor één functiegebouw voor het PO en VO, zodat gelijk werk met gelijke vooropleiding ook gelijk gehonoreerd wordt.

Ten derde constateren wij dat de docenten en schoolleiders veel te weinig tijd hebben om met elkaar voortdurend bezig te zijn het onderwijs te ontwikkelen en aan te passen aan wat kinderen nodig hebben. Er is daarom echt meer tijd nodig om de baan als docent professioneel te kunnen inrichten. En dit speelt echt zowel in het PO als in het VO. De eerdere vraag om extra ontwikkeltijd voor scholen draagt daarmee ook bij aan het aantrekkelijk maken van het beroep.

Wij zijn ervan overtuigd dat alleen met bovenstaande structurele maatregelen het lerarentekort duurzaam aangepakt kan worden. Want alleen dan kan het onderwijs de aantrekkelijke sector zijn, waar onze stakende collega’s zo graag willen werken. Professionele scholen, waar je niet alleen met plezier met leerlingen werkt, maar ook ruimte hebt om het onderwijs en jezelf te blijven ontwikkelen. Scholen, die tijd en ruimte hebben om professioneel samen te werken met je collega’s en met maatschappelijke partners als kinderopvang, buurtteams en jeugdzorg.  En om goede afstemming te realiseren met je onderwijscollega’s van andere sectoren als het MBO, HBO en universiteiten. Dan hoef je niet te werken aan “het imago van het onderwijs”, maar spreekt het onderwijs voor zich en leiden leraren samen met opleidingen hun toekomstige collega’s op.

U vraagt zich natuurlijk af wat wij zelf al doen als Utrechts onderwijs aan het lerarentekort? Het vraagstuk van lerarentekort zagen we immers aankomen. In Utrecht werken wij als scholen en schoolbesturen samen met elkaar, de opleidingen en gemeente om het lerarentekort te bestrijden. Via “Utrecht Leert” investeren we bijvoorbeeld aan de opleiding en instroom van zij instromers. Binnen de stad werken we samen in de Utrechtse Onderwijs Agenda tussen de verschillende onderwijssectoren en de gemeente. Daarin staat het lerarentekort ook prominent op de agenda. Daarnaast proberen we, ondanks het tekort, om het onderwijs te innoveren en anders te organiseren. Ook daar ligt een belangrijke sleutel voor de toekomst.

Tenslotte bent u vast benieuwd naar onze visie op het Convenant dat gesloten is. Natuurlijk is het veel geld dat het kabinet geeft. En dat is mooi. Maar het is eenmalig en de besteding gaat daarom niet helpen voor het structurele probleem. Wij zouden deze bedragen dan ook graag zien als eerste stap op weg naar structurele middelen. Zo willen wij deze middelen ook het liefst inzetten, zodat het volgende kabinet ziet dat wij het goed besteden om de aantrekkelijkheid van het onderwijs te vergroten. Wij eindigen dan ook met een oproep aan alle politieke partijen, namens onderwijspersoneel maar ook namens alle Utrechtse kinderen en ouders: laat het PO en VO niet in de kou staan: zorg voor een structurele verbetering van de bekostiging en van passende arbeidsvoorwaarden. Want….structurele problemen in het onderwijs los je alleen op met structurele middelen.”

Alle SPO-scholen voeren woensdag actie

De actiebereidheid onder leraren van SPO-scholen is zeer groot. Woensdag 6 november sluiten 37 van de 38 SPO-scholen de deuren, om te staken.

De meeste leraren zullen die dag deelnemen aan de onderwijsacties in Utrecht. Anderen gaan naar de demonstratie in Den Haag.

Ouders van de scholen zijn vandaag door de teams op de hoogte gesteld van de staking en de acties op 6 november.

Om 12.05 uur is er een ‘Freeze’ actie op het Stationsplein, georganiseerd door de vakbond Aob. Daarna vormen de stakende leraren een lint door de stad, richting Kanaleneiland. Hier houden de Utrechtse schoolbesturen een gezamenlijke persconferentie vanaf 13.00 uur.

De SPO-school die actie voert én open blijft, is het Kromme Rijn College voor voortgezet speciaal onderwijs. Hier wordt in samenspraak met leerlingen actie gevoerd.

