Kinderen obs Haarzicht spelen graag met kunst

Ze kruipen erdoorheen, liggen er lekker bovenop en fantaseren er een complete wereld bij: de leerlingen van obs Haarzicht in Vleuten, zijn enthousiast over het kunstwerk ‘Horismos’ op hun eigen schoolplein.

In dit filmpje laten kinderen zien wat zij vinden van het object, dat Studio Ossidiana voor hen bouwde in opdracht van de school. De kunstenaars zijn blij dat kinderen elke dag met hun werk mee spelen, want dat was precies de bedoeling. In het filmpje vertellen de kunstenaars ook meer over de achtergrond van hun werk en de relatie met de geschiedenis van de plek.

Het kunstwerk van obs Haarzicht is tot stand gekomen via de gemeentelijke 1,5 procent regeling. Dat betekent dat de gemeente Utrecht een bedrag ter waarde van anderhalf procent van de bouwsom investeert in een kunstopdracht, gerelateerd aan het gebouw.

Frédérique ten Berge, strafadvocaat, in Raad van Toezicht

Frédérique ten Berge (51) uit Utrecht, is sinds april 2020 lid van de Raad van Toezicht van SPO Utrecht. Ze runt samen met Sandra Leerkotte al veertien jaar een eigen advocatenkantoor aan de Maliebaan en heeft een zoon van 16 en een dochter van 18. Waarom ambieert een stevige strafrechtadvocaat een toezichthoudende functie bij een onderwijsorganisatie? Nou… hierom.

Levensfase

,,Het past bij mijn levensfase. De vacature voor een toezichthouder met een juridische achtergrond, kwam voor mij op een mooi moment. Ik deed dit jaar de Postgraduate governance opleiding voor commissarissen en bestuurders. Want besturen is een vak. Ik wil me er verder in verdiepen, mezelf ontwikkelen. Ik vind besturen en toezichthouden ongelofelijk leuk, omdat alles hierin samenkomt. Het is interessant om er meer ‘boven’ te zitten…’’

Visie en beleid

,,Want als advocaat zoom ik in op een dossier. Hier op kantoor run ik een bedrijf. En als toezichthouder in de Raad van de Orde van Advocaten Midden-Nederland houd ik mijn vak gezond. In de Raad van Toezicht van SPO Utrecht kan ik me meer richten op visie en beleid. Dit past nú gewoon meer bij mij, dan toen ik dertig was en twee jonge kinderen had.’’

Onderwijs

,,Ik vind het mooi om mijn kennis in de zetten een vakgebied dat mijn interesse heeft en waarmee ik raakvlakken heb. Onderwijs loopt als een rode draad door mijn jeugd in Groningen. Mijn moeder, nu 75, was directeur van een lagere school, mijn vader heeft een eigen muziekschool in Haren. Ik ben rechten gaan studeren en niet het onderwijs in gegaan. Ik geef trouwens ook les hoor, aan jonge advocaten. En mijn moeder vindt het weergaloos dat ik nu als toezichthouder, bij basisonderwijs betrokken ben!’’

Jeugd

,,Jeugd is mijn corebusiness, ik doe jeugdstrafrecht, strafrecht en bijstand aan slachtoffers. De Raad van Toezicht van SPO Utrecht is een klankbord voor het bestuur. Het SPO-bestuur maakt gebruik van onze kennis en ervaring op ethisch en maatschappelijk vlak. Als alle maatschappelijke domeinen binnen de Raad van Toezicht zijn vertegenwoordigd en de verhoudingen zijn goed, en dat zijn ze, dan beschikt SPO Utrecht over een compleet en kritisch klankbord.’’

Blijven leren

,,Voor mij persoonlijk prikkelt deze nieuwe functie mijn geest, het daagt me uit en ik leer ervan. Ik verrijk mijn kennis over onderwijs, leer over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van onderwijs. Wij doen, op ons advocatenkantoor, waar we goed in zijn. Het is een vrouwenkantoor geworden, met zes vrouwen, niet bewust, maar zij waren gewoon beter. We hebben altijd jonge mensen in ons bedrijf én oudere, en elk jaar leren we, ieder moet zich bijscholen.’’

Een mooie verbinding met SPO Utrecht, dat ‘samen leren groeien’ immers als motto heeft en iedereen in de organisatie uitdaagt te blijven leren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SPO Utrecht telt zeven leden, dat zijn Elske Overgoor (voorzitter), Ben Noy, Patrick van Aart, Bert Lubbinge, Lisa Janssen, Erwin Derks en Frédérique ten Berge.

Leerling Pantarijn zet handtekening onder ‘bouwcontract’ nieuwe school

Vlak voor de vakantie, op 15 juli, zet de aannemer zijn handtekening onder de bouwovereenkomst van Pantarijn. Alles is definitief, het gaat er nu echt van komen! Obs Pantarijn krijgt een nieuw schoolgebouw.

Niet alleen de vertegenwoordigers van het bouwbedrijf Blanksma Groep en de betrokken schoolbesturen zetten hun handtekening. Voor twee leerlingen was ook een officieel document gemaakt, waaronder zij hun handtekening mochten zetten.

Leerling Lisa van Doorn zet haar handtekening, aangemoedigd door de directeur van obs Pantarijn, Helena de Vries.

Team en kinderen van de Pantarijn moeten nog heel even geduld hebben: de nieuwbouw van hun school begint eind september. In het gebouw komt ook de hindoeïstische basisschool Shri Krishna.

Onderwijs van de toekomst

Het toekomstige schoolgebouw van obs Pantarijn wordt gebouwd op een ruim, groen plein tegenover het huidige noodgebouw. Het ontwerp van atelier PRO architecten is uitnodigend en open. En duurzaam in alle opzichten, want zowel het gebouw als het onderwijs zijn straks

toekomstbestendig. De schuifwanden tussen leerpleinen en klaslokalen zijn transparant en kunnen openschuiven. Kinderen vinden straks overal in school leuke spannende plekken.

Hoog- en meerbegaafdenonderwijs

Obs Pantarijn is een van de Utrechtse scholen met een specifiek aanbod voor hoogbegaafde leerlingen, dat op Pantarijn echter wordt geïntegreerd met de reguliere groepen. In het nieuwe schoolgebouw wordt daar goed rekening mee gehouden.

Tweede van links is Eric van Dorp van SPO Utrecht en bouwheer van dit project.

Uitdagend speelplein voor Luc Stevensschool

De Luc Stevensschool voor speciaal basisonderwijs in Utrecht heeft een uitdagend speelplein. Het is vanmiddag feestelijk geopend door wijkwethouder Linda Voortman. Doel is om het plein open te stellen, met toezicht door de buurt. Nu al spelen er buurtkinderen na schooltijd.

Slingers

Slingers en bloemen maken het plein extra feestelijk en het muurtje rondom het voetbalveld blijkt verrassend goed te functioneren als tribune voor alle leerlingen. Adjunct-directeur Harry Van de Berg roept de leerlingenraad naar voren, omdat zij hebben meegedacht over de inrichting: Amine, Malal, Burak, Anauar, Faraah en Yusra. Hij vertelt wie nog meer hebben geholpen om de voormalige stenen vlakte, om te bouwen tot een fijn speelplein. En dan is de wethouder aan de beurt: zij geeft de aftrap van een voetbalwedstrijdje door de leerlingenraad, die luid wordt toegejuicht en flink scoort. Hun plein is geopend!

Voorbeeld voor andere scholen

Wethouder Linda Voortman: ,,Heel erg mooi dat zoveel partijen hebben samengewerkt aan dit plein en dat ook de leerlingenraad ideeën heeft ingebracht. Ik vind het heel goed dat het plein wordt opengesteld, er wonen zoveel kinderen en jongeren in Kanaleneiland, speelruimte is voor hen belangrijk. Dit is echt een voorbeeld voor andere scholen.’’

Wijkwethouder Linda Voortman

Veel inzet

Jaren is met veel inzet door de school gewerkt aan een groen plein, dat kinderen uitdaagt om te spelen en te leren, middenin Kanaleneiland-Zuid aan de Marco Pololaan. Het plein rondom de Luc Stevensschool is veel groter dan gemiddeld, wel 3500 m2!

Multifunctioneel

Er ligt nu een multifunctioneel balspelveld, een kunstgras-voetbalveld en een atletiekbaantje voor sprint en verspringen. Het zijplein is ingericht volgens de principes van BeweegWijs. Daar is ook een klimrek, een grote zandbak en een vriendelijk grasveldje met schaduwrijke bomen. Nog eens elf volwassen bomen zijn de afgelopen maanden op en rond het plein geplant. Een hek om de parkeerplaats maakte een eind aan buurtoverlast.

Ook voor de buurt

Drijvende kracht achter de realisatie van het plein is adjunct-directeur Harry Van de Berg. Veel partijen zijn door de Luc Stevensschool belangeloos betrokken bij de inrichting van het plein, zoals tuinarchitect Hans Bouwens en onder meer Alex van der Vlist, wijkadviseur Kanaleneiland, DOCK en de Vreedzame Wijk Kanaleneiland. De laatsten zullen de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen in het toegankelijk maken van het plein voor de buurt: dat is fase 2. De uren na schooltijd moet er immers toezicht zijn, hier kunnen omwonende gezinnen zelf een rol in spelen.

Leerlingen obs Vleuterweide inspireren architect

Daniël Biesheuvel en Jeroen Baars van EVA architecten uit Utrecht ontvangen vandaag de ontwerpen van het toekomstige schoolgebouw van obs Vleuterweide. Deze (bouw)tekeningen zijn gemaakt door de kinderen van drie groepen 5. Ze zijn bedoeld als inspiratie tijdens het ontwerpproces het komende jaar. Als deze kinderen naar groep 8 gaan, is hun nieuwe school aan de Passiebloemweg klaar.

Sophie (links) en Senne (rechts) leggen architect Daniël Biesheuvel uit hoe hun droomschool er uit ziet.

Sophie Petrenko en Senne Aerts uit groep 5 leggen architect Daniël Biesheuvel uit wat belangrijk is in hun ontwerp. Sophie wil veel ramen: ,,Zodat ouders kunnen zien hoe kinderen leren. En het gebouw is hoog, met een speeltuin op het dak. Dan gaat het minder plek bezetten.’’ Senne kiest voor onderwijsvernieuwing, zij tekende voor elk vak een eigen lokaal. ,,Er is een spellingklas, een klas voor nieuwsbegrip, voor natuur en voor rekenen. Dan loop je naar dat lokaal voor een vak. Dat is handig, dan kunnen er meer kinderen in. Alleen de kleuters zitten bij elkaar.’’

Enthousiast

Architect Daniël Biesheuvel: ,,Sophie, ik zie bij jouw tekening al een beetje een ontwerp ontstaan, met de trappen omhoog, een hoog gebouw… En in de kleurrijke tekening van Safae Azarkan zie ik ook veel moois. Die vaklokalen bij Senne zijn goed bedacht. Ik ben er heel enthousiast over. Fijn als jullie volgend jaar, als we halverwege zijn met het ontwerp, als vertegenwoordigers van alle kinderen, willen meekijken met ons.’’

De ontwerpen van Senne, Sophie en Safae uit groep 5

Belevingswereld

Hoe gaan de architecten bij het ontwerpen van het nieuwe schoolgebouw aan de Passiebloemweg in Vleuterweide, rekening houden met de wensen van de kinderen? Jeroen Baars: ,,Het gaat er om dat we de belevingswereld van kinderen vertalen in het gebouw. Het is voor ons heel leuk om te horen waar zij van dromen!’’ Daniël Biesheuvel: ,,Mooi dat we al zo vroeg ideeën van de leerlingen ontvangen! We zullen ze zeker betrekken en willen ze ook laten zien hoe wij als architecten werken bij het ontwerpen van een school.’’ Directeur Noortje Willems: ,,De bouw is hier, naast de school, dus we zullen het hele bouwproces zeker in ons onderwijs meenemen.’’

Twee locaties

De afgelopen jaren was obs Vleuterweide, een basisschool met 438 leerlingen in Leidsche Rijn, verdeeld over twee locaties. Groep 1 tot en met 5 kreeg les in een tijdelijk gebouw aan de Passiebloemweg. De oudere kinderen volgden lessen in Weide Wereld aan de Teunisbloemlaan. Dit is een multifunctionele accommodatie (MFA) met verschillende scholen en instellingen. Deze MFA wordt na de zomervakantie in etappes gerenoveerd.

Verhuizing

Vanwege de renovatie verhuizen leerlingen van obs Vleuterweide (de groepen 6, 7 en 8), mét al hun leraren, boeken, tafels, stoelen en laptops, op 16 en 17 juli van de Teunisbloemlaan naar de Passiebloemweg, waar hun jongere medeleerlingen al les krijgen. Dit wordt de komende twee jaar de tijdelijke locatie van heel obs Vleuterweide, in afwachting van de nieuwbouw op het naastgelegen terrein, dat nu nog dienst doet als parkeerplaats.

Planning

Obs Vleuterweide wordt, volgens de huidige planning, vóór de zomer van 2022 opgeleverd.

Van links naar rechts: architect Daniël Biesheuvel van EVA architecten, Eric van Dorp bestuurder van SPO Utrecht, directeur Noortje Willems van obs Vleuterweide,  Senne Aerts en Sophie Petrenko uit groep 5 van obs Vleuterweide.

Handtekeningen

Vandaag zetten opdrachtgever Eric van Dorp van SPO Utrecht en Daniël Biesheuvel van EVA architecten hun handtekeningen onder de overeenkomst voor het ontwerp van de nieuwe school. EVA architecten is een Utrechts bureau, dat eerder voor SPO Utrecht ook het volledig energieneutrale schoolgebouw van SO Fier heeft ontworpen. Senne en Sophie kijken verwonderd toe hoevéél handtekeningen worden gezet op het contract, in tweevoud, en op elke bladzijde twee namen.

Duurzaam

SPO Utrecht onderzoekt nu of het financieel haalbaar is om ook obs Vleuterweide energieneutraal te laten bouwen. Energieneutraal bouwen vraagt immers een flinke financiële investering vooraf, al betaalt die zich terug via de lage energierekening. SPO Utrecht heeft als eerste bestuur energie-neutrale basisscholen in Utrecht laten bouwen en loopt, ook landelijk, voorop in duurzaamheid

Alle scholen gesloten, zoveel mogelijk thuisonderwijs

Het kabinet heeft vanmiddag besloten om alle scholen in Nederland tot en met 6 april te sluiten, als maatregel tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

Directeuren van SPO-scholen hebben alle ouders van hun leerlingen hierover geïnformeerd, ook via deze brief van het bestuur.

Brief ouders CORONAVIRUS 15-03-2020

De schoolteams van SPO Utrecht zullen deze drie weken proberen zo goed als mogelijk thuisonderwijs te organiseren voor de leerlingen.

Gebouw van De Cirkel wordt groter, beter en duurzamer

Het gebouw van openbare basisschool De Cirkel in Zuilen wordt groter, beter en duurzamer. Er worden extra lokalen gebouwd om alle leerlingen op te vangen, want de school is gegroeid en zal nog verder groeien. EVA architecten uit Utrecht kreeg opdracht om ook meteen het bestaande gebouw uit 1999 aan te passen. Dat wordt bijna energieneutraal (BENG), krijgt een mooie entree, een ruime centrale trap en een heldere indeling.

Foto’s: EVA architecten Utrecht

Enthousiast

Ouders reageerden enthousiast op de presentatie van de plannen tijdens de informatieavond op 5 maart, waarvoor ook omwonenden waren uitgenodigd. Liefst willen de ouders, naast de zonnepanelen, meteen ook groene beplanting op het dak van de school. Dat maakt De Cirkel nóg duurzamer. Samen met school en bestuur zoeken ze naar mogelijke subsidies voor dit doel, want een groen dak valt nu helaas buiten de begroting.

De verbouwing van obs De Cirkel aan de Margrietstraat 124, begint volgens planning in de zomervakantie. Eerst wordt de dependance naast de school gesloopt. Hier volgen nu de oudste leerlingen van De Cirkel hun lessen. Dit bijgebouw is sterk verouderd. De groepen 5 tot en met 8 verblijven komend schooljaar in een naburig schoolgebouw aan de Margrietstraat 20. De nieuwe aanbouw van de zes extra lokalen, begint in het najaar. Ook de gymzaal van De Cirkel wordt vergroot, omdat de huidige afmetingen niet aan de normen voldoen.

Interne verbouwing

Als deze uitbreiding is afgerond, vindt nog een interne verbouwing van het bestaande schoolgebouw plaats. Dat gebeurt liefst in de zomervakantie van 2021, zodat team en leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Lessen gaan door

In september 2021 volgt dan een feestelijke opening bij de start van het schooljaar. ,,Ik heb er vertrouwen in dat dat lukt qua planning,’’ zegt directeur Jochem Grimmelikhuizen. ,,Het is best spannend dat onze lessen doorgaan tijdens de bouwwerkzaamheden. We zullen dat heel goed en veilig regelen.’’

Eén schoolgebouw dat goed werkt

,,We hebben sterke behoefte aan één schoolgebouw, dat open is en ‘goed werkt’,’’ zegt Jochem Grimmelikhuizen. Architect Daniël Biesheuvel van EVA architecten legt uit: ,,De routing in het huidige gebouw is nu ver te zoeken, dat wordt straks overzichtelijker. De nieuwe plattegrond is eigenlijk de belangrijkste verandering. En school krijgt meteen een nieuw, eigentijds gezicht met een simpele upgrade, want de technische staat van het gebouw is goed.’’

De nieuwe entree met centrale trap

Bovenverdieping boven de entree

Leerpleinen

In verbrede gangen komen leerpleinen, een soort annex bij elk lokaal, waar kinderen kunnen werken. De groepen 5 tot en met 8 worden ondergebracht op de eerste verdieping, de jonge leerlingen krijgen les op de begane grond.

Duurzaam

Ook wordt de nieuwbouw duurzamer, die is straks zelfs bijna energieneutraal. Er komen zonnepanelen op het dak, die de school van energie voorzien. De bomen en ander groen op het schoolplein, worden zoveel mogelijk behouden en zo nodig herplant. De nieuwbouw wordt ‘natuurinclusief’, dat betekent dat vogels en andere dieren zoals egels, er een plekje kunnen vinden.

Meeloopdagen uitgesteld

De Meeloopdagen van 16 tot en met 19 maart 2020 zijn voorlopig uitgesteld, in verband met onzekerheid rond het coronavirus. Dat laat de organisatie weten.

Twaalf SPO-scholen zouden meedoen aan de Meeloopdagen. De Meeloopdagen zijn voor iedereen die zich oriënteert op een baan in het onderwijs in Utrecht.

Een mooie kans om te ervaren hoe het is om op een basisschool te werken. Je kunt tijdens deze dagen meekijken, zelf lesgeven, een rondleiding krijgen en in gesprek gaan met leraren of leerlingen.

TIP: Neem een kijkje op twee verschillende SPO-scholen, in heel andere wijken. Kom eens meelopen in het speciaal onderwijs. En laat je verrassen door de onderwijskwaliteit van onze basisscholen in Overvecht of Kanaleneiland.

Deze SPO-scholen zetten hun deuren open, neem een kijkje op de schoolwebsite:

Obs Vleuterweide in Leidsche Rijn

De Koekoek in de Vogelenbuurt

Excellent of ‘goed’ van de inspectie:

OBO Spoorzicht in Overvecht

De Panda in Kanaleneiland 

De Kleine Dichter in Dichterswijk

Apollo 11 (Daltonschool) in De Meern

Montessorischool:

Meander in De Meern

Dalton-onderwijs:

Rijnsweerd in Rijnsweerd  

Pieterskerkhof in de binnenstad

Speciaal (basis) onderwijs

SO Fier (speciaal onderwijs rond gedrag)

Lux (speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen)

Luc Stevensschool (speciaal basisonderwijs)

Wil je liever aan de slag met oudere leerlingen in het mbo of voortgezet onderwijs? Ook scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor mbo doen mee aan de Meeloopdagen. Je kunt natuurlijk ook meelopen op een van de basisscholen van andere schoolbesturen in de stad.

Heb je interesse of ken je iemand voor wie de Meeloopdagen interessant zijn? Het programma en aanmeldformulier vind je hier: www.utrechtleert.nl/meeloopdagen-2020

 Op de website van Utrecht Leert vind je alle informatie over wat je vervolgens moet doen om daadwerkelijk leraar basisonderwijs te worden.

Goed om te weten:

* Bij SPO Utrecht kom je als beginnend leraar altijd in een traject van begeleiding en coaching, dat hebben we goed geregeld. Dus ook als je je pabo hebt afgerond.

* Herintreders kunnen bij SPO Utrecht eerst weer onderwijservaring opdoen in onze FlexPool. Zo ervaar je op welke school je het beste tot je recht komt. Je wordt gecoacht en je kunt ervaringen uitwisselen met andere herintreders. Na een positieve beoordeling na een half jaar werken, komen FlexPoolers in vaste dienst. Er is een goede opfriscursus voor herintreders in Utrecht.

* Voor zij-instromers met maatschappelijke ervaring EN een wetenschappelijke opleiding/hbo-diploma, zijn er twee mogelijkheden om les te kunnen gaan geven. De ene route loopt via trainingen naar een certificaat, de andere route leidt via een flexibele opleiding naar een officieel diploma.

Meer weten? Kijk op www.Utrechtleert.nl

Uitbreiding Apollo 11 in De Meern

Apollo 11 in De Meern begint het nieuwe schooljaar straks in een gebouw dat past bij de definitieve omvang van deze populaire school. Al sinds de nieuwbouw van de openbare Daltonbasisschool acht jaar geleden, groeit het aantal leerlingen gestaag. Het gebouw is daarom al een keer eerder uitgebreid. Dit voorjaar vindt de tweede, laatste verbouwing plaats.

Aan de noordzijde van het gebouw van Apollo 11 worden de komende maanden twee lokalen en een speellokaal bijgebouwd, onder architectuur van hetzelfde bureau dat ook de nieuwbouw ontwierp. Er komt een extra ingang aan die noordkant.

Gezamenlijk leerplein

Ook binnen verandert een en ander: de buitenschoolse opvang (BSO) verhuist naar de begane grond, waardoor op de verdieping een lokaal, spreekruimte en vergaderruimte vrijkomen voor Apollo 11. Hierdoor komen alle groepen uit hetzelfde cluster samen, aan een gezamenlijk leerpleintje.

Gereed voor de zomervakantie

De bouwwerkzaamheden beginnen op 18 februari 2020. Dan wordt een deel van het huidige schoolplein gereedgemaakt voor de aanbouw. Begin maart wordt de kopse kant van de huidige gevel verwijderd. Daarna begint de aanbouw van de extra lokalen. Het is de bedoeling dat de uitbreiding gereed is vlak voor de zomervakantie.

Vanwege deze verbouwing zullen twee groepen leerlingen van Apollo 11 tot de zomervakantie tijdelijk logeren in het vlakbij gelegen schoolgebouw aan de Van Heemskerklaan 2.

Groene, transparante gevel

Apollo 11 heeft een kenmerkende groene, transparante gevel. Het gebouw is ontworpen door NouwensRoovers architecten uit Eindhoven. Hun ontwerp doet denken aan een paviljoen in een parkachtige omgeving, met ronde vormen en een slingerende luifel. Binnen is, behalve voor de school, ook plaats voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. In 2012, bij de oplevering van de nieuwbouw, was al rekening gehouden met uitbreiding van vier lokalen voor de school.

Niet verder groeien

Apollo 11 in De Meern bestaat al 50 jaar en biedt Daltononderwijs. Leerlingen werken er in heterogene groepen, niet alleen in de lokalen, maar ook in gemeenschappelijke werkruimtes. Het kleinschalige karakter maakt de school aantrekkelijk, daarom is besloten niet verder te groeien dan tot maximaal dertien groepen. Het totale aantal leerlingen ligt dan rond 320.

Loden leidingen

In de media verschijnen berichten over de mogelijkheid dat Utrechtse schoolgebouwen nog zijn voorzien van loden leidingen. Het gaat hierbij om scholen die voor 1960 zijn gebouwd.

We zijn als schoolbestuur steeds door de gemeente geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van loden leidingen in de betreffende scholen. De directeuren van deze scholen van SPO Utrecht, zijn op de hoogte gebracht en er is een onderzoek gestart.

Het grootste deel van de schoolgebouwen van SPO Utrecht is gebouwd na 1960 óf is ingrijpend gerenoveerd. Bij renovaties zijn ook de oude loden leidingen vervangen.

Wij achten de kans op loden leidingen in onze scholen erg klein, maar willen hierover absolute zekerheid. Daarom hebben wij de lijst met oude schoolgebouwen van voor 1960 die vanuit de gemeente worden onderzocht, uitgebreid met een aantal andere scholen.

Deze SPO-scholen zijn onderzocht en hier is geen verhoogde concentratie lood in het leidingwater aangetroffen:

Johan de Wittschool

De Kaleidoskoop

De Koekoek

Rietendakschool

Dr Bosschool

odbs Pieterskerkhof

Jenaplanschool Wittevrouwen

Odbs Puntenburg

Obs Tuindorp

Prinses Margrietschool

De actuele stand van zaken staat op www.utrecht.nl/lodenleidingen

Ruimte om te bouwen en te pionieren

Melle van Tricht (35) is de nieuwe directeur van zowel de Kees Valkensteinschool als van obs Haarzicht. De eerste basisschool heeft een lange geschiedenis in het dorp Vleuten, de andere bestaat pas sinds augustus: een groeischool in een Vleutense nieuwbouwwijk. ,,Twee verschillende scholen in heel verschillende fasen van ontwikkeling.’’

Precies wat hij zocht. ,,Hier is ruimte om echt te bouwen, om te pionieren.’’

Laterna Magica

Melle van Tricht heeft de afgelopen twaalf jaar gewerkt op integraal kindcentrum Laterna Magica in Amsterdam. Hij begon er als jonge leerkracht met de allereerste twaalf leerlingen, de laatste jaren was hij er unitleider: ,,Units zijn een soort minischooltjes van ongeveer 120 kinderen. Mijn team telde tien, vijftien mensen, zowel leerkrachten als pedagogisch medewerkers.’’

Energie van bouwen en pionieren

,,De directeur van mijn allereerste basisschool in Almere, begon Laterna Magica. Die energie daar, de energie van pionieren en bouwen, trok me enorm. Ik ging met haar mee. Ik was fris en fruitig, net van de pabo en de sfeer was daar ‘we gaan het wel bedenken’.”

,,Juist dat trekt me hier ook in deze baan, hier is nog zoveel mogelijk! Zo’n vijf jaar geleden ontstond een soort onrust bij mij, het gaat in je werk altijd heel erg over leren en groeien, maar je blijft toch binnen dezelfde organisatie. Ik ben toen de schoolleidersopleiding gaan doen.’’

Bewuste keuze voor SPO Utrecht

,,Ik koos voor deze scholen en koos ook bewust voor SPO Utrecht, omdat het onderwijs openbaar is en het bestuur wat groter is. SPO Utrecht biedt opvallend veel mogelijkheden voor netwerken en samenwerken. Er is ruimte om te ontwikkelen.’’

Onderwijs is echt de stiel van Melle van Tricht. In 6-vwo werd hij nog uitgelachen om zijn keuze voor de pabo, vertelt hij. ,,Maar ik vind onderwijs, en hoe je leert, gewoon een heel interessant proces. Al tijdens de pabo werkte ik daarom als onderwijsassistent. Halverwege de pabo ben ik onderwijskunde gaan studeren, om de wetenschappelijke kant, maar dat heb ik nooit afgemaakt. Ik merkte dat het voor mij draait om werken op school. Dat heb ik altijd heel leuk gevonden.’’

,,Ik ben hier pas drie weken en mijn eerste ervaring is ‘warm en welkom’, zowel op schoolniveau als op bestuursniveau. Er is vertrouwen en ondersteuning, het voelt heel prettig.’’

SPO-leraren praten met wethouder over lerarentekort

Bij SPO Utrecht gebruiken de meeste scholen de tweedaagse onderwijsstaking om samen te praten over het lerarentekort. Twee teams krijgen tijdens deze gesprekken gezelschap van de Utrechtse wethouder van onderwijs, Anke Klein: obs Het Zand en obs Waterrijk, beide in Leidsche Rijn. Op andere scholen luisteren vandaag SPO-bestuursleden en kaderleden mee.

 Open gesprek met wethouder onderwijs op obs Waterrijk

Op obs Waterrijk heeft directeur Kirsten Lammers het team in drie groepen verdeeld, elke groep zoekt een oplossing voor een realistisch (maar nog wel fictief) probleem. Zoals deze situatie: de vacature voor een full-time groepsleerkracht blijft een heel schooljaar lang onvervuld. Of deze: Er heerst griep, een week lang zitten vijf (!) collega’s ziek thuis en er zijn géén invallers meer…

Hoe los je zoiets op? In het half uur dat Anke Klein bij dit gesprek aanwezig is, wordt de sfeer steeds meer open en ontspannen. De wethouder luistert en praat actief mee. Zij is nieuwsgierig en de leraren stellen haar gerichte vragen. Zo ontstaan er nieuwe inzichten en een zekere vertrouwdheid. Anke Klein vertelt dat haar beide ouders in het onderwijs werkten en deelt haar persoonlijke ervaringen en ook die van vriendinnen met kinderen op school.

Het is bijzonder dat ze zo de tijd neemt om inhoudelijk met de leraren zelf te praten over een specifiek onderwerp. Na afloop zegt ze: ,,Wat ik hoorde van de leraren op Het Zand en obs Waterrijk is heel herkenbaar. Wij praten samen met de schoolbesturen en de opleidingen in Utrecht al langer over oplossingen. Die brede samenwerking in Utrecht is bijzonder en nodig: ik hoop dat het ons op deze manier samen lukt om die schrikbarende cijfers van het lerarentekort de komende jaren, in Utrecht niet te laten gebeuren.’’

Het verzoek dat ze de teams meegeeft: ,,Nu praten en nadenken over het omgaan met acute problemen door het lerarentekort, helpt om structurele oplossingen te vinden voor de langere termijn. Laat ons jullie ideeën hierover weten via SPO Utrecht.’’

Bekijk het filmpje dat Anke Klein over haar bezoek aan onze scholen op haar twitteraccount plaatste.

Als de wethouder is vertrokken, blikken de leraren van Waterrijk terug. ,,Ze is nieuwsgierig naar onze mening, ik vind haar heel betrokken,’’ zegt Veronique. Gert-Jan vond het een vruchtbaar gesprek: ,,Ze geeft nét andere input, dat is verhelderend, we hebben wel wat aan haar bezoek.’’

Veronique: ,,Ze laat je goed nadenken.’’ Gert-Jan: ,,Ze vraagt ook hoe de ouders het lerarentekort ervaren, goed dat ze daar de aandacht op vestigde.’’ Emily: ,,Ja, je mag volgens haar laten weten dat het lerarentekort een probleem is, dat ook uitdragen naar buiten en naar de ouders.’’

Kennis over lerarentekort maakt leraren sterker op obs Het Zand

Het team op obs Het Zand koos een andere aanpak. Directeur Antoinette Crawfurd-Smit: ,,Wij zijn vanmorgen begonnen met een ‘escaperoom’ over het lerarentekort, de situaties waarin de leraren terecht kwamen werden steeds moeilijker. Zo voelen en ervaren ze wat het lerarentekort met ze doet. Daarna gaf ik informatie: dit zijn de cijfers, zo zit het in elkaar, dit staat ons te wachten. Nuttig, en deze kennis maakt leraren ook sterker in discussies die ze privé voeren.’’

De onderwijswethouder was op Het Zand bij een gesprek over het effect dat het lerarentekort heeft op de mensen. Van leraren wordt straks bijvoorbeeld grote flexibiliteit gevraagd, maar niet iedereen voelt zich daar prettig bij.

