Begroting 2023 van SPO Utrecht

Deze infographic maakt in één oogopslag zichtbaar wat er omgaat in de begroting 2023 van SPO Utrecht.

Omdat het om publieke middelen gaat (‘ons belastinggeld’) én als bestuur van openbaar onderwijs, wil SPO Utrecht zo transparant mogelijk zijn over de wijze waarop in 2023 ruim 93 miljoen euro wordt uitgegeven.

* Wat meteen opvalt: het meeste geld gaat rechtstreeks naar de scholen. Anko van Hoepen, College van Bestuur: ,,Onderwijs is mensenwerk, dus we besteden verreweg het grootste bedrag aan personeel.’’

,,De grootste uitdaging van 2023 is: vinden we voldoende personeel? We hebben voor 2023 de salarisuitgaven begroot voor alle mensen die we nodig hebben. Ons belangrijkste doel is het geld uit deze begroting ook écht uit te geven. Maar helaas verwachten we niet dat het in 2023 lukt om voldoende personeel in te kunnen zetten. We zullen dus waarschijnlijk geld overhouden, door het personeelstekort.’’

* De begroting van SPO Utrecht bestaat uit de begrotingen van alle scholen samen, en een raming voor collectief gebruik. Het er 39, in 2023 komt er namelijk een nieuwe basisschool bij: kindcentrum Cartesius.

* Opgeteld, wordt in de begroting van 2023 meer geld uitgegeven dan er binnen komt. ,,Uit de reserves zetten we geld in voor het collectief, om goed onderwijs te kunnen bieden aan alle kinderen.’’

* De vijf belangrijkste thema’s van SPO Utrecht in 2023:

– actief personeelsbeleid (boeien, binden en werven), om de gevolgen van het personeelstekort voor het onderwijs zoveel mogelijk te beperken

– beleid formuleren rond groeiende en krimpende scholen

– groot onderhoud van de schoolgebouwen van SPO Utrecht

– gezamenlijk met alle betrokkenen een nieuwe koers uitwerken voor de komende jaren

–  de nieuwe loot aan de stam van SPO Utrecht, kindcentrum Cartesius

Geplaatst in Nieuws.