Utrechtse besturen teleurgesteld over onderhandelingsresultaat

Utrechtse schoolbesturen vinden onderhandelingsakkoord geen oplossing voor structurele problemen in het PO en VO

De Utrechtse schoolbesturen, waaronder SPO Utrecht, zijn teleurgesteld over het resultaat dat bonden, PO-raad, VO-raad en minister afgelopen vrijdag zijn overeengekomen. Het geeft onvoldoende aan dat er in het onderwijs structurele problemen zijn. Een eenmalige investering in het onderwijs zonder perspectief op lange-termijn-verbeteringen en -investeringen is voor de besturen onbegrijpelijk. De besturen willen dat er structureel wordt geïnvesteerd in het primair en voortgezet onderwijs. Het bieden van een langetermijnperspectief is waar onze medewerkers en scholen recht op hebben. Er wordt namelijk heel hard gewerkt om onze kinderen kwalitatief goed onderwijs te geven. Dat vraagt erkenning.

In het bovengenoemde akkoord wordt gesproken over een investering van 460 miljoen euro, waarvan 94 miljoen naar voren gehaald geld is voor werkdrukmiddelen voor het PO, 150 miljoen voor elk van de sectoren PO en VO over 2020 en 2021 en enkele kleinere bedragen die te maken hebben met Samen Opleiden en zij-instromers. Deze bedragen zijn incidenteel en eenmalig. Er is wel een structureel bedrag van rond de 15 miljoen voor het verbeteren van de salarissen van de collega’s in het voortgezet speciaal onderwijs.

Hoewel we als besturen uiteraard blij zijn met extra geld, draagt de wijze waarop dit geld geïnvesteerd wordt in onvoldoende mate bij aan het doel van de aangekondigde staking, namelijk het verminderen van het structurele probleem van de lerarentekorten. Tekorten die zich in onze stad zeer hard beginnen te manifesteren. Onze medewerkers en directieleden werken heel hard om te voorkomen dat dit leidt tot uitval van lessen, maar de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs staan onder druk en dat merken we elke dag weer!

De vakbonden hebben op basis van dit akkoord opnieuw tot een staking opgeroepen op woensdag 6 november. Om een duidelijk signaal af te geven dat wij als Utrechtse schoolbesturen nog steeds achter de doelen van de staking staan, willen wij de staking op een aantal manieren ondersteunen:

 1. Stakende medewerkers worden dit keer niet geregistreerd.
 2. De besturen komen langs op een paar scholen om met elkaar te praten over de actie.
 3. De gezamenlijke besturen houden een persbijeenkomst op woensdag 6 november om 13.00 uur in de aula van het gebouw Hart van Noord (Trumanlaan 60) in Kanaleneiland. Tijdens deze bijeenkomst delen wij onze visie op wat er nodig is voor kwalitatief goed onderwijs en voor de aanpak van het lerarentekort. Vertegenwoordigers van actievoerende scholen zijn daarbij uiteraard van harte welkom!

Feest op 100-jarige basisschool Jules Verne

Basisschool Jules Verne in Ondiep bestaat vandaag honderd jaar. Drie dagen lang volgen de leerlingen een feestelijk programma. Het team verdiept zich daarna twee dagen achtereen in het onderwijs van de toekomst. Want binnenkort beschikt Jules Verne over een nieuw gebouw, dat speciaal is ontworpen om 21ste eeuws onderwijs te geven. Dat is geweldig voor de 100-jarige school!

Op maandag 14 oktober werken de kinderen samen aan een kleurrijk mozaïek voor hun nieuwe schoolgebouw.

Op dinsdag komt het ‘Fort van de Verbeelding’ om met de kinderen muziekinstrumenten te maken en een muzikale show voor te bereiden. ’s Middags, tussen 14.00 en 15.00 uur is de presentatie buiten. Als het mooi weer is, zijn alle ouders welkom. De drie dagen feest worden afgesloten met een schoolreis voor alle leerlingen. In het Openluchtmuseum in Arnhem zien zij hoe hun school er honderd jaar geleden uit moet hebben gezien.

Vanochtend om half negen opende bestuursvoorzitter Thea Meijer officieel de feestweek van de honderdjarige basisschool, samen met alle kinderen. De school kreeg van het bestuur een boom cadeau, die later op het nieuwe schoolplein wordt geplant. De leraren verrasten hun leerlingen met een toneelstuk, waarin het team een van de verhalen van avonturier Jules Verne uitbeeldde. Toen was het tijd voor het schoollied, dat voor deze mijlpaal van een nieuwe tekst is voorzien. Iedereen zong uit volle borst mee!