Straks praat het team verder, over de situatie op school in 2020. Vanaf maart staat er een (nu nog) onvervulde vacature open. Volgend schooljaar begint mogelijk met een tekort van 2,5 fte. En morgen buigt het team zich over een passende concrete aanpak voor deze situatie: hoe zetten we het extra (werkdruk)geld zo goed mogelijk in, nu we dit weten? Hoe kunnen we dingen anders organiseren?

Enthousiasme en creatieve oplossingen op obs Tuindorp

SPO-bestuurder Thea Meijer bezocht ’s middags obs Tuindorp. In groepen had het team nagedacht over de wijze waarop zij het onderwijs anders kunnen inrichten, zodat ze flexibeler zijn met de inzet van personeel.

Adjunct-directeur Lotte Bakker: ,,Hoe kun je dingen anders organiseren met minder leerkrachten en kwaliteit behouden? Het was echt ontzettend leuk. Bij de presentaties zagen we heel veel overlap tussen de groepen, mooi, we zitten op dezelfde lijn en delen een visie.’’

Thea Meijer: ,,Hier is met veel enthousiasme en creativiteit gewerkt aan nieuwe vormen van onderwijs, waarbij gebruik van talenten, werkplezier en samenwerking in alle groepen centraal stond. Obs Tuindorp gaat een bruisende toekomst tegemoet!’’

Bekijk het animatiefilmpje van een van de presentaties op obs Tuindorp.

Feestelijke opening Kindcentrum Haarzicht

Alle kinderen in Haarzicht kunnen in hun eigen wijk leren en spelen op een fijne plek. In een duurzaam gebouw is kinderopvang voor de allerjongsten van 0-4 jaar, een groeiende basisschool én buitenschoolse opvang. Kindcentrum Haarzicht is vandaag feestelijk geopend met alle kinderen, teams, ouders en heel veel buurtbewoners.

De hele dag hebben alle 38 van de basisschool en ook de kleintjes van de kinderopvang, geoefend op een lied en een dans. ,,Tot het zweet op hun voorhoofd stond,’’ lacht directeur Melle van Tricht. Nu vormen de zingende en dansende kinderen de openingsact voor al hun ouders. En dan kunnen ze trots hun gebouw laten zien.

Tijdens de officiële opening daarna, zijn er toespraken van de wethouder onderwijs Anke Klein (‘Een energieneutraal gebouw en speelplein voor de hele buurt’, de architect van Van Hoogevest (‘Dit is een gebouw zoals het bedoeld is: het kloppend hart van Haarzicht’) en de projectdirecteur/ontwikkelaar van de wijk, Hugo Nijhoff van AM, die de school kisten met archeologisch lesmateriaal cadeau doet. Daarna wordt ook het kunstwerk-speelobject door alle kinderen met graagte in gebruik genomen.

Energieneutraal

Niet alleen de huizen in de gasloze wijk Haarzicht zijn gasloos. Het gelijknamige kindcentrum is volledig energieneutraal (EPC=0) en maakt uitsluitend gebruik van duurzame energie. Het is een bewuste keuze van schoolbestuur SPO Utrecht om het goede voorbeeld te geven: dit is de tweede energieneutrale SPO-school binnen een week die wordt geopend, binnenkort volgen er nog drie. Kinderopvangorganisatie Kind&Co gaat hier graag in mee. Duurzaam bouwen past ook uitstekend in het beleid van de gemeente Utrecht om alle basisscholen in Utrecht gasloos te maken.

Natuur en geschiedenis

Bijzonder is ook dat bij de bouw van dit kindcentrum rekening is gehouden met de geschiedenis van de plek: de archeologische vondsten uit de Romeinse tijd die hier zijn opgegraven, zijn voor alle kinderen zichtbaar in vitrines in de hal. De school en de BSO beschikken nu over vier prachtige kisten vol lesmateriaal, archeologische vondsten, speciaal geschreven verhalen over kinderen uit drie geschiedenisperioden, met kleding uit de Romeinse tijd, de IJzertijd en de vroege Middeleeuwen. En het pand is diervriendelijk gebouwd.

Kindcentrum

Leraren en pedagogisch medewerkers van de basisschool, BSO en kinderopvang werken samen om kinderen van 0 tot 13 jaar uit Haarzicht te laten leren, ontwikkelen en opgroeien.

Het kinderdagverblijf Haarzicht, met vier groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar, heeft een eigen vleugel en een eigen ingang. In de basisschool is ruimte voor 16 groepen en een gymzaal. Binnen is de inrichting van openbare basisschool Haarzicht flexibel, zodat ook toekomstige onderwijswensen makkelijk kunnen worden gerealiseerd met een andere indeling.

Inmiddels telt de basisschool 38 leerlingen, in de zomer zijn het er 55 en voor augustus 2021 hebben zich, nu al, honderd nieuwe leerlingen ingeschreven. De school groeit mee met de wijk.

Kunst om in te spelen

Bijzonder is ook het kunstwerk Horismos op het plein, dat door Alessandra Covini van Studio Ossidiana speciaal is ontworpen om lekker in te spelen. Doorkijkjes en zachte vormen nodigen kinderen uit om op te klimmen, erdoorheen te kruipen, lekker in te kletsen en doorheen te rennen. Het object, van golvende stenen, herinnert aan de grenzen van het Romeinse Rijk en de rivier die hier ooit stroomde. Dit werk is mogelijk gemaakt met de gemeentelijke kunstregeling.

Lees hier meer over dit bijzondere kunstwerk.

Meeste SPO-scholen 30 en 31 januari 2020 gesloten

Verreweg meeste SPO-scholen zijn donderdag en vrijdag gesloten tijdens de nationale onderwijsstaking. Sommige teams en individuele leraren maken gebruik van hun recht om te staken. Op een enkele school wordt gewerkt. Op de meeste SPO-scholen zijn leraren met elkaar in overleg over het lerarentekort.

Veel schoolteams in gesprek over het lerarentekort 

De gesprekken in de teams gaan over het lerarentekort en over hoe teams hiermee in de praktijk van alledag, op hun school, het komende halfjaar het beste kunnen omgaan. Welke (nood-)oplossingen zijn mogelijk? Hoe kun je zo goed mogelijk de onderwijskwaliteit behouden en zorgen voor continuïteit? En, heel belangrijk: hoe voorkom je dat huidige teamleden overbelast raken door het personeelstekort?

En ook gaan de gesprekken over: hoe kunnen we ons onderwijs anders inrichten, zodat we ook voor de wat langere termijn flexibel kunnen omgaan met het lerarentekort? Wat betekent dat voor de manier waarop we ons onderwijs organiseren, de werkzaamheden die we verrichten en de inzet van de middelen?

De opbrengst van deze gesprekken is in de eerste plaats voor de school zelf bedoeld. Maar er wordt ook bovenschools geïnventariseerd wat de plannen zijn, zodat ook op bestuurs- en stedelijk niveau kan worden bekeken wat gewenst, en wat nodig is. SPO Utrecht werkt samen met andere schoolbesturen, de gemeente Utrecht en de opleidingen aan een duurzame aanpak van het lerarentekort.

Alle ouders van kinderen op SPO-scholen ontvingen vandaag deze brief van het bestuur.

‘Iedereen is zó blij met de nieuwe school’

Eindelijk: ruim vier jaar na de verhuizing naar een tijdelijke locatie, is het nieuwe SO Fier aan de Winklerlaan vanmiddag officieel geopend. Terug op de oude stek, maar nu in een volledig energieneutraal schoolgebouw dat speciaal is aangepast voor de kinderen van deze school voor speciaal onderwijs in de stad Utrecht.

Zo’n honderd ouders, buurtbewoners en andere betrokkenen zagen hoe de jongste leerling (Youssef, 4 jaar) en oudste leerling Jaiden (12) de linten doorknipten van het kunstwerk en voor de school. Ze werden geassisteerd door Anke Klein, wethouder cultuur en onderwijs.

Na de toespraken en de opening leidden de kinderen trots hun ouders door de school. Jaiden: ,,Ik vind het een mooie school met veel nieuwe dingen en een echt schoolplein. We hebben nu veel meer ruimte en spullen om mee te spelen.’’

Speciaal onderwijs

SO Fier is de enige school voor speciaal onderwijs in Utrecht voor kinderen die specifieke vragen stellen rond gedrag. De ongeveer 160 leerlingen komen uit de hele stad Utrecht.

Past als een jas

Het mooiste is natuurlijk dat het gebouw past als een jas bij deze school met kinderen die weliswaar heel specifieke aandacht vragen, maar tegelijk ook de gewone basisschoollessen volgen. Dus zijn de groepen kleiner. En heeft elk groepslokaal een eigen inpandig toilet en een eigen rustige ruimte. Beneden hebben de lokalen zelfs een eigen kleine buitenruimte met picknickbank! Binnen heerst rust en er is ruimte voor ontmoeting, het ontwerp is beslist een uitdaging geweest voor EVA architecten uit Utrecht. Een blikvanger is de trap in de hal, die om de patio naar boven draait.

Duurzaam

SO Fier is de eerste duurzame, volledige energieneutrale basisschool in Utrecht, met nul-op-de-meter (EPC=0) dankzij zonnepanelen, zonder gebruik te maken van aardgas en goed geïsoleerd, met een groen dak. Binnenkort wordt sedum op het dak geplant, net als op de Utrechtse bushokjes. Schoolbestuur SPO Utrecht wil het goede voorbeeld geven en investeert daarom stevig in duurzame schoolgebouwen: er worden nog vier energieneutrale SPO-scholen gebouwd, een ervan wordt volgende week al geopend.

Graafmachinekunstwerk

Bijzonder is ook het graafmachinekunstwerk op het plein, de Regenpijpen Graafmachine (Rain Drain Digger), dat tegelijk een overdekte wachtruimte is voor de sportende kinderen in de voetbalkooi. Bijzonder, want het is gemaakt met materialen uit het oude schoolgebouw van SO Fier dat hier stond: de leerlingen hebben destijds zelf de regenpijpen ‘gesloopt’ die kunstenaar Jan Jongert van Superuse Studio’s heeft toegepast. Ideeën van de kinderen inspireerden de kunstenaar. Bekijk ook de folder die hierover is gemaakt. Een film over de bijzondere totstandkoming is in de maak.

Groen plein

Met passen en meten is het gelukt om tijdens de bouw zoveel mogelijk groen om de school te behouden. De volwassen bomen en struiken en de al volledige beplante tuin om de school heen, creëren een rustige sfeer en schermen de school af van de straat. Nestkastjes voor gierzwaluwen, mussen en vleermuizen benadrukken het groene, duurzame karakter van het gebouw.

Gymzalen

Nieuw zijn ook de twee gymzalen, die aan de school vast zijn gebouwd. De tweede gymzaal is ook via een eigen ingang van buitenaf bereikbaar en kan zo ook door andere scholen en verenigingen worden gebruikt.

Alle basisscholen aardgasvrij

Utrecht heeft grote ambities een klimaatneutrale stad te worden. Een mooie stap hierin is het aardgasvrij maken van alle Utrechtse basisscholen. Hoe dit kan, staat in het onderzoeksrapport Alle basisscholen in Utrecht aardgasvrij’.

SPO Utrecht was de initiatiefnemer van dit onderzoek, de gemeente Utrecht breidde het uit tot alle basisscholen in de stad.

Aardgasvrije basisscholen

Samen met de andere schoolbesturen en de gemeente Utrecht werkt SPO Utrecht hard aan het realiseren van goede, gezonde en duurzame scholen voor alle leerlingen. De gezamenlijke ambitie is dat alle Utrechtse basisscholen in 2040 aardgasvrij zijn.

Nieuwe scholen worden in Utrecht al standaard aardgasvrij gebouwd: obs Haarzicht en SO Fier, die deze maand officieel worden geopend, zijn hiervan een goed voorbeeld.

Duurzaam obs Haarzicht, in de gelijknamige gasloze wijk Haarzicht.

Op dit moment is een kwart van alle 117 Utrechtse basisscholen al aardgasvrij. Maar hoe doen we dit bij bestaande scholen? Met dit verkennende onderzoek is in kaart gebracht wat hiervoor nodig is.

Belangrijkste conclusies onderzoek

Met dit onderzoek is een belangrijke stap gezet naar aardgasvrije basisscholen. Er is in kaart gebracht welke oplossingen er mogelijk zijn om duurzaam energie op te wekken en welke financiële afwegingen moeten worden gemaakt. De belangrijkste conclusie is dat er aanvullende middelen nodig zijn voor het aardgasvrij maken. Er zijn ook exploitatievoordelen voor zowel de scholen als gemeente, als gevolg van lagere exploitatielasten en het wegvallen van de gasrekening.

Minstens zo belangrijk: het onderzoek gaat in op de positieve impact die een aardgasvrije school heeft op de leerlingen en de buurt. Scholen willen een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van duurzaamheid, bewustwording verhogen en gedrag veranderen.

Vervolg
De gemeente en de schoolbesturen inventariseren naar aanleiding van het rapport welke maatregelen exact nodig zijn om de bestaande scholen aardgasvrij te maken. Samen maken we een concreet plan van aanpak.

Benieuwd naar het gehele onderzoeksrapport?

En dit zijn de bijlagen:

1: onderbouwing steekproef

2: Voor- en nadelen van oplossingsrichtingen

3: ramingen investeringskosten

4: financiële dekkingsmogelijkheden

5: eindrapport impact aardgasvrije school op de wijk

6: uitwerking scenario’s CO2-reductie

Tjepko de Boer koos bewust voor SPO Utrecht

Tjepko de Boer (54) uit Houten is de nieuwe directeur van de Johan de Wittschool. Hij werkte de laatste jaren met plezier als schoolleider van twee basisscholen in IJsselstein, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. Er zijn momenteel banen genoeg voor schooldirecteuren, dus Tjepko de Boer voerde sollicitatiegesprekken bij vier verschillende schoolbesturen in deze regio. Hij koos uiteindelijk bewust voor SPO Utrecht.

,,Hier bij SPO Utrecht waren het echte gesprekken, geen kruisverhoren, zoals ik ervaarde bij de andere besturen. Er werd tijd voor ingeruimd. Ik voerde bij SPO Utrecht drie gesprekken, met verschillende mensen, over verschillende onderwerpen. Het ene ging over onderwijs, het andere was meer persoonlijk. Ik voelde echte interesse en tegelijkertijd hoorde ik ook veel over SPO Utrecht. We luisterden oprecht naar elkaar. Dat vond ik erg prettig. En van mensen die ik ken, die al bij SPO Utrecht werken, hoorde ik ook goede dingen.’’

Kennismaking

Tjepko de Boer was een van de directeuren die reageerde op een algemene advertentie ‘directeuren gezocht bij SPO Utrecht’. Na de wederzijdse positieve kennismaking, wilde hij graag in de bak ‘beschikbare mensen’ blijven.

,,De vacature op de Johan de Wittschool sprak me aan, om het Daltononderwijs dat hier wordt gegeven en om het monumentale gebouw. Fijn ook, dat het niet een heel grote school is, met tien groepen en 22 collega’s.’’

Hij trad aan na de herfstvakantie. ,,Ik trof een hartelijk en warm team. Er is oog en oor voor kinderen en ook voor teamleden onderling. De afgelopen zes weken was natuurlijk vooral een kennismaking. Ik zie dat de zorg voor kinderen en hun geAzin hier goed is, het pedagogisch aspect is heel goed ontwikkeld. Hier gebeuren mooie dingen op school.’’

Dalton

,,Het Daltonprincipe is twee jaar geleden ingezet en er is heel veel nieuws opgepakt. Nu is het tijd om te prioriteren en de lijnen uit te zetten. Toevallig valt het nieuwe schoolplan samen met mijn komst. We gaan er samen aan bouwen, de komende vier jaar.’’

Uitdagingen

Met Tjepko de Boer heeft de Johan de Wittschool een ervaren directeur, die als leerkracht begon in Ede, later in Muiden ging werken, daarna op een school in Houten directeur werd, vervolgens het Jenaplanonderwijs leerde kennen op een school in Geldermalsen en uiteindelijk directeur werd van twee basisscholen in IJsselstein. ,,Als het eenmaal goed gaat, dan wil ik weer vertrekken, op zoek naar nieuwe uitdagingen.’’

Openbaar onderwijs

Opvallend is dat zijn hele loopbaan zich afspeelde in het bijzonder onderwijs. Tjepko komt uit een ‘vrij calvinistisch nest’, groeide op in een echte onderwijsfamilie in Voorthuizen, met Friese grootvaders die al schooldirecteur waren en beide ouders die in het basisonderwijs werkten. ,,Ik vond werken met kinderen leuk, organiseerde als kind al van alles in de buurt, eigenlijk koos ik automatisch voor het onderwijs.’’

Verzuiling

,,Ik kies nu bewust, voor het eerst, voor openbaar onderwijs. Ik ervaarde hoe de verzuiling tegenwerkt, bijvoorbeeld bij verwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs: je wilt een goede school vinden en dan is binnen/buiten de zuil zo’n probleem! En toen ik met een kleine pc-school en een kleine katholieke school een gebouw deelde, wilde ik graag één stichting creëren. Dat lukte uiteindelijk toch niet, zonder ‘schotten’ werken, zonde is dat. Het openbaar onderwijs biedt mooie kansen. En identiteit kun je ook op andere manieren vormgeven.’’

Een heerlijk speelplein voor kinderen in Voordorp

Een heerlijk groen, schaduwrijk en spannend speelplein, middenin de wijk is het geworden. Maandag opende wijkwethouder Linda Voortman het nieuwe plein van obs Voordorp, samen met alle kinderen van deze basisschool.

Volop planten en bomen, in heel veel verschillende soorten, dragen bij aan het groene klimaat in de buurt. Ze trekken nuttige insecten, zijn mooi om te zien en bieden de spelende kinderen schaduw op hete zomerdagen. De mooiste en allergrootste boom is de amberboom, die rood kleurt in de herfst. De kinderen zullen de planten straks ook zelf verzorgen. Obs Voordorp heeft nu een schoolplein om trots op te zijn, en dat mag ook wel, na ruim 2,5 jaar voorbereiding!

Directeur Thamar Henneken herinnerde de leerlingen in haar toespraak aan hun eigen inspanningen voor het nieuwe speelplein. Zij verkochten loten voor Jantje Beton in de wijk (dat leverde 2000 euro op voor het plein), renden tijdens een sponsorloop wel 3000 euro bij elkaar, en met een groots pleinfeest/verloting voor de buurt haalde de school nog eens 4000 euro op. Met een extra bijdrage van 1000 euro door de school, lag er een bedrag van 10.000 euro: hiermee kon het plein extra groen worden ingericht. En omdat het vrij toegankelijk is, profiteren alle kinderen in de buurt ervan.

Het schoolplein is eigendom van de gemeente Utrecht, die via het wijkbureau en de projectleider al die jaren nauw betrokken was en ook verantwoordelijk is voor de financiering. De herinrichting heeft uiteindelijk 70.000 euro gekost. Bijzonder, zegt tuinman Arie van Rijssen, want ‘dit zijn best grote bomen’ die deze zomer echt meteen al schaduw geven, hun stammen zijn eens zo dik als normale aanplant. En er is een grote variëteit in plantensoorten, zodat ze ook vogels en insecten trekken.

Op de foto links tuinman Arie van Rijssen, met in het midden de man van de bestrating en rechts zijn tuinman-collega.

‘Samen’ is steeds een kernwoord geweest. Want ouders/buurtbewoners Amber Kokhuis, Martijn Bijwaard en Sebastian de Bruijn, vormden samen met leerkracht Cecile Beemster de pleincommissie die de schouders er helemaal onder zette. Amber Kokhuis tekende het ontwerp, Martijn Bijwaard voerde het woord tijdens de overlegavonden met omwonenden, die zo konden meedenken over de inrichting.

Ouders Amber Kokhuis en Martin Bijwaard plaatsen een herinneringsbord bij de Amberboom.

Links: wijkwethouder Linda Voortman, die het plein officieel opende.

Wijkwethouder Linda Voortman vertelt dat ze anderhalf jaar geleden door de wijk Voordorp fietste, en  echt dacht: ‘wat een saai schoolplein’. ,,Ik ben blij dat ik nu dit prachtige plein mag openen.’’

Obs Vleuterweide krijgt een nieuw schoolgebouw

Obs Vleuterweide krijgt een nieuw schoolgebouw voor zichzelf! Volgens planning verhuist de school in het voorjaar van 2022 naar het nieuwe pand, dat wordt gebouwd aan de Passiebloemweg. Dan past het gebouw ook echt bij onderwijs van de toekomst.

Tot nu toe volgen de leerlingen van deze SPO-school in Vleuterweide nog lessen in twee gebouwen, aan de Teunisbloemlaan en in de tijdelijke lokalen aan de Passiebloemweg.

Huidige gebouw Teunisbloemlaan

Huidige onderkomen aan de Passiebloemweg

In de zomervakantie van 2020 verhuizen team en leerlingen van de ‘Teunisbloem’ naar de ‘Passiebloem’. Hier wachten zij de nieuwbouw af. Er ligt nu nog geen ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw van obs Vleuterweide. SPO Utrecht zal eerst de architect kiezen. In 2020 begint de bestemmingsplanprocedure.

De nieuwbouwplannen voor obs Vleuterweide zijn een direct gevolg van de grote ‘verhuisoperatie’ die nodig is om de multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Teunisbloemlaan vrij te maken voor een grondige renovatie. In deze MFA ‘Weide Wereld’ zijn nu twee basisscholen, kinderopvang, een sporthal en een buurtcentrum ondergebracht.

Vanaf het begin kampen gebruikers van de MFA’s in Leidsche Rijn met problemen rond klimaatbeheersing, onderhoud en beheer. De gebruikers van Weide Wereld en de gemeente vormden een stuurgroep, die in overleg tot een passende oplossing is gekomen.

Alle leerlingen en het team van de twee locaties van obs Vleuterweide, worden samengevoegd op één plek: eerst in tijdelijke schoolgebouwen aan de Passiebloemweg, later in een nieuw te bouwen school verderop in dezelfde straat.

Team en ouders van obs Vleuterweide zijn blij met deze uitkomst. Zij kijken uit naar hun nieuwe onderkomen. Interim-directeur Ronald Goosen: ,,Eén nieuw schoolgebouw, waarin we alle kinderen les kunnen geven, biedt veel mooie kansen en mogelijkheden die ons onderwijs alleen maar ten goede komen!’’

Meer informatie over de nieuwbouw van obs Vleuterweide (‘school 1’ in de planning) lees je op de gemeentelijke website en in deze pdf.

Kinderen enthousiast over hun nieuwe school obs Haarzicht

Ze rennen heel hard rondjes door de gymzaal. Wát een ruimte! Een wat een fijne akoestiek ook: het vilt op de wanden dempt geluid. Dan is er een speurtocht. Zo leren de 23 leerlingen van obs Haarzicht hun nieuwe schoolgebouw van binnen kennen. Vanaf januari gaan ze hier naar school, in de wijk Haarzicht in Vleuten.

Op maandag 9 december mogen de kinderen met hun ouders voor het eerst naar binnen in Kindcentrum Haarzicht, de plek waar ze dagelijks vele uren zullen doorbrengen. Sinds augustus krijgen de leerlingen van deze nieuwe basisschool, al les in de Kees Valkensteinschool in Vleuten.

Ruim en licht

Anne Kuijer, moeder van een dochter in groep 2 en een zoon in de kinderopvang is enthousiast over het gebouw. ,,Het is echt heel ruim en licht,’’ glundert ze.

Lekker rennen

En wat vindt Dexx (4) het mooist? ,,De grote, grote speelzaal! Daar kan ik lekker rennen. Als ik de baas was van de school, gingen we meer gymmen.’’

School die vooruitdenkt

Zijn moeder Kelly Zevenhoven – van Zijl verheugt zich ook. Hun nieuwe woning staat straks vlakbij het kindcentrum. ,,Als de wijk af is, kunnen Dexx en Bo lekker zelf naar school lopen. Bo (2) gaat hier naar de kinderopvang. Ik vind het een prachtig gebouw, met veel lucht en licht, zachte verlichting en veel speel- en beweegruimte binnen. Het is een schoolgebouw dat vooruitdenkt in de tijd, met veel mogelijkheden.’’

Meegroeien

Het is al best een grote groep, die vanochtend de nieuwe school komt bekijken. Obs Haarzicht telt nu 23 leerlingen. Dat zullen er meer zijn in januari en hun aantal groeit straks mee met het aantal inwoners in de wijk.

Blauwe slofjes

Ouders en kleine broertjes en zusjes zijn meegekomen met de leerkrachten. Iedereen draagt blauwe slofjes om de modderige laarzen en schoenen. Een meisje kijkt verwonderd boven uit het raam, naar het kunstwerk/speelobject op het plein beneden. ,,Daar kan je je hand doorheen steken. En een bal doorheen gooien!’’

Speurtocht

Na de rondleiding is er een speurtocht door het gebouw. De kinderen gaan enthousiast op zoek naar antwoorden op vragen zoals: ‘hoeveel kleuter-wc’s tel je?’

Tevreden

Leerkracht Rianne Olsthoorn kijkt tevreden om zich heen. Ook het team kijkt er naar uit om hier te werken. Lauren (6) zegt: ,,Ik vind het hier leuk! Maar het leukst is als we hierheen gaan.’’ Dat zal daadwerkelijk gebeuren op 7 januari 2020.

Feestelijke opening

Op 29 januari om 14.30 uur wordt Kindcentrum Haarzicht officieel geopend met een feestelijk evenement voor alle kinderen en ouders. Ook omwonenden en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

Onder één dak

Het kindcentrum biedt basisonderwijs (obs Haarzicht), naschoolse opvang (BSO Haarzicht) en kinderopvang (Kinderopvang Haarzicht) onder één dak, aan de Haarzichtsingel 15 in Vleuten.

Tweederde van alle SPO-scholen heeft al zonnepanelen op het dak

De stevig ingezette duurzaamheidsstrategie van SPO Utrecht werpt zijn vruchten af. Het bestuur van de openbare basisscholen in de stad loopt nu (ook landelijk) voorop. In februari voorziet 63 procent van de SPO-scholen zichzelf van zonne-energie. Zo geef je als basisschool het goede voorbeeld.

Ter vergelijking: de gemeente Utrecht meldde recent dat 20,1 procent van alle Utrechtse schoolgebouwen zonnepanelen op het dak heeft, en 13 procent van het totale aantal daken.

5 december: Zonnepanelen worden geplaatst op het dak van de Maaspleinschool (Foto SoftEnergy) 

Maaspleinschool

De Maaspleinschool in Rivierenwijk is woensdag 4 december de eerste in de volgende reeks SPO-scholen waar -nog meer- zonnepanelen worden geplaatst. De komende maanden volgen De Kaleidoskoop en sbo Luc Stevens in Kanaleneiland, Jenaplanschool Wittevrouwen in de Oude Kerkstraat, De Anne Frankschool in Transwijk en obs De Klim in Lunetten.

4061 zonnepanelen

In januari worden bovendien twee nieuwe, 100 procent energieneutrale SPO-schoolgebouwen in gebruik genomen, SO Fier en obs Haarzicht. Beide gebouwen zijn onder meer voorzien van zonnepanelen. In februari 2020 hebben dan 24 van de 38 SPO-scholen in totaal 4061 zonnepanelen op hun schooldaken liggen.

In 2021 volgen Kindcentrum Rijnvliet, obs Jules Verne en obs Pantarijn als 100 procent energie-neutrale scholen, ook met zonnepanelen. Het gemeentelijk streven dat 20 procent van alle daken in de stad in 2025 is voorzien van zonnepanelen, is door SPO Utrecht nu al ruim voorbijgestreefd.

Al sinds 2017 wekt de Maaspleinschool zelf energie op met zonnepanelen. (Foto: SoftEnergy)

Goede voorbeeld

SPO Utrecht vindt dat de openbare basisschool in de wijk het goede voorbeeld moet geven, ook als het gaat om duurzaamheid. Dat doet het met het plaatsen van zonnepanelen, door duurzame scholen te bouwen en de scholen zo duurzaam mogelijk in te richten en te beheren. In bestaande scholen worden bijvoorbeeld TL-buizen vervangen door LED-verlichting en worden isolatiemaatregelen getroffen. Ook neemt SPO Utrecht deel aan onderzoeken naar en projecten voor meer duurzaamheid. SPO Utrecht ziet ‘kinderen voorbereiden op hun rol als zelfstandig en actief burger van de Nederlandse samenleving’ als een van haar taken, en opvoeden tot duurzaam gedrag maakt hier deel van uit.

Rendabel

Voorwaarde voor SPO Utrecht is altijd dat de duurzame investeringen rendabel zijn en zichzelf binnen de afgesproken termijn terugverdienen. ,,We willen, kunnen en mogen immers geen onderwijsgeld gebruiken om duurzame ambities te realiseren,’’ legt beleidsadviseur onderwijshuisvesting van SPO Utrecht, Rob van der Westen uit. ,,Met deze aanpak verlagen we bewust ook de kosten voor het in standhouden van onze schoolgebouwen. De vergoeding van de overheid voor de instandhouding schiet immers al jaren tekort.’’

Groene plantenwand

Over de toekomst zegt hij: ,,We willen bijvoorbeeld toe naar ‘installatie-arme scholen’, scholen met zo weinig mogelijk stekkers. Een groene plantenwand in het groepslokaal zorgt daar voor natuurlijke ventilatie. En waarom zou je de pauze inluiden met een elektrische zoemer als je ook een gewone bel kunt luiden?’’

EnergieCoach

SPO Utrecht was in 2015 initiatiefnemer van de pilot Energiescan/Energiecoach, dat leraren en leerlingen van tien scholen aanleerde om dagelijks energiezuinige beslissingen te nemen. Dit traject bleek zo effectief, dat het navolging kreeg in de stad.

School als EnergieAmbassade in de wijk

Ook participeerden dit jaar vier SPO-scholen in het onderzoek ‘Scholen als EnergieAmbassade in de wijk’. De resultaten hiervan werden 20 november 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat leerlingen en scholen in po en vo uitstekend kunnen helpen om in wijken de energietransitie op gang te brengen. Basisscholen hebben hierin meer invloed dat scholen voor voortgezet onderwijs.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de TU Delft, stichting TechnoTrend en Energie-U. Deelnemende SPO-scholen: De Hoge Raven, De Kaleidoskoop, OBO De Gagel en International School Utrecht.

Koploper in scholenbouw

Rob van der Westen van SPO Utrecht werd door het vakblad Stedenbouw & Architectuur in november 2019 uitgeroepen tot een van de tien koplopers (‘smaakmakers’) in scholenbouw: mensen die het afgelopen decennium scholenbouw in Nederland hebben verbeterd.

Initiatiefnemer onderzoek aardgasvrije scholen

SPO Utrecht wil vanuit haar verantwoordelijkheid en voorbeeldrol, inzicht in welke aanpak nodig is en in wat haalbaar om hun basisscholen op termijn aardgasvrij te maken. De gemeente Utrecht ondersteunde dit initiatief en wilde het opschalen naar alle 117 basisschoolgebouwen in Utrecht. Dat resulteerde in het verkennende onderzoek ‘Alle Utrechtse basisscholen aardgasvrij’. De schoolbesturen KSU en PCOU hebben zich ook aangesloten. Het onderzoek brengt in kaart welke oplossingen mogelijk zijn om duurzaam energie op te wekken en welke financiële afwegingen moeten worden gemaakt. Maar minstens zo belangrijk: het onderzoek gaat in op de impact die een aardgasvrije school heeft op de kinderen, hun ouders en de buurt. De resultaten hiervan zijn binnenkort bekend.

