Kinderen begraven munten onder hun school in Haarzicht

Met het begraven van een schatkist vol munten, is vanmorgen de nieuwbouw van de Kees Valkensteinschool, BSO en kinderdagverblijf Haarzicht officieel van start gegaan.

 

 In een ijskoude modderige vlakte begraven kinderen, twee uit elke klas, zelfbewerkte metalen munten van alle medeleerlingen. Om beurten schappen ze de aarde weg. Precies op deze plek zullen ze over een jaar in de speelzaal rennen.

Als de kuil diep genoeg is, mag de jongste de schatkist in het gat laten vallen. Directeur Cecile Tulen spreidt een plastic zak in de blubber, zodat het meisje schone knieën houdt. En dan gooien ze samen de kuil weer dicht. Je ziet er niets meer van!

Over een jaar is het zover, dan is het gebouw klaar. Nu zijn de contouren van de school en het kinderdagverblijf, speciaal voor deze schatbegravers, met oranje paaltjes aangegeven. Ze vinden het een leuk idee dat zij straks weten dat er munten zijn begraven onder de speelzaal.

Directeur Cecile Tulen laat de cameraman van RTV Utrecht de inhoud van de schatkist filmen, voor die in de aarde verdwijnt.

 Zo wordt verband gelegd met de rijke geschiedenis van het gebied. Juist op deze plek is afgelopen zomer archeologisch onderzoek verricht en zijn belangrijke vondsten gedaan. De leerlingen waren hier nauw bij betrokken.

Energieneutraal

Het gebouw ‘Kindcentrum Haarzicht’ is volledig energieneutraal en maakt uitsluitend gebruik van duurzame energie. Dat past goed in de nieuwe gasloze wijk Haarzicht, maar het is vooral bewust beleid van schoolbestuur SPO Utrecht om voortaan uitsluitend duurzame, energieneutrale basisscholen te laten bouwen. Kind & Co gaat hier graag in mee.

Flexibel

Leraren en pedagogisch medewerkers van de basisschool, BSO en kinderopvang gaan straks samenwerken. Het kinderdagverblijf Haarzicht, met vier groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar, heeft een eigen vleugel en een eigen ingang. In de basisschool is ruimte voor 16 groepen en een gymzaal. Binnen is de inrichting van de basisschool flexibel, zodat ook toekomstige onderwijswensen makkelijk kunnen worden gerealiseerd met een andere indeling.

Veel speelruimte

Trots zijn de gebruikers op de extra grote, groene speelruimte buiten. Het plein grenst aan een groen gebied en het naastgelegen parkeerterrein wordt deels ingericht als veilige speelplek. Met een goede inrichting ontstaat zo een fijne speelplek, voor alle kinderen in de wijk. De allerjongste kinderen hebben bij het kinderdagverblijf een eigen, veilig afgesloten buitenruimte.

Kunstwerk

Bijzonder is ook het kunstwerk buiten op het plein, dat een begrenzing vormt tussen twee speelplekken en tegelijk ook een fijne klim- en zitplek is voor kinderen. Het kunstwerk wordt gemaakt door Alessandra Covini van Studio Ossidiana. Het wordt een rond object van golvende stenen, dat herinnert aan de grenzen van het Romeinse Rijk en de rivier die hier ooit stroomde. Het daagt kinderen uit te spelen en maakt echt deel uit van het speelplein. De kunstenaar is ook betrokken bij de inrichting van het plein.

Prix de Rome

Kunstenaar Alessandra Covini won onlangs de prestigieuze Prix de Rome Architectuur 2018 voor haar ontwerp voor het Sixhaven-gebied in Amsterdam.

Haar object bij de Kees Valkensteinschool is mogelijk gemaakt met de gemeentelijke kunstregeling. Utrecht is een van de weinige gemeenten die de kunstregeling al sinds 1954 consequent toepast. Bij de bouw of verbouw van scholen wordt anderhalf procent van de kale bouwsom gereserveerd voor kunst die toegankelijk is voor iedereen.

Oplevering winter 2019

De bouw van het kindcentrum in Haarzicht begint 12 december 2018 en duurt ongeveer een jaar. Naar verwachting wordt het gebouw in januari 2020 in gebruik genomen. Kinderen die al eerder in de nieuwe wijk Haarzicht komen wonen, kunnen tijdelijk terecht in de andere vestiging van de Kees Valkensteinschool in Vleuten.

De Kees Valkensteinschool heeft vanaf 2020 twee locaties in Vleuten: de huidige aan Kortland 23 en de nieuwe aan de Haarzichtsingel 15 in Haarzicht.

 

Grote belangstelling voor Meeloopdagen

De tweede editie van de Meeloopdagen van SPO Utrecht trok deze week zeventig belangstellenden die in het primair onderwijs willen werken. Dat zijn flink meer mensen dan in maart meeliepen op onze basisscholen (rond de vijftig).

Carina Dautzenberg (midden) beantwoordt duizend vragen.

De grote zaal was vol tijdens de gezamenlijke afsluiting donderdagmiddag, op het kantoor van SPO Utrecht en NUOVO. En de kamer waar SPO-personeelsadviseur Mieke Hartog informatie gaf over het traject dat zij-instromers moeten doorlopen bij SPO Utrecht, was te klein om alle belangstellenden te bergen. Mensen verdrongen zich op de gang op de volgende informatiesessie, die steeds een kwartier duurde.

Zij leerden dat een stevig assessment vooraf gaat aan een baan als zij-instromer bij SPO Utrecht. Dat zij-instromers kunnen rekenen op begeleiding. En ze weten nu dat die eerste twee zwaar zullen zijn: een vakopleiding volgen, voor je eigen klas staan en thuis een gezin hebben… De Hogeschool Utrecht en SPO Utrecht werken samen in het traject voor zij-instromers, dat na twee jaar wordt afgesloten met een onderwijsbevoegdheid.

Volle bak tijdens de uitleg van Mieke Hartog over wat zij-instromers kunnen verwachten bij SPO Utrecht.

Zij-instromers Sinds vorig schooljaar zijn zes zij-instromers bij SPO Utrecht aan de slag gegaan, er lopen momenteel nog enkele geschiktheidsonderzoeken. Het gaat om relatief kleine aantallen, want niet iedereen slaagt en de capaciteit om zij-instromers goed te begeleiden is ook niet onbeperkt.

Herintreders Een gewenste doelgroep van de Meeloopdagen zijn de herintreders. Zij hebben in het verleden reeds hun onderwijsbevoegdheid behaald, dus ze kunnen in principe ‘meteen voor de klas’. Ook voor herintreders is er een begeleidingstraject bij SPO Utrecht.

Masterstudenten Een belangrijke andere doelgroep voor SPO Utrecht zijn studenten die al een onderwijsbevoegdheid hebben, maar doorstuderen voor een master en tegelijk willen werken. Met een bijbaan in de FlexPool of de FreelancePool verdienen ze geld en doen ze ervaring op in hun vak.

Deeltijdopleiding Jurist Moniek is al begonnen met de flexibele deeltijdopleiding voor leraar in het primair onderwijs. ,,Ik ben deze week op drie scholen geweest (De Koekoek, Jenaplanschool Wittevrouwen en obs Tuindorp) om sfeer te proeven en om te kijken wat bij me past. Ik ben tijdens de Meeloopdagen veel wijzer geworden. En op obs Tuindorp had ik echt een klik.’’ Carina Dautzenberg, directeur van de FlexPool, vertelt dat Moniek nu al een dag per week zou kunnen werken als onderwijsassistent. ,,Goed voor je ervaring en je verdient er wat bij.’’

Oscar (voormalig journalist en facilitair manager) begint in februari met zijn deeltijd-pabo. Over de Meeloopdagen van SPO Utrecht zegt hij: ,,De bezoeken aan Montessorischool Oog in Al en De Kleine Dichter hebben een zeer verslavend effect gehad. Het enthousiasme van leraren en leerlingen is erg aanstekelijk. Ik kan niet wachten om te beginnen met mijn opleiding!’’

Oscar (tweede van links) en Moniek (vierde van links) kozen na een eerdere loopbaan voor de deeltijdopleiding primair onderwijs. Zij zijn enthousiast over was ze hebben ervaren tijdens de Meeloopdagen.

 

 

Invallers voegen iets toe aan school

Vandaag is het de Dag van de Invaller. Een mooie aanleiding om op obs De Cirkel aan kinderen en leerkrachten te vragen naar hun ervaringen. Wat opvalt: invallers brengen vaak iets bijzonders mee in de basisschool.

Juf Spanjaard

Leerkracht Dori Arends (groep 1-2) herinnert zich een invalster van heel lang geleden. ,,Zij was geweldig! We noemden haar juf Spanjaard, want ze was Spaans en aardig en had heel lang mooi zwart haar. Ze maakte diepe indruk toen ze de kinderen in het Nederlands voorlas uit haar eigen Spaanse vertaling van ‘Alleen op de wereld’. We vonden het jammer dat ze wegging.”

Tja, een leerkracht is ziek en dan komt er, als je geluk hebt, een invaller om de klas over te nemen. Welkome gasten zijn zij op school. Veel invallers kiezen er bewust voor om tijdelijk op scholen te werken.

Talent voor namen onthouden

Emma Pleysier (22) is een FLEXPooler, ze valt in omdat ze zich nog niet aan een school wil binden. ,,Ik zoek een school waar ik me echt goed voel, dat is belangrijk voor me. En invallen vind ik leuk omdat ik alleen verantwoordelijk ben voor de klas en de kinderen. Ik hoef me nog niet bezg te houden met planningen en ParnasSys. En zo doe ik heel veel ervaring op.” Met namen onthouden van steeds weer nieuwe kinderen heeft ze geen enkele moeite. ,,Ik heb er talent voor! Binnen een uurtje ken ik alle namen.”

 Emma Pleysier in groep 6/7 van obs De Cirkel.

Eigen werk mee

Aziza Hida, leerkracht van groep 7, heeft groot respect voor invallers. ,,Jan bijvoorbeeld, valt vaker bij ons op De Cirkel in. Een heel inspirerend persoon, hij heeft toneelervaring en is op tv geweest. De manier waarop hij leerlingen aanspreekt is heel anders dan gewone leerkrachten doen. Jan maakt er een spel van. Oh ja, en Jan Heine, die is hier één dag geweest. Hij neemt altijd eigen werk mee als invaller, vertelde hij. Nu was dat ‘spreekwoorden en gezegden’. Hij vertelde er verhalen bij over de geschiedenis van spreekwoorden. De kinderen vonden het heel leuk om mee te maken.”

Even ‘hallo’ zeggen

Freelancer Mariëtte Heesen bereidt opgewekt om 8 uur ’s morgens haar dag voor in het lokaal van groep 5. Ze valt in voor een Cirkel-collega die drie dagen op cursus is. ,,Deze leerkracht heeft alles mooi klaargelegd voor me op het bureau, dat is fijn. En het is netjes in de klas. Die dingen zijn belangrijk voor een invaller. Het is ook altijd leuk als een collega ‘hallo’ zegt en je even op weg helpt. Dat gaat goedkomen de komende dagen hier op De Cirkel.”

 Flexibele kinderen

In groep 6/7 van invaller Emma Pleysier peinzen vier jongens (Milo, Brent, Jasper en Mohamed) over hun ervaringen met invallers. Milo lacht: ,,In groep 4 hadden we eens een invaller, die was leuk, we konden haar van alles wijsmaken.” Brent: ,,De vorige hier was niet echt aardig, toen moest iemand tien minuten schrijven omdat hij een paar seconden te vroeg was weggegaan.” Nee, die straf was wel terecht, vinden Mohamed en Milo. Eigenlijk hebben ze wel begrip voor invallers: ,,Want op elke school is het weer anders. Kinderen moeten ook wel meer flexibel zijn, maar sommige kinderen kunnen dat niet.”

Een knuffel voor de juf

Emma Pleysier: ,,Scholen en klassen verschillen enorm, dus als invalleerkracht kun je heel veel stijlen uitproberen. Ik was onlangs in een klas waar ik ontzettend streng moest zijn. Aan het eind van de dag was ik bekaf. Ik dacht dat dat voor de kinderen ook vervelend moest voelen, zo’n strenge juf. Maar aan het eind van de dag kwamen vier meiden me een knuffel geven! Het was helemaal goed.”

Emma Pleysier

 

De Meeloopdagen zijn begonnen!

Stipt 8.10 uur is het team van obs Tuindorp bijeen, zoals elke werkdag. Vandaag zijn er twee gasten bij: Henk en Tom. Ze komen een dag meelopen. Tom in groep 6 en Henk in groep 8. De komende dagen zullen nog acht ‘Meelopers’ op deze basisschool komen rondkijken en meedoen.

,,Welkom,’’ zegt directeur Thea Streng en koppelt de mannen aan ‘hun’ leerkrachten. Na wat afspraken in het team (Wie kan mijn pleinwacht morgen overnemen? vraagt iemand. Hoe is het nu met jou, Achmed? Het gaat beter gelukkig.) wenst Thea Streng alle collega’s een fijne dag en stroomt iedereen voorzien van koffie of thee richting zijn de klas.

Bij het lokaal vertelt Mirjam de Groot aan Tom iets over haar groep en het programma van vandaag. ,,Ik ga straks de stam-plus-t regel uitleggen, misschien kun jij ook met een paar kinderen oefenen?’’

Tom kijkt rond en staat even later heel vanzelfsprekend naast de leerkracht om kinderen bij de deur goedemorgen te wensen. Hij stelt zich meteen voor: ,,Ik ben Tom en loop een dagje mee.’’

 

In groep 8A van Christien Overdiep is de groep bezig met kritisch nadenken over digitale media. Het toeval wil dat Henk afkomstig is uit de ict. ,,Ik overweeg om leraar te worden.’’

Deze week worden vrijwel alle 36 SPO-scholen bezocht door tientallen mensen die eerder in het basisonderwijs hebben gewerkt en willen terugkeren (herintreders) naar de klas. Ook mensen die overwegen of werken in het onderwijs iets voor hen is (zij-instromers) hebben zich opgegeven om op scholen te komen kijken. En Pabo- en Alpo-studenten maken gebruik van de Meeloopdagen, om sfeer te proeven op verschillende SPO-scholen.

SPO Utrecht en NUOVO organiseren deze week voor de tweede keer Meeloopdagen.

 

 

 

‘Terug voor de klas voelt als thuiskomen’

Mensen die overwegen hun oude beroep in het onderwijs weer op te pakken, kunnen van 19 tot en met 22 november gebruikmaken van de Meeloopdagen van SPO Utrecht.

 Dit is een succesvolle mogelijkheid om verschillende basisscholen in de stad Utrecht te bezoeken. Je kunt met leraren, leerlingen en de werkgever praten en ook zelf lesgeven om te ervaren of het leraarschap je bevalt. De eerste Meeloopdagen van SPO Utrecht en NUOVO waren in maart 2018 een landelijke primeur.

Beste keus sinds jaren

Annely Jansen (37) werkt nu op obs Waterrijk in Leidsche Rijn, na een loopbaan in het bedrijfsleven. ,,Ik merkte dat ik eigenlijk erg ongelukkig was in het bedrijfsleven Nu dacht ik: dit is het moment om over te stappen! Het bevalt me super op school, dit is mijn beste keus sinds jaren. Ik ben erg gelukkig hier, het voelt allemaal vertrouwd, alsof ik terug ben bij mijn roots. Het onderwijs voelt als thuiskomen.’’

Herintreden met goede begeleiding

Jan Heine de Vos (59) werkt op de Rietendakschool in Ondiep. Hij is een echte herintreder die na dertig jaar weer terugkeert in het basisonderwijs. ,,Hiervoor heb ik bij Achmea gewerkt. Door het lerarentekort kun je snel aan de slag als herintreder. Ik begon bij een andere stichting, maar die deden niets aan begeleiding. Dat vond ik absurd, na dertig jaar bedrijfsleven is dat echt nodig. SPO Utrecht doet veel aan begeleiding en coaching, je leert hier weer lesgeven. De directeur van de FLEXPool kwam bij mijn lessen kijken en zocht een geschikte school bij mijn wensen. Ik ben nog steeds niet uitgeleerd, maar ik vind het heel fijn om te doen. Het is heerlijk om te werken met jonge mensen om je heen, het onderwijs houdt je jong. Je moet wel gemotiveerd zijn: dit werk is zwaarder, maar veel leuker!’’

Ideale bijbaan

Ook leraren in opleiding en masterstudenten met een onderwijsbevoegdheid zijn welkom bij de Meeloopdagen: SPO Utrecht biedt de ideale bijbaan naast de studie. Lisa Silva Kas (22) werkt een dag per week in de FLEXPool, met Montessorischool Oog in Al als haar ‘stamschool’. De andere dagen besteedt ze aan haar masterstudie educational sciences aan Universiteit Utrecht. Ze rondde vorig schooljaar de academische lerarenopleiding af. ,,Het is een goede combi, het bevalt me goed. Ik vind het fijn om theoretisch bezig te zijn en tegelijk een beetje praktijk te doen. Ik werk een dag op school en volg twee dagen college, de rest van de week besteed ik aan zelfstudie. De dinsdagen bij SPO Utrecht zijn ook lekker om dan even helemaal niet met studeren bezig te zijn.’’

Romi Verschoor (22) werkt twee dagen per week op obs De Koekoek, via de FLEXPool als vervanger voor langere termijn. ,,Ik wilde na mijn ALPO een master volgen, maar liever niet alléén studeren. Ik ben nog niet toe aan de verantwoordelijkheid voor een eigen klas en dit biedt precies de afwisseling waar ik van houd.’’

‘Leraar zijn is leuk’

Romi Verschoor: ,,Leraar zijn is leuk omdat je je eigen ideeën kunt uitvoeren. Als je een leuke les bedenkt, kun je die gewoon uitwerken en geven. Het is een beroep met veel vrijheid. De kinderen zijn enthousiast en eerlijk, die willen wel aan de gang met wat je bedenkt. Ik kan mijn creativiteit kwijt in mijn werk. Er moet natuurlijk ook wel veel, maar je kunt altijd wel een uurtje vinden.’’

Meeloopdagen bij SPO Utrecht

19 tot en met 22 november 2018

Wil je meelopen? Geef je op!

SPO-bestuur is blij met advies Onderwijsraad

Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap‘ is de titel van het advies dat de Onderwijsraad deze week publiceerde. De Tweede Kamer vroeg de Onderwijsraad hoe aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur van leraren kunnen bijdragen aan de beschikbaarheid van voldoende én goede leraren.  De raad pleit voor een nieuwe kijk op het leraarschap, die leidt tot een ingrijpende herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur.

Thea Meijer en Eric van Dorp, bestuur van SPO Utrecht, zijn blij met dit rapport. ,,Het geeft een mooi perspectief voor leraarschap. Dit advies sluit aan bij onze wensen voor goed vakmanschap en doorgaande lijnen in onderwijs.”

Lees de samenvatting: Publiekssamenvatting ‘Ruim baan voor leraren’

3D-printer voor elke SPO-school op Dag van de Leraar 2018

‘We zijn er heel erg blij mee’. ‘We zullen er met veel plezier gebruik van gaan maken’. ‘Wat een ontzettend goed idee, het is een mooie aanwinst voor de school’.

Deze en vorige week worden 3D-printers afgeleverd op alle 36 SPO-scholen: een cadeau ter gelegenheid van de Dag van de Leraar 2018. Ook ontvingen alle collega’s persoonlijk een cadeaubon. Zo steekt het bestuur van SPO Utrecht leerkrachten op 5 oktober een hart onder de riem. ,,We zijn trots op alle professionals in de scholen die elke dag goed onderwijs mogelijk maken en samen werken aan schoolontwikkeling,’’ aldus het bestuur.

Martijn Staats, directeur van de Anne Frankschool: ,,De 3D-printer past goed in de ontwikkeling op ict-gebied op onze school de laatste jaren. Het is echt een tof cadeau.’’

Myra Klein Jäger, directeur van de Dr. Bosschool: ,,Het team vindt de 3D-printer ontzettend leuk! We gaan een plan maken om de 3D-printer in alle groepen goed te gebruiken met de kinderen. Dat komt goed. Bij ons heeft groep 8 al een 3D-printer in bruikleen van grafische school X-11, waarmee we een samenwerkingsverband hebben.’’

SPO Utrecht bouwt energieneutrale scholen

SPO Utrecht laat al zijn nieuwe openbare basisscholen volledig energieneutraal en zo duurzaam mogelijk bouwen. De komende jaren staan vijf nieuwe schoolgebouwen in de stad Utrecht gepland.

SPO Utrecht gaat hiermee een flinke stap verder dan de huidige standaard en voldoet waarschijnlijk meteen aan de milieueisen die vanaf 2021 aan nieuwbouw van scholen worden gesteld. Door nu al volledig energieneutrale basisscholen te realiseren, kiest SPO Utrecht voor optimale duurzaamheid. Een energieneutraal schoolgebouw wekt zelf de energie op die nodig is om het te verwarmen, te koelen en te verlichten (EPC=0). Zo’n schoolgebouw heeft een lange levensduur en een prettig en schoon binnenklimaat.