Het team van obs Jules Verne staat altijd vooraan als het gaat om onderwijsvernieuwing. De leraren zijn druk bezig om hun onderwijsmodel te veranderen, waarbij veel meer ‘groepsoverstijgend’ wordt gewerkt. Het nieuwe gebouw, dat klaar is in schooljaar 2021-2022, past daar straks helemaal bij door de flexibele inrichting. Twee studiedagen lang buigt het team zich over het onderwijs in het nieuwe gebouw.

Leerkracht Joyce Baert vindt dat haar school ‘bijna voelt als familie’. ,,We kennen elkaar allemaal, we doen het samen, Jules Verne in Ondiep is echt een school met een hart.’’ De school telt 200 leerlingen. Achttien collega’s geven samen met ouders het onderwijs vorm. ,,We gaan echt uit van het kind. Ons motto is ‘samen werken aan je toekomst’ en dat brengen wij en de kinderen en de ouders samen in praktijk.’’

Bouw Kindcentrum Rijnvliet van start

De bouw van het eerste integraal kindcentrum in Utrecht is vandaag begonnen. De tientallen leerlingen, die reeds gebruikmaken van de buitenschoolse opvang en het basisonderwijs in het kindcentrum in de wijk Rijnvliet, speelden een belangrijke rol in de ceremonie.

Vanaf de tijdelijke locatie in de wijk kwamen de oudste kinderen lopend naar de bouwplaats, de jongsten kregen een plekje in de open kar die door een paard werd getrokken.

Directeur Annelies Meijer: ,,Ik ben superblij dat de bouw nu écht is begonnen. Het is ook leuk voor de kinderen om nu de plek te zien waar we straks naartoe gaan. En omdat het fietspad hierlangs loopt, kan iedereen de bouw de komende maanden goed volgen.’’

Zo’n vijftig mensen waren aanwezig bij de feestelijke ceremonie: veel ouders, maar ook buurtbewoners, de bouwers van Kormelink, de architect, mensen van de gemeente die bij de bouw zijn betrokken, leraren en pedagogisch medewerkers van Kindcentrum Rijnvliet en vertegenwoordigers van schoolbestuur SPO Utrecht (opdrachtgever) en KMN Kind & Co (partner voor kinderopvang).

Nadat Eric van Dorp (SPO Utrecht) en Bertus Koot (KMN Kind & Co) samen een symbolische eerste paal hadden geslagen, begroeven Elif-Mira, Lisa en Celeste een grote waterdichte buis met tekeningen van alle kinderen. En daarna was er warme chocolademelk, tot grote vreugde van de kinderen, en koffie en thee. De zon scheen en de lucht was blauw: een mooi begin van de bouw.

Integraal Kindcentrum Rijnvliet is het product van jarenlange intensieve samenwerking tussen SPO Utrecht (primair onderwijs) en Kind en Co (kinderopvang). Samen realiseren zij een inspirerende omgeving waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren en spelen en op avontuur gaan, begeleid door volwassenen die allemaal dezelfde pedagogische visie delen.

Zoiets vereist beslist ‘out-of-the-box’ denken en handelen, van alle betrokkenen. Het ontwerp van het gebouw (van Negen Graden architectuur) is dan ook geheel aangepast aan de visie van het team. Het kindcentrum is gelegen pal naast het Voedselbos. Kijk ook op de website.

Kindcentrum Rijnvliet ging in augustus 2018 van start vanaf een tijdelijke locatie aan Sportpark Rijnvliet 3. Het leerlingenaantal groeit gestaag mee met de oplevering van nieuwe woningen in de wijk.

Nieuw gebouw Jules Verne: duurzaam en flexibel

Het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw van obs Jules Verne in Ondiep is klaar. Het wordt met acht lokalen en een ouderlokaal een school die helemaal klaar is voor de toekomst. Een duurzaam en volledig energieneutraal gebouw, met van binnen een heel flexibele indeling. Speels, licht en vrolijk, met overal spannende en gezellige plekjes. Verhuizen naar zo’n school wordt een feest!

Jules Verne gezien vanaf het Van Beuningenplein

Maar dat duurt natuurlijk nog even. In de kerstvakantie verhuizen team en kinderen eerst naar een tijdelijk onderkomen, aan de Mariëndaalstraat 25. Vanaf januari wordt hun oude school aan de Opzoomerstraat gesloopt en in april 2020 kan de bouw op dezelfde plek beginnen. Volgens planning vindt die feestelijke verhuizing naar de nieuwe obs Jules Verne plaats in februari 2021.

