Alle kinderen lid van de bieb!

Ook de schoolteams van SPO Utrecht hebben afgelopen jaar vol enthousiasme hun schouders gezet onder het Leesoffensief Utrecht. De campagne ‘Wie dit leest… kan ook een boek lezen’ streeft ernaar álle kinderen gratis lid van de bieb te maken. De teller staat nu op bijna driekwart: al 51.000 Utrechtse kinderen lenen en lezen boeken van de bibliotheek.

Als feestelijke afsluiting van het eerste jaar ‘Wie dit leest…’ trokken bibliotheekmedewerkers in januari op een biebbakfiets langs veel scholen. Ze deelden iets lekkers uit, lazen voor en stimuleerden het gratis lidmaatschap. De kinderen van onder meer International School Utrecht, de Dr. Bosschool, SO Fier, obs De Panda en de Anne Frankschool werden op die manier verrast. Obs Vleuterweide en Puntenburg waren dinsdag aan de beurt.

Carly (met sjaal) brengt de bibliotheekpas en de mandarijntjes naar obs Vleuterweide

350 mandarijntjes komen uit de bakfiets: gezond cadeautje van de bieb voor alle leerlingen van Vleuterweide.  Een beetje verwaaid overhandigt Carly een metergrote bibliotheekpas, aan directeur Noortje Willems. Het was een heel eind fietsen! Justin uit groep 6B herkent de enorme pas meteen. ,,Ik ben lid,’’ reageert hij. En wat leest hij graag? ,,Het leven van een loser.’’

 Binnen worden zeventien leerlingen, afkomstig uit alle groepen, voorgelezen door Carly uit ‘Nee! zei het konijn! van Marjoke Henrichs. Het korte gesprek erna, gaat over lid worden van de bieb. ,,Ik ben al lid,’’ zegt Naya (groep 5A). ,,Ik nog niet,’’ zegt Sylvia uit groep 1. ,,Maar ik heb wel een munt.’’ De school gaat de kinderen die nog geen lid zijn, helpen aan die gratis bibliotheekpas te komen.

Onuitputtelijke bron
De campagne ‘Wie dit leest’ maakt deel uit van het stedelijke Leesoffensief (zie hieronder), waar SPO Utrecht actief deel van uitmaakt. Anko van Hoepen, college van bestuur van SPO Utrecht: ,,Plezier hebben in lezen is zó belangrijk! Het is mooi dat we in Utrecht met elkaar samenwerken om dat leesplezier voor alle kinderen te bereiken. Alles wat daarbij helpt is goed. Dus ook de aandacht voor gratis lid worden van de bibliotheek. In hun eigen wijk beschikken kinderen daarmee over zo’n enorme, onuitputtelijk rijke bron aan boeken… En zonder kosten, zodat ieder kind gelijke kansen heeft. Leraren die zelf ook van lezen houden, kunnen het leesplezier bij hun leerlingen echt stimuleren. Dat is nodig, want lezen is de basis voor succes in je verdere schoolloopbaan. Mooi initiatief!’’

 Samenwerken
Om meer kinderen te kunnen bereiken, werkt de bibliotheek nauw samen met de Utrechtse scholen. Zo delen bibliotheekmedewerkers hun kennis over aantrekkelijke kinderboeken, het aanschaffen van nieuwe boeken en het stimuleren van lezen, met schoolteams via ‘de Bibliotheek op school’. Obs Vleuterweide heeft inmiddels hiervoor ook een subsidieaanvraag gedaan.

Taal-leesspecialist Florien Bakker: ,,Daarmee kunnen we in ons nieuwe gebouw, dat in mei wordt opgeleverd, een mooie bibliotheek inrichten. Maar ook nu doen we al heeft veel om het lezen te stimuleren. Een van de succesvolste activiteiten uit het educatieaanbod van de bieb is ‘de VliegensVluggeVerteller’, waarbij iemand in heel korte tijd vijf boeken presenteert. Die zijn dan altijd meteen uitgeleend. Enthousiaste kinderen geven ze ook weer aan elkaar door.’’

Het maakt zeker verschil
De Klopvaart was precies een jaar geleden de eerste Utrechtse school die met hulp van Bibliotheek Utrecht een nieuwe schoolbieb inrichtte én ondersteuning kreeg van een leesconsulent. Locatiedirecteur Kyra Wessels: ,,Ja, het maakt zeker verschil! We zien kinderen nu meer lezen en met meer plezier lezen. We besteden natuurlijk op heel veel manieren aandacht aan lezen, en onze mooie collectie boeken is hierbij enorm ondersteunend. Kinderen hebben elke keer iets leuks om te kiezen, ze stimuleren elkaar.’’

Alle leerlingen zijn lid
Kyra: ,,Op school kunnen we veel doen, maar of kinderen ook thuis lezen? Of ze naar de bieb gaan? Dat ligt ingewikkelder. De bieb in Overvecht is best ver weg, de boeken moeten op tijd terug… ‘’

Kyra: ,,In het weekeinde mogen kinderen onze boeken mee naar huis nemen. Als ze ook doordeweeks thuis willen lezen, kunnen ze naar de bieb. Bij ons zijn alle kinderen lid. Bij de kennismakingsgesprekken met ouders aan het begin van het schooljaar, vragen we of ze hun kind lid willen maken. We hebben bemiddeld met de formulieren en de gratis pasjes. Vervolgens zijn wij met álle leerlingen naar de bieb geweest om daar een boek te lenen. Samen met hun ouders konden ze dan het boek weer terugbrengen.’’

Een groeiend aantal scholen van SPO Utrecht maakt gebruik van de Bibliotheek op school: De Kaleidoskoop, De Klopvaart, de Watertoren, De Gagel, Spoorzicht, obs Het Zand, kindcentrum Rijnvliet, De Kleine Dichter en de Anne Frankschool. Andere scholen van SPO Utrecht, zoals obs De Panda, zijn zelf ook al heel actief met leesbevordering en beschikken over een uitgebreide schoolbibliotheek. Op De Panda is dan ook 100 procent van de leerlingen lid van de bieb.

Leesoffensief

Naast de campagne ‘Wie dit leest’, is Bibliotheek Utrecht samen met Taal Doet Meer ook initiatiefnemer van het Leesoffensief Utrecht. 45 organisaties, bedrijven en scholen die zich bezighouden met lezen en taal en 15 politieke partijen, ondertekenden het Manifest. SPO Utrecht ondersteunt het leesoffensief van harte. Gezamenlijk zetten ze hun schouders eronder om alle Utrechters taal- en digitaalvaardig te maken. Zodat Utrecht een stad blijft van gelijke kansen.

Geplaatst in Nieuws.