Meelopen in speciaal onderwijs op SO Fier

Er zijn zes ‘Meelopers’ bij SO Fier vandaag! Hester, Laura, Anne Marjon, Marianna, Wieke en Esther maken gebruik van deze kans om een schooldag ‘live’ mee te maken. In tweetallen bezoeken ze drie verschillende groepen.

Meeloopdagen

SPO-scholen doen deze week mee met de Utrechtse Meeloopdagen. In totaal zo’n 140  herintreders, pas-afgestudeerden en potentiële zij-instromers, hebben ervaren hoe het is om (weer) les te geven in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Op deze SPO-school voor speciaal onderwijs, SO Fier, draait alles om het kind. De leerlingen stellen intensieve vragen op het gebied van gedrag. Wat zie je hiervan in de praktijk?

Groep 8, aardrijkskundeles

Rust en duidelijkheid

In groep 8 van Birgit Benscheidt heerst rust en duidelijkheid en een warme sfeer. Haar aardrijkskundeles begint met een duidelijk doel: leren wat een rijke en wat een arme wereldstad is. Het is gewoon de lesstof van elke groep 8. Maar Birgit geeft haar leerlingen wel héél veel complimentjes. Ze zegt tegen een meisje: ,,Weet je nog dat we hebben afgesproken dat je aandacht moet geven aan beter leren samenwerken? Dat gaat nu heel goed!’’ Ze zegt: ,,Ik zie dat Damian in vorm is, hij is nú al aan het werk, goed hoor!’’ En: ,,Fijn dat iedereen zo goed meeleest, dat is belangrijk.’’

Laura (links) en Hester (rechts) kijken mee in groep 8

Petje af!

Hester, werkzaam in de Flexpool van SPO Utrecht, is na afloop diep onder de indruk van de les van Birgit. ,,Petje af! Dit is wat klassenmanagement betreft, echt top! Ik sla gewoon helemaal aan, voel me hier als een vis in het water.’’ Laura, werkzaam in de PRO-pool, constateert na het lesbezoek: ,,Over dit onderwijs is zó goed nagedacht, dat merk je aan alles.’’ Marianna, ook werkzaam in de PRO-pool: ,,Vooral de structuur valt me op. Alles is erg duidelijk en je ziet dat iedereen daar wel bij vaart.’’

Gezellig in de groep

Tijdens het nagesprek met interim-directeur Manet Verweij, blijkt hoe deze zes bezoekende leraren onder de indruk zijn van de kwaliteit van de school. Wieke, zij werkt voor een detacheringbureau, heeft nog nooit ‘in het speciaal onderwijs gestaan’ en is daarom blij met deze Meeloopdag. Eerder nam ze een kijkje op een vergelijkbare SO-school in Rotterdam. ,,Ik had verwacht dat de sfeer veel strakker en zakelijker zou zijn, net als in Rotterdam. Maar het is gezellig in de groep, meer zoals een gewone basisschool, dat is leuk om te zien.’’

Nagesprek met de directie

Flexibiliteit

Directeur Manet Verwey: ,,We willen dat kinderen voelen: hier zijn we gewoon, een school. Onze focus ligt op gedrag, want dat is waarom kinderen op SO Fier zitten. En dat vereist veel flexibiliteit van een leerkracht, heb je dat ook gezien?’’

Stille vingers

Groep 4 van Yvette Vernooij breidt de woordenschat uit met een spel. Eén kind krijgt een kaartje met een woord en mag alles erover vertellen, zonder het woord zelf te noemen: dat moet de klas raden. ,,Je mag de beurt geven aan een kindje dat een ‘stille vinger’ opsteekt.’’ Veel kinderen roepen natuurlijk enthousiast hun woord door de klas, maar: ‘alleen de stille vingers krijgen een beurt’. En dat werkt.

Conflict

Als daarna alle tien kinderen verder mogen werken aan hun papieren huis met gekleurde ramen, verscheurt een van hen subiet zijn huisje: hij wil het niet afmaken. Yvette brengt hem naar groep 3. ,,Nee, dat is geen straf,’’ legt ze uit aan een ander. ,,Daar kan hij helpen.’’ Een snel ontstaan conflict tussen twee jongens zoekt Yvette Vernooij meteen helemaal uit: ‘Ben je eerlijk? Want hij gooit niet zomaar. Heb je iets onaardigs gezegd?’ En in de tussentijd knutselen de andere jongens rustig door, met gekleurd papier. Als de timer gaat, weten ze dat ze moeten opruimen. Kinderen van groep 7 komen binnen en wachten rustig: zij gaan straks lezen met de leerlingen van groep 4.

Begeleiding leraar

De bezoekende leraren willen van alles weten. ,,Heb je geen specifieke scholing nodig om hier te kunnen werken?’’ vraagt Hester. Interim-directeur Manet Verwey: ,,We hebben twee schoolopleiders en iedere nieuwe leerkracht krijgt een interne coach. De begeleiding is heel intensief. Je coach gaat zelfs met je mee naar buiten en geeft coaching on the job, ze fluistert je bijvoorbeeld zachtjes in ‘ik zou nu de groene stoel inzetten’. Je krijgt een maatje, een collega uit dezelfde bouw, aan wie je alle praktische vragen hun stellen. We hebben geregeld een ‘KOOK’: dan koken we op school en dat is tegelijk een intervisie, een uitwisseling.’’

We doen het samen

,,Uitgangspunt is: op deze school doen we het samen, je kunt het niet alleen. Vanmorgen bij binnenkomst ging een jongetje helemaal los, en dan zie je er meteen drie volwassenen omheen die kunnen helpen. Ons doel is: als het goed is voor het kind, doen we het zo. Alles hier, is in het belang van het kind. We zeggen vaak: ‘superknap dat jij dat kunt’. En: er is altijd weer een nieuwe kans.’’

Belangstelling?

Heb je belangstelling om te werken op SO Fier? Neem dan contact op met directie.sofier@spoutrecht.nl

Marianna, Hester, Anne Marjon, Laura, Wieke en Esther (niet zichtbaar op deze foto) hebben alle zes hun onderwijsbevoegdheid. Helemaal rechts: interim-directeur Manet Verwey.

De tienerschool 10-14 van SPO Utrecht en NUOVO

Het is maandagmorgen, 9 uur, in een halve kring zitten de leerlingen op stevige kussens rond de ochtendagenda op het digibord. Ze vertellen hun weekendverhalen, hebben het over het thema verdraagzaamheid. De een heeft een slaapfeestje gehad, een ander is met haar ouders op zondag gaan shoppen, een meisje vertelt hoe verdraagzaam ze probeerde te zijn tegenover haar zusje die zondag al om 6 uur wakker was.

Groep 7-8

Dit is het begin van de week in groep 7-8 van Mariëlle Roks. Haar groep maakt formeel deel uit van openbare basisschool Het Zand én is in de praktijk onderdeel van Academie Tien. Achttien kinderen van 10, 11 en 12 jaar oud, zitten met hun groepsleerkracht in een gezellig lokaal, ingebed in de onderbouwafdeling van de school voor mavo, havo en vwo. Ze komen op de fiets vanuit de hele stad naar deze bijzondere plek.

Tienerschool-pilot

Doel van de Utrechtse pilot met 10-14 onderwijs, waarin NUOVO en SPO Utrecht samenwerken, is de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs voor de kinderen vloeiend te laten verlopen. Vrijdag werd bekend dat het aantal pilots met onderwijs voor 10 tot 14-jarigen in Nederland, de afgelopen twee jaar is gegroeid naar vijftien scholen. Deze Utrechtse ‘tienerschool’ is één van deze pilots, een samenwerking van NUOVO en SPO Utrecht. Dit artikel is geschreven vanuit het perspectief van het primair onderwijs. Later volgt een tweede deel, gezien vanuit het voortgezet onderwijs.

Natuur en Techniek van vo-docent

Om 9.30 uur komt Myrthe van Dijk het groepslokaal binnen. Zij is leraar Natuur en Techniek op Academie Tien. Haar les gaat over voedingsleer en ze vraagt de kinderen hun i-Pad erbij te pakken. Ze loggen in bij LessonUp zodat ze na de instructie digitaal hun antwoorden kunnen invullen en meteen zien en bespreken hoe de groep kiest. Nadat verschillende voedingsstoffen zijn behandeld, zegt Myrthe van Dijk: ,,Je mag nu zelf een menu maken voor jouw eigen gezonde restaurant, met drie voor, vier hoofd- en twee nagerechten.’’ De kinderen juichen (echt waar!) en gaan enthousiast aan de slag.

Eigen leerproces

Groepsleerkracht Mariëlle Roks: ,,Ik vind dit zó gaaf om te doen! Ik heb de kans om met kinderen te werken op hun niveau, door met kinderen individueel afspraken te maken en door ze eigenaar te maken van hun eigen leerproces. En in deze pilot geef je kinderen de kans om langzamer of juist sneller te werken, in de veilige omgeving van hun groep.’’

Wie meer wil weten over de Utrechtse pilot met 10-14 onderwijs, is welkom op de inloopavond, aanstaande dinsdag 19 november tussen 18.00 en 20.00 uur op Academie Tien, Philipsguldenhof 100, Utrecht.

Leraren, leerlingen en ouders van de ‘juniorgroep’ vertellen tijdens de inloopavond over hun ervaringen tot nu toe. In januari – februari 2020 is de inschrijving voor volgend schooljaar. Bij voldoende inschrijvingen van 10 en 11-jarigen, start een tweede juniorgroep. Op zondag 19 januari 2020 is er een tweede informatiemiddag. Selectie gebeurt via gesprekken.

Hoe is dit initiatief ontstaan?

Eric van Dorp, College van Bestuur van SPO Utrecht: ,,Je merkt dat sommige kinderen eind groep 7 veel verder kunnen met de leerstof. Maar dat lukt eigenlijk niet, vanwege de scheiding met het vo. En een tweede reden van belang is dat in de eerste klas voortgezet onderwijs kinderen zitten die weliswaar in hun sociaal-emotionele ontwikkeling echt pubers zijn en aan het vo toe zijn, maar die wat betreft kennis en vaardigheden nog beter een tijdje op po-niveau functioneren.’’

Waarom participeert SPO Utrecht?

Eric van Dorp: ,,We willen een verbinding maken tussen primair (po) en voortgezet onderwijs (vo). Po en vo verschillen, dat blijft zo, maar ik zou het onderwijs willen vervlechten. Met een minder strakke knip, kan een kind zich blijven door-ontwikkelen. Een groep 8-kind kan in deze pilot bijvoorbeeld in taal heel goed zijn en op vo-niveau werken en bij rekenen op groep 7-niveau.’’

,,We proberen de structuren te doorbreken. Want de knip zit niet in het kind of in de leraar, maar in de systemen en organen, in belemmeringen door overheid en bedrijven. Daar leer je veel van tijdens zo’n pilot. Bijvoorbeeld bij ParnasSys (po) en Magister (vo). Een kind kan niet in beide systemen zijn ingeschreven. Dus wordt het ParnasSys. Maar Magister is belangrijk bij 10-14 onderwijs, want hierin zitten koppelingen met leermiddelen die je in het vo gebruikt.’’

Wat is het uiteindelijke doel?

Eric van Dorp: ,,Voor mij is 10 tot 14 onderwijs een tussenstap naar onderwijs van 0 tot 18 jaar. Mijn visie is: een kind ontwikkelt al zijn talenten, zo goed het kan. (Dat betekent trouwens ook dat diplomering er anders uit komt te zien.) Po en vo verschillen, en dat blijft zo.

Maar ik zou het onderwijsaanbod op de scholen willen vervlechten. Ik vind het niet goed om kinderen hiervoor UIT hun groep te halen. Als volgende stap in de ontwikkeling zou ik graag zien dat een leraar werkt op po én vo. Ik pas de organisatie van mijn school wat aan, zodat kinderen op de basisschool al vo-lessen kunnen volgen. Ik ga ‘sjouwen’ met leerkrachten, niet ‘sjouwen met kinderen’, ik wil eigenlijk naar een onderwijssysteem voor 0 tot 18 jaar. Dat is heel goed mogelijk, dat zie je ook op onze International School Utrecht, daar lopen kinderen van alle leeftijden…’’

In de klas

In de klas vertelt Bint (11): ,,Ik vind het wel leuk hier op school, we werken veel met de i-Pad en de lessen zijn heel open, ik vind het fijn dat je dingen kunt kiezen.’’ Zainap (11): ,,Ik hoorde van deze school via een klasgenootje. Ik heb hiervoor gekozen omdat het lesmateriaal leuk is en de klas zelf is ook leuk. Maar de groep op mijn vorige school was ook leuk hoor.’’

Bewondering

Groepsleraar Mariëlle Roks heeft bewondering voor haar leerlingen, die op 10- en 11-jarige leeftijd de stad doorfietsen en hun oude basisschool met alle basisschool-tradities en hun basisschool-vrienden achter zich lieten. ,,Daar hebben we ook veel aandacht voor hoor, hoe ze die contacten kunnen houden. Maar het is ook mooi om te zien hoe goed ze ‘blenden’ met Unit-1 van Academie Tien.’’

Selectie

Eric van Dorp: ,,Helaas merk je door deze pilot dat in feite nu al op 10-jarige leeftijd een soort selectie plaatsvindt, doordat ouders de keuze maken voor 10-14 onderwijs. Uiteindelijk wil je dat niet, want zo haal je de knip naar voren…’’

Dit artikel wordt vervolgd…

‘Voorkom dat zij-instroom, zij-uitstroom wordt’

Zij-instromers zijn graag gezien, ook bij SPO Utrecht. Zij helpen immers een deel van het groeiende lerarentekort op te lossen. Zij-instromers zijn hbo/wo-opgeleide mensen met ervaring in een ander vak, die kiezen voor een baan in het (primair) onderwijs. Maar een nieuw vak en opleiding combineren, is best zwaar en lang niet iedereen houdt dat vol.

,,Het aantal zij-instromers is landelijk sterk gegroeid sinds 2015, van 11 naar 900 per jaar. Een goede ontwikkeling die het onderwijs verrijkt. Maar het is belangrijk dat zij-instroom geen zij-uitstroom wordt,’’ zegt Merel van Vroonhoven tijdens een bijeenkomst op OBO Spoorzicht in Utrecht. Zij is, als oud-bestuurder in de financiële sector, sinds september zelf ook een zij-instromer in het primair onderwijs. En kreeg een taak als ‘onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort’.

Merel van Vroonhoven

Een kleine dertig zij-instromers uit heel Nederland (zeker drie van hen werken bij SPO Utrecht) namen de uitnodiging aan om samen met Merel van Vroonhoven op 13 november ‘door kennisdeling de zij-instroomroute naar het leraarschap verder te verbeteren’ op OBO Spoorzicht van SPO Utrecht. Een van hen is Iris Duininck. Zij is al in mei vorig jaar als zij-instromer begonnen op OBO De Klopvaart.

Bekijk hier het filmpje over deze bijeenkomst:

Ramon Severs

Ramon Severs (28) combineert sinds september zijn ‘oude’ vak als gymleraar bij SPO Utrecht met het zij-instroomtraject voor leraar basisonderwijs. Op montessorischool De Meander staat hij nu twee dagen voor groep 8 en twee dagen in de gymzaal. De vijfde dag is hij vrij voor studie. Zijn eerste reactie? ,,Het is echt super!’’

,,Maar die eerste maanden vond ik erg zwaar, met vier studievakken in de eerste periode, de nieuwe ervaring van zelf voor groep 8 staan op woensdag en donderdag, en dan donderdagavond door naar de opleiding… Ik had de herfstvakantie echt nodig om bij te komen. Inmiddels ben ik wel ‘geland’ hoor, gelukkig. Ik heb er weer zin in!’’

Bijeenkomst in OBO Spoorzicht

Na een welkomstwoord door Arien Hartog (directeur opleidingen van SPO Utrecht) en Celeste Snoek (schoolopleider op obs Overvecht), verzamelen de leraren in groepjes ‘tips en tops’ over het zij-instroomtraject.

SPO Utrecht krijgt een compliment van de begeleider in de groep die ‘oriëntatie op het beroep/matching’ bespreekt:  Ramon Severs vertelt hier hoe vanzelfsprekend hij bij SPO Utrecht een intake en een assesment kreeg, een baan kreeg aangeboden en bij de opleiding van de Hogeschool Utrecht terechtkwam. Uit de verhalen van de andere zij-instromers in deze groep blijkt dat lang niet alle kandidaten zo snel op het juiste spoor zijn gezet.

Ook in het groepje dat ‘scholing en begeleiding’ bespreekt, is te horen dat hier in de praktijk nogal eens wat aan schort. Bij sommigen weten hun schooldirecteuren nauwelijks wat een zij-instromer is en doet.

Merle van Helden (links)

Merle van Helden, zij-instromer bij odbs Pieterskerkhof, is tevreden over de begeleiding van SPO Utrecht en ‘haar’ schoolopleider.  Maar ze heeft ook tips: ,,Ik mis begeleiding vanuit de Hogeschool Utrecht. En… ik zou graag vaker intervisie met mede zij-instromers van SPO Utrecht willen hebben.’’

Alle ideeën, kritiek, tips en complimenten worden verzameld door DUO, dienst uitvoering onderwijs.

Meeloopdagen 2019 voor -bijna- bevoegde leraar

Van 25 tot en met 28 november 2019 stellen alle SPO-scholen zich weer open voor de Meeloopdagen. Wie serieus een loopbaan voor de klas overweegt, kan een hele dag lang ervaren hoe het is om echt te werken op een basisschool.

Scroll hier naar beneden en bekijk het programma en de mogelijkheden!

 Dit keer richt de inschrijving van de Meeloopdagen zich specifiek op belangstellenden die al bevoegd zijn (herintreders) en op leraren die bijna zijn afgestudeerd. Zij krijgen de kans om SPO-scholen te bezoeken in verschillende wijken in Utrecht, en zo merken wat bij hen past.

De vorige twee edities van de Meeloopdagen in 2018, leverden een tiental nieuwe collega’s op, meest zij-instromers. Zij staan nu al voor de klas, volgen tegelijkertijd de verkorte lerarenopleiding en worden persoonlijk begeleid.Je kunt je hier aanmelden voor de Meeloopdagen in het primair onderwijs.

Wie in het voortgezet onderwijs wil lesgeven, kan naar de Meeloopdagen op de scholen van NUOVO in Utrecht, het Cals College in Nieuwegein en IJsselstein en bij het Revius College in Wijk bij Duurstede.

Lees hier de ervaringen van de deelnemers aan de Meeloopdagen vorig jaar!

Ouders steken leraren obs Tuindorp hart onder de riem

Ouders en kinderen van obs Tuindorp zijn trots op hun leraren. Een paar dagen na de landelijke staking hangt vandaag de hele school vol papieren harten, steunbetuigingen en goede wensen. Verrassing!

Directeur Thea Streng: ,,Vandaag steken ouders en kinderen ons een hart onder de riem. Een hele school vol hartjes! 😉 Heerlijk toch?”

SPO-scholen voeren ook actie via media

Honderden SPO-leraren en ook collega’s van het SPO-kantoor stonden vandaag om 12.05 uur stil op het Utrechtse Stationsplein, tijdens de freeze-flashmob.

(Foto’s SPO Utrecht)

Hiervan werd verslag gedaan door veel media, zoals AD UN, RTV Utrecht, DUIC.

Na afloop trok een grote groep leraren demonstrerend naar Kanaleneiland, waar hun bestuurders een gezamenlijke persverklaring uitbrachten.

(Foto’s SPO Utrecht)

Lees het verslag hierover in het AD Utrechts Nieuwsblad.

SPO-leraren, directeuren en SPO-scholen pleitten ook voor begrip over de problemen in het onderwijs, via interviews en andere media-optredens.

Bekijk hoe leerlingen van de Kohnstammschool brieven schrijven aan minister Slob. Hart van Nederland deed hiervan verslag (minuut 11.52 tot minuut 13.46)

Lees hier waarom obs Jules Verne toch besloot te staken: directeur Jessica Geldof wordt geïnterviewd en Trouw maakte op school een reportage.

Structurele oplossingen voor structurele problemen

Utrechtse schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs steunen de actiedag van het onderwijs op 6 november 2019. In aanwezigheid van de pers en ongeveer 300 actievoerende leraren, spraken zij deze verklaring uit:

,,Als besturen staan wij voor onze scholen en voor onze collega’s die daar elke dag hard werken. Wij zijn trots op onze scholen! Wij zien het huidige lerarentekort als een groot probleem. Utrecht is nu nog in de relatief gelukkige omstandigheid dat we er, met hard werken, nog steeds redelijk in slagen om vacatures te bezetten. We hoeven nog geen kinderen massaal naar huis te sturen, maar slechts af en toe. Dat gaat wel met hangen en wurgen, kost veel tijd en creativiteit en inzet van al onze medewerkers. En op sommige scholen, zoals het speciaal onderwijs, lukt dat al niet meer.

De onderwijskwaliteit staat daarmee flink onder druk. Want goed onderwijs is niet alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van goed gekwalificeerde medewerkers. Het vraagt ook om stabiliteit, goede samenwerking en voorspelbaarheid in aanpak voor kinderen en ouders. Dat wordt nu al ernstig aangetast. En de lerarentekorten zullen voor onze stad komende jaren fors oplopen, mede door de geplande groei van de stad Utrecht. Ook het tekort aan directeuren wordt steeds voelbaarder.

Wij vinden het personeelstekort in het onderwijs een grote bedreiging voor de stad: als we geen onderwijs meer kunnen verzorgen ondermijnt dat de ontwikkeling van de stad en haar burgers. Ontstaat er maatschappelijke onrust en kunnen kinderen niet meer naar school. Dat kunnen en willen wij niet laten gebeuren.

Alleen het lerarentekort aanpakken zal in onze optiek niet leiden tot een oplossing. Want het lerarentekort staat niet op zichzelf. Het is mede het gevolg van problemen die al langer spelen in het onderwijs. En als we daar nu weer niets aan doen creëren we een groot maatschappelijk probleem. Want goed onderwijs draagt in hoge mate bij aan een democratische samenleving.

Onze kernboodschap is dat er structurele oplossingen voor structurele problemen moeten komen.  En onderwijs kent een aantal structurele problemen:

Allereerst zijn er toereikende middelen nodig om het onderwijs te bekostigen. Op dit moment wordt een groot onderzoek uitgevoerd naar de bekostiging van het primair onderwijs. Wij vragen het kabinet om de conclusies van dat rapport serieus te nemen en werk te maken van een goede bekostiging, die het scholen mogelijk maakt om eigentijds onderwijs te geven en gebruik te maken van moderne middelen. Ook in het VO is het noodzakelijk te kijken naar de bekostiging. Ook daar is die ontoereikend, met name doordat de materiele instandhouding al jaren achterloopt. Middelen die echt nodig zijn om schoolorganisaties te faciliteren.

Ten tweede steunen wij de actie voor structurele verbetering van de salarissen in het PO en marktconforme salarissen in het VO: niet alleen van leraren, maar ook van ondersteunend personeel en directeuren. Wij pleiten dan ook voor één functiegebouw voor het PO en VO, zodat gelijk werk met gelijke vooropleiding ook gelijk gehonoreerd wordt.

Ten derde constateren wij dat de docenten en schoolleiders veel te weinig tijd hebben om met elkaar voortdurend bezig te zijn het onderwijs te ontwikkelen en aan te passen aan wat kinderen nodig hebben. Er is daarom echt meer tijd nodig om de baan als docent professioneel te kunnen inrichten. En dit speelt echt zowel in het PO als in het VO. De eerdere vraag om extra ontwikkeltijd voor scholen draagt daarmee ook bij aan het aantrekkelijk maken van het beroep.

Wij zijn ervan overtuigd dat alleen met bovenstaande structurele maatregelen het lerarentekort duurzaam aangepakt kan worden. Want alleen dan kan het onderwijs de aantrekkelijke sector zijn, waar onze stakende collega’s zo graag willen werken. Professionele scholen, waar je niet alleen met plezier met leerlingen werkt, maar ook ruimte hebt om het onderwijs en jezelf te blijven ontwikkelen. Scholen, die tijd en ruimte hebben om professioneel samen te werken met je collega’s en met maatschappelijke partners als kinderopvang, buurtteams en jeugdzorg.  En om goede afstemming te realiseren met je onderwijscollega’s van andere sectoren als het MBO, HBO en universiteiten. Dan hoef je niet te werken aan “het imago van het onderwijs”, maar spreekt het onderwijs voor zich en leiden leraren samen met opleidingen hun toekomstige collega’s op.

U vraagt zich natuurlijk af wat wij zelf al doen als Utrechts onderwijs aan het lerarentekort? Het vraagstuk van lerarentekort zagen we immers aankomen. In Utrecht werken wij als scholen en schoolbesturen samen met elkaar, de opleidingen en gemeente om het lerarentekort te bestrijden. Via “Utrecht Leert” investeren we bijvoorbeeld aan de opleiding en instroom van zij instromers. Binnen de stad werken we samen in de Utrechtse Onderwijs Agenda tussen de verschillende onderwijssectoren en de gemeente. Daarin staat het lerarentekort ook prominent op de agenda. Daarnaast proberen we, ondanks het tekort, om het onderwijs te innoveren en anders te organiseren. Ook daar ligt een belangrijke sleutel voor de toekomst.

Tenslotte bent u vast benieuwd naar onze visie op het Convenant dat gesloten is. Natuurlijk is het veel geld dat het kabinet geeft. En dat is mooi. Maar het is eenmalig en de besteding gaat daarom niet helpen voor het structurele probleem. Wij zouden deze bedragen dan ook graag zien als eerste stap op weg naar structurele middelen. Zo willen wij deze middelen ook het liefst inzetten, zodat het volgende kabinet ziet dat wij het goed besteden om de aantrekkelijkheid van het onderwijs te vergroten. Wij eindigen dan ook met een oproep aan alle politieke partijen, namens onderwijspersoneel maar ook namens alle Utrechtse kinderen en ouders: laat het PO en VO niet in de kou staan: zorg voor een structurele verbetering van de bekostiging en van passende arbeidsvoorwaarden. Want….structurele problemen in het onderwijs los je alleen op met structurele middelen.”

Alle SPO-scholen voeren woensdag actie

De actiebereidheid onder leraren van SPO-scholen is zeer groot. Woensdag 6 november sluiten 37 van de 38 SPO-scholen de deuren, om te staken.

De meeste leraren zullen die dag deelnemen aan de onderwijsacties in Utrecht. Anderen gaan naar de demonstratie in Den Haag.

Ouders van de scholen zijn vandaag door de teams op de hoogte gesteld van de staking en de acties op 6 november.

Om 12.05 uur is er een ‘Freeze’ actie op het Stationsplein, georganiseerd door de vakbond Aob. Daarna vormen de stakende leraren een lint door de stad, richting Kanaleneiland. Hier houden de Utrechtse schoolbesturen een gezamenlijke persconferentie vanaf 13.00 uur.

De SPO-school die actie voert én open blijft, is het Kromme Rijn College voor voortgezet speciaal onderwijs. Hier wordt in samenspraak met leerlingen actie gevoerd.

Utrechtse besturen teleurgesteld over onderhandelingsresultaat

Utrechtse schoolbesturen vinden onderhandelingsakkoord geen oplossing voor structurele problemen in het PO en VO

De Utrechtse schoolbesturen, waaronder SPO Utrecht, zijn teleurgesteld over het resultaat dat bonden, PO-raad, VO-raad en minister afgelopen vrijdag zijn overeengekomen. Het geeft onvoldoende aan dat er in het onderwijs structurele problemen zijn. Een eenmalige investering in het onderwijs zonder perspectief op lange-termijn-verbeteringen en -investeringen is voor de besturen onbegrijpelijk. De besturen willen dat er structureel wordt geïnvesteerd in het primair en voortgezet onderwijs. Het bieden van een langetermijnperspectief is waar onze medewerkers en scholen recht op hebben. Er wordt namelijk heel hard gewerkt om onze kinderen kwalitatief goed onderwijs te geven. Dat vraagt erkenning.

In het bovengenoemde akkoord wordt gesproken over een investering van 460 miljoen euro, waarvan 94 miljoen naar voren gehaald geld is voor werkdrukmiddelen voor het PO, 150 miljoen voor elk van de sectoren PO en VO over 2020 en 2021 en enkele kleinere bedragen die te maken hebben met Samen Opleiden en zij-instromers. Deze bedragen zijn incidenteel en eenmalig. Er is wel een structureel bedrag van rond de 15 miljoen voor het verbeteren van de salarissen van de collega’s in het voortgezet speciaal onderwijs.

Hoewel we als besturen uiteraard blij zijn met extra geld, draagt de wijze waarop dit geld geïnvesteerd wordt in onvoldoende mate bij aan het doel van de aangekondigde staking, namelijk het verminderen van het structurele probleem van de lerarentekorten. Tekorten die zich in onze stad zeer hard beginnen te manifesteren. Onze medewerkers en directieleden werken heel hard om te voorkomen dat dit leidt tot uitval van lessen, maar de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs staan onder druk en dat merken we elke dag weer!

De vakbonden hebben op basis van dit akkoord opnieuw tot een staking opgeroepen op woensdag 6 november. Om een duidelijk signaal af te geven dat wij als Utrechtse schoolbesturen nog steeds achter de doelen van de staking staan, willen wij de staking op een aantal manieren ondersteunen:

  1. Stakende medewerkers worden dit keer niet geregistreerd.
  2. De besturen komen langs op een paar scholen om met elkaar te praten over de actie.
  3. De gezamenlijke besturen houden een persbijeenkomst op woensdag 6 november om 13.00 uur in de aula van het gebouw Hart van Noord (Trumanlaan 60) in Kanaleneiland. Tijdens deze bijeenkomst delen wij onze visie op wat er nodig is voor kwalitatief goed onderwijs en voor de aanpak van het lerarentekort. Vertegenwoordigers van actievoerende scholen zijn daarbij uiteraard van harte welkom!

Feest op 100-jarige basisschool Jules Verne

Basisschool Jules Verne in Ondiep bestaat vandaag honderd jaar. Drie dagen lang volgen de leerlingen een feestelijk programma. Het team verdiept zich daarna twee dagen achtereen in het onderwijs van de toekomst. Want binnenkort beschikt Jules Verne over een nieuw gebouw, dat speciaal is ontworpen om 21ste eeuws onderwijs te geven. Dat is geweldig voor de 100-jarige school!

Op maandag 14 oktober werken de kinderen samen aan een kleurrijk mozaïek voor hun nieuwe schoolgebouw.

Op dinsdag komt het ‘Fort van de Verbeelding’ om met de kinderen muziekinstrumenten te maken en een muzikale show voor te bereiden. ’s Middags, tussen 14.00 en 15.00 uur is de presentatie buiten. Als het mooi weer is, zijn alle ouders welkom. De drie dagen feest worden afgesloten met een schoolreis voor alle leerlingen. In het Openluchtmuseum in Arnhem zien zij hoe hun school er honderd jaar geleden uit moet hebben gezien.

Vanochtend om half negen opende bestuursvoorzitter Thea Meijer officieel de feestweek van de honderdjarige basisschool, samen met alle kinderen. De school kreeg van het bestuur een boom cadeau, die later op het nieuwe schoolplein wordt geplant. De leraren verrasten hun leerlingen met een toneelstuk, waarin het team een van de verhalen van avonturier Jules Verne uitbeeldde. Toen was het tijd voor het schoollied, dat voor deze mijlpaal van een nieuwe tekst is voorzien. Iedereen zong uit volle borst mee!

Het team van obs Jules Verne staat altijd vooraan als het gaat om onderwijsvernieuwing. De leraren zijn druk bezig om hun onderwijsmodel te veranderen, waarbij veel meer ‘groepsoverstijgend’ wordt gewerkt. Het nieuwe gebouw, dat klaar is in schooljaar 2021-2022, past daar straks helemaal bij door de flexibele inrichting. Twee studiedagen lang buigt het team zich over het onderwijs in het nieuwe gebouw.