Architect Suzanne Ellis van Brique architecten uit Amsterdam (voorheen Koning Ellis): ,,In de loop van het proces verschoof het onderwijs van een meer klassikaal concept naar een meer flexibel concept, met leerpleinen om groepsoverstijgend te werken. De groepslokalen worden straks gebruikt voor dagopening en afsluiting en voor instructie. Het was dus heel belangrijk dat we een flexibel gebouw ontwierpen. Zo kunnen lokalen straks voor een groot deel worden opengezet naar het leerplein. Het heeft een centrale ruimte, als een mooi hart. Middenin de school kun je naar alle kanten naar buiten kijken.’’

Er komen twee ingangen voor de school: aan de kant van het Van Beuningenplein (zie foto hierboven) en op het schoolplein. En ook een eigen ingang voor de VVE. De school en de aangebouwde gymzaal omarmen het plein als het ware. Het schoolplein wordt mogelijk nog uitgebreid tot een groter speelplein voor de buurt. Hierover wordt nog overlegd met alle betrokken partijen, want het is een lastige opgave, ook omdat dan een straat moet worden opgeheven.

De architect heeft creatieve oplossingen gevonden om zoveel mogelijk ruimte te benutten in het compacte schoolgebouw, door het heel slim in te richten. Bijvoorbeeld met een teamkamer zonder keuken, zodat die teamkamer ook kan worden gebruikt om kinderen eventueel instructie te geven, zonder te worden gestoord door koffie-halers. Overal in het pand zijn kleine, fijne plekjes gecreëerd om te spelen of te lezen: onder de trap, in de raamkozijnen. Onderaan de centrale trap is een mogelijkheid om met je klas een theater te creëren voor presentaties.

De basis is een ‘houten’ vloer van vinyl: super-duurzaam en met een warme uitstraling. De centrale trap krijgt ene felle kleur, de rest wordt lekker rustig.

Noviteit voor basisscholen in Utrecht zijn de ‘overhead-deuren’: doorzichtige wanden tussen de klaslokalen en de gangen/binnenpleinen. Die wanden zijn eigenlijk deuren van 3.40 breed en met een druk op de knop verdwijnen ze binnen 15 seconden in het plafond. Ook tussen de klaslokalen is voorzien in dubbele schuifdeuren, zodat leraren makkelijk overzicht hebben over meer groepen kinderen.

Eric van Dorp, bestuurder SPO Utrecht: ,,Het team heeft heel veel nagedacht over ‘wat wil je met je onderwijs’. Dat geeft ruimte voor de toekomst! Erg leuk dat het ontwerp zo speels is gemaakt, dat het licht en ruim is, binnen.’’

Voor de gevel wordt rode baksteen gebruikt, zodat het gebouw past bij de huizen in de omgeving. De moderne uitstraling zit in de inspringen in de gevel, het spel met patronen en bijzondere accenten in het metselwerk, en in de ramen op verschillende hoogten. Er komen nestkasten voor mussen en vleermuizen, de gymzaalwand krijgt begroeiing. En sommige oude materialen worden, duurzaam, hergebruikt. Bijzondere tegeltjes uit het vorige Jules Verne gebouw bijvoorbeeld, gaan ook weer mee naar het nieuwe gebouw.

Obs Jules Verne telt bij oplevering straks acht klaslokalen, een VVE-lokaal en een ouderlokaal. Dit ouderlokaal kan bij groei van de school eventueel ook worden ingezet als leslokaal. De constructie is stevig genoeg om er eventueel later nog een verdieping op te zetten. Obs Jules Verne is ook in dat opzicht voorbereid op de toekomst.

SPO Utrecht opent schooljaar met lof voor innovatie

Margrietschool wint Wim Kamuprijs 2019

Lerarentekort en onderwijsvernieuwing staan vandaag centraal tijdens de opening van het nieuwe schooljaar bij SPO Utrecht. Het team van de Margrietschool ontvangt de Wim Kamuprijs 2019, een tweejaarlijkse prijs voor vernieuwend onderwijs.

 Deze eerste opening van het schooljaar, vond plaats aan de Orteliuslaan 871 in Papendorp, waar het kantoor van SPO Utrecht is gevestigd. Tijdens de bijeenkomst deelden collega’s, MR-leden en RvT-leden hun voornemens voor het komende schooljaar.