Verantwoordelijkheid

Eric van Dorp, college van bestuur van SPO Utrecht: ,,Wij voelen een grote verantwoordelijkheid jegens kinderen, die recht hebben op een schone toekomst. Met energieneutrale scholen leveren we een bijdrage aan duurzaam bouwen en we sparen energie voor de toekomst. Uiteindelijk profiteren de scholen zelf ook van het voordeel op de rekening.’’ SPO Utrecht is het schoolbestuur van alle openbare scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht.

Investeringen

De investeringen die nodig zijn om een energieneutraal gebouw te realiseren, betaalt het schoolbestuur uit de eigen reserves. Deze extra kosten worden binnen en een aantal jaren terugverdiend, doordat het gebouw zelf de energie opwekt die nodig is voor verwarming, koeling en verlichting. Zo is het bouwen van een energieneutraal schoolgebouw volledig kostendekkend. De businesscase die hieraan ten grondslag ligt, is gemaakt in samenwerking met ICS adviseurs.

Vijf energieneutrale basisscholen

SPO Utrecht zal de komende drie jaar in elk geval vijf basisscholen volledig energieneutraal laten bouwen. Het gaat om SO Fier aan de Winklerlaan en de Kees Valkensteinschool in de nieuwe (gasloze!) wijk Haarzicht in Vleuten. Daarna volgen Kindcentrum Rijnvliet in De Meern, obs Jules Verne in Ondiep en obs Pantarijn in De Meern.

 Voorloper

SPO Utrecht is voorloper op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid in het basisonderwijs. Al sinds zeven jaar plaatst ze zonnepanelen op daken van de openbare basisscholen in de stad. In 2013 won de nieuwbouw van een van de SPO-scholen, de Anne Frankschool, de Milieuprijs van de gemeente Utrecht. SPO Utrecht is ook de initiatiefnemer van de gemeentelijke pilot met de energiescan/energiecoach, die leraren en leerlingen op bestaande basisscholen bewust maakt van hoe zij omgaan met energie (en zorgt voor energiezuiniger gedrag).

De Raad van Toezicht van SPO Utrecht ondersteunt de keuze van het bestuur van SPO Utrecht van harte.

Lees het artikel over SPO Utrecht en energieneutrale scholen in het vakblad Schooldomein oktober 2018.

Kindcentrum Rijnvliet (start bouw wordt binnen enkele maanden verwacht)

SO Fier (start bouw wordt in november 2018 verwacht)

Kees Valkensteinschool (start bouw wordt in november 2018 verwacht)

Koersbijeenkomst met partners

Staf en directeuren hebben de afgelopen maanden samen de koers van SPO Utrecht voor de komende vier jaar uitgezet. Het is duidelijk in welke richting we ons willen ontwikkelen, maar hoe kijken professionele partners van SPO Utrecht aan tegen onze plannen?

Mensen met wie we samenwerken, kregen woensdag 19 september de gelegenheid om inhoudelijk te reageren. Hun aanvullingen, aanscherpingen, kritische opmerkingen en steunbetuigingen, worden meegewogen in het nieuwe Koersplan 2018-2022.

Wie zijn er? Mensen van de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, partners met wie we samenwerken bij de overgang naar het voortgezet onderwijs (Sterk VO), van Youké, van het Samenwerkingsverband Utrecht PO, van voorschool en kinderopvang, een MR-ouder en enkele leerkrachten. Ieder reageert vanuit de eigen expertise op de kern van onze nieuwe koers. Directeuren vragen de partners om toelichting en noteren hun steun en kritiek.

Een bijzondere bijeenkomst! In een open sfeer ontstaan mooie, kritische, maar vooral ook heel enthousiaste gesprekken over onderwijs. Aan de drie tafels gaat veel aandacht uit naar het realiseren van allerlei vormen van samenwerking, naar de noodzaak om systemen te doorbreken en naar het koesteren van vakmanschap in het onderwijs.

Eind dit jaar wordt het volgende Koersplan gepubliceerd. Het draait om ‘de kracht van vakmanschap’. (Of vak-mens-schap, zoals een van de partners opperde.) Later meer hierover!

Obs Waterrijk geeft het goede voorbeeld in anti-pest-week

Op obs Waterrijk in Leidsche Rijn gaf onderwijsminister Arie Slob vanmorgen, samen met 150 enthousiaste leerlingen van groep 6,7,8, het startsein voor de Week Tegen Pesten. Slob gaf Waterrijk een mooi compliment. ,,Ik ben onder de indruk van de mooie sfeer in deze school. Pesten wordt benoemd, er is vertrouwen. Dit wens ik elke school in Nederland toe!”

Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen niets durven te zeggen als ze worden gepest, of als ze zien dat een ander kind wordt gepest. Op Waterrijk is dat anders. Toen presentator Anne-Mar Zwart (van Zapp) de kinderen in de zaal de stelling voorlegde of ze pesten zélfs bij de leerkracht zouden melden als de pester dreigde hen ‘in elkaar te slaan’, stonden 149 kinderen op: ja, dat doen we.

Eén jongen bleef zitten. Hij vertelde eerlijk: ,,Ik ben gewoon niet echt zo stoer, ik word een beetje bang dat hij mij ook zal gaan pesten.” Best moedig om dat zo te vertellen in een grote zaal… Hij kreeg een tip van Meester Yasin (bekend als YouTube-vlogger): ,,Los het samen met de leraar op.” En de tip van Anne-Mar Zwart: ,,Vertel het samen met andere kinderen aan je leraar. Kijk maar om je heen: iedereen wil je helpen!”

Directeur Kirsten Lammers vertelde vooraf: ,,We zijn een Vreedzame School, onze school is een veilige omgeving voor kinderen, hier wordt minder gepest. Natuurlijk komt het wel voor, maar ik ben heel trots op de manier waarop we ermee omgaan. We nemen het altijd serieus, we betrekken ouders er snel bij en zoeken samen met het kind uit wat er aan de hand is. Wat zijn de feiten, wat wil het kind zelf, wat is een positieve oplossing. Ik denk dat we het als team goed doen. We voelen ons ook als leerkrachten veilig bij elkaar en ik denk dat kinderen dat voelen, dat is een goede basis.”

Denise, Charlotte, Muamel en Gino uit groep 8c zijn lid van de Anti Pest Club.

 

 

 Vlak voor de opening van de Week tegen Pesten op obs Waterrijk in Leidsche Rijn:Kirsten Lammers, directeur van obs Waterrijk, Arie Slob, minister van onderwijs, Yasin Yaylali, leraar en vlogger, Anne-Mar Zwart, presentator van Zapp, de Anti Pest Club, en een vertegenwoordiger van de stichting School en Veiligheid.

 

Wij stimuleren sport en bewegen!

Op de basisscholen van SPO Utrecht wordt sporten en bewegen van kinderen al sinds jaren structureel gestimuleerd. Zeker onze scholen in wijken waar kinderen niet altijd vanzelfsprekend lid zijn van een sportvereniging, voelen die verantwoordelijkheid. Maar wel: samen met de ouders.

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving brachten deze week een gezamenlijk advies uit: (basis)scholen moeten leerlingen meer laten bewegen. Dat is precies waar op de 36 scholen van SPO Utrecht al jaren aandacht voor is.

Op tien van onze scholen hebben we flink geïnvesteerd in een succesvol programma (Beweegwijs), dat kinderen meer laat bewegen tijdens de pauzes. Schoolpleinen zijn specifiek ingericht om kinderen te verleiden tot actief bewegen en sporten. En het werkt.

De vier openbare basisscholen in Overvecht (OBO Spoorzicht, OBO de Gagel, OBO de Watertoren en OBO de Klopvaart) ontwikkelden drie jaar geleden het beweegprogramma OBO Moves!

Begeleiders van buitenschoolse opvang, sportverenigingen en andere activiteiten na schooltijd worden begeleid door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van deze scholen. Kinderen maken in de pauzes kennis met allerlei sporten en spelen en leren ook sportief gedrag. De schoolpleinen zijn zo ingericht dat kinderen op verschillende manieren actief kunnen spelen. Meer hierover:

Zes andere SPO-scholen werken sinds twee jaar met het programma Beweegwijs. Hun schoolpleinen zijn zorgvuldig opnieuw ingericht met materialen die echt uitnodigen tot bewegen en ook de kwaliteit van het bewegen aantoonbaar verbeteren. Er zijn plekken op het plein waar kinderen samen (leren) spelen, waar ze sportief worden uitgedaagd om hun prestaties te verbeteren. SPO-scholen die werken met het programma Beweegwijs zijn: de Rietendakschool in Ondiep, de Herderscheeschool, de Prinses Margrietschool en De Cirkel in Zuilen, De Panda en de Luc Stevensschool in Kanaleneiland.

Burgemeester opent in november 2016 het vernieuwde schoolplein van de Rietendakschool, een plein dat kinderen stimuleert om te bewegen.

 

De Klimroos is klaar voor nieuw schooljaar

Interim-directeur Ferdinand Holthuysen, team en ouders van De Klimroos hebben de afgelopen vakantieweken keihard gewerkt om hun school intern te verhuizen en opnieuw in te richten. Met een mooi resultaat: de school was vanmorgen, op 27 augustus, helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar.

Vrijdagmiddag 24 augustus was er al een inloopuur: ouders en kinderen konden vast komen kijken. Het was soms even wennen: “Waar zit nu mijn groep?” “Moet ik naar boven?”. Maar gelukkig constateerden  ouders en kinderen met eigen ogen dat alles er nog was, al vonden ze het soms op een andere plek: de eigen groepslokalen, de speelzaal, het MAAKlab, de bibliotheek en de nieuwe teamkamer. De Klimroos kon dus  vanmorgen ‘gewoon’ van start!

De rechter bepaalde op 31 juli, middenin de zomervakantie, dat De Klimroos komend schooljaar het gebouw moet delen met de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam. Meteen nadat de gemeente Utrecht op 6 augustus de lokalen had verdeeld, is het team aan de slag gegaan.

Kindcentrum Rijnvliet van start!

Kindcentrum Rijnvliet is vanochtend, na jaren voorbereiding, feestelijk van start gegaan. De allereerste leerling kreeg een warm welkom. Zij mocht het lint verbreken toen ze haar eerste stappen over de drempel zette. Het aantal kinderen zal de komende maanden groeien.

Kindcentrum Rijnvliet is gevestigd in de gelijknamige nieuwbouwwijk in De Meern en biedt geïntegreerd onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Middenin Rijnvliet wordt een bijzonder onderkomen gebouwd, dat speciaal is ontworpen voor het kindcentrum. Tot dit gebouw klaar is, maakt kindcentrum Rijnvliet gebruik van een tijdelijk onderkomen in het zuiden van de wijk. Het integraal kindcentrum is het eerste in de stad Utrecht en is een gezamenlijk initiatief van SPO Utrecht en Kind & Co.

Op 21 september is er open huis in kindcentrum Rijnvliet.

 

 

Johan de Wittschool weer zelfstandig

De Johan de Wittschool aan het Beethovenplein is per 1 augustus 2018 weer een zelfstandige basisschool met een eigen BRINnummer en een eigen directeur. Twintig jaar geleden fuseerde de Johan de Wittschool met Montessorischool Oog in Al en deelden ze een directeur.

De Johan de Wittschool is nu een groeiende basisschool in een buurt met veel jonge gezinnen. De nog relatief kleine school (tien groepen) is gehuisvest in een prachtig historisch gebouw aan het Beethovenplein in Oog in Al. Het pand biedt echter slechts ruimte voor zeven klassen en een speellokaal. De afgelopen jaren werd deze openbare school in de wijk West populairder. Het complete team behaalde alle diploma’s om Daltonschool te worden. De focus ligt hier op het totale kind en niet alleen op cognitieve kennis. En het aantal schoolkinderen in de wijk groeit.

Tijdelijke lokalen op het schoolplein

Twee kleutergroepen beginnen het schooljaar aanstaande maandag in twee tijdelijke lokalen op het schoolplein. De buitenspeelruimte voor alle kinderen is hierdoor gekrompen. Maar nu zijn tenminste alle tien groepen onderdak. En dat is een hele opluchting voor directeur Jasper Bunt. ,,Maar het blijft schipperen de komende tijd, het gebouw past ook nu nog niet goed. Groep 8 krijgt les op zolder en deelt die ruimte met de buitenschoolse opvang.’’

Recht op meer lokalen

1 oktober 2018 is de teldatum in het onderwijs. Op grond van het huidige aantal leerlingen heeft de Johan de Wittschool recht op meer ruimte: tien lokalen (negen plus een speellokaal). De daadwerkelijke beschikbaarstelling van deze extra lokalen door de gemeente, vindt echter pas anderhalf jaar later plaats: per 1 januari 2020. Zo is de procedure. Omdat je kinderen nu eenmaal niet anderhalf jaar kunt opstapelen, heeft het schoolbestuur SPO Utrecht zelf voor een noodoplossing gezorgd en twee tijdelijke lokalen op het schoolplein neergezet.

Gemeente zoekt locatie

De gemeente Utrecht is al enige tijd op zoek naar een locatie in Oog in Al, om de groei van het aantal leerlingen in deze wijk op te kunnen vangen. Het bieden van onderwijsruimte, is de taak en de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit najaar zal de gemeentelijke afdeling Onderwijshuisvesting het college een voorstel doen voor een tweede locatie voor de Johan de Wittschool. De gemeente streeft ernaar de benodigde extra lokalen op een tweede locatie in de wijk, per 1 september 2020 beschikbaar te hebben.

Een echte wijkschool

De Johan de Wittschool is een echte gemengde wijkschool waar alle kinderen welkom zijn. Sommige ouders kiezen bewust voor openbaar onderwijs en komen daarom naar de Johan de Wittschool. Sinds 2012 worden alleen kinderen die in de wijk West wonen, ingeschreven.

De Kaleidoskoop compleet in vernieuwd gebouw Columbuslaan

Eindelijk samen. In de zomervakantie is openbare basisschool De Kaleidoskoop in het pand aan de Columbuslaan getrokken. Nu zit de hele school voor het eerst op één locatie in de wijk Kanaleneiland. Het gebouw is ingrijpend aangepast aan de wensen van de school, passend bij de onderwijsvisie.

,,Fantastisch!’’ reageert directeur Marloes Hopman. ,,Na zoveel jaar zijn we nu als team samen. Er is een heel fris, nieuw gebouw opgeleverd, met een nieuwe trap, meer ruimte voor leerpleinen en een vernieuwde buitenkant. Onze hele school is opgepimpt! De Kaleidoskoop is een mooie school in de wijk.’’

Vele jaren was de basisschool verdeeld over twee locaties. Eerst, naast de Columbuslaan, ook aan de Marco Pololaan helemaal in het zuiden van de wijk. De laatste jaren in het met de Da Costaschool gedeelde gebouw Marco Polo aan de Afrikalaan. Afgelopen schooljaar is een grote groep 8 van school gegaan en nu is het niet meer nodig om nog op twee locaties te werken. ,,We passen er straks allemaal in.’’ En een basisschool in één gebouw is niet alleen financieel efficiënter.

Directeur Marloes Hopman: ,,We kunnen nu vol gaan voor onze identiteit, onze schoolcultuur vormgeven zonder consessies. Wij zijn de basisschool ‘waar je leert te durven… en durft te leren’. De Kaleidoskoop is een plek waar kinderen geborgenheid vinden, erbij horen, waar de dingen rustig, vertrouwd en voorspelbaar zijn. Dat is heel belangrijk voor kinderen, net als het gevoel dat ze erbij horen. In deze wijk moet je lef hebben om te durven leren en je kop boven het maaiveld uit te steken. Hierbinnen vind je een kleine, overzichtelijke, veilige school, waar je ook leert hoe je met elkaar omgaat.’’

De directeur en het team verheugen zich op het komende schooljaar. ,,Korte lijnen, elkaar dagelijks zien, samen afstemmen en echt één team vormen. De school is verbouwd, er zijn twee leerpleinen waar kinderen zelfstandig kunnen werken. Er zijn lokalen voor techniek en onderzoekend leren. Onze leerlingen krijgen de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te dragen. We hechten erg aan eigenaarschap van leren en kunnen dat nu beter vormgeven,’’ aldus Marloes Hopman.

De verbouwing is in de zomervakantie afgerond. Twee trappen zijn gesloopt en muren sneuvelden, om ruimte te maken voor een ruime vide met leerpleinen. De buitenkant is opnieuw geschilderd. Ander materiaalgebruik geeft het gebouw een compleet nieuw aanzien. De Kaleidoskoop wacht een frisse start in het nieuwe schooljaar.

De Klimroos maakt ruimte

8 AUGUSTUS 2018 – De rechter heeft op 31 juli bepaald dat openbare basisschool De Klimroos en de islamitische basisschool het schoolgebouw aan de Eerste Oosterparklaan in Parkwijk Leidsche Rijn moeten delen. Bestuur SPO Utrecht, directeur en leerkrachten van De Klimroos maken nu in volle vaart ruimte voor de islamitische school en willen op korte termijn afspraken maken over het gebruik van gezamenlijke ruimtes.

 Maandagochtend 6 augustus heeft de gemeente Utrecht met SPO Utrecht afspraken gemaakt over de verdeling van het schoolgebouw. Welke lokalen zijn voor De Klimroos, welke lokalen voor de islamitische school? Een kleine interne verbouwing is nodig.

Maandagmiddag 6 augustus hebben de leerkrachten van De Klimroos meteen een intern verhuisplan gemaakt. Diezelfde middag zijn door de schooldirecteur met het bouwbedrijf afspraken gemaakt over het verplaatsen van materialen van De Klimroos.

Dinsdagochtend 9 augustus: de lokalen voor de islamitische school worden leeg gemaakt.

De islamitische basisschool kan dus beschikken over haar eigen lokalen, ruim voor 20 augustus. Volgens de gemeente zal de islamitische basisschool vanaf 20 augustus gebruikmaken van het gebouw.

Maandagmiddag 6 augustus heeft Eric van Dorp (SPO Utrecht) bestuur en directie van de islamitische basisschool uitgenodigd voor een overleg op zeer korte termijn over praktische zaken zoals het gebruik van plein en speellokaal.

Er is immers maar één speelzaal in het gebouw, die beurtelings door beide scholen zal moeten worden gebruikt. Ook over het gebruik van de schoolpleinen in de pauzes moeten praktische afspraken worden gemaakt. En over het beheer en de verdeling van geld: er is één verwarmingsinstallatie in het gebouw. De aanwezigheid van de betrokken schooldirecteuren bij dit gesprek is van belang.

Eric van Dorp lichtte op 8 augustus toe: ,,Dit overleg moet vooral door de directeur worden gevoerd, want de directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van de eigen school. Ik houd me daar als bestuurder van 36 scholen nu eenmaal niet mee bezig. Ik heb 6 augustus bestuur en directie van de islamitische school onmiddellijk uitgenodigd voor dit overleg, maar heb nog geen reactie van hen ontvangen. Ik ben onaangenaam verrast dat de heer El Kodady van basisschool Al Arqam nadat hij mijn uitnodiging heeft ontvangen, vandaag in de krant meldt dat wij de zaak traineren. Dat is niet juist.’’

Publicatie jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 van SPO Utrecht is gepubliceerd op deze website. In 2017 telde SPO Utrecht 35 openbare scholen, waar ruim 1.100 personeelsleden het onderwijs verzorgden voor circa 10.000 kinderen in de stad Utrecht.

Het geven van goed onderwijs is de primaire taak van SPO Utrecht. Op alle scholen wordt hard gewerkt aan schoolontwikkeling en eigentijds onderwijs. Er wordt actief geleerd door kinderen en leraren, in een professionele werkomgeving.

In 2017 werd het lerarentekort goed voelbaar. Veel collega’s hebben actief gewerkt aan het werven, opleiden en begeleiden van nieuw personeel. Ondanks die inspanningen, werd duidelijk dat onvoldoende kwalitatief goede leraren beschikbaar waren voor alle werkzaamheden. Door de collega’s op de scholen werd veel werk verzet om het onderwijs te verzorgen, ook als geen invalleraren beschikbaar waren. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben hiervoor veel waardering.

Met dit jaarverslag laat SPO Utrecht zien waar zij staat en legt zij verantwoording af voor haar werk, aan allen die bij SPO Utrecht betrokken zijn.

Lees hier het jaarverslag 2017.

Kindcentrum Rijnvliet krijgt een spannend gebouw

Kindcentrum Rijnvliet krijgt een licht, ruim en energieneutraal gebouw. Kinderen kunnen zich vanaf december 2019 samen ontwikkelen in dit multifunctionele pand waar avontuur centraal staat. Ze kunnen bijvoorbeeld ‘boodschappen doen’ in het Voedselbos, lopen gewoon over de passage die het kindcentrum met het bos verbindt!