Leerkracht Joyce Baert vindt dat haar school ‘bijna voelt als familie’. ,,We kennen elkaar allemaal, we doen het samen, Jules Verne in Ondiep is echt een school met een hart.’’ De school telt 200 leerlingen. Achttien collega’s geven samen met ouders het onderwijs vorm. ,,We gaan echt uit van het kind. Ons motto is ‘samen werken aan je toekomst’ en dat brengen wij en de kinderen en de ouders samen in praktijk.’’

Bouw Kindcentrum Rijnvliet van start

De bouw van het eerste integraal kindcentrum in Utrecht is vandaag begonnen. De tientallen leerlingen, die reeds gebruikmaken van de buitenschoolse opvang en het basisonderwijs in het kindcentrum in de wijk Rijnvliet, speelden een belangrijke rol in de ceremonie.

Vanaf de tijdelijke locatie in de wijk kwamen de oudste kinderen lopend naar de bouwplaats, de jongsten kregen een plekje in de open kar die door een paard werd getrokken.

Directeur Annelies Meijer: ,,Ik ben superblij dat de bouw nu écht is begonnen. Het is ook leuk voor de kinderen om nu de plek te zien waar we straks naartoe gaan. En omdat het fietspad hierlangs loopt, kan iedereen de bouw de komende maanden goed volgen.’’

Zo’n vijftig mensen waren aanwezig bij de feestelijke ceremonie: veel ouders, maar ook buurtbewoners, de bouwers van Kormelink, de architect, mensen van de gemeente die bij de bouw zijn betrokken, leraren en pedagogisch medewerkers van Kindcentrum Rijnvliet en vertegenwoordigers van schoolbestuur SPO Utrecht (opdrachtgever) en KMN Kind & Co (partner voor kinderopvang).

Nadat Eric van Dorp (SPO Utrecht) en Bertus Koot (KMN Kind & Co) samen een symbolische eerste paal hadden geslagen, begroeven Elif-Mira, Lisa en Celeste een grote waterdichte buis met tekeningen van alle kinderen. En daarna was er warme chocolademelk, tot grote vreugde van de kinderen, en koffie en thee. De zon scheen en de lucht was blauw: een mooi begin van de bouw.

Integraal Kindcentrum Rijnvliet is het product van jarenlange intensieve samenwerking tussen SPO Utrecht (primair onderwijs) en Kind en Co (kinderopvang). Samen realiseren zij een inspirerende omgeving waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren en spelen en op avontuur gaan, begeleid door volwassenen die allemaal dezelfde pedagogische visie delen.

Zoiets vereist beslist ‘out-of-the-box’ denken en handelen, van alle betrokkenen. Het ontwerp van het gebouw (van Negen Graden architectuur) is dan ook geheel aangepast aan de visie van het team. Het kindcentrum is gelegen pal naast het Voedselbos. Kijk ook op de website.

Kindcentrum Rijnvliet ging in augustus 2018 van start vanaf een tijdelijke locatie aan Sportpark Rijnvliet 3. Het leerlingenaantal groeit gestaag mee met de oplevering van nieuwe woningen in de wijk.

Nieuw gebouw Jules Verne: duurzaam en flexibel

Het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw van obs Jules Verne in Ondiep is klaar. Het wordt met acht lokalen en een ouderlokaal een school die helemaal klaar is voor de toekomst. Een duurzaam en volledig energieneutraal gebouw, met van binnen een heel flexibele indeling. Speels, licht en vrolijk, met overal spannende en gezellige plekjes. Verhuizen naar zo’n school wordt een feest!

Jules Verne gezien vanaf het Van Beuningenplein

Maar dat duurt natuurlijk nog even. In de kerstvakantie verhuizen team en kinderen eerst naar een tijdelijk onderkomen, aan de Mariëndaalstraat 25. Vanaf januari wordt hun oude school aan de Opzoomerstraat gesloopt en in april 2020 kan de bouw op dezelfde plek beginnen. Volgens planning vindt die feestelijke verhuizing naar de nieuwe obs Jules Verne plaats in februari 2021.

Architect Suzanne Ellis van Brique architecten uit Amsterdam (voorheen Koning Ellis): ,,In de loop van het proces verschoof het onderwijs van een meer klassikaal concept naar een meer flexibel concept, met leerpleinen om groepsoverstijgend te werken. De groepslokalen worden straks gebruikt voor dagopening en afsluiting en voor instructie. Het was dus heel belangrijk dat we een flexibel gebouw ontwierpen. Zo kunnen lokalen straks voor een groot deel worden opengezet naar het leerplein. Het heeft een centrale ruimte, als een mooi hart. Middenin de school kun je naar alle kanten naar buiten kijken.’’

Er komen twee ingangen voor de school: aan de kant van het Van Beuningenplein (zie foto hierboven) en op het schoolplein. En ook een eigen ingang voor de VVE. De school en de aangebouwde gymzaal omarmen het plein als het ware. Het schoolplein wordt mogelijk nog uitgebreid tot een groter speelplein voor de buurt. Hierover wordt nog overlegd met alle betrokken partijen, want het is een lastige opgave, ook omdat dan een straat moet worden opgeheven.

De architect heeft creatieve oplossingen gevonden om zoveel mogelijk ruimte te benutten in het compacte schoolgebouw, door het heel slim in te richten. Bijvoorbeeld met een teamkamer zonder keuken, zodat die teamkamer ook kan worden gebruikt om kinderen eventueel instructie te geven, zonder te worden gestoord door koffie-halers. Overal in het pand zijn kleine, fijne plekjes gecreëerd om te spelen of te lezen: onder de trap, in de raamkozijnen. Onderaan de centrale trap is een mogelijkheid om met je klas een theater te creëren voor presentaties.

De basis is een ‘houten’ vloer van vinyl: super-duurzaam en met een warme uitstraling. De centrale trap krijgt ene felle kleur, de rest wordt lekker rustig.

Noviteit voor basisscholen in Utrecht zijn de ‘overhead-deuren’: doorzichtige wanden tussen de klaslokalen en de gangen/binnenpleinen. Die wanden zijn eigenlijk deuren van 3.40 breed en met een druk op de knop verdwijnen ze binnen 15 seconden in het plafond. Ook tussen de klaslokalen is voorzien in dubbele schuifdeuren, zodat leraren makkelijk overzicht hebben over meer groepen kinderen.

Eric van Dorp, bestuurder SPO Utrecht: ,,Het team heeft heel veel nagedacht over ‘wat wil je met je onderwijs’. Dat geeft ruimte voor de toekomst! Erg leuk dat het ontwerp zo speels is gemaakt, dat het licht en ruim is, binnen.’’

Voor de gevel wordt rode baksteen gebruikt, zodat het gebouw past bij de huizen in de omgeving. De moderne uitstraling zit in de inspringen in de gevel, het spel met patronen en bijzondere accenten in het metselwerk, en in de ramen op verschillende hoogten. Er komen nestkasten voor mussen en vleermuizen, de gymzaalwand krijgt begroeiing. En sommige oude materialen worden, duurzaam, hergebruikt. Bijzondere tegeltjes uit het vorige Jules Verne gebouw bijvoorbeeld, gaan ook weer mee naar het nieuwe gebouw.

Obs Jules Verne telt bij oplevering straks acht klaslokalen, een VVE-lokaal en een ouderlokaal. Dit ouderlokaal kan bij groei van de school eventueel ook worden ingezet als leslokaal. De constructie is stevig genoeg om er eventueel later nog een verdieping op te zetten. Obs Jules Verne is ook in dat opzicht voorbereid op de toekomst.

SPO Utrecht opent schooljaar met lof voor innovatie

Margrietschool wint Wim Kamuprijs 2019

Lerarentekort en onderwijsvernieuwing staan vandaag centraal tijdens de opening van het nieuwe schooljaar bij SPO Utrecht. Het team van de Margrietschool ontvangt de Wim Kamuprijs 2019, een tweejaarlijkse prijs voor vernieuwend onderwijs.

 Deze eerste opening van het schooljaar, vond plaats aan de Orteliuslaan 871 in Papendorp, waar het kantoor van SPO Utrecht is gevestigd. Tijdens de bijeenkomst deelden collega’s, MR-leden en RvT-leden hun voornemens voor het komende schooljaar.

Bestuursvoorzitter Thea Meijer ziet het toenemende leraren- en directeurentekort in de groeiende stad Utrecht met zorg tegemoet. ,,Als schoolbesturen in de grote steden kunnen we niet anders dan onorthodoxe maatregelen nemen. Minder leertijd, vier-dagen school, kinderen naar huis: het zal dit schooljaar allemaal voorkomen in Nederland. Dat kan gewoon niet anders. We verzoeken de minister dan ook na te gaan hoe ministerie en inspectie kunnen inspelen op deze problematiek. We zullen samen alles doen om te zorgen voor nieuw personeel en elkaar steunen in noodmaatregelen als er geen personeel is.’’

Schoolbesturen van de grote steden luidden deze week de noodklok in een gezamenlijke brief naar de minister.  SPO Utrecht stuurde ook een informatiebrief naar de ouders van kinderen op onze scholen.

,,Maar dat is niet het enige dat we doen. Van succesvolle organisaties weten we, dat tijden van tegenslag en krapte ook een andere kant kennen: het maakt mensen ook creatief, innovatief. En dat is maar goed ook. Want hoe bieden we in deze tijd goed onderwijs? En hoe doen we dat zo, dat het goed is voor kinderen én voor personeel? Dat vraagt om vakmanschap. Ik vind het daarom geweldig dat er zoveel SPO-scholen zijn die ook in tijden van onrust en schaarste, kiezen voor innovatie.’’

,,Zeven SPO-scholen onderzoeken dit schooljaar bijvoorbeeld in de praktijk hoe ze hun onderwijs anders kunnen organiseren. Zulke stappen stuiten gemakkelijk op weerstand: van collega’s, van ouders, van inspectie, van de overheid, en van de samenleving die ook een bepaald beeld heeft van ‘de school’. Zulke stappen vereisen visie, lef, leiderschap en teamwork! Het is zoeken naar een andere organisatie, die meer recht doet aan wat kinderen vragen én het vakmanschap van leraren meer kans geeft. We kunnen samen onderwijs vormgeven, talenten benutten en de eenzaamheid van ‘de eigen klas’ doorbreken. Ik ben heel benieuwd wat ons dat gaat brengen.’’

Lees hier de volledige samenvatting van deze speech. 

Innovatieprijs

SPO Utrecht beloont initiatieven op haar scholen die het onderwijs nog beter maken, met de tweejaarlijkse Wim Kamuprijs voor onderwijsinnovatie. Vijf SPO-scholen waren genomineerd voor de Wim Kamuprijs 2019, die vandaag is uitgereikt aan de Margrietschool in Zuilen. Alle inzendingen zijn goed en verdienen (en krijgen) volgens de jury navolging binnen SPO Utrecht.

De Margrietschool heeft ‘Taal in een nieuw jasje’ gestoken met een door het team zelf ontwikkelde eigen taaldidactiek. Coöperatief leren is nu een belangrijk onderdeel van alle taallessen. Kinderen worden actief betrokken bij taalonderwijs door een grote variatie van werkvormen. Zo wordt een hardloopspel op het schoolplein, een oefening in werkwoordsvormen. Directeur Ingrid Zoer en drie collega’s namen de prijs in ontvangst. ,,Ik ben ongelofelijk trots op mijn team!’

De Wim Kamuprijs behelst een bedrag van € 1500,- voor de school, een oorkonde en een kunstwerk.

Bekijk het filmpje met alle genomineerden voor de Wim Kamuprijs 2019.

Margrietschool maakt taalonderwijs spannend en coöperatief

De Meander leert kinderen zich beter concentreren door mindfullnes

De Panda activeert kinderen tot onderzoek in het Pandalab

De Anne Frankschool stimuleert kleuters tot meer spel

Obs Tuindorp en obs Overvecht sluiten vriendschap met gezamenlijke lessen

Leeskilometers maken!

De Anne Frankschool begon het schooljaar dinsdag met een mooie actie om lezen te stimuleren. Alle 200 leerlingen ontrolden samen een gedicht van een halve kilometer. Ze droegen het gedicht ook voor. De actie eindigde op het schoolplein. En daar vonden de kinderen een kast vol leesboeken, die ze zomaar mochten meenemen.

Martijn Staats, directeur van de  Anne Frankschool: “Lezen is zo belangrijk omdat het de taalvaardigheid van kinderen ontzettend vergroot … en daarnaast zou ik wensen dat kinderen leren genieten van het lezen om zo een oneindige schat aan verhalen te leren kennen.”

 De 9-jarige Zahra herkent dat wel. Ze zei tegen RTV-Utrecht: ”Lezen is eigenlijk een soort tv kijken, maar dan in je hoofd.”

Het initiatief van deze actie komt van de stichting Kinderzwerfboek, onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp. Leeskilometers maken is enorm belangrijk. Kinderen die dagelijks een kwartier lezen, breiden hun woordenschat sneller uit en presteren beter op school. Ongeacht hun sociale of culturele achtergrond. Nog zo’n 250.000 kinderen in de basisschoolleeftijd hebben thuis niet genoeg leesboeken. Kinderzwerfboek en DHL hebben de handen ineengeslagen en gaan de komende drie jaar een samenwerking aan met als doel leeskilometers mogelijk te maken voor alle kinderen in Nederland.

Ze roepen iedereen in Nederland op om in de boekenkast te duiken en gelezen kinderboeken in te leveren bij een DHL ServicePoint, in de actieweek van 16 t/m 21 september. Zo hopen ze ruim 15.000 leeskilometers (50.000 boeken) in te zamelen.

Opgefrist Pantarijn krijgt nieuwe ingang

Het tijdelijke schoolgebouw van obs Pantarijn in De Meern is geschilderd en opgeknapt voor de laatste fase vóór de nieuwbouw. De school heeft nu een nieuwe ingang gekregen aan de andere zijde en kan weer tegen een stootje. Komend jaar wordt een nieuwe school gebouwd op het huidige schoolplein.

Afgelopen maanden is een deel van het gebouw gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw.

Op de eerste schooldag, 2 september, is de nieuwe ingang feestelijk in gebruik genomen.

De komende weken wordt de sloop afgerond en wordt het plein helemaal opgeruimd. Er is dan een grote ruimte ontstaan, waar in 2020 de nieuwe Pantarijn zal verrijzen.

Lux is de nieuwe naam van Herderschêeschool

Een nieuw schooljaar, een nieuw logo én een nieuwe naam! Vanaf vandaag gaat de Herderschêeschool verder als Lux. Een school die graag gezien wil worden!

 Omlijst door honderden glanzende luchtbellen en luidkeels aangemoedigd door alle leerlingen, onthulden Damian, leerkracht Evelien Safia en Antoinette van Schaik (moeder van Riano) de nieuwe naam van hun school. Voor Damian was het toevallig zijn allereerste dag op deze school: zo was het wel een heel bijzondere dag voor hem.

Daarna mochten alle leerlingen op de rode loper. Voor ieder kind was er een polaroidfoto met het nieuwe schoollogo. Riano is er reuze trots op!

Zien en gezien worden

Lux betekent licht in het latijn en daarmee past de naam bij de visie en missie van de school: zien en gezien worden. Lux is kort, luchtig en positief. Het is makkelijk uit te spreken en de betekenis is helder. Precies de redenen waarom de school afstapt van de oude naam.

Locatieleider Harry Van de Berg: ,,Bij ons gaat het er in de praktijk echt om dat kinderen gezien worden, dat we onze leerlingen zien met alle mogelijkheden die zij in zich hebben. Het betekent ook dat we als team goed zicht hebben op hun ontwikkeling. Dat is waar het om draait op onze school, ook daarom past ‘Lux’ zo goed!’’

 Kleinschalig speciaal onderwijs

Lux is een Utrechtse openbare basisschool voor speciaal onderwijs (so) aan kinderen die wat langzamer en moeilijker leren. Zij hebben hierbij extra ondersteuning en begeleiding nodig. Kleinschaligheid, vertrouwdheid en deskundigheid zijn grote pluspunten van de school in het noorden van de stad. Iedereen kent elkaar en is er oog voor leerlingen, leerkrachten én ouders.

Op maat van het kind

Het team zoekt voor ieder kind persoonlijk de juiste hulp en ondersteuning, helemaal passend bij de mogelijkheden en specifieke behoeften van die ene leerling. Specialistische zorg van logopedist, fysiotherapeut of orthopedagoog is beschikbaar. Goed onderwijs op maat van het kind.

Cognitieve vakken

De school besteedt veel aandacht aan zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociaal gedrag van leerlingen, maar ook aan cognitieve vakken. De eigentijdse lesmethodes van Lux worden ook op reguliere basisscholen gebruikt, het grote verschil zit in de persoonlijke aanpak. Dat betekent niet dat kinderen hier uitsluitend individueel werken, want met lezen en rekenen wordt groepsdoorbroken gewerkt. Er is veel ruimte voor creativiteit.

Obs De Klimroos gaat internationaal!

Openbare basisschool De Klimroos in Utrecht kiest voor een internationale toekomst, in samenwerking met International School Utrecht (ISUtrecht).

Onderwijswethouder Anke Klein opent op maandag 2 september officieel het nieuwe jaar op het schoolplein, samen met de leerlingen. Met een ferme ruk aan het koord onthult de onderwijswethouder het nieuwe logo van obs De Klimroos. Dat gaat niet vanzelf! Bekijk het filmpje.

Het lesprogramma van De Klimroos is internationaal georiënteerd en de school ziet de vele, verschillende achtergronden van de leerlingen als een rijke bron van kennis en ervaringen. De Klimroos heeft een stevige traditie in onderzoekend en vakoverstijgend leren en een denkwijze vanuit concepten, die aansluiten bij internationaal onderwijs. Het onderwijs op De Klimroos is gebaseerd op het gedachtengoed van Kath Murdoch (docent, auteur, onderzoeker en ontwikkelaar van integraal, inclusief internationaal onderwijs).

Directeur Joeri Baartscheer: ,,Onze school is een fijne plek voor kinderen om de hele wereld te veroveren! We leren hen de vaardigheden en de kennis die zij nodig hebben om op te groeien in een internationale omgeving. Mensen worden immers mobieler en we zijn daarom afhankelijker van elkaars capaciteiten.’’

De stad Utrecht telt zo’n 160 verschillende nationaliteiten en veel ouders zouden hun jonge kinderen graag op een internationale school aanmelden. ISUtrecht is echter voor kinderen van expats (buitenlanders die tijdelijk in Nederland werken) en voor kinderen uit Nederlandse gezinnen die in het buitenland wonen of woonden. Door de samenwerking tussen ISUtrecht en De Klimroos hebben Utrechtse ouders nu een alternatieve keuze voor internationaal georiënteerd basisonderwijs op een echt Utrechtse school, met Nederlands als voertaal. Een goede keuze, blijkt ook uit de aanmeldingen van nieuwe leerlingen.

­­

Eerste leerlingen op nieuwe basisschool Haarzicht

De allereerste 22 leerlingen van de gloednieuwe Utrechtse openbare basisschool Haarzicht, beginnen maandagochtend 2 september met een kringgesprek. Want zo leer je elkaar goed kennen natuurlijk!

Leerkracht Rianne Olsthoorn: ,,De eerste dag op onze nieuwe school was echt heel leuk. De kinderen zijn superlief, de ouders enthousiast. Vaak zitten ze thuis nog middenin de verhuizing. Ons team en dat van de Kees Valkensteinschool hebben samen zingend de ouders en de kinderen verwelkomd in het nieuwe schooljaar. Obs Haarzicht werd officieel geopend door een lintje door te knippen.”

De basisschool begint met drie leerkrachten en -voor nu- twee groepen. Het aantal groepen groeit gelijk op met de stijging van het aantal nieuwe leerlingen.

Kinderen die in de nieuwe-wijk-in-aanbouw Haarzicht komen wonen, zijn al vanaf 2 september welkom op hun nieuwe basisschool en opvang. Voor onderwijs en buitenschoolse opvang wordt tijdelijk gebruik gemaakt van ruimte op de nabijgelegen Kees Valkensteinschool in Vleuten.

Na de kerstvakantie, in januari 2020, wordt het eigen gebouw in Haarzicht in gebruik genomen. In dit kindcentrum is dan basisonderwijs, buitenschoolse opvang en kinderopvang voor 0-4 jarigen. Ook ouders die niet in Haarzicht wonen, kunnen hun kind aanmelden.

De nieuwe obs Haarzicht is de 38ste school van SPO Utrecht, het bestuur van de openbare basisscholen in de stad. In het kindcentrum Haarzicht is ook opvang van 0-4 jarigen van KMN Kind & Co gevestigd.

Kindcentrum Haarzicht heeft een gezamenlijke informatiefolder over onderwijs en opvang. Zie ook: www.obshaarzicht.nl

Begeleiding zij-instromers gefilmd

Zij-instromers worden niet vanzelf goede leraren. Ze worden intensief begeleid, door collega’s op school, door de lerarenopleiding en door de werkgever. Arbeidsmarktplatform PO maakte hierover twee informatieve filmpjes. Ze zijn gemaakt met collega’s en de zij-instromer op OBO De Klopvaart, een van onze SPO-scholen.

Bekijk hier de twee filmpjes.

Publicatie jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 is gepubliceerd op de website van SPO Utrecht, als digitaal boekje.

Interessant voor wie wil weten welke prioriteiten SPO Utrecht stelt. Het jaarverslag gaat niet alleen over financieel beleid. De lezer krijgt een goed beeld van de kwaliteit van ons onderwijs en van onze scholen, ontdekt waarom we bepaalde keuzes maken en hoe die uitpakken in de praktijk. Kortom: het jaarverslag 2018 laat zien waar we aan werken als SPO Utrecht.

Al vijf SPO-scholen zijn VET GOED

Weer twee SPO-scholen met een mooie beoordeling van de onderwijsinspectie: De Kleine Dichter in Dichterswijk en de Kaleidoskoop in Kanaleieiland. Een onafhankelijk bewijs van goed onderwijs, daar mogen we trots op zijn!

Sinds vorig jaar het inspectietoezicht werd aangepast, bestaat de mogelijkheid voor scholen om te laten zien dat ze beter onderwijs geven dan wettelijk mag worden verwacht. Voorheen was het inspectieoordeel alleen: zeer zwak, zwak of voldoende. Nu is ‘goed’ ook een optie.

De Kleine Dichter werd op 11 van de 14 standaarden als ‘goed’ beoordeeld. Op school heerst een sterke cultuur om de goede kwaliteit van het onderwijs nóg verder te verbeteren. De inspecteur zag een school met ambitie, een enthousiast en professioneel team en ervoer een heel fijne sfeer.

Directeur Margriet Kouwenhoven: ,,We zijn ontzettend trots op deze waardering. Natuurlijk vonden we het ook best spannend en heeft het voorbereidingswerk gekost, maar het was het dubbel en dwars waard. Het geeft vooral veel positieve energie.’’

,,Voor ons was het een uitdaging om tijdens het inspectiebezoek zelf, vooral te vertellen wat allemaal goed gaat, terwijl van nature je wellicht meer geneigd bent om te vertellen waar nog de aandachtspunten liggen. De gesprekken met de inspecteur hebben we hierin als positief kritisch ervaren. Zij bevestigde aan het einde van de middag wat ik als directeur natuurlijk al wist: ‘Wat een energiek team en professioneel gedreven club mensen werkt op De Kleine Dichter!’ ‘’

,,We hebben van de inspecteur een aantal aandachtspunten meegekregen waar we mee aan de slag gaan, maar eerst willen we vooral genieten van deze waardering!’’

Inmiddels hebben al vijf SPO-scholen een goede beoordeling van de onderwijsinspectie binnen: obs Overvecht, obs Tuindorp, Apollo 11 (De Meern), De Panda (Kanaleneiland), De Kleine Dichter (Dichterswijk).

SPO-adviseur kwaliteit Saskia de Jong: ,,Elk bestuur kan sinds twee jaar een onderzoek naar ‘goed’ voor scholen aanvragen. Dat hebben we nu vijf keer gedaan. Daar gaat natuurlijk wel het een en ander aan vooraf. Jaarlijks leggen we aan directeuren voor of zij voor dit onderzoek willen ‘gaan’. Als we samen zien dat de school in de breedte goede kwaliteit levert op de standaarden die de inspectie in haar onderzoek betrekt, dan stimuleer ik om dit onderzoek aan te gaan.’’

,,Natuurlijk kost het tijd en energie voor de school om het onderzoek voor te bereiden. Er moet een gedegen zelfevaluatie worden geschreven op alle 14 standaarden. Dit document gebruikt de inspectie om te bepalen of een school überhaupt aan het onderzoek mag deelnemen. Het opstellen van de zelfevaluatie is al een heel belangrijk deel van de voorbereiding van het onderzoek. De inspectie komt immers vooral verifiëren of dat wat je in je zelfevaluatie hebt beschreven, klopt.’’

,,Voor de waardering ‘goed’ moeten alle standaarden ten minste voldoende zijn. Daarnaast moet de standaard ‘kwaliteitscultuur’ met ‘goed’ worden beoordeeld én twee standaarden uit het gebied ‘onderwijsproces en/of schoolklimaat’. ‘Goed’ houdt in dat je meer doet dan het wettelijke vereiste. Dat je dat helder hebt beschreven in je schooldocumenten én dat het in de praktijk ook te herkennen is.’’

Saskia de Jong: ,,Onze vijf SPO-scholen werden op veel meer standaarden als ‘goed’ beoordeeld. Je zou kunnen zeggen dat deze scholen dus echt VET GOED zijn!’’

‘Goed’ voor onderbouw op De Kaleidoskoop

De inspectie onderzocht tijdens een steekproef op verschillende scholen de kleutergroepen. De Kaleidoskoop kreeg hiervoor het oordeel ‘goed’.

De Kaleidoskoop kreeg 25 juni de onderwijsinspecteurs op bezoek vanwege de steekproef voor vroegscholen. Bij dit themaonderzoek werden de groepen 1 en 2 van basisscholen op 7 standaarden beoordeeld. De Kaleidoskoop kreeg een goede beoordeling voor maar liefst 5 van de 7 standaarden en de overige twee standaarden waren (ruim) voldoende.

Directeur Marloes Hopman: ,,We hebben een heel prettig, productief jaar gedraaid op De Kaleidoskoop en dan mogen we dit schooljaar óók nog eens afronden met zo’n mooi inspectiebezoek, dat is natuurlijk fantastisch!’’

,,Bevestiging krijgen van wat we elke dag met volle overtuiging doen, is natuurlijk heel fijn. Al eerder hebben we op het punt gestaan om Saskia de Jong uit te nodigen om te laten zien waar we mee bezig zijn; er gebeuren zoveel mooie dingen op onze school, dat willen we graag delen. Niet alleen omdat we trots zijn, maar juist ook omdat we kritisch zijn op ons werk. Doen we de juiste dingen en doen wij dat goed? Na dit bezoek hoeven we hier niet meer aan te twijfelen; we gaan met nóg meer enthousiasme en focus het nieuwe schooljaar in!’’

Rekenles Pantarijn hangt in het Rijksmuseum

Stan, Pascal, Dries en Isa, met juryvoorzitter Pieter Roelofs, bij hun schilderij -nummer 539- in het Rijks! En trots dat zij zijn! (En juf Monique Kroes ook hoor!

De rekenles van Monique Kroes, leerkracht groep 7/8 op obs Pantarijn mondde uit in een kunstwerk… dat deze zomer in het Rijksmuseum wordt tentoongesteld! Dat is wel heel bijzonder.

,,De leerlingen hadden nog moeite met rekenen met verhoudingen’’, vertelt leerkracht Monique Kroes in het AD Utrechts Nieuwsblad. ,,Ik zocht naar een originele manier om er nog een les over te geven, toen ik deze wedstrijd van het Rijksmuseum tegenkwam.’’

Haar achttien leerlingen (voltijds hoogbegaafdenonderwijs) kregen ieder een stukje van ‘De Nachtwacht’ voor hun rekening. Om te zorgen dat hun stukjes goed op elkaar aansloten, moesten ze met verhoudingen rekenen en veel samenwerken. Het kunstwerk van de klas bestaat uit achttien kleine canvasdoeken die samen zijn ingelijst.

Bron foto’s: Monique Kroes

Voor de speciale zomertentoonstelling ‘Lang Leve Rembrandt’ mochten mensen een zelfgemaakt en op Rembrandt geïnspireerd kunstwerk insturen. Meer dan 8000 mensen uit 95 landen deden dat. Onder hen waren ook professionele kunstenaars.

Monique Kroes: ,,De aanloop naar de ontknoping was erg spannend. Nadat we te horen hadden gekregen dat ons kunstwerk door was naar de tweede ronde, mochten we het op 15 juni naar het Rijksmuseum brengen. Dat heb ik met Ian en Siem – twee van mijn leerlingen – gedaan. De werken die ik daar voorbij heb zien komen, maakten een behoorlijke indruk op mij en de kinderen. En als je dan na twee weken te horen krijgt dat de jury óns kunstwerk heeft uitgekozen voor de tentoonstelling, is dat als een droom die uitkomt!”

‘De Nachtwacht 2.0’ van groep 7/8 van obs Pantarijn kun je deze zomer (van 15 juli tot en met 15 september) bewonderen in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum. Toegang is gratis voor kinderen.

Minste thuiszitters in Utrecht

Utrecht behoort tot de top-3 gemeenten met goede resultaten in de strijd tegen ‘thuiszitters’. Dat zijn leerplichtige kinderen die om verschillende redenen al langer dan drie maanden niet naar school gaan.

Utrecht, Breda, IJssel-Vecht (met Zwolle als centrumgemeente) boeken de beste resultaten bij het voorkomen van thuiszitters. Dat blijkt uit de landelijke cijfers van de 1 oktobertelling van de Leerplichtwet. Volgens artikel 25 leggen gemeenten jaarlijks verantwoording af over de naleving van deze wet.

Het Samenwerkingsverband Utrecht PO en de gemeente Utrecht ondertekenden het Thuiszitterspact. Tijdens de landelijke Thuiszittersweek (3-7 juni 2019) willen alle partners aandacht voor de goede voorbeelden om thuiszitten langer dan 3 maanden te voorkomen. Centraal staat de vraag: ‘hoe krijgen we alle kinderen en jongeren in Nederland met succes naar school?’

In Utrecht staat het kind centraal en zoeken de partners van het samenwerkingsverband samen naar creatieve oplossingen om kinderen toch naar school te laten gaan.

Op de website ‘Kijk op Onderwijs’ staat een filmpje waarin, vanaf minuut 5.00, de directeuren van de Samenwerkingsverbanden Utrecht PO en VO,  Jetta Spaanenburg en Ank Jeurissen, en de wethouder Onderwijs van Utrecht, Anke Klein, worden geïnterviewd over de succesvolle Utrechtse aanpak.

Obs De Panda is GOED!

Obs De Panda in Kanaleneiland is een goede school, concludeert de inspectie. Dat is een enorm compliment voor het team, aldus directeur Els Haak. De leraren zijn, net als de ouders en de kinderen, terecht trots op hun school.

Het team zelf vroeg de inspectie nog eens nader onderzoek te doen, na een positieve beoordeling twee jaar geleden. De Panda scoorde toen op 5 van de 10 punten een ‘goed’ en op de overige vijf voldoende. Els Haak: ,,Het was toen nog alleen mogelijk om het basisarrangement te halen. Nu, met het nieuwe inspectiekader, kun je ook een ‘goed’ als oordeel krijgen. Daar wilden we voor gáán.’’