Bestuursvoorzitter Thea Meijer ziet het toenemende leraren- en directeurentekort in de groeiende stad Utrecht met zorg tegemoet. ,,Als schoolbesturen in de grote steden kunnen we niet anders dan onorthodoxe maatregelen nemen. Minder leertijd, vier-dagen school, kinderen naar huis: het zal dit schooljaar allemaal voorkomen in Nederland. Dat kan gewoon niet anders. We verzoeken de minister dan ook na te gaan hoe ministerie en inspectie kunnen inspelen op deze problematiek. We zullen samen alles doen om te zorgen voor nieuw personeel en elkaar steunen in noodmaatregelen als er geen personeel is.’’

Schoolbesturen van de grote steden luidden deze week de noodklok in een gezamenlijke brief naar de minister.  SPO Utrecht stuurde ook een informatiebrief naar de ouders van kinderen op onze scholen.

,,Maar dat is niet het enige dat we doen. Van succesvolle organisaties weten we, dat tijden van tegenslag en krapte ook een andere kant kennen: het maakt mensen ook creatief, innovatief. En dat is maar goed ook. Want hoe bieden we in deze tijd goed onderwijs? En hoe doen we dat zo, dat het goed is voor kinderen én voor personeel? Dat vraagt om vakmanschap. Ik vind het daarom geweldig dat er zoveel SPO-scholen zijn die ook in tijden van onrust en schaarste, kiezen voor innovatie.’’

,,Zeven SPO-scholen onderzoeken dit schooljaar bijvoorbeeld in de praktijk hoe ze hun onderwijs anders kunnen organiseren. Zulke stappen stuiten gemakkelijk op weerstand: van collega’s, van ouders, van inspectie, van de overheid, en van de samenleving die ook een bepaald beeld heeft van ‘de school’. Zulke stappen vereisen visie, lef, leiderschap en teamwork! Het is zoeken naar een andere organisatie, die meer recht doet aan wat kinderen vragen én het vakmanschap van leraren meer kans geeft. We kunnen samen onderwijs vormgeven, talenten benutten en de eenzaamheid van ‘de eigen klas’ doorbreken. Ik ben heel benieuwd wat ons dat gaat brengen.’’

Lees hier de volledige samenvatting van deze speech. 

Innovatieprijs

SPO Utrecht beloont initiatieven op haar scholen die het onderwijs nog beter maken, met de tweejaarlijkse Wim Kamuprijs voor onderwijsinnovatie. Vijf SPO-scholen waren genomineerd voor de Wim Kamuprijs 2019, die vandaag is uitgereikt aan de Margrietschool in Zuilen. Alle inzendingen zijn goed en verdienen (en krijgen) volgens de jury navolging binnen SPO Utrecht.

De Margrietschool heeft ‘Taal in een nieuw jasje’ gestoken met een door het team zelf ontwikkelde eigen taaldidactiek. Coöperatief leren is nu een belangrijk onderdeel van alle taallessen. Kinderen worden actief betrokken bij taalonderwijs door een grote variatie van werkvormen. Zo wordt een hardloopspel op het schoolplein, een oefening in werkwoordsvormen. Directeur Ingrid Zoer en drie collega’s namen de prijs in ontvangst. ,,Ik ben ongelofelijk trots op mijn team!’

De Wim Kamuprijs behelst een bedrag van € 1500,- voor de school, een oorkonde en een kunstwerk.

Bekijk het filmpje met alle genomineerden voor de Wim Kamuprijs 2019.

Margrietschool maakt taalonderwijs spannend en coöperatief

De Meander leert kinderen zich beter concentreren door mindfullnes

De Panda activeert kinderen tot onderzoek in het Pandalab

De Anne Frankschool stimuleert kleuters tot meer spel

Obs Tuindorp en obs Overvecht sluiten vriendschap met gezamenlijke lessen

Leeskilometers maken!

De Anne Frankschool begon het schooljaar dinsdag met een mooie actie om lezen te stimuleren. Alle 200 leerlingen ontrolden samen een gedicht van een halve kilometer. Ze droegen het gedicht ook voor. De actie eindigde op het schoolplein. En daar vonden de kinderen een kast vol leesboeken, die ze zomaar mochten meenemen.

Martijn Staats, directeur van de  Anne Frankschool: “Lezen is zo belangrijk omdat het de taalvaardigheid van kinderen ontzettend vergroot … en daarnaast zou ik wensen dat kinderen leren genieten van het lezen om zo een oneindige schat aan verhalen te leren kennen.”