Het ontwerp van negen graden architectuur uit Amersfoort is met enthousiasme ontvangen door opdrachtgever SPO Utrecht, KMN Kind & Co en de gemeente Utrecht. SPO Utrecht realiseert een 100 procent energieneutraal gebouw door zelf een rendabele investering te doen.

Op de begane grond worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in vier eigen ruimtes. Beneden zijn ook speelzalen en drie ateliers met grote ramen die uitkijken op het tegenover gelegen Voedselbos. De zes ruimtes voor kinderen van 4 tot 6 jaar liggen pal boven die van de jongste kinderen. Deze verdiepingen zijn (ook) met elkaar verbonden door een spannend speelhuis. De eerste etage telt in totaal twaalf groepsruimtes met leerpleinen en op de tweede is ruimte voor nog vier groepen met leerpleinen. De grote gymzaal krijgt een interactieve speelwand. Deze sportzaal heeft een eigen ingang en kan ook door anderen worden gehuurd.

Binnen is buiten, buiten is binnen

Het kindcentrum gaat straks echt deel uitmaken van de nieuwe wijk Rijnvliet, dus de architecten kregen ook de opdracht om voor verbindingen tussen binnen en buiten te zorgen. Opvallend is de verbinding die zich op één hoog dwars door het gebouw slingert. Via deze route loop je vanuit de wijk naar binnen bij het kindcentrum én kun je veilig doorsteken naar het Voedselbos. In dit stukje natuur in de wijk zijn allerlei vruchtdragende bomen, struiken en planten voorzien en het biedt volop speelmogelijkheden.

Eén organisatie

In Kindcentrum Rijnvliet zijn onderwijs, opvang en buitenschoolse activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar geïntegreerd. SPO Utrecht, bestuur voor openbaar primair onderwijs in Utrecht en KMN Kind & Co (kinderopvang in Midden-Nederland) ontwikkelen hiervoor een gezamenlijke organisatie. Het managementteam bestaat vanaf augustus 2018 uit Annelies Meijer (directeur kindcentrum, vanuit SPO Utrecht) en Renske Wildeman (clustermanager vanuit Kind & Co).

 Tijdelijke locatie

Kindcentrum Rijnvliet gaat van start in een tijdelijke locatie aan Sportpark Rijnvliet 3. De eerste leerlingen worden verwacht vanaf augustus 2018. Dit najaar worden ook de eerste huizen in de nieuwe wijk opgeleverd. Het gebouw van het kindcentrum wordt volgens planning in december 2019 in gebruik genomen.

Kindcentrum Rijnvliet heeft een website: www.kindcentrumrijnvliet.nl.

Bijzonder ontwerp voor SO Fier

Het ontwerp voor de nieuwbouw van SO Fier is helemaal af. Aan de buitenkant zie je mooi gebruik van baksteen met afwisselend metselwerk. Binnen straks een bijzondere trap en een indeling van groepsruimten rondom een patio. Binnenkort verrijst aan de Winklerlaan een heel bijzonder en energiezuinig schoolgebouw in de groene omgeving.

Het mooiste

,,Het mooiste vind ik de ronde vormen,’’ zegt adjunct-directeur Inge Kluitman. Zij begeleidt de nieuwbouw van haar school. ,,En de mooie trap!’’ SO Fier is een school voor primair speciaal onderwijs, voor kinderen met specifieke vragen rond gedrag. Dit schoolgebouw is speciaal voor hen ontworpen door EVA architecten uit Utrecht.

,,We kijken vooral heel erg uit naar de ruimte die we straks krijgen,’’ vertelt Inge Kluitman. ,,Heerlijk, want we groeien hier in de tijdelijke locatie in Overvecht inmiddels uit ons jasje. We verheugen ons er op dat elke klas er straks een kleine eigen ruimte bij heeft, zodat je eventueel met een kind rustig apart iets kunt doen.’’

Bijzondere periode

Architect Jeroen Baars blikt terug op een bijzondere periode. ,,Het was een erg leuke opdracht, omdat de wensen van de school zo specifiek waren. We hebben prettig samengewerkt met SPO Utrecht en met de schooldirecteur, zij ging er echt voor. Mooi dat het is gelukt vier clusters in de school te maken, met eigen leerpleinen, waar toch onderling contact mogelijk is. Ik ben zeker tevreden over het resultaat!’’

Verticaal metselwerk

,,Bijzonder vind ik dat we er in zijn geslaagd een totaalontwerp te maken. De school en de gymzalen zijn aan elkaar gekoppeld door de entree van de school. De twee delen worden bijeengehouden door een band van verticaal metselwerk. Dat slingert als een soort elastiek om de twee gebouwen. Het is een zuiver, eenduidig ontwerp in een heel groene omgeving.’’

Groene omgeving

In die groene omgeving komen speelruimtes voor de kinderen, met onder meer verzonken voetbalkooi en een kunstobject, waarover de leerlingenraad van SO Fier heeft meebeslist. De gymzalen zijn na schooltijd toegankelijk voor gebruik door derden, via een aparte ingang. Aan de straatzijde wordt het gebouw afgeschermd door planten, bomen en struiken. De bouw begint naar verwachting na de zomervakantie.

 

 

 

Goed resultaat bij eerste bestuursinspectie

De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Obs Overvecht, obs Tuindorp en Apollo 11 verdienden zelfs het oordeel ‘goed’ van de inspectie. Als een van de eerste besturen is SPO Utrecht onderzocht volgens het nieuwe wettelijk kader en de nieuwe werkwijze.

 Voorzitter Thea Meijer: ,,We zijn tevreden met dit resultaat. Het is een realistisch oordeel. Het is fijn dat de inspectie goed heeft gekeken naar de manier waarop wij werken aan onderwijskwaliteit en ons zo een spiegel voorhoudt.’’

Positief

Vanaf dit schooljaar onderzoekt de onderwijsinspectie niet meer alleen de kwaliteit van de individuele scholen, maar ook de kwaliteit van het schoolbestuur. Wordt voldoende gestuurd op kwaliteit van de scholen? Is de organisatie financieel op orde? Op beide vragen is het antwoord voor SPO Utrecht positief.

Tegelijkertijd onderzocht de inspectie ook onderdelen van de kwaliteit van twaalf van de 36 SPO-scholen. De meeste werden op deze onderdelen beoordeeld met ‘goed’ of ‘voldoende’. Voor drie scholen kreeg het bestuur op de onderzochte onderdelen een herstelopdracht. Dat is herkenbaar, want dit past bij de herstelaanpak die deze scholen al met het bestuur uitvoeren. De komende jaren zijn andere SPO-scholen aan de beurt voor thema-onderzoeken. Het volgende grote bestuursonderzoek is weer over vier jaar.

Drie scholen ‘goed’

Twee onderzochte SPO-scholen werden door de inspectie als ‘goed’ beoordeeld: obs Overvecht, obs Tuindorp. Apollo 11 kreeg al voor de zomervakantie het oordeel ‘goed’. De mogelijkheid om voor een ‘goed’ te gaan, is nieuw. Zo kunnen scholen, en ook schoolbesturen, aantonen dat ze duidelijk uitstijgen boven de basiskwaliteit.

‘SPO Utrecht stijgt uit boven basiskwaliteit’

De inspectie vat het oordeel over de kwaliteitscultuur zo samen: ‘SPO Utrecht stijgt uit boven de basiskwaliteit. In alle lagen van de organisatie is duidelijk sprake van een professionele kwaliteitscultuur. Vooral in de manier waarop het tegenspraak bevordert en faciliteert en de dialoog over zijn onderwijs in- en extern voert.’

Uitdaging

Vanzelfsprekend zijn er ook punten voor verbetering. Thea Meijer: ,,Onze grootste opdracht én uitdaging is dat scholen hun eigen doelen en normen goed formuleren. Dat gaan we in de nieuwe schoolplannen oppakken.’’ Ook kunnen sommige SPO-scholen beter gebruikmaken van het afleggen van externe verantwoording via Scholen op de Kaart en kan in het jaarverslag van SPO Utrecht concretere informatie worden gegeven over de leerresultaten op de SPO-scholen voor speciaal onderwijs.

Lees het volledige inspectierapport.

De Panda laat waarde van groep 2-3 zien

Waarom obs De Panda een groep 2-3 heeft, staat uitgebreid beschreven in Het Onderwijsblad van maart 2018. ,,We merken al jaren dat kinderen soms moeite hebben (…) met de overgang naar groep 3, waar het accent toch meer op het ‘schoolse’ leren ligt,’’ zegt leerkracht Sarina Vergunst van groep 2-3 op De Panda.

Met een goede doorstroom van kleuters is de laatste jaren veel ervaring op gedaan. SPO-scholen gaan er op verschillende manieren mee om, passend bij het karakter van de eigen school en de wijk.

Sommige scholen kiezen voor samenvoeging van groep 2 en 3, zoals De Panda in Kanaleneiland. Ook de Margrietschool in Zuilen heeft een groep 2-3.

De Klimroos in Leidsche Rijn werkt met fasenonderwijs: hier zit de tweede helft van groep 2 (fase 4) samen met de eerste helft van groep 3 (fase 5) in fase 4/5.  Zowel fase 4 als fase 5 volgen kinderen de instructie van het leren lezen en rekenen. Daarnaast hebben alle kinderen veel gelegenheid om te spelen. Wie in lees- en rekenontwikkeling verder is, wordt zo goed uitgedaagd.

Veel SPO-scholen kiezen ervoor de onderzoekende, ontdekkende en speelse leerhouding die kleine kinderen van nature hebben, bewust te blijven stimuleren in de hogere groepen. Dat gebeurt bijvoorbeeld op obs Voordorp in groep 3 tot en met 8.

Grote belangstelling voor meeloopdagen SPO Utrecht

Er is grote belangstelling voor de meeloopdagen van SPO Utrecht en NUOVO. Zeventig mensen nemen de komende dagen ‘live’ een kijkje op een van de Utrechtse openbare scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Het NOS Journaal en het Jeugdjournaal maakten een item op OBS Pantarijn in De Meern en op de Kees Valkensteinschool in Vleuten. Het nieuws is maandag uitgezonden (zie de afbeeldingen). Bekijk het filmpje op nos.nl

Wie zich wil oriënteren op een onderwijsbaan, is van maandag tot en met donderdag welkom op een van de openbare scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Utrecht. De belangstelling is groot. 28 scholen doen mee, zeventig kandidaten hebben zich aangemeld. Zij mogen kijken in de klas, praten met leraren en leerlingen en ook uitproberen hoe het is om les te geven.

Deze manier om zij-instromers en herintreders vanuit de praktijk te informeren, is nieuw in Nederland. Meer informatie? Mail naar: Mieke.Hartog@spoutrecht.nl

Mieke Hartog, adviseur personeel SPO Utrecht in het NOS Journaal

NOS Journaal: Eén van de mensen die zich oriënteert op een onderwijsbaan, is te gast op de Kees Valkensteinschool.

 

Geslaagde SPO Utrecht Personeelsdag

TivoliVredenburg was 19 maart de hele dag gevuld met ruim duizend personeelsleden van 35 scholen van SPO Utrecht.

Lees het verslag in het magazine Creativi tijd!

Bij de entree van het muziekcentrum verwelkomden alle schooldirecteuren ’s morgens hun collega’s bij een eigen tafel en logo: een imposant gezicht, zoveel scholen in een rij.

De dag stond in het teken van creativiteit. Tientallen workshops, lezingen en trainingen verdiepten kennis en vaardigheden van de leraren en leidinggevenden. Er was ook tijd voor ontmoeting, ontspanning en vrolijkheid.

Als schoolbestuur primair onderwijs organiseert SPO Utrecht elke drie jaar een gezamenlijke personeelsdag. Dit was de derde editie.

Met ook trainingen rond nieuwe digitale technieken en een duik in het brein met Erik Scherder

Foto’s: BM Fotografie

SPO-scholen dicht op 19 maart

Op maandag 19 maart 2018 zijn alle scholen van SPO Utrecht gesloten. Het voltallige personeel komt dan bijeen voor de driejaarlijkse personeelsdag, die dit jaar in TivoliVredenburg in Utrecht plaatsvindt.

Tijdens deze SPO-Personeelsdag maken ruim duizend medewerkers een persoonlijke selectie uit tientallen lezingen, workshops en bijeenkomsten met bekende sprekers en bijzondere talenten. Alles is gericht op het realiseren van ‘goed onderwijs voor ieder kind’, dit keer rond het thema creativiteit.

De SPO-Personeelsdagen zijn bedoeld als inspiratie voor het onderwijsvak en vormen ook een mooie gelegenheid om collega’s van alle 35 SPO-scholen te ontmoeten.

Een greep uit de reacties tijdens de vorige SPO-Personeelsdag in 2015:

Leerkracht groep 3 obs Vleuterweide: ‘’Ik vind het heel fijn om op deze manier contact te hebben met collega’s van andere scholen.’’

Leerkracht Jenaplanschool Wittevrouwen: “De workshop van Kees Meijlink over kritisch denken was erg interessant. Echt om over na te denken. Het is fascinerend om te merken hoe verschillend iedereen omgaat met dit onderwerp en ook hoe kinderen er tegenaan kijken. Het inspireert me. Ik leer kleuters zelfstandig te worden en als ze spelen gaat dat heel natuurlijk. Het is een leuk idee om de kleuters een probleem te geven, dat ga ik uitproberen!”

Manager van obs Kaleidoskoop: “Het is heel inspirerend te bedenken waar de toekomst naartoe gaat. In dit digitale tijdperk verdwijnen banen en dat gaat zo razendsnel, we weten nog zo weinig. Ik heb vijftien jaar ervaring en ja, ik heb wel zin in die toekomst. We moeten goed nadenken hoe we het gaan doen, welke weg we inslaan. Deze dag is heel inspirerend, het maakt iets los bij mij.”

Leerkracht Kees Valkensteinschool: “Ik heb de workshop van Cornelie Kool gevolgd. Het woord ‘eigenwijs’ is me het meest bijgebleven. Eigenlijk doen we alles volgens de regels en dat is precies waar ik weleens mee worstel. Ik wíl wel ‘out of the box’ denken, maar in het onderwijs is ‘in the box-denken’ onderdeel van de cultuur. Ik wil mijn passie volgen, Cornelie daagde me uit om op mezelf te vertrouwen. Ik voel me gesteund en tegelijk voel ik me uitgedaagd.”

Vakleerkracht obs De Klim: ‘’De speech van Ellen Emonds was verrassend. Dat je als docent ook kunt worden buitengesloten… Het is zo gewoon dat je soms ‘moeilijke’ leerlingen even laat afkoelen, het is echt een eyeopener voor mij dat het ook anders kan.’’

 

Onderwijsachterstandenbeleid op losse schroeven…

SPO Utrecht vraagt, samen met andere besturen en PO-Raad, aandacht van de politiek voor behoud van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De voorstellen van minister Slob betekenen een forse achteruitgang voor kansarme kinderen in Utrecht.

 Op 15 maart om 11.30 uur in de Klompezaal van de Tweede Kamer, komt in een algemeen overleg het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid aan de orde. Vragen van Kamerleden worden dan besproken. Het op 14 februari geplande debat in de Tweede Kamer is uitgesteld, omdat Kamerleden eerst meer willen weten over mogelijke alternatieven voor het voorstel van onderwijsminister Arie Slob.

Het lijkt er op dat de stad Utrecht vanaf 2019 fors gaat inleveren op gemeentelijke OAB-middelen én op de lumpsum. ,,We hopen dat de Kamer, die inmiddels veel vragen over de plannen gesteld heeft, goed nadenkt over het te nemen besluit,’’ aldus Thea Meijer, voorzitter van het college van bestuur van SPO Utrecht.

Het totaal beschikbare budget voor het bestrijden van onderwijsachterstanden hangt op dit moment af van het opleidingsniveau van ouders. Hoe lager het niveau, hoe hoger het budget. Omdat het opleidingsniveau in Nederland al jaren stijgt, daalt dus het budget, terwijl de feitelijke achterstanden in het onderwijs niet afnemen. Sinds 2011 is hiervoor landelijk al 140 miljoen euro minder beschikbaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelde vorig jaar een nieuwe indicator om achterstanden beter te voorspellen. Deze indicator houdt bijvoorbeeld ook rekening met de afkomst van de ouders en kijkt ook of zij in schuldhulpverlening zitten.

Dat is een verbetering, maar deze indicator zomaar invoeren, betekent automatisch dat het totale budget over veel meer leerlingen moet worden verdeeld. Minister Arie Slob (Onderwijs) schetste zijn Kamerbrief vijf scenario’s om het budget te verdelen en laat de keuze over aan de Tweede Kamer. Thea Meijer vindt dat onbegrijpelijk: ,,Hoe leg je uit, dat je het geld dat je terecht wilt toekennen aan kinderen in andere delen van het land, weghaalt uit scholen met veel kansarme kinderen.’’

De Kamer wil eerst weten welke andere alternatieven er nog zijn, voordat ze een keuze maakt. Daarom verzocht VVD-Kamerlid Rudmer Heerema het debat van 14 februari uit te stellen. Hij kreeg bijval van PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, Denk, CDA, PVV en D66. Naast een debat wordt ook een feitelijke vragenronde gepland: die is op 15 maart aanstaande.

(bronnen: poraad.nl en tweedekamer.nl)

Tuindorp en Overvecht samen een vriendschapsschool

Wat hebben de SPO-scholen in Tuindorp en Overvecht met elkaar gemeen? Het zijn twee topscholen: beide kregen recent een goede beoordeling van de onderwijsinspectie. En het zijn allebei Vreedzame Scholen, die al vele jaren contact met elkaar hebben als vriendschapsscholen.

Dagblad Trouw schreef er een reportage over in de bijlage Verdieping. Overvecht-directeur Marije Wassenaar vindt het wel jammer dat de verslaggever de kloof tussen het rijke Tuindorp en het arme Overvecht heeft benadrukt. ,,Onze inzet was nu juist de overeenkomsten tussen onze scholen voor het voetlicht te brengen.’’ Maar evengoed is het een mooi verhaal geworden met prachtige foto’s: lees het hier: https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/

Pizza is lekker

Thea Streng, directeur obs Tuindorp: ,,Ik vind het mooi dat mensen in de krant kunnen lezen dat twee scholen in heel verschillende omstandigheden, allebei goed onderwijs geven. Ondanks de verschillen tussen Overvecht en Tuindorp, hebben we heel veel overeenkomsten. Want als je aan kinderen filosofische vragen stelt, blijken ze in Overvecht en in Tuindorp allemaal pizza lekker te vinden en ook bang te zijn in het donker. Wij zien als volwassenen de verschillen, maar het bijzondere en het mooie is, dat kinderen dat op hun eigen manier zien.’’

Maarten

Marije Wassenaar: ,,Kinderen hebben elkaar voorafgaand aan de bezoeken brieven geschreven. Hier in Overvecht zei een kind: ‘Juf, ik weet niet wie mijn maatje is.’ De leerkracht zei: ‘Dat staat toch onderaan de brief?’ Het kind: ‘Ja, maar, is het een jongen of een meisje?’ De brief was ondertekend met Maarten.

Bridging

Marije Wassenaar: ,,We hebben de laatste tijd de vriendschap tussen Tuindorp en Overvecht weer steviger opgepakt, met de uitwisseling en door Leo Pauw (grondlegger De Vreedzame School) en Micha de Winter (hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Universiteit Utrecht) uit te nodigen. De laatste is een voorvechter van ‘bridging’ in stadsscholen. Dat zou een volgende stap kunnen zijn.’’

Stadsscholen leggen bruggen tussen kinderen uit verschillende wijken, door hen geregeld samen lessen te laten volgen. Lees hier meer over stadsscholen: https://www.volkskrant.nl/opinie/de-stadsschool-een-remedie-tegen-segregatie~a4458290/

Eerste kindcentrum van Utrecht in de wijk Rijnvliet

In de nieuwe wijk Rijnvliet in De Meern komt het eerste kindcentrum van Utrecht. Kindcentrum Rijnvliet biedt onderwijs, opvang en buitenschoolse activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 Plezier en avontuur

In kindcentrum Rijnvliet worden baby’s, peuters en schoolkinderen begeleid door een deskundig team met één pedagogische visie. Kinderen kunnen zich ontwikkelen in een doorgaande lijn. Uitgangspunt is het bieden van toekomstgericht onderwijs en opvang waarin plezier, avontuur en een grote betrokkenheid centraal staan.

 De voorbereidingen voor Kindcentrum Rijnvliet zijn in volle gang. SPO Utrecht, bestuur voor openbaar primair onderwijs in Utrecht en KMN Kind & Co (kinderopvang in Midden-Nederland) ontwikkelen hiervoor een gezamenlijke organisatie.

Gemeentebeleid

De ontwikkeling van Kindcentrum Rijnvliet is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en sluit aan bij het Utrechtse Jeugd- en onderwijsbeleid.