Op 8 van de 14 onderdelen presteert de basisschool in Kanaleneiland goed, concludeert de inspectie na een gedegen onderzoek in mei 2019. De leraren van De Panda zijn goed in didactisch handelen, het onderwijsaanbod past goed bij de leerlingenpopulatie, de kwaliteitszorg is uitstekend, er is echt een professionele cultuur op school en iedereen is sterk betrokken bij de onderwijsvisie. ,,Leuk he?’’ geniet directeur Els Haak.

Aan dit oordeel van een onafhankelijke autoriteit als de Inspectie van het Onderwijs, gaat een gedegen onderzoek vooraf. Eerst een uitgebreide zelfevaluatie van het onderwijs, door het team. Twee inspecteurs bezochten alle klassen, spraken met de leraren, kinderen, ouders en de directeur. Controleerden of wat de school op papier zegt te doen, ook werkelijk in de praktijk gebeurt. Meteen na afloop zeiden de inspecteurs al tegen de directeur: ‘We hebben vandaag geen moment getwijfeld dat het een ‘goed’ zou worden’. Een enthousiaste Els Haak: ,,Dat vond ik zo’n mooie zin, dat ik ‘m letterlijk heb onthouden.’’

Het duurt enige tijd voor het recente verslag van de inspectie wordt gepubliceerd op www.scholenopdekaart.nl

Groep 7-8 B obs Pantarijn wint van vo-klassen

Wat een bijzondere prestatie! Groep 7-8 B van obs Pantarijn is de landelijke winnaar van de The Gravity Challenge: een landelijke klassencompetitie voor natuurkundeleerlingen in het voortgezet onderwijs. Tachtig vo-klassen deden mee, een enkele groep 8 van de basisschool en één school met leerlingen uit groep 7 en 8. En wie wint?

Bekijk het filmpje van de winnaars!

In deze competitie krijgen de kinderen lessen over de theorie van zwaartekracht van hun eigen leraar. Daarna wordt hun kennis getoetst door het maken van een digitaal werkstuk. Leuk, maar voor groep 7? De Gravity Challenge is wel pittig hoor, vertelden de makers van de challenge. Monique Kroes, leerkracht HB-groep 7-8 van obs Pantarijn was gewaarschuwd.

Gewoon proberen

,,Ik ga ’t gewoon proberen,’’ dacht ze. ,,In voltijds hoogbegaafden onderwijs hebben kinderen uitdagingen nodig. En het is zo leuk! Na de natuurkundelessen deden de kinderen allerlei proefjes om te ervaren wat zwaartekracht is. Ze hebben daarvan met de iPad een digitaal werkstuk gemaakt in iMovie en iClips..’’

,,Ik heb mezelf eerst goed ingelezen in de theorie over zwaartekracht en ik heb vervolgens een lesbrief gemaakt, zodat de kinderen echt zelfstandig aan de slag konden. In vier groepjes, ik heb 19 kinderen in de klas. Per school mag je maar één filmpje inzenden, dus we moesten kiezen. De kinderen, ook die van andere groepen, en collega’s, hebben voor het filmpje van Olivier, Dries, Lyssandro, Ian en Lars gekozen. De kinderen waren unaniem in hun keuze.’’

Meedoen?

Is meedoen met The Gravity Challenge een aanrader voor collega’s op andere po-scholen? ,,Ja, ja! Het is wel pittig, want je moet als leerkracht wel verstand hebben van zwaartekracht. Maar het is leuk en leerzaam, je leert echt op een andere manier natuurkunde geven. Veel 21ste eeuwse vaardigheden worden bij leerlingen aangesproken en op een andere manier ingezet door het gebruik van de iPad. Ik gebruik deze werkwijze nu ook vaak bij andere vakken, ook bij taal. Kinderen zijn zo enthousiast.‘’

Lesbrief

,,Andere leraren liepen tijdens de challenge vast bij het inzetten van de iPad. Ik heb mijn lesbrief en andere documenten met de organisatie, Central Point, gedeeld zodat ze die kunnen meenemen als ze gaan evalueren. Je hebt concrete handvatten nodig om leerkrachten te overtuigen om de iPad te gebruiken. De kinderen en ik hebben dit als ontzettend leuk ervaren.’’

Beloning

Als beloning mochten alle leerlingen van Monique Kroes zelf gewichtloosheid ervaren. Ze kregen, net als de twee andere genomineerden, een workshop in de Applestore om de mogelijkheden van de iPad nog beter te leren kennen.

En daarna mochten zij, als enige, landelijke winnaar, de zwaartekracht uitdagen tijdens een skydive!

Voor meer informatie, kijk op https://gravitychallenge.nl/

Hoogste punt SO Fier bereikt

Met een feestelijke gezamenlijke lunch is vandaag gevierd dat de bouwers van BM van Houwelingen het hoogste punt van de nieuwbouw van SO Fier hebben bereikt!

Alle betrokkenen bijeen.

Twee stralende directeuren van SO Fier, adjunct Inge Kluitman en directeur Inge Olivier

Lekker eten…

… wordt zeer gewaardeerd!

Iedereen was er, ook de projectleider van de gemeente, Tineke Otterman (links) en de directeur van het bouwbedrijf, Lotte van Houwelingen (rechts).

Nieuwbouw SO Fier en Haarzicht schiet omhoog

De nieuwbouw van SO Fier aan de Winklerlaan in Utrecht en van de Kees Valkensteinschool in Haarzicht komt nu letterlijk echt van de grond.

Aanstaande vrijdag 10 mei vieren we feestelijk het bereiken van het hoogste punt van SO Fier. Op donderdag 16 mei gebeurt dit bij het kindcentrum in Haarzicht, samen met onze partner Kind & Co.

Pannenbier is er al lang niet meer, maar wel een feestelijke vlag in top en een lekkere lunch voor alle mensen die bij de bouw zijn betrokken.

Voor SO Fier laat SPO Utrecht een speciale basisschool bouwen die helemaal passend is voor de leerlingen, die specifieke aandacht krijgen op het gebied van gedrag. In Haarzicht, Vleuten, komt een tweede locatie van de Kees Valkensteinschool, middenin de nieuwe wijk. Dit gebouw gebruikt de basisschool samen met kinderopvang en naschoolse opvang Haarzicht, samen vormen ze een kindcentrum voor de wijk.

Beide gebouwen worden in opdracht van SPO Utrecht duurzaam gebouwd, functioneren straks volledig energieneutraal en worden waarschijnlijk in januari 2020 in gebruik genomen.

Bekijk hieronder recente foto’s van de bouw!

Bouw van SO Fier op 1 mei 2019:

Bouw van kindcentrum Haarzicht op 6 mei 2019:

Een groene sprong vooruit

Rob van der Westen, beleidsadviseur huisvesting van SPO Utrecht, is onvermoeibaar als het gaat om duurzaam bouwen. Dat de vijf nieuwe scholen die SPO Utrecht momenteel laat bouwen straks allemaal energieneutraal zijn, is mede te danken aan zijn inzet. Een voorbeeld voor andere schoolbesturen, vindt ook de gemeente Utrecht. Lees het interview met Rob op de gemeentewebsite.

Bouwovereenkomst Kindcentrum Rijnvliet is bezegeld

De handtekeningen zijn gezet! Eric van Dorp (links, bouwheer SPO Utrecht) en Walter Kormelink (midden, Kormelink’s Algemeen Bouwbedrijf) bekrachtigden op 3 april 2019 de bouwovereenkomst voor Kindcentrum Rijnvliet met hun persoonlijke ondertekening.

Dat deden ze heel officieel en feestelijk op het kindcentrum zelf, in aanwezigheid van directeur Annelies Meijer en de leerlingen. Ook Bertus Koot, directeur van partner KMN Kind & Co, was erbij (rechts op de foto).

Annelies Meijer: ,,We zijn heel blij dat de overeenkomst is getekend. We kijken echt uit naar de start van de bouw, half juli. We zullen dan met de kinderen geregeld een kijkje nemen bij de bouwplaats, zodat ze zelf kunnen zien hoe alles vordert. We kunnen niet wachten tot ons prachtige gebouw wordt opgeleverd! Dat wordt oktober volgend jaar.’’

De nieuwbouw is specifiek ontworpen als kindcentrum, waarin onderwijs en opvang een pedagogisch geheel vormen. In het gebouw vind je ateliers en spannende ontdekplekken. Het pand is volledig energieneutraal. En pal ernaast ligt straks het Voedselbos, waar kinderen zeker gaan spelen en voedsel verzamelen om in het kindcentrum te bereiden en op te eten.

Kindcentrum Rijnvliet bestaat al sinds schooljaar 2018-2019. Tot de nieuwbouw klaar is, is het gevestigd pal naast de gelijknamige wijk in aanbouw. Het aantal leerlingen, nu negen, groeit mooi door, omdat de eerste huizen in de wijk al zijn bewoond.

Ook Dr. Bosschool en Prof. Kohnstammschool voeren actie voor een mooi vak

Tweederde van de 37 openbare basisscholen van SPO Utrecht is vandaag gesloten. Bekijk het filmpje van de lawaai-actie op de Prof. Kohnstammschool.

en deze foto:

Ook het team van de Dr. Bosschool in Utrecht voert deze week actie. Zo wil het laten zien wat een mooi vak het leraarschap is. Vrijdag is de school gesloten, dan helpt een tiental leraren de verzorgers in verpleeghuis Rosendael. Want ook de zorg kampt met personeelstekort.

Op de meeste SPO-scholen wordt door leraren actie gevoerd. Op de dag van de nationale onderwijsstaking, vrijdag 15 maart 2019, is ook de Dr. Bosschool gesloten. Een deel van de leraren voert actie. Zij gaan echter niet demonstreren in Den Haag, omdat ze graag de aandacht vestigen op de positieve kanten van hun werk. Wie weet, trekt dit misschien aspirant leraren over de streep?

In alle groepen op de Dr. Bosschool in Tuinwijk/Staatsliedenbuurt praten de collega’s deze week met de kinderen over waarom leraren staken. Leerlingen denken mee over de vraag ‘Er zijn geen leerkrachten genoeg, wat nu?’ Ook vragen de leerkrachten kinderen mee te denken over positieve boodschappen over het onderwijs: ‘Ik ben blij met mijn leerkracht, omdat…’, en ‘Ik ben trots op mijn school, omdat…’ Op woensdag dragen docenten rode actiekleding en spelden ze actiebuttons op. Kinderen tekenen leuzen op de stoep. Donderdagmiddag ligt het onderwijs stil, er is dan een aangepast programma met kinderen en vrijdag is de school gesloten.

Vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur is een tiental leraren van de Dr. Bosschool in verpleeghuis Rosendael aan de Indusdreef 5 in Overvecht, om zorgmedewerkers hier een helpende hand toe te steken. De leraren doen activiteiten met bewoners om het personeel te ontlasten. Net als in het onderwijs is in de zorg de werkdruk hoog en het aanbod van medewerkers beperkt.

 

 

Phialoparvum maaspleinensis (2)

Ouail Zaim (11) en Mohamed Bidari (12) van de Maaspleinschool ontvingen vandaag officieel het certificaat dat hoort bij de ontdekking van de nieuwe schimmelsoort. Die kreeg de naam van hun school: Phialoparvum maaspleinensis. Alle leerlingen waren hierbij aanwezig. Zij gaven Ouail en Mohamed wel zes keer een luid applaus.

 Van de uitreiking werd verslag gedaan door het Jeugdjournaal en RTV Utrecht. In de vroege ochtenuren werden de twee leerlingen van de Maaspleinschool al geïnterviewd door radio 3FM. Ze kwamen er héél vroeg voor op school.

Het is ook niet zomaar wat… Op het Westerdijk Fungal Bio Diversity Institute in de Uithof wordt de grootste collectie levende schimmels ter wereld bewaard en onderzocht. In het kader van ‘Meet the Professor’ kreeg groep 6-7 van de Maaspleinschool in 2017 een in schimmels gespecialiseerde wetenschapper op bezoek.

,,Meester Fernand koos ons uit. Wij moesten gewoon een buisje met aarde vullen. Uit het grasveldje voor de school,’’ vertelt Ouail nuchter. ,,Twee jaar later kregen we bericht. Het is puur geluk dat wij deze schimmel erin stopten. Maar ik ben blij met de eer, het is wel cool ook.’’

Na de uitreiking krijgen groep 8 en groep 6-7 les over schimmels, met prachtige sterk vergrote foto’s en filmpjes van allerlei schimmels, hoe ze groeien, waarvoor ze dienen. De leerlingen van Eline Klaassen in groep 8 hangen aan zijn lippen. En ze hebben veel vragen, tot grote vreugde van de enthousiaste professor.

Othman: ,,Hoe lang duurt het voor een schimmel volgroeid is?’’ (Hij groeit altijd door.)

Imran: ,,Hoe blijft de schimmel doorgroeien?’’ (Vanuit de randen.)

Maissae: ,,Zijn schimmels gevaarlijk?’’ (Dat valt mee. Er zijn wel gevaarlijke schimmels. Sommige zijn vooral vervelend, zoals voetschimmel.)

De volgende editie van ‘Meet the Professor’ is op 28 maart aanstaande. Het Maasplein doet natuurlijk ook weer mee. ,,De lessen over schimmels passen van vandaag passen geweldig in ons thema ‘natuur’, waarmee we nu bezig zijn. Dit jaar zijn we begonnen met thematisch werken,’’ vertelt Eline. ,,We laten de methoden langzaam los, in de zaakvakken.’’

En deze week zijn op het Maasplein óók nog opnamen van Zapp Sport The Battle.

 

 

 

 

De zon gaat op boven De Kaleidoskoop

Alle ongeveer 180 leerlingen juichen héél hard als het kunstwerk van De Kaleidoskoop wordt onthuld. Achtste-groepers trekken het scherm weg voor de grote muurschildering bovenaan de trap. En het schilderij gaat verder… op de traptreden van de school.

RTV Utrecht maakte er een filmpje over.

Wie nu de trap oploopt, klimt door de golven van de zee omhoog naar de zonsopkomst boven Utrecht, boven obs De Kaleidoskoop. Kunstenaar Bygocha d’Amalia (Byron Gómez Chavarria) liet zich voor deze muurschildering inspireren door het motto van deze basisschool in Kanaleneiland: ‘Durf te leren, leer te durven’.

Links klatert het Amsterdam-Rijnkanaal als een rivier naar beneden. De Prins Clausbrug bij Kanaleneiland is een landmark. Op de horizon staat de school, De Kaleidoskoop, in het midden de Domtoren. De moskee in Lombok en het stadhuis zijn ook herkenbaar. Boven de stralende zon verschijnt een regenboog van kleine schilderijtjes. Ieder kind heeft er een gemaakt en de leraren ook.

Directeur Marloes Hopman: ,,Deze miniaturen kunnen worden gewisseld. Nieuwe leerlingen maken hun eigen schilderijtje, dat hangen we erbij en als kinderen na groep 8 van school gaan, krijgen ze hun eigen werk mee. De kinderen, leraren en de kunstenaar hebben het geheel echt samen gemaakt.’’

Na de grote verbouwing van afgelopen zomer was de wand bovenaan de trap van De Kaleidoskoop wel heel wit en leeg. Marloes Hopman: ,,Een schilderij ophangen vond ik zo onpersoonlijk. Byron geeft hier al op woensdagmiddag schilderlessen, zo ontstond het idee om hem te vragen. Deze muurschildering maakt verbinding met de school en met de stad Utrecht. We leren kinderen immers deel van het geheel te zijn. De focusvragen uit onze pedagogische visie zie je terug op de wand. Ook kinderen en leraren hebben dat opgepakt in hun eigen kleine schilderijtjes, verschillende luchtballonnen staan voor ‘durven’.’’

Als de school uitgaat, drommen kinderen voor het schilderij. Ze zoeken hun eigen miniatuur natuurlijk, ‘waar hangt de jouwe?’. Hun vingers wijzen de Dom aan, zoeken andere herkenbare gebouwen in de stad.

En Byron zelf vertelt: ,,De stad Utrecht staat voor de hele wereld. Ik zie dit uitzicht vanuit mijn eigen flat, zo kwam ik op het idee. De opgaande zon is een belofte. De zon spiegelt in de zee, de reflectie van de zon zie je onderaan de trap. Die trap staat voor leer te durven, als je de trap opgaat, loop je naar de opgaande zon!’’

‘We worden wel verwend’

Leerlingen van SO Fier hebben vanmiddag brieven en tekeningen begraven onder hun nieuwe schoolgebouw aan de Winklerlaan 79. Van elke groep was een leerling aanwezig. Zo vierden de kinderen de start van de bouw.

Op de bouwplaats kregen ze eerst een helm op. Zichtbaar onder de indruk liepen ze over het modderige terrein.

Bouwvakkers zijn met een enorme kraan bezig de vloeren te leggen met grote witte betonnen platen, die aan de onderzijde stevig zijn geïsoleerd. Het hele schoolgebouw wordt immers energieneutraal.

Derrick Flach van bouwbedrijf BM Van Houwelingen vertelde de kinderen wat er bij de bouw van hun school komt kijken. Hij legde verband met de naam SO Fier. ,,Fier betekent ook trots: wij zijn supertrots dat we jullie school mogen bouwen, zodat jullie hier straks kunnen leren en spelen. Elke week wordt hij een stukje mooier en eind van het jaar is de school klaar.’’

Slechts een leerling wist nog hoe het oude gebouw aan de Winklerlaan was geweest, de anderen, veel jonger, kenden alleen de tijdelijke locatie waar de school in 2015 naartoe is verhuisd. De kleine Sem wilde weten hoe het plein er straks uit komt te zien. Ze krijgen een zandbak en een voetbalkooi!

,,Het plein kom helemaal om de school heen,’’ wees Daniël Biesheuvel van EVA architecten. Hij vertelde de kinderen dat het tekenen van het gebouw wel een jaar heeft geduurd. En vergeleek de tekening op het bouwbord, met de situatie in het echt. Iliass vroeg ongelovig: ,,Komt het er in het echt ook zo uit te zien? Zo rond?’’ Ja, kijk maar, je kunt het hier al zien aan de vorm van de vloer, wees Daniël Biesheuvel.

Sem informeerde ongerust of de gymzaal niet een beetje klein wordt, want op de tekening zag hij er maar een klein stukje van. Toen hij zag hoe groot de gymzaal in het echt wordt, was hij gerustgesteld. Dilano knikte blij: ,,We worden wel verwend,’’ zei hij tegen de architect.

In deze versierde koker zitten tekeningen en brieven van alle leerlingen. In hun brief vertellen ze hoe hun leven er nu, in 2019, uitziet.

Saadia en Daimy mochten als eersten met grote spaden een gat graven voor de koker met tekeningen. Andere leerlingen hielpen ook.

Koker in de kuil, de directeur en de adjunct-directeur schepten de kuil weer dicht. Toen legde de bouwkraan definitief een dikke betonnen plaat over hun tekeningen: die ligt nu voorgoed begraven onder hun school.

De leerlingen van SO Fier, de enige basisschool in Utrecht voor kinderen met specifieke vragen omtrent gedrag, wachten al jaren op hun nieuwe schoolgebouw. Al sinds 2015 krijgen ze les in een tijdelijke school aan de Stroyenborchdreef in Overvecht. Hun school aan de Winklerlaan is in 2018 gesloopt. Het nieuwe gebouw is naar verwachting in december 2019 gereed. Het is helemaal ontworpen en aangepast aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen.

Utrecht Leert

In Utrecht slaan schoolbesturen en gemeente de handen ineen voor de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in de stad. Dit actieplan behelst het investeren in een hoogwaardige structuur voor het opleiden van (nieuwe) leraren in de scholen, en het zoeken naar en koesteren van onderwijstalent. Hiervoor is ruim 1,3 miljoen euro beschikbaar. Het moet op die manier aantrekkelijk worden om in het Utrechts onderwijs te werken.

Het lerarentekort speelt in Utrecht de komende jaren sterker dan gemiddeld, omdat de stad, en dus ook het aantal kinderen, blijft groeien. Volgens prognoses zal het aantal vacatures in het primair onderwijs dat niet kan worden vervuld, ruim verdubbelen van 38 voltijdsbanen in 2018 naar 113 fte in 2023. Nu al zijn de tekorten in de stad merkbaar in groep 7 en 8 en in het speciaal onderwijs. Ook voor SPO Utrecht wordt het langzaamaan steeds lastiger om collega’s te vinden, vooral voor groep 8.

Voor de komende vier jaar wordt jaarlijks 1,3 miljoen euro extra vrijgemaakt, door gemeente (330.000 euro) en rijksoverheid (1 miljoen euro). De eerste periode wordt deze middelen vooral ingezet op begeleiding van beginnende leraren en zij-instromers. Besturen, opleidingsinstituten en overheid werken samen.

Bestuursvoorzitter Thea Meijer van SPO Utrecht: ,,Fijn dat de gemeente ook werk maakt van betaalbare woningen. Dat voorkomt dat onderwijspersoneel buiten Utrecht gaat wonen en werken.’’ Het plan van de gemeente is om in overleg met partners op de woningmarkt huur- en koopwoningen in Utrecht te reserveren voor leraren.

Lees het volledige Utrechtse actieplan lerarentekort.

Alle ouders van leerlingen ontvingen op 13 februari een persoonlijke brief van het bestuur van SPO Utrecht, met concrete uitleg over hoe de SPO-scholen in de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk omgaan met het lerarentekort en het gebrek aan invallers voor zieke collega’s.

Het Utrechtse actieplan kreeg veel aandacht in de pers.

De kracht van vakmanschap

Het nieuwe Koersplan 2019-2023 is gepubliceerd op deze website. Hierin noemen we een aantal speerpunten in onderwijsontwikkeling voor de komende vier jaar. Onze aandacht is gericht op:

  • de kracht van vakmanschap
  • eigentijds onderwijs beter organiseren
  • partnerschap met ouders en professionele partners

Ons Koersplan is een inspirerend document! Onze visie en missie zijn er in verwoord. In het Koersplan zetten we de grote lijnen uit, we geven richting aan actuele ontwikkelingen in ons onderwijs. Onze 36 scholen realiseren dit beleid en vertalen het Koersplan in hun eigen concrete beleid, vastgelegd in hun schoolplan en jaarplan.

Onderzoek naar aardgasvrije basisscholen

SPO Utrecht wil, samen met de andere schoolbesturen en de gemeente Utrecht, alle schoolgebouwen aardgasvrij maken. De besturen en de gemeente onderzoeken met dit doel bij twintig basisscholen hoe deze gebouwen aardgasvrij kunnen worden gemaakt.

De selectie is representatief voor alle Utrechtse basisscholen en gemaakt op basis van onder meer bouwjaar, oppervlakte en type gebouw. Het onderzoek duurt van januari tot april. De resultaten worden in de zomer verwacht.

Bij SPO Utrecht worden dertien gebouwen onderzocht: obs Voordorp, Johan de Wittschool, Jenaplanschool Wittevrouwen locatie Poortstraat , obs De Koekoek, Montessori Oog in Al, obs Tuindorp, de Rietendakschool, obs De Klim, De Meander, de Maaspleinschool, De Cirkel, De Hoge Raven en Apollo 11.

 SPO Utrecht is de initiatiefnemer

SPO Utrecht is aanjager van het onderzoek. “Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van overheid, maar óók van schoolbesturen, om te zorgen dat scholen op verantwoorde wijze van het gas worden afgekoppeld en daarna op efficiënte en effectieve wijze kunnen voorzien in hun energiebehoeftes. Scholen kunnen daarbij, als instituten in de wijken, een voorbeeldfunctie vervullen”, zegt Eric van Dorp van het CvB.

“Dit onderzoek levert een schat aan informatie over hoe wij ons hele scholenbestand aardgasvrij kunnen maken”, verwacht wethouder Anke Klein (onderwijs).

In het onderzoek staan de vragen centraal welke maatregelen en oplossingen geschikt zijn voor scholen die bijvoorbeeld twintig jaar of vijftig jaar oud zijn, welke duurzame energiebronnen gebruikt kunnen worden en welke investeringen en welke financiële afwegingen gemaakt moeten worden. Het onderzoek wordt gefinancierd door RVO Topsector Energie en de gemeente Utrecht.

Klimaatneutrale stad
Samen met de schoolbesturen werkt de gemeente Utrecht hard aan het realiseren van goede, gezonde en duurzame scholen voor alle leerlingen. Dit doet de gemeente vanuit het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025. Eén van de speerpunten hierin is ‘Bouwen aan een Gezonde toekomst’.

Wereldwijd staan we voor de opgave om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Het aardgasvrij maken van bestaande bouw draagt bij aan de ambitie van Utrecht om een klimaatneutrale stad te worden.

 

Ontwerp voor nieuwe duurzame obs Pantarijn is klaar

Kijk, daar staat het nieuwe schoolgebouw van obs Pantarijn te stralen op een ruim, groen plein. Het heeft een strakke lichte gevel, uitnodigend en open. De nieuwe Pantarijn is duurzaam in alle opzichten, want zowel het gebouw als het onderwijs zijn straks toekomstbestendig.

Licht en prettig

Ook binnen blijft alles licht en prettig. De schuifwanden tussen leerpleinen en klaslokalen zijn transparant en kunnen openschuiven. Kinderen vinden straks overal in school leuke spannende plekken. ,,We kijken er enorm naar uit,’’ vertelt directeur Titia Verbeek. ,,Het team kan niet wachten tot we eindelijk kunnen verhuizen.’’

Verhuizing

Die verhuizing zal volgens planning nog voor de kerstvakantie van volgend jaar plaatsvinden, in 2020 dus. Het ontwerp is nu klaar, de buren worden volgende maand weer bijgepraat en de vergunningen kunnen worden geregeld. Naar verwachting zal de nieuwbouw na de zomervakantie beginnen. Leuk, want de Pantarijn-leerlingen kunnen dat van heel dichtbij volgen. Het tijdelijke gebouw waarin ze nu les hebben, wordt namelijk pas volledig afgebroken als de nieuwe school klaar is.

Duurzaam leren

Obs Pantarijn bereidt zich in de tussentijd voor op duurzaam onderwijs. Titia Verbeek: ,,Duurzaam leren! Onder het motto: wat je bij ons leert, vergeet je de rest van je leven niet. We gaan het onderwijs ook anders organiseren, zodat het echt klaar is voor de toekomst. Het nieuwe flexibele gebouw met veel ruimte om overal te leren, past daar helemaal bij.’’

Energieneutraal

Het gebouw is straks volledig energieneutraal in gebruik (EPC=0). Dat is te danken aan de inzet van het schoolbestuur SPO Utrecht, opdrachtgever van de bouw. ,,Als school draag je maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij willen graag het goede voorbeeld geven in duurzaamheid.’’

Pantarijn wordt een van de eerste volledig energieneutrale basisscholen in Utrecht. De extra investering die hiervoor bij de bouw nodig is, verdient zichzelf in een aantal jaren terug door een zeer lage energierekening. SPO Utrecht realiseert nog vier andere energieneutrale schoolgebouwen.

Atelier

Bijzonder is ook dat obs Pantarijn een atelier krijgt. Dat is echt een extra lokaal, dat wordt ‘verdiend’ door alle gewone klaslokalen een ietsjepietsje kleiner te maken, maar vooral doordat het team van Pantarijn afziet van een eigen personeelsruimte. ‘Teamvergaderingen houden en lunchen, kunnen we ook wel in de centrale keuken in het hart van onze nieuwe school’, vonden de leerkrachten. Voor het atelier zijn al prille plannen. In zo’n goed uitgeruste ruimte kunnen kinderen van alles maken, creëren en ontwerpen. En kun je kunstenaars uitnodigen!

 Hoogbegaafdenonderwijs

Obs Pantarijn is één van de Utrechtse scholen met een specifiek aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. In het nieuwe schoolgebouw wordt daar goed rekening mee gehouden en is er ruimte voor dit onderwijsaanbod.

Kunst

In de gevel van het gebouw wordt kunst verwerkt, die de kijker een andere blikt op de wereld geeft. Deze ‘vervormers’ werken als een soort lachspiegels.

Limes

De ontwerpperiode heeft relatief lang geduurd omdat sprake was van een complexe situatie, waarbij de architecten van Atelier PRO met heel veel rekening moesten houden. De noordgrens van het voormalige Romeinse Rijk, de Limes, loopt bijvoorbeeld dwars door het schoolgebouw, maar moest wel zichtbaar blijven. Het bouwterrein heeft een hoge archeologische waarde.

Groen plein

Een luxe is dan wel weer de ‘grote, groene kavel’ waarop de school wordt gebouwd. Dat geeft straks goede mogelijkheden voor een leuke buitenruimte. Lastig is natuurlijk dat de financiële middelen beperkt zijn. Maar dat biedt ook mogelijkheden, want in geheel de lijn van de duurzame school krijgen de huidige prima speeltoestellen gewoon een tweede leven bij de nieuwe school.

 Shri Krishna

Ook wordt het gebouw gedeeld met de hindoeïstische basisschool Shri Krishna. Dat bestuur wil een nieuwe school volgens de hindoeïstische bouwleer en heeft zeer specifieke wensen omtrent ligging en inrichting van het pand. Die wensen moesten worden verenigd met de missie-visie van de openbare Pantarijn, die daar in een aantal opzichte diametraal tegenover stond.

Architect: ‘mooi kindje geworden’

Martijn de Visser van atelier PRO architecten, is er met collega Dorte Kristensen geweldig in geslaagd om een mooie school te maken. ,,We zijn heel tevreden met het resultaat en kunnen, net als het team, eigenlijk niet wachten tot de bouw begint. Je zou kunnen zeggen: het was een moeilijke bevalling, maar het is een mooi kindje geworden!’’

Bijzondere opdracht

,,Ik vond het persoonlijk een heel bijzondere opdracht, er waren zoveel ogenschijnlijke tegenstrijdigheden… om twee zo heel verschillende scholen een gebouw te geven waar ze allebei blij van worden en dat toch een eenheid is. Het is uiteindelijk gelukt doordat we met elkaar in gesprek bleven, we bleven zoeken naar wat de gebruikers gemeenschappelijk delen. We hebben er misschien wat langer over gedaan, maar nu is alles op zijn plek en goed doordacht. Dit gebouw staat voor dertig jaar.’’

Ruimte voor groei

De nieuwe Pantarijn telt straks negen lokalen. En er is ruimte voor groei met nog twee lokalen, die later kunnen worden toegevoegd.

‘Obs Overvecht is een voorbeeld voor alle scholen in Utrecht’

,,Obs Overvecht is een voorbeeld voor alle scholen in heel Utrecht,’’ zegt Hadhoum Mourid, een van de trotse ouders na de uitreiking van het predicaat ‘Excellente School 2018’. De Utrechtse onderwijswethouder Anke Klein zegt na afloop: ,,Niet alleen kinderen, ook grote mensen kunnen nog veel leren van obs Overvecht.’’

Trotse kinderen!

Voortreffelijk, uitstekend, uitmuntend

Vanochtend, op 21 januari 2019 om 9 uur, bracht een delegatie van het Ministerie van OCW het feestelijke nieuws dat obs Overvecht (OBO) zich ook de komende jaren een Excellente School mag noemen. Deze basisschool is dus sinds 2013 nu al voor de vierde keer op rij excellent, ofwel: voortreffelijk, uitstekend, uitmuntend en van de beste kwaliteit, op het gebied van kwaliteitscultuur, gemeenschapsvorming en democratisch burgerschap.

Confetti

Juichend en met groot applaus wordt het goede nieuws door de leerlingen op OBO de Klopvaart, door tientallen ouders, leraren, directeuren, bestuur en staf ontvangen. Confetti dwarrelt over de kinderen, er is taart met feestelijke vlaggetjes, er zijn cadeaus en bloemen en alle 670 leerlingen op alle vier OBO-locaties krijgen straks in de klas een traktatie.