 De 9-jarige Zahra herkent dat wel. Ze zei tegen RTV-Utrecht: ”Lezen is eigenlijk een soort tv kijken, maar dan in je hoofd.”

Het initiatief van deze actie komt van de stichting Kinderzwerfboek, onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp. Leeskilometers maken is enorm belangrijk. Kinderen die dagelijks een kwartier lezen, breiden hun woordenschat sneller uit en presteren beter op school. Ongeacht hun sociale of culturele achtergrond. Nog zo’n 250.000 kinderen in de basisschoolleeftijd hebben thuis niet genoeg leesboeken. Kinderzwerfboek en DHL hebben de handen ineengeslagen en gaan de komende drie jaar een samenwerking aan met als doel leeskilometers mogelijk te maken voor alle kinderen in Nederland.

Ze roepen iedereen in Nederland op om in de boekenkast te duiken en gelezen kinderboeken in te leveren bij een DHL ServicePoint, in de actieweek van 16 t/m 21 september. Zo hopen ze ruim 15.000 leeskilometers (50.000 boeken) in te zamelen.

Opgefrist Pantarijn krijgt nieuwe ingang

Het tijdelijke schoolgebouw van obs Pantarijn in De Meern is geschilderd en opgeknapt voor de laatste fase vóór de nieuwbouw. De school heeft nu een nieuwe ingang gekregen aan de andere zijde en kan weer tegen een stootje. Komend jaar wordt een nieuwe school gebouwd op het huidige schoolplein.

Afgelopen maanden is een deel van het gebouw gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw.

Op de eerste schooldag, 2 september, is de nieuwe ingang feestelijk in gebruik genomen.

De komende weken wordt de sloop afgerond en wordt het plein helemaal opgeruimd. Er is dan een grote ruimte ontstaan, waar in 2020 de nieuwe Pantarijn zal verrijzen.

Lux is de nieuwe naam van Herderschêeschool

Een nieuw schooljaar, een nieuw logo én een nieuwe naam! Vanaf vandaag gaat de Herderschêeschool verder als Lux. Een school die graag gezien wil worden!

 Omlijst door honderden glanzende luchtbellen en luidkeels aangemoedigd door alle leerlingen, onthulden Damian, leerkracht Evelien Safia en Antoinette van Schaik (moeder van Riano) de nieuwe naam van hun school. Voor Damian was het toevallig zijn allereerste dag op deze school: zo was het wel een heel bijzondere dag voor hem.

Daarna mochten alle leerlingen op de rode loper. Voor ieder kind was er een polaroidfoto met het nieuwe schoollogo. Riano is er reuze trots op!

Zien en gezien worden

Lux betekent licht in het latijn en daarmee past de naam bij de visie en missie van de school: zien en gezien worden. Lux is kort, luchtig en positief. Het is makkelijk uit te spreken en de betekenis is helder. Precies de redenen waarom de school afstapt van de oude naam.

Locatieleider Harry Van de Berg: ,,Bij ons gaat het er in de praktijk echt om dat kinderen gezien worden, dat we onze leerlingen zien met alle mogelijkheden die zij in zich hebben. Het betekent ook dat we als team goed zicht hebben op hun ontwikkeling. Dat is waar het om draait op onze school, ook daarom past ‘Lux’ zo goed!’’

 Kleinschalig speciaal onderwijs

Lux is een Utrechtse openbare basisschool voor speciaal onderwijs (so) aan kinderen die wat langzamer en moeilijker leren. Zij hebben hierbij extra ondersteuning en begeleiding nodig. Kleinschaligheid, vertrouwdheid en deskundigheid zijn grote pluspunten van de school in het noorden van de stad. Iedereen kent elkaar en is er oog voor leerlingen, leerkrachten én ouders.

Op maat van het kind

Het team zoekt voor ieder kind persoonlijk de juiste hulp en ondersteuning, helemaal passend bij de mogelijkheden en specifieke behoeften van die ene leerling. Specialistische zorg van logopedist, fysiotherapeut of orthopedagoog is beschikbaar. Goed onderwijs op maat van het kind.

Cognitieve vakken

De school besteedt veel aandacht aan zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociaal gedrag van leerlingen, maar ook aan cognitieve vakken. De eigentijdse lesmethodes van Lux worden ook op reguliere basisscholen gebruikt, het grote verschil zit in de persoonlijke aanpak. Dat betekent niet dat kinderen hier uitsluitend individueel werken, want met lezen en rekenen wordt groepsdoorbroken gewerkt. Er is veel ruimte voor creativiteit.