 Tijdelijke locatie

Kindcentrum Rijnvliet gaat van start zodra de eerste gezinnen er gebruik van willen maken. Dat kan al vanaf 27 augustus 2018, in een tijdelijke locatie, dichtbij de nieuwe wijk. Naar verwachting arriveren de eerste bewoners begin 2019 in Rijnvliet. Kinderen kunnen dus desgewenst het volledige schooljaar 2018-2019 naar kindcentrum Rijnvliet. De tijdelijke huisvesting van het kindcentrum duurt naar verwachting ruim een jaar.

Ontwerp gebouw

Het gebouw van kindcentrum Rijnvliet wordt volgens planning eind 2019 opgeleverd. Bureau negen graden architectuur uit Amersfoort ontwerpt het pand. Het ontwerp wordt in de loop van 2018 gepresenteerd.

Kindcentrum Rijnvliet heeft een website: www.kindcentrumrijnvliet.nl

Kees Valkensteinschool en Kind & Co samen in Haarzicht

In de nieuwe wijk Haarzicht in Vleuten realiseren SPO Utrecht en Kind & Co samen één plek voor de Kees Valkensteinschool, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf voor 0-4-jarigen.

Het ontwerp van het gebouw is klaar, de laatste aanpassingen worden nog doorgevoerd. Het wordt een duurzaam gebouw, dat mooi aansluit op de groene omgeving én past bij de duurzame woningen in Haarzicht. Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort is de ontwerper. Het gebouw past geheel bij de manier van lesgeven en de visie op 21ste eeuws onderwijs van de Kees Valkensteinschool. Een multifunctionele ruimte vormt het hart van het gebouw en lokalen kunnen flexibel worden ingedeeld.

Levendige plek Cecile Tulen, directeur Kees Valkensteinschool: ,,Nu de tekeningen klaar zijn, verandert het van een idee in een echte school, waarin straks de kinderen uit Haarzicht en Vleuten spelen en leren. We verheugen ons op dit prachtige gebouw, er is veel ruimte om elkaar te ontmoeten. Bijzonder ook om de ruimte straks te delen met het kinderdagverblijf van Kind & Co en de buitenschoolse opvang. Het wordt vast een levendige plek in de wijk!’’ Architect Herman Bakker: ,,Dit wordt het kleurrijke en duurzame hart van Haarzicht.’’

Bouwwerkzaamheden De bouwwerkzaamheden voor de wijk Haarzicht starten na de zomer. Als eerste wordt begonnen met de bouw van de Kees Valkensteinschool aan de Haarzichtsingel. Naar verwachting worden school en kinderdagverblijf een jaar later, in september 2019, in gebruik genomen. De Kees Valkensteinschool heeft vanaf dat moment twee locaties in Vleuten, want de school aan Kortland blijft ook open.

Informatiebijeenkomst Maandag 12 februari organiseert projectontwikkelaar AM in Haarzuilens (De Vier Balken) vanaf 17.30 uur een Meet&Greet voor mensen die in Haarzicht willen wonen. Zij kunnen dan intekenen op de eerste 49 van de 500 woningen. Ook vertegenwoordigers van de basisschool Kees Valkenstein en van Kind &Co (kinderdagverblijf 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar) zijn aanwezig om informatie te geven.

SPO-Personeelsdag in TivoliVredenburg

De grote SPO Utrecht Personeelsdag, op 19 maart 2018, staat in het teken van creativiteit. Creativiteit is een van de vaardigheden die kinderen hard nodig zullen hebben in de 21 eeuw. Net als hun leraren, trouwens. En goede scholen hebben aandacht voor de zachte kant, voor kunst en cultuur, voor dingen die het leven mooi en de moeite waard maken.

Locatie is het theatrale, muzikale hart van de stad: TivoliVredenburg opent alle zalen, pleinen, trappen en zelfs de kleedkamers voor de duizend medewerkers van SPO Utrecht!

Tijdens deze SPO-Personeelsdag, die elke drie jaar wordt gehouden, verdiepen alle leraren en medewerkers van de 35 SPO-scholen zich in actuele onderwijsontwikkelingen, met inspirerende sprekers en trainers. Een werkdag voor iedereen om naar uit te kijken, want er is keuze genoeg!

Bijvoorbeeld:

* Een college van neuropsycholoog Erik Scherder, welbekend van DWDD, over muziek als verrijking van het brein.

* Een theaterles van acteur Nasrdin Dchar

* Kunstenaar Theo Jansen zal collega’s inspireren bij onderzoekend leren. Hij is uitvinder van de beroemde Strandbeesten, de schijnbaar levende objecten die zichzelf voortbewegen over het strand.

* Tientallen workshops bieden bijzondere ervaringen, collega’s worden ingewijd in de kunst van het vervelen, leren ukelele spelen en dans gebruiken om kinderen weer vol aandacht te krijgen. Ze verkennen de grenzen van risicovol spel, spelen met taal en leren kunst waarderen…

* Ze kunnen creatief omgaan met –digitale- techniek door zelf educatieve games te maken, of LED-knuffels, of modderbatterijen.

* Leraren van SPO-scholen leiden zelf ook workshops om hun collega’s te laten delen in hun eigen specialiteit, zoals expressie-schilderen, coachend lesgeven, sociocratie op school en denkexperimenten.

 

Onderwijs 10 tot 14 in de schijnwerpers

Op de laatste dag van januari is het gezamenlijke kantoor van NUOVO en SPO Utrecht officieel geopend met een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Drie scholen presenteerden hun samenwerkingsproject voor 10-14 jarigen, waarmee ze de Nationale Onderwijsprijs wonnen.

De eerste maanden werd nog volop verbouwd, maar nu is het kantoor dan toch echt af. De gemeenschappelijke vide bleek een prima locatie voor de feestelijke bijeenkomst. Gezien: leden van de Raad van Toezicht, GMR-leden, veel schooldirecteuren po en vo en heel veel collega’s van ‘team Ortelius’. Zij waren gast en gastheer/vrouw tegelijk.

Leon de Wit, voorzitter van NUOVO, verzuchtte dat hij weliswaar de pubers in de lift nog dagelijks mist, maar dat hij blij is met de nieuwe, vanzelfsprekende ontmoetingen met de collega’s van het basisonderwijs. Het kantoor van NUOVO was gevestigd op de bovenverdieping van havo-vwo UniC, vandaar die pubers: ,,Zo zag je dagelijks waar je het voor doet.’’

Collega’s van obs De Klimroos, Apollo 11 en Mavo Tien presenteerden hun ‘21st skills weken’ voor 10- tot 14-jarigen met een filmpje en een app waarmee het publiek vragen kon stellen aan de teams.

Het geldbedrag dat ze wonnen met de Nationale Onderwijsprijs, werd besteed aan een bezoek aan de internationale BETT-onderwijsbeurs in Londen en ‘School21’ in dezelfde stad. ,,Vooral het schoolbezoek was geweldig inspirerend,’’ vond Annlies Meijer, directeur van De Klimroos. Nieuwsgierig? Kijk zelf op http://www.school21.org.uk/

,,We zijn trots op het blijvende effect van onze samenwerking. We willen dit succes graag uitbreiden en groter maken. Zijn er po- en vo-scholen die willen aansluiten bij ons project? Je bent van harte welkom!’’

Johan van Knijff (voorzitter CvB van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden) deed ook een oproep aan het eind van zijn presentatie. Die ging over ‘De LeerOnderneming’, een school met een volledig onderwijsaanbod voor 10- tot 14-jarigen met als motto ‘leren door doen’. Kinderen werken er in domeinen in plaats van in vakken en alle niveaus zitten er, net als op de basisschool, door elkaar. Benieuwd? Kijk zelf op: https://www.deleeronderneming.nl/

,,Het zou mooi zijn als ook elders in het land scholen worden opgericht onder de naam De LeerOnderneming,’’ aldus Johan van Knijff.

 

 

SPO Utrecht in voorhoede Utrechtse kindcentra

Afgelopen vrijdag 19 januari ontmoetten

leidinggevenden van basisscholen, kinderopvang en voorscholen in Utrecht elkaar tijdens de

startbijeenkomst van het Utrechts ikc overleg. Stedelijk coördinator Margôt Koekkoek vormt

het komende jaar een lerend netwerk met alle betrokkenen en ze geeft masterclasses voor

de medewerkers van de Utrechtse ikc’s in wording. SPO-voorzitter Thea Meijer zit in de

stuurgroep IKC.

De directeuren van obs Voordorp, de Dr. Bosschool, De Klimroos, De Koekoek, Rijnsweerd,

De Meander, Vleuterweide waren er met hun partnerorganisaties. Scholen van SPO Utrecht

zijn sterk vertegenwoordigd met zeven van de tien coalities in Utrecht om tot een

kindcentrum te komen!

Obs Oog in Al splitst in twee scholen

Voortaan telt de Utrechtse wijk Oog in Al weer twee zelfstandige openbare basisscholen: Daltonschool Johan de Witt en Montessorischool Oog in Al. Obs Oog in Al, school met twee locaties, wordt gesplitst.

In de jaren negentig moesten deze twee scholen gedwongen fuseren, omdat de overheid de opheffingsnorm voor scholen drastisch verhoogde: een bezuinigingsmaatregel. Protesten van ouders waren tevergeefs, maar zij dwongen hiermee wel af dat de twee locaties elk hun eigen onderwijsconcept mochten behouden.

Sterke groei
Nu Oog in Al, net als Tuindorp een wijk met populaire jaren dertig woningen en veel groen, weer jonge gezinnen huisvest, zijn de beide locaties in trek en groeien ze sterk. De locatie Montessori aan het Victor Hugoplantsoen (met de Dafne Schippersbrug op het dak) groeit volgend schooljaar naar veertien groepen en ruim 300 leerlingen. Team en leerlingen aan het Beethovenplein (Johan de Witt), zijn de afgelopen vijf jaar in aantal verdubbeld, vertelt directeur Jasper Bunt. De school telt nu 14 teamleden en ruim 200 leerlingen. ,,We verwachten door te groeien naar 300 leerlingen.’’

Formele splitsing
Een dezer dagen wordt de formele bevestiging van de splitsing per 1 augustus 2018 van het ministerie van onderwijs verwacht. Dan krijgt Johan de Witt ook weer een eigen registratienummer en heeft ze weer recht op huisvesting als zelfstandige basisschool.

Twee directeuren
Jasper Bunt gaat verder als directeur van de Daltonschool Johan de Witt. Het werven van een eigen directeur voor Montessorischool Oog in Al is momenteel in volle gang.

   Daltonschool Johan de Witt

Daltonschool Johan de Witt

Ruim twee jaar geleden koos het team van Johan de Witt voor het Daltonconcept, om het onderwijs richting te geven en te verdiepen. De uitgangspunten hadden al veel gemeen met hoe de school was ingericht en de onderwijsvisie van het team. Om het officiële certificaat te behalen, volgden alle collega’s Daltonscholing tijdens tien studiedagen. ,,Het is leuk om samen aan iets te bouwen, allemaal met dezelfde studie bezig te zijn, huiswerk en verslagen te maken,’’ vertelt directeur Jasper Bunt. Het complete team behaalde recent het certificaat: er wordt nu Daltononderwijs gegeven aan het Beethovenplein.

Extra lokalen

De school is gevestigd in een prachtig gebouw uit 1932, zegt Jasper Bunt enthousiast. Het is, net als de Rietendakschool, een van de weinige, gaaf bewaard gebleven ‘openluchtscholen voor gezonde kinderen’ van Nederland. Helaas is hier slechts ruimte voor zeven klassen (al zijn er nu negen groepen in ondergebracht). Schoolbestuur SPO Utrecht en de mensen van Onderwijshuisvesting van de gemeente, zoeken naarstig naar een oplossing voor tijdelijke huisvesting op korte termijn. Extra lokalen zijn dringend nodig!

 Twee locaties

Het is de bedoeling om Daltonschool Johan de Witt in de toekomst definitief te huisvesten op twee locaties, want het mooie pand aan het Beethovenplein blijft natuurlijk te klein. De Cereolfabriek is de beoogde tweede locatie. Hierover wordt al geruime tijd overlegd met gemeente en buurtbewoners.

 

   Montessorischool Oog in Al

Montessorischool Oog in Al

 De afgelopen jaren besteedde het team aan het Victor Hugoplantsoen veel aandacht aan het realiseren van eigentijds Montessorionderwijs. ,,Een nieuw gebouw doet daarbij wonderen, de bouw fungeerde als een vliegwiel,’’ blikt directeur Jasper Bunt terug. ,,Want als je een programma van eisen maakt voor het schoolgebouw, praat je vanzelf met je team diepgaand over je onderwijs.’’

De eerste Montessorischolen in Nederland dateren van 1917. Honderd jaar later staat de visie van Maria Montessori nog steeds recht overeind, in een maatschappij die enorm is veranderd.

Buitenwereld binnen

,,De buitenwereld komt naar binnen. Montessori-onderwijs kent een specifieke werkwijze en die vormt ons uitgangspunt. Maar tegenwoordig hebben we meer inzicht in de breinontwikkeling van kinderen. Dus we leren hen ook 21ste eeuwse vaardigheden: kleuters krijgen meer ruimte voor spel en fantasie, oudere leerlingen kunnen onderzoekend leren en ook digitaal werken. De basis van Montessori-onderwijs, die goed is, houden we vast, maar er is nu meer ruimte voor eigenheid, eigenheid van leerlingen en van de leraren.’’

Ideale omvang

De ideale omvang van deze Montessorischool wordt volgend schooljaar bereikt. Met veertien groepen past het gebouw dan als een jas. Er zijn vier kleutergroepen, vijf middenbouwgroepen en vanaf volgend schooljaar ook vijf bovenbouwgroepen. ,,Zo is het gebouw ook ingericht, dan is de school echt vol. Groter willen we niet worden.’’

 

 

 

 

Obs Jules Verne krijgt een nieuwe school

Openbare basisschool Jules Verne in Ondiep krijgt een nieuw gebouw. Het Amsterdamse architectenbureau Koning Ellis zal het ontwerpen.

Het huidige schoolgebouw is verouderd en niet meer functioneel. Jules Verne is een echte wijkschool, waar goed onderwijs wordt gegeven met als missie ‘SAMENwerken aan je toekomst’. In de werkwijze en het schoolprogramma zijn 21ste eeuwse vaardigheden verweven die kinderen moeten beheersen om ook in hun toekomst goed te kunnen functioneren. Het nieuwe gebouw is hiervoor zeer geschikt. De school telt zo’n 190 leerlingen.

Uitdagend
,,Het is voor ons een mooie opdracht met mooie ambities, op een interessante locatie,’’ vindt architect Annegien van Dijk. ,,We zijn er heel erg blij mee!’’ Een spannende en uitdagende periode wordt het zeker, voor de school en voor de architecten.

Boost aan de buurt
De opdracht is stedenbouwkundig heel interessant, omdat de nieuwe obs Jules Verne moet worden ingepast in een levendige stedelijke omgeving met nauwe straten, met woningen en grotere gebouwen zoals een moskee, vlak achter de Amsterdamsestraatweg. Een mooie nieuwe school kan zo echt een boost geven aan de buurt.

Duurzaam
Het plan is ook bouwtechnisch interessant, omdat de nieuwe Jules Verne duurzaam moet worden gebouwd, hoewel de bouwbudgetten voor basisscholen altijd beperkt zijn. Opdrachtgever schoolbestuur SPO Utrecht is zeer actief is in het duurzaam laten bouwen van scholen, liefst energieneutraal.

Onderwijsconcept
Het ontwerpen van het interieur van de school vormt het komende jaar eveneens een mooie uitdaging voor het architectenduo Suzanne Ellis en Annegien van Dijk. Het lerarenteam wil namelijk dat het onderwijsconcept van Jules Verne wordt versterkt door een hierbij een passend gebouw. En ze willen dat ook de ruimte in de school een mooie verbinding krijgt met de, ook nieuw vorm te geven, buitenruimte.

Schooljaar 2020
Het nieuwe pand wordt in 2019 gebouwd op dezelfde plek als de huidige, aan de Opzoomerstraat in Ondiep. Obs Jules Verne zal dat jaar dus gebruikmaken van tijdelijke huisvesting elders. Volgens de planning beginnen de leerlingen van Jules Verne in september 2020 in het nieuwe gebouw. ,,De Jules Verne krijgt een mooie en unieke school die precies voor deze plek geschikt is gemaakt,’’ belooft de architect.

Nieuwe obs Pantarijn wordt mooi en groen

Obs Pantarijn in De Meern heeft onlangs in een lekkende (!) speelzaal de eerste grove schetsen voor de nieuwbouw aan omwonenden gepresenteerd. De buren reageerden positief op de plannen voor ‘meer groen, minder steen en een mooi gebouw’. Zij vragen of de dagelijkse drukke en gevaarlijke verkeerssituatie als ouders kinderen ’s morgens naar school brengen, ook meteen wordt verbeterd.

* Het nieuwe schoolgebouw dat obs Pantarijn en de hindoeïstische basisschool Shri Krishna vanaf 2020 zullen delen, wordt kleiner dan het (te grote en lelijke) TRIOgebouw waarin de scholen nu tijdelijk zijn gehuisvest. Het plan is te bouwen in de andere hoek van het plein, verder af van de woningen. ,,Dat is goed nieuws voor de buurt,’’ aldus Rob van der Westen namens bouwheer SPO Utrecht. ,,Er komt iets moois voor terug.’’ Het verouderde TRIOgebouw wordt afgebroken: eerst het leegstaande deel, later de rest.

* De omgeving wordt groener. ,,Het is onze wens een groen schoolterrein te realiseren dat aansluit bij het groene kasteelpark en de buurttuin erachter,’’ zei Sjoerd Wolbertus namens de gemeente. ,,En om de Limes, die nu onzichtbaar is en diagonaal over het schoolplein loopt, zichtbaar te maken en betekenis te geven.’’ Architect Martijn de Visser van Atelier PRO toonde hiervan een spannende eerste impressie: Romeinse figuren wandelen over de Limes, zichtbaar gemaakt op de glazen pui van speellokalen van de twee scholen. Ook obs Pantarijn wil trouwens niets liever dan weer een groen plein voor haar leerlingen: bij de vorige locatie liet de school een spannend speelplein achter, zelf ontwikkeld, met veel groen.

* Gedurende de bouwperiode in 2019, zal het voor leerlingen, leerkrachten en omwonenden niet makkelijk worden. Het is de bedoeling de nieuwe school op het plein, op en pal naast het TRIOgebouw te bouwen. Kinderen leveren dus speelruimte in, hiervoor wordt nog een oplossing gezocht. Een van de bezoekers van de avond en betrokken bij de buurttuin, opperde spontaan dat de scholen gebruik zouden kunnen maken van de groene buurttuin achter het plein. Adjunct-directeur Sanne Kuyt reageerde enthousiast en beloofde deze tip mee te nemen.

* Het toekomstige plein van obs Pantarijn en Shiri Krishna kan straks niet meer worden gebruikt als route naar naastgelegen scholen. Dat is een opluchting, want nu lopen kinderen en ouders van andere scholen elke dag dwars over het schoolplein van obs Pantarijn. Een van de mogelijkheden die de gemeente aandraagt, is de aanleg van een nieuw pad achterlangs het toekomstige schoolplein. Dat krijgen Pantarijn en Shri Krishna een eigen, besloten speelplein.

* Beide scholen krijgen een eigen ingang en zijn in de nieuwbouw via de speellokalen aan elkaar gekoppeld. In Pantarijn komt grote tribunetrap naar de eerste verdieping. In de bouw wordt rekening meteen al rekening gehouden met uitbreiding. Obs Pantarijn heeft drie groepen waar specifiek onderwijs wordt gegeven voor hoogbegaafden.

* De nieuwbouwplannen verkeren nu in de schetsontwerpfase. Daarna volgt een voorlopig ontwerp en dan pas een definitief ontwerp. De planning is als volgt. 2018: ontwerpfase. 2019: bouwfase. 2020: nieuwbouw gereed. Sloop laatste deel TROgebouw en inrichten schoolplein.

Alle SPO-scholen dicht wegens staking

Alle scholen van SPO Utrecht zijn vandaag gesloten vanwege de landelijke staking van leraren basisonderwijs. Ze leggen het werk neer voor een beter salaris en vermindering van de werkdruk. Het College van Bestuur van SPO Utrecht steunt de staking, net als de vorige keren. Ook leerlingen zijn solidair: bij obs Tuindorp blokkeerden ze de ingang van het schoolplein met sneeuw. Die actie werd maandagavond meegenomen in de sneeuw-nieuwsberichten van de NOS.

Koning Ellis ontwerpt nieuwe school Jules Verne

Het Amsterdamse architectenbureau Koning Ellis is gekozen als ontwerper van het nieuwe schoolgebouw van obs Jules Verne in Ondiep. ,,Een mooie opdracht met mooie ambities, op een interessante locatie,’’ vindt architect Annegien van Dijk. ,,We zijn er heel erg blij mee!’’