Directeuren Marije Wassenaar (links) en Nelleke Brouwer ontvangen het predicaat uit handen van Jelle Rauwerdink van het ministerie van OCW.

Trots

,,Ik had het wel gedacht hoor,’’ glundert een trotse Zineb Ennahachi, een van de moeders. ,,Als je zoals wij elke dag op school komt, zie je zelf de positieve veranderingen, dan zie je dat het goed gaat.’’ Nora Arbib: ,,Ik ben heel trots, omdat er eigenlijk maar twee scholen in Utrecht zo goed zijn: obs Overvecht en het Stedelijk Gymnasium.’’

Trotse moeders! In het midden, met het linkerbordje in de hand, Nora Arbib, rechts van haar op de foto Hadhoum Mourid en links van haar Zineb Ennahachi.

We doen het samen

Deze moeders hebben net zo goed bijgedragen aan het predicaat Excellente School als de leraren, de kinderen en de directie. Directeur Marije Wassenaar: ,,Natuurlijk zijn onze resultaten goed en doen de kinderen het goed hier, dat is een voorwaarde voor het predicaat. Maar de commissie was echt onder de indruk van hoe we hier met elkaar omgaan. We vormen een gemeenschap met elkaar en met de wijk. Iedereen heeft hier een stem. We doen het samen, met de Brede School, in de Vreedzame Wijk, onze kinderen debatteren en filosoferen en zitten in commissies. We werken met elkaar en voor elkaar en voor de gemeenschap en de wijk. Dit is niet ons predicaat, maar het predicaat van alle kinderen, alle leerkrachten en alle ouders.’’

Steeds enthousiaster

Dat dit geen loze woorden zijn, maar de werkelijkheid is, ondervond de beoordelingscommissie aan den lijve. In de tijd die ze voor het bezoek aan obs Overvecht hadden uitgetrokken, werden ze voor het eerst langs alle vier de OBO-locaties geleid, vertelt directeur Nelleke Brouwer. ,,De commissie kwam eerst met ons praten. En sprak daarna apart met de ouders, de leerkrachten en ook met de kinderen. Ze woonden lessen bij. Op elke locatie opnieuw. En elke keer als ze na een gesprek weer naar buiten kwamen, zagen we ze enthousiaster worden. We hebben dit predicaat echt met elkaar behaald. Ik ben heel trots op de ouders, leerlingen en het personeel.’’

Kinderen en de locatieleiders nemen bloemen in ontvangst.

Waardevol

Ook de onderwijswethouder van Utrecht is trots op deze school. ,,Obs Overvecht blinkt uit in burgerschap. Je ziet kinderen hier op jonge leeftijd al met elkaar in gesprek gaan, actief deel uitmaken van de maatschappij, dat is heel waardevol voor later. Hier kunnen niet alleen kinderen, maar ook grote mensen veel van leren.’’

Hier lees je het juryrapport.

Vertegenwoordigers van het ministerie van onderwijs voeren een gesprek met de kinderen (foto linksboven)

Foto’s: Famke Tromp

 

OBO Moves: bewegend participeren

Op obs Overvecht ontwikkelden gymleraren een eigen traject dat kinderen stimuleert tijdens de pauzes te bewegen en dat tegelijkertijd helemaal is ingebed in De Vreedzame School. Na twee jaar wordt steeds duidelijker dat het werkt. Het vakblad van gymleraren ‘Lichamelijke Opvoeding’ plaatste dit artikel over OBO Moves. Wie het leest raakt enthousiast!

 

SO Fier: bijzonder gebouw voor speciale school

Binnenkort gaan bouwvakkers aan de slag met de nieuwbouw van SO Fier aan de Winklerlaan in Utrecht. Het ontwerp van EVA architecten is geheel afgestemd op de ruim 150 leerlingen van deze school voor speciaal onderwijs. Zij verhuizen in de loop van volgend schooljaar naar een prachtig, energieneutraal schoolgebouw in een groene omgeving, met een duurzaam kunstwerk en twee gymzalen.

 Ontwerp

Aan de buitenzijde trekt lichte baksteen de aandacht, als een soort lint dat zich om het gebouw heen slingert en de bouwdelen van de gymzalen en school bij elkaar houdt. De afgeronde hoeken en de lichte kleur staan in mooi contrast met het robuuste materiaal en de groene omgeving waarin de school staat. Binnen valt de bijzondere trap meteen op. De groepsruimten liggen rond een patio en alle klassen beschikken over een eigen toilet en een eigen plek om rustig apart te werken. Kinderen leren op SO Fier hetzelfde als alle kinderen op de basisschool, maar krijgen daarnaast specifieke ondersteuning rond gedrag.

Voor EVA architecten uit Utrecht was het een bijzondere opdracht, omdat de wensen van de school zo specifiek waren, vertelt architect Jeroen Baars. ,,We hebben prettig samengewerkt met SPO Utrecht en de school, zij gingen er echt voor!’’

Groen

Om de school heen zijn veel bomen en struiken gespaard en ook het schoolplein zelf wordt heel groen. Enkele bomen die door hun slechte conditie toch moesten worden gekapt, worden elders gecompenseerd.

De gemeente Utrecht en SPO Utrecht organiseerden geregeld bijeenkomsten om omwonenden op de hoogte te houden van het nieuwbouwproces. Het bestemmingsplan moest worden aangepast, omdat het nieuwe gebouw hoger wordt dan in het bestaande bestemmingsplan was voorzien. De afstand tussen straat en school wordt groter.

Energieneutraal

Het gebouw is straks volledig energieneutraal in gebruik (EPC=0). Dat is te danken aan de inzet van het schoolbestuur SPO Utrecht, opdrachtgever van de bouw. ,,Als school draag je maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij willen graag het goede voorbeeld geven in duurzaamheid.’’

SO Fier wordt de eerste volledig energieneutrale basisschool in Utrecht. De extra investering die hiervoor bij de bouw nodig is, verdient zichzelf in een aantal jaren terug door een zeer lage energierekening. SPO Utrecht realiseert nog vier andere energieneutrale schoolgebouwen.

Duurzaam kunstwerk

Op het schoolplein komt een bijzonder kunstwerk: een wachthuisje bij de voetbalkooi. Het ziet er uit als een graafmachine en is vervaardigd van materialen uit het vorige schoolgebouw aan de Winklerlaan. Leerlingen van SO Fier hebben destijds zelf meegeholpen regenpijpen en andere spullen uit hun oude school te slopen. Zij hielpen ontwerper Jan Jongert van Superuse Studios ook aan de nodige inspiratie.

Superuse Studios is gespecialiseerd in hergebruik van materialen en dit werk past dus heel goed bij het duurzame schoolgebouw van SO Fier.

Utrecht is een van de weinige gemeenten die de kunstregeling al sinds 1954 consequent toepast. Bij de bouw of verbouw van scholen wordt anderhalf procent van de kale bouwsom gereserveerd voor een kunstopdracht.

 Bouwwerkzaamheden

De bouwwerkzaamheden van SO Fier, uitgevoerd door bouwbedrijf BM van Houwelingen, duren naar verwachting ongeveer een jaar. Het nieuwe schoolgebouw verrijst op de plek van het inmiddels gesloopte vorige onderkomen, maar staat wat verder van de straat af, in het groen. Het vorige gebouw was sterk verouderd en te klein geworden. Leerlingen en leraren van SO Fier zijn nu al enkele jaren gehuisvest in een tijdelijk schoolgebouw aan de Stroyenborchdreef in Overvecht. Ze hopen uiterlijk in januari 2020 weer terug te verhuizen naar de Winklerlaan, naar hun mooiere, grotere en speciaal voor hen ontworpen eigen schoolgebouw.

Kinderen begraven munten onder hun school in Haarzicht

Met het begraven van een schatkist vol munten, is vanmorgen de nieuwbouw van de Kees Valkensteinschool, BSO en kinderdagverblijf Haarzicht officieel van start gegaan.

 

 In een ijskoude modderige vlakte begraven kinderen, twee uit elke klas, zelfbewerkte metalen munten van alle medeleerlingen. Om beurten schappen ze de aarde weg. Precies op deze plek zullen ze over een jaar in de speelzaal rennen.

Als de kuil diep genoeg is, mag de jongste de schatkist in het gat laten vallen. Directeur Cecile Tulen spreidt een plastic zak in de blubber, zodat het meisje schone knieën houdt. En dan gooien ze samen de kuil weer dicht. Je ziet er niets meer van!

Over een jaar is het zover, dan is het gebouw klaar. Nu zijn de contouren van de school en het kinderdagverblijf, speciaal voor deze schatbegravers, met oranje paaltjes aangegeven. Ze vinden het een leuk idee dat zij straks weten dat er munten zijn begraven onder de speelzaal.

Directeur Cecile Tulen laat de cameraman van RTV Utrecht de inhoud van de schatkist filmen, voor die in de aarde verdwijnt.

 Zo wordt verband gelegd met de rijke geschiedenis van het gebied. Juist op deze plek is afgelopen zomer archeologisch onderzoek verricht en zijn belangrijke vondsten gedaan. De leerlingen waren hier nauw bij betrokken.

Energieneutraal

Het gebouw ‘Kindcentrum Haarzicht’ is volledig energieneutraal en maakt uitsluitend gebruik van duurzame energie. Dat past goed in de nieuwe gasloze wijk Haarzicht, maar het is vooral bewust beleid van schoolbestuur SPO Utrecht om voortaan uitsluitend duurzame, energieneutrale basisscholen te laten bouwen. Kind & Co gaat hier graag in mee.

Flexibel

Leraren en pedagogisch medewerkers van de basisschool, BSO en kinderopvang gaan straks samenwerken. Het kinderdagverblijf Haarzicht, met vier groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar, heeft een eigen vleugel en een eigen ingang. In de basisschool is ruimte voor 16 groepen en een gymzaal. Binnen is de inrichting van de basisschool flexibel, zodat ook toekomstige onderwijswensen makkelijk kunnen worden gerealiseerd met een andere indeling.

Veel speelruimte

Trots zijn de gebruikers op de extra grote, groene speelruimte buiten. Het plein grenst aan een groen gebied en het naastgelegen parkeerterrein wordt deels ingericht als veilige speelplek. Met een goede inrichting ontstaat zo een fijne speelplek, voor alle kinderen in de wijk. De allerjongste kinderen hebben bij het kinderdagverblijf een eigen, veilig afgesloten buitenruimte.

Kunstwerk

Bijzonder is ook het kunstwerk buiten op het plein, dat een begrenzing vormt tussen twee speelplekken en tegelijk ook een fijne klim- en zitplek is voor kinderen. Het kunstwerk wordt gemaakt door Alessandra Covini van Studio Ossidiana. Het wordt een rond object van golvende stenen, dat herinnert aan de grenzen van het Romeinse Rijk en de rivier die hier ooit stroomde. Het daagt kinderen uit te spelen en maakt echt deel uit van het speelplein. De kunstenaar is ook betrokken bij de inrichting van het plein.

Prix de Rome

Kunstenaar Alessandra Covini won onlangs de prestigieuze Prix de Rome Architectuur 2018 voor haar ontwerp voor het Sixhaven-gebied in Amsterdam.

Haar object bij de Kees Valkensteinschool is mogelijk gemaakt met de gemeentelijke kunstregeling. Utrecht is een van de weinige gemeenten die de kunstregeling al sinds 1954 consequent toepast. Bij de bouw of verbouw van scholen wordt anderhalf procent van de kale bouwsom gereserveerd voor kunst die toegankelijk is voor iedereen.

Oplevering winter 2019

De bouw van het kindcentrum in Haarzicht begint 12 december 2018 en duurt ongeveer een jaar. Naar verwachting wordt het gebouw in januari 2020 in gebruik genomen. Kinderen die al eerder in de nieuwe wijk Haarzicht komen wonen, kunnen tijdelijk terecht in de andere vestiging van de Kees Valkensteinschool in Vleuten.

De Kees Valkensteinschool heeft vanaf 2020 twee locaties in Vleuten: de huidige aan Kortland 23 en de nieuwe aan de Haarzichtsingel 15 in Haarzicht.

 

Grote belangstelling voor Meeloopdagen

De tweede editie van de Meeloopdagen van SPO Utrecht trok deze week zeventig belangstellenden die in het primair onderwijs willen werken. Dat zijn flink meer mensen dan in maart meeliepen op onze basisscholen (rond de vijftig).

Carina Dautzenberg (midden) beantwoordt duizend vragen.

De grote zaal was vol tijdens de gezamenlijke afsluiting donderdagmiddag, op het kantoor van SPO Utrecht en NUOVO. En de kamer waar SPO-personeelsadviseur Mieke Hartog informatie gaf over het traject dat zij-instromers moeten doorlopen bij SPO Utrecht, was te klein om alle belangstellenden te bergen. Mensen verdrongen zich op de gang op de volgende informatiesessie, die steeds een kwartier duurde.

Zij leerden dat een stevig assessment vooraf gaat aan een baan als zij-instromer bij SPO Utrecht. Dat zij-instromers kunnen rekenen op begeleiding. En ze weten nu dat die eerste twee zwaar zullen zijn: een vakopleiding volgen, voor je eigen klas staan en thuis een gezin hebben… De Hogeschool Utrecht en SPO Utrecht werken samen in het traject voor zij-instromers, dat na twee jaar wordt afgesloten met een onderwijsbevoegdheid.

Volle bak tijdens de uitleg van Mieke Hartog over wat zij-instromers kunnen verwachten bij SPO Utrecht.

Zij-instromers Sinds vorig schooljaar zijn zes zij-instromers bij SPO Utrecht aan de slag gegaan, er lopen momenteel nog enkele geschiktheidsonderzoeken. Het gaat om relatief kleine aantallen, want niet iedereen slaagt en de capaciteit om zij-instromers goed te begeleiden is ook niet onbeperkt.

Herintreders Een gewenste doelgroep van de Meeloopdagen zijn de herintreders. Zij hebben in het verleden reeds hun onderwijsbevoegdheid behaald, dus ze kunnen in principe ‘meteen voor de klas’. Ook voor herintreders is er een begeleidingstraject bij SPO Utrecht.

Masterstudenten Een belangrijke andere doelgroep voor SPO Utrecht zijn studenten die al een onderwijsbevoegdheid hebben, maar doorstuderen voor een master en tegelijk willen werken. Met een bijbaan in de FlexPool of de FreelancePool verdienen ze geld en doen ze ervaring op in hun vak.

Deeltijdopleiding Jurist Moniek is al begonnen met de flexibele deeltijdopleiding voor leraar in het primair onderwijs. ,,Ik ben deze week op drie scholen geweest (De Koekoek, Jenaplanschool Wittevrouwen en obs Tuindorp) om sfeer te proeven en om te kijken wat bij me past. Ik ben tijdens de Meeloopdagen veel wijzer geworden. En op obs Tuindorp had ik echt een klik.’’ Carina Dautzenberg, directeur van de FlexPool, vertelt dat Moniek nu al een dag per week zou kunnen werken als onderwijsassistent. ,,Goed voor je ervaring en je verdient er wat bij.’’

Oscar (voormalig journalist en facilitair manager) begint in februari met zijn deeltijd-pabo. Over de Meeloopdagen van SPO Utrecht zegt hij: ,,De bezoeken aan Montessorischool Oog in Al en De Kleine Dichter hebben een zeer verslavend effect gehad. Het enthousiasme van leraren en leerlingen is erg aanstekelijk. Ik kan niet wachten om te beginnen met mijn opleiding!’’

Oscar (tweede van links) en Moniek (vierde van links) kozen na een eerdere loopbaan voor de deeltijdopleiding primair onderwijs. Zij zijn enthousiast over was ze hebben ervaren tijdens de Meeloopdagen.

 

 

Invallers voegen iets toe aan school

Vandaag is het de Dag van de Invaller. Een mooie aanleiding om op obs De Cirkel aan kinderen en leerkrachten te vragen naar hun ervaringen. Wat opvalt: invallers brengen vaak iets bijzonders mee in de basisschool.

Juf Spanjaard

Leerkracht Dori Arends (groep 1-2) herinnert zich een invalster van heel lang geleden. ,,Zij was geweldig! We noemden haar juf Spanjaard, want ze was Spaans en aardig en had heel lang mooi zwart haar. Ze maakte diepe indruk toen ze de kinderen in het Nederlands voorlas uit haar eigen Spaanse vertaling van ‘Alleen op de wereld’. We vonden het jammer dat ze wegging.”

Tja, een leerkracht is ziek en dan komt er, als je geluk hebt, een invaller om de klas over te nemen. Welkome gasten zijn zij op school. Veel invallers kiezen er bewust voor om tijdelijk op scholen te werken.

Talent voor namen onthouden

Emma Pleysier (22) is een FLEXPooler, ze valt in omdat ze zich nog niet aan een school wil binden. ,,Ik zoek een school waar ik me echt goed voel, dat is belangrijk voor me. En invallen vind ik leuk omdat ik alleen verantwoordelijk ben voor de klas en de kinderen. Ik hoef me nog niet bezg te houden met planningen en ParnasSys. En zo doe ik heel veel ervaring op.” Met namen onthouden van steeds weer nieuwe kinderen heeft ze geen enkele moeite. ,,Ik heb er talent voor! Binnen een uurtje ken ik alle namen.”

 Emma Pleysier in groep 6/7 van obs De Cirkel.

Eigen werk mee

Aziza Hida, leerkracht van groep 7, heeft groot respect voor invallers. ,,Jan bijvoorbeeld, valt vaker bij ons op De Cirkel in. Een heel inspirerend persoon, hij heeft toneelervaring en is op tv geweest. De manier waarop hij leerlingen aanspreekt is heel anders dan gewone leerkrachten doen. Jan maakt er een spel van. Oh ja, en Jan Heine, die is hier één dag geweest. Hij neemt altijd eigen werk mee als invaller, vertelde hij. Nu was dat ‘spreekwoorden en gezegden’. Hij vertelde er verhalen bij over de geschiedenis van spreekwoorden. De kinderen vonden het heel leuk om mee te maken.”

Even ‘hallo’ zeggen

Freelancer Mariëtte Heesen bereidt opgewekt om 8 uur ’s morgens haar dag voor in het lokaal van groep 5. Ze valt in voor een Cirkel-collega die drie dagen op cursus is. ,,Deze leerkracht heeft alles mooi klaargelegd voor me op het bureau, dat is fijn. En het is netjes in de klas. Die dingen zijn belangrijk voor een invaller. Het is ook altijd leuk als een collega ‘hallo’ zegt en je even op weg helpt. Dat gaat goedkomen de komende dagen hier op De Cirkel.”

 Flexibele kinderen

In groep 6/7 van invaller Emma Pleysier peinzen vier jongens (Milo, Brent, Jasper en Mohamed) over hun ervaringen met invallers. Milo lacht: ,,In groep 4 hadden we eens een invaller, die was leuk, we konden haar van alles wijsmaken.” Brent: ,,De vorige hier was niet echt aardig, toen moest iemand tien minuten schrijven omdat hij een paar seconden te vroeg was weggegaan.” Nee, die straf was wel terecht, vinden Mohamed en Milo. Eigenlijk hebben ze wel begrip voor invallers: ,,Want op elke school is het weer anders. Kinderen moeten ook wel meer flexibel zijn, maar sommige kinderen kunnen dat niet.”

Een knuffel voor de juf

Emma Pleysier: ,,Scholen en klassen verschillen enorm, dus als invalleerkracht kun je heel veel stijlen uitproberen. Ik was onlangs in een klas waar ik ontzettend streng moest zijn. Aan het eind van de dag was ik bekaf. Ik dacht dat dat voor de kinderen ook vervelend moest voelen, zo’n strenge juf. Maar aan het eind van de dag kwamen vier meiden me een knuffel geven! Het was helemaal goed.”

Emma Pleysier

 

De Meeloopdagen zijn begonnen!

Stipt 8.10 uur is het team van obs Tuindorp bijeen, zoals elke werkdag. Vandaag zijn er twee gasten bij: Henk en Tom. Ze komen een dag meelopen. Tom in groep 6 en Henk in groep 8. De komende dagen zullen nog acht ‘Meelopers’ op deze basisschool komen rondkijken en meedoen.

,,Welkom,’’ zegt directeur Thea Streng en koppelt de mannen aan ‘hun’ leerkrachten. Na wat afspraken in het team (Wie kan mijn pleinwacht morgen overnemen? vraagt iemand. Hoe is het nu met jou, Achmed? Het gaat beter gelukkig.) wenst Thea Streng alle collega’s een fijne dag en stroomt iedereen voorzien van koffie of thee richting zijn de klas.

Bij het lokaal vertelt Mirjam de Groot aan Tom iets over haar groep en het programma van vandaag. ,,Ik ga straks de stam-plus-t regel uitleggen, misschien kun jij ook met een paar kinderen oefenen?’’

Tom kijkt rond en staat even later heel vanzelfsprekend naast de leerkracht om kinderen bij de deur goedemorgen te wensen. Hij stelt zich meteen voor: ,,Ik ben Tom en loop een dagje mee.’’

 

In groep 8A van Christien Overdiep is de groep bezig met kritisch nadenken over digitale media. Het toeval wil dat Henk afkomstig is uit de ict. ,,Ik overweeg om leraar te worden.’’

Deze week worden vrijwel alle 36 SPO-scholen bezocht door tientallen mensen die eerder in het basisonderwijs hebben gewerkt en willen terugkeren (herintreders) naar de klas. Ook mensen die overwegen of werken in het onderwijs iets voor hen is (zij-instromers) hebben zich opgegeven om op scholen te komen kijken. En Pabo- en Alpo-studenten maken gebruik van de Meeloopdagen, om sfeer te proeven op verschillende SPO-scholen.

SPO Utrecht en NUOVO organiseren deze week voor de tweede keer Meeloopdagen.

 

 

 

‘Terug voor de klas voelt als thuiskomen’

Mensen die overwegen hun oude beroep in het onderwijs weer op te pakken, kunnen van 19 tot en met 22 november gebruikmaken van de Meeloopdagen van SPO Utrecht.

 Dit is een succesvolle mogelijkheid om verschillende basisscholen in de stad Utrecht te bezoeken. Je kunt met leraren, leerlingen en de werkgever praten en ook zelf lesgeven om te ervaren of het leraarschap je bevalt. De eerste Meeloopdagen van SPO Utrecht en NUOVO waren in maart 2018 een landelijke primeur.

Beste keus sinds jaren

Annely Jansen (37) werkt nu op obs Waterrijk in Leidsche Rijn, na een loopbaan in het bedrijfsleven. ,,Ik merkte dat ik eigenlijk erg ongelukkig was in het bedrijfsleven Nu dacht ik: dit is het moment om over te stappen! Het bevalt me super op school, dit is mijn beste keus sinds jaren. Ik ben erg gelukkig hier, het voelt allemaal vertrouwd, alsof ik terug ben bij mijn roots. Het onderwijs voelt als thuiskomen.’’

Herintreden met goede begeleiding

Jan Heine de Vos (59) werkt op de Rietendakschool in Ondiep. Hij is een echte herintreder die na dertig jaar weer terugkeert in het basisonderwijs. ,,Hiervoor heb ik bij Achmea gewerkt. Door het lerarentekort kun je snel aan de slag als herintreder. Ik begon bij een andere stichting, maar die deden niets aan begeleiding. Dat vond ik absurd, na dertig jaar bedrijfsleven is dat echt nodig. SPO Utrecht doet veel aan begeleiding en coaching, je leert hier weer lesgeven. De directeur van de FLEXPool kwam bij mijn lessen kijken en zocht een geschikte school bij mijn wensen. Ik ben nog steeds niet uitgeleerd, maar ik vind het heel fijn om te doen. Het is heerlijk om te werken met jonge mensen om je heen, het onderwijs houdt je jong. Je moet wel gemotiveerd zijn: dit werk is zwaarder, maar veel leuker!’’

Ideale bijbaan

Ook leraren in opleiding en masterstudenten met een onderwijsbevoegdheid zijn welkom bij de Meeloopdagen: SPO Utrecht biedt de ideale bijbaan naast de studie. Lisa Silva Kas (22) werkt een dag per week in de FLEXPool, met Montessorischool Oog in Al als haar ‘stamschool’. De andere dagen besteedt ze aan haar masterstudie educational sciences aan Universiteit Utrecht. Ze rondde vorig schooljaar de academische lerarenopleiding af. ,,Het is een goede combi, het bevalt me goed. Ik vind het fijn om theoretisch bezig te zijn en tegelijk een beetje praktijk te doen. Ik werk een dag op school en volg twee dagen college, de rest van de week besteed ik aan zelfstudie. De dinsdagen bij SPO Utrecht zijn ook lekker om dan even helemaal niet met studeren bezig te zijn.’’

Romi Verschoor (22) werkt twee dagen per week op obs De Koekoek, via de FLEXPool als vervanger voor langere termijn. ,,Ik wilde na mijn ALPO een master volgen, maar liever niet alléén studeren. Ik ben nog niet toe aan de verantwoordelijkheid voor een eigen klas en dit biedt precies de afwisseling waar ik van houd.’’

‘Leraar zijn is leuk’

Romi Verschoor: ,,Leraar zijn is leuk omdat je je eigen ideeën kunt uitvoeren. Als je een leuke les bedenkt, kun je die gewoon uitwerken en geven. Het is een beroep met veel vrijheid. De kinderen zijn enthousiast en eerlijk, die willen wel aan de gang met wat je bedenkt. Ik kan mijn creativiteit kwijt in mijn werk. Er moet natuurlijk ook wel veel, maar je kunt altijd wel een uurtje vinden.’’

Meeloopdagen bij SPO Utrecht

19 tot en met 22 november 2018

Wil je meelopen? Geef je op!

SPO-bestuur is blij met advies Onderwijsraad

Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap‘ is de titel van het advies dat de Onderwijsraad deze week publiceerde. De Tweede Kamer vroeg de Onderwijsraad hoe aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur van leraren kunnen bijdragen aan de beschikbaarheid van voldoende én goede leraren.  De raad pleit voor een nieuwe kijk op het leraarschap, die leidt tot een ingrijpende herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur.

Thea Meijer en Eric van Dorp, bestuur van SPO Utrecht, zijn blij met dit rapport. ,,Het geeft een mooi perspectief voor leraarschap. Dit advies sluit aan bij onze wensen voor goed vakmanschap en doorgaande lijnen in onderwijs.”

Lees de samenvatting: Publiekssamenvatting ‘Ruim baan voor leraren’

3D-printer voor elke SPO-school op Dag van de Leraar 2018

‘We zijn er heel erg blij mee’. ‘We zullen er met veel plezier gebruik van gaan maken’. ‘Wat een ontzettend goed idee, het is een mooie aanwinst voor de school’.

Deze en vorige week worden 3D-printers afgeleverd op alle 36 SPO-scholen: een cadeau ter gelegenheid van de Dag van de Leraar 2018. Ook ontvingen alle collega’s persoonlijk een cadeaubon. Zo steekt het bestuur van SPO Utrecht leerkrachten op 5 oktober een hart onder de riem. ,,We zijn trots op alle professionals in de scholen die elke dag goed onderwijs mogelijk maken en samen werken aan schoolontwikkeling,’’ aldus het bestuur.

Martijn Staats, directeur van de Anne Frankschool: ,,De 3D-printer past goed in de ontwikkeling op ict-gebied op onze school de laatste jaren. Het is echt een tof cadeau.’’

Myra Klein Jäger, directeur van de Dr. Bosschool: ,,Het team vindt de 3D-printer ontzettend leuk! We gaan een plan maken om de 3D-printer in alle groepen goed te gebruiken met de kinderen. Dat komt goed. Bij ons heeft groep 8 al een 3D-printer in bruikleen van grafische school X-11, waarmee we een samenwerkingsverband hebben.’’

SPO Utrecht bouwt energieneutrale scholen

SPO Utrecht laat al zijn nieuwe openbare basisscholen volledig energieneutraal en zo duurzaam mogelijk bouwen. De komende jaren staan vijf nieuwe schoolgebouwen in de stad Utrecht gepland.

SPO Utrecht gaat hiermee een flinke stap verder dan de huidige standaard en voldoet waarschijnlijk meteen aan de milieueisen die vanaf 2021 aan nieuwbouw van scholen worden gesteld. Door nu al volledig energieneutrale basisscholen te realiseren, kiest SPO Utrecht voor optimale duurzaamheid. Een energieneutraal schoolgebouw wekt zelf de energie op die nodig is om het te verwarmen, te koelen en te verlichten (EPC=0). Zo’n schoolgebouw heeft een lange levensduur en een prettig en schoon binnenklimaat.

Verantwoordelijkheid

Eric van Dorp, college van bestuur van SPO Utrecht: ,,Wij voelen een grote verantwoordelijkheid jegens kinderen, die recht hebben op een schone toekomst. Met energieneutrale scholen leveren we een bijdrage aan duurzaam bouwen en we sparen energie voor de toekomst. Uiteindelijk profiteren de scholen zelf ook van het voordeel op de rekening.’’ SPO Utrecht is het schoolbestuur van alle openbare scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht.

Investeringen

De investeringen die nodig zijn om een energieneutraal gebouw te realiseren, betaalt het schoolbestuur uit de eigen reserves. Deze extra kosten worden binnen en een aantal jaren terugverdiend, doordat het gebouw zelf de energie opwekt die nodig is voor verwarming, koeling en verlichting. Zo is het bouwen van een energieneutraal schoolgebouw volledig kostendekkend. De businesscase die hieraan ten grondslag ligt, is gemaakt in samenwerking met ICS adviseurs.

Vijf energieneutrale basisscholen

SPO Utrecht zal de komende drie jaar in elk geval vijf basisscholen volledig energieneutraal laten bouwen. Het gaat om SO Fier aan de Winklerlaan en de Kees Valkensteinschool in de nieuwe (gasloze!) wijk Haarzicht in Vleuten. Daarna volgen Kindcentrum Rijnvliet in De Meern, obs Jules Verne in Ondiep en obs Pantarijn in De Meern.

 Voorloper

SPO Utrecht is voorloper op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid in het basisonderwijs. Al sinds zeven jaar plaatst ze zonnepanelen op daken van de openbare basisscholen in de stad. In 2013 won de nieuwbouw van een van de SPO-scholen, de Anne Frankschool, de Milieuprijs van de gemeente Utrecht. SPO Utrecht is ook de initiatiefnemer van de gemeentelijke pilot met de energiescan/energiecoach, die leraren en leerlingen op bestaande basisscholen bewust maakt van hoe zij omgaan met energie (en zorgt voor energiezuiniger gedrag).

De Raad van Toezicht van SPO Utrecht ondersteunt de keuze van het bestuur van SPO Utrecht van harte.

Lees het artikel over SPO Utrecht en energieneutrale scholen in het vakblad Schooldomein oktober 2018.

Kindcentrum Rijnvliet (start bouw wordt binnen enkele maanden verwacht)

SO Fier (start bouw wordt in november 2018 verwacht)

Kees Valkensteinschool (start bouw wordt in november 2018 verwacht)

Koersbijeenkomst met partners

Staf en directeuren hebben de afgelopen maanden samen de koers van SPO Utrecht voor de komende vier jaar uitgezet. Het is duidelijk in welke richting we ons willen ontwikkelen, maar hoe kijken professionele partners van SPO Utrecht aan tegen onze plannen?

Mensen met wie we samenwerken, kregen woensdag 19 september de gelegenheid om inhoudelijk te reageren. Hun aanvullingen, aanscherpingen, kritische opmerkingen en steunbetuigingen, worden meegewogen in het nieuwe Koersplan 2018-2022.

Wie zijn er? Mensen van de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, partners met wie we samenwerken bij de overgang naar het voortgezet onderwijs (Sterk VO), van Youké, van het Samenwerkingsverband Utrecht PO, van voorschool en kinderopvang, een MR-ouder en enkele leerkrachten. Ieder reageert vanuit de eigen expertise op de kern van onze nieuwe koers. Directeuren vragen de partners om toelichting en noteren hun steun en kritiek.

