Ambassadeur Howaida: door dít boek ben ik gaan lezen

Leerling van obs De Panda is ambassadeur in Utrechts leesoffensief. ,,Gisteren was ik met een vriendin aan het buitenspelen. Ik zei: ‘zullen we naar de bieb gaan?’ Maar zij had geen pasje. We zijn samen gegaan. Nu heeft ze zelf een eigen pasje.’’ Zo doe je dat dus, als ambassadeur van de Utrechtse bibliotheekcampagne ‘Wie dit leest… kan ook een boek lezen’. Howaida (10) zit in groep 6 van obs De Panda en als het aan haar ligt, maakt ze álle kinderen in Kanaleneiland lid van de bieb.

Wat is een ambassadeur? ,,Dat is iemand die zegt ‘lees meer boeken’. En ‘lezen is leuk!’ Dat moet je dan vertellen aan mensen. Laya is mijn rechterhand.’’ Laya (9): ,,Ik help Howaida bij opdrachten. En ik mocht mee naar de Kinderjury, als VIP.’’

 Waarom is lezen zo belangrijk voor kinderen? Howaida: ,,Je taal wordt beter en je kunt je woordenschat versterken. Wij hadden een schrijver op school, Annemarie van den Brink, en zij vertelde dat je door elke dag vijftien minuten lezen wel 1000 nieuwe woorden kunt leren. Als je niet weet wat ‘ideaal’ betekent, dan ontdek je dat vanzelf door verder te lezen. En lezen doe je overal, je kunt niet níet lezen. Ook bij rekenen en op straat lees je.’’

Niet alle kinderen vinden lezen leuk. Hoe help jij een kind daarmee? ,,Ik vraag hem: wat vind je leuk om te doen? Dan zegt hij: gamen. En dan zoek ik een game-boek voor hem. Of een stripboek. Of ik zeg: je moet dit boek gewoon proberen. En ik laat hem zien dat op de rug van de boeken stickers staan. ‘Kijk! Alle boeken over sport hebben zo’n teken, die boeken vind jij leuk’.’’

Lees jij graag? ,,Ja, maar vroeger vond ik er niks aan. Ik ging liever rekenen. Tot er een nieuw deel was van Dagboek van een muts: Op tourNEE! Door dit boek ben ik gaan lezen. Ik zei tegen mijn vader: ik wil dit boek. Maar hij zei: nee, want jij leest nooit. Ik beloofde hem: als jij dit boek koopt, dan ga ik lezen. Toen heb ik laten zien dat ik veel lees. Ik heb dat boek thuis en ik lees het elke keer opnieuw. Ik heb nog nooit zo’n leuk boek gelezen. Het is echt superleuk.’’

 Hoeveel boeken heb je gelezen? ,,Heel veel. Thuis heb ik er al 35 uit, en op school ook al heel veel, honderd denk ik, meer dan honderd! In twee dagen lees ik gewoon twee boeken.’’

Hoe lees je het liefst? ,,Ik lees het liefst in bed, voor ik ga slapen. Als ik een fijn boek lees, is het geweldig. Ik zit graag lekker in mijn eentje, anders ben ik niet geconcentreerd. Als het te druk is, kan ik me niet goed inleven. Op een stille plek zie ik alles helemaal voor me en denk ik, wat gaat er gebeuren? Dan ga ik snel lezen. Soms kijk ik achterin het boek hoe het afloopt. Dan kan ik niet stoppen. Als mijn vader en moeder gaan slapen, dan wacht ik even, want anders horen zij me de blaadjes omslaan, en dan lees ik gauw verder.’’

Tips van Howaida voor kinderen die willen ontdekken hoe leuk lezen is:

*  In de bieb kun je vragen om een leuk boek ‘voor kinderen zoals ik’. Er lopen mensen in de bieb die je helpen.

* Probeer nieuwe boeken, kies niet steeds wat je al kent.

Tips van Laya (zij houdt van grappige boeken en van boeken met een film):

* Neem je favoriete boek mee naar de bieb en vraag hulp. Je laat het boek zien, en dan vraag je om een boek dat daar een beetje op lijkt.

* Als een jongen lezen saai vindt, vraag ik: hou je van dieren? En dan zoek ik net zo lang tot ik een boek over een dier heb gevonden dat hij leuk vindt.