Spannend en uitdagend wordt het zeker. De nieuwe school wordt in 2019 gebouwd op dezelfde plek als de huidige, aan de Opzoomerstraat in het Utrechtse Ondiep.

De opdracht is stedenbouwkundig heel interessant, omdat de nieuwe obs Jules Verne moet worden ingepast in een levendige stedelijke omgeving met nauwe straten, met woningen en grotere gebouwen zoals een moskee, vlak achter de Amsterdamsestraatweg. Een mooie nieuwe school kan zo echt een boost geven aan de buurt.

Het is voor de architecten ook bouwtechnisch interessant, omdat de nieuwe Jules Verne duurzaam moet worden gebouwd, hoewel de bouwbudgetten voor basisscholen altijd beperkt zijn. Opdrachtgever schoolbestuur SPO Utrecht is zeer actief is in het duurzaam laten bouwen van scholen, liefst energie-neutraal.

Het ontwerpen van het interieur van de school vormt het komende jaar eveneens een mooie uitdaging voor het architectenduo Suzanne Ellis en Annegien van Dijk. Het lerarenteam wil namelijk dat het onderwijsconcept van Jules Verne wordt versterkt met hierbij een passend gebouw. En de leraren willen dat ook de ruimte in de school een mooie verbinding krijgt met de, nieuw vorm te geven, buitenruimte.

,,De Jules Verne krijgt een mooie en unieke school die precies voor deze plek geschikt is gemaakt,’’ belooft de architect.

 

Het eerste Binnenbos van Nederland groeit in odbs Pieterskerkhof

‘Echt prachtig’ en ‘Het lijkt wel een bos!’ Zo reageren leerlingen van groep 4 in odbs Pieterskerkhof als op 6 november ze hun lokaal binnenkomen. Door IVN Natuureducatie is hun lokaal omgetoverd in een Binnenbos. Het eerste Binnenbos in Nederland.

Het ‘bos’ in de klas is een experiment om uit te zoeken wat de invloed is van (veel) planten op kinderen. Daarom is bij odbs Pieterskerkhof een lokaal van heel veel planten voorzien, een lokaal met minder planten en een lokaal zonder planten.

Na drie weken wordt gemeten hoezeer de luchtkwaliteit is verbeterd, en wordt bekeken of planten ook een positief effect hebben op het concentratievermogen en de leerprestaties van de kinderen.

Doel is de luchtkwaliteit in school te verbeteren. Volgens IVN kan naast goed ventileren ook het vergroenen van de inrichting van het klaslokaal een positieve boost geven aan het binnenklimaat. Het IVN meldt dat luchtzuiverende planten in de klas CO2 tussen de 10 en 20% reduceren en VOC-gehaltes kunnen zelfs met 50% afnemen. Dit maakt dat makkelijker hun aandacht bij de les houden, aldus IVN.

Leerlingen doen zelf onderzoek

Leerlingen zijn actief betrokken bij het aanleggen en onderhouden van het bos in de klas en doen deze weken bovendien zelf onderzoek naar het binnenklimaat in hun klas. In een aantal lessen worden de kinderen opgeleid tot ‘Binnenboswachters’.

Bekijk hier de reportages van Binnenbos in Hart van Nederland en van Binnenbos op RTV Utrecht.

Stadsblad Utrecht maakte ook een verslag:

Nieuwbouw OBO De Klopvaart: einde van een tijdperk

Team en leerlingen van OBO De Klopvaart hebben hun intrek genomen in hun nieuwe school aan de Eufraatdreef. Heerlijk om hier te werken, vinden alle collega’s. Het gebouw biedt ruimte voor ontmoeting en samenwerken. De kinderen voelen zich thuis, hier is het lekker opgeruimd en licht.

Op 1 december 2017 wordt het nieuwe schoolgebouw officieel door de wethouder geopend. Dan is een enorme mijlpaal bereikt. Want deze nieuwbouw heeft uiteindelijk wel elf jaar geduurd!

De bouwplannen voor obs Overvecht dateerden namelijk al van elf jaar geleden. In het eerste masterplan onderwijshuisvesting van de gemeente Utrecht uit 2006, staan de vier locaties bovenaan in de prioriteitenlijst voor nieuwbouw. Door allerlei omstandigheden is OBO De Klopvaart aan de Beiroetdreef/Eufraatdreef echter de hekkensluiter geworden, samen met de Johannesschool aan de andere zijde van het nieuwe gebouw. Ook OBO De Gagel en OBO Spoorzicht trokken pas in 2017 in hun nieuwe schoolgebouw. OBO De Watertoren was in 2015 aan de beurt.

De H-scholen (of MUWI-scholen naar de ontwikkelaars van dit scholenbouwsysteem, Muijs & De Winter) zijn begin jaren zestig gebouwd. De vier locaties van obs Overvecht huisden in zo’n school, in H-vorm met zeven lokalen. Het liggende streepje van de H was voor de ingang, de gang en de trap.

Wat in 1962 een modern, licht schoolgebouw was, is 55 jaar later slecht geïsoleerd (warm in de zomer, koud in de winter) en eigenlijk alleen geschikt voor klassikaal onderwijs. Zelfs de groepen 1-2 van OBO De Klopvaart zaten tot een paar weken geleden nog in een apart gebouwtje, terwijl lagere- en kleuterschool toch al in 1981 zijn samengesmolten tot basisschool! De lokalen van de H-scholen waren trouwens wel groot, vergeleken met de huidige standaard.

En nu? Alles is nieuw in OBO De Klopvaart. Locatieleider Carolien Henckel: ,,We komen nu allemaal onze school binnen door dezelfde deur, kinderen, ouders en leerkrachten. We doen het hier samen. Dat past bij onze Vreedzame School. Het is heel fijn om de onderbouwcollega’s erbij te hebben. Ouders zeiden ook tegen me: ‘het is zo leuk om de kleintjes te zien spelen vanuit de centrale ruimte’. We zijn nu veel meer één school.’’


(Vanuit de centrale ruimte met koffietafels en de keuken, kijk je gezellig in de bouwhoek van de jongste leerlingen.)

In alle vier de locaties van obs Overvecht vormt een tribunetrap in een grote ruimte, het hart van de school. Er zit een duidelijke visie achter. Directeur Marije Wassenaar: ,,Al onze scholen zijn ruime, lichte, open gebouwen met een duidelijk hart, de tribunetrap, waar we samen kunnen komen en waar kinderen hun werk kunnen presenteren.’’


(Het hart van OBO De Klopvaart is een prachtige hoge, lichte ruimte met een tribunetrap.)

,,Alle OBO-scholen hebben ook een grote keuken waar kinderen kunnen koken en er zijn speelzalen voor sport en spel. Op verschillende plekken in elke OBO-school zijn leerpleinen, waar kinderen in groepjes kunnen werken aan bijvoorbeeld projecten. In De Klopvaart zijn er meer van die verwerkingsruimtes of leerpleinen waar kinderen met digitale middelen kunnen werken, dan in onze eerste nieuwbouwscholen.’’


(Het meubilair voor het leerplein van de oudste leerlingen is besteld. De boeken van de schoolbieb staan nog even uitnodigend op de tribunetrap van OBO De Klopvaart.)

Mooi zijn ook de glazen schuifdeuren op de begane grond, in de lokalen van de onderbouw. Zo ontstaat een open verbinding met het plein. Zo kun je buiten lesgeven en natuuronderwijs bieden. Alleen voor de allerjongsten staat een hek om het speelplein, de rest van het schoolplein heeft een open verbinding met de buurt. Carolien Henckel: ,,We willen de wijk vertrouwen geven: ons plein is ook van jullie.’’

Nominatie voor HR-beleid startende leerkrachten

Nina Berkhof, de huidige bestuurssecretaresse van SPO Utrecht, is door Hogeschool Utrecht genomineerd als HR Talent of the Year 2017-2018. De HR Talent of the Year award is een landelijk initiatief om jong talent de kans te geven zich verder te ontwikkelen in het HR vakgebied.

Nina Berkhof kreeg hoge cijfers voor haar eindscriptie, met als onderwerp hoe SPO Utrecht effectief startende leerkrachten kan blijven werven. Haar scriptie is nuttige bijdrage aan het HR-beleid van onze organisatie.

De vakjury van de HR Talent of the Year award maakt de winnaar bekend op 19 januari 2018. De winnaar mag deelnemen aan een Development Program ter waarde van € 6725,-

Er is ook een publieksprijs voor het beste jonge HR-talent, waarbij de meeste stemmen gelden. Deze winnaar ontvangt een opleidingscheque ter waarde van € 6500,-.

Wil je Nina helpen deze landelijke publieksprijs te winnen, stem dan op haar via deze link: http://www.hrtalentoftheyear.nl/deelnemers/547-nina-berkhof.

 

Herintreders welkom!

Ruim 30.000 mensen met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs staan niet voor de klas. Het merendeel (17.000) werkt buiten het onderwijs, 14.000 mensen hebben de juiste papieren maar werken niet – en zijn ook niet arbeidsongeschikt*. SPO Utrecht wil graag deze ‘stille reserve’ welkom heten als herintreders in het onderwijs.

SPO Utrecht maakt het makkelijk voor herintreders. Op 30 oktober 2017 is er een bijeenkomst voor mensen die overwegen om weer in het onderwijs terug te keren. Of er gewoon vrijblijvend meer over willen weten. Tijdens deze dag krijg je alle informatie over de mogelijkheden bij SPO Utrecht en zijn er mensen die je vragen kunnen beantwoorden.

Is mijn lesbevoegdheid nog geldig? Moet ik me bijscholen? Word ik meteen voor de leeuwen gegooid of kan ik voorzichtig wennen? Krijg ik ondersteuning? Meteen een eigen klas? Wat ga ik verdienen? Krijg ik een contract? Is het onderwijs erg veranderd?

Ruimte voor herintreders

Bij SPO Utrecht maken we voor herintreders ruimte in onze FLEX-pool. Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor een half jaar en kunt in die periode uitvinden of (weer) lesgeven bij je past. Krijg je een goede beoordeling, dan heb je na een half jaar bij ons recht op een vaste aanstelling.

Coaching en begeleiding

En… alle herintreders worden bij SPO Utrecht in de watten gelegd: je krijgt coaching en begeleiding om je terugkeer in het onderwijs soepel te laten verlopen. We kijken uit naar je komst, je bent van harte welkom! De eerste herintredersdag, op 4 september, was zeer succesvol en heeft waardevolle contacten opgeleverd.

Datum: maandag 30 oktober 2017

Plaats: Orteliuslaan 871

Tijdstip: 10.00 uur

Graag vooraf opgeven via: sandra.vandenoosten@spoutrecht.nl

* Nederland kent een enorme stille reserve: minstens 30.000 mensen, jonger dan 50 jaar, beschikken over de juiste opleiding om les te geven in het primair onderwijs, maar doen dat nu niet. Deze mensen kozen een ander beroep of werken niet. Dat blijkt uit het onderzoek naar ‘Stille reserve aan leraren in het primair onderwijs’, uitgevoerd door onderzoeksbureau CentERdata, in opdracht van het ministerie van OCW. De terugkeer van deze mensen kan helpen bij het bestrijden van het lerarentekort in het primair onderwijs

Uit het onderzoek blijkt dat deze stille reserve verspreid over heel Nederland woont en vooral ook in de Randstad, waar de verwachte tekorten het grootst zullen zijn. In de raming zijn potentiële leraren ouder dan 50 jaar niet meegenomen, omdat van hen geen diploma gegevens zijn gevonden.

Ook in een eerdere periode van lerarentekort werd beroep gedaan op de stille reserve. In 1998 kregen 150.000 gekwalificeerde docenten die elders (of niet) werkten, een brief van het ministerie van OCW. Dat hielp destijds 5.847 vacatures aan een herintredende leraar.

 

 

 

 

Steeds beter onderwijs geven

Het is stil in de grote zaal aan de Orteliuslaan 871. Heel stil. Schoolopleiders van zeven scholen van SPO Utrecht vullen aandachtig hun ICALT-observatieformulier in. Professor Wim van de Grift, geeft zelf les bij SPO Utrecht. Dat is bijzonder, want hij heeft deze beproefde methode ontwikkeld. ,,Eindelijk kan ik leraren iets teruggeven.’’

ICALT is een observatie-instrument dat leraren aantoonbaar laat groeien in hun professionele ontwikkeling. ,,Deze observatie-items zijn een destillaat van tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek naar wat werkt in het onderwijs,’’ aldus Wim van de Grift. De kwaliteit van de leraar maakt het verschil: leerlingen letten beter op en groeien meer bij een vakbekwaam docent.

Landelijke impuls ICALT

De PO-Raad en het Arbeidsmarktplatform PO kozen vijf schoolbesturen (en later nog eens vijf) voor het project ‘Steeds beter onderwijs geven’ om deze ICALT-methode een landelijke impuls te geven. SPO Utrecht behoort tot deze koplopers. ICALT wordt ingezet als effectief instrument voor professionalisering van leraren in het basisonderwijs, in hun ontwikkeling van startbekwaam via basisbekwaam naar vakbekwaam.

Zeven SPO-scholen

Hoe werkt ICALT? Leerkrachten van zeven SPO-scholen worden de komende twee schooljaren twee of drie keer tijdens hun lesgeven geobserveerd door een getrainde collega, de schoolopleider. Deze zeven scholen zijn obs Tuindorp, De Kleine Dichter, Daltonschool Rijnsweerd, SO Fier, sbo Luc Stevensschool, de Dr. Bosschool en montessorischool Oog in Al. De ICALT-observatielijst bevat 35 items, die oplopen in moeilijkheidsgraad.

Professor Wim van de Grift

Vanmiddag oefenen de schoolopleiders met professor Van de Grift met het invullen van de vragenlijst, nadat ze een rekenles in groep 4 op film hebben bekeken. Hebben ze dezelfde scores ingevuld? Wat is hun argumentatie? ,,Stel ik heb iemand een 3 gegeven en de leerkracht vraagt ‘waarom heb je me geen 4 gegeven’?’’ De professor licht toe: ,,Het gaat om het opsporen van de zone van naaste ontwikkeling van de leerkracht. De kunst is om dat op te sporen.’’ De schoolopleiders oefenen de komende maanden en vanaf eind 2017 beginnen de echte observaties.

Arien Hartog, directeur professionalisering bij SPO Utrecht: ,,Stel dat een observatie uitwijst dat de leerkracht de leerlingen niet voldoende activeert door de gebruikte werkvormen. Dan kan de leerkracht zich afvragen of dat toeval is, of dat het wel klopt. En dan bedenkt de leerkracht: hoe ga ik dit aanpakken? Je overlegt met de schoolopleider, die kan suggesties geven: kijk eens bij die collega in de klas, of lees dat boek eens, of ‘je kunt die cursus volgen’.’’

Zelf vormgeven aan je eigen ontwikkeling

,,ICALT is echt een middel waarmee je zelf vorm kunt geven aan je eigen ontwikkeling als leerkracht. En dit project van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, waarin zowel de PO-Raad als de vakbonden zitting hebben, betekent een kwaliteitsimpuls voor ons onderwijs,’’ licht Arien Hartog toe. ,,We beschouwen het als een cadeautje dat we mogen meedoen. Want het is immers een van je taken als leerkracht, om te werken aan je eigen professionalisering.’’

Iets teruggeven

En emeritus-hoogleraar Wim van de Grift vindt het lesgeven aan leerkrachten en schoolopleiders erg leuk. ,,In mijn werk was ik altijd enorm op onderzoek gericht. Nu, aan het einde van mijn beroepsloopbaan, kan ik eindelijk aan leraren teruggeven wat ik dankzij hen, van hun heb geleerd.’’

 

 

Heerlijk om in een nieuw Spoorzicht les te geven!

,,Echt heel gaaf hoor, zo’n enorm prikbord in de klas,’’ vindt Elsemiek van Eersel, leerkracht groep 5-6. ,,En deze hoek in het lokaal is leuk om rustig zelfstandig te kunnen werken. We zijn echt heel blij met onze nieuwe school. Supermooi en ook zo lekker schoon!’’

De verhuizing van OBO Spoorzicht aan de Teun de Jagerdreef is in volle gang. Stukje bij beetje worden de spullen naar binnen gebracht door de verhuizers. Karton beschermt de nieuwe vloeren. Voor ieder kind is er een eigen locker op de gang, met voor ieder kind zijn eigen naam.

Het functionele gebouw wordt gedeeld met Jenaplanschool Cleophas en buurthuis De Jager. OBO Spoorzicht heeft overigens wel heel erg lang op moeten wachten op de nieuwe school. Twaalf jaar! Maar nu is het dan toch eindelijk zover, ze kunnen er in! In een nieuwe, frisse, lichte school, waar je zelf in je lokaal digitaal de verwarming kunt regelen. Zoiets maakt iedere leerkracht blij.

Leerkrachten Touria Boukarfada en Giselle Donnenfeld sjouwen opgewekt een kinder-aanrecht hun lokaal binnen. Het is passen en meten om alles weer een goede plek te geven in hun groep 1-2. Een oud rood kleedje gaat alsnog de vuilnisbak in.

,,We gooien ook lekker veel weg hoor, spullen die vies waren of die we nooit meer gebruikten,’’ geniet leerkracht en coach Anneke van der Plaats. Samen met Berna Abbenhuijs pakt ze dozen uit en richt ze hun lokaal voor groep 3-4 in. Berna zoekt een schaar, opent weer een doos en vindt een cijferlijn, ook net nieuw. ,,Heerlijk om hier te kunnen beginnen,’’ vindt Anneke.

De tijd van groeien en bloeien is aangebroken voor OBO Spoorzicht. Dit schooljaar al meldden zich negen nieuwe leerlingen. En er zijn al veel aanmeldingen voor de kleutergroep. De omliggende flats worden nu opgeknapt, na jaren van sloopplannen die niet doorgingen en tijdelijke bewoning door studenten. In zo’n passend gebouw komt het bord ‘excellente school’ aan de gevel extra goed tot zijn recht. Er is nu ruimte voor gezonde groei.

De directie en de administratie van de vier locaties van openbare basisschool Overvecht is voortaan ook te vinden in OBO Spoorzicht aan de Teun de Jagerdreef. Tot later… de school zelf dat laatste lokaal óók nodig heeft om les te geven…

Op 12 oktober 2017 is de feestelijke officiële opening van het gebouw, met alle gebruikers.

 

 

Jonge docenten met eigen groep

Dit schooljaar is de SPO PRO Talentenpool weer van start gegaan, nu met twaalf beginnende leerkrachten. Zij doen een jaar ervaring op met vervanging. De leerkrachten uit de PRO-lichting van vorig jaar hebben nu allen een eigen groep. Dit zijn hun eerste ervaringen in het nieuwe schooljaar.

Niels Burema (29) staat voor groep 4 op de Anne Frankschool. ,,Of ik blij ben? Ik ben heel blij! Omdat ik lieve kinderen heb! En omdat ik een eigen klas heb op een school waar ik me prettig voel. Ik had misschien wel een iets hogere groep gewild, maar groep 8 is nog iets te vroeg voor mij. Ik ben heel benieuwd hoe het straks echt is om een eigen groep te hebben, want dat merk je natuurlijk pas in de loop van het schooljaar.’’

,,De begeleiding vanuit SPO PRO was vorig jaar heel goed, heel praktisch ook. Als mijn begeleider om 10 uur bij mij in de groep kwam kijken, had ik er om 11 uur al iets aan. Je kunt met de adviezen meteen aan de slag. Ze zien je dagelijkse struggles en houden je op een fijne manier een spiegel voor. Zo groei je in je vak. En je voelt je niet zo alleen staan. Want collega’s op school zitten vaak al lang in het vak, voor hen is het niks, terwijl jij staat te zwoegen. Bij PRO leer je dat het niet vanzelf komt, dat vakmanschap.’’

Sanne van der Woerd (26) is dolgelukkig met haar groep 1-2 op Apollo 11. ,,Ik heb echt fulltime een eigen groep kleuters, precies wat ik wilde. Het voelde meteen goed hier op school toen ik solliciteerde. Het team en de school passen bij me. Ik heb natuurlijk geluk gehad, maar PRO heeft ook geholpen. De insteek is dat je na een jaar je eigen groep krijgt, maar je moet natuurlijk wel gewoon solliciteren op de vacatures. Met de ervaring van het afgelopen jaar kom je beter over in een gesprek. En mijn eigen begeleider vanuit PRO kan ook mijn goede kanten aanprijzen bij de school, dat is heel fijn, want dat komt betrouwbaar over. Prettig is ook dat we nóg twee jaar intervisie krijgen met onze eigen PRO-groep. We komen immers allemaal nieuw in een team en dan is het fijn om de dingen waar je als beginner tegenaan loopt, te delen.’’