Een bijzondere bijeenkomst! In een open sfeer ontstaan mooie, kritische, maar vooral ook heel enthousiaste gesprekken over onderwijs. Aan de drie tafels gaat veel aandacht uit naar het realiseren van allerlei vormen van samenwerking, naar de noodzaak om systemen te doorbreken en naar het koesteren van vakmanschap in het onderwijs.

Eind dit jaar wordt het volgende Koersplan gepubliceerd. Het draait om ‘de kracht van vakmanschap’. (Of vak-mens-schap, zoals een van de partners opperde.) Later meer hierover!

Obs Waterrijk geeft het goede voorbeeld in anti-pest-week

Op obs Waterrijk in Leidsche Rijn gaf onderwijsminister Arie Slob vanmorgen, samen met 150 enthousiaste leerlingen van groep 6,7,8, het startsein voor de Week Tegen Pesten. Slob gaf Waterrijk een mooi compliment. ,,Ik ben onder de indruk van de mooie sfeer in deze school. Pesten wordt benoemd, er is vertrouwen. Dit wens ik elke school in Nederland toe!”

Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen niets durven te zeggen als ze worden gepest, of als ze zien dat een ander kind wordt gepest. Op Waterrijk is dat anders. Toen presentator Anne-Mar Zwart (van Zapp) de kinderen in de zaal de stelling voorlegde of ze pesten zélfs bij de leerkracht zouden melden als de pester dreigde hen ‘in elkaar te slaan’, stonden 149 kinderen op: ja, dat doen we.

Eén jongen bleef zitten. Hij vertelde eerlijk: ,,Ik ben gewoon niet echt zo stoer, ik word een beetje bang dat hij mij ook zal gaan pesten.” Best moedig om dat zo te vertellen in een grote zaal… Hij kreeg een tip van Meester Yasin (bekend als YouTube-vlogger): ,,Los het samen met de leraar op.” En de tip van Anne-Mar Zwart: ,,Vertel het samen met andere kinderen aan je leraar. Kijk maar om je heen: iedereen wil je helpen!”

Directeur Kirsten Lammers vertelde vooraf: ,,We zijn een Vreedzame School, onze school is een veilige omgeving voor kinderen, hier wordt minder gepest. Natuurlijk komt het wel voor, maar ik ben heel trots op de manier waarop we ermee omgaan. We nemen het altijd serieus, we betrekken ouders er snel bij en zoeken samen met het kind uit wat er aan de hand is. Wat zijn de feiten, wat wil het kind zelf, wat is een positieve oplossing. Ik denk dat we het als team goed doen. We voelen ons ook als leerkrachten veilig bij elkaar en ik denk dat kinderen dat voelen, dat is een goede basis.”

Denise, Charlotte, Muamel en Gino uit groep 8c zijn lid van de Anti Pest Club.

 

 

 Vlak voor de opening van de Week tegen Pesten op obs Waterrijk in Leidsche Rijn:Kirsten Lammers, directeur van obs Waterrijk, Arie Slob, minister van onderwijs, Yasin Yaylali, leraar en vlogger, Anne-Mar Zwart, presentator van Zapp, de Anti Pest Club, en een vertegenwoordiger van de stichting School en Veiligheid.

 

Wij stimuleren sport en bewegen!

Op de basisscholen van SPO Utrecht wordt sporten en bewegen van kinderen al sinds jaren structureel gestimuleerd. Zeker onze scholen in wijken waar kinderen niet altijd vanzelfsprekend lid zijn van een sportvereniging, voelen die verantwoordelijkheid. Maar wel: samen met de ouders.

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving brachten deze week een gezamenlijk advies uit: (basis)scholen moeten leerlingen meer laten bewegen. Dat is precies waar op de 36 scholen van SPO Utrecht al jaren aandacht voor is.

Op tien van onze scholen hebben we flink geïnvesteerd in een succesvol programma (Beweegwijs), dat kinderen meer laat bewegen tijdens de pauzes. Schoolpleinen zijn specifiek ingericht om kinderen te verleiden tot actief bewegen en sporten. En het werkt.

De vier openbare basisscholen in Overvecht (OBO Spoorzicht, OBO de Gagel, OBO de Watertoren en OBO de Klopvaart) ontwikkelden drie jaar geleden het beweegprogramma OBO Moves!

Begeleiders van buitenschoolse opvang, sportverenigingen en andere activiteiten na schooltijd worden begeleid door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van deze scholen. Kinderen maken in de pauzes kennis met allerlei sporten en spelen en leren ook sportief gedrag. De schoolpleinen zijn zo ingericht dat kinderen op verschillende manieren actief kunnen spelen. Meer hierover:

Zes andere SPO-scholen werken sinds twee jaar met het programma Beweegwijs. Hun schoolpleinen zijn zorgvuldig opnieuw ingericht met materialen die echt uitnodigen tot bewegen en ook de kwaliteit van het bewegen aantoonbaar verbeteren. Er zijn plekken op het plein waar kinderen samen (leren) spelen, waar ze sportief worden uitgedaagd om hun prestaties te verbeteren. SPO-scholen die werken met het programma Beweegwijs zijn: de Rietendakschool in Ondiep, de Herderscheeschool, de Prinses Margrietschool en De Cirkel in Zuilen, De Panda en de Luc Stevensschool in Kanaleneiland.

Burgemeester opent in november 2016 het vernieuwde schoolplein van de Rietendakschool, een plein dat kinderen stimuleert om te bewegen.

 

De Klimroos is klaar voor nieuw schooljaar

Interim-directeur Ferdinand Holthuysen, team en ouders van De Klimroos hebben de afgelopen vakantieweken keihard gewerkt om hun school intern te verhuizen en opnieuw in te richten. Met een mooi resultaat: de school was vanmorgen, op 27 augustus, helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar.

Vrijdagmiddag 24 augustus was er al een inloopuur: ouders en kinderen konden vast komen kijken. Het was soms even wennen: “Waar zit nu mijn groep?” “Moet ik naar boven?”. Maar gelukkig constateerden  ouders en kinderen met eigen ogen dat alles er nog was, al vonden ze het soms op een andere plek: de eigen groepslokalen, de speelzaal, het MAAKlab, de bibliotheek en de nieuwe teamkamer. De Klimroos kon dus  vanmorgen ‘gewoon’ van start!

De rechter bepaalde op 31 juli, middenin de zomervakantie, dat De Klimroos komend schooljaar het gebouw moet delen met de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam. Meteen nadat de gemeente Utrecht op 6 augustus de lokalen had verdeeld, is het team aan de slag gegaan.

Kindcentrum Rijnvliet van start!

Kindcentrum Rijnvliet is vanochtend, na jaren voorbereiding, feestelijk van start gegaan. De allereerste leerling kreeg een warm welkom. Zij mocht het lint verbreken toen ze haar eerste stappen over de drempel zette. Het aantal kinderen zal de komende maanden groeien.

Kindcentrum Rijnvliet is gevestigd in de gelijknamige nieuwbouwwijk in De Meern en biedt geïntegreerd onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Middenin Rijnvliet wordt een bijzonder onderkomen gebouwd, dat speciaal is ontworpen voor het kindcentrum. Tot dit gebouw klaar is, maakt kindcentrum Rijnvliet gebruik van een tijdelijk onderkomen in het zuiden van de wijk. Het integraal kindcentrum is het eerste in de stad Utrecht en is een gezamenlijk initiatief van SPO Utrecht en Kind & Co.

Op 21 september is er open huis in kindcentrum Rijnvliet.

 

 

Johan de Wittschool weer zelfstandig

De Johan de Wittschool aan het Beethovenplein is per 1 augustus 2018 weer een zelfstandige basisschool met een eigen BRINnummer en een eigen directeur. Twintig jaar geleden fuseerde de Johan de Wittschool met Montessorischool Oog in Al en deelden ze een directeur.

De Johan de Wittschool is nu een groeiende basisschool in een buurt met veel jonge gezinnen. De nog relatief kleine school (tien groepen) is gehuisvest in een prachtig historisch gebouw aan het Beethovenplein in Oog in Al. Het pand biedt echter slechts ruimte voor zeven klassen en een speellokaal. De afgelopen jaren werd deze openbare school in de wijk West populairder. Het complete team behaalde alle diploma’s om Daltonschool te worden. De focus ligt hier op het totale kind en niet alleen op cognitieve kennis. En het aantal schoolkinderen in de wijk groeit.

Tijdelijke lokalen op het schoolplein

Twee kleutergroepen beginnen het schooljaar aanstaande maandag in twee tijdelijke lokalen op het schoolplein. De buitenspeelruimte voor alle kinderen is hierdoor gekrompen. Maar nu zijn tenminste alle tien groepen onderdak. En dat is een hele opluchting voor directeur Jasper Bunt. ,,Maar het blijft schipperen de komende tijd, het gebouw past ook nu nog niet goed. Groep 8 krijgt les op zolder en deelt die ruimte met de buitenschoolse opvang.’’

Recht op meer lokalen

1 oktober 2018 is de teldatum in het onderwijs. Op grond van het huidige aantal leerlingen heeft de Johan de Wittschool recht op meer ruimte: tien lokalen (negen plus een speellokaal). De daadwerkelijke beschikbaarstelling van deze extra lokalen door de gemeente, vindt echter pas anderhalf jaar later plaats: per 1 januari 2020. Zo is de procedure. Omdat je kinderen nu eenmaal niet anderhalf jaar kunt opstapelen, heeft het schoolbestuur SPO Utrecht zelf voor een noodoplossing gezorgd en twee tijdelijke lokalen op het schoolplein neergezet.

Gemeente zoekt locatie

De gemeente Utrecht is al enige tijd op zoek naar een locatie in Oog in Al, om de groei van het aantal leerlingen in deze wijk op te kunnen vangen. Het bieden van onderwijsruimte, is de taak en de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit najaar zal de gemeentelijke afdeling Onderwijshuisvesting het college een voorstel doen voor een tweede locatie voor de Johan de Wittschool. De gemeente streeft ernaar de benodigde extra lokalen op een tweede locatie in de wijk, per 1 september 2020 beschikbaar te hebben.

Een echte wijkschool

De Johan de Wittschool is een echte gemengde wijkschool waar alle kinderen welkom zijn. Sommige ouders kiezen bewust voor openbaar onderwijs en komen daarom naar de Johan de Wittschool. Sinds 2012 worden alleen kinderen die in de wijk West wonen, ingeschreven.

De Kaleidoskoop compleet in vernieuwd gebouw Columbuslaan

Eindelijk samen. In de zomervakantie is openbare basisschool De Kaleidoskoop in het pand aan de Columbuslaan getrokken. Nu zit de hele school voor het eerst op één locatie in de wijk Kanaleneiland. Het gebouw is ingrijpend aangepast aan de wensen van de school, passend bij de onderwijsvisie.

,,Fantastisch!’’ reageert directeur Marloes Hopman. ,,Na zoveel jaar zijn we nu als team samen. Er is een heel fris, nieuw gebouw opgeleverd, met een nieuwe trap, meer ruimte voor leerpleinen en een vernieuwde buitenkant. Onze hele school is opgepimpt! De Kaleidoskoop is een mooie school in de wijk.’’

Vele jaren was de basisschool verdeeld over twee locaties. Eerst, naast de Columbuslaan, ook aan de Marco Pololaan helemaal in het zuiden van de wijk. De laatste jaren in het met de Da Costaschool gedeelde gebouw Marco Polo aan de Afrikalaan. Afgelopen schooljaar is een grote groep 8 van school gegaan en nu is het niet meer nodig om nog op twee locaties te werken. ,,We passen er straks allemaal in.’’ En een basisschool in één gebouw is niet alleen financieel efficiënter.

Directeur Marloes Hopman: ,,We kunnen nu vol gaan voor onze identiteit, onze schoolcultuur vormgeven zonder consessies. Wij zijn de basisschool ‘waar je leert te durven… en durft te leren’. De Kaleidoskoop is een plek waar kinderen geborgenheid vinden, erbij horen, waar de dingen rustig, vertrouwd en voorspelbaar zijn. Dat is heel belangrijk voor kinderen, net als het gevoel dat ze erbij horen. In deze wijk moet je lef hebben om te durven leren en je kop boven het maaiveld uit te steken. Hierbinnen vind je een kleine, overzichtelijke, veilige school, waar je ook leert hoe je met elkaar omgaat.’’

De directeur en het team verheugen zich op het komende schooljaar. ,,Korte lijnen, elkaar dagelijks zien, samen afstemmen en echt één team vormen. De school is verbouwd, er zijn twee leerpleinen waar kinderen zelfstandig kunnen werken. Er zijn lokalen voor techniek en onderzoekend leren. Onze leerlingen krijgen de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te dragen. We hechten erg aan eigenaarschap van leren en kunnen dat nu beter vormgeven,’’ aldus Marloes Hopman.

De verbouwing is in de zomervakantie afgerond. Twee trappen zijn gesloopt en muren sneuvelden, om ruimte te maken voor een ruime vide met leerpleinen. De buitenkant is opnieuw geschilderd. Ander materiaalgebruik geeft het gebouw een compleet nieuw aanzien. De Kaleidoskoop wacht een frisse start in het nieuwe schooljaar.

De Klimroos maakt ruimte

8 AUGUSTUS 2018 – De rechter heeft op 31 juli bepaald dat openbare basisschool De Klimroos en de islamitische basisschool het schoolgebouw aan de Eerste Oosterparklaan in Parkwijk Leidsche Rijn moeten delen. Bestuur SPO Utrecht, directeur en leerkrachten van De Klimroos maken nu in volle vaart ruimte voor de islamitische school en willen op korte termijn afspraken maken over het gebruik van gezamenlijke ruimtes.

 Maandagochtend 6 augustus heeft de gemeente Utrecht met SPO Utrecht afspraken gemaakt over de verdeling van het schoolgebouw. Welke lokalen zijn voor De Klimroos, welke lokalen voor de islamitische school? Een kleine interne verbouwing is nodig.

Maandagmiddag 6 augustus hebben de leerkrachten van De Klimroos meteen een intern verhuisplan gemaakt. Diezelfde middag zijn door de schooldirecteur met het bouwbedrijf afspraken gemaakt over het verplaatsen van materialen van De Klimroos.

Dinsdagochtend 9 augustus: de lokalen voor de islamitische school worden leeg gemaakt.

De islamitische basisschool kan dus beschikken over haar eigen lokalen, ruim voor 20 augustus. Volgens de gemeente zal de islamitische basisschool vanaf 20 augustus gebruikmaken van het gebouw.

Maandagmiddag 6 augustus heeft Eric van Dorp (SPO Utrecht) bestuur en directie van de islamitische basisschool uitgenodigd voor een overleg op zeer korte termijn over praktische zaken zoals het gebruik van plein en speellokaal.

Er is immers maar één speelzaal in het gebouw, die beurtelings door beide scholen zal moeten worden gebruikt. Ook over het gebruik van de schoolpleinen in de pauzes moeten praktische afspraken worden gemaakt. En over het beheer en de verdeling van geld: er is één verwarmingsinstallatie in het gebouw. De aanwezigheid van de betrokken schooldirecteuren bij dit gesprek is van belang.

Eric van Dorp lichtte op 8 augustus toe: ,,Dit overleg moet vooral door de directeur worden gevoerd, want de directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van de eigen school. Ik houd me daar als bestuurder van 36 scholen nu eenmaal niet mee bezig. Ik heb 6 augustus bestuur en directie van de islamitische school onmiddellijk uitgenodigd voor dit overleg, maar heb nog geen reactie van hen ontvangen. Ik ben onaangenaam verrast dat de heer El Kodady van basisschool Al Arqam nadat hij mijn uitnodiging heeft ontvangen, vandaag in de krant meldt dat wij de zaak traineren. Dat is niet juist.’’

Publicatie jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 van SPO Utrecht is gepubliceerd op deze website. In 2017 telde SPO Utrecht 35 openbare scholen, waar ruim 1.100 personeelsleden het onderwijs verzorgden voor circa 10.000 kinderen in de stad Utrecht.

Het geven van goed onderwijs is de primaire taak van SPO Utrecht. Op alle scholen wordt hard gewerkt aan schoolontwikkeling en eigentijds onderwijs. Er wordt actief geleerd door kinderen en leraren, in een professionele werkomgeving.

In 2017 werd het lerarentekort goed voelbaar. Veel collega’s hebben actief gewerkt aan het werven, opleiden en begeleiden van nieuw personeel. Ondanks die inspanningen, werd duidelijk dat onvoldoende kwalitatief goede leraren beschikbaar waren voor alle werkzaamheden. Door de collega’s op de scholen werd veel werk verzet om het onderwijs te verzorgen, ook als geen invalleraren beschikbaar waren. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben hiervoor veel waardering.

Met dit jaarverslag laat SPO Utrecht zien waar zij staat en legt zij verantwoording af voor haar werk, aan allen die bij SPO Utrecht betrokken zijn.

Lees hier het jaarverslag 2017.

Kindcentrum Rijnvliet krijgt een spannend gebouw

Kindcentrum Rijnvliet krijgt een licht, ruim en energieneutraal gebouw. Kinderen kunnen zich vanaf december 2019 samen ontwikkelen in dit multifunctionele pand waar avontuur centraal staat. Ze kunnen bijvoorbeeld ‘boodschappen doen’ in het Voedselbos, lopen gewoon over de passage die het kindcentrum met het bos verbindt!

Het ontwerp van negen graden architectuur uit Amersfoort is met enthousiasme ontvangen door opdrachtgever SPO Utrecht, KMN Kind & Co en de gemeente Utrecht. SPO Utrecht realiseert een 100 procent energieneutraal gebouw door zelf een rendabele investering te doen.

Op de begane grond worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in vier eigen ruimtes. Beneden zijn ook speelzalen en drie ateliers met grote ramen die uitkijken op het tegenover gelegen Voedselbos. De zes ruimtes voor kinderen van 4 tot 6 jaar liggen pal boven die van de jongste kinderen. Deze verdiepingen zijn (ook) met elkaar verbonden door een spannend speelhuis. De eerste etage telt in totaal twaalf groepsruimtes met leerpleinen en op de tweede is ruimte voor nog vier groepen met leerpleinen. De grote gymzaal krijgt een interactieve speelwand. Deze sportzaal heeft een eigen ingang en kan ook door anderen worden gehuurd.

Binnen is buiten, buiten is binnen

Het kindcentrum gaat straks echt deel uitmaken van de nieuwe wijk Rijnvliet, dus de architecten kregen ook de opdracht om voor verbindingen tussen binnen en buiten te zorgen. Opvallend is de verbinding die zich op één hoog dwars door het gebouw slingert. Via deze route loop je vanuit de wijk naar binnen bij het kindcentrum én kun je veilig doorsteken naar het Voedselbos. In dit stukje natuur in de wijk zijn allerlei vruchtdragende bomen, struiken en planten voorzien en het biedt volop speelmogelijkheden.

Eén organisatie

In Kindcentrum Rijnvliet zijn onderwijs, opvang en buitenschoolse activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar geïntegreerd. SPO Utrecht, bestuur voor openbaar primair onderwijs in Utrecht en KMN Kind & Co (kinderopvang in Midden-Nederland) ontwikkelen hiervoor een gezamenlijke organisatie. Het managementteam bestaat vanaf augustus 2018 uit Annelies Meijer (directeur kindcentrum, vanuit SPO Utrecht) en Renske Wildeman (clustermanager vanuit Kind & Co).

 Tijdelijke locatie

Kindcentrum Rijnvliet gaat van start in een tijdelijke locatie aan Sportpark Rijnvliet 3. De eerste leerlingen worden verwacht vanaf augustus 2018. Dit najaar worden ook de eerste huizen in de nieuwe wijk opgeleverd. Het gebouw van het kindcentrum wordt volgens planning in december 2019 in gebruik genomen.

Kindcentrum Rijnvliet heeft een website: www.kindcentrumrijnvliet.nl.

Bijzonder ontwerp voor SO Fier

Het ontwerp voor de nieuwbouw van SO Fier is helemaal af. Aan de buitenkant zie je mooi gebruik van baksteen met afwisselend metselwerk. Binnen straks een bijzondere trap en een indeling van groepsruimten rondom een patio. Binnenkort verrijst aan de Winklerlaan een heel bijzonder en energiezuinig schoolgebouw in de groene omgeving.

Het mooiste

,,Het mooiste vind ik de ronde vormen,’’ zegt adjunct-directeur Inge Kluitman. Zij begeleidt de nieuwbouw van haar school. ,,En de mooie trap!’’ SO Fier is een school voor primair speciaal onderwijs, voor kinderen met specifieke vragen rond gedrag. Dit schoolgebouw is speciaal voor hen ontworpen door EVA architecten uit Utrecht.

,,We kijken vooral heel erg uit naar de ruimte die we straks krijgen,’’ vertelt Inge Kluitman. ,,Heerlijk, want we groeien hier in de tijdelijke locatie in Overvecht inmiddels uit ons jasje. We verheugen ons er op dat elke klas er straks een kleine eigen ruimte bij heeft, zodat je eventueel met een kind rustig apart iets kunt doen.’’

Bijzondere periode

Architect Jeroen Baars blikt terug op een bijzondere periode. ,,Het was een erg leuke opdracht, omdat de wensen van de school zo specifiek waren. We hebben prettig samengewerkt met SPO Utrecht en met de schooldirecteur, zij ging er echt voor. Mooi dat het is gelukt vier clusters in de school te maken, met eigen leerpleinen, waar toch onderling contact mogelijk is. Ik ben zeker tevreden over het resultaat!’’

Verticaal metselwerk

,,Bijzonder vind ik dat we er in zijn geslaagd een totaalontwerp te maken. De school en de gymzalen zijn aan elkaar gekoppeld door de entree van de school. De twee delen worden bijeengehouden door een band van verticaal metselwerk. Dat slingert als een soort elastiek om de twee gebouwen. Het is een zuiver, eenduidig ontwerp in een heel groene omgeving.’’

Groene omgeving

In die groene omgeving komen speelruimtes voor de kinderen, met onder meer verzonken voetbalkooi en een kunstobject, waarover de leerlingenraad van SO Fier heeft meebeslist. De gymzalen zijn na schooltijd toegankelijk voor gebruik door derden, via een aparte ingang. Aan de straatzijde wordt het gebouw afgeschermd door planten, bomen en struiken. De bouw begint naar verwachting na de zomervakantie.

 

 

 

Goed resultaat bij eerste bestuursinspectie

De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Obs Overvecht, obs Tuindorp en Apollo 11 verdienden zelfs het oordeel ‘goed’ van de inspectie. Als een van de eerste besturen is SPO Utrecht onderzocht volgens het nieuwe wettelijk kader en de nieuwe werkwijze.

 Voorzitter Thea Meijer: ,,We zijn tevreden met dit resultaat. Het is een realistisch oordeel. Het is fijn dat de inspectie goed heeft gekeken naar de manier waarop wij werken aan onderwijskwaliteit en ons zo een spiegel voorhoudt.’’

Positief

Vanaf dit schooljaar onderzoekt de onderwijsinspectie niet meer alleen de kwaliteit van de individuele scholen, maar ook de kwaliteit van het schoolbestuur. Wordt voldoende gestuurd op kwaliteit van de scholen? Is de organisatie financieel op orde? Op beide vragen is het antwoord voor SPO Utrecht positief.

Tegelijkertijd onderzocht de inspectie ook onderdelen van de kwaliteit van twaalf van de 36 SPO-scholen. De meeste werden op deze onderdelen beoordeeld met ‘goed’ of ‘voldoende’. Voor drie scholen kreeg het bestuur op de onderzochte onderdelen een herstelopdracht. Dat is herkenbaar, want dit past bij de herstelaanpak die deze scholen al met het bestuur uitvoeren. De komende jaren zijn andere SPO-scholen aan de beurt voor thema-onderzoeken. Het volgende grote bestuursonderzoek is weer over vier jaar.

Drie scholen ‘goed’

Twee onderzochte SPO-scholen werden door de inspectie als ‘goed’ beoordeeld: obs Overvecht, obs Tuindorp. Apollo 11 kreeg al voor de zomervakantie het oordeel ‘goed’. De mogelijkheid om voor een ‘goed’ te gaan, is nieuw. Zo kunnen scholen, en ook schoolbesturen, aantonen dat ze duidelijk uitstijgen boven de basiskwaliteit.

‘SPO Utrecht stijgt uit boven basiskwaliteit’

De inspectie vat het oordeel over de kwaliteitscultuur zo samen: ‘SPO Utrecht stijgt uit boven de basiskwaliteit. In alle lagen van de organisatie is duidelijk sprake van een professionele kwaliteitscultuur. Vooral in de manier waarop het tegenspraak bevordert en faciliteert en de dialoog over zijn onderwijs in- en extern voert.’

Uitdaging

Vanzelfsprekend zijn er ook punten voor verbetering. Thea Meijer: ,,Onze grootste opdracht én uitdaging is dat scholen hun eigen doelen en normen goed formuleren. Dat gaan we in de nieuwe schoolplannen oppakken.’’ Ook kunnen sommige SPO-scholen beter gebruikmaken van het afleggen van externe verantwoording via Scholen op de Kaart en kan in het jaarverslag van SPO Utrecht concretere informatie worden gegeven over de leerresultaten op de SPO-scholen voor speciaal onderwijs.

Lees het volledige inspectierapport.

De Panda laat waarde van groep 2-3 zien

Waarom obs De Panda een groep 2-3 heeft, staat uitgebreid beschreven in Het Onderwijsblad van maart 2018. ,,We merken al jaren dat kinderen soms moeite hebben (…) met de overgang naar groep 3, waar het accent toch meer op het ‘schoolse’ leren ligt,’’ zegt leerkracht Sarina Vergunst van groep 2-3 op De Panda.

Met een goede doorstroom van kleuters is de laatste jaren veel ervaring op gedaan. SPO-scholen gaan er op verschillende manieren mee om, passend bij het karakter van de eigen school en de wijk.

Sommige scholen kiezen voor samenvoeging van groep 2 en 3, zoals De Panda in Kanaleneiland. Ook de Margrietschool in Zuilen heeft een groep 2-3.

De Klimroos in Leidsche Rijn werkt met fasenonderwijs: hier zit de tweede helft van groep 2 (fase 4) samen met de eerste helft van groep 3 (fase 5) in fase 4/5.  Zowel fase 4 als fase 5 volgen kinderen de instructie van het leren lezen en rekenen. Daarnaast hebben alle kinderen veel gelegenheid om te spelen. Wie in lees- en rekenontwikkeling verder is, wordt zo goed uitgedaagd.

Veel SPO-scholen kiezen ervoor de onderzoekende, ontdekkende en speelse leerhouding die kleine kinderen van nature hebben, bewust te blijven stimuleren in de hogere groepen. Dat gebeurt bijvoorbeeld op obs Voordorp in groep 3 tot en met 8.

Grote belangstelling voor meeloopdagen SPO Utrecht

Er is grote belangstelling voor de meeloopdagen van SPO Utrecht en NUOVO. Zeventig mensen nemen de komende dagen ‘live’ een kijkje op een van de Utrechtse openbare scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Het NOS Journaal en het Jeugdjournaal maakten een item op OBS Pantarijn in De Meern en op de Kees Valkensteinschool in Vleuten. Het nieuws is maandag uitgezonden (zie de afbeeldingen). Bekijk het filmpje op nos.nl

Wie zich wil oriënteren op een onderwijsbaan, is van maandag tot en met donderdag welkom op een van de openbare scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Utrecht. De belangstelling is groot. 28 scholen doen mee, zeventig kandidaten hebben zich aangemeld. Zij mogen kijken in de klas, praten met leraren en leerlingen en ook uitproberen hoe het is om les te geven.

Deze manier om zij-instromers en herintreders vanuit de praktijk te informeren, is nieuw in Nederland. Meer informatie? Mail naar: Mieke.Hartog@spoutrecht.nl

Mieke Hartog, adviseur personeel SPO Utrecht in het NOS Journaal

NOS Journaal: Eén van de mensen die zich oriënteert op een onderwijsbaan, is te gast op de Kees Valkensteinschool.

 

Geslaagde SPO Utrecht Personeelsdag

TivoliVredenburg was 19 maart de hele dag gevuld met ruim duizend personeelsleden van 35 scholen van SPO Utrecht.

Lees het verslag in het magazine Creativi tijd!

Bij de entree van het muziekcentrum verwelkomden alle schooldirecteuren ’s morgens hun collega’s bij een eigen tafel en logo: een imposant gezicht, zoveel scholen in een rij.

De dag stond in het teken van creativiteit. Tientallen workshops, lezingen en trainingen verdiepten kennis en vaardigheden van de leraren en leidinggevenden. Er was ook tijd voor ontmoeting, ontspanning en vrolijkheid.

Als schoolbestuur primair onderwijs organiseert SPO Utrecht elke drie jaar een gezamenlijke personeelsdag. Dit was de derde editie.

Met ook trainingen rond nieuwe digitale technieken en een duik in het brein met Erik Scherder

Foto’s: BM Fotografie

SPO-scholen dicht op 19 maart

Op maandag 19 maart 2018 zijn alle scholen van SPO Utrecht gesloten. Het voltallige personeel komt dan bijeen voor de driejaarlijkse personeelsdag, die dit jaar in TivoliVredenburg in Utrecht plaatsvindt.

Tijdens deze SPO-Personeelsdag maken ruim duizend medewerkers een persoonlijke selectie uit tientallen lezingen, workshops en bijeenkomsten met bekende sprekers en bijzondere talenten. Alles is gericht op het realiseren van ‘goed onderwijs voor ieder kind’, dit keer rond het thema creativiteit.

De SPO-Personeelsdagen zijn bedoeld als inspiratie voor het onderwijsvak en vormen ook een mooie gelegenheid om collega’s van alle 35 SPO-scholen te ontmoeten.

Een greep uit de reacties tijdens de vorige SPO-Personeelsdag in 2015:

Leerkracht groep 3 obs Vleuterweide: ‘’Ik vind het heel fijn om op deze manier contact te hebben met collega’s van andere scholen.’’

Leerkracht Jenaplanschool Wittevrouwen: “De workshop van Kees Meijlink over kritisch denken was erg interessant. Echt om over na te denken. Het is fascinerend om te merken hoe verschillend iedereen omgaat met dit onderwerp en ook hoe kinderen er tegenaan kijken. Het inspireert me. Ik leer kleuters zelfstandig te worden en als ze spelen gaat dat heel natuurlijk. Het is een leuk idee om de kleuters een probleem te geven, dat ga ik uitproberen!”

Manager van obs Kaleidoskoop: “Het is heel inspirerend te bedenken waar de toekomst naartoe gaat. In dit digitale tijdperk verdwijnen banen en dat gaat zo razendsnel, we weten nog zo weinig. Ik heb vijftien jaar ervaring en ja, ik heb wel zin in die toekomst. We moeten goed nadenken hoe we het gaan doen, welke weg we inslaan. Deze dag is heel inspirerend, het maakt iets los bij mij.”

Leerkracht Kees Valkensteinschool: “Ik heb de workshop van Cornelie Kool gevolgd. Het woord ‘eigenwijs’ is me het meest bijgebleven. Eigenlijk doen we alles volgens de regels en dat is precies waar ik weleens mee worstel. Ik wíl wel ‘out of the box’ denken, maar in het onderwijs is ‘in the box-denken’ onderdeel van de cultuur. Ik wil mijn passie volgen, Cornelie daagde me uit om op mezelf te vertrouwen. Ik voel me gesteund en tegelijk voel ik me uitgedaagd.”