Top 3 favoriete boeken van Howaida

1 Heksen van Fantasia, de hele serie (Thea Stilton)

2 De heksen van Roald Dahl

3 Wees blij dat je geen mummie/ridder/.. bent  (geschiedenisserie)

Top 3 favoriete boeken van Laya

1 De griezels van Roald Dahl

2 De heksen van Roald Dahl

3 Planeet Omar, serie (Zanib Mian)

—————————————————-

 Leesplezier spat er vanaf op De Panda

Els Haak, directeur van obs de Panda, is natuurlijk trots dat Howaida is gekozen als ambassadeur van de Utrechtse leescampagne. ,,Wist je dat ze nog maar vijf jaar geleden uit Syrië is gekomen?’’

Op obs De Panda is taal en leespromotie een belangrijk speerpunt in het onderwijs, dus het is vanzelfsprekend dat deze school actief meedoet met alle leesprojecten, zoals de Kinderjury, de Kinderboekenweek en de Schoolschrijver. Een half jaar lang was kinderboekenschrijver Annemarie van den Brink een vaste gast op De Panda.

Overal in school staan aantrekkelijke boeken, zijn hoekjes om te lezen en de schoolbibliotheek is geweldig toegerust met veel nieuwe uitgaven. De jarenlange intensieve samenwerking met Bibliotheek Utrecht is zichtbaar en voelbaar. Alles draait om leesplezier en hoe je lezen leuk maakt voor kinderen.

De school werkte in samenwerking met Sardes aan een project meertalige prentenboeken, om thuis voorlezen te stimuleren. Op een laptop zijn tien prentenboeken ingesproken in verschillende talen.

Met WOU-GO doet obs De Panda momenteel onderzoek naar het effect van leesbevordering: helpt ‘t echt?-

————————————————–

Leesoffensief SPO Utrecht

SPO Utrecht werkt op stedelijk niveau graag mee aan leesbevordering en stond vooraan om als eerste schoolbestuur het Manifest Leesoffensief Utrecht te ondertekenen. Inmiddels hebben 39 organisaties in de stad zich al aangesloten. Ook bijna alle politieke partijen steunen het leesoffensief.

 Bestuursvoorzitter Anko van Hoepen, is een actief pleitbezorger van samenwerking in de stad om doelen te bereiken. Tijdens de opening van de eerste ‘De bibliotheek op school’ in Utrecht zei hij: ,,Dit is een fantastisch mooie ontwikkeling, waarmee we laten zien waar het echt om draait: samen werken aan de ontwikkeling van kinderen, los van instituties. (…) We maken gebruik van elkaars talenten en dat is zo’n verrijking van de educatieve taak die zowel de bibliotheek als de school wettelijk hebben.’’

In Utrecht zetten 39 organisaties en stichtingen die zich bezighouden met lezen en taal, bedrijven en scholen hun schouders onder het Leesoffensief Utrecht. Ze slaan de handen ineen om alle Utrechters taal- en digitaalvaardig te maken. Zodat Utrecht een stad van gelijke kansen blijft. Het leesoffensief is een initiatief van Bibliotheek Utrecht en Taal Doet Meer.

 Dit wil het Leesoffensief Utrecht bereiken:

Alle Utrechtse kinderen beginnen met een goede woordenschat aan het

primair onderwijs;

De leesvaardigheid en leesmotivatie van Utrechtse scholieren wordt

aantoonbaar vergroot;

Alle Utrechtse jongeren komen geletterd van het middelbaar onderwijs;

Alle volwassen Utrechters kunnen worden ondersteund in het ontwikkelen

van hun (digi)taalvaardigheden.

Daardoor:

  • Voelen Utrechters zich een volwaardig lid van de samenleving en doen

actief mee;

  • Zijn Utrechters gezonder;
  • Hebben Utrechters meer kansen op de arbeidsmarkt;
  • Worden Utrechters beter ondersteund bij schuldenproblematiek;
  • Zijn Utrechters beter digitaal vaardig en weerbaar.

Het Leesoffensief Utrecht wil hiervoor meer doen en wil het beter doen.

Door bestaande landelijke projecten als Boekstart, de Bibliotheek op School

en cursussen Basisvaardigheden te intensiveren. Door de medewerkers in de

kinderopvang, leerkrachten, docenten en studenten aan de lerarenopleidingen

beter toe te rusten voor leesbevordering en door lezen onderdeel te maken

van meer dan alleen het vak Nederlands. Door onderling onze kennis beter te

delen, onze inspanningen goed af te stemmen en samen nieuwe projecten te

ontwikkelen.

In Utrecht heeft ongeveer 1 op de 10 volwassen mensen moeite met

lezen en schrijven. Dat zijn 30.000 mensen.

Lees het Manifest Leesoffensief en het Leesoffensief Utrecht politieke partijen.

Geplaatst in Nieuws.