Cecile Beemster (27) is het nieuwe schooljaar prettig begonnen met groep 3 op obs Voordorp. ,,Het voelt heel fijn! Ik ben erg op mijn plek, voel een goeie klik met het team, voel me hier welkom. Ik wilde graag werken op een kleine of middelgrote school, met kinderen van verschillende culturele achtergronden. Voordorp is voor mij een goeie keus.’’ Ze staat op maandag, dinsdag en woensdag voor haar eigen groep 3. Drie dagen voor de klas is een bewuste keuze van Cecile. ,,Ik werk ook een dag buiten school: ik ga onderzoek doen naar meer muziek in de klas.’’

,,SPO PRO is heel fijn geweest, vooral omdat je je ervaringen kunt delen met anderen. Je krijgt begeleiding, persoonlijke feedback. Ik heb me echt gesteund gevoeld als beginnende leerkracht. Ik heb door PRO geleerd niet te streng te zijn voor mezelf. Niet alles hoeft vanaf dag 1 perfect te gaan. Dankzij de lessen van PRO lukt het me nu om rustig beginnen in mijn eigen groep en de kinderen eerst leren kennen.’’

Besturen openbaar onderwijs Utrecht verhuizen

SPO Utrecht en NUOVO Scholengroep, de twee besturen van het openbaar onderwijs in de stad Utrecht, zijn tijdens de zomervakantie naar Papendorp verhuisd. Ze delen samen een benedenetage aan de Orteliuslaan.

Voor SPO Utrecht, bestuur van 35 scholen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs, was het onderkomen aan de Kaap Hoorndreef na negentien jaar te klein geworden en verouderd. In 1998 betrok SPO Utrecht het kantoor in Overvecht als bestuur van, toen nog, 24 scholen.

NUOVO Scholengroep, bestuur van tien scholen voor openbaar voortgezet onderwijs, was gevestigd op de bovenste verdieping van UniC aan de Van Bijnkershoeklaan in Transwijk. Unic heeft meer onderwijsruimte nodig, omdat het aantal leerlingen groeit.

De besturen betrokken de afgelopen weken samen de onderste verdieping van een kantoorgebouw aan de Orteliuslaan. Zij delen een aantal faciliteiten zoals de receptie en vergaderruimten. Het kantoor biedt teamruimtes, flexibele werkplekken, stiltewerkplekken en heeft voldoende mogelijkheden om medewerkers van de scholen en gasten te ontvangen.

(S)PO in Actie

 27 juni 2017 – Alle SPO-scholen voerden vanmorgen actie voor een betere beloning en meer geld voor onderwijs. Hierbij een impressie vanuit een aantal scholen.

Het Jeugdjournaal deed verslag vanaf Apollo 11. Ouders vingen de kinderen op en samen zorgden ze voor een feestelijke ontvangst van het team om 9.30 uur.

http://jeugdjournaal.nl/uitzending/25752-ochtendjournaal.html

 

Op de Rietendakschool bleven de lokalen leeg, ‘s middags demonstreren de leerkrachten in Den Haag.

Het team van OBO De Klopvaart maakte een lipdub na een ‘inhoudelijk ontbijt’.

In obs Voordorp stonden om 9 uur de stoelen nog op de tafels.

   

Het team van obs Pantarijn maakte spandoeken en de verslaggever van het AD was erbij.

 

Het team van de Anne Frankschool is creatief geweest. Met het water aan de lippen…

Goed onderwijs voor ieder kind

De onderwijsinspectie stelt in de ‘Staat van het onderwijs 2017’ vast dat de kwaliteit van basisscholen in Nederland sterk verschilt. De ene school haalt veel meer uit de talenten van leerlingen dan de andere. SPO Utrecht is zeer geïnteresseerd in het onderzoek en in de onderliggende oorzaken van deze verschillen.

Aanbevelingen Inspectie

Wat maakt het verschil? Uit het onderzoek blijkt dat op de goede scholen ook goede leraren werken. En dat zij samen een hecht team vormen met een duidelijke visie. Een kenmerk is ook dat het bestuur van een goede school zijn leraren stimuleert zich te blijven ontwikkelen. En… leraren op kwalitatief goede scholen houden hun leerlingen nauwgezet in het oog, ‘ze meten hun prestaties en leren hiervan’.

Kwaliteitsbeleid

We constateren verheugd dat het kwaliteitsbeleid van SPO Utrecht goed aansluit bij de bovenstaande punten. Op SPO-scholen werken teams collegiaal samen vanuit een gezamenlijk ontwikkelde visie en besteden veel aandacht aan professionalisering. Directeuren en teams hebben een samenhangende aanpak voor kwaliteitszorg en worden daarbij door adviseurs vanuit het bestuur ondersteund.

Enkele schoolteams van SPO-scholen hebben al kennis gemaakt met het nieuwe Inspectiekader. Zij zijn blij met deze nieuwe manier van het kritisch beoordelen van de kwaliteit van basisscholen, die dieper gaat dan voorheen en meer ruimte biedt voor dialoog. De beoordelingen van de inspectie tot nu toe (zeer) positief.

Kanttekeningen

Enkele kanttekeningen bij de aanbevelingen in deze ‘Staat van het onderwijs’ zijn echter ook op zijn plaats. Zo missen we een kritische opmerking over de steeds verdergaande bezuinigingen op het onderwijs aan kansarme kinderen, terwijl wel geconstateerd wordt dat de kansenongelijkheid groeit. Ook zouden we graag meer ruimte bieden aan leraren om naast de klassentaak ook andere activiteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld een van de aanbevelingen van de inspectie op te volgen: wij zijn ervan overtuigd dat leraren die elkaar tijdens hun lessen bezoeken en elkaar feedback geven, uiteindelijk beter gaan lesgeven. Maar duidelijk is dat dit met de huidige bekostiging niet lukt. Het is bovendien jammer dat het groeiende lerarentekort het steeds moelijker om leraren onder schooltijd vrij te maken voor andere activiteiten.

Lees het onderzoek

SPO Utrecht steunt PO in actie

Het bestuur van SPO Utrecht steunt ‘PO in actie’. We maken ons sterk om de eisen kracht bij te zetten. Want om goed onderwijs te blijven geven, moet er écht structureel meer in onderwijs worden geïnvesteerd.

Bezuinigingen hebben het basisonderwijs al jaren op achterstand gezet. Het is hoog tijd om meer geld vrij te maken. Verhoging van het salaris van de leraar basisonderwijs is een terechte eis. Het leraarschap is een veeleisende baan en veel leraren hebben tegenwoordig een master afgerond. Het is niet uit te leggen waarom een leraar in het voortgezet onderwijs nog steeds meer verdient voor hetzelfde werk en dezelfde opleiding.

Het bestuur plaatst wel een kanttekening: voor goed onderwijs is meer nodig dan alleen een beter salaris. Daarom zijn structurele investeringen in het primair onderwijs nodig. Zo pleit het bestuur voor herstel van de jarenlange bezuinigingen op onderwijsachterstandenbeleid om ook kansarme kinderen goed onderwijs te kunnen blijven bieden. En daarnaast is er meer geld nodig om leraren beter te faciliteren om hun werk goed en met plezier te doen: met meer collega’s, zodat de werkbelasting behapbaar is.

Op 5 mei opende het Algemeen Dagblad met onderstaand bericht:

‘Als je in de samenleving verschil wilt maken, moet je beginnen bij onderwijs’

Elske Overgoor (51) is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van SPO Utrecht. Zij werkt bij de NS, woont in Utrecht met man en dochter van 16. Hun zoon (18) studeert een jaar in de Verenigde Staten. Toen ze klein waren, zaten de kinderen op Daltonschool Rijnsweerd. ,,Een fijne, warme school. Niet alleen in intellectueel opzicht, maar ook sociaal hebben de kinderen daar veel geleerd.’’

Onderwijskunde

Ze heeft in Nijmegen onderwijskunde gestudeerd. In haar loopbaan spelen opleiden, veranderen en communiceren een belangrijke rol. Een veelzijdige carrière: eerst als partner bij een interactief opleidings- en communicatiebureau, dan als hoofd nieuwe media bij het NOB in Hilversum (de eerste websites bouwen), later als hoofd nieuwe media bij ING Bank Nederland en vervolgens internationaal (internet als distributiekanaal, e-learning uitrollen in Azië en de VS, veel reizen). Later werd ze COO Corporate Communications van ING Groep en ING Bank en hield ze zich ook bezig met reorganiseren.

Zilveren leeuwtje

,,Ik kreeg een zilveren leeuwtje aan een zilveren kettinkje en een bos bloemen, na tien jaar ING. Toen realiseerde ik me: ‘Oh, al tien jaar! Nu is het echt tijd om iets anders te gaan doen’. Uiteindelijk besloot ik te vertrekken voor ik een andere baan had. Dat was een goede beslissing. Ik wilde eerst nadenken over wat ik echt belangrijk vind.’’

En? Wat vind je echt belangrijk?

 ,,Ik realiseerde me dat ik graag zorg dat mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat ze verder komen. Ik vind het fijn om met een kleine groep mensen veranderingen teweeg te brengen. En ik wilde meer maatschappelijk betrokken zijn.’’

,,Ik kwam vier jaar geleden bij NS terecht. Ik werd programmadirecteur van een veranderprogramma waarmee NS zijn prestaties verder wil verbeteren, door meer resultaatgericht te werken. Dit doe ik graag: teams begeleiden, de organisatie helpen verbeteren, systemen versimpelen. Zowel de harde als de zachte kant begeleiden. We doen dit met een team van tien mensen en ik vind het superleuk.’’

Waarom koos je voor de RvT van SPO Utrecht?

,,Om meer maatschappelijk betrokken te zijn, heb ik bij Universiteit Nyenrode de ‘commissarissen cyclus’ gedaan. Ik dacht altijd, als de kinderen iets groter zijn en er komt iets met onderwijs, dan pak ik dat aan. Want als je in de samenleving verschil wilt maken, moet je beginnen bij onderwijs. In de vacature voor de Raad van Toezicht kwam alles bij elkaar.’’

Wat is je eerste indruk?

,,De RvT van SPO Utrecht is een mooie, diverse club met een open cultuur, waarin mensen elkaar aanvullen. Ik wil de tijd nemen om SPO Utrecht goed te leren kennen. Ben al mee geweest met twee schoolbezoeken, naar De Hoge Raven en de Dr. Bosschool. Ik zie bij SPO Utrecht aandacht voor polarisering in de samenleving, er is ruimte om hierover met elkaar te spreken. En ik merk dat eigenaarschap hier laag in de organisatie wordt gelegd. Dat vind ik belangrijk, dat doe ik ook zo in mijn werk. Tijdens het avondprogramma van de DOPO-tweedaagse was ik blij verrast door de open cultuur onder de directeuren, dat spreekt me echt heel erg aan.’’

Hoe zie je je rol als toezichthouder?

 ,,Ik zal ook écht op mijn handen gaan zitten en vragen stellen! De rol van de RvT als sparringpartner wil ik graag verder invullen. Het is voor SPO Utrecht belangrijk om het goede te behouden en ook vooruit te kijken. Nu zijn er bijvoorbeeld nog voldoende leerlingen, maar straks zal hun aantal dalen. En hoe blijven we zorgen voor voldoende leerkrachten? Ook binnen de RvT moeten we scherp blijven en beweging creëren. Mijn kennis uit het bedrijfsleven komt zo hopelijk maatschappelijk van pas.’’

,,Mijn zoon vroeg ook al: waarom doe je dit, naast je full-time baan? Maatschappelijk betrokken zijn is boeiend. Het voelt hier als een warm bad. Weet je, je kunt ook nóg eens uit eten gaan, maar dit geeft me voldoening. Het is de gedachte om verschil te kunnen maken. Dat is het.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee generaties leerkrachten op De Koekoek

 

Annette Lust en Michelle van Boxtel, twee leerkrachten van De Koekoek, vertellen over hoe zij samenwerken. Dat is heel gewoon natuurlijk, maar het aardige is dat hun leeftijdsverschil centraal staat in dit gesprek…

Wat hebben twee generaties leerkrachten in één team elkaar te bieden? Heel veel, blijkt uit het interview voor het online platform ‘Hoe werkt Nederland’ van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Annette Lust (56) werkt al tientallen jaren op De Koekoek. Michelle van Boxtel (31) is sinds vier jaar haar collega.

Annette: ,,Ik leer veel nieuwe dingen van jongere leerkrachten. Een nieuwe lichting heeft weer andere theorieën en ideeën. Iemand kwam laatst met het idee voor flexplekken in de klas. Dat vond ik zó leuk, dat ik daar gewoon mee aan de slag ga.’’

Michelle: ,,Soms loop ik tegen situaties aan die ik nog niet ken. Kinderen die voor mij onbekend gedrag laten zien of contact met ouders dat wat moeizamer loopt. Dan loop ik sneller naar wat meer ervaren collega’s, zoals Annette. Die hebben dat vast en zeker eerder meegemaakt. Zij zijn wat dat betreft echt mijn klankbord.’’

Lees het hele interview: https://www.hoewerktnederland.nl/alle-artikelen/artikelen/2017/04/05/teamwork-volgens-annette-en-michelle

 

Passend onderwijs voor ieder kind

UTRECHT 4 APRIL 2017 – Alle kinderen horen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Het bestuur van SPO Utrecht is tevreden dat het College voor de Rechten van de Mens vandaag oordeelt dat SPO Utrecht passend onderwijs heeft geboden en hierbij geen verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte.

De ouders van een leerling (13) uit Utrecht, een jongen met Syndroom van Down, zijn in september 2016 naar het College van de Rechten van de Mens gestapt. Hun zoon zat van jongs af aan op de Kohnstammschool, een reguliere basisschool, behorend bij SPO Utrecht. In oktober 2015 werd hij door de basisschool verwijderd, omdat ze niet meer in staat was hem passend onderwijs te bieden. Volgens de basisschool komt deze jongen tot zijn recht in het speciaal onderwijs.

Regulier onderwijs

De ouders willen echter dat hun zoon lessen blijft volgen in het regulier onderwijs. Zij klopten daarom aan bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs, die hun verzoek op 22 december 2015 ongegrond verklaarde. Een jaar later kwam de zaak voor de Rechtbank Midden-Nederland, maar ook het beroep van de ouders tegen de beslissing werd op 16 december 2016 ongegrond verklaard.

Geschillencommissie en rechters oordeelden dat de basisschool al het mogelijke heeft gedaan om de jongen te houden, maar niet meer kon voldoen aan zijn specifieke behoeften tot ondersteuning. Dit is vandaag ook het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.

VN-verdrag en internationale ontwikkelingen

Vorig jaar trad echter in Nederland een nieuw VN-verdrag in werking. Dit handelt om ‘rechten van personen met een handicap’. De ouders grepen dit verdrag en andere internationale ontwikkelingen aan, om alsnog een plek voor hun zoon in het regulier onderwijs af te dwingen. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde echter dat dit niet mogelijk is, omdat ‘voor zover deze ontwikkelingen zouden moeten leiden tot een inspanningsverplichting voor inclusief onderwijs, deze verplichting niet bij individuele onderwijsinstellingen kan worden neergelegd’.

Onderwijsstelsel

Het College wijst er op dat het huidige Nederlandse onderwijsstelsel en de bijbehorende wetten en regels, ervan uitgaan dat zoveel mogelijk kinderen deelnemen aan het regulier onderwijs. In situaties waarin dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bieden scholen voor speciaal onderwijs de leerling onderwijs.

De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn overigens niet bindend, maar in het algemeen worden de oordelen en adviezen opgevolgd.

Apollo 11 en De Klimroos winnen Nationale Onderwijsprijs

,,Dit is onderwijs van de toekomst,’’ zegt de jury. ,,Deze scholen lopen ver voor de troepen uit.’’ Met dit jury-oordeel winnen Apollo 11, De Klimroos en Mavo Tien de Nationale Onderwijsprijs 2017.

,,Dit is supergaaf,’’ reageert een dolenthousiaste Marja Hamers, directeur van Apollo 11, ook namens de anderen. ,,We hadden het natuurlijk gehoopt, want we vonden het een heel goed project. Geweldig dat de landelijke jury dat ook vindt!’’

Met elf andere regionale winnaars gingen ze vandaag, 29 maart 2017, naar Rotterdam. De Utrechters wonnen de titel van deze tweejaarlijkse landelijke prijs voor onderwijsinnovatie. Ze ontvingen een ‘heel mooie’ bronzen olifant van twintig kilo en een geldbedrag van 7000 euro.

,,We hebben meteen een fantastisch plan. We gaan natuurlijk verder met onze projecten, maar we sturen ook ons gezamenlijke projectteam naar Londen, om daar nog meer inspiratie op te doen voor onderwijsinnovatie. En voor hun werkplezier natuurlijk!’’

Waar gaat het precies om?

Drie Utrechtse scholen, twee basisscholen en een vmbo-tl, werken samen in onderzoekend leren en 21ste eeuws onderwijs. De afgelopen anderhalf jaar waren er zes projecten, waarin kinderen van alle drie de scholen in gemengde groepjes samenwerken aan opdrachten, op alle drie de locaties. Het eerste project was bijvoorbeeld robotica. ,,En dan niet een kant-en-klaar-lespakket ‘bouw een robot’, maar die robot moest opdrachten uitvoeren. En de kinderen moesten er een vlog over maken en hun resultaten presenteren. Zo oefenen ze veel verschillende vaardigheden,’’ vertelt Annelies Meijer.

Marja Hamers, directeur Apollo 11: ,,Het project ontstond toen Nadia Daoudi (directeur Mavo Tien) en ik ontdekten dat we een belangrijke visie delen: het onderwijs aan kinderen tussen 10 en 14 jaar kan beter. De subsidie ‘Onderwijsimpulsen’ van de gemeente, gaf ons de kans deze samenwerking op te zetten. We hebben De Klimroos, die ook innovatief onderwijs geeft, gevraagd om mee te doen.’’

Doorlopende leerlijnen

Een van de gedachten was dat kinderen in de basisschool actief onderzoekend leren, maar dit stopt in het voortgezet onderwijs. Mavo Tien is een vrij nieuwe school (er zijn nu twee leerjaren). In de samenwerking ontstaat de zo gewenste doorlopende leerlijn van PO naar VO. Hiervoor stelde de gemeente Utrecht subsidie beschikbaar.

Kan deze samenwerking worden uitgebreid met andere scholen? Marja Hamers: ,,Ik denk zeker dat het kan worden uitgebreid met andere scholen. Omdat op de basisschool kinderen zitten met verschillende leerniveaus zou dat wat mij betreft wenselijk zijn.’’

Jongen leent zijn hersens aan de professor

Hoe werkt je geheugen? De leerlingen van groep 8 van OBO De Klopvaart leerden vanochtend van een professor hoe je het beste dingen kunt onthouden en hoe je geheugen werkt. En een leerling van De Panda stelt spontaan zijn hersens beschikbaar voor de wetenschap.

Professor educatie en pedagogiek Liesbeth Kester bezocht de school in Overvecht in het kader van Meet the Professor. Wel 142 professoren van de Universiteit Utrecht gaven een ochtend les in groep 6, 7 en 8 op basisscholen in en om Utrecht, waaronder vrijwel alle scholen van SPO Utrecht. Dat valt voor een professor heus niet mee, maar ze vonden het geweldig.

Proefjes

Professor Liesbeth Kester deed proefjes in de klas om te laten zien hoe je geheugen werkt. Je ogen en oren vangen veel informatie op en niet alles blijft hangen. Hoe zorg je dat je dingen onthoudt? ,,Plaatjes, afbeeldingen, helpen je onthouden. En je moet herhalen,’’ aldus de professor. ,,Hee, dat leert onze juf ons ook altijd: wij moeten informatie die we willen onthouden, zeven keer herhalen, volgens de juf, ’’ vertelden de kinderen aan de professor.

Locatieleider Carolien Henckel: ,,De tijd was gewoon te kort, de kinderen hadden zoveel vragen!’’

Medische ethiek

Professor Annelien Bredenoord gaf les aan groep 7, over medische ethiek. Leerling Naoufal Bendada: ,,Dat was heel leuk, ik heb veel geleerd over medische dingen. Ik wist bijvoorbeeld helemaal niet dat DNA daar iets mee te maken had, dat weet ik nu wel!’’

Het enthousiasme is geheel wederzijds. Dat blijkt wel uit de tweet van professor Bredenoord: ‘Het was geweldig bij de openbare basisschool Overvecht locatie De Klopvaart, dank groep 7!’

Kinderhersens voor de prof

Specialist babybrein professor Chantal Kemner bezocht De Panda en werd verrast door een van de leerlingen in groep 8, die spontaan zijn eigen hersens voor deze les beschikbaar stelde. Lees hier het hele verhaal.

Professor Annelien Bredenoord praat met kinderen uit Overvecht over medische ethiek

 

Professor Liesbeth Kester gaat graag met de leerlingen van groep 8 op de foto.

Energieneutrale scholen

SPO Utrecht streeft ernaar alle SPO-scholen die de komende jaren nieuw worden gebouwd (SO Fier, Pantarijn, Rijnvliet, Kees Valkenstein, Jules Verne) helemaal energieneutraal te maken. Rob van der Westen, beleidsadviseur huisvesting: ,,Juist een school kan kinderen het goede voorbeeld geven.’’

