Alle Utrechtse scholen zonder aardgas

Het blad ‘Vastgoedsturing’ interviewt Rob van der Westen, beleidsadviseur huisvesting van SPO Utrecht, over het streven om alle Utrechtse basisscholen los te koppelen van aardgas. Rob van der Westen is de drijvende kracht achter het onderzoek naar wat ervoor nodig is om deze wens van het stadsbestuur te realiseren. SPO Utrecht wordt beschreven als het schoolbestuur met een ‘bijna tomeloze ambitie op het gebied van duurzaamheid’. Daar zijn we best trots op en dat is zeker ook te danken aan Rob van der Westen.

Lees hier de samenvatting:

Utrecht wil alle basisscholen in de stad aardgasvrij maken. Een onderzoek naar de noodzakelijke maatregelen hiervoor is begin 2020 gepresenteerd. Op basis hiervan maakt de gemeente een plan van aanpak.

 Aanjager voor het onderzoek was SPO Utrecht. Dit schoolbestuur met 39 scholen in de stad heeft een bijna tomeloze ambitie op het gebied van duurzaamheid. ‘Ook het gasloos maken van onze schoolgebouwen valt onder die ambitie’, stelt Rob van der Westen, beleidsadviseur Huisvesting bij SPO Utrecht.

Van der Westen vroeg bij het gemeentebestuur aan het begin van 2018 aandacht voor dit onderwerp. Die pakte de handschoen op en schakelde ICS adviseurs in om het onderzoek mede vorm te geven. Aan de onderzoekers was de taak om in beeld te brengen wat de uitdagingen zijn bij het aardgasvrij maken van alle Utrechtse basisscholen.

Steekproef
Maarten Groenen van ICS adviseurs was vanaf het begin betrokken bij het onderzoek. “We hebben een steekproef gedaan bij twintig scholen en die tot in detail onderzocht. We hebben hiervoor scholen uitgekozen uit verschillende bouwperiodes, met verschillende oppervlaktes en een diversiteit aan gebouwtypes. Deze scholen bieden een representatief beeld van alle scholen in Utrecht.”

(…)

 Bijdrage van gemeente
Uit het onderzoek komt naar voren dat het gasloos maken van scholen in geen enkel geval is te financieren vanuit de reguliere bekostiging. Groenen: ‘Het gaat om dermate grote ingrepen dat er altijd een bijdrage vanuit de gemeente nodig is. Scholen kunnen vanuit de bekostiging 20 tot 30% van de investering voor hun rekening nemen. Het overige deel zou van de gemeente moeten komen.’

Dat het gemeentebestuur van Utrecht jaren geleden al heeft ingezet op duurzame scholen is nu een groot voordeel, volgens Van der Westen. ‘Er is al heel veel geïnvesteerd. Al in 2005 is de gemeente gestart met een eerste masterplan. In 2016 is dat opgevolgd door het meerjaren perspectief onderwijshuisvesting (MPOHV). Daarin heeft de gemeente ook opgenomen dat we tot gasloze investeringen komen. Alle nieuwe scholen die de afgelopen jaren zijn gebouwd, zijn dus al gasloos.’

Groot schoolbestuur
SPO Utrecht heeft tot wel 60% van hun schoolgebouwen vernieuwd de afgelopen jaren. ‘Wij zijn een groot schoolbestuur en hebben daarom de kennis en tijd om op een goede manier invulling te geven aan onze duurzame ambities. Voor kleinere schoolbesturen en eenpitters is dat natuurlijk anders. Vandaar dat het goed is dat er nu gedegen onderzoek is gedaan en dat de gemeente hierin de regierol op zich neemt.’

Geplaatst in Nieuws.