Al vijf SPO-scholen zijn VET GOED

Weer twee SPO-scholen met een mooie beoordeling van de onderwijsinspectie: De Kleine Dichter in Dichterswijk en de Kaleidoskoop in Kanaleieiland. Een onafhankelijk bewijs van goed onderwijs, daar mogen we trots op zijn!

Sinds vorig jaar het inspectietoezicht werd aangepast, bestaat de mogelijkheid voor scholen om te laten zien dat ze beter onderwijs geven dan wettelijk mag worden verwacht. Voorheen was het inspectieoordeel alleen: zeer zwak, zwak of voldoende. Nu is ‘goed’ ook een optie.

De Kleine Dichter werd op 11 van de 14 standaarden als ‘goed’ beoordeeld. Op school heerst een sterke cultuur om de goede kwaliteit van het onderwijs nóg verder te verbeteren. De inspecteur zag een school met ambitie, een enthousiast en professioneel team en ervoer een heel fijne sfeer.

Directeur Margriet Kouwenhoven: ,,We zijn ontzettend trots op deze waardering. Natuurlijk vonden we het ook best spannend en heeft het voorbereidingswerk gekost, maar het was het dubbel en dwars waard. Het geeft vooral veel positieve energie.’’

,,Voor ons was het een uitdaging om tijdens het inspectiebezoek zelf, vooral te vertellen wat allemaal goed gaat, terwijl van nature je wellicht meer geneigd bent om te vertellen waar nog de aandachtspunten liggen. De gesprekken met de inspecteur hebben we hierin als positief kritisch ervaren. Zij bevestigde aan het einde van de middag wat ik als directeur natuurlijk al wist: ‘Wat een energiek team en professioneel gedreven club mensen werkt op De Kleine Dichter!’ ‘’

,,We hebben van de inspecteur een aantal aandachtspunten meegekregen waar we mee aan de slag gaan, maar eerst willen we vooral genieten van deze waardering!’’

Inmiddels hebben al vijf SPO-scholen een goede beoordeling van de onderwijsinspectie binnen: obs Overvecht, obs Tuindorp, Apollo 11 (De Meern), De Panda (Kanaleneiland), De Kleine Dichter (Dichterswijk).

SPO-adviseur kwaliteit Saskia de Jong: ,,Elk bestuur kan sinds twee jaar een onderzoek naar ‘goed’ voor scholen aanvragen. Dat hebben we nu vijf keer gedaan. Daar gaat natuurlijk wel het een en ander aan vooraf. Jaarlijks leggen we aan directeuren voor of zij voor dit onderzoek willen ‘gaan’. Als we samen zien dat de school in de breedte goede kwaliteit levert op de standaarden die de inspectie in haar onderzoek betrekt, dan stimuleer ik om dit onderzoek aan te gaan.’’

,,Natuurlijk kost het tijd en energie voor de school om het onderzoek voor te bereiden. Er moet een gedegen zelfevaluatie worden geschreven op alle 14 standaarden. Dit document gebruikt de inspectie om te bepalen of een school überhaupt aan het onderzoek mag deelnemen. Het opstellen van de zelfevaluatie is al een heel belangrijk deel van de voorbereiding van het onderzoek. De inspectie komt immers vooral verifiëren of dat wat je in je zelfevaluatie hebt beschreven, klopt.’’

,,Voor de waardering ‘goed’ moeten alle standaarden ten minste voldoende zijn. Daarnaast moet de standaard ‘kwaliteitscultuur’ met ‘goed’ worden beoordeeld én twee standaarden uit het gebied ‘onderwijsproces en/of schoolklimaat’. ‘Goed’ houdt in dat je meer doet dan het wettelijke vereiste. Dat je dat helder hebt beschreven in je schooldocumenten én dat het in de praktijk ook te herkennen is.’’

Saskia de Jong: ,,Onze vijf SPO-scholen werden op veel meer standaarden als ‘goed’ beoordeeld. Je zou kunnen zeggen dat deze scholen dus echt VET GOED zijn!’’

‘Goed’ voor onderbouw op De Kaleidoskoop

De inspectie onderzocht tijdens een steekproef op verschillende scholen de kleutergroepen. De Kaleidoskoop kreeg hiervoor het oordeel ‘goed’.

De Kaleidoskoop kreeg 25 juni de onderwijsinspecteurs op bezoek vanwege de steekproef voor vroegscholen. Bij dit themaonderzoek werden de groepen 1 en 2 van basisscholen op 7 standaarden beoordeeld. De Kaleidoskoop kreeg een goede beoordeling voor maar liefst 5 van de 7 standaarden en de overige twee standaarden waren (ruim) voldoende.

Directeur Marloes Hopman: ,,We hebben een heel prettig, productief jaar gedraaid op De Kaleidoskoop en dan mogen we dit schooljaar óók nog eens afronden met zo’n mooi inspectiebezoek, dat is natuurlijk fantastisch!’’

,,Bevestiging krijgen van wat we elke dag met volle overtuiging doen, is natuurlijk heel fijn. Al eerder hebben we op het punt gestaan om Saskia de Jong uit te nodigen om te laten zien waar we mee bezig zijn; er gebeuren zoveel mooie dingen op onze school, dat willen we graag delen. Niet alleen omdat we trots zijn, maar juist ook omdat we kritisch zijn op ons werk. Doen we de juiste dingen en doen wij dat goed? Na dit bezoek hoeven we hier niet meer aan te twijfelen; we gaan met nóg meer enthousiasme en focus het nieuwe schooljaar in!’’

Geplaatst in Nieuws.