,,Daarom heeft SPO Utrecht het voortouw genomen in een Utrechtse pilot in 2016, waarbij negen SPO-scholen (en nog twee andere Utrechtse basisscholen) werden gescand op hun energieverbruik. Deze schoolteams werden tegelijkertijd ook gecoacht in beter omgaan met energie. Samen met de opbrengst van zonnepanelen leverde dat echt een besparing op. Gemiddeld bezuinigde elke school 5100 euro aan energiekosten, in een jaar tijd!’’

Deze SPO-scholen hebben deelgenomen aan de pilot: Voordorp, Oog in Al, Kohnstammschool, De Klim, De Hoge Raven, Maaspleinschool, Puntenburg en beide locaties van Jenaplanschool Wittevrouwen.

Dit zijn de grootste verspillers:

* Ramen langdurig openzetten terwijl de verwarming aanstaat

* Apparaten niet in de eco-stand gebruiken

* Apparatuur aan laten staan of op de stand-by laten staan

* Verlichting ’s avonds en in het weekend laten branden, in het materialenhok of bij de wc’s

* Buitendeuren op laten staan zodat kinderen (kleuters) naar de wc kunnen

* Kloktijden zijn niet goed ingesteld, zodat de verwarming/koeling/ventilatie ’s avonds en tijdens vakanties blijft branden

Rob van der Westen: ,,Er is duidelijk veel winst te behalen door bewustwording en het stimuleren van positief gedrag. Dan kan al heel simpel: Doe het licht uit als je met je klas gaat gymmen. Lucht je klaslokaal op de goede manier. Maar je moet je er wel met zijn allen van bewust zijn. We willen als SPO Utrecht zeker doorgaan met energiebesparing, maar hoe, bespreken we de komende tijd met de gemeente en met onze schooldirecteuren. De directeuren zijn positief, zij willen ‘bewust omgaan met energie’ opnemen in de lessen. Voor ons is deze pilot een succes.’’

 

 

Presentatie aanbevelingen meertaligheid en integratie op OBO De Watertoren

Wetenschappers, ouders, taalspecialisten en leerlingen wisselden vandaag hun kennis en ervaring uit op OBO De Watertoren in Utrecht. Het was een levendig gesprek, mede door de heldere aanbeveling: gebruik van de moedertaal stimuleert de taalontwikkeling van kinderen.

Dennis de Vries, locatieleider op de excellente basisschool Overvecht, ontving het allereerste exemplaar van de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ vandaag uit handen van Rinda den Besten. Zij is voorzitter van de PO-Raad, die samen met het Ministerie van OC&W, opdracht gaf voor het opstellen van aanbevelingen voor leerkrachten op basis van wetenschappelijke onderzoek.

Onderwerp: hoe kun je kinderen met een andere moedertaal (nieuwkomers, migranten, vluchtelingen) het beste Nederlands leren en hoe help je kinderen het best integreren? Niet zomaar koos de PO-Raad Obs Overvecht…

Directeur Nelleke Brouwer:  ,,De conclusie van het onderzoek is best spannend. Voor ons was het niet allemaal nieuw, want dit boekje bevestigt wat wij al wel wisten en het bevestigt onze werkwijze. Ouders komen bij ons bijvoorbeeld op school om te leren je je kind goed interactief kunt voorlezen, eventueel in hun eigen moedertaal. Met dit onderzoek is bewezen dat dit ook een mooie bijdrage levert aan de taalontwikkeling van kinderen. Maar het geeft zeker ook stof tot nadenken: hoe kunnen we onze kennis hierover verbreden en verdiepen? We pakken die kans aan!’’

Pedagogisch klimaat

,,Als Vreedzame School hebben wij natuurlijk waardering voor de eigen taal en cultuur, dat hoort bij ons pedagogisch klimaat. Nederlands-Engels tegelijk leren wordt in het algemeen heel geweldig gevonden, tweetaligheid in Nederlands-Arabisch is dat feitelijk ook, maar er wordt vaak anders tegenaan gekeken. Het is van essentieel belang dat je de moedertaal van kinderen een zichtbare plek geeft in het onderwijs op school, zodat kinderen zich af en toe ook gehoord en gezien en gewaardeerd voelen.’’

Lees hier meer over de aanbevelingen

        

20 maart 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feestdag voor OBO De Gagel

 

   

,,Vandaag is het een feestdag, maar weet je, het is hier elke dag een feest om les te geven!’’ lacht een van de leerkrachten van OBO De Gagel. Na tien jaar wachten op een nieuw schoolgebouw is het dan eindelijk zo ver. Samen met de Mattheusschool betrok OBO De Gagel, locatie van obs Overvecht, een nieuw onderkomen dat vrijdag 17 maart officieel werd geopend.

Wel 450 kinderen van beide basisscholen dansten in een geweldige openingsact. Ouders, vele genodigden, tientallen leerkrachten: er was heel veel publiek op het plein, voor de toespraken van beide schoolleiders, wethouder onderwijs Jeroen Kreijkamp en bestuurder Eric van Dorp van SPO Utrecht.

Kleurrijke bloemen

Ouders van beide scholen hadden veel werk verricht voor de opening, zij versierden het hele schoolgebouw en maakten hapjes. De kinderen (mediatoren) leidden genodigden trots rond door hun nieuwe school. ,,Ik hoop dat ik een heel belangrijk iemand mag rondleiden,’’ zei een leerling. En andere kinderen hadden de kleurrijke bloemen geknutseld om de aannemer, architect en projectleider te bedanken. ,,Het is heel leuk om te zien dat iedereen zo blij is met deze school. Hier doen we het toch voor!’’ aldus de aannemer van Bouwgroep Dijkstra Daisma.

Twee tribunes

De openingsceremonie vond plaats rond het kunstwerk op het plein, dat bestaat uit twee tribunes en naar elkaar toe groeiende bomen. Het nodigt kinderen uit om op te klimmen en lekker in de zon te zitten. Nu deed het kunstwerk prima dienst als podium voor de opening.

Leerpleinen

Aan de Ibisdreef staat het eerste schoolgebouw in Overvecht dat twee scholen huisvest. Het pand en het plein nodigen uit tot samenwerken. Het gebouw is aangepast aan de wensen van beide scholen en heeft leerpleinen waar kinderen zelfstandig kunnen (samen)werken buiten het klaslokaal. OBO De Gagel heeft een podium/trap als centrale plek in de school, voor optredens en natuurlijk is het gebouw ingericht als digitale leeromgeving. OBO De Gagel maakt deel uit van obs Overvecht en draagt het predicaat excellente school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek naar kindcentra

Een kindcentrum biedt een dagarrangement met educatie, opvang en veel ontwikkelingsmogelijkheden. SPO Utrecht oriënteert zich momenteel op de wijze waarop dit het beste kan worden vormgegeven.

In Utrecht streven we naar een aantal clusters van basis en voortgezet onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang, die samen kindcentra realiseren.

Kindcentra 2020 heeft Oberon gevraagd onderzoek te doen naar de motivatie van ouders om voor een kindcentrum te kiezen. SPO Utrecht werkt hier graag aan mee.

 

Vind jij een kindcentrum een goed idee? Of gaan je kind(eren) al naar een kindcentrum toe? Doe dan mee aan dit online onderzoek en laat je stem horen! Kindcentra 2020 wil graag weten wat jouw motieven zijn om te kiezen voor een kindcentrum.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. Fijn als je daar de tijd voor wilt nemen! 

 

Avond over hoogbegaafdheid op Pantarijn

Op 9 maart vanaf 19.30 uur geeft het HB-team van obs Pantarijn geïnteresseerde ouders informatie over het voltijds hoogbegaafdenonderwijs op deze SPO-school. Pantarijn onderscheidt zich door specifieke groepen voor kinderen met een zeer hoog IQ.

Alle docenten op Pantarijn zijn, vanaf de kleutergroepen, getraind in het omgaan met hoogbegaafden. In groepen 1, 2 en 3 is er voor hoogbegaafden extra aanbod en zijn de groepen nog gemengd. Vanaf groep 4 hebben deze leerlingen eigen groepen binnen de school.
Elke dag werken kinderen in de HB-groepen anderhalf uur aan de reguliere kernvakken, in een compacte versie. De overige uren worden zij uitgedaagd met een verrijkend aanbod in vakken zoals Spaans, muziek, techniek, filosofie en schaken. Met aandacht van de docent, want de groepen zijn bewust klein gehouden met maximaal 21 kinderen.
Hoogbegaafde leerlingen maken deel uit van obs Pantarijn. Ze spelen en sporten en vieren samen met alle andere Pantarijn-leerlingen en vormen zo met elkaar een gemeenschap.
Volgend jaar begint de bouw van een nieuwe school voor Pantarijn, het pand wordt gedeeld met de hindoeïstische basisschool Shri Krishna.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de informatieavond via directie@obspantarijn.nl

Informatieavond onderwijs hoogbegaafden obs Pantarijn
donderdag 9 maart
19.30 tot 21.30 uur
obs Pantarijn
Lawick van Pabstlaan 1
De Meern

Pantarijn vindt: Hoogbegaafdheid is eigenlijk een cadeau dat een kind zelf moet leren uitpakken. Pas dan kun je er gebruik van maken, plezier aan beleven en er trots op zijn. Maar ja, je moet wel weten op welke manier…

Grote uitwisseling 21ste eeuws onderwijs

Zo’n 200 docenten bezochten 15 maart 2017 de inspirerende W & T Academie ‘Leren in de 21ste eeuw’, in de Domstad Academie. Ongeveer de helft van de deelnemers was afkomstig van een SPO-school. Zij namen deel aan workshops, luisterden naar een lezing over plantenziekten en verzorgden postersessies.

Voor collega’s van SPO Utrecht was dit de Derde Grote Uitwisseling over 21ste eeuws onderwijs. Dit keer werd de bijeenkomst georganiseerd samen met het Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap & Technologie (KTW&T) en het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht. Ook andere scholen uit de regio namen deel aan deze uitwisseling. Meinou van Dijk, directeur van obs Het Zand, was dagvoorzitter. Mogelijk doen in een volgende editie van deze W&T Academie ook andere schoolbesturen mee.

Bij deze editie speelden collega’s van SPO Utrecht in elk geval een grote rol. Twaalf van de 43 ‘actieve’ scholen tijdens de postersessies horen bij SPO Utrecht. Deze scholen maakten een informatieposter over hun ervaringen met onderzoekend leren. Een half uur lang deelden zij, staand naast hun poster, kennis en ervaringen met andere collega’s, over:

school: Het Zand – wat: Spel in groep 3 in themahoek en met klein spel

school: De Klimroos – wat: Realiseer jouw onderwijsdroom met LOF!

school: De Cirkel – wat: De Cirkel ontdekt, inspireert en maakt verbinding

school: Daltonschool Rijnsweerd – wat: Onderwijsontwikkeling door samenwerking vanuit eigenaarschap

school: Apollo11 – wat: Feedback geven volgens het stappenplan van leerKRACHT

school: Apollo11 – wat: Klasseplan: leerlingen gedifferentieerd, doelgericht en zelfstandig, planmatig aan het werk!

school: De Panda – wat: Onderzoekend en ontwerpend leren en stimuleren van autonomie en taalontwikkeling

school: Voordorp – wat: Van onderwijs naar ontwikkeling.

school: Waterrijk – wat: 21CS een plek geven in ons onderwijs, door experimenteren, verwonderen, samenwerken, kinderen betrekken, loslaten.

school: Rietendakschool – wat: Onderzoekend leren op de Rietendakschool

school: Pieterskerkhof – wat: Onze thematische werkwijze zorgt voor een solide basis om een onderzoekende houding te stimuleren

school: Kees Valkenstein – wat: leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces en handelen bewuster tijdens samenwerken

school: De Klim – wat: Van nieuwsgierigheid naar onderzoekend leren met betrokken leerlingen

school: Brede School Academie – wat: Hypertekst lezen? Dat moet/kun je leren!

Excellent onderwijs in uitdagend gebouw

OBO De Gagel is verhuisd. Ruim tweehonderd leerlingen namen met groot enthousiasme hun intrek in het nieuwe schoolgebouw aan de Ibisdreef. Het lerarenteam is net zo blij als de kinderen. Directeur Nelleke Brouwer: ,,Dit gebouw ademt onderwijs!’’

De nieuwe school past naadloos bij de plannen voor 21ste eeuws onderwijs van obs Overvecht. Nelleke Brouwer: ,,Het gebouw nodigt uit tot samenwerken. Alles is licht en open, er is veel verbinding tussen de groepen. We kunnen met de leerpleinen veel meer groeps-doorbroken werken. Het past helemaal bij de gemeenschap die we vormen. We zijn heel erg blij dat onze kleuters bij ons zijn. Al die jaren zaten zij nog altijd in een apart gebouwtje, nu zijn we eindelijk allemaal samen.’’

Ze somt op: ,,Er is een coffee corner en een ouderlokaal en er zijn zitjes voor ouders, want ouders maken deel uit van onze school. We hebben nu een keuken om te koken met ouders en kinderen. De ict is up to date, onze leerlingen gaan werken met laptops en tablets, we hebben overal draadloos internet. En… we zijn dolblij met de podiumtrap. Nu kunnen we makkelijk snel bij elkaar komen om iets te presenteren.’’

Obs Overvecht mag al enige jaren het predicaat ‘excellente school’ voeren. In de wijk worden de verouderde schoolgebouwen vervangen, ook de vier vestigingen van obs Overvecht. OBO De Watertoren kwam vorig jaar gereed, OBO Spoorzicht wordt in mei opgeleverd en OBO De Klopvaart rond de herfstvakantie. Dan is sprake van excellent onderwijs in uitdagende gebouwen.

OBO De Gagel deelt het pand met de Mattheusschool, die onlangs al is verhuisd. Het zijn twee aparte scholen die beide horen bij Brede School Overvecht waar ouderbetrokkenheid, talentontwikkeling en de Vreedzame Wijk centraal staan. Leerlingen van beide scholen treffen elkaar na schooltijd bijvoorbeeld tijdens muzieklessen. ,,We staan open voor meer samenwerking,’’ zegt directeur Nelleke Brouwer.

Op 17 maart wordt het gebouw officieel geopend door de wethouder van onderwijs, Jeroen Kreijkamp.

Apollo11 en De Klimroos regiowinnaar Nationale Onderwijsprijs

,,Dit is onderwijs van de toekomst,’’ zegt de jury. ,,Deze scholen lopen ver voor de troepen uit.’’ Met dit jury-oordeel winnen Apollo 11, De Klimroos en Mavo Tien de Utrechtse ronde van de Nationale Onderwijsprijs.

Met elf andere regionale winnaars dingen ze op 25 maart 2017 mee naar de tweejaarlijkse landelijke prijs.

Annelies Meijer, directeur van De Klimroos, is trots op de leerlingen en de teams. ,,We zijn heel blij, dit voelt als een erkenning, want we werken er heel hard aan. Eigenlijk, zachtjes gezegd, vinden we deze prijs ook wel een beetje terecht. Volgens de jury is onze samenwerking tussen PO en VO uniek, we doen met elkaar veel aan onderzoekend leren en talentontwikkeling.’’

Waar gaat het precies om?

Drie Utrechtse scholen, twee basisscholen en een vmbo-tl, werken samen in onderzoekend leren en 21ste eeuws onderwijs. De afgelopen anderhalf jaar waren er zes projecten, waarin kinderen van alle drie de scholen in gemengde groepjes samenwerken aan opdrachten, op alle drie de locaties.

Het eerste project was bijvoorbeeld robotica. ,,En dan niet een kant-en-klaar-lespakket ‘bouw een robot’, maar die robot moest opdrachten uitvoeren. En de kinderen moesten er een vlog over maken en hun resultaten presenteren. Zo oefenen ze veel verschillende vaardigheden,’’ vertelt Annelies Meijer.

Marja Hamers, directeur Apollo 11: ,,Het project ontstond toen Nadia Daoudi (directeur Mavo Tien) en ik ontdekten dat we een belangrijke visie delen: het onderwijs aan kinderen tussen 10 en 14 jaar kan beter. De subsidie ‘Onderwijsimpulsen’ van de gemeente, gaf ons de kans deze samenwerking op te zetten. We hebben De Klimroos, die ook innovatief onderwijs geeft, gevraagd om mee te doen.’’

Doorlopende leerlijnen

Een van de gedachten was dat kinderen in de basisschool actief onderzoekend leren, maar dit stopt in het voortgezet onderwijs. Mavo Tien is een vrij nieuwe school (er zijn nu twee leerjaren). In de samenwerking ontstaat de zo gewenste doorlopende leerlijn van PO naar VO.

Kan deze samenwerking worden uitgebreid met andere scholen?

Marja Hamers: ,,Ik denk zeker dat het kan worden uitgebreid met andere scholen. Omdat op de basisschool kinderen zitten met verschillende leerniveaus zou dat wat mij betreft wenselijk zijn.’’

Bloemen voor Daltonschool Rijnsweerd

Het bestuur van SPO Utrecht feliciteerde de drie scholen met een grote bos bloemen. Mytylschool Ariane de Ranitz, gelegen op vijf minuten afstand van Rijnsweerd, is de winnaar in de categorie VO. Deze school voor speciaal onderwijs heeft een uitwisseling met Dalton Rijnsweerd, het Cals College en met Unic, via gezamenlijke sport – en speldagen: de Stick Togetherdagen. Vandaar de felicitaties.

,,Onze groep 6-leerlingen gaan al jaren een keer per jaar naar de mytylschool voor een gezamenlijke sportdag op het terrein daar,’’ vertelt directeur Ronald Goosen. ,,De kinderen hebben tevoren contact met elkaar en sporten dan samen. Het is goed dat onze kinderen in aanraking komen met kinderen die minder mogelijkheden hebben.’’

De prijs is voor hem een verrassing. ,,Toevallig hebben we onlangs besloten de samenwerking uit te bouwen. Een idee is bijvoorbeeld: als wij een Azië-project doen, kunnen onze leerlingen samen met de kinderen van de mytylschool Aziatisch koken. Ze hebben daar echt een superkeuken.’’

,,We zoeken altijd naar verbinding in het onderwijs en zo geef je praktisch inhoud aan die term. We gaan niet méér doen, maar door het anders te doen kun je best veel bereiken. De collega’s van de mytylschool zijn bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in onze Dalton–didactiek en in onze managementvisie. Zo kunnen we iets voor elkaar betekenen.’’

De excellentievlag gaat uit op obs Overvecht

Op alle locaties van obs Overvecht hangt vandaag de excellentievlag uit. Deze basisschool mag ook het komende jaar het predicaat Excellente School dragen.

Leerkrachten, leerlingen en ouders van obs Overvecht blijven trots op deze onafhankelijke erkenning van kwaliteit. ,,Het is onze drive om het beste in de kinderen naar boven te blijven halen!’’ zegt directeur Marije Wassenaar. ,,In onze mooie nieuwe schoolgebouwen kan ons onderwijs alleen nog maar beter worden.’’

Volgende week nemen ook de leerlingen van OBO De Gagel hun intrek in een gloednieuw schoolgebouw aan de Ibisdreef 401. Als eind dit schooljaar OBO Spoorzicht en begin van het nieuwe schooljaar OBO de Klopvaart, naar het nieuwe onderkomen verhuizen, beschikken alle vier locaties van obs Overvecht over een nieuw pand.

Vandaag ontvingen 54 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs het predicaat. Het totaal aantal excellente scholen in Nederland is nu 184. Het predicaat is drie jaar geldig. Obs Overvecht is al sinds 2013 een excellente school.

De Koekoek terug op het nest

De Koekoek is donderdag 12 januari officieel heropend door de wethouder van onderwijs, na een ingrijpende verbouwing. Het gebouw is nu geschikt als kindcentrum.

Directeur John Jansen: ,,We werken nu al bijna vier jaar intensief samen met Ludens Kinderopvang en Spelenderwijs Utrecht. Hier draait het om vijf O’s: onderwijs, opvang, ontwikkeling, opvoeding en ontspanning. We ontwikkelden een gezamenlijke visie en merkten gaandeweg dat we andersoortige ruimtes nodig hebben om een kindcentrum te realiseren.”

Bouwvakkers betrokken de uit 1903 daterende school in juli. Vlak voor de kerstvakantie keerden de leerlingen terug van hun tijdelijke locatie aan de Singeldwarsstraat. Voor het ontwerp van De Koekoek werd inspiratie opgedaan bij andere kindcentra. Er is gebrainstormd met medewerkers, leerkrachten en de leerlingen van groep 8. Ook de medezeggenschapraad is betrokken. Met alle ideeën ging de architect aan de slag. Een bijzondere klus, want de school is ook een monument.

School met een hart
John Jansen is enthousiast over het resultaat: ,,De historische gangenstructuur van de school is hersteld, het gebouw is nu weer compact en overzichtelijk. Het hart van de school ligt rond de centrale trap, hier ontmoeten alle kinderen elkaar, hier spelen ze, hier leren ze van elkaar.’’
,,Vier leslokalen zijn getransformeerd tot open en multifunctionele ruimtes voor crea, mediatheek en vroeg- en voorschoolse educatie. Door glaspuien ontstaan prachtige doorzichten en wordt de school veel opener. De kapverdieping wordt met een nieuwe trap aan het centrale trappenhuis verbonden. Sta je straks op de centrale trap, dan kijk je De Koekoek recht in het hart!”

,,In dit centrale deel heeft ook de naschoolse opvang en de kinderopvang voor 0 tot 4 een plek. Rondom de trap komt een grote keuken, voor bijvoorbeeld kookworkshops. Verder worden er nog andere ruimtes aangepast. Het wordt prachtig! Dit gebouw geeft ons het gevoel de toekomst beter aan te kunnen.’’

Duizend origami vogels
De kinderen zijn afgelopen maandag teruggekeerd op De Koekoek, dat was het begin van een feestelijke week. De officiële opening op donderdag 12 januari werd prachtig aangekleed: in de school hangen duizend origami kraanvogels. De kraanvogel staat symbool voor geluk, eer en trouw. De kinderen hebben deze duizend kraanvogels samen (en met de ouders) gevouwen.

Afgelopen maandag ontvingen alle kinderen en leerkrachten een lootje met hun naam, die in een grote doos werden gestopt. Dinsdag was de trekking: iedereen beloofde een ontbijtje voor de ander te maken. Donderdag begon met dit gezamenlijke ontbijt op school, in pyjama! Rond 10.40 uur werd De Koekoek officieel geopend op het Koekoeksplein, met een openingslied op het Koekoeksplein en met onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp. Hij onthulde het nieuwe adres: voortaan is het Koekoeksplein 1A.

Luc Stevensschool wint Wim Kamuprijs 2016

Het jaar 2017 begint heel goed voor het team van de Luc Stevensschool voor speciaal basisonderwijs. De school ontving de Wim Kamuprijs. Juryvoorzitter Misja Heller maakte dinsdag 10 januari de uitslag bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie op het bureau van SPO Utrecht.

“Hartstikke leuk! Ons harde werken wordt beloond met deze prijs,” reageert een dolenthousiaste Hilde de Vroomen vanachter een enorme bos bloemen. Zij is orthopedagoog en lid van de werkgroep Creatief Thematisch Werken op de Luc Stevensschool. De werkgroep ontwikkelde een methode die creatief denken bij kinderen stimuleert. “Ik vind het een heel mooi compliment dat de jury onze methode inzetbaar acht voor veel meer scholen.”

De Wim Kamuprijs is een tweejaarlijkse innovatieprijs van SPO Utrecht, in het leven geroepen om de kwaliteit van het onderwijs op SPO-scholen te stimuleren en te honoreren.
De prijs is een kunstwerk en een bedrag van € 1500,- voor de school.

Een innovatieprijs binnen een schoolbestuur is niet vanzelfsprekend, maar past bij SPO Utrecht. Het is een symbolische waardering voor het werk dat alle medewerkers verrichten om het onderwijs te blijven ontwikkelen. Wim Kamu werd in 1999 de eerste voorzitter van het bovenschools management van de BCPO en is in 2000 overleden.

De Luc Stevensschool dong mee met Creatief Thematisch Werken. Het team ziet creativiteit als een vaardigheid die kinderen kunnen ontwikkelen. Door gerichte trainingen legt de school bij kinderen een stevige basis die het leerlingen makkelijker maakt creatief te denken en te handelen, een belangrijke pijler van 21ste eeuwse vaardigheden.

Misja Heller, juryvoorzitter van de Wim Kamuprijs 2016: “Het was voor ons als jury enorm inspirerend om de genomineerden te bezoeken. Deze leerkrachten zijn echt toppers! We zagen zoveel enthousiasme voor onderwijs en om nieuwe ideeën te ontwikkelen in het belang van kinderen… Heel positief vind ik dat. Want dit enthousiasme zie je ook meteen bij de kinderen terug.”
“Ik weet zeker dat leerkrachten op veel meer SPO-scholen zo goed bezig zijn. We vonden het jammer dat we als jury dit jaar niet nog meer scholen konden bezoeken. Het is zo inspirerend! Het zou mooi zijn als volgende keer zich meer scholen zouden opgeven, die valse bescheidenheid is echt niet nodig, vinden wij.”

SPO Utrecht verwacht een uitdagend jaar

De nieuwjaarstoespraak van bestuursvoorzitter Thea Meijer, bestuursvoorzitter, staat in het teken van veranderingen. Veranderingen in de maatschappij, de stad Utrecht en in het onderwijs.

SPO Utrecht verwacht een roerig en vooral een uitdagend jaar, onder meer vanwege het tekort aan leraren. Goede werving en goede scholen zijn in 2017 niet meer voldoende om nieuwe leraren te trekken.  ,,Als er geen mensen zijn, moeten we naar andere organisatievormen kijken, anders dan één juf voor één groep.’’

“We zullen de ontwikkeling van onderwijsinnovatie moeten doorzetten en kritisch kijken naar een laatste heilig huisje in het onderwijs: het groeperen in (jaar)klassen. Ik denk dat het lerarentekort ons dwingt om naar andere organisatievormen te kijken, die passen bij eigentijds onderwijs en die scholen minder afhankelijk maakt van die ene juf of meester voor de klas. Ik denk dat we daar komend jaar al naar gaan kijken.”

Aan het eind  van haar speech gaf Thea Meijer alle aanwezigen een wens mee voor 2017. ,,Juist in deze tijden kan openbaar onderwijs haar kracht tonen,’’ aldus de bestuursvoorzitter.

Waar de samenleving polariseert,
staan wij voor verbinding.
Waar mensen het eigen belang benadrukken,
gaan wij voor samen.
Waar politici groepen zien,
zien wij het individu.
Waar zwart-wit denken de norm wordt,
richten wij ons op de nuance…

De volledige nieuwjaarstoespraak.

Het huis in de Herderschêeschool

,,Dit is ons huis!’’ zegt Lorena (11) trots als ze het praktijklokaal op de Herderschêeschool binnengaat. Ze sluit de deur en gaat met drie klasgenootjes en de onderwijsassistent aan de eettafel zitten. Die zegt: ,,We gaan lunchen. Wat heb je nodig Damian?’’ Hij zet een bord op tafel, een beker, legt ernaast een vork en een mes neer. ,,En een servet natuurlijk!’’ roept hij.

De zestig leerlingen van de Herderschêeschool in de Utrechtse wijk Zuilen hebben hun nieuwe ‘huis in school’ al enthousiast verkend. ,,Ze kropen in de kledingkast, gingen in bed liggen: totale nieuwsgierigheid, ze wilden echt álles bekijken,’’ lacht Diana Fernandez, de onderwijsassistent van Lorena uit de groep Duizendpoten. ,,Als een sponsje namen ze alles in zich op. Want een woonsituatie op school, daar moeten ze wel aan wennen.’’

De Herderschêeschool voor speciaal onderwijs is een van de scholen van SPO Utrecht. Het is een school voor kinderen die zeer moeilijk leren. Dit ‘huis’ is nieuw en heel bijzonder: een concrete, realistische omgeving waar zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 12 jaar vaardigheden en competenties kunnen oefenen. Het is een compleet ingericht lokaal met een woonkamer, slaapkamer, werkkamer, eetkeuken.

Inspirerende omgeving

Niet alleen voor leerlingen, ook voor leerkrachten is dit een inspirerende omgeving. Lia van der Vaart: ,,We kunnen hier de tafel dekken, thee zetten, kinderen laten zien dat theepotten er heel verschillend kunnen uitzien en toch allemaal theepotten zijn. Wat is het verschil tussen een beker en een glas, waarvoor gebruik je het? Kinderen kunnen hier leren hoe ze hun bed opmaken, hoe ze zelf hun kleren aan- en uittrekken en netjes op een hangertje in de kast hangen. Oefenen met ritsen. Koffie zetten. En hoe gedraag je je in een bepaalde ruimte? Het lijkt me leuk om kinderen te laten ervaren wat je kunt doen om het gezellig te maken in de zithoek. Om iemand op bezoek laten komen…’’

Anders leren

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn dergelijke praktijklokalen gebruikelijk, maar juist voor deze kinderen is het nodig om al van jongs af aan te kunnen oefenen. Ikea Utrecht heeft, in nauw overleg met de school, het ‘huis’ ingericht. Ikea werkt al jaren op Kanaleneiland duurzaam samen met het vlakbij gelegen Stip vso: oudere leerlingen lopen er stage en oefenen in het (ook door Ikea Utrecht ingerichte) praktijklokaal. Dat werkt daar goed. Leerlingen stromen meestal na de Herderschêeschool door naar Stip vso.

,,Veel van onze leerlingen hebben een meervoudige beperking, zoals zeer moeilijk lerend en autistisch. Ze leren op andere manieren. Heel concreet. Op een heel laag niveau, in heel, heel kleine stapjes, door te laten ervaren en te herhalen, heel gestructureerd,’’ licht directeur Ed van der Hooft toe.

Oriëntatie op mens en wereld

De leefverbanden wonen, werken en recreëren, vormen het toekomstperspectief van zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een meervoudige beperking. De school speelt een belangrijke rol in het aanleren van vaardigheden waarmee deze kinderen zich in toekomstige leefverbanden kunnen redden. Dit veelomvattende leergebied ‘oriëntatie op mens en wereld’ omvat vier domeinen: ruimte, tijd, samenleving, natuur en techniek. Bij elk domein horen kerndoelen, die zijn uitgewerkt in doorlopende leerlijnen in lesprogramma’s.

Directeur Ed van der Hooft: ,,Het team analyseerde dat een deel van de kerndoelen eigenlijk nauwelijks aan bod komt in de lesmethodes. Leerkrachten, stagiaires en onderwijsassistenten van de Herderschêeschool ontwikkelden daarom recent zelf, met succes, doorlopende leerlijnen om deze hiaten op te vullen.’’

Behoefte aan een realistische plek

,,Daarmee ontstond ook behoefte aan een realistische plek waar leerkrachten heel concreet met kinderen aan de slag kunnen gaan. Geweldig dat we dit praktijklokaal hebben. Het is echt het resultaat van het initiatief van onderwijsassistenten en leerkrachten.’’

Ook op de Herderschêeschool leren kinderen lezen en schrijven en rekenen. Leerkracht Lia van der Vaart: ,,Maar we kunnen niet de hele dag met alleen rekenen en lezen bezig zijn, dat moet je vaak afwisselen met even lekker wat praktische dingen oefenen met twee of drie kinderen. Deze ruimte nodigt daarvoor uit. In de klas een tafel dekken is eigenlijk raar, hier is het vanzelfsprekend. Ik ben er echt heel blij mee.’’

Techniek oefenen

Lia van der Vaart: ,,De doorgaande leerlijnen voor techniek gaan we nog verder uitwerken, want techniek kunnen we straks ook hier oefenen. Ik verheug me er al op! Hoe ga je een stekker in het stopcontact steken? Bij onze kinderen ontbreekt het inzicht dat die pootjes precies in die gaatjes passen, dat moeten ze heel concreet leren en ervaren. We kunnen natuurlijk een tosti maken en die opeten, maar ook het tosti-apparaat openmaken en de binnenkant bekijken. Hoe werkt het? Hoe werkt de waterkoker? We kunnen hier proefjes doen. Dit lokaal heeft heel veel meerwaarde voor onze leerlingen. Zij moeten echt praktisch bezig zijn en al jong beginnen met leren hoe je dingen moet doen.’’

Directeur Ed van der Hooft: ,,Handdoeken opvouwen en in de kast leggen zijn voor ons dagelijkse, basale handelingen die wij heel vanzelfsprekend vinden. Maar onze doelgroepleerlingen hebben hier echt instructie voor nodig. Dat kan door ze in een realistische situatie inspiratie te laten opdoen.’’

Door Gerry van der Lit

Leerlingen Puntenburg zijn bruggenbouwers

Voor leerlingen van basisschool Puntenburg was vrijdag 16 december een bijzondere dag. Enthousiast sjouwden zij enorme letters naar het midden van nieuwe Moreelsebrug. Samen met wethouder Everhardt maakten ze een puzzel.

Zo verrichtten ze de officiële handeling om de Moreelsebrug te openen. De brug voor fietsers en voetgangers is een veilige route naar school, voor leerlingen van Puntenburg die aan de westkant van het spoor wonen.

Puntenburg is een echte stadsschool en hoort bij SPO Utrecht. De school zit middenin het centrum van Utrecht, pal naast het station, in een groot, monumentaal pand met een rijke geschiedenis. Een aantal ouders brengt hun kinderen vanuit de hele stad hier naar school en stapt vervolgens op de trein naar het werk. Andere kinderen wonen in verschillende buurten rond het centrum.

Vanaf 16 december is de school snel en veilig bereikbaar via de nieuwe Moreelsebrug, die precies naast odbs Puntenburg omhoog gaat richting Croeselaan. Kinderen van Puntenburg speelden een belangrijke rol bij de openingsceremonie. Zij mochten met wethouder Everhardt van de gemeente Utrecht en de regiodirecteur van ProRail Cees de Vries, een puzzel van dozen bouwen die uiteindelijk de woorden ‘Moreelsebrug open’ vormden.

Interim-directeur Cornelie Kool: ,,De kinderen waren ontzettend enthousiast, ze vonden het leuk om te doen. Wij ook trouwens, het is goed om als school zo betrokken te worden bij zo’n officieel gebeuren, met pers erbij. Zetten we de school ook meteen in het zonnetje.’’

Samen een nieuwe school

8-11-2016 DE MEERN – De twee basisscholen Pantarijn en Shri Krishna in De Meern werken samen aan een nieuw en passend schoolgebouw. Op woensdag 9 november 2016 wordt de samenwerkingsovereenkomst officieel bekrachtigd en gaan de voorbereidingen van start.

Sinds augustus dit jaar delen beide scholen al een schoolgebouw aan de Lawick van Pabstlaan 1 in De Meern. In 2019 verhuizen ze naar hun nieuwe pand.

De komende maanden wordt een architect gekozen en werken de scholen aan een eigen onderwijskundig plan van eisen voor hun toekomstige gebouw. Zo ontstaat een schoolgebouw dat precies past bij de manier van lesgeven en de sterke kanten van beide scholen.

Obs Pantarijn biedt eigentijds basisonderwijs, waarin samenwerken en openheid een belangrijke rol spelen. Het team zet hoog in op leerresultaten. Pantarijn heeft ook een aantal specifieke voltijdsgroepen voor hoogbegaafde leerlingen, met een succesvol lesaanbod. De nieuwe school zal ruimte bieden aan iedereen en een veilige plek zijn voor alle leerlingen.

Shri Krishna is een basisschool die kinderen naast hoogwaardig onderwijs met een sterke focus op rekenen, taal, yoga en meditatie, ook de basisbeginselen bijbrengt van het Hindoeïsme. Bij de nieuwbouw gaan zij uit van het Indiase Vastu principe, iets waarbij de juiste ligging van een gebouw, met goede energiebanen en kleuraccenten, van belang is. De samenwerking met obs Pantarijn ziet ze als een mooie manier om kennis en leermethoden met elkaar te bespreken en ook om een aantal ruimtes te delen.

De besturen van beide scholen, SPO Utrecht voor obs Pantarijn en Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) voor Shri Krishna, ondertekenen de overeenkomst. SHON draagt de rol van bouwheer over aan SPO Utrecht.

EVA architecten ontwerpt nieuwbouw SO Fier

26 september 2016 – EVA architecten gaat de nieuwe schoolgebouw voor SO Fier ontwerpen aan de Winklerlaan in Utrecht. Het is een bijzondere opgave voor een bijzondere school.

Leerlingen van SO Fier, cluster 4 speciaal onderwijs, hebben ‘specifieke vragen omtrent gedrag’. Deze kinderen van 4-12 jaar oud, hebben behoefte aan rust én aan persoonlijk contact.

,,We zijn heel erg blij met de manier waarop de architecten ons onderwijskundig plan van eisen hebben vertaald,’’ zegt Inge Olivier, directeur van SO Fier. ,,Het wordt een gebouw helemaal op maat van onze kinderen, geen kolos. EVA architecten hebben goed gekeken naar hoe onze kinderen zich in school en op het plein bewegen. In hun visie zie je een goede balans tussen geborgenheid, een veilige plek voor kinderen enerzijds en openheid anderzijds.’’

Projectarchitect Daniël Biesheuvel: ,,Soms kun je een schoolgebouw ontwerpen volgens een heel eenduidig concept. Maar de nieuwbouw ontwerpen voor SO Fier is een echte puzzel. De school heeft verschillende wensen die vaak een contradictie zijn. Het gebouw moet prikkels voor kinderen minimaliseren en weinig afleiden. Dat vraagt om rust en uitzicht op groen. Maar het gebouw moet kinderen en leerkrachten ook de mogelijkheid bieden elkaar te zien, reuring geven, kinderen het idee geven dat zij erbij horen.’’

EVA architecten, een Utrechts bureau, is geselecteerd uit een shortlist van vijf kandidaten. Opdrachtgever is SPO Utrecht, bestuurder van SO Fier en 34 andere scholen in Utrecht. SPO Utrecht wil ook kleinere en lokale architectenbureaus een kans geven hun visie te presenteren. Het is de bedoeling zoveel mogelijk milieubewust en energieneutraal te bouwen en ook de buurt te laten meeprofiteren van de nieuwbouw, het groen en de pleinen. Voor de extra kosten die daarmee zijn gemoeid, wordt beroep gedaan op subsidies.

Voor SO Fier en EVA architecten begint nu het traject van het ontwerpen van het nieuwe gebouw, binnen de (gemeentelijke) eisen van ruimtebeslag en hoogte. ,,We hebben er heel veel zin in en kijken erg uit naar ons nieuwe gebouw,’’ zegt directeur Inge Olivier. De school houdt de omwonenden op de hoogte van de ontwikkelingen. In de visie van EVA architecten valt vooral op dat de nieuwe school wordt ingebed in de groene omgeving. Het nieuwe gebouw wordt naar verwachting in de tweede helft van 2018 in gebruik genomen. Er is plaats voor 150 leerlingen.

Sinterklaasfeest voor iedereen

UTRECHT 30 september 2015 – Openbare basisscholen in de stad Utrecht vieren voortaan het Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet. Alleen op deze manier is het mogelijk recht te doen aan de uitgangspunten van openbaar onderwijs en nemen de scholen hun verantwoordelijkheid in de opvoeding van jonge kinderen.

Het bestuur van SPO Utrecht heeft dit samen met de schooldirecteuren besloten. Belangrijk uitgangspunt van het openbaar primair onderwijs in Utrecht is dat iedereen gelijkwaardig is. Concreet betekent dit, dat in de scholen van SPO Utrecht geen discriminatie plaatsvindt op grond van levensovertuiging, etnische afkomst, sekse, geaardheid, politieke overtuiging, uiterlijk of andere kenmerken (Koersplan 2014-2018).

De figuur van Zwarte Piet heeft echter racistische aspecten. Dit blijkt ook uit recente uitspraken van de College van de Rechten van de Mens (‘Zwarte Piet heeft discriminerende aspecten en de school heeft de verplichting daar iets aan te doen’ – 4 november 2014), de Rechtbank Amsterdam (‘…dat deze figuur van Zwarte Piet een negatieve stereotypering isc van zwarte mensen’ – 7 juli 2014) en de mensenrechtenwerkgroep van de Verenigde Naties (‘Zelfs een diepgewortelde culturele traditie rechtvaardigt geen discriminatoire praktijken en stereotypen’ -28 augustus 2015).

Het onderwijs heeft een verantwoordelijke rol in de opvoeding van jonge kinderen. Gezien bovenstaande is voor Zwarte Piet of andere kwetsende negatieve stereotyperingen, geen plaats in het Sinterklaasfeest op onze scholen. Binnen de scholen van SPO Utrecht gaan we respectvol en zonder onderscheid des persoons met elkaar om. Wij willen niet dat kinderen zich gekwetst voelen door ons onderwijsaanbod. Wij bieden kinderen, álle kinderen, een veilige en prettige leeromgeving.

Binnen SPO Utrecht, ook op veel SPO-scholen, wordt al geruime tijd gediscussieerd over de rol van Zwarte Piet. We zoeken naar een respectvolle manier om het Sinterklaasfeest op school te vieren. Op basis daarvan is gezamenlijk besloten om de figuur Zwarte Piet uit het onderwijsaanbod en uit de viering op school te schrappen.

Elke SPO-school gaat binnen de kaders van dit beleid, het Sinterklaasfeest op eigen wijze invullen, in overleg met de oudercommissie.

Thea Meijer en Eric van Dorp,
College van bestuur van SPO Utrecht