Vakleerkracht obs De Klim: ‘’De speech van Ellen Emonds was verrassend. Dat je als docent ook kunt worden buitengesloten… Het is zo gewoon dat je soms ‘moeilijke’ leerlingen even laat afkoelen, het is echt een eyeopener voor mij dat het ook anders kan.’’

 

Onderwijsachterstandenbeleid op losse schroeven…

SPO Utrecht vraagt, samen met andere besturen en PO-Raad, aandacht van de politiek voor behoud van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De voorstellen van minister Slob betekenen een forse achteruitgang voor kansarme kinderen in Utrecht.

 Op 15 maart om 11.30 uur in de Klompezaal van de Tweede Kamer, komt in een algemeen overleg het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid aan de orde. Vragen van Kamerleden worden dan besproken. Het op 14 februari geplande debat in de Tweede Kamer is uitgesteld, omdat Kamerleden eerst meer willen weten over mogelijke alternatieven voor het voorstel van onderwijsminister Arie Slob.

Het lijkt er op dat de stad Utrecht vanaf 2019 fors gaat inleveren op gemeentelijke OAB-middelen én op de lumpsum. ,,We hopen dat de Kamer, die inmiddels veel vragen over de plannen gesteld heeft, goed nadenkt over het te nemen besluit,’’ aldus Thea Meijer, voorzitter van het college van bestuur van SPO Utrecht.

Het totaal beschikbare budget voor het bestrijden van onderwijsachterstanden hangt op dit moment af van het opleidingsniveau van ouders. Hoe lager het niveau, hoe hoger het budget. Omdat het opleidingsniveau in Nederland al jaren stijgt, daalt dus het budget, terwijl de feitelijke achterstanden in het onderwijs niet afnemen. Sinds 2011 is hiervoor landelijk al 140 miljoen euro minder beschikbaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelde vorig jaar een nieuwe indicator om achterstanden beter te voorspellen. Deze indicator houdt bijvoorbeeld ook rekening met de afkomst van de ouders en kijkt ook of zij in schuldhulpverlening zitten.

Dat is een verbetering, maar deze indicator zomaar invoeren, betekent automatisch dat het totale budget over veel meer leerlingen moet worden verdeeld. Minister Arie Slob (Onderwijs) schetste zijn Kamerbrief vijf scenario’s om het budget te verdelen en laat de keuze over aan de Tweede Kamer. Thea Meijer vindt dat onbegrijpelijk: ,,Hoe leg je uit, dat je het geld dat je terecht wilt toekennen aan kinderen in andere delen van het land, weghaalt uit scholen met veel kansarme kinderen.’’

De Kamer wil eerst weten welke andere alternatieven er nog zijn, voordat ze een keuze maakt. Daarom verzocht VVD-Kamerlid Rudmer Heerema het debat van 14 februari uit te stellen. Hij kreeg bijval van PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, Denk, CDA, PVV en D66. Naast een debat wordt ook een feitelijke vragenronde gepland: die is op 15 maart aanstaande.

(bronnen: poraad.nl en tweedekamer.nl)

Tuindorp en Overvecht samen een vriendschapsschool

Wat hebben de SPO-scholen in Tuindorp en Overvecht met elkaar gemeen? Het zijn twee topscholen: beide kregen recent een goede beoordeling van de onderwijsinspectie. En het zijn allebei Vreedzame Scholen, die al vele jaren contact met elkaar hebben als vriendschapsscholen.

Dagblad Trouw schreef er een reportage over in de bijlage Verdieping. Overvecht-directeur Marije Wassenaar vindt het wel jammer dat de verslaggever de kloof tussen het rijke Tuindorp en het arme Overvecht heeft benadrukt. ,,Onze inzet was nu juist de overeenkomsten tussen onze scholen voor het voetlicht te brengen.’’ Maar evengoed is het een mooi verhaal geworden met prachtige foto’s: lees het hier: https://www.trouw.nl/samenleving/witte-school-ontmoet-zwarte-school~a02bf478/

Pizza is lekker

Thea Streng, directeur obs Tuindorp: ,,Ik vind het mooi dat mensen in de krant kunnen lezen dat twee scholen in heel verschillende omstandigheden, allebei goed onderwijs geven. Ondanks de verschillen tussen Overvecht en Tuindorp, hebben we heel veel overeenkomsten. Want als je aan kinderen filosofische vragen stelt, blijken ze in Overvecht en in Tuindorp allemaal pizza lekker te vinden en ook bang te zijn in het donker. Wij zien als volwassenen de verschillen, maar het bijzondere en het mooie is, dat kinderen dat op hun eigen manier zien.’’

Maarten

Marije Wassenaar: ,,Kinderen hebben elkaar voorafgaand aan de bezoeken brieven geschreven. Hier in Overvecht zei een kind: ‘Juf, ik weet niet wie mijn maatje is.’ De leerkracht zei: ‘Dat staat toch onderaan de brief?’ Het kind: ‘Ja, maar, is het een jongen of een meisje?’ De brief was ondertekend met Maarten.

Bridging

Marije Wassenaar: ,,We hebben de laatste tijd de vriendschap tussen Tuindorp en Overvecht weer steviger opgepakt, met de uitwisseling en door Leo Pauw (grondlegger De Vreedzame School) en Micha de Winter (hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Universiteit Utrecht) uit te nodigen. De laatste is een voorvechter van ‘bridging’ in stadsscholen. Dat zou een volgende stap kunnen zijn.’’

Stadsscholen leggen bruggen tussen kinderen uit verschillende wijken, door hen geregeld samen lessen te laten volgen. Lees hier meer over stadsscholen: https://www.volkskrant.nl/opinie/de-stadsschool-een-remedie-tegen-segregatie~a4458290/

Eerste kindcentrum van Utrecht in de wijk Rijnvliet

In de nieuwe wijk Rijnvliet in De Meern komt het eerste kindcentrum van Utrecht. Kindcentrum Rijnvliet biedt onderwijs, opvang en buitenschoolse activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 Plezier en avontuur

In kindcentrum Rijnvliet worden baby’s, peuters en schoolkinderen begeleid door een deskundig team met één pedagogische visie. Kinderen kunnen zich ontwikkelen in een doorgaande lijn. Uitgangspunt is het bieden van toekomstgericht onderwijs en opvang waarin plezier, avontuur en een grote betrokkenheid centraal staan.

 De voorbereidingen voor Kindcentrum Rijnvliet zijn in volle gang. SPO Utrecht, bestuur voor openbaar primair onderwijs in Utrecht en KMN Kind & Co (kinderopvang in Midden-Nederland) ontwikkelen hiervoor een gezamenlijke organisatie.

Gemeentebeleid

De ontwikkeling van Kindcentrum Rijnvliet is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en sluit aan bij het Utrechtse Jeugd- en onderwijsbeleid.

 Tijdelijke locatie

Kindcentrum Rijnvliet gaat van start zodra de eerste gezinnen er gebruik van willen maken. Dat kan al vanaf 27 augustus 2018, in een tijdelijke locatie, dichtbij de nieuwe wijk. Naar verwachting arriveren de eerste bewoners begin 2019 in Rijnvliet. Kinderen kunnen dus desgewenst het volledige schooljaar 2018-2019 naar kindcentrum Rijnvliet. De tijdelijke huisvesting van het kindcentrum duurt naar verwachting ruim een jaar.

Ontwerp gebouw

Het gebouw van kindcentrum Rijnvliet wordt volgens planning eind 2019 opgeleverd. Bureau negen graden architectuur uit Amersfoort ontwerpt het pand. Het ontwerp wordt in de loop van 2018 gepresenteerd.

Kindcentrum Rijnvliet heeft een website: www.kindcentrumrijnvliet.nl

Kees Valkensteinschool en Kind & Co samen in Haarzicht

In de nieuwe wijk Haarzicht in Vleuten realiseren SPO Utrecht en Kind & Co samen één plek voor de Kees Valkensteinschool, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf voor 0-4-jarigen.

Het ontwerp van het gebouw is klaar, de laatste aanpassingen worden nog doorgevoerd. Het wordt een duurzaam gebouw, dat mooi aansluit op de groene omgeving én past bij de duurzame woningen in Haarzicht. Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort is de ontwerper. Het gebouw past geheel bij de manier van lesgeven en de visie op 21ste eeuws onderwijs van de Kees Valkensteinschool. Een multifunctionele ruimte vormt het hart van het gebouw en lokalen kunnen flexibel worden ingedeeld.

Levendige plek Cecile Tulen, directeur Kees Valkensteinschool: ,,Nu de tekeningen klaar zijn, verandert het van een idee in een echte school, waarin straks de kinderen uit Haarzicht en Vleuten spelen en leren. We verheugen ons op dit prachtige gebouw, er is veel ruimte om elkaar te ontmoeten. Bijzonder ook om de ruimte straks te delen met het kinderdagverblijf van Kind & Co en de buitenschoolse opvang. Het wordt vast een levendige plek in de wijk!’’ Architect Herman Bakker: ,,Dit wordt het kleurrijke en duurzame hart van Haarzicht.’’

Bouwwerkzaamheden De bouwwerkzaamheden voor de wijk Haarzicht starten na de zomer. Als eerste wordt begonnen met de bouw van de Kees Valkensteinschool aan de Haarzichtsingel. Naar verwachting worden school en kinderdagverblijf een jaar later, in september 2019, in gebruik genomen. De Kees Valkensteinschool heeft vanaf dat moment twee locaties in Vleuten, want de school aan Kortland blijft ook open.

Informatiebijeenkomst Maandag 12 februari organiseert projectontwikkelaar AM in Haarzuilens (De Vier Balken) vanaf 17.30 uur een Meet&Greet voor mensen die in Haarzicht willen wonen. Zij kunnen dan intekenen op de eerste 49 van de 500 woningen. Ook vertegenwoordigers van de basisschool Kees Valkenstein en van Kind &Co (kinderdagverblijf 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar) zijn aanwezig om informatie te geven.

SPO-Personeelsdag in TivoliVredenburg

De grote SPO Utrecht Personeelsdag, op 19 maart 2018, staat in het teken van creativiteit. Creativiteit is een van de vaardigheden die kinderen hard nodig zullen hebben in de 21 eeuw. Net als hun leraren, trouwens. En goede scholen hebben aandacht voor de zachte kant, voor kunst en cultuur, voor dingen die het leven mooi en de moeite waard maken.

Locatie is het theatrale, muzikale hart van de stad: TivoliVredenburg opent alle zalen, pleinen, trappen en zelfs de kleedkamers voor de duizend medewerkers van SPO Utrecht!

Tijdens deze SPO-Personeelsdag, die elke drie jaar wordt gehouden, verdiepen alle leraren en medewerkers van de 35 SPO-scholen zich in actuele onderwijsontwikkelingen, met inspirerende sprekers en trainers. Een werkdag voor iedereen om naar uit te kijken, want er is keuze genoeg!

Bijvoorbeeld:

* Een college van neuropsycholoog Erik Scherder, welbekend van DWDD, over muziek als verrijking van het brein.

* Een theaterles van acteur Nasrdin Dchar

* Kunstenaar Theo Jansen zal collega’s inspireren bij onderzoekend leren. Hij is uitvinder van de beroemde Strandbeesten, de schijnbaar levende objecten die zichzelf voortbewegen over het strand.

* Tientallen workshops bieden bijzondere ervaringen, collega’s worden ingewijd in de kunst van het vervelen, leren ukelele spelen en dans gebruiken om kinderen weer vol aandacht te krijgen. Ze verkennen de grenzen van risicovol spel, spelen met taal en leren kunst waarderen…

* Ze kunnen creatief omgaan met –digitale- techniek door zelf educatieve games te maken, of LED-knuffels, of modderbatterijen.

* Leraren van SPO-scholen leiden zelf ook workshops om hun collega’s te laten delen in hun eigen specialiteit, zoals expressie-schilderen, coachend lesgeven, sociocratie op school en denkexperimenten.

 

Onderwijs 10 tot 14 in de schijnwerpers

Op de laatste dag van januari is het gezamenlijke kantoor van NUOVO en SPO Utrecht officieel geopend met een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Drie scholen presenteerden hun samenwerkingsproject voor 10-14 jarigen, waarmee ze de Nationale Onderwijsprijs wonnen.

De eerste maanden werd nog volop verbouwd, maar nu is het kantoor dan toch echt af. De gemeenschappelijke vide bleek een prima locatie voor de feestelijke bijeenkomst. Gezien: leden van de Raad van Toezicht, GMR-leden, veel schooldirecteuren po en vo en heel veel collega’s van ‘team Ortelius’. Zij waren gast en gastheer/vrouw tegelijk.

Leon de Wit, voorzitter van NUOVO, verzuchtte dat hij weliswaar de pubers in de lift nog dagelijks mist, maar dat hij blij is met de nieuwe, vanzelfsprekende ontmoetingen met de collega’s van het basisonderwijs. Het kantoor van NUOVO was gevestigd op de bovenverdieping van havo-vwo UniC, vandaar die pubers: ,,Zo zag je dagelijks waar je het voor doet.’’

Collega’s van obs De Klimroos, Apollo 11 en Mavo Tien presenteerden hun ‘21st skills weken’ voor 10- tot 14-jarigen met een filmpje en een app waarmee het publiek vragen kon stellen aan de teams.

Het geldbedrag dat ze wonnen met de Nationale Onderwijsprijs, werd besteed aan een bezoek aan de internationale BETT-onderwijsbeurs in Londen en ‘School21’ in dezelfde stad. ,,Vooral het schoolbezoek was geweldig inspirerend,’’ vond Annlies Meijer, directeur van De Klimroos. Nieuwsgierig? Kijk zelf op http://www.school21.org.uk/

,,We zijn trots op het blijvende effect van onze samenwerking. We willen dit succes graag uitbreiden en groter maken. Zijn er po- en vo-scholen die willen aansluiten bij ons project? Je bent van harte welkom!’’

Johan van Knijff (voorzitter CvB van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden) deed ook een oproep aan het eind van zijn presentatie. Die ging over ‘De LeerOnderneming’, een school met een volledig onderwijsaanbod voor 10- tot 14-jarigen met als motto ‘leren door doen’. Kinderen werken er in domeinen in plaats van in vakken en alle niveaus zitten er, net als op de basisschool, door elkaar. Benieuwd? Kijk zelf op: https://www.deleeronderneming.nl/

,,Het zou mooi zijn als ook elders in het land scholen worden opgericht onder de naam De LeerOnderneming,’’ aldus Johan van Knijff.

 

 

SPO Utrecht in voorhoede Utrechtse kindcentra

Afgelopen vrijdag 19 januari ontmoetten

leidinggevenden van basisscholen, kinderopvang en voorscholen in Utrecht elkaar tijdens de

startbijeenkomst van het Utrechts ikc overleg. Stedelijk coördinator Margôt Koekkoek vormt

het komende jaar een lerend netwerk met alle betrokkenen en ze geeft masterclasses voor

de medewerkers van de Utrechtse ikc’s in wording. SPO-voorzitter Thea Meijer zit in de

stuurgroep IKC.

De directeuren van obs Voordorp, de Dr. Bosschool, De Klimroos, De Koekoek, Rijnsweerd,

De Meander, Vleuterweide waren er met hun partnerorganisaties. Scholen van SPO Utrecht

zijn sterk vertegenwoordigd met zeven van de tien coalities in Utrecht om tot een

kindcentrum te komen!

Obs Oog in Al splitst in twee scholen

Voortaan telt de Utrechtse wijk Oog in Al weer twee zelfstandige openbare basisscholen: Daltonschool Johan de Witt en Montessorischool Oog in Al. Obs Oog in Al, school met twee locaties, wordt gesplitst.

In de jaren negentig moesten deze twee scholen gedwongen fuseren, omdat de overheid de opheffingsnorm voor scholen drastisch verhoogde: een bezuinigingsmaatregel. Protesten van ouders waren tevergeefs, maar zij dwongen hiermee wel af dat de twee locaties elk hun eigen onderwijsconcept mochten behouden.

Sterke groei
Nu Oog in Al, net als Tuindorp een wijk met populaire jaren dertig woningen en veel groen, weer jonge gezinnen huisvest, zijn de beide locaties in trek en groeien ze sterk. De locatie Montessori aan het Victor Hugoplantsoen (met de Dafne Schippersbrug op het dak) groeit volgend schooljaar naar veertien groepen en ruim 300 leerlingen. Team en leerlingen aan het Beethovenplein (Johan de Witt), zijn de afgelopen vijf jaar in aantal verdubbeld, vertelt directeur Jasper Bunt. De school telt nu 14 teamleden en ruim 200 leerlingen. ,,We verwachten door te groeien naar 300 leerlingen.’’

Formele splitsing
Een dezer dagen wordt de formele bevestiging van de splitsing per 1 augustus 2018 van het ministerie van onderwijs verwacht. Dan krijgt Johan de Witt ook weer een eigen registratienummer en heeft ze weer recht op huisvesting als zelfstandige basisschool.

Twee directeuren
Jasper Bunt gaat verder als directeur van de Daltonschool Johan de Witt. Het werven van een eigen directeur voor Montessorischool Oog in Al is momenteel in volle gang.

   Daltonschool Johan de Witt

Daltonschool Johan de Witt

Ruim twee jaar geleden koos het team van Johan de Witt voor het Daltonconcept, om het onderwijs richting te geven en te verdiepen. De uitgangspunten hadden al veel gemeen met hoe de school was ingericht en de onderwijsvisie van het team. Om het officiële certificaat te behalen, volgden alle collega’s Daltonscholing tijdens tien studiedagen. ,,Het is leuk om samen aan iets te bouwen, allemaal met dezelfde studie bezig te zijn, huiswerk en verslagen te maken,’’ vertelt directeur Jasper Bunt. Het complete team behaalde recent het certificaat: er wordt nu Daltononderwijs gegeven aan het Beethovenplein.

Extra lokalen

De school is gevestigd in een prachtig gebouw uit 1932, zegt Jasper Bunt enthousiast. Het is, net als de Rietendakschool, een van de weinige, gaaf bewaard gebleven ‘openluchtscholen voor gezonde kinderen’ van Nederland. Helaas is hier slechts ruimte voor zeven klassen (al zijn er nu negen groepen in ondergebracht). Schoolbestuur SPO Utrecht en de mensen van Onderwijshuisvesting van de gemeente, zoeken naarstig naar een oplossing voor tijdelijke huisvesting op korte termijn. Extra lokalen zijn dringend nodig!

 Twee locaties

Het is de bedoeling om Daltonschool Johan de Witt in de toekomst definitief te huisvesten op twee locaties, want het mooie pand aan het Beethovenplein blijft natuurlijk te klein. De Cereolfabriek is de beoogde tweede locatie. Hierover wordt al geruime tijd overlegd met gemeente en buurtbewoners.

 

   Montessorischool Oog in Al

Montessorischool Oog in Al

 De afgelopen jaren besteedde het team aan het Victor Hugoplantsoen veel aandacht aan het realiseren van eigentijds Montessorionderwijs. ,,Een nieuw gebouw doet daarbij wonderen, de bouw fungeerde als een vliegwiel,’’ blikt directeur Jasper Bunt terug. ,,Want als je een programma van eisen maakt voor het schoolgebouw, praat je vanzelf met je team diepgaand over je onderwijs.’’

De eerste Montessorischolen in Nederland dateren van 1917. Honderd jaar later staat de visie van Maria Montessori nog steeds recht overeind, in een maatschappij die enorm is veranderd.

Buitenwereld binnen

,,De buitenwereld komt naar binnen. Montessori-onderwijs kent een specifieke werkwijze en die vormt ons uitgangspunt. Maar tegenwoordig hebben we meer inzicht in de breinontwikkeling van kinderen. Dus we leren hen ook 21ste eeuwse vaardigheden: kleuters krijgen meer ruimte voor spel en fantasie, oudere leerlingen kunnen onderzoekend leren en ook digitaal werken. De basis van Montessori-onderwijs, die goed is, houden we vast, maar er is nu meer ruimte voor eigenheid, eigenheid van leerlingen en van de leraren.’’

Ideale omvang

De ideale omvang van deze Montessorischool wordt volgend schooljaar bereikt. Met veertien groepen past het gebouw dan als een jas. Er zijn vier kleutergroepen, vijf middenbouwgroepen en vanaf volgend schooljaar ook vijf bovenbouwgroepen. ,,Zo is het gebouw ook ingericht, dan is de school echt vol. Groter willen we niet worden.’’

 

 

 

 

Obs Jules Verne krijgt een nieuwe school

Openbare basisschool Jules Verne in Ondiep krijgt een nieuw gebouw. Het Amsterdamse architectenbureau Koning Ellis zal het ontwerpen.

Het huidige schoolgebouw is verouderd en niet meer functioneel. Jules Verne is een echte wijkschool, waar goed onderwijs wordt gegeven met als missie ‘SAMENwerken aan je toekomst’. In de werkwijze en het schoolprogramma zijn 21ste eeuwse vaardigheden verweven die kinderen moeten beheersen om ook in hun toekomst goed te kunnen functioneren. Het nieuwe gebouw is hiervoor zeer geschikt. De school telt zo’n 190 leerlingen.

Uitdagend
,,Het is voor ons een mooie opdracht met mooie ambities, op een interessante locatie,’’ vindt architect Annegien van Dijk. ,,We zijn er heel erg blij mee!’’ Een spannende en uitdagende periode wordt het zeker, voor de school en voor de architecten.

Boost aan de buurt
De opdracht is stedenbouwkundig heel interessant, omdat de nieuwe obs Jules Verne moet worden ingepast in een levendige stedelijke omgeving met nauwe straten, met woningen en grotere gebouwen zoals een moskee, vlak achter de Amsterdamsestraatweg. Een mooie nieuwe school kan zo echt een boost geven aan de buurt.

Duurzaam
Het plan is ook bouwtechnisch interessant, omdat de nieuwe Jules Verne duurzaam moet worden gebouwd, hoewel de bouwbudgetten voor basisscholen altijd beperkt zijn. Opdrachtgever schoolbestuur SPO Utrecht is zeer actief is in het duurzaam laten bouwen van scholen, liefst energieneutraal.

Onderwijsconcept
Het ontwerpen van het interieur van de school vormt het komende jaar eveneens een mooie uitdaging voor het architectenduo Suzanne Ellis en Annegien van Dijk. Het lerarenteam wil namelijk dat het onderwijsconcept van Jules Verne wordt versterkt door een hierbij een passend gebouw. En ze willen dat ook de ruimte in de school een mooie verbinding krijgt met de, ook nieuw vorm te geven, buitenruimte.

Schooljaar 2020
Het nieuwe pand wordt in 2019 gebouwd op dezelfde plek als de huidige, aan de Opzoomerstraat in Ondiep. Obs Jules Verne zal dat jaar dus gebruikmaken van tijdelijke huisvesting elders. Volgens de planning beginnen de leerlingen van Jules Verne in september 2020 in het nieuwe gebouw. ,,De Jules Verne krijgt een mooie en unieke school die precies voor deze plek geschikt is gemaakt,’’ belooft de architect.

Nieuwe obs Pantarijn wordt mooi en groen

Obs Pantarijn in De Meern heeft onlangs in een lekkende (!) speelzaal de eerste grove schetsen voor de nieuwbouw aan omwonenden gepresenteerd. De buren reageerden positief op de plannen voor ‘meer groen, minder steen en een mooi gebouw’. Zij vragen of de dagelijkse drukke en gevaarlijke verkeerssituatie als ouders kinderen ’s morgens naar school brengen, ook meteen wordt verbeterd.

* Het nieuwe schoolgebouw dat obs Pantarijn en de hindoeïstische basisschool Shri Krishna vanaf 2020 zullen delen, wordt kleiner dan het (te grote en lelijke) TRIOgebouw waarin de scholen nu tijdelijk zijn gehuisvest. Het plan is te bouwen in de andere hoek van het plein, verder af van de woningen. ,,Dat is goed nieuws voor de buurt,’’ aldus Rob van der Westen namens bouwheer SPO Utrecht. ,,Er komt iets moois voor terug.’’ Het verouderde TRIOgebouw wordt afgebroken: eerst het leegstaande deel, later de rest.

* De omgeving wordt groener. ,,Het is onze wens een groen schoolterrein te realiseren dat aansluit bij het groene kasteelpark en de buurttuin erachter,’’ zei Sjoerd Wolbertus namens de gemeente. ,,En om de Limes, die nu onzichtbaar is en diagonaal over het schoolplein loopt, zichtbaar te maken en betekenis te geven.’’ Architect Martijn de Visser van Atelier PRO toonde hiervan een spannende eerste impressie: Romeinse figuren wandelen over de Limes, zichtbaar gemaakt op de glazen pui van speellokalen van de twee scholen. Ook obs Pantarijn wil trouwens niets liever dan weer een groen plein voor haar leerlingen: bij de vorige locatie liet de school een spannend speelplein achter, zelf ontwikkeld, met veel groen.

* Gedurende de bouwperiode in 2019, zal het voor leerlingen, leerkrachten en omwonenden niet makkelijk worden. Het is de bedoeling de nieuwe school op het plein, op en pal naast het TRIOgebouw te bouwen. Kinderen leveren dus speelruimte in, hiervoor wordt nog een oplossing gezocht. Een van de bezoekers van de avond en betrokken bij de buurttuin, opperde spontaan dat de scholen gebruik zouden kunnen maken van de groene buurttuin achter het plein. Adjunct-directeur Sanne Kuyt reageerde enthousiast en beloofde deze tip mee te nemen.

* Het toekomstige plein van obs Pantarijn en Shiri Krishna kan straks niet meer worden gebruikt als route naar naastgelegen scholen. Dat is een opluchting, want nu lopen kinderen en ouders van andere scholen elke dag dwars over het schoolplein van obs Pantarijn. Een van de mogelijkheden die de gemeente aandraagt, is de aanleg van een nieuw pad achterlangs het toekomstige schoolplein. Dat krijgen Pantarijn en Shri Krishna een eigen, besloten speelplein.

* Beide scholen krijgen een eigen ingang en zijn in de nieuwbouw via de speellokalen aan elkaar gekoppeld. In Pantarijn komt grote tribunetrap naar de eerste verdieping. In de bouw wordt rekening meteen al rekening gehouden met uitbreiding. Obs Pantarijn heeft drie groepen waar specifiek onderwijs wordt gegeven voor hoogbegaafden.

* De nieuwbouwplannen verkeren nu in de schetsontwerpfase. Daarna volgt een voorlopig ontwerp en dan pas een definitief ontwerp. De planning is als volgt. 2018: ontwerpfase. 2019: bouwfase. 2020: nieuwbouw gereed. Sloop laatste deel TROgebouw en inrichten schoolplein.

Alle SPO-scholen dicht wegens staking

Alle scholen van SPO Utrecht zijn vandaag gesloten vanwege de landelijke staking van leraren basisonderwijs. Ze leggen het werk neer voor een beter salaris en vermindering van de werkdruk. Het College van Bestuur van SPO Utrecht steunt de staking, net als de vorige keren. Ook leerlingen zijn solidair: bij obs Tuindorp blokkeerden ze de ingang van het schoolplein met sneeuw. Die actie werd maandagavond meegenomen in de sneeuw-nieuwsberichten van de NOS.

Koning Ellis ontwerpt nieuwe school Jules Verne

Het Amsterdamse architectenbureau Koning Ellis is gekozen als ontwerper van het nieuwe schoolgebouw van obs Jules Verne in Ondiep. ,,Een mooie opdracht met mooie ambities, op een interessante locatie,’’ vindt architect Annegien van Dijk. ,,We zijn er heel erg blij mee!’’

Spannend en uitdagend wordt het zeker. De nieuwe school wordt in 2019 gebouwd op dezelfde plek als de huidige, aan de Opzoomerstraat in het Utrechtse Ondiep.

De opdracht is stedenbouwkundig heel interessant, omdat de nieuwe obs Jules Verne moet worden ingepast in een levendige stedelijke omgeving met nauwe straten, met woningen en grotere gebouwen zoals een moskee, vlak achter de Amsterdamsestraatweg. Een mooie nieuwe school kan zo echt een boost geven aan de buurt.

Het is voor de architecten ook bouwtechnisch interessant, omdat de nieuwe Jules Verne duurzaam moet worden gebouwd, hoewel de bouwbudgetten voor basisscholen altijd beperkt zijn. Opdrachtgever schoolbestuur SPO Utrecht is zeer actief is in het duurzaam laten bouwen van scholen, liefst energie-neutraal.

Het ontwerpen van het interieur van de school vormt het komende jaar eveneens een mooie uitdaging voor het architectenduo Suzanne Ellis en Annegien van Dijk. Het lerarenteam wil namelijk dat het onderwijsconcept van Jules Verne wordt versterkt met hierbij een passend gebouw. En de leraren willen dat ook de ruimte in de school een mooie verbinding krijgt met de, nieuw vorm te geven, buitenruimte.

,,De Jules Verne krijgt een mooie en unieke school die precies voor deze plek geschikt is gemaakt,’’ belooft de architect.

 

Het eerste Binnenbos van Nederland groeit in odbs Pieterskerkhof

‘Echt prachtig’ en ‘Het lijkt wel een bos!’ Zo reageren leerlingen van groep 4 in odbs Pieterskerkhof als op 6 november ze hun lokaal binnenkomen. Door IVN Natuureducatie is hun lokaal omgetoverd in een Binnenbos. Het eerste Binnenbos in Nederland.

Het ‘bos’ in de klas is een experiment om uit te zoeken wat de invloed is van (veel) planten op kinderen. Daarom is bij odbs Pieterskerkhof een lokaal van heel veel planten voorzien, een lokaal met minder planten en een lokaal zonder planten.

Na drie weken wordt gemeten hoezeer de luchtkwaliteit is verbeterd, en wordt bekeken of planten ook een positief effect hebben op het concentratievermogen en de leerprestaties van de kinderen.

Doel is de luchtkwaliteit in school te verbeteren. Volgens IVN kan naast goed ventileren ook het vergroenen van de inrichting van het klaslokaal een positieve boost geven aan het binnenklimaat. Het IVN meldt dat luchtzuiverende planten in de klas CO2 tussen de 10 en 20% reduceren en VOC-gehaltes kunnen zelfs met 50% afnemen. Dit maakt dat makkelijker hun aandacht bij de les houden, aldus IVN.

Leerlingen doen zelf onderzoek

Leerlingen zijn actief betrokken bij het aanleggen en onderhouden van het bos in de klas en doen deze weken bovendien zelf onderzoek naar het binnenklimaat in hun klas. In een aantal lessen worden de kinderen opgeleid tot ‘Binnenboswachters’.

Bekijk hier de reportages van Binnenbos in Hart van Nederland en van Binnenbos op RTV Utrecht.

Stadsblad Utrecht maakte ook een verslag:

Nominatie voor HR-beleid startende leerkrachten

Nina Berkhof, de huidige bestuurssecretaresse van SPO Utrecht, is door Hogeschool Utrecht genomineerd als HR Talent of the Year 2017-2018. De HR Talent of the Year award is een landelijk initiatief om jong talent de kans te geven zich verder te ontwikkelen in het HR vakgebied.

Nina Berkhof kreeg hoge cijfers voor haar eindscriptie, met als onderwerp hoe SPO Utrecht effectief startende leerkrachten kan blijven werven. Haar scriptie is nuttige bijdrage aan het HR-beleid van onze organisatie.

De vakjury van de HR Talent of the Year award maakt de winnaar bekend op 19 januari 2018. De winnaar mag deelnemen aan een Development Program ter waarde van € 6725,-

Er is ook een publieksprijs voor het beste jonge HR-talent, waarbij de meeste stemmen gelden. Deze winnaar ontvangt een opleidingscheque ter waarde van € 6500,-.

Wil je Nina helpen deze landelijke publieksprijs te winnen, stem dan op haar via deze link: http://www.hrtalentoftheyear.nl/deelnemers/547-nina